... ✓ Kattlucka med magnetlås, microhip eller infrarött lås ✓ Kattluckor av högsta kvalitet ✓ Beställ kattluckor på nätet ✓ Snabbt & enkelt
Liknande regeländringar som skulle innebära slutet för minkfarmer i Sverige har under flera år diskuterats men har tyvärr inte införts. Sverige har i snart trettio år haft en djurskyddslag som säger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och så att de får utlopp för sina naturliga beteenden. Samtidigt ser minkfarmningen i princip likadan ut idag som den gjorde i sin begynnelse på 1930-talet. Frågan om minkfarmerna har blivit en långdragen politisk följetong. Vad är egentligen lagstiftningens fina ord värda när det samtidigt är tillåtet att stänga in minkar i minimala burar där de inte får utlopp för sina naturliga beteenden? Lagen och verkligheten går inte hand i hand. Flera instanser, däribland Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten, har under årens lopp rapporterat om att minkfarmerna inte lever upp till §4 i djurskyddslagen. Det är den paragraf som tar upp naturligt beteende och god djurmiljö. När det ...
Johanna: Det du skriver är helr klart sant, till viss del. men det är ju det som är med de inredda burarna, att genom miljöberikningen får de en större möjlighet till att utföra naturliga beteenden än i de tidigare (numera förbjudna) batteriburarna. Sen är det endast de ekologiska systemen som skall ha fönster för att släppa in dagslus. Något som inte alltid behöver vara bra i välfärdsperspektivet eftersom för mycket ljus stressar hönorna och kan göra att hackstereotypier eskalerar. I Europa näbbtrimmar man ju hönsen för att kunna pressa dom ännu hårdare genom ett starkare ljus för att producera mer ägg, och bakbinder dem genom att klippa av en del av näbben för att inte få dem till att hacka mot varandra i ökad grad, mendan man i Sverige och Norge istället löser en del av hackningsproblematiken med ett svagare ljusprogram. Du har ju helt rätt i att hönan för en ökad möjlighet till att utföra naturliga beteenden i frigående system, och att ...
Det var den 24 augusti som ansökan om skyddsjakt av en varg lämnades in efter att en hund attackerats. Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning och vägt in olika aspekter och kommit fram till att en skyddsjakt inte är motiverad, meddelar man i ett pressmeddelande.. Länsstyrelsen menar att skadorna som vargen orsakar är allvarliga för den som drabbats, men i helhetsbedömningen kan inte skadorna vara skäl till skyddsjakt. Det har heller inte gått att avgöra vilken enskild varg som orsakat skadorna och som skulle vara föremål för skyddsjakt för att förebygga ytterligare skador.. Naturligt beteende. Länsstyrelsen i Dalarna menar att det är en del i vargens naturliga beteende att försvara reviret som artfränder som hundar och det finns inget i dagsläget som tyder på att den är en specifik varg som är mer benägen att attackera hundar än andra.. Länsstyrelsen kan dock behandla en skyddsjaktsansökan igen om ytterligare skador uppstår, framhåller man i ...
TEMA: DEN GODA DJURHÅLLNINGEN. Det finns fler än sju miljoner höns i Sverige. Tio av dem lever hos etolog Yezica Norling i Knivsta. De är ute på dagarna och sover inne om nätterna. Till vardags arbetar Yezica Norling som etolog … Läs mer →. ...
Fjärde paragrafen i djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Men vad är naturligt, är det vad vi visar upp när vi inte bryr oss om att styra oss? Vilken rätt har djuren i förhållande till … Läs mer →. ...
Den palestinska flickan som gav en israelisk soldat en örfil har blivit världskändis. Ahed Tamimis pappa, Bassem Tamimi, berättar för Proletären om sin dotter och kampen mot ockupationsmakten.
Vårat beteende styrs i mångt och mycket av våra gener. Men forskning visar att vårat beteende också kan ändra på våra gener. Våra gener innehåller ritningen, "the blue print", för hur vi ska fungera, både fysiskt och psykiskt. Men generna är inte statiska, det har visat sig att betingat (icke-medfött utan inlärt) beteende ändrar våra gener. Det är så evolutionen går till, generna anpassar sig efter de yttre förhållandena för att säkra individens överlevnad, och evolutionen behöver inte vara en långsam process över flera generationer. Den kan ske under korta tidsperioder eftersom vår hjärna är plastisk (formbar) och kan anpassa sig beroende på yttre förhållanden. En beteendeändring för att anpassa sig till och bättre hantera yttre förhållanden gör alltså en ändring i individens genuppsättning. En människa föds med vissa medfödda förmågor/drifter. T ex reflexmässiga beteenden, intresse för nya saker, viljan att utforska - och använda sig av - nya ...
Alla slakterier måste ha en djuromsorgsansvarig som ser till att det finns tydliga rutiner för hur djuren ska hanteras. Detta för att säkerställa att de har det bra den korta tid de är hos oss. För att djuren ska känna sig lugna och för att vi ska få ett bra flyt använder vi oss av djurens naturliga beteenden. Det krävs att vi sätter oss in i hur djuren uppfattar sin omgivning. I programmet igår visades ett exempel där vi använder ett låtsasfår som lammen följer av lastbilen och in i boxen. Det är fantastiskt att se hur lätt och lugnt det går när vi använder lammens instinkt att följa efter flocken! Med jämna mellanrum tar vi också hjälp av utomstående experter för att lära oss mer om djurens beteenden. ...
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer ett flertal av de djurarter som används som sällskapsdjur. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas naturliga beteende. När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av sina observationer och föreslår avancerade åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.. Eleven redogör utförligt och nyanserat för sällskapsdjurens reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för när och hur sällskapsdjur bör avlivas samt för hur döda djur bör hanteras på ett etiskt sätt. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika fodermedel och deras egenskaper samt gör efter samråd med handledare avancerade foderberäkningar för olika djurarter.. Eleven ...
N got som tillf rs i motsats till n got som tas bort. Positiv f rst rkning r n got som tillkommer vid visst beteende och f r detta att upprepas eller kar dess styrka. Negativ f rst rkning r n got som tas bort vid visst beteende, t ex sm rta, och d f rst rker detta beteende som till exempel flykt och undvikande ...
Med arketyper menas beteenden som gudarna byggt in i varelser och företeelser. Det innebär att vissa nyckelretningar automatiskt kommer att utlösa vissa beteenden. Många skulle tro att det är smärta som gör en björn arg om man vrider om dess nos, men faktum är att detta är ett arketypiskt beteende som någon skämtsam gud skrivit in i dess natur. På samma sätt besitter företeelser så olika som som järn och vrede arketyper som ofta utnyttjas av präster och trollkarlar. "Gjutaren från Gondemma" var legendarisk för sin förmåga att få ett järnföremål att smälta genom att viska ett par ord till det. Hon tvingade inte metallen utan hade helt enkelt lärt sig vad som krävdes för att sätta igång dess naturliga beteende. Silvia Miranda har lärt sig hur man talar till moln för att styra deras beteenden på ett liknande sätt. Att tvinga något mot dess natur är mycket svårare och ofta farligt ...
Energiagenterna är ett innovativt kulturpedagogiskt projekt initierat av Sisab - Skolfastigheter i Stockholm AB. Dramatoriet har i nära samarbete med Sisab utformat de konstnärliga och pedagogiska delarna samt utvecklat metoden på förskolor involverade i projektet. Syftet är att göra förskolebarn och deras omgivning medvetna om sin energiförbrukning. Hur gör vi det? Genom interaktivteater, ett gediget pedagoghandledningsmaterial och processarbete på förskolan skapas en medvetenhet och möjlighet till förändring.. Beteenden vi lär oss som barn blir ofta ett naturligt beteende som vuxen. Vårt slöseri och kortsiktiga tänkande bidrar till att jordklotet inte orkar, resurserna räcker inte till alla. För att stimulera till förändring valde projektet Energiagenterna att fokusera på just detta - att lära upp ett helt nytt beteende. Genom att ta avstamp i lusten att lära och skapa ett brett engagemang på förskolan vill projektet Energiagenterna skapa medvetna handlingar kopplat ...
Jag vet inte när ett normalt beteende övergår till ett sjukt beteende. Måste kanske inse att det är något väldigt fel i mig. Behovet att skriva. Det tar liksom aldrig slut. HUR kan jag ta tag i detta? Kanske borde jag göra det enda rätta att ta bort mina bloggar och försöka leva ett normalt…
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer djurarter som ofta används för forskningsändamål. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas biologi och naturliga beteende. När eleven observerar djurens beteende redogör hon eller han med säkerhet för tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar forskningsdjurens trivsel och föreslår avancerade åtgärder för att förbättra forskningsdjurens hälsa och närmiljö. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.. Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete med forskningsdjur samt sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt utifrån djurens behov. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och ...
Att barn onanerar r mycket vanligt, ven om deras sexualitet f rst s ser helt annorlunda ut n den vuxna sexualiteten. Or ttvist nog s r min erfarenhet att vuxna har betydligt st rre tolerans f r sm pojkars pillande och dragande i snoppen, j mf rt med flickors uppt ckande av det egna k nets intressanta aspekter. Ytterligare ett omr de allts , d r tjejer har lite mindre frihet n killar, och d rf r gl der det mig att ni undviker att skuldbel gga er dotter f r detta i grunden helt naturliga beteende.. Men med det sagt menar jag inte att det ska vara okej f r sm barn att onanera ppet inf r andra m nniskor. Det r ett av m nga beteenden som vi vuxna beh ver hj lpa barnen att g ra till privata angel genheter. Att s tta gr nser r ju n mligen inte alls samma sak som att skuldbel gga.. Du undrar ver om din dotters onani r ett tr stbeteende. Det kan det s kert vara p det viset att det kan fylla en lugnande funktion f r henne. Kanske har hon kommit att f rknippa onanin med att varva ner och f ha det lite ...
Att djur ska hållas på ett sådant sätt att de ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Burar avsedda för sällskapsdjur ska vara utformade så att djuret kan röra sig på ett naturligt sätt, vilket i praktiken innebär att reglerna kring burstorlekar måste skärpas. Exempelvis ska en kanin kunna skutta, gräva och resa sej, en fågel ska kunna flyga och söka föda och en råtta ska kunna klättra ...
Presentation av Sofie Viksten: Kanske Sveriges främsta hästnörd som disputerade från SLU 2016 inom ämnet hästvälfärd och hur man mäter den. Driver företaget Hästfokus AB och arbetar med alla typer av frågor som berör hästvälfärd, bl.a. hästens naturliga beteenden, byggnation av hästanläggningar, föreläsningar om hur man mäter hästvälfärd, frågor kring oönskade hästbeteenden, hästvälfärd och etiska aspekter av träning och tävling med hästar. När vi skickar våra barn till förskolan utrustar vi dem inte med knogjärn, men många får en pisk med sig när de ska börja på rid- eller travskola. Får man lära sig att hantera en pisk korrekt så är den ett bra arbetsredskap som inte orsakar hästen obehag, men hur vet man egentligen om hästen upplever obehag? Och varför gör vi som vi gör?. Hästindustrin står inför ett antal utmaningar gällande hur vi sköter och hanterar våra hästar. Kunskapsnivåerna hos de som köper häst varierar enormt mycket och ...
Djur i bur utsätts ofta för stort lidande eftersom de begränsas kraftigt i sina rörelser och hindras från att utföra många naturliga beteenden. Ställ dig bakom medborgarinitiativet End the Cage Age för ett förbud mot burar i EU. ...
I KRAV-märkt grisproduktion får djuren följa sitt naturliga beteende. De får gå utomhus och äter KRAV-märkt foder.. På konventionella grisgårdar hålls grisar inomhus på cementgolv och slaktsvinen får aldrig gå ut.. ...
Ur djurvälfärdssynpunkt har hägnat vilt möjlighet att bevara sitt naturliga beteende då hägnen vanligtvis erbjuder sådana förutsättningar. I Sverige förekommer inga transporter och minimal eller ingen hantering i relation till slakten. Bedövning och avlivning sker utan att djuren känner av egentlig mänsklig tillvaro. Tack vara detta utsätts djuren för minimal stresspåverkan och därmed låg grad av lidande. ...
Jag och min fru Jenny är KRAV-certifierade äggproducenter på Jussö Gård utanför Värnamo i Småland. Den största skillnaden sedan vi ställde om till KRAV för två år sedan är att vi odlar fodret på gården och att hönsen kan gå ut nu. De har större möjligheter att utöva sitt naturliga beteende när de får vara ute.. - Vi lägger därför mycket tid på att få dem att gå ut i rasthagarna, att de ska tycka det är roligt och kännas tryggt. Om det kommer rovfåglar vill hönsen snabbt kunna ta skydd under någonting. Vår ena rasthage var kuperad och bevuxen så där behövde vi inte göra så mycket, men i den andra har vi provat oss fram och lärt oss under tidens gång vad som fungerar. Nu har vi ställt ut potatislådor som hönsen kan springa in under. Vi märker att hönsen har blivit mer trygga och det är väldigt trivsamt att se hur de sprätter, sandbadar och går och strosar.. ...
Katarina Vallbo, med sina flockar. "När jag i vuxen ålder bestämde mig för att köpa kaniner var det en sak som förvånade mig mycket. Svenska kaninsidor dominerades av en ganska konventionell kaninhållning med ensamma kaniner i små burar, medan jag på engelska, tyska och norska sidor hittade många som hade sina djur i par eller i grupp och betydligt större ytor.. En sak som jag tror att de flesta som har frispringande kaniner kommer fram till, är att det är absurt att ha en kanin i bur på ½ kvm. Kaniners muskulatur behöver också användas för att inte förtvina, deras skelett behöver också rörelse för att inte bli skört och deras psyken far illa av att inte få utföra naturliga beteenden. Det som gäller för katt och hund gäller i lika hög grad för kaniner. I ett avseende skiljer de sig dock - de har inte förmåga att uttrycka sin vantrivsel på ett sätt som är störande för oss människor." ...
Om "Shadowing" - Gammalt och galet blir inte rätt i ny förpackning. Med jämna mellanrum dyker det upp namn på nya träningsformer, men tittar man närmare på dem så går många ofta ut på samma sak, nämligen att öka kontrollen över en hund och göra den så passiv att den inte tar egna initiativ. Det här betyder i klartext att åstadkomma inlärd hjälplöshet. De som lanserar dessa "irrläror" menar att de har naturliga beteenden som förebild. Det är bara det att forskningen entydigt säger att i naturen fungerar det inte alls som de påstår.. På nittiotalet lanserade Vätterstads Hundskola "ledarskapsövningar" som skulle bota alla hundproblem på rekordkort tid. Övningarna baserades på i huvudsak två saker som man påstod vara helt naturliga för hunddjur: Mammans "fostran" av valparna och "ledarens dominans över flocken". Naturligtvis var dessa grundkoncept helt fel enligt beteendeforskningen, men okritiska personer gick trots det på kurser på denna hundskola och många ...
Om "Shadowing" - Gammalt och galet blir inte rätt i ny förpackning. Med jämna mellanrum dyker det upp namn på nya träningsformer, men tittar man närmare på dem så går många ofta ut på samma sak, nämligen att öka kontrollen över en hund och göra den så passiv att den inte tar egna initiativ. Det här betyder i klartext att åstadkomma inlärd hjälplöshet. De som lanserar dessa "irrläror" menar att de har naturliga beteenden som förebild. Det är bara det att forskningen entydigt säger att i naturen fungerar det inte alls som de påstår.. På nittiotalet lanserade Vätterstads Hundskola "ledarskapsövningar" som skulle bota alla hundproblem på rekordkort tid. Övningarna baserades på i huvudsak två saker som man påstod vara helt naturliga för hunddjur: Mammans "fostran" av valparna och "ledarens dominans över flocken". Naturligtvis var dessa grundkoncept helt fel enligt beteendeforskningen, men okritiska personer gick trots det på kurser på denna hundskola och många ...
Lystra och Silas har fått ännu fler mentalt simulerande aktiviteter den här veckan. Jag har köpt flera stycken Kong som jag stoppar full med hundarnas vanliga mat(mixat med färskfoder och lite annat gott). Sen stoppar jag den i frysen och tar fram vid nåt bra tillfälle. De ägnar sedan närmare en timme åt att äta sin mat. OJ, vad de blir trötta efteråt, ska ni veta! Prova, vetja! Där har du ett naturligt beteende hos hunden som blir stimulerat - att få leta upp sin mat och kämpa för att komma åt den. Oerhört simulerande ...
Grisuppfödning. Vi har modersuggor fördelat på sex grupper. Alla våra grisar föds upp i moderna stall där vi ger dom god tillgång till strö som gör att de kan tillgodose sitt naturliga beteende. Bland annat har vi alla våra sinsuggor på stora halmbäddar så kallade djupströbäddar. Maten som grisarna äter består främst av. Studien är unik eftersom den undersökt avvänjning hos svenska grisuppfödare under förhållanden liknande de vi nu föreslår. Studien har utvärderats av experter från SLU och SVA. De menade att en genomsnittlig avvänjningsålder på 28 dagar i en grisningsgrupp kan accepteras om det genomförs med de. Svensk grisuppfödning. De svenska grisarna ska ha tillgång till strö och får behålla sin knorr på svansen. Grisuppfödare kan ha olika typer av produktioner, antingen integrerad produktion med både smågrisuppfödning och slaktsvinsuppfödning eller enbart en av dessa två varianter. Det finns totalt cirka gårdar i ...
Tidningen Djurskyddet ges ut av Djurskyddet Sverige, som med sina cirka 10 000 medlemmar och runt 44 anslutna föreningar är en av landets största rikstäckande djurskyddsorganisationer. Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska ha möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.. ...
På denna sida finner du följande om mig: Min filosofi Min utbildning Vem, var och varför Andra relevanta studier & fortbildning Min filosofi För att leva i samspel med våra djur krävs att vi förstår deras känslor, behov och naturliga beteenden. Vi behöver insikt i hur de kommunicerar, och hur vi kan kommunicera med dem,…
Lokalproducerad mat i offentliga kök: Stastistik över andelen svenskt kött och ekologiskt i offentliga kök.. Laga mat utomhus - en 400 000-årig innovation: Livsmedelsverkets branschriktlinjer för utomhusmatlagning. Undvik ochratoxin A i spannmål: Nationella branschriktlinjer. Dags att slå ängen: Länsstyrelsens broschyr. Gynna hästens naturliga beteende: Rasthagar till häst ...
Update; Var på Resturang Räkan med jobbarkompisar måndag kväll och fick tillfälle att praktisera. De fyra i mitt sällskap gjorde ingen stor sak av att jag försökte ringa med kortläsaren. Jag fann det som om de närmast såg det som ett naturligt beteende från min sida. Troligen är jag redan från början dömd som ett wacko i deras ögon... ...
För att minska risken för skador och främja naturligt beteende hos mjölkkor bör underlaget på gångytorna i en lösdrift vara halksäkert. Det finns en stor variation av golvtyper som kan användas....
SVT:s naturexpert Henrik Ekman berättar om svårigheterna med att filma naturliga beteenden för första gången - något som Planet Earth 2 lyckas så bra med.
Det är utmärkt att regeringen levererar en ny moderniserad djurskyddslag. Ökade krav ställs på att djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende. Sverige borde
Alla som får en autismspektrumdiagnos har någon form av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Ett annat symtom som är vanligt, men som däremot inte gäller alla, är det som kallas för stereotypa beteenden. Stereotypa beteenden är repetitiva beteenden som verkar sakna en social funktion. Det kan handla om rörelser eller ljud som upprepas om och om igen bara för att själva beteendet ger en stimulerande upplevelse. Ibland talar man om självstimulerande beteenden. Det kan också finnas repetitiva beteenden som förekommer inte bara för att de ger självstimulans utan för att de brukar leda till att andra säger eller gör någonting.. Några exempel på stereotypa beteenden kan vara att vifta med händerna, snurra runt, bita på naglarna, onanera, harkla sig, upprepa ett visst ljud, ord eller hela meningar. Alltså rörelser som bara inbegriper den egna kroppen. Andra stereotypa beteenden kan utföras med föremål, till exempel att gång på gång stoppa oätliga saker i ...
fredagen den 13 augusti( HealthDay News) - Kultur påverkar självmordsbeteenden för män och kvinnor och kan spela en roll i förebyggande, säger en expert på ämnet. Senaste psykisk häls...
Den som är orolig för att måndagens fullmåne påverkar beteendet kan slappna av. Enligt vetenskapen ändras varken sömnen, menstruationen eller humöret av månen. I stället handlar det om folktro.
Det finns tre saker som kan poängteras i efterhand om dessa värden. Det första är att varje varelse som uppnår dessa mål behöver inte göra trevliga eller värdefulla saker för andra. Det de undviker är att begå onödiga misstag över sina egna principer (alla varelser är felbara så alla gör fel, det gäller bara att minimera dem). Det andra är att de dock är nödvändiga för allt "moraliskt" och värdefullt beteende. Så det gäller att bli bra på ovanstående grejer, och njuta av livet medan man gör det. Jag tror att om alla människor satsade på detta helt och hållet skulle vi komma närmare ett öppet och underbart samhälle. Vissa kanske tänker sig att folk som följer på den här linjen skulle bli helt egoistiska och sluta bry sig om andra, men det tror jag inte skulle vara något annat än ett extremt undantag. Den normala reaktionen för många män och kvinnor skulle nog bli något som vad Queen sjunger om i I want it all eller Paul Stanley i Live to Win ...
Trodde inte igelkottar var gnagare, hahaha (video) - https://www.youtube.com/watch?v=CHKO0sx2YKg Är detta normalt beteende? Trodde inte de gnagde...
När man blir medveten om att man är svagare vissa perioder i livet än andra, kan man faktiskt tillåta sig själv få ha dessa dåliga självförtroende-dagar och låta dom vara. När man genomgår en jobbig period måste man vara mer försiktig med just maten och aldrig mixtra under tiden som du mår dåligt. Slutar man äta när man har en fas då man är nere och deppad, kan jag lova att den perioden blir längre. Idag har jag ett normalt beteende mot mat. Jag äter när jag är hungrig, nyttigt på veckodagarna och vad jag vill på helgerna för man måste få ha dagar då man unnar sig precis vad man vill. Jag tränar för att jag tycker att det är roligt, inte för viktens skull ...
Hemma för 20 minuters sen, tankade i havregrynsgröd av den enkla anledningen att det är snabb bukfylla. Gympa om en kvart och sedan hem och förhoppningsvis hinna slänga i en toning i håret.....ska fotas på jobbet i morgon. Och NEJ jag har inte hunnit köpa plattång! O VE! Men eftersom fotograferingen äger rum på eftermiddagen så tror jag att jag hinner fixa en plattång på lunchen. Helt normalt beteende.....hehe ...
En tunn hinna hade utvecklat sig med små bubblor, som mest hade dessa en diameter på en halv centimeter ungefär. Det smakade dock helt okej, så jag valde att flasktappa som vanligt Lite senare tog jag en flukt i hinken för starkvinsvarianten, och det såg likadant ut där. Tyvärr tog jag inte genast en bild, utan tänkte att det sparar jag till flasktappningen. Men när det var dags för denna så var hinnan borta. Jag saknar således bildbevis, men jag kan påpeka att såväl hinnan som bubblorna var tämligen annorlunda jämfört med en bretthinna; de var inte lika vita och mjöliga, och så var bubblorna som sagt ganska små. Jag får förstås avvakta utvecklingen i flaskorna med viss försiktighet, men jag misstänker faktiskt att detta kan vara ett normalt beteende hos denna jäststam. Som turerna kring "Brett" brux trois har illustrerat så kan vissa stammar av S. cerevisiae faktiskt bilda bubbliga hinnor ...
1. En mamma frågar om råd, då hennes 13-månaders (som faktiskt KAN 3-4 ord...) kommunicerar genom att vråla. Rådet som får flest "likes"? Ge henom time out. Skaffa en lekhage, och där får hen sitta om hen väljer att vråla istället för att be snällt, för ett "så stort" barn vet minsann bättre. Flera föreslår också ett lätt örfil- inte så att det gör ont, utan för att få barnets uppmärksamhet... Jag kunde naturligtvis inte hålla tyst, utan sa att jag tyckte det var ledsamt att se att så många förespråkar att ge ett barn time out för vad som är fullkomligt normalt beteende för den åldern. Genast får jag till svar att jag "dömer", och att alla minsann gör sitt bästa och man är inte sämre mamma för att man time outar/slår sin 13-månaders (ehm, jo, det är man faktiskt ...
Bilden är från ett tidigare år. Alla tio djuren siktades på mycket långt håll . Till vår stora glädje är alla djur med i flocken.. Vid den här tiden på året är det ännu inte värmeflimmer över fjället utan klart och mycket bra sikt. Med en fågeltub och största förstoring såg vi hur djuren sakta betade sig uppför en fjällsluttning och det verkade lugnt och ett normalt beteende. Nu är den tiden på året då fettreserverna börjar sina och myskoxarna skall göra av med så lite energi som möjligt. Snart kommer vårsolen att smälta av sydsluttningarna och då finns det åter bete att fylla på med.. Det är mycket folk i området - det är ju sportlov - och många myskoxintresserade har gästat Myskoxcentrum i Tännäs och på så sätt kommit i närkontakt med djuren. De vilda har fått vara i fred. Det gör att vi om några månader kan hoppas på två, kanske tre, kalvar. Vi får se,,,. ...
Ett annat sätt för att få din Mac att gömma alla andra program när du klickar på en programikon i dockan startar du Terminal och skriver:. defaults write com.apple.dock single-app -bool true. För att det skall fungera måste du antingen logga ut och in igen eller skriva följande i Terminalen:. killall Dock. För att återgår till vanligt beteende skiver du:. defaults delete com.apple.dock single-app ?killall Dock. ...
I drygt fyra mil hade coachen och fröken sällskap. Sedan ville coachen snabbt hem för att slå på tv:n och kolla in damernas linjelopp. Det är då fröken hör sig själv säga: "Jag kör en extra sväng." Vad hände där? Inte ett normalt beteende….. Fick slita rätt rejält med sned motvind hemåt, men kände trots det "cykellycka". Kroppen verkar äntligen börja fungera igen efter förkylningen och det var ju trots vinden otroligt vackert ute. ...
tror egentligen inte ironi funkar nånstans där man inte har ett normalt beteende samt en kontext att läsa av. Ironi uppstår i kontrasten mellan det man menar och det man säger, och utan att känna dig kan man inte veta att du sannolikt inte menar uttalande i relation till situation utan tvärtom. Om jag surfade in på bloggen för första gången (jag läser dock regelbundet) så kunde jag precis lika gärna tro att du var pimpinettbög som att du var ironisk (om det nu inte vore så att man läser presentationstexten först). Nej, jag är inte fördomsfull... (som i detta fallet är ett ironiskt statement som betyder att jag är fördomsfull) ...
Varför vi måttar så här tidigt är för att vi vill kunna se utvecklingen som hon kommer göra måttmässigt under tiden som hon är dräktig. Nellie är en tik som inte är i det matgladaste laget till vardags, men... Under veckan som varit så har hon gladeligen ätit sin mat när den serverats. Fram tills nu då hon visat lite på illamående och inte lika glad i maten vilket är ett fullt normalt beteende vid 3v ...
Jag har alltid trott att Franz Kafkas Processen är en tung bok att läsa (vill minnas att jag gav upp en gång på gymnasiet), men nu när jag tagit mig igenom den så visade det sig att den var bättre än jag trodde att den skulle vara. Jag drogs verkligen in i Josef K:s surrealistiska värld och kände hans desperation över att inte kunna påverka den process som han är indragen i. En stor bidragande orsak till att jag uppskattade Processen så mycket heter i och för sig Gerhard Hoberstorfer. Trots att jag gjort ett spontaninköp av boken i pocket (ett inte helt normalt handlande om man får tro omgivningens reaktioner) så lånade jag även ljudboken på biblioteket, vilket visade sig vara en vinstlott. Den som har läst in boken är skådespelaren Gerhard Hoberstorfer (som bland annat synts i Fasadklättraren, Rederiet och Torka aldrig tårar utan handskar) som visade sig vara en av de bästa ljudbokinläsare som jag lyssnat på. Han gav verkligen texten liv och jag kunde inte sluta ...
Fastighetsbröder som daterar någon, För en datornörd är ett normalt beteende som en dator ställer ut. Det kan också vara ett scenario där du har köpt datorn för någon annan och säljaren. Nu funderar jag på om det är någons magic mouse som börjat styra min dator? Någon som varit med om det och vet vad man kan göra?