World Animal Protection Sverige är den svenska grenen av World Animal Protection och startade i september 2010. Kontoret ligger i Stockholm. World Animal Protection arbetar med internationell djurvälfärd genom projekt främst i utvecklingsländer som saknar djurskyddslagstiftning. World Animal Protections vision är en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel upphör. Arbetet är fokuserat runt fyra huvudområden: Sällskapsdjur: ansvarsfullt djurägande, human hantering av herrelösa djur samt förebyggande arbete mot djurplågeri. Lantbruksdjur: industriell uppfödning, långväga transporter och slaktmetoder. Exploatering av vilda djur: inhuman hantering samt dödande av vilda djur för mat eller biprodukter. Katastrofhjälp: vård och hjälp till djur som lider av katastrofer och därmed även skydda människors försörjning. World Animal Protection Sverige arbetar med information, kommunikation, kampanjarbete och politisk påverkan. De är en ideell organisation som ...
I detta utdrag framgår det tydligt vad dom tycker om djurförsök, enligt dom är det tack vare djurförsöken som vi är såpass långt i den medicinska utvecklingen som vi är. Och vi kan inte helt säga emot dom, djurförsök har hjälpt oss mycket i vår forskning och gör att vi kommit långt. Men samtidigt kan vi inte veta hur långt vi hade varit om vi inte använt oss av djurförsök. Kanske hade vi ändå varit på god väg? Det kan vi inte veta, det vi kan konstatera är dock att fler människoliv antagligen hade gått förlorade om vi inte använt oss av försöksdjur. Det är här diskussionerna ligger egentligen, vilka är mest värda? Människor eller djur? Eller lika? ...
... är en förutsättning för läkemedelsutveckling med den kunskap vi har idag. De är nödvändiga för att vi ska kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism.. Användningen av djur i försök innebär ett stort ansvar. Därför är den också rigoröst kontrollerad av myndigheterna, och djurförsök får inte genomföras utan att en djurförsöksetisk nämnd har gett sitt godkännande.". Ur: Astrzeneca. Detta argument är det argument vi oftast får höra från de som är för djurförsök, men jag tycker inte alltid riktigt att det håller. Det är lite luddigt på något sätt. Dom säger bara att det är nödvändigt för att se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism. Det är liksom det och inget mer. Med sådana här argument kommer man bara argumentera emot varann och aldrig komma fram till något. Ne ett ...
World Animal Protection Sverige startades 2009. Föreningen har som ändamål att beskydda djur över hela världen genom att sprida kunskap om och verka för respekt för djurs välfärd. Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt över hela världen.. Vi hette tidigare WSPA Sverige. Under sommaren 2014 bytte vi namn till World Animal Protection Sverige. ...
Starta en egen insamling online till förmån för World Animal Protection. Det är enkelt att komma igång och din insats stödjer World Animal Protections arbete för att förbättra livet för djur.
I år kan Gitte Buchhave, som är styrelseordförande för World Animal Protection Sverige och chef för World Animal Protection Danmark, fira 25-årsjubileum. Under alla dessa år har björnarna haft en särskild plats i hennes hjärta - och tidigare i år fick hon tillfälle att besöka björnarna i Rumänien ...
I dag släpper den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection en utredning som avslöjar den illegala handeln med kroppsdelar från jaguarer...
Cyklonen Idai har drabbat fem länder i södra Afrika och är den värsta naturkatastrofen någonsin i området. World Animal Protections katastrofhjälpsteam är på plats för att hjälpa djuren och deras ägare.
Animal Protection Network skickar ut nyhetsbrev till våra medlemmar ungefär var tredje månad, främst via e-post. Breven läggs även upp här på vår hemsida.
Adress, e-post, plusgiro, och organisationsnummer för Animal Protection Network, ideell svensk djurskyddsorganisation för Asiens djur. Vi behöver din hjälp!
Djurskyddet Sverige är med sina cirka 10 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med runt 50 anslutna djurskyddsföreningar. Djurskyddet Sverige vill att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens livskvalitet ska förbättras ...
Aktivist-på ditt ansvar! - Jag vill få folk att förstå att om de ska rädda och släppa ut djur så ska det också moraliskt var...
Vilda djur används av människor världen över, bland annat som underhållning. De tas från det vilda och far illa av ett liv i fångenskap. Vi arbetar för att de ska få stanna i det vilda där de hör h...
JAG INSTÄMMER HELT MED INLÄGGET OCH DET VERKAR SOM ATT STÄLLA SIG PÅ DJURENS SIDA I EN KONFLIKT VERKAR FÖR VISSA MÄNNISKOR VARA EN PROVOKATION OCH HAR TILL OCH MED JÄMFÖRTS MED RASISM OCH ANTISEMITISM.KANSKE VAR DET DENNA ANKLAGELSE SOM RESULTERADE I DEN SVENSKA SLAKTLAGEN SOM DREVS IGENOM I DEN SVENSKA RIKSDAGEN 1937 I BEGYNNELSEN AV NAZISMENS FRAMMARSCH. ÄNDÅ KÄNNS DET VERKLIGHETSFRÄMMANDE ATT UTGÅ IFRÅN ATT DJURVÄNNER SOM VÄNDER SIG EMOT OBEDÖVAD SLAKT ÄR RASISTER, ANTISEMISTER OCH NAZISTER. REDAN 1887 LÄMNADES EN PROPOSITION IN TILL SVERIGES RIKSDAG MED KRAV PÅ ETT OMEDELBART UPPRÄTTANDE AV EN DJURSKYDDSLAG DETTA FRÄMST FÖR ATT STÄVJA DET ALLTMER FÖREKOMMANDE DJURPLÅGERIET I SVERIGE INTE BARA I SAMBAND MED SLAKT. DENNA PROPOSITION FÖLJDES AV EN LÅNG RAD MOTIONER ÄNDA FRAM TILL HELT NYLIGEN. 1997 LADE MILJÖPARTIET IN EN HEMSTÄLLAN OM ATT RITUELL SLAKT SKULLE LÄGGAS INOM RELIGIONFRIHETEN OCH INTE DJURSKYDDSLAGEN. MAN HÄVDADE ATT ALLA LÄNDER INOM EU INFÖRT ...
JAG INSTÄMMER HELT MED INLÄGGET OCH DET VERKAR SOM ATT STÄLLA SIG PÅ DJURENS SIDA I EN KONFLIKT VERKAR FÖR VISSA MÄNNISKOR VARA EN PROVOKATION OCH HAR TILL OCH MED JÄMFÖRTS MED RASISM OCH ANTISEMITISM.KANSKE VAR DET DENNA ANKLAGELSE SOM RESULTERADE I DEN SVENSKA SLAKTLAGEN SOM DREVS IGENOM I DEN SVENSKA RIKSDAGEN 1937 I BEGYNNELSEN AV NAZISMENS FRAMMARSCH. ÄNDÅ KÄNNS DET VERKLIGHETSFRÄMMANDE ATT UTGÅ IFRÅN ATT DJURVÄNNER SOM VÄNDER SIG EMOT OBEDÖVAD SLAKT ÄR RASISTER, ANTISEMISTER OCH NAZISTER. REDAN 1887 LÄMNADES EN PROPOSITION IN TILL SVERIGES RIKSDAG MED KRAV PÅ ETT OMEDELBART UPPRÄTTANDE AV EN DJURSKYDDSLAG DETTA FRÄMST FÖR ATT STÄVJA DET ALLTMER FÖREKOMMANDE DJURPLÅGERIET I SVERIGE INTE BARA I SAMBAND MED SLAKT. DENNA PROPOSITION FÖLJDES AV EN LÅNG RAD MOTIONER ÄNDA FRAM TILL HELT NYLIGEN. 1997 LADE MILJÖPARTIET IN EN HEMSTÄLLAN OM ATT RITUELL SLAKT SKULLE LÄGGAS INOM RELIGIONFRIHETEN OCH INTE DJURSKYDDSLAGEN. MAN HÄVDADE ATT ALLA LÄNDER INOM EU INFÖRT ...
Sluta skylla på vargen! - Hej alla, jag skrev en insändare i skolan(går i 8an) som vi sedan fick skicka in till en tidning ...
Jag ser mycket skit när jag är ute, men det gäller att alltid vara diplomatisk och lugn och trevlig. Jag får ofta frågan hur jag klarar mig utan att bli vansinnig. Det är inte för att jag är en så extremt ödmjuk människa utan för att man helt enkelt inte kommer att åstadkomma någon som helst förändring om man retar upp människorna man vill nå ut till. Fördömer man dem kommer dom inte tillbaka och då kommer definitivt ingen ändring att ske. Förolämpar man dem så kan man rent av få motsatt effekt ...
För Cindy dock skulle ett sådant flyktförsök så när varit det sista hon gjorde i detta liv. Gåendes på vägen genom centret i det öronbedövande larmet av hundskall, smällare och kareoken anar jag en skugga i en av inhängnaderna som verkar misstänkt. Jag tittar närmare men kan i mörkret inte säkert urskilja vad det är jag ser. Dock går det snart upp för mig att en hund hänger livlös i ett av sina bakben längs ett skiljestängsel med huvudet ner. Skenbenet är av på mitten och fungerar som krok för den livlösa kroppen. Jag tillkallar hjälp och snart kan vi lyfta loss hunden. Hon andas alltjämt. Min för kvällen sömniga kursare får ett bryskt uppvaknande, klinikveterinären Jane infinner sig snabbt (båda på bilden nedan) och hunden placeras på operationsbordet en kvart före tolvslaget. Vid den kliniska undersökningen kan vi konstatera att Cindy är i första stadiets chock. Pulsen är hög, närmare 300 och andningen ytlig och snabb. Hon är så illa däran att ...
Vi hj lper till f re, under och efter resan ,Vi har tillg ng till m nga bokningskanaler, Vi hittar l ttare prisv rda l sningar,Vi r r dgivare p kundens sida, Vi v rnar om kunden i personlig kontakt
Den expertpanel Taurus Energy sammankallat har lämnat ett positivt utlåtande gällande XyloFerm® som foderkomponent. Det återstår för panelen att bedöma och lämna utlåtande gällande den slutgiltiga foderprodukten. Panelmedlemmarna har, individuellt och kollektivt, fastställt att de genetiska modifikationer som gjorts för att skapa XyloFerm®-stammarna inte ligger till grund för att frångå den säkerhetsbedömning och riskprofil som gäller för ickemodifierad vildtypsjäst, vars säkerhet är väl dokumenterad i den offentliga litteraturen. Till följd av detta är de XyloFerm®-stammar som panelen utvärderat GRAS (Generally Regarded As Safe), d.v.s. säkra att konsumera, som komponent i djurfoder i form av inaktiverad biomassa enligt 21 C.F.R. (Code of Federal Regulations) § 570.30(b)*, baserat på vetenskaplig procedur.. Panelen avser göra en separat bedömning av den slutgiltiga foderproduktens säkerthet och har efterfrågat kompletterande data i form av en jämförande ...
Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder och påverkar politiskt. Målet är att djurförsök successivt ska ersättas med metoder som är bättre ur både vetenskaplig och etisk synvinkel. Verksamheten är helt beroende av bidrag från allmänheten. www.forskautandjurforsok.se Pg 90 70 90-5, Bg 907-0905, Swish 1239070905
Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder och påverkar politiskt. Målet är att djurförsök successivt ska ersättas med metoder som är bättre ur både vetenskaplig och etisk synvinkel. Verksamheten är helt beroende av bidrag från allmänheten. www.forskautandjurforsok.se Pg 90 70 90-5, Bg 907-0905, Swish 1239070905
Nätverket av de regionala verksamhetsställena ger en möjlighet till ett allt starkare regionalt inflytande i landskapen och på landsbygden. I samband med sammanslagningen tryggas forskningsinstitutens lagstadgade myndighetsuppgifter och -tjänster som är viktiga med tanke på samhället. Målet är att bilda ett verk som människorna upplever som sitt eget och där man gör ett gott arbete. Att engagera personalen i planeringen av det nya verket är av högsta vikt, poängterar minister Koskinen ...
Dagens samtalsämne utanför kammaren efter morgonvoteringen var just grisarna. Ett civiliserat samhälle har gott djurskydd. Det låter gammelmoderat men regler ska hållas, tillsynen ska funka och rättsystemet ska hantera människor som bryter mot lagen. Och imorgon bitti träffar alliansen i Miljö- och jordbruksutskottet jordbruksminister Eskil så att vi får höra vad som är på gång ...
Arla borde ha ställt upp i Uppdrag gransknings program. Tystnad leder bara till urholkat förtroende och riskerar att spilla över på oskyldiga, anser Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection.
Allt fler vilda djur rövas bort från regnskogen för turisternas Instagrambilder. Det menar Djurrättsorganisationen World Animal Protection som vill sätta sto
Nu agerar Instagram och informerar sina användare om grymheten med att ta selfies med vilda djur. Detta efter en undersökning av World Animal Protection.
Djurskyddsområdet består av tre isolerade ytterskärgårdsöar i Hudiksvalls kommun, Korvgrund, Skottstenarna och Remmarharet, där Korvgrund till större delen är en klippö. Skottstenarna och Remmarharet är mer eller mindre uppbyggda av stenblock och morän, mestadels vegetationslösa.. Områdets tre öar är mycket artrika och hyser alla stora bestånd av en mängd typiska ytterskärgårdsarter. På samtliga öar finns kolonier av silltrut och tobisgrissla, samt att öarna var de sista häckningsöarna i länet för skärpiplärka. Korvgrund och Skottstenarna delar på länets största koloni av tordmule samt att det på Skottstenarna även häckar ett par kustlabbar. Korvgrund har en silvertärnkoloni och mitt bland dem häckar roskarl. Remmarharet var tidigare känd häckningslokal för skräntärna, men av okänd anledning försvann den från platsen.. Korvgrund och Remmarharet är dessutom viktiga uppehållsplatser för gråsäl och vikare. Vissa år föds det gråsälkutar under ...
Tester av hur bra Stiftelsen Forska utan djurförsöks webbplats är byggd. Jämför Stiftelsen Forska utan djurförsök med andra inom kategorin insamlings-organisationer.
LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda.
Försök odla blomman med de flesta bladen och träna samtidigt på färgerna och att räkna. Spel från Orchard Toys. Från 4 år. Välj en kruka och börja odla din växt
Ett superpaket om kroppen där eleverna genom experiment får lära sig om kroppens fysiologi. De får även en rundvandring i museet som ger kunskap om den mångfald
Rehabtjänst hjälper dig med utprovning och rekommendationer om vilka produkter som kan vara lämpliga för dig i din rehabilitering.
Vi samarbetar med Team Olmed och tillverkar invididuellt utformade skoinlägg. Pris för utprovning inklusive ett par sulor är 2200 kr.. Boka tid för utprovning genom att klicka här. ...
Hjälpmedelscentrum har två modeller av arbetsstolar som går att förskriva. Dessa är Eurovema och Mercado. De är uppdelade på enkla och avancerade arbetsstolar där Eurovema står för de mer avancerade stolarna (kan utrustas med mer avancerade tillbehör) och Mercado tillhandahåller enklare modeller. Vi har kvar många avancerade Mercadostolar från tidigare upphandlat sortiment och de går ut i första hand.. I utprovningsrummet för arbetsstolar och gånghjälpmedel finns fem olika modeller av Eurovemastolar tillgängliga för utprovning. Du som är förskrivare kan boka rummet för utprovning med patient utan hjälpmedelskonsulent. Kontakta vår kundtjänst, 021-17 30 48 för att boka rummet. Se kalendern när rummet är ledigt. ...
The Swedish Fund for Research without Animal Experiments was created in 1964 by the Swedish Society Against Painful Experiments on Animals (Now called Animal Rights Sweden). The first research grants were awarded in 1971. Since then over 500 applications have been awarded funding and a total of 29 million SEK has been used for funding research.. The Swedish Fund for Research without Animal Experiments was the first organisation in Sweden - and one of the first organisations in the world - to award grants specifically for the replacement and reduction of animal experimentation.. The Swedish Fund for Research without Animal Experiments is funded entirely through gifts and legacies from the public. Every contribution is of great importance and gratefully acknowledged.. The Swedish Fund for Research without Animal Experiments is directed by a board consisting of eight members and three deputies. Scientific evaluations of applications for funding are carried out by a scientific committee, with the ...
Pris: 157 kr. pocket, 2009. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Animal Rights Activist av Carrie Gleason (ISBN 9780778747055) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Efter ett stort uppror från World Animal Protection som startade insamling där över 558 000 personer skrev under för att stoppa djurens lidelse för människors nöje, har ni TripAdvisor upphört att sälja biljetter till dessa typer av turistattraktioner. Djurrättsorganisationen går stolt ut med det nyfattande beslutet och beskriver det som ett stort steg för världens alla djur. Det är också ett stort steg när de tillkännarge att dem tillsammans med andra stora organisationer för djur och djurens rätt kommer att samarbeta med TripAdvisor när de lanserar en ny utbildningsportal, som är länkad till varje djurattraktion på sajten.. Något som World Animal Protection vill trycka extra på är upphöret av att sälja biljetter till elefantridning som de anser är en av de värsta formerna av djurplågeri inom turistattraktioner och turismen. För er som är okända vid ämnet kidnappas elefantungar från sin mamma för att bli slagna under träning och elefanterna från genomlida ...
In English (218) film (192) animal rights (104) djurrätt (104) vegan (97) documentary (55) Lund (52) veganism (40) veganskt (40) Djurens Rätt (29) Malmö (29) Djurrättsalliansen (27) Stockholm (20) Rörelse för djurrätt (18) djurförtryck (17) Unity (14) Tomma burar (13) Djurens Rätt Lund (12) Martin Smedjeback (11) animal rights activism (11) recept (11) Cowspiracy: the sustainability secret (10) Göteborg (10) The Ghosts In Our Machine (9) djurrättsaktivism (9) Earthlings (8) Live And Let Live (8) Melanie Joy (8) Plant Based News (8) Unlocking The Cage (8) Racing Extinction (7) Djurens Parti (6) Jo-Anne McArthur (6) Lisa Gålmark (6) Nation Earth (6) Peaceable Kingdom: The Journey Home (6) Vegoforum (6) förtryck (6) grisar (6) Nonhuman Rights Project (5) The End of Meat (5) Tribe of Heart (5) djurens rättigheter (5) minkar (5) vegetarian (5) Ett liv som gris (4) Marc Pierschel (4) Per-Anders Svärd (4) Pufendorfinstitutet (4) Smålands Nation (4) Steven M. Wise (4) The Cove (4) Tom ...
Som allmänna synpunkter vill Djurskyddet Sverige tydliggöra att vi stödjer beslutet att dela upp nuvarande L100 i flera och djurslagsspecifika föreskrifter och tror också att det kommer att behövas en översyn av djurskyddsföreskrifterna för lantbrukets djur framöver. Däremot är vi kritiska mot tidpunkt för revideringen, bakgrunden till ändringarna, många av sakändringarna och kvaliteten på konsekvensutredningarna. Vi uppmanar därför Jordbruksverket att dra tillbaka förslaget i sin helhet och istället gör en fullständig översyn över dessa föreskrifter med hjälp av ett vetenskapligt råd när detta är tillsatt.. Ändringarna i sak i föreskrifterna motiveras med att föreskrifterna ska bidra till ökad konkurrenskraft och bibehållet djurskydd. Ett bibehållet djurskydd är inte en ambition som hör hemma i en revidering av djurskyddsföreskrifterna, ambitionen bör vara ett bättre djurskydd. Djurskyddet Sverige menar att många av ändringarna dessutom kommer att ...
Linda Keeling. 5/11 2002 Högskolan i Skövde. Föreläsningen ingick i Kognitionsdagen 5/1 2002. Liksom flera föreläsningar hölls denna på engelska. Jag antecknade på engelska , men sammanfattade sedan på svenska (vissa engelska termer anges). Linda Keeling är professor i etologi och arbetar vid "SLU, Department of Animal Environment and Health Section of Animal Welfare, Swedish University of Agricultural Science, Skara." ( Overheadbild). Ni har säkert själva en uppfattning om någon modell för djurens välfärd, inledde L K och tillade att en sådan välfärd behövs i framtiden. Djurkognition utgör därvid en av de centrala delarna. Hon ämnade här teckna en bakgrund, både med hänsyn till den teknologiska aspekten och den mänskliga. L K sysslar i sin forskning framför allt med interaktion människa ,-- , djur. Jämför MDI : interaktion människa ,--, dator (eller annan maskin).. Djurens väl har varit föremål för människans intresse i nästan 200 år. ...
Positivt, men egenkontroll kan aldrig ersätta den utomstående kontrollen, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige.. Den nya tjänsten på Svensk travsport kommer att tillsättas i höst. Enligt befattningsbeskrivningen ska hästombudsmannen vara en fristående och opartisk person. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att besöka travhästar och stall för att skapa sig en bild av skötsel och djurskydd inom travet, men också att delta i den offentliga debatten.. - Det är positivt att Svensk travsport vill stärka sin djurskyddsprofil och ta ansvar för de fall av djurplågeri som förekommer inom travsporten. Särskilt inom det förebyggande arbetet kan det göra skillnad med en satsning som denna. Däremot kan egenkontroll aldrig ersätta den utomstående kontrollen. Länsstyrelsernas arbete behöver fortfarande stärkas för att fungera fullt ut. Men som ett komplement till en väl fungerande offentlig kontroll är detta ett mycket bra initiativ, säger Sven ...
Grundades i mars 1980 av Newkirk och kolleger djurrättsaktivist Alex Pacheco , organisationen först fångade allmänhetens uppmärksamhet under sommaren 1981 under vad som blev känt som Silver Spring apor fall ett uppmärksammat tvist om experiment på 17 makak -apor inne Institute of Behavioral Research i Silver Spring, Maryland . Fallet varade tio år, deltar den enda polisen razzia på ett djur laboratorium i USA, utlöste en ändring i 1985, till landets djurskyddslagen, och etablerade PETA som en internationellt känd organisation. [4] I dag fokuserar på fyra kärnfrågor invändningar mot fabrikslantbruk , pälsdjursuppfödning , djurförsök och djur i underhållning. Det kampanjer också mot att äta kött, fiske, avlivning av djur anses vara skadedjur, hållande av kedjade bakgård hundar, tuppfäktning , hundkamp och tjurfäktning . [5]. Gruppen har varit i fokus för kontroversen , både inom och utanför djurrättsrörelsen. Newkirk och, tidigare, är Pacheco ses som de ledande ...
Vi blev också informerade av Ann-Christin Malmborg Hager VD vid SenzaGen i Lund om icke djurbaserade testmetoder (in vitro) som har en helt annan evidensbaserad säkerhet än de förlegade djurtesterna.. "Med den kunskapen vi har idag om hur den genetiska koden är uppbyggd kan vi isolera 25 gener som svarar specifikt på allergi och irritationstester vilket ger en säkerhet med upp till 94 procent när algoritmerna gjort sitt. Jämfört med tester på djur som bara ger 76 procents säkerhet. Det är som att stoppa en människa i provröret, det är det närmaste vi kan komma i testmetoder", förklarar hon under frukostseminariet i Riksdagen.. Jag slutar där för jag tyckte att det där lät hoppfullt. Snälla skriv på kampanjen nästa gång du besöker The Body Shop. De betalar inte mig för att skriva detta. Bara så att ni vet!. ...
Att röra på sig är lika viktigt för oss människor som för våra djur. Detta gäller i stort sätt alla djur och inte bara hundar. Även små djur som hamstrar och kaniner behöver med jämna mellanrum få komma ut ur sina burar och springa runt i rummet en stund. Här får de ett betydligt större område att röra sig på, vilket låter dem hoppa och springa av sig ordentligt. Mindre djur som hamstrar kan även de släppas ut, men aktiveras också bra av hjul och rör i själva buren.. Hunden är nog det djur de flesta kommer att tänka på när man talar om djur som behöver motion. Hur mycket en hund egentligen behöver skiljer sig åt mellan olika raser, där mindre hundar inte är i lika stora behov av dagliga långpromenader på flera timmar som stora hundar. Förutom vanliga promenader kan man aktivera sin kompis på flera olika sätt, såsom att kasta boll i trädgården eller inomhus.. Även för oss människor finns det redskap som han hjälpa oss att röra på kroppen utan att ...
Vi accepterar aldrig att man ser på djuren som varor och vi vill vara djurens röst i samhället samt försvara deras rättigheter. Läs mer om hur du kan bidra!
Vi accepterar aldrig att man ser på djuren som varor och vi vill vara djurens röst i samhället samt försvara deras rättigheter. Läs mer om hur du kan bidra!
Behöver du hjälp med att försäkra dina djur?. Det är mycket att tänka på som djurägare. Får djuret rätt mat, när ska den vaccineras och avmaskas? En viktig del att fundera på är - har mitt djur rätt försäkringsskydd? Jag heter Ulla Svensson och bor i Gevåg som ligger strax utanför Hammarstrand. Jag började jobba för Agria djurförsäkring i början av 2013. Mitt stora intresse är hundar och katter. Det är därför fantastiskt att som försäkringsförmedlare för Agria komma i kontakt med andra djurmänniskor. I min familj finns labradorer och katt. Hundarna tränar jag dagligen för jakt och jaktprov, dessutom är jag aktiv i SSRK, Svenska Spaniel och retrieverklubben.. Välkommen att ringa mig så kan vi titta på försäkringsbehovet för just ditt djur. Ulla Svensson. 0730-57 16 ...
Stopp för smärtsamma kastreringar, trånga boxar och att ätas levande. Här är några bestämmelser som utvecklat djurens liv i en positiv riktning.
Med två tidsfördröjda brandbomber totalförstörde djurrättsaktivister Malte Peterssons farm i Nyby strax utanför Laholm i förra veckan. Nu rustar sig farmare för att…