LIBRIS titelinformation: Special statistical issue for the tenth anniversary of the 21st October revolution / [Central statistical department, State planning commission]
Variabel p nominalniv /kategoriniv (eng: nominal level nominal scale level/categortical level, categortical scale level) baserad p nominaldata/kategoridata: observationer och registreringar som man g r av fenomen som man sorterar p olika kategorier, till exempel m nniskor med olika yrken, bilar av olika m rken, olika inkomstkategorier, olika typ av utbildning och s vidare. Det som varierar r allts de olika typer av f reteelser som ing r i en studie.. Nominalvariabler/kategorivariabler ligger till grund f r sambandsstudier som g ller samband mellan kategorier, till exempel mellan utbildning och inkomst.. Relaterade s kord: kategori, m tskala, variabel.. ...
I en ny doktorsavhandling presenteras flera nya statistiska metoder för DNA-baserad analys av mikroorganismer. − Mina metoder ökar vår förståelse för hur bakteriesamhällen är organiserade och fungerar, säger Viktor Jonsson, doktorand vid Göteborgs universitet.
Denhär veckan har vi i SWEs DT-team liftat en tjej som kallas Severine och det var verkligen inspirerande, ni måste kika in här för att se alla tolkningar DT-teamet gjort! Sedan tycker jag att ni absolut ska ge er på att göra en egen tolkning ...
Molnhimlens utseende förändras ständigt. Genom att studera molnen kan man få en bild av atmosfärens tillstånd. Här en liten snabbkurs.
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
Läs mer om Antikoagulationsmottagningen Sjukhuset Torsby, Medicin Sjukhuset Torsby i Torsby och boka tid här. Antikoagulationsmottagningen Sjukhuset Torsby, Medicin Sjukhuset Torsby finner ni på Lasarettsvägen 8 i Torsby. Välkomna att boka tid.
Det är dessutom så att forskningen som visar på att avmonopoliseringen skulle leda till kraftigt ökad alkoholkonsumtion är finansierad av Systembolaget. Forskarna som skrivit rapporten har jag kontaktat och de svarar inte på frågor. Däremot är det tydligt att de har gjort helt orimliga statistiska skattningar för att få det resultatet de har fått. Jag undrade också varför ett land som USA som inte har monopol, är västerländskt till kulturen, kan ha lägre konsumtion än i Sverige trots att vi har monopol. Inget svar... SvaraRadera ...
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Statistiska centralbyrån, SCB​. SCB är en statlig förvaltningsmyndighet som har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik.. Barnombudsmannen. Här hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor som är centralt ur ett barnrättsperspektiv.. Cyber City. Historisk statistik om svenska städer framtagen av Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.. Eurostat. EU:s statistikmyndighet som redovisar statistik för medlemsstaterna.. Kommun- och landstingsdatabasen. Nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamheter. Nyckeltalen kan användas som underlag för analyser och jämförelser.. Regionfakta. Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig bild av Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, samt och kommunerna i länen. ...
Skolresurs kalender. Här hittar du datum för fortbildningar, tillställningar och annat som är intressant för alla som gillar av naturvetenskaper, matematik, teknik och programmering.. ...
VM-turneringar genom åren:  År Guld Silver Brons   2017 i Ryssland Sverige Ryssland Finland Mer information >>  2015 i USA Sverige Ryssland Finland Mer information >>   2013 i Sverige Sverige Finland   &nbs...
Till att börja med kommer vi att använda metoden för att utvärdera register från lång tid tillbaka och med stora patientgrupper för att se om de organ som valdes ut för transplantation verkligen var de bästa. På så sätt kan vi utvärdera våra tidigare beslut och ständigt bli bättre på att hitta rätt organ till rätt person vid en transplantation.. Den här tekniken har man nu också börjat använda inom vissa andra medicinska områden. Man kan exempelvis analysera röntgenbilder för att hitta cancer i ett tidigt stadium eller vid tolkning av EKG. Metoden skulle också kunna användas inom en mängd andra områden där vanliga statistiska metoder inte räcker till när data ska analyseras.. Text: NINA HULT. * HLA-systemet (human leukocyte antigen) har avgörande betydelse för om en transplantation ska bli lyckosam. HLA-systemet är en del av immunsystemet och hjälper kroppen att skilja på vilka celler som är de egna och vilka som är främmande. Utseendet på proteinerna i ...
Vi kan komma att använda din IP-adress och annan icke-identifierande information (till exempel uppgifter om operativsystem, skärmupplösning, enhetstyp och interaktioner med webbplatsen) för att diagnostisera problem med våra servrar och för att administrera webbplatsen. Med hjälp av denna information kan vi dessutom samla in statistik, till exempel för att med IP-adresser som användes vid inloggningen få reda på våra användares geografiska utspridning. Denna information och dessa statistiska uppgifter gör att vi bättre kan anpassa innehållet efter våra användares generella behov och följa den generella utvecklingen inom släktforskningen. Systeminformationen används även för att förbättra utseendet och innehållet på webbplatserna, utveckla nya produkter och i andra syften, allt i enlighet med vår personuppgiftspolicy.. Om du loggar in på våra webbplatser med en bärbar enhet (till exempel en telefon eller surfplatta), samlar vi in ytterligare information som ...
Finansr kenskapernas rsuppgifter f r r 2006 har reviderats och r nu slutliga. De prelimin ra uppgifterna publicerades i juli 2007. Samtidigt har det gjorts ndringar till tidsserierna i statistiken som beskriver finansiella balansr kningar och fl den inom de olika sektorerna i nationalr kenskaperna.. J mf rt med de prelimin ra uppgifterna r 2006 g llde de st rsta ndringarna uppgifter om f retag och utlandet. De viktigaste korrigeringarna av tidsserierna g ller fondandelar samt hush llens f rs kringstekniska fordran hos f rs kringsbolag av vilka en del klassificerades p nytt som fordran hos andra sektorer. ndringar f rknippade med revision av kapitalinkomster inom nationalr kenskaperna gjordes bl.a. i fondandelsfl dena.. Hush llens finansiella tillg ngar 1997-2006, miljarder euro. ...
Publikationsserien Översikter och indikatorer omfattar kärnfulla sammanställningar av indikatorer och kortfattade analyser inom olika temaområden. Indikatorerna kan bestå av officiella statistiska uppgifter, men även data som inte representerar officiell statistik.. ...
språkstatistik, statistik inriktad på språkliga data. En mängd statistiska uppgifter om språk har insamlats av språkforskare men också av t.ex. kryptologer som hjälp att gissa vilka bokstäver och ord som kan väntas förekomma i chiffrerade meddelanden, av pedagoger för att bedöma vilka ord som elever i första hand bör lära sig och av informationsteoretiker för att beräkna olika koders effektivitet (se informationsteori). I dag används datorer för att samla in och bearbeta data för. (74 av 524 ord) ...
Idag kom det in en tjej för att fråga om vi visste några lediga lokaler i närheten. Hon behöver någonstans att vara för att skapa och ställa ut sin konst. Jag har hela tiden tänkt att min lokal ska utnyttjas även på kvällarna och till annat än retrobutik, så jag berättade för henne om mina…
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator som behövs för att använda webbplatsen på det sätt vi har tänkt, samt att för uppföljning av statistik.
Att vård ska ges efter behov återspeglas inte tydligt i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver förbättras. Även den nationella statistiken och uppföljningen behöver tydligare belysa principen om vård efter behov.
... är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980-2010, samt 2012. Statistiken i årsboken har publicerats även i andra former, som till exempel databaser, statistiska meddelanden eller rapporter. Statistikkällor och ko...
Oas är politiskt och religiöst obundet och är baserat på forskning och statistiska underlag för psykisk och fysisk hälsa. ...
Detta står att läsa på elinstallatoren.com: Nästan 6 000 bränder orsakades av bristande elinstallationer förra året, visar statistik från Svensk Försäkring. Det innebär att
... , Kelasto är FPA:s statistikdatabas. Med hjälp av Kelasto kan du utgående från valda sökkriterier ta fram rapporter ur FPA:s statistiska uppgifter.
All information du behöver om Daugirdas i Kaunas: rabatterade priser, egenfilmade videos av alla rumtyper, kartor, service och mycket mer
men du verkar inte läsa några brev, ej heller är du på någon av vägarna.". (fritt översatt från danska) Ja, var är våra döda och saknade någonstans? Vakar de över oss? Hur kan vi känna oss nära dem, när inga brev blir lästa och de inte finns på jordiska vägar. Jo, vi tänder ljus och bär med oss dem i hjärtat. Så. ...
Jan Söderström har fortsatt med sitt släktforskningsarbete med vår släkt, och utöver den senaste stora uppdateringen om sin forskning har han även gjort ett porträtt av Anders Huss, en av få som hockeyklubben Brynäs har hyllat genom att hissa hans tröja i taket. Missa inte det.. ...
Saknade värden i en statistisk undersättning ersätts med värden så att en statistisk analys kan göras på hela materialet. ...
Stockholm (HedgeNordic.com) - Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som säger något om spridningen hos en datamängd kring dess medelvärde och beräknas
I dag lanserar Ikea ett globalt test för urban odling. Det är ett steg för att undersöka möjligheten att bli självförsörjande med egenodlade grönsaker.
+ Statistiska analyser C2 Inferensstatistik Wieland Wermke + Signifikans och Normalfördelning + Problemet med generaliseringen: inferensstatistik n Om vi vill veta ngt. om en population, då kan vi ju fråga
Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt Brainstorming Vart vill vi? Framtidsplanering Brainstorming I varje förening är det viktigt att tänka
Tarotleken består av 78 kort och är indelad i stora och lilla arkana. Oavsett vilken tolkning av tarotkorten som du kommer att läsa, kommer du att hitta en någorlunda annan interpretation. Dessutom betyder ett tarotkort många saker. Därför bör du kanske se varje tolkning som lika bra, och som olika sätt att se på saken.
Under tisdagen begravdes artisten Freddie Wadling. På begravningen spelades bland annat psalmen Blott en dag, som Freddie Wadling själv spelat in sin version
Region Skåne ger via Kliniska Studier Sverige - Forum Söder rådgivning, analyshjälp och utbildning inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt.
låg sannolikhet). Slutsatsen är att det inte går att välja en metod som överlägsen den andra, och att kunskap om den aktuella platsens oceanografiska förhållanden behövs för att utvärdera resultatens rimlighet. I alla analyser av extrema havsvattenstånd är det viktigt att beakta datakvalité och dataseriens längd. Resultat bör redovisas med konfidensintervall.. Blockmaximum-metoden testades med olika fördelningar. Gumbel-fördelning visar sig kunna ge orimliga nivåer för vattenståndsextremer och rekommenderas därför inte. GEV (Generalized Extreme Value) och Log-normal fördelning används med fördel i kombination.POT-metoder tar till vara fler händelser än de riktigt extrema, men resultaten som ges har väldigt stora konfidensintervall som växer för låg sannolikhet. Om tröskeln sätts för låg är det inte extremvattenstånd som utvärderas.. Som en följd av denna analys bestämdes att andra metoder behöver tas fram för att studera de högsta havsvattenstånden ...
Kaunas City Hotel, Kaunas: Se recensioner, 118 bilder och bra erbjudanden på Kaunas City Hotel, rankat #3 av 28 hotell i Kaunas och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
Semesterpaket till Kaunas, Litauen: Skapa det perfekta semesterpaketet för Kaunas på TripAdvisor genom att jämföra priser och läsa omdömen om hotell i Kaunas.
Se våra erbjudanden för Park Inn by Radisson Kaunas Hotel i Kaunas. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
Pris: 157 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Great Audit; Or, Good Steward. Being Some Necessary and Important Considerations to Be Considered of by All Sorts of People. Taken Out of the Writings of ... Sir Matthew Hale. ... av Matthew Hale (ISBN 9781140814047) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Finansr kenskapernas rsuppgifter f r r 2007 har reviderats p basis av kompletterade k lluppgifter. De prelimin ra uppgifterna publicerades i juli 2008. Samtidigt har det gjorts ndringar fr.o.m. r 1999 till tidsserierna i statistiken som beskriver finansiella balansr kningar och fl den inom de olika sektorerna i nationalr kenskaperna.. J mf rt med de prelimin ra uppgifterna r 2007 g llde de st rsta ndringarna uppgifter om hush ll, f retag och utlandet. De viktigaste ndringarna i tidsserierna g ller f rdelning p innehavarsektor kontanter och ins ttningar. Resultatet av revideringen visar att hush llens finansiella tillg ngar totalt steg med 2,5 miljarder till n got under 203 miljarder euro i slutet av r 2007.. Hush llens finansiella tillg ngar 1997-2007, miljarder euro. ...
Bloggande alltså... Vilket sätt att skaffa sig makt! Satt nyss och läste det här inlägget och i det fick hon många bra saker sagda. En period i vintras hade jag hyfsat många läsare och det var en sån kick varje gång jag kollade statistiken och såg att ett nytt läsarrekord hade slagits. Jag fick många kommentarer och det var roligt. Nån gång i mars tröttnade jag och uppdaterade knappt alls. Nu har det börjat gå uppåt igen och det är kul att blogga numera tycker jag. Dels för att statistiken ser bättre ut (bättre, sa jag, inte bra :P), dels för att jag är inne i nån sorts hyperaktiv vs. jättedeppig period och vill hela tiden skriva av mig. Det må vara om saker som ter sig obetydliga för världen men jag skriver om det ändå för att det känns bättre. Man kanske skulle satsa på att bli bloggkändis? Det skulle vara kul att se hur det är. Man behöver ju inte bli nästa Blondinbella liksom men kanske satsa lite ändå ...
Det trodde jag aldrig!", som tanterna i Antikrundan brukar utbrista. Att jag skulle blogga i ett helt år. Men nu har jag det. Hurra till mig!. Några av er, kära läsare, har följt mig sedan första dagen. Några har tillkommit och några har säkert tröttnat. Några av er läser noggrant alla inlägg, medan andra läser lite då och då. Oavsett vilken läsare du är, så vill jag tacka dig. Utan dig - ingen blogg.. Döm om min förvåning när jag första gången såg statistiken och kunde konstatera att ni besökte min blogg regelbundet. "Nämen, inte kan väl jag.." ni vet! Idag blir jag rent generad när jag ser att antalet läsare ständigt ökar. Fantastiskt.. Ni ger mig energi och ni ger mig en spark i baken. De dagar då jag inte tar bilder eller skriver utkast känns lite tomma. Min blogg har blivit en vana. En god vana, som jag inte vill vara förutan.. Från ett rent egoistiskt perspektiv har jag skapat en skatt. Vi har vår renovering dokumenterad, vi har flera av mina projekt ...
Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Aktiviteten kan användas med det bifogade statistiska materialet (provresultat) eller användas med vilka statistiska data som helst som är intressanta och engagerande för de elever som ska arbeta med materialet. Det är tänkt att eleverna själva matar in värdena i listor men för den som vill kan färdiga datalistor laddas ned från samma webbsida som denna aktivitet och därefter överföras till räknarna med TI-Connect™.. Matematiskt innehåll ...
Senast jag skrev något på det här ämnet var i maj 2011. Det beror absolut inte på att tillgängligheten blivit bättre utan på grund av att jag inte sett någon mening med att skriva om det och för att man väljer situationer i sin vardag. Istället för att vara spontan och prova nya ställen, väljer jag tillgängliga platser där jag vet att jag och min ledarhund är välkomna.. Nu har jag jobbat på samma plats i Älvsjö i 3 år och utbudet av lunchställen runt omkring var inte så stort. På Långbro värdshus alldeles nära min arbetsplats var både jag och hunden välkomna och på en närbelägen pizzeria fick hunden följa med in för avhämtning av mat, dock under protest, men vi fick inte sitta där och äta. Just det passade mig ganska bra då jag hellre åt på kontoret i lugn och ro. Där kan man säga att det statistiska underlaget var bristfälligt, men ändå 50%. :). Nu har arbetsplatsen flyttat in till city och utbudet med lunchställen och after work-möjligheter har ...
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator som behövs för att använda webbplatsen på det sätt vi har tänkt, samt att för uppföljning av statistik.
Egentligen är det statistiska underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsater utifrån dessa resultat, men det är en positiv indikation på att filmade föreläsningar kan användas för att utveckla undervisningen. Samtidigt visar dessa resultat att det inte går att förvänta sig en omedelbar förbättring om man publicerar sina genomgångar på Internet; i mitt fall tog det tre år innan jag såg något som verkade bekräfta mina förhoppningar om att eleverna inte bara gillade metoden, utan också lärde sig mer genom detta sätt att arbeta. Den slutsats jag med säkerhet ändå kan dra efter tre års beprövad erfarenhet är att filmade föreläsningar och frågor i förväg i sig inte räcker - det är vad som sedan händer på lektionerna som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling ...
Egentligen är det statistiska underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsater utifrån dessa resultat, men det är en positiv indikation på att filmade föreläsningar kan användas för att utveckla undervisningen. Samtidigt visar dessa resultat att det inte går att förvänta sig en omedelbar förbättring om man publicerar sina genomgångar på Internet; i mitt fall tog det tre år innan jag såg något som verkade bekräfta mina förhoppningar om att eleverna inte bara gillade metoden, utan också lärde sig mer genom detta sätt att arbeta. Den slutsats jag med säkerhet ändå kan dra efter tre års beprövad erfarenhet är att filmade föreläsningar och frågor i förväg i sig inte räcker - det är vad som sedan händer på lektionerna som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling ...
Egentligen är det statistiska underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsater utifrån dessa resultat, men det är en positiv indikation på att filmade föreläsningar kan användas för att utveckla undervisningen. Samtidigt visar dessa resultat att det inte går att förvänta sig en omedelbar förbättring om man publicerar sina genomgångar på Internet; i mitt fall tog det tre år innan jag såg något som verkade bekräfta mina förhoppningar om att eleverna inte bara gillade metoden, utan också lärde sig mer genom detta sätt att arbeta. Den slutsats jag med säkerhet ändå kan dra efter tre års beprövad erfarenhet är att filmade föreläsningar och frågor i förväg i sig inte räcker - det är vad som sedan händer på lektionerna som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling ...
Egentligen är det statistiska underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsater utifrån dessa resultat, men det är en positiv indikation på att filmade föreläsningar kan användas för att utveckla undervisningen. Samtidigt visar dessa resultat att det inte går att förvänta sig en omedelbar förbättring om man publicerar sina genomgångar på Internet; i mitt fall tog det tre år innan jag såg något som verkade bekräfta mina förhoppningar om att eleverna inte bara gillade metoden, utan också lärde sig mer genom detta sätt att arbeta. Den slutsats jag med säkerhet ändå kan dra efter tre års beprövad erfarenhet är att filmade föreläsningar och frågor i förväg i sig inte räcker - det är vad som sedan händer på lektionerna som är avgörande för elevernas kunskapsutveckling ...