https://www.svd.se/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do. https://www.dn.se/nyheter/sverige/svart-als-sjuka-per-avslutade-sitt-liv-i-tisdags-med-hjalp-av-lakare/. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xgvln7/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do. // Irène. PS RTVD seminarium i Almedalen 2019 "Frivillig dödshjälp och kristen tro går det ihop ?" Jag reflekterar över katolska kyrkans inställning och berättar bla om Hans Küng som är medförfattare till boken "Dying with dignity ". Jag avslutar med att citera Hans Küng ur en intervju med der Spiegel 2013 där intervjuaren bla säger till Hans Küng : "Katolska kyrkan anser att eutanasi vara ett intrång på skaparens överhöghet.". Hans Küng svarar : - "En kyrklig hierarki som tagit så fel när det gäller födelsekontroll, preventivmedel och konstgjord befruktning borde inte göra om samma misstag kring frågor som rör livets slut. När allt kommer omkring har människans livsvillkor fundamentalt förändrats sedan 1900- talet. ...
Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) är ett förfarande som har likheter med ett tillståndsförfarande och som gäller vissa verksamheter med liten miljöpåverkan. Om verksamhetens anmälningsplikt föreskrivs i 115 a § i miljöskyddslagen och de anmälningspliktiga verksamheterna förtecknas i bilaga 4 till lagen.. I ett allmänt anmälningsförfarande ger myndigheten ett överklagbart beslut på basis av de uppgifter som verksamhetsutövaren anmäler. Uppgifter som ska anmälas motsvarar i stora drag de uppgifter som krävs i en ansökan om miljötillstånd.. Anmälan ska lämnas till en behörig myndighet senast 120 dagar innan verksamheten inleds. Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.. Om anmälan är tydlig och så komplett ...
Debatten om dödshjälp var högaktuell under förra året, men har det senaste halvåret gått in i ett lugnare tempo. Till stor del säkert för att frågan är politiskt kall. Vi kan dock räkna med att förespråkarna kommer att försöka lägga frågan i knät även på nästa regering.. Parallellt med det relativa lugnvatt-net i Sverige har situationen dock eskalerat i andra länder, och det är en vetskap som svenska politiker behöver ha med sig när vi går in i en ny mandatperiod.. Socialminister Annika Strandhäll (S) förklarade i interpellationsdebatt i riksdagen i vintras: "Jag är i dag inte beredd att initiera en utredning om dödshjälp", och att "regeringen har för närvarande inga planer på att se över den ordning som sedan lång tid råder i Sverige.". Det är välkomna besked. Men orden "i dag" och "för närvarande" är brasklappar som ändå ger anledning till en befogad vaksamhet. Så länge motståndet mot dödshjälp bland vårdpersonal och bland riksdagspartierna ...
Debatten om dödshjälp var högaktuell under förra året, men har det senaste halvåret gått in i ett lugnare tempo. Till stor del säkert för att frågan är politiskt kall. Vi kan dock räkna med att förespråkarna kommer att försöka lägga frågan i knät även på nästa regering.. Parallellt med det relativa lugnvatt-net i Sverige har situationen dock eskalerat i andra länder, och det är en vetskap som svenska politiker behöver ha med sig när vi går in i en ny mandatperiod.. Socialminister Annika Strandhäll (S) förklarade i interpellationsdebatt i riksdagen i vintras: "Jag är i dag inte beredd att initiera en utredning om dödshjälp", och att "regeringen har för närvarande inga planer på att se över den ordning som sedan lång tid råder i Sverige.". Det är välkomna besked. Men orden "i dag" och "för närvarande" är brasklappar som ändå ger anledning till en befogad vaksamhet. Så länge motståndet mot dödshjälp bland vårdpersonal och bland riksdagspartierna ...
Anna Rundcrantz började engagera sig i frågan om dödshjälp efter att hennes pappa, Hans, dött i en plågsam cancersjukdom. "Det han var med om ska ingen behöva vara gå igenom", menar Anna när hon pratar med Jenny och Steffo om etiken kring dödshjälp. Annas pappa var läkare och ändrade sin uppfattning om dödshjälp när han var sjuk.
Katolskt magasin. Den viktiga - och alltid lika sorgliga - debatten om dödshjälp är tillbaka. Denna gång föranledd av en läkare, tillika ordförande i Rätten till en värdig död, en förening som arbetar för legalisering av dödshjälp. Läkaren i fråga valde i somras att hjälpa en ALS-sjuk man att begå självmord med hjälp av en överdos sömnmedel. Mannen hade planerat att åka till Schweiz för att kunna få läkarhjälp med att ta livet av sig, men coronapandemin hade gjort resan omöjlig.. Länk till ursprungsartikeln. ...
i Nederländerna avgår nu en ledamot från en regional kommission för kontroll av dödshjälp. Ledamoten menar att ett skriftligt livslutsdirektiv inte kan ersätta en muntlig förfrågan
Efter denna öppning refererar man så till en rapport från 1991 i Holland som visade att doktorer där dödat mer än 1000 människor utan att dessa önskat detta. Det här var alltså innan man införde lagstiftningen om dödshjälp i Holland, den kom 2001, så rapporten har heller ingenting med legaliserad dödshjälp att göra. Barmhärtighetsmord är en fråga som måste diskuteras separat och en fråga där det lätt kan gå fel - vilket nazisterna är ett klart exempel på ...
Debatten om dödshjälp fortgår praktiskt taget oavbrutet i olika medier. Argumenten för och emot torde vara väl kända för att inte säga uttröskade vi det här laget. Men en diskussion saknar jag: vilka är medicinens övergripande mål och vem formulerar dem?. Det första och väl inarbetade målet är att bevara och förlänga mänskligt liv. Detta mål är kopplat till pliktetik och paternalism, att vården vet bättre än patienten. Ofta hänvisas till Hippokrates, särskilt dennes fördömande av dödshjälp. Men Hippokrates var inte bara dödshjälpmotståndare, han fördömde också aborter och menade att läkare inte skulle syssla med kirurgi.. Det andra av medicinens övergripande mål är att lindra lidandet. Den som vet mest om lidandet är den sjuka själv, varför målet kopplas till ett större inflytande för patienten, en vidgad autonomi. En beslutskapabel patienten har rätt att vägra behandling.. Det första målet att förlänga livet kan råka i konflikt med det andra ...
Debatt Debatten om dödshjälp blir väldigt smal om man bara pratar om palliativ vård. Man kan av en mängd sjukdomstillstånd befinna sig i ett palliativt skede, men det professionen oftast menar är långvariga (cancer-) sjukdomstillstånd där det endast finns lindring och ingen bot kvar att erbjuda.. Vem fattar beslut i frågan om dödshjälp när en människa sedan dagen innan ligger döende i sviterna av en massiv stroke, när den svårt hjärtsjuke får ytterligare en i raden av svåra hjärtinfarkter som kraftigt inskränker orken att leva? Vem fattar beslut i dödshjälpsfrågan för den gravt demente?. Den svårt funktionshindrade där omgivningen tror sig veta att ingen livskvalité finns? Den otroligt hormonplågade kvinnan där inget kunnat hjälpa mot det djupa mörkret hon befinner sig i varje månad? Den psykosdrabbade som i maniskt skov ödelagt hela familjens ekonomi och framtid?. Inget av exemplen platsar i det vi ofta benämner palliativ vård, men är mycket vanliga ...
DEBATT. En av poängerna med vår rapport om dödshjälp är att den inte värderar argumenten etiskt, utan endast vilket faktamässigt stöd som finns för dem. Det skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd i en replik.
Inte ens i den syriska öknen kan succéförfattarinnan Euthanasia Bondeson gömma sig undan äventyrligheter. Hon möter mystiska resenärer, tvivelaktiga poliser och tillmötesgående haremsdamer - men ingen av dem förmår förbrylla så som Djinn, den oförlikneliga arabhästen.Återigen utreder Euthanasia Bondeson ett försvinnande. Spåren leder till den myllrande storstaden Konstantinopel, på gränsen mellan väst och öst. Det är mars 1853, och den nyfikna författarinnans svärmeri för antiken måste stå tillbaka för den alltmera påträngande politiken. Under andningspauserna mellan överfall och utredningar görs också förvånande upptäckter inom erotiken. Våren 2007 hyllades Carina Burman av en enig kritikerkår för K.J. en biografi över Klara Johanson. Med sin ironiska ton och sin historiska insikt har de två tidigare böckerna om Euthanasia Bondeson, Babylons gator (2004) och Vit som marmor (2006) fyllt ett tomrum i den svenska deckarutgivningen. Hästen från Porten ...
En vägledning för hur länsstyrelserna kan arbeta med anmälningsförfarandet av vattenverksamheter. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Sverige och beskriver hur en anmälan om vattenverksamhet i miljöbalken bör hanteras av tillsynsmyndigheten. Målgruppen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med vattenverksamheter enligt miljöbalken ...
Vasaloppets olika arrangemang är mer populära än någonsin och efterfrågan på startplatser är i flera lopp betydligt större än utbudet. De nya förutsättningarna ställer andra krav än tidigare och därför har ett helt nytt anmälningsförfarande tagits fram. Den nya modellen eliminerar sekundstressen och tar även hänsyn till deltagares lojalitet - allt för att göra det så rättvist som möjligt.. CykelVasan 2014 fylldes på tre minuter och platserna till Vasaloppet 2015 tog slut på 92 sekunder. När anmälan till sommarveckan 2015 öppnar den 29 september kommer därför en helt ny modell att tillämpas. Det senaste året har Vasaloppsorganisationen arbetat intensivt med att utvärdera situationen för att hitta ett nytt tillvägagångssätt som passar dagens förutsättningar. Nu behöver intresserade inte längre sitta och vara snabba på tangenterna vid ett visst klockslag.. - Först till kvarn-modellen håller tyvärr inte längre för de största loppen. Med det allt mer ...
På onsdagskvällen öppnade anmälan till Vätternrundan 300 km. Och trycket efter en plats i världens största motionslopp på cykel var stort. Efter en minut var över 80 procent av platserna bokade.. För den som funderar på att genomföra sitt livs utmaning finns det dock fortfarande några platser kvar i Vätternrundan 300 km. Att loppet inte fylldes direkt, som förra året, är inget som oroar Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan.. - Vårt mål är inte att ha ett fulltecknat lopp inom några minuter. Vår ambition är att så många som möjligt får möjlighet att cykla vårt fantastiska lopp. Att anmälningsförfarandet inte är lika hetsigt kan dessutom innebära att fler av dem som anmäler sig också kommer till start.. - Vi märker att människors beteende ändras, man väntar längre med att anmäla sig i dag. Och det måste vi anpassa oss till, säger Gunilla Brynell-Johansson. Att saker har varit på ett visst sätt tidigare betyder inte att det alltid kommer att ...
Kommunens miljöövervakning behandlar miljötillståndsansökningar för husdjursstall och fattar beslut om anmälningsförfarande som gäller djurstallar, ger utlåtanden till andra myndigheter, gör tillsynsgranskningar t.ex. i samband med lagring och hantering av gödsel, deltar i projekt som främjar miljövård samt ger råd och vägledning inom lantbrukets miljövård.. Tilläggsuppgifter. Eeva Somerkoski ...
Race 2 PGA National Malmö:. Liknade upplägg som Race 2 Liseberg där vi istället satsar på att gemensamt åka på tävlingar på andra klubbar i distriktet där speltillfälle ligger när Teen Tour First spelas. Juniorerna spelar på Mini och Rookie tour som då erbjuds vid dessa tillfällen.. Målgruppen är alla spelare under 13 år och de upp till 16 som ännu inte är kvalificerade att spela på Teen Tour First. Min hcp 54 krävs.. Juniorerna åker med gemensam transport till tävlingarna och med en ledare från klubben som är med vid varje tävling hela speldagen och som även hjälper med information och anmälningsförfarande.. Startavgift ingår för juniorerna.. Vi vill skapa en känsla av klubbtillhörighet där vi åker ihop som ett lag/gäng till tävlingar.. De juniorer som varit med på minst 4 av dessa tillfällen blir kvalificerade för en fri avslutningsresa i september till Skåne. Ett kombinerat träningsläger med träning, spel på bana och överraskning.. Datum & ...
Nyheter En man från Vällingby hade hjälp med städning men öppnade inte när städföretaget knackade på dörren.. Städföretaget mejlade hemtjänsten om händelsen, men fick inget svar.. Fyra veckor senare var det dags för nästa städning. Då hände samma sak igen.. När en anhörig började oroa sig öppnades mannens dörr med hjälp av polisen.. De upptäckte då att mannen var död och alltså hade varit det i över en månad.. Nu lex Sarah-anmäler stadsdelen sig själv på grund av händelsen. Enligt anmälan har rutinerna setts över. ...
Berättelsen: Jag har nu gjort en anmälan om mina skador som jag fick av ect. Tack Peter Larsson för hjälpen! Bättre med ECT blev det inte för min del, snarare tvärtom. Jag har före ECT varit en arbetsmyra, social människa, ordnat kalas och föräldramöten, varit en engagerad människa! Sen efter ECT var det precis tvärtom.. Blev lovad att jag skulle må bättre - jag vet att jag inte ville ha ECT. Men de sa att det skulle göra mig gott och att jag skulle bli bättre. Det var den enda utvägen för mig att bli bra, sa psykiatrikern. Jag hade INGEN att bolla tanken med! Klart det var på tvång! Jag var inte kapabel att argumentera. Min man rådfrågades aldrig! Han var aldrig med på samtalen.. Jag fick inte någon info om ECT och ingen berättade om risken för minnesskador.Om jag hade vetat vad jag vet i dag hade jag aldrig gått med på ECT-behandlingar.Jag blev inte bättre av ECT. För när den sista var gjord så låg jag inne på psyk i 30 dagar!Det var den sista inläggningen ...
Permanenta byggnadsbeteckningen togs i bruk i befolkningsdatasystemet 10.11.2014. Den skapades 7-9.11 samtidigt för alla byggnader i befolkningsdatasystemet. Från och med 10.11.2014 får varje ny byggnad eller bygglov som registreras i befolkningsdatasystemet en permanent byggnadsbeteckning. Det spelar ingen roll om kommunen har eller inte har tagit i bruk permanenta byggnadsbeteckningen i sina egna processer. Permanenta byggnadsbeteckningen skapas för alla byggnader som kräver ett byggnadslov, men den kan även skapas för byggnader med åtgärdstillstånd eller anmälningsförfarande.. Beteckningen skapas för alla byggnader i befolkningsdatasystemet, som kommunen har registrerat:. ...
Det holländska etikrådets nypublicerade yttrande om dödshjälp till nyfödda.. § 6 Preimplantatorisk genetisk screening, PGS. Lotta Eriksson redogjorde för utskickat pm om de senaste publicerade studierna ang. PGS.. Rådet ansåg att det för närvarande inte fanns anledning att revidera sitt tidigare ställningstagande i frågan från 2004. Sekretariatet gavs i uppdrag att i någon form flagga för PGS på rådets hemsida, samt att fortsätta bevaka och följa upp pågående studier på området.. § 7 Barns ställning inom hälso- och sjukvården. Lotta Eriksson presenterade utskickat pm.. Rådet diskuterade frågan och gav sekretariatet i uppdrag att ta fram ett utkast till skrivelse till kommande sammanträde.. § 8 Vård och åtgärder i livets slutskede. Niels Lynöe presenterade utskickat pm och rådet lämnade synpunkter inför det fortsatta arbetet.. § 9 Internhearing om Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) Susanne Allander, projektledare SBU samt Anders Tegnell, enhetschef ...
Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Det lutar åt derivatan The derivative a slippery slope Daniel de Caprétz Annelie Eriksson Lärarexamen 270 högskolepoäng
Kristendomens historia Omkring år 4-7 f. Kr föddes ett gossebarn i Betlehem. ... Han ansåg att om Sverige skulle införa dödshjälp finns ett antal lärdomar att dra från Kanada. Schweiz är ett av de länder där dödshjälp är tillåtet. I Sverige är all form av att hjälpa någon dö, även om det sker på den sjukes begäran, förbjuden. Bötesstraff där antal dagsbot bestäms efter hur grovt brottet är. Det är den 5 maj och hon ligger i ett rum på intensiven på Danderyds sjukhus. Ledarkrönika Vi får aldrig vänja oss vid att människor skjuts ner, rånas eller våldtas mitt framför ögonen på oss. - Dödshjälp handlar om att undvika onödigt lidande, säger Stellan Welin, ordförande i riksföreningen Rätten till ett värdigt liv. En majoritet av svenska folket är för att tillåta dödshjälp i Sverige. Läkaren frågar en sista gång om hon är säker. Krokom. Dålig kvalitet på tillfrisknande kan också bero på att man kämpar på för länge innan man sjukskriver ...
Omständigheterna klarnar något kring fallet med Växjöläkaren som misstänks för mord efter att ha gett en kvinnlig patient aktiv dödshjälp. Utredningen ...
Tidskriften Fokus skriver den 1 februari 2008 "Bara en av tio svenskar anser att aktiv dödshjälp bör vara helt förbjudet om det rör sig om en obotligt sjuk person med svåra smärtor. Handlar det om en person med ett grovt funktionshinder anser 44 procent att det bör vara förbjudet. För en äldre människa som inte är svårt sjuk, men inte vill leva längre, är siffran 52 procent". I en SIFO-undersökning utförd åt Aftonbladet den 18 mars 2010 ställdes 1000 svenskar frågan "hur ser du på aktiv dödshjälp?". 66% svarade "det ska vara tillåtet, men bara om personen är obotligt sjuk och inte har någon utsikt till förbättring och finner sitt lidande outhärdligt", 21% svarade "det ska vara tillåtet, man har rätt att bestämma över sitt liv oavsett", 7% svarade "det ska aldrig vara tillåtet" och 6% svarade "vet ej".. http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp. Jag tycker det ska vara tillåtet. Om en person som är förlamad inte vill leva sitt liv som det. Ska väl den ...
Alla vet nu att en läkare i vissa fall och på begäran av patienten aktivt bör avsluta livet. Den nya lagen är redan flera år gammal, men mycket komplicerade och kan säkert behöva lite
Hur fungerar aktiv dödshjälp och vilka metoder används i världen? Är det sant att det blir ett "sluttande plan" i länder där dödshjälp införts, och att man då använder sig av aktiv dödshjälp på allt svagare indikationer? Varför är det inte tillåtet med aktiv dödshjälp i Sverige, trots att man i undersökningar funnit att majoriteten av svenskarna är positiva till det? Dessa frågor, och många fler, hoppas vi att få svar på ...
Ja visst kan det göras fel (tabbar) i samband med dödshjälp. Kanske ett eller två på några år. Men det görs fler fel nu, när vi inte har rätt till dödshjälp. Folk ligger (felaktigt) och lider obeskrivligt i veckor och månader för ingenting. Allt lidande går nämligen inte att bota eller lindra, även om palliativa läkare försöker påstå det ibland. Men den ärliga palliativa läkaren erkänner att det finns fall som inte går att lindra. Det är svårt för läkarna att erkänna att de inte alltid lyckas. Man kan räkna med ca 2000 fall per år i Sverige där personerna blir så starkt lidande att det borde vara åtalbart. (Om det gällde ett husdjur skulle samma lidande vara straffbart för ägaren.) Men det brukar inte bli åtal. Det mesta sker bakom stängda sjukhusdörrar och hörs inte ut och patienterna dör ju till slut så de brukar inte prata mer. Och medan det pågår är de så sjuka och så påverkade att de inte kan agera. De sjukhusanställda får inte tala ...
Spliten, tillsammans med Passiv Dödshjälp, kommer att släppas och eventuellt påbörjar jag inspelningen av en ny fullängdare. Om den kommer att släppas i år eller inte beror på när den blir färdig. Just nu går tankarna kring att ta in lite cello-element och annat smaskigt i ljudbilden ...
Det framkommer i den undersökning läkarförbundet låtit göra i januari.. Av de 290 läkare som svarade på undersökningen så har så gott som alla skött döende patienter i mer än fem år. Enligt läkarförbundet är motståndet mot eutanasi starkare bland dem än hos läkarkåren i allmänhet. En undersökning för några år sedan visade att hälften av landets läkare är för eutanasi ...
... har blivit så vanligt i Nederländerna att landets enda klinik som specialiserar sig på dödshjälp har svårt att möta efterfrågan. Nu menar en av landets mest kända etikprofessorer att dödshjälp blivit alldeles.... ...
RTVD, vilka är vi? / Vi vet att döden en gång når oss och att några tusen personer varje år då plågas svårt. I onödan. RTVD anser att det inte behöver vara så, om vi får förändrade anvisningar beträffande hjälp vid livets slut. Vi tror på palliativ vård men också på dödshjälp för de som vill välja själva. - Bli medlem i RTVD - kanske för din egen skull men också för andra som kommer att plågas i samband med döden! ALMEDALEN - RTVD anordnar tre seminarier - Läs om dessa här nedan! En namninsamling för dödshjälp pågår på nätet! Läs vår petition i länken nedan - skriv på ditt namn (du kan även vara anonym) och skicka helst vidare till e-postadresser till dina vänner o bekanta! Stort tack! - Alla kan skriva på - inte bara medlemmar i RTVD! http://www.skrivunder.com/dodshjalp. ...
SLUTREPLIK. Vi menar att frågan om dödshjälp har en enkel lösning: låt oss få välja. De som är emot dödshjälp, patienter som personal, ska självklart inte behöva ha med saken att skaffa. Men deras inställning får inte påtvingas oss, skriver P C Jersild, Georg Klein, Tuulikki Koivunen Bylund och Björn Ulvaeus.. ...
Jag läste igenom dödshjälpsavsnittet för att få lite hjälp med tankar och argument. Jämfört med aborter tycker jag nämligen att frågan om aktiv dödshjälp är svår. Idén med aktiv dödshjälp är ju att den sjuke ska få hjälp med att avsluta sitt liv om han eller hon så önskar. Och hur ska man då argumentera mot detta i en tid då inget är högre än individens självbestämmande?. Ett argument är förstås att det är Gud som bestämmer över liv och död och det därför är en synd att ta sitt liv, med eller utan någons hjälp. Ett annat är att livet är en gåva att förvalta, från dess första ögonblick till dess sista. Ett tredje är att varje människa har en uppgift i livet: att påverka andra människor till en tro på Gud. Denna uppgift upphör inte med sjukdom eller när man blir gammal utan tvärtom kan de sista dagarna i ens liv vara de viktigaste ur den synvinkeln.. Men inget av dessa argument, om än giltiga, lär bita i debatten om dödshjälp. För vi ...
Jag läste igenom dödshjälpsavsnittet för att få lite hjälp med tankar och argument. Jämfört med aborter tycker jag nämligen att frågan om aktiv dödshjälp är svår. Idén med aktiv dödshjälp är ju att den sjuke ska få hjälp med att avsluta sitt liv om han eller hon så önskar. Och hur ska man då argumentera mot detta i en tid då inget är högre än individens självbestämmande?. Ett argument är förstås att det är Gud som bestämmer över liv och död och det därför är en synd att ta sitt liv, med eller utan någons hjälp. Ett annat är att livet är en gåva att förvalta, från dess första ögonblick till dess sista. Ett tredje är att varje människa har en uppgift i livet: att påverka andra människor till en tro på Gud. Denna uppgift upphör inte med sjukdom eller när man blir gammal utan tvärtom kan de sista dagarna i ens liv vara de viktigaste ur den synvinkeln.. Men inget av dessa argument, om än giltiga, lär bita i debatten om dödshjälp. För vi ...
Hittills är det bara åtta amerikanska delstater som tillåter självmord med läkarassistans. Den av demokraterna styrda delstaten New York hoppas bli den nionde.. Tre olika förslag har lämnats in för delstatsparlamentet att besluta om. Den första handlar om att hälsoministern ska utreda frågan om aktiv dödshjälp och återkomma med svar senast den 31 december 2020.. Den andra lagen, som också blivit mest kritiserad, handlar om att tillåta aktiv dödshjälp i New York. Lagförslaget är formulerat ungefär som lagen i delstaten Oregon. Enligt förslaget ska personen som begår assisterat självmord inte behöva bo i delstaten, vilket enligt kritikerna öppnar upp för "självmordsturism". Lagen föreskriver heller ingen väntetid från beslut till genomförande. Lagen kräver också att läkaren ska förfalska dödsintyget så att det är den sjukdom patienten har, som står som dödsorsak, inte det assisterade självmordet.. Det sista lagförslaget går ut på att livförsäkringen ...
Nu var det ett tag sedan jag skrev, orken har helt enkelt inte funnits. Uppenbarligen är livet så ibland. Jag är tillbaka på ruta ett, åtminstone i mitt arbetsliv och i detta obegripliga utmattningssyndrom. Jag gjorde som vanligt, när det gick tungt pressade jag mig mer, arbetade längre och irriterade mig över hur otroligt segt allt gick. Av någon underlig anledning slår det mig aldrig att det kan finnas tecken som jag bör lyssna till och ta på allvar. Vid det här laget borde jag ha lärt mig det, men nej, när det kommer till mig själv och lyssna verkar jag vara obildbar. Hjärnan som tydligtvis ändå går att lära, identifierade snabbt situationen utifrån tidigare erfarenheter och svarade därmed ganska omgående med att sätta in det tyngre artilleriet. Ungefär som den sa: aha! Otrolig trötthet, mer press, oförmåga att lyssna - aktivera soffläget omgående för att undvika ytterligare skada. Kontentan? Hjärnan vann! När hjärnan vinner inom det här området innebär ...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Jag har inte läst så mycket italienskt som jag tycker att jag borde och fick tips från flera bloggare att läsa Michaela Murgias Själamakerskan. Boken utspelar sig på Sardinien på 50-talet. En liten flicka blir bortadopterad till en äldre rik kvinna och trots att detta borde varit uppslitande för henne, tyr hon sig till den … Fortsätt läsa. ...
För att anmäla sig till någon av våra kurser så går man in under "Ansökan och inloggning" på musikskolans e-tjänst. Där finns information om kursutbud och anmälningsförfarande.. Kontakta gärna musikskolans expedition via e-post: [email protected] eller via telefon: 0171-53880.. Välkommen med din ansökan! ...
Första juli ändrades Smittskyddslagen, så att istället för "amöbainfektion" blev enbart infektion med Entamöba histolytica en anmälningspliktig sjukdom, således ej E. dispar. Ändringarna i anmälningsförfarandet innebär att det senaste årets siffror knappast är jämförbara med tidigare års.. Det stora flertalet (cirka tre fjärdedelar) av de inhemska anmälningarna kom från Stockholm. De flesta andra län anmälde inga eller endast enstaka fall.. De inhemska anmälningarna var relativt jämnt spridda över året, bortsett från december till februari då inga fall rapporterades. Som vanligt utgjorde männen en stor majoritet av de inhemska fallen. 2004 var denna del dock lägre (två tredjedelar) än föregående år. Ingen person över 50 år anmäldes.. Smittvägen för de inhemska fallen var oftast okänd (47 %), men på de kliniska anmälningar där den angavs var sexuell smitta vanligast. Vad gäller det totala antalet anmälda amöbafall var mat och vatten den dominerande ...
Lagerberedningar som görs tillgängliga för försäljning ska anmälas till Läkemedelsverket av apoteket som tillverkar lagerberedningen. Anmälningsförfarandet regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:5) om anmälan av lagerberedning. Anmälni...
Lokal: Konferenscenter Dalheimers hus. Tid: 9:30 - 16:00.. På förmiddagen kl 10:00-12:00 kommer teamet från Centrum för Huntingtons sjukdom och presenterar sig och berättar om verksamheten.. Det blir tillfälle till frågor innan vi gör en fikapaus då RHS bjuder på kaffe, thé, smörgås och kaka.. 13:15 blir det en presentation om den dagliga verksamheten på Dalheimers hus. information om aktiviteter och anmälningsförfarande.. Vi behöver anmälan till 3 mars senast 23 februari för att beräkna fika. Jag kommer att vara bortrest 8/2-22/2 med begränsade möjligheter att ta emot tel, sms och mail.. Jag läser mail då jag kommer hem men hör gärna av er före 8/2.. Anmäl till Gunnel Fredlund på 0046702113441 eller [email protected] , SMS går också bra.. Mer information kommer så småningom om det Nationella Mötet i Göteborg, som planeras 26-27 april.. VÄLKOMNA till vårens aktiviteter!. Gunnel Fredlund. Socionom Riksförbundet Huntingtons sjukdom, RHS. ...
Strax innan kl 02 ringer flera personer till polisen och larmar om vad man misstänker är skottlossning vid Per Albin Hanssons väg. Flera polispatruller åker till adressen och en brottsplats lokaliseras till parkeringsplatsen till ett köpcentrum, nära en snabbmatsrestaurang. Platsen spärras av kl 01.54 och tekniker samt specialsökhund beställs. Den skadade har skjutsats till sjukhus i privat bil. Polis åker dit för vidare informationsinhämtning samt håller vittnesförhör i anknytning till brottsplatsen.. Uppdatering: Tekniker är på plats kl 04.00 och fynd tas i beslag. En anmälan upprättas om försök till mord och utredningen får visa på potentiella samband med tidigare händelser. Inget samband kan i inledningsskedet konstateras eller uteslutas. Den skadade mannen är i 20-årsåldern.. ...
En tour med 5 deltävlingar på Onsjö. Olika nivåer med sk. 50-bana, 100-bana, kortare 9-hålsbana samt 18 håls spel. Målgruppen är juniorer under 13 år i alla spelnivåer samt juniorer 13-16 år som är i starten av sin tävlingskarriär.. Enligt Golfäventyret Cup modellen använder vi alternativa tävlingsformer för barn, där de i stor utsträckning tävlar mot sig själva och sina egna resultat istället för mot varandra.. Tävlingarna ligger på söndag eftermiddag och där olika spelformer varieras vid de olika tillfällena. Teen cup ingår även som ett tillfälle på touren med anpassade klasser för alla nivåer. Vid varje speltillfälle finns en ledare från klubben/projektet på plats som samordnare/tävlingsledare. Ledaren hjälper också till med information och anmälningsförfarande innan tävling.. Vid deltagande vid 3 eller fler tillfällen blir junioren kvalificerad till en Lisebergsresa i slutet av säsongen.. Där ingår resa, inträde, åkband, och ledare från ...
I fall av inkomplett rapportering i dessa tre kategorier sänder OHA en skrivelse till en "licensing board" där läkaren får stå till svars. Dr Hedberg avvisar kategoriskt Ståhles och medundertecknares påstående att OHA "kontrollerar inte huruvida kriterierna för att få dödshjälp verkligen är uppfyllda i de enskilda patientfallen." Hedberg bekräftar att samtliga patientrapporter i de tre kategorierna ovan om alla DWDA-dödsfall granskas i detalj för att se om DWDA-lagens krav uppfyllts. Dr Hedberg underkänner Ståhles påstående att OHA "inskränker sig till att samla in blanketterna från självrapporterande läkare" och understryker att 24 läkare fått stå till svars inför "licensing board".. ...
Jag har all respekt för vad tidningen skriver, men redan idag är det en betydande gråzon i verkligheten om och när och hur "passiv" dödshjälp ska "beviljas" eller ej, läkare och anhöriga tvingas till svåra ställningstaganden. Och om vi tar exemplet att jag blir över 90 år och har drabbast av Alzheimers och är okontaktbar sedan flera år och har svåra smärtor, kunde då inte läkare och släkt och stat ha nytta av en bevittnad viljeförklaring att jag i det läget är öppen för stt dö/somna in ...
Vi ser ett kategoriskt ställningstagande, ja eller nej till införande av dödshjälp, från Svenska Läkaresällskapets sida som ett hinder för att denna viktiga...
Paralympiern Marieke Vervoort lider av en allvarlig muskelsjukdom och har valt att avsluta sitt liv på sina egna villkor - hon har valt dödshjälp.
Det är enligt min uppfattning alldeles uppenbart att SMERs kunskapssammanställning visar på vikten av att dessa angelägna frågor, om dödshjälp och om avvägningar mellan de faktorer som SMER lyfter fram, nu analyseras i en parlamentarisk utredning eller av en enmansutredning ...