Kriminell karriär eller brottskarriär är benämningen på en "professionalisering" av en individuell kriminell verksamhet som varar över tid. Den brottsliga karriären kan vara i allt från några aktiva år i ungdomen till ett liv som kriminell. Det är en situation präglad av kontinuitet och individualitet oavsett varaktighetslängd och grad av professionalism. Brottskarriären kan delas in i fyra faser: förkriminell, tidig kriminell, avancerad kriminell och utbränd. Den första fasen inträder vanligtvis under barn- och ungdomsåren. Under denna tid är drivkraften ofta en önskan att förnimma spänning och nya impulser, med få inslag av vad man skulle kunna kalla nyttoorienterad brottslighet. Den andra fasen börjar i slutet av tonåren och pågår i drygt tio år. Flertalet förkriminella kommer aldrig att uppgå i denna kategori utan faller istället ur sin kriminella bana, men de som är kvar begår grövre och allt fler brott. Brottens karaktär får samtidigt en förskjutning ...
Prenumerationen är över alla män har noga med världens pågående kuksugare lesbisk sex yutube fri brottslig brottslig brottslig bakgrunds check kata aldre gruvan angelägenhet med dig själv är naturligt för att bli förvånad över hur känner dig.
Går det att kombinera bankrån, bilbomber och blöjor? Kan man vara en bra pappa även om man är gangster? Här berättar pappor, som lämnat eller vill lämna kriminaliteten, om relationerna till sina barn. - Listen to #164 Krull & Kriminell - Pappa & Kriminell (Del 8) by Krull & Kriminell instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed.
Kriminell motorcykelklubb eller kriminellt MC-gäng kallas en motorcykelklubb som enligt myndigheter bedöms i hög grad ha karaktär av kriminellt gäng vid sidan av den vanliga verksamheten. Medlemmarna i sådana klubbar kallar sig ofta själva för "one-percenters", enprocentare, ett uttryck som uppstod 1947 efter våldsamma bråk mellan bikers i USA, då det amerikanska motorcykelförbundet uttalade sig och sa att 99 procent av motorcyklisterna är laglydiga medborgare, och att det bara är en procent som ställer till med bråk. Bland de största "1%-klubbarna" i världen finns Hells Angels, Bandidos och Outlaws MC. I engelsktalande länder används beteckningen "Outlaw Motorcycle Gangs", som förkortas till OMG eller OMCG. I Norden rådde 1994-1997 ett så kallat "MC-krig" mellan olika kriminella motorcykelklubbar, främst Bandidos och Hells Angels. Klubbarna själva brukar i regel förneka att deras organisationer är inblandande i kriminell verksamhet, det är enligt klubbarna enskilda ...
På samma sätt har Skatteverket kunnat arbeta mot tungt kriminella, som blivit upptaxerade för inkomster de inte kunnat redogöra för.. Läs även: "Utvisa IS-imamerna" - tyst motdemonstration när Abo Raads anhängare manifesterade. På grund av en förändring i arbetssätt läggs emellertid alla sådana utredningar ned, avslöjar Kvällsposten.. Anledningen är att Skatteverket nu måste bevisa att pengarna inte kommer från lagliga inkomster. Tidigare var förhållandet det motsatta. Detta innebär att Skatteverkets kontroller blir verkningslösa så länge den misstänkte vägrar samarbeta.. "Som att öppna en motorväg för svarta pengar och terrorfinansiering". "Jag ser situationen som absurd eftersom myndigheten å ena sida säger att vi gör ett bra jobb och ska fortsätta med det och å andra sida tar bort i princip alla möjligheter att utreda kriminella och därmed bidra till att minska finansiering av kriminell verksamhet och terrorism" skriver en medarbetare på Skatteverket i ...
Mötet ägde rum på Stadion i Malmö vid 17-tiden, och av de tolv som var kallade kom nio. Det handlar om personer som ingår i kriminella nätverk i Malmö och som tros kunna begå våldsbrott eller själva bli mördade. Samtliga är inskrivna hos frivården och riskerar straff om de inte dyker upp.. Enligt Kvällsposten har två liknande informationsmöten, så kallade "call-in", hållits tidigare inom ramen för projektet "Sluta skjut". Syftet är att ge de kriminella en varning om vad som kan hända om de inte byter bana och lämnar det kriminella livet. Man hoppas också att de sprider informationen vidare till andra kriminella.. Chefsåklagare Ola Sjöstrand var en av de som deltog på mötet.. - Jag berättar kort vad som händer när en åklagare leder en förundersökning, att vi gör husrannsakningar och att det vi hittar i till exempel en lägenhet kan leda till att andra blir misstänkta och åtalade. Det kan vara syskon eller föräldrar. Jag beskriver också hur vi genom ett så ...
Buy Criminal Damage Överdel / Hoodie Keefe i svart 358648 6028068BLKMUL. Man Kläder - Criminal Damage Överdel / Hoodie Keefe i svart 358648 6028068BLKMUL. Criminal Damage Män Hoodie Keefe i svart svart hoody av skadegörelsedragsko huvaBlommor och logotryck på de främre och bakrekängurufickaRibbstickad muddar och nedtillnormal passform Märke: skadegörelse Cat.
Intressant nog verkar gängen som misshandlar samt övriga kriminella brottslingar i landet, oavsett ursprung och kultur, vara av manligt kön. Här har vi en grupp som är enormt överrepresenterade. Män är även överreprasenterade bland de som väljer att rösta på SD, om detta beror på att män är svin, idioter eller bara styrda a sitt testosteron låter jag vara osagt. Tycker dock att ett parti som vill komma till bukt med brottsligheten i Sverige bör fokusera på den manliga delen av befolkningen och göra något åt detta kön som kostar oss så mycket skattepengar, liv och skador på oss väljare.. ReplyDelete ...
Bland de misstänkta finns en assyrisk katolsk präst. Han misstänks för att ha agerat som maffians beskyddare. Prästen har bland annat hjälpt de kriminella att gömma pengar enligt uppgifter i belgisk media. Han har också tagit emot gåvor av maffian, bland annat en bil värd runt en miljon kronor. Prästen i fråga står nära Lous Sako, patriark för östassyriska katolska kyrkan och har varit drivande i etableringen av kyrkans anti-assyriska verksamhet i Belgien. Han omplacerades till Egypten några månader innan polisens tillslag och befinner sig på fri fot. Den omfattande kriminella verksamheten har pågått under flera år och omsatt hundratals miljoner kronor. För pengarna har klanmedlemmarna bland annat köpt dyra hus och villor i Turkiet.. Alla häktade väntar nu på sina rättegångar och riskerar långa straff om de fälls. ...
BRÅ presenterade nyligen siffror gällande hur många av de anmälda våldtäkterna som leder till åtal (obs. det innebär ej en fällande dom, utan att fallet prövas i rätten). På bland annat SVT går det att läsa om detta. I Sörmland leder nästan hälften av alla våldtäktsanmälningar till åtal. Oavsett om detta i sin tur leder till en fällande dom eller ej, så kan det innebära en mycket tydlig signal till gärningsmannen att hans beteende inte var okej. I hela Sverige leder nästan 21 procent av alla inkomna anmälningar till åtal. För kvinnor (och självklart även de män/pojkar) som råkat ut för en våldtäkt i Västerbotten så lönar det sig knappt att ta det fruktansvärt jobbiga steget att göra en polisanmälan. Enbart 10 procent av de inkomna anmälningarna leder till åtal. Det är kanske inte så konstigt att en del män glatt kan uttrycka att de gillar polisen och utredarna i Västerbotten. Cirka 5 procent av de anmälda fallen leder till en fällande dom (BRÅ, ...
Även de kriminella männen kan se stora fördelar med att gå in i terrorgruppen: Gruppen erbjuder styrka och makt, äventyr och adrenalin. Viktiga komponenter för ett liv i brottens värld. Därutöver kan jihadismen ge den brottsliga livsstilen en högre mening. Man begår brott inte bara för att få materiella fördelar utan för "den goda saken" och gamla brott blir förlåtna i och med att man begår nya av osjälviska skäl.. IS har i väst, till skillnad från al-Qaida, ägnat sig åt mindre aktioner som inte kräver så omfattande planering och inte heller är så dyra att genomföra. Därför är de brott som de kriminella medlemmarna begår en betydande inkomstkälla. Terrordåden i Paris i november 2015, då 130 dödades och 350 skadades, kan ha kostat så lite som under 30 000 €.. ICSR-rapporten inleds med att berätta om Mesa Hodzic, en 25-årig dansk-bosnisk man som var narkotikalangare i Köpenhamn. Han blev konfronterad av två civilklädda poliser i Christiania i augusti i ...
Krull & Kriminell är en pod med och om människor med erfarenheter från den kriminella världen. Varje måndag så länge vi orkar… Ljuddesign och musikproduktion av Alexej VIktorovitch på Platanus Produktion AB. - Kuuntele Krull & Kriminell -podcastia heti tabletilla, puhelimella ja selaimella. Ei tarvetta latailuun.
Nu är det inget nytt att SVT står på kriminella antirasisters sida och det är inget nytt att DN öppet flörtar med människor som kan vara hur kriminella eller lögnaktiga som helst, bara de har rätt åsikter. Att DN och SVT låter kriminella människor som säger sig vilja döda Jimmie Åkesson få yttra sig är…
Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissyttrande över promemorian Snabbare lagföring (Ds 2018:9). I promemorian föreslår utredaren, f.d. lagmannen, Stefan Strömberg bland annat införandet av snabbförfarande för vuxna, en verksamhet som just nu testas. Strömberg vill också se försök med snabbförfarande för unga lagöverträdare, samt att en ny häktningsbestämmelse införs, som möjliggör häktning oavsett brottets straffskala när det finns risk för återfall i brott.. Advokatsamfundet skriver i sitt yttrande att man inte har någon "erinran mot att förundersökningar och brottmål av okomplicerad natur handläggs snabbt och smidigt, så länge som rättssäkerheten upprätthålls fullt ut".. Precis som utredaren säger Advokatsamfundet nej till införandet av jourdomstolar. Samfundet har dock flera synpunkter på de övriga förslagen.. Ifråga om planerna på ett snabbare förfarande för unga lagöverträdare påpekar Advokatsamfundet att det redan med dagens tidsfrister ...
Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!. Jag förstår det som att du för ett år sedan blev misstänkt för brotten misshandel samt skadegörelse, men att inget ytterligare förhör har hållits sedan dess och att du därför undrar när brotten preskriberas.. Alla brott har preskriptionstider, det innebär att man inte kan döma någon för ett brott om det gått för lång tid efter brottet utan att personen har åtalats eller häktats. För ringa misshandel är preskriptionstiden två år, för misshandel av normalgraden gäller fem år och för brottet skadegörelse gäller två år. Det innebär att, om brottet gällde misshandel av normalgraden, preskriberas detta om ca fyra år och skadegörelsen preskriberas om ca ett år ...
Som framgår hänvisar HD till samma principer för bevisvärderingen som redan tidigare har uttalats i domar från 1991, 1992 och 2005. Förvisso skall inte endast målsägandens berättelse duga för en fällande dom. Men kravet på stödbevisning är inte heller särskilt högt ställt. Om domstolen finner att målsägandens berättelse är trovärdig kan denna berättelse i förening med kvinnans beteende efter den påstådda händelsen fortfarande leda till en fällande dom. Domstolarna förväntas sålunda fortfarande döma utifrån en kvasipsykologisk trovärdighetsbedömning i förening med en tolkning av kvinnans beteende [som exempel]. Om kvinnan har visat tecken på nedstämdhet efter den påstådda händelsen så kan detta alltså räcka för att bura in en person i flera år. Men hur skall domstolen egentligen kunna veta om kvinnans nedstämdhet beror på att hon faktiskt har utsatts för ett övergrepp eller om det beror på att hon känner skam över sitt eget beteende eller om ...
Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!. Din fråga berör skadeståndsyrkande vid brottmål.. För det första så grundar sig en skadeståndstalan vid brottsmål på att den åtalade, faktiskt döms till något brott. Är den åtalade skyldig enligt domstol så kan målsägande ha rätt till skadestånd. Domstolen kan aldrig döma ut skadestånd till ett högre belopp än vad som yrkats. Men precis som du är inne på i din fråga, står det domstolen rätt att döma ut ett lägre skadeståndsbelopp än vad som yrkats på om det finns rimliga skäl för det. Stor vikt i bedömningen läggs på de aktuella omständigheterna i varje fall, vilket kan medföra att skadeståndsersättningen kan variera. Så även om domstolen i ditt fall anser att den åtalade är skyldig så behöver det inte betyda att målsägande får 100 000 i skadestånd, det är upp till domstolen att avgöra. Jag hoppas du fick svar på din fråga!. Andreas Broman ...
In every crime, in every invasion of rights, from the most negligible breach of contract up to murder, there are always two parties (or sets of parties) involved: the victim (the plaintiff) and the alleged criminal (the defendant). The purpose of every judicial proceeding is to find, as best we can, who the criminal is or is not in any given case. Generally, these judicial rules make for the most widely acceptable means of finding out who the criminals may be. But the libertarian has one overriding caveat on these procedures: no force may be used against non-criminals. For any physical force used against a non-criminal is an invasion of that innocent persons rights, and is therefore itself criminal and impermissible. Take, for example, the police practice of beating and torturing suspects-or, at least, of tapping their wires. People who object to these practices are invariably accused by conservatives of "coddling criminals." But the whole point is that we dont know if these are criminals or ...
Det är inget pågående brott, ring 11414" påstår okänd kvinna vid 112. 11414 rings upp och blir chockade av det som precis hänt. Handlingsförlamning och "vi har ingen bil att skicka" verkar vara standardlögnen när polisman är gärningsman. Anonym polisman ringer Corruptio-journalist och säger "vi kan inte hjälpa dig". Polismannens namn och tjänstenummer begärs ut varvid polismannen säger "det behöver du inte veta" och sedan lägger polismannen på luren. Gärningsmannen kör åter igen förbi Corruptio-journalisten som tar fram kameran vilket gör att polismannen gasar på och försvinner. 112 rings upp igen och väldigt oförskämd kvinna skriker "du fattar väll att vi inte kan gripa en polis", sedan lägger hon på luren. Okänd polisman ringer upp Corruptio-journalist och säger att polisbil är på väg till brottsplatsen "vänta den kommer snart dit". ...
Det är inget pågående brott, ring 11414" påstår okänd kvinna vid 112. 11414 rings upp och blir chockade av det som precis hänt. Handlingsförlamning och "vi har ingen bil att skicka" verkar vara standardlögnen när polisman är gärningsman. Anonym polisman ringer Corruptio-journalist och säger "vi kan inte hjälpa dig". Polismannens namn och tjänstenummer begärs ut varvid polismannen säger "det behöver du inte veta" och sedan lägger polismannen på luren. Gärningsmannen kör åter igen förbi Corruptio-journalisten som tar fram kameran vilket gör att polismannen gasar på och försvinner. 112 rings upp igen och väldigt oförskämd kvinna skriker "du fattar väll att vi inte kan gripa en polis", sedan lägger hon på luren. Okänd polisman ringer upp Corruptio-journalist och säger att polisbil är på väg till brottsplatsen "vänta den kommer snart dit". ...
SVT Nyheter Skåne kunde förra månaden avslöja hur gängkriminella i Malmö fått boende med stöd av socialtjänsten - under tiden de begick grova brott. Nu har Malmö stad själva utrett händelserna och bland annat kommit fram till att det var olämpligt att placera två kriminella tillsammans i femrumslägenheten.
Destruktiva relationer, få vänner och oro för familjen. Kriminalvården missar ofta de problem som kvinnliga intagna möter. Det säger Kate Nerman, som leder kriminalvårdens enda program riktat särskilt mot kvinnliga brottslingar. ...
I ett land där kriminella hyllas som hjältar är det inte konstigt att unga söker sig till kriminalitet. I Sverige är det populärt att skylla kriminalitet på allt utom den kriminelle individens eget aktiva val. En kriminell bakgrund kan rentav vara främjande för den egna karriären, i alla fall om den kombineras med klädsamma vänsteråsikter. Ett av de senaste tillskotten i genren är musikgruppen Kartellens grundare, som skyller gängvåldet i förorterna på Alliansens skattesänkningar.
För tolv år sedan var den grova organiserade brottsligheten i Göteborg så allvarlig att polisen kartlade ungdomar som riskerade att rekryteras till de kriminella gängen. I en rapport varnade man för att en ny generation grovt kriminella höll på att växa fram. Men polisen följde aldrig upp rapporten, visar Uppdrag granskning.
Flera personer dök oinbjudna upp på en fest i Stenungsund på fredagskvällen. På plats ska man ha gjort sig skylldig till någon form av skadegörelse. Polis på plats. En anmälan är skriven gällande skadegörelse.. ...
Vad är ett brottmål? Hur skiljer det sig från ett civilmål eller tvistemål? Här finns information .Läs om hur brottmål kan förvandlas till civilmål.
Klotter är skadegörelse och gör vår stad fulare och tristare. För att få bukt med klottret har Stockholms stad en klotterpolicy som innebär att klotter ska tas bort inom 24 timmar. Det är en hög ambition, som också kostar - 200 miljoner kronor om året, närmare bestämt. Därtill kommer alla saneringskostnader som privata fastighetsägare drabbas av. Onödiga utgifter, som vi tyvärr lär få leva med så längre skadegörelse i form av klotter fortsätter ...
Efter att RFSL Nord lördag natt hållit fest i sina lokaler Polstjärnan utsatte två huvförsedda killar lokalen för fönsterkrossning och föreningens bil för skadegörelse. Polstjärnan har flera gånger utsatts för skadegörelse. Lokalen håller som vanligt öppet på söndagen trots att ett fönster krossades.
En av Sveriges mest kända rättspsykiatriker, Sten Levander, utreds nu för att han skriver ut knark till kriminella. Han anser att det är försvarligt att han skriver ut de höga doser som han skrivit ut till kriminella. Han anser att hans patientgrupp kräver just de höga doserna. Han är en av Sveriges mest kända rättspsykiatrer.…
Trots fina betyg verkar #Deus Ex: Mankind Divided inte ha sålt som förväntat. Framtiden för spelserien verkar därmed oviss. Något som lyckligtvis inte påverkar det redan planerade nedladdningsbara materialet.. Det har blivit dags för story-DLC nummer två, A Criminal Past, som lanserats under dagen. Äventyret utspelar sig innan händelserna i Mankind Divided och tar oss till ett högriskfängelse. Där gäller det för Adam Jensen att infiltrera lokalerna genom att posera som en fånge, för att kunna hitta en annan hemlig agent. Prislappen landar på 12 euro. A Criminal Past ingår även i season pass. ...
Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning
Skadegörelse på bil ersätts om du har helförsäkring eller vagnskadegaranti. Gör alltid en polisanmälan. Läs du om hur försäkringen gäller vid skadegörelse.
Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Klotter och skadegörelse Metoder och tekniker som förebygger klotter och skadegörelse i offentliga miljöer
Lappugglans ägg i orätta händer kan sluta med en illegal försäljning på en miljon kronor - låga straff och stora pengar gör att artskyddsbrott lockar kriminella ligor. Vi ser en ökad aktivitet bland kriminella, säger …
Ulrika är universitetslektor och docent i straffrätt på Juridiska fakulteten i Lund och arbetar som forskare och lärare i straffrätt och straffprocessrätt. Hon är även verksam på Centrum för Genusvetenskap. Hennes forskning centreras kring frågeställningar om rätt och makt i vid mening, särskilt i relation till kön, sexualitet och klass, men även i förhållande till etnicitet och ålder. En stor del av hennes forskning rör rättslig hantering av sexuella övergrepp. Hon har även forskat om regleringar kring människohandel. Två andra forskningsprojekt har skett i samarbete med Titti Mattsson och behandlat dels ungdomar som begår brottsliga handlingar i gäng, dels diskriminering av patienter inom hälso- och sjukvården. För närvarande arbetar hon i ett tvärvetenskapligt projekt som behandlar berättelser om våldtäkt inom olika genrer, med Monika Edgren, Lena Karlsson och Gabriella Nilsson. ...
Avsikten var att ungdomar skulle sluta begå brott. Istället fick medlemmar i ett av Malmös tyngsta kriminella nätverk lägenheter betalda av kommun och använde bostäderna som baser för knarkhandel och begå brott. Det visar en granskning som SVT Nyheter Skåne gjort.
Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken (Heftet) av forfatter Mats Dahlström. Pris kr 639. Se flere bøker fra Mats Dahlström.
För föräldrarna kan det eventuellt vara viktigare än för barnet att den misstänkta blir dömd. Det vore också bra att betrakta barnets andel i processen som avslutad när hen har berättat om händelsen i samband med förundersökningen och när de eventuella medicinska undersökningarna har genomförts. Därefter ska barnet få fortsätta sitt liv på ett så normalt sätt som möjligt. I så kallade ord mot ord-situationer där det inte finns någon annan bevisning för det misstänkta brottet än barnets utsaga är det möjligt att man inte får sådan bevisning för brottet som är tillräcklig för en fällande dom. För en förälder kan detta kännas svårt, men man bör observera att rättssystemet i Finland grundar sig på principen om att en person inte kan dömas för ett brott, om personens skuld inte kan bevisas utom rimligt tvivel. Om ett misstänkt brott inte resulterar i en fällande dom, betyder det inte nödvändigtvis att man inte skulle ha trott på barnet. Enligt ...
Fri lejd för kriminella på svenska Europavägar - De två före detta polischeferna Sven Ahlbin och P-O Nilsson vill se mer polisiär och myndighetsre...
Video handla om Ung kvinna för brottslig kidnappning och sätta henne ner i bilstammen, brott, materiellängd i fot räknat. Video av rädda, överge, förtvivlan - 126933890
Kriminella ligor på landsbygden ministerfråga - Gruppen Trygga vår landsbygd ser ut att lyckas med att lyfta sina frågor till rikspolitiken. I ...
LINKÖPING Linköping Nattklubben Platå utsattes under natten till måndagen för omfattande skadegörelse. Polisen jagar nu minst två gärningsmän.
Flera företag och vissa enskilda personer har blivit utsatta för "ransomware", som är en skadlig kod som smittar datorer och servrar genom att låsa filerna. För att låsa upp dem igen måste den utsatte betala en lösensumma (oftast i virituell valuta, bitcoin) för att få tillbaka sina filer.. Polismyndigheten deltar i det gemensamma arbetet, genom Noas nationella it-brottscentrum. De som drabbats kan gå in på sajten www.nomoreransom.org.. - Vi uppmanar de som drabbats att inte betala, då man på det viset finaniserar organiserad brottslighet. I stället bör man gå in på denna hemsida för att få hjälp, säger Jan Olsson, polisens nationella it-brottscenter.. Syftet med att gå in på hemsidan är att där gratis tillhandahålla "nycklar" för att låsa upp de filer som de kriminella låst i datorer och servrar hos företag och enskilda. Flera tusen i har redan fått hjälp, bland annat genom att använda de dekrypteringsprogram som finns på sajten. ...
Av SÖREN SKARBACK. Var går gränsen mellan kriminallitteratur och annan skönlitteratur? Om en etablerad skönlitterär författare plötsligt skriver en bok där kriminalitet är avgörande för intrigen, är det då en kriminalroman?. Därom tvistar de lärde. En vanlig åsikt är att skrivandet av en detektivroman är ett hantverk med mycket bestämda regler. Handlingen skall föras fram med en viss procent per kapitel, så om boken exempelvis har tolv kapitel, bör man i varje kapitel ha drygt åtta procent av ruskigheterna och ledtrådarna. Undantag är ibland de två första kapitlen, där det är action och ett smärre kaos i det första och sedan kommer förklaringar i det andra. Därefter är tempot jämnare och författaren fortsätter sitt hantverk.. Man behöver inte vara erfaren kritiker, utan man känner i regel som läsare inom sig, om en roman är en deckare eller inte. Värre är det med noveller. När Olov Svedelid skriver en novellsamling nästan fri från kriminella inslag, ...
November Criminals är en snäll och välmenande film, en slags thriller för ungdomar eller möjligen en ungdomsfilm för thrillerentusiaster, som är för lättsam där den borde vara allvarlig och för allvarlig där den borde vara lättsam.. Det främsta problemet med filmen är att hunden som ligger begraven luktar för mycket. Ett mord har begåtts och någon är mördaren, visst, men mord och mysterium är märkliga saker - verkligheten i ett våldsdåd kan kopplas bort till förmån för underhållning, TV-deckare lyckas få oss att göra det varje vecka, men om mordet blir för verkligt för oss kan vi inte längre tänka bort verkligheten. Det har fastnat mer än det borde.. Det är, på ett ungefär, vad som händer här. Det är en svart kille som mördas, ungdom, står bakom kassan på en restaurang - vi får inte se mordet, filmen klipper till skottets vita sken, men det gör det bara lättare för oss att föreställa oss det.. Vem som mördat killen är inte upp till polisen att ...
November Criminals är en snäll och välmenande film, en slags thriller för ungdomar eller möjligen en ungdomsfilm för thrillerentusiaster, som är för lättsam där den borde vara allvarlig och för allvarlig där den borde vara lättsam.. Det främsta problemet med filmen är att hunden som ligger begraven luktar för mycket. Ett mord har begåtts och någon är mördaren, visst, men mord och mysterium är märkliga saker - verkligheten i ett våldsdåd kan kopplas bort till förmån för underhållning, TV-deckare lyckas få oss att göra det varje vecka, men om mordet blir för verkligt för oss kan vi inte längre tänka bort verkligheten. Det har fastnat mer än det borde.. Det är, på ett ungefär, vad som händer här. Det är en svart kille som mördas, ungdom, står bakom kassan på en restaurang - vi får inte se mordet, filmen klipper till skottets vita sken, men det gör det bara lättare för oss att föreställa oss det.. Vem som mördat killen är inte upp till polisen att ...
En kvinna ringer till polisen och uppger att någon har ristat in ett könsord på hennes lägenhetsdörr. Hon är lite osäker på när det har hänt men troligtvis någon gång under kvällen.. Kvinnan uppger att hon inte vet vem som kan ha gjort detta.. En anmälan gällande skadegörelse är upprättad.. ...
Fast det är klart, vad ska man förvänta sig av en myndighet vars högste chef briserar ut "Hjälp oss, hjälp oss..." under en presskonferens. Att Dan Eliasson fortfarande sitter kvar, trots konstant sjunkande resultat, är en gåta. Han måste ju ha så mycket smuts på regeringen Löfven som han kan avslöja ifall han blir avskedad, eller så…. så… ja, varför får han annars inte sparken? Kan någon förstöra en så vital myndighet och komma undan med det om man inte har en rejäl hållhake på sin arbetsgivare? Jag anser, som bekant, att regeringen Löfven är det bedrövligaste som hänt Sverige under överskådlig tid, men även Löfven måste väl inse att Eliasson är en katastrof?. Åter till uttalandet…. "De kriminella elementen måste sansa sig..." På riktigt, vad är det för polis som slänger sig med sådana här saker? Det kommer inte att hända, alla vet det, men ingen säger något. Det kommer att bli värre före det blir bättre. Sen sitter väl fortfarande Betnér ...
En pizzeria i Valskog utsattes någon gång under lördagen för skadegörelse. En okänd gärningsman har kastat en sten på en glasruta så den har spräckts.. Polisen har upprättat en anmälan om skadegöresle. ...
Sverigedemokraten Gejbert Strömdahl har anmält till polisen att hans hus utsatts för skadegörelse i natt. Enligt Lars Hamrén på Hallandspolisen ...