Ladda ner 0 3d Framför Av Den Spruckna Väggen Och Tömmer Ramen Foton gratis eller för så lite som $0.20USD. Nya användare åtnjuter 60% rabatt. 69,875,574 foton online.
Ett DNA-virus är ett virus vars arvsmassa bärs av DNA, som replikeras av DNA-polymeras. Enligt Baltimoresystemet för klassificering av virus inryms DNA-virusen i grupp I och II. Virusen i grupp I har dubbelsträngat DNA (dsDNA) och grupp II av enkelsträngat DNA (ssDNA). Virus som har enkelsträngat DNA genomgår vanligen ett stadium då genomet replikeras till dubbelsträngat, inne i värdcellen. Grupp VII i Baltimoresystemet, såsom viruset för hepatit B, har sitt genom i form av DNA, men räknas inte som DNA-virus eftersom deras replikation sker via RNA släkte Caudovirales Familjen Myoviridae Familjen Podoviridae Familjen Siphoviridae släkte Herpesviridae Family Alloherpesviridae Familjen Herpesviridae - bl.a. humant herpesvirus och vattkoppsvirus Family Malacoherpesviridae Ej klassificerade familjer Familjen Ascoviridae Familjen Adenoviridae Familjen Asfarviridae - bl.a. afrikansk svinpest Familjen Baculoviridae Familjen Coccolithoviridae Familjen Corticoviridae Familjen Fuselloviridae ...