Ett av de stoltaste svenska inslagen i rymdforskningen är Institutet för rymdfysik, IRF. Från sin början som geofysiskt laboratorium i Kiruna så har IRF idag utvecklats till att bli ett forskningsinstitut i den absoluta fronten, och ibland till och med framför den.