3 Buddha- Prinsen  Siddharta Gautama  Föddes i norra Indien för ca 2500 år sedan.  Växte upp i en skyddad värld, utan påverkan utifrån.  Levde i lyx men Buddha var inte lycklig.
1945 - Aktiv, socialt engagerad Buddhism: Josei Toda överlevde detta eldprov och släpptes ur fängelset några veckor innan krigsslutet. Toda hade även i fängelset studerat Lotus sutran och chantat Nam-myoho-renge-kyo intensivt och kommit till den revolutionära insikten att Buddha är själva livet. Han kom till den djupa övertygelsen att det var hans uppgift att sprida budskapet om Lotus-sutran så mycket som det var möjligt och beslöt att ägna resten av sitt liv åt detta arbete. Han beslöt sig även för att återuppbygga Soka Gakkai mitt under efterkrigstidens förvirring i Japan och utökade sitt uppdrag från utbildningsområdet till nytta för samhället som helhet. Han främjade en aktivt, socialt engagerad form av buddhism som ett medel för självuppskattning, d.v.s. ett sätt att övervinna hinder i livet och fylla på inre hopp, tillit, mod och visdom. Han använde termen Mänsklig Revolution ...
Om Mani Padme Hum / Pureland (video) - (English subtitles) Buddhist Master Chin-Kung (淨空法師) speaks dharma - Is chanting Buddhas name...
Pris: 297 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Buddhism and its Christian critics av Paul Carus (ISBN 9781177479837) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Om vad mindfulness meditation/medveten närvaro är och dess användning inom modern psykologi jämfört med dess historiska ursprung i buddhism.
Pris: 321 kr. inbunden, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Indian Religions: Or, Results of the Mysterious Buddhism, Concerning That Also Which Is to Be U av Hargrave Jennings (ISBN 9781117938165) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Forskare på japanska University of Osaka har utvecklar den här roboten vilken är framtagen för att undervisa sina åhörare i buddhism. Roboten kallas för Mindar och kan lära ut buddhistisk filosofi, ceremonier, sånger och annat som har med religion...
Förklaring hur nutida idéer inom personlig utveckling (acceptans/medkänsla/mindfulness/attraktionslagen) kan kopplas till taoism och buddhism
Kan även plocka med lite fakta om framförallt Mahayana ur en fransk religionsbok feministisk jag råkar ha liggande här: I tabellen nedan hittar du rubriker över grundläggande, övergripande skillnader mellan Buddhas ursprungliga lära Theravada och den senare, mer allmänreligiöst- och samhällsanpassade Mahayana. Därför kan mahayana inriktningen verka enklare och öppnare då den är mer lik övriga världsreligioner i fråga om gudar, böner ceremonier och liknande. Din rapportering har mottagits, tack så mycket. Under en period dök det dock upp läror som ansträngde sig för att bevisa att kvinnor skulle stå lägre i rang än män. Det finns ingen förlåtelse för misstag. Personen som eftersträvar detta kallas för en bodhisattva, vilket betyder en heroisk varelse sattva som ytterst hänger sig åt att uppnå full och perfekt upplysthet bodhi någon gång i framtiden ...
Fredagsdokumentär: Godhet i generna (video) - Godhet i generna - en intressant dokumentär som är möjlig att se fram till 25 maj 2017. Munken ...
Citat från buddhism gällande hasardspel och vad som är rätt eller fel. Får buddhister spela poker och black jack, eller är detta inte okej?
I templet förväntas man uppföra sig vänligt och visa respekt för läraren såväl som för andra deltagare samt att följa ovan angivna klädkod. När tillfälle erbjuds går det bra att ställa relevanta frågor om Dharman - Buddhans Lära, men det är inte lämpligt att ifrågasätta den eller att lyfta fram andra religioner. Det är också lämpligt att visa respekt för Buddhan och traditionen genom att vid ankomst gå in i tempelrummet och buga 3 gånger framför Buddhan.. Våra samarbetspartners: Studieförbundet Vuxenskolan.. Malmoe Chan Buddhist Temple is a Western religious society for the practice of Chan Buddhism and a meeting place in Malmo, Sweden, for everyone in the region with an interrest for Chinese Buddhist practice aplied to Swedish conditions without reference to age, gender or ethnic origin.The aim is to create an understanding and an interest for this ancient tradition, its art and community as they are today as well as from a historic perspective.. The Temple also ...
In Buddhism, there are Four Noble Truths: (1) Life is suffering. (2) All suffering is caused by ignorance of the nature of reality and the craving, attachment, and grasping that result from such ignorance. (3) Suffering can be ended by overcoming ignorance and attachment. (4) The path to the suppression of suffering is the Noble Eightfold Path, which consists of right views, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right-mindedness, and right contemplation. These eight are usually divided into three categories that base the Buddhist faith: morality, wisdom, and samadhi, or concentration. In Buddhism, there is no hierarchy, nor caste system; the Buddha taught that ones spiritual worth is not based on birth ...
Do you? Time to grow up? The Buddhist monastic rules that advice renouncing liquor, renouncing sex, and so on are not pointing out that those tings are inherently bad or immoral, but that we use them ... Read More ...
Denna produkt får endast köpas av legitimerade lärare. Är du detta så skicka ett mail med en kopia på lärarlegitimation, anställningsbevis eller liknande som styrker att du är lärare. Skicka även namnet på den skola där du arbetar. Skicka mailet till [email protected] Är du ej lärare hänvisar vi dig till elevversionen av produkten, kontakta kundservice om du har problem att hitta elevversion av den bok du eftersöker så hjälper vi dig. ...
Denna produkt får endast köpas av legitimerade lärare. Är du detta så skicka ett mail med en kopia på lärarlegitimation, anställningsbevis eller liknande som styrker att du är lärare. Skicka även namnet på den skola där du arbetar. Skicka mailet till [email protected] Är du ej lärare hänvisar vi dig till elevversionen av produkten, kontakta kundservice om du har problem att hitta elevversion av den bok du eftersöker så hjälper vi dig. ...
Buddhismen är en relativt liten religion i Sverige, men har under senare år sett en ökning. Antalet buddhister uppskattas i april 2011 till runt 45 000 personer eller nära 0,5% av Sveriges befolkning,[1] vilket gör den till Sveriges tredje största religion efter kristendomen och islam. De flesta utövarna har asiatisk bakgrund och kommer mestadels från Thailand, Kina eller Vietnam. Enligt officiella källor som redovisades 2011 är buddhismen Sveriges snabbast växande religion procentuellt sett. Mellan 2006 och 2009 ökade antalet buddhister med 38 procent enligt Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.[2] Det finns flera buddhistiska tempel i Sverige, bland annat i Stockholm (thailändska och lankesiska), Borås, Eslöv, Göteborg, Fredrika och ett par mindre i andra delar av Sverige. ...
Promemoria Landfakta Japan Officiellt namn: Japan Huvudstad: (13,4 miljoner invånare i staden och 37,9 miljoner invånare i stor- ) Yta: km 2 (jfr Norge km 2 ) Folkmängd: 126,1
Cykla till glasskiosken med kompisar i denna Multi Motif Blake Shorts i Svart från Londonbaserade modemärket Stella McCartney. - Justerbar midja med r
och En snabbgenomgång av dessa religioner Av: Alice Vahlén Dessa punkter tas upp: Uppståndelse; Plats och Tid Gudar Heliga skrifter Traditioner Religionerna i samhället Genusperspektiv Levnadsregler och
Buddhismen uppmuntrar oss inte att ha en falsk positivitet, det gör inte heller vetenskapen. Man föreslår att vi ska försöka se det positiva i varje situation vi befinner oss i. Buddhismen uppmanar till positivitet genom att praktisera tillgivet och hjälpsamt tal, i vilket vi medvetet försöker hitta det goda i oss själva och andra. Det starkaste uttrycket för detta är att försöka upprätthålla medkännande tankar för någon som behandlar oss grymt. Dalai Lama: "Kineser är mina bästa vänner för dom lär mig medkänsla.". Mindfulness. Detta är ett grundläggande exempel på buddhistisk praktik och som också är modernt nu - mindfulness. När vi är lugna och har sinnesnärvaro kan vi stanna i ögonblicket och verkligen uppmärksamma vår upplevelse. Om man kan stanna i nuet utan att ansättas av händelser i det förflutna eller i framtiden bringar det en strålande lycka. Vetenskapsmän säger att deltagare i undersökningar som tog tillvara vardagliga händelser som man ...
Nyingma delar in den buddhistiska läran i nio hjul (yāna).[4][5][2] Dessa hjul anses representera den gradvisa andliga utvecklingen hos utövaren, men alla utövare går inte igenom alla hjul under en och samma livstid. Vanligtvis tar utövaren först tillflykt i de tre juvelerna, lär sig att meditera och tar diverse löften. Därefter tar de bodhisattvalöften och lär sig om mahayana, och till sist hoppar de vanligtvis över ett antal av de tantriska hjulen, för att utöva någon av de högre tantriska hjulen i enlighet med deras egna förutsättningar.[2] De tre första hjulen benämns till som hjul av orsak, då dessa innehåller utövningsformer som anses hjälpa en på vägen mot buddhaskap. De sex tantriska hjulen benämns till som hjul av resultat, då grunden av de tantriska utövningsformerna som dessa hjul innehåller tar själva buddhaskapet som grunden för utövandet. I dessa hjul har utövaren inställningen att alla varelser redan är buddhor, men att allas buddhaskap är ...
Det här är en plats med fokus på studier och praktik av Buddhas lära. Här erbjuds allt från nybörjare till erfarna utövare en chans att praktisera tillsammans, och få hjälp i sin egen utövning.
Tulku Dakpa Rinpoche, son till Vördade Lama Thubten Kalsang och Yongdu Wangmo, föddes den 25 November 1975 och gavs namnet Dakpa Gyaltsen. Han blev upptäckt som den 3:e inkarnationen av den tibetanska mästaren Gegong Rogza Sonam Palge Rinpoche, av H.H. Mindrolling Trichen Rinpoche. Han studerade i Mindrolling-klostrets skola och tog examen som certifierad hållare av både sutra -och tantralärorna. Han är den andliga ledaren för Danakoshas Dharmasamfund. Hans stora vänlighet och generositet som lärare är mycket uppskattad av hans elever.
Den stora skillnaden mellan grannreligionerna bygger i första hand på uppfattningen om högre stående makter. Hinduismen har ett ansenligt antal gudar, medan man kan betrakta buddhismen som en ateistisk religion då den ej har någon gud överhuvudtaget. Hinduismens tre centralaste gudar skulle jag vilja påstå att Brahma, Vishnu och Shiva är, samtidigt som jag skulle vilja dra en annorlunda parallell om att dessa skulle motsvara kristendomens treenige Gud, det vill säga Fadern, Sonen och den helige anden, där Brahma som ses som världens skapare, skulle liknas vid Fadern, där Vishnu som finns i allt och alla, kan liknas vid den helige anden, och Shiva skulle kunna liknas vid Sonen i anseende på gudens mänskliga närhet. Att hinduismen på senare år utvecklade åtskilliga nya gudar och gudinnor var enligt min personliga åsikt ett desperat försök från folkets sida att få fram högre väsen som skulle gynna just deras personliga intentioner. Detta har buddhismen tagit avstånd ...
Boken Det gudlösa folket av David Thurfjell handlar om post-kristna svenskars förhållande till religion. Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst den, och för ett samtal om sekularisering, varför buddhister kommer undan med så mycket och hur man på jobbet bäst släpper bomben att man frikyrklig!
Enligt den buddhistiska uppfattningen om karma lämnar alla medvetna handlingar spår som har en effekt och senare leder till någonting. I den tibetanska traditionen sägs handlingar av hat och våld ofta leda till att man återföds i ett helvete och handlingar fyllda av inbillning och förvirring till att man återföds som ett spöke. Om de dåliga handlingarna inte är allvarliga nog för att leda till att man återföds i en värld under den mänskliga världen, påverkar de istället typen av mänsklig återfödelse så att den blir värre. Snålhet leder till fattigdom, att åsamka andra skada leder till att man återföds i ett liv fyllt av sjukdom, ilska leder till att man återföds med ett vanskapt utseende, och så vidare. Detta innebär dock inte att människor som i dag är fattiga, sjuka eller fula klandras för detta av buddhister, eftersom det liv vari de ådrog sig dessa bedrövelser var ett tidigare liv som nu ligger bakom dem. Istället läggs tonvikten vid hur man agerar i ...
Enligt den buddhistiska uppfattningen om karma lämnar alla medvetna handlingar spår som har en effekt och senare leder till någonting. I den tibetanska traditionen sägs handlingar av hat och våld ofta leda till att man återföds i ett helvete och handlingar fyllda av inbillning och förvirring till att man återföds som ett spöke. Om de dåliga handlingarna inte är allvarliga nog för att leda till att man återföds i en värld under den mänskliga världen, påverkar de istället typen av mänsklig återfödelse så att den blir värre. Snålhet leder till fattigdom, att åsamka andra skada leder till att man återföds i ett liv fyllt av sjukdom, ilska leder till att man återföds med ett vanskapt utseende, och så vidare. Detta innebär dock inte att människor som i dag är fattiga, sjuka eller fula klandras för detta av buddhister, eftersom det liv vari de ådrog sig dessa bedrövelser var ett tidigare liv som nu ligger bakom dem. Istället läggs tonvikten vid hur man agerar i ...
Inom buddhismen firar man särskilda händelser i Buddhas liv. Så som när han föddes, hans uppvaknande och hans dödsdag. Med dödsdagen menas Parinirvana som är en högtid för att fira den dagen (oftast antingen 5:e eller 15:e februari) som Buddha lämnade sin fysiska kropp och nådde fullständig nirvana. Under denna dag mediterar man, och läser verser ur Nirvana sutra som just beskriver Buddhas sista dagar.. Det finns också många lokala traditioner att fira, så som något från de många samfunden av munkar och nunnor. Det finns inga gemensamma datum för dessa högtider hos alla buddhister, utan olika geografiska områden kan ha olika högtidsalmanackor.. ...
Dhp 124. Det r d rf r som Buddha tog upp dygd som en av en m nniskas st rsta skatter. Kungar och tjuvar kan stj la dina materiella tillh righeter och ven ta ditt liv, men de kan inte ta din dygd. Om den r orubblig, skyddar din dygd dig fr n varje sann fara fr n nu och tills du n r Nibbana.. ven om du inte r redo att acceptera l ran om kamma och terf delse, uppmanar nd Buddha till en fullst ndig niv av dygd. Som han sade till kalamas att om ni nskar att alltid handla skickligt utan att skada n gon, s kommer ni, ven om det r s att det inte finns ett liv efter d den, nd att utvecklas f r ni har kunnat leva och d med gott samvete n got som inte kan k pas f r pengar eller genom politiskt inflytande. S Buddhas inst llning till f reskrifterna r orubblig och klar. Om du vill f lja hans l ra, finns det absolut inget utrymme f r att d da, stj la eller ljuga. S enkelt r det. Men i v r tid med terrorism och krig mot terrorism d r regeringar har f rklarat att det r deras moraliska skyldighet att ljuga, d da ...
Allt om Japan , februari 11, 2016. Osaka är den tredje största staden i Japan, efter Tokyo och Yokohama. Själva Osaka har drygt 2,5 miljoner invånare, men staden är så stor att den knyts samman.... Läs mer ». ...
Prins Siddhartha, arvtagare till det indiska kungadömet, lever ett bekymmerslöst liv. Men det finns en spådom som säger att han en dag kommer att lämna allt bakom sig. Spådomen visar sig vara sann. Siddhartha lämnar sin familj och ger sig ut på vandring i landet. Hans nya liv visar honom hur man kommer tillrätta med ...
18 februari kl 19 Seminarium om sekulär buddhism utifrån den brittiske författaren Stephen Batchelor, se min introduktio n och hans nyutkomna bok After Buddhism Inträde 50 kr......
Att studera och utforska psykiska och andra krafter latenta i m nniskan . R der allm nt missf rst nd kring detta. Uppfattas ofta att det bara ska till mpas p de astrala f rm gorna, vilka r de minst viktiga. Psyche betyder sj l eller andning, och psykiska krafter menas h r sj lsliga f rm gor. F rnuftets makt ver materian. Sj lens makt ver f rnuftet och den kamiska naturen genom sj lvbeh rskning,. Koncentrationens kraft. Viljans och f rest llningsf rm gans makt att skapa former p alla de olika formplanen. F rnuftets f rm ga i st rsta allm nhet att skapa energi. Tanken som en kraft. F rm gan att f rst sina verkliga motiv. F rm gan att sp ra en tanke till sin k lla. F rm gan att skilja mellan det verkliga och det overkliga, mellan r tt och fel. F rm gan av att lyssna inifr n genom att g ra f rnuftet mottagligt f r h gre f rnimmelser. Den stora f rm gan att vara tyst i tal och tanke. Den sistn mnda r s llan odlad; likv l r den av yttersta vikt. Mycket mer v rdefull n astral clairvoayance [klarsyn, kl ...
få kärleksfulla uppmuntrande svar från universum. Susanne arbetar som en ren kanal som förmedlar information, vägledning och svar från Universum, guider, änglar och andra ljusvarelser Är du nyfiken på vad 2017 har i sitt sköte? Hur ser min ekonomiska framtid ut - jobb & pengar? Lever jag i rätt relation/ när hittar jag den rätte? Vad kan jag göra för min hälsa? Under en Medial Vägledningssession kommer du att få hjälpande, stärkande och kärleksfulla budskap från universum. En Universell kommunikatör jobbar inte med att ta kontakt med tex anhöriga utan verkar som en kanal för information från guider, änglar och andra ljusvarelser. Först tar jag emot information utan att du berättar något så att de får förmedla sig först, sen är de fritt fram för dig att ställa frågor. Det kan vara bra att förbereda dina frågor i förväg. Susanne är certifierad för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa sina klienter på bästa sätta att få bra kontakt och ...
Jag läste förresten en sida i en Buddhistbok som handlade om dess historia från 2000 år före Buddha och framåt, var rätt intressant när beskrivningen summa summarum Buddha gav om hur människor bäst levde för allas bästa lika gärna kunnat gälla en satanist. Och du ser väl nu, individerna är starka medans den fega flocken av militärer hjärntvättat följer order i Tibet, kommer bli ett nytt vietnam där fotsoldaterna till sist kastar vapnen...då de ser hur vidrig kommunismen är, Kina har 90% som ej vill leva som Kina gör, vidrigt att det bara fortsätter jaja det var en annan historia ...
When you are in the presence of His Holiness the Dalai Lama, you are in the presence of compassion itself. But how many of us will have the opportunity to personally experience the man known as ?The Ocean of Wisdom? Now, Living Wisdom gives you the chance to immerse yourself in the grace of His Holiness, and to receive ...
Var god fyll i ditt användarnamn eller email så mailar vi ett nytt lösenord till ditt registrerade email.. Om du inte vet ditt användarnamn eller epost så kontakta vår Kundservice.. Tips! - Det går bra att handla utan att logga in. ...
De tio huvudlöftena är indelade i drygt 200 detaljbestämmelser. Denna indelning finns i en samling regler, Pratimoksha (sanskrit; pali Patimokkha), som reciteras regelbundet vid ny- och fullmåne. Munk eller nunna kunde vem som helst bli, förutsatt att han eller hon inte var kriminell eller led av en smittsam sjukdom e.d. Kasttillhörighet beaktades inte. Det fanns inget krav på att man skulle vara munk eller nunna för alltid.. Fortfarande gäller att en pojke vid åtta års ålder kan bli novis och vägledas av två specialister, som övervakar försakelseövningarna respektive den kunskapsmässiga utvecklingen. Novisen visar sin avskildhet från världen genom att raka av håret och ta på sig den gula munkdräkten. Vigningen till novis heter just "utträdet (ur världen)". Först vid tjugo års ålder kan han få den andra vigningen, som heter "inträdet" (eg. "uppnåendet"). Då blir han fullvärdig munk. - Nunnevigningarna utgör en återspegling av munkvigningarna men är svårare ...
Människor brukar gå till tempel och kloster för att meditera och tänka på Buddhas lära. Man visar sin vördnad för statyer av en buddha eller bodhisattva och ibland ber man till dem. Ofta har man också några små statyer eller bilder hemma som man ber inför.. Många människor litar på de tre juvelerna och följer de fem rättesnörena. De tre juvelerna är Buddha, dharma, alltså Buddhas lära, och sangha, den buddhistiska församlingen. De fem rättesnörena är några av munkarnas och nunnornas löften. Bland annat att inte döda levande varelser och inte stjäla eller ljuga. Många buddhister är vegetarianer.. Nationalencyklopedin, buddhism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/buddhism (hämtad 2017-06-06". ...
Eller rättare sagt så är det en begränsad undersökning om kyrkors syn på homoäktenskap och Pridearrangemang som ETC genomfört. Majoriteten av kyrkorna var negativa till homoäktenskap och majoriteten deltar inte i Pride-arrangemang. De kyrkor som viger eller är positiva till samkönade Läs mer…. ...
Kan Buddha ha reinkarnerats i bebisen? Det ser så ut på kroppsform och hållning. Liksom det manifesteras i det lilla livets totala ögonblicksnärvaro där inga perspektiv, varken framåt eller bakåt, existerar.. ...
Under 2007 utkommer Buddhism-nu med 4 nr, i mars, maj, okt. och dec. Sidantalet omfattar 32 sidor varav hälften är i färg. Mer av innehållet kan du se under innehåll . Hösterbjudande vid prenumeration nu! Se mer - klicka på prenumeration . Nr 3 nu ute. Buddhism-nu nr 3 är nu ute och och alla prenumeranter ska ha fått det hem i brevlådan (v. 39). Temat är "Kvinnor i buddhismen". Gratis provnummer! Om du vill ha ett gratis provnummer så skickar jag gärna. Gå till innehålloch se där vilket nummer som verkar intressantast för dig. Maila sedan ditt namn och adress och vilket nummer du valt. Väl mött och många hälsningar! ...
Man kan tro att hon inte bryr sig om något".. Vilket är helt fel. Jag bryr mig och har empati. Däremot behöver jag inte visa det på Facebook med en massa statusar. Det får var och en göra som den vill... och jag gör som jag vill ...
Nanhua Buddhist Temple, Shaoguan: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Nanhua Buddhist Temple i Shaoguan, Kina på TripAdvisor.
Xuyun Buddhist Temple, Shijiazhuang: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Xuyun Buddhist Temple i Shijiazhuang, Kina på TripAdvisor.
27112 Best Buddhist Symbols Gratis Vektorgrafik Nedladdningar from the Vecteezy community. Buddhist Symbols Gratis Vektorgrafik licensed under creative commons, open source, and more!
Fototapet - Buddhist Paradise. Slitstark, vattenavvisande och reptålig non-woven tapet Buddhist Paradise för att klistras på väggen som en vanlig tapet. Fot
Tänkte att vi medan jag sammanfattar fjolåret samt vårt besök på Lagunitas Brewing Company kan titta närmre på ännu en öl från Monks Café och deras ibland bortglömde bryggmästare Charles Cassino. För inte så länge sedan kikade vi på Monks Café Blend No.4 Vigorous och innan det jämförde vi också Omnipollo Hypnopompa med Monks Café Blend no.2 Superior Sour Stout. Alla ölen har imponerat och varit väldigt välgjorde blends, precis som de öl Charles har bryggt som annars bara går att finna på någon av Monks restauranger, kanske att enda abret har varit att centiliterkostnaden kunnat spåra iväg ibland. Då ska man väl komma ihåg att de egentligen inte butteljerar ölen, likväl ser jag det inte som en anledning att liksom med dagens öl Monks Café Blend no.11 Extreme Trinity på Systembolaget ta 69,70 kronor fö 18 cl. Hur man än vrider och vänder på det är det väldigt dyrt, hur god ölet än kan vara. Idag säljs ölen lokalt på ett par Systembolag i Stockholm ...
och hans regerings behandling av buddhister. The three ritualistic suicides brought to five the number of Buddhists who have turned themselves into human torches in further protest against the regime of South Viet Nams Roman Catholic President Ngo Dinh Diem. Time, 23 augusti 1963 Trots att landet dominerades av buddhism s var st rre delen av verklassen katoliker. Kristendomen hade en l ng och grundmurad historia i Vietnam innan kommunismen tog ver; bara en s n sak som att det var jesuiter som tog fram landets alfabet. Vid den f rsta fullm nen i den fj rde m naden i den kinesiska kalendern firas Vesak eller Vaisakha, Buddhas f delsedag. Detta intr ffar som regel i maj. Regeringen f rbj d munkarna att f ra buddhistiska flaggor vid firandet, vilket ledde till protester (en bidragande faktor var att flagg-f rbudet inte till mpades p kristna organisationer). Protesterna slogs ned med v ld; den 8 maj d dades nio personer i en demonstration, och oroligheterna fortsatte. Buddhisterna kr vde nu att ...