blodsocker är mängden glukos i blodet. Det förser kroppen med energi, men för lite eller för mycket kan orsaka hälsoproblem. Blodsocker kan mätas på olika sätt. En blodsockerhalten vid fasta prov görs efter åtta timmar äter inte. Ett slumpmässigt blodglukos Testet kan göras när som helst för att kontrollera blodsockernivåer. Båda dessa kan göras för att diagnostisera en sjukdom. Exempelvis är de flesta gravida kvinnor screening för graviditetsdiabetes. Slumpmässiga blodsocker kontroller även utförs av personer som måste hålla ett vakande öga på sin sockernivå. Normal resultat för en fastande blodsocker test är 70 till 100 mg /dl (milligram per deciliter). I ett test utfört utan fasta, normala blodsockernivåer är mellan 70 och 140 mg /dl. Om nivåer understiger 70 mg /dl, kan villkoret kallas hypoglykemi, dvs lågt blodsocker. När nivåerna är högre än 140 med ett icke-fastande prov kan tillståndet kallas hyperglykemi. Blodsocker kan provas från en liten ...
Vid diabetes kan miljöfaktorer som högt blodsocker aktivera enzymer och gener som spär på försämringen, säger Yang de Marinis, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum som har lett studien.. - Därför ville vi undersöka om vi kan minska den toxiska effekten av högt blodglukos i insulinproducerande celler genom att avaktivera detta enzym. Vi använde den senaste Crispr-tekniken för att klippa bort en bit i den genetiska koden som styr funktionen hos enzymet i insulinproducerande celler från råttor, säger Yang de Marinis.. Detta resulterade i minskad aktivitet i den specifika genen, TXNIP, som ansvarar för den toxiska effekten av högt blodglukos vid diabetes. Forskarna såg också minskad celldöd och ökad insulinproduktion i betacellerna. Skillnaden från andra försök, där cellerna exponeras för högt blodglukos, där gensaxen Crispr inte har använts, är att betacellerna nu inte dör utan överlever.. -Drömmen är att den här -sortens redigering av gener ska kunna ...
Det finns ett flertal olika möjligheter att följa glukoskontrollen vid diabetes. De mest använda och välstuderade metoderna är dels egna blodglukosmätningar med teststickor som avläses med hjälp av en mätare (self monitoring of blood glucose - SMBG), dels mätning av HbA1c. Egna blodglukosmätningar är patientens instrument för att få insikt i de egna glukosnivåerna i blodet. Det finns fler potentiella syften med egna blodglukosmätningar. Ett syfte är att systematiskt mäta under en eller flera dagar per vecka för att se variationer i blodglukosnivåer under dygnet. Ett annat syfte är att mäta sporadiskt i speciella situationer (så kallad riktad mätning) vid till exempel misstanke om hypoglykemi eller i pedagogiskt syfte som en del i patientutbildningen. ...
Är en person med diabetes allmänt råd för att undvika livsmedel med hög sockerhalt och att upprätthålla en diet och medicinering schema som upprätthåller en så normal blodsockernivå som möjligt. Förbättrad blodsockerkontroll kan minska risken att vissa komplikationer av sjukdomen kommer att utvecklas. Men bara för att sjukdomen karakteriseras av en förhöjd blodsockernivå och därför att sänka blodsockernivån är ett viktigt mål för terapi, ger en hög socker kost inte orsaka sjukdomen. En förhöjd blodsockernivå är ett resultat av att ha diabetes, inte orsaken. Om man antar en förhöjd blodsockernivå är orsaken till diabetes är som om man antar att hosta är orsaken till lunginflammation. Och inte bara socker i sig inte orsakar diabetes, det finns inga övertygande bevis för att socker orsakar andra problem som den har fått skulden för, exempelvis hyperaktivitet. Många medicinska myter utvecklas i denna riktning. Skingra denna myt om socker kan korrigera ...
Den mest använda metoden för att testa blodsockret är genom en testremsa, en mätare och en droppe blod från fingertoppen. En lansett används för att sticka ett litet hål i fingret och bloddroppen placeras sedan på en testremsa. Testremsan är mättad med ett enzym som då reagerar med glukosen i blodet. Testremsan matas sedan in i en glukosmätare, som avläser testremsan och omedelbart ger en mätning av blodsockernivån i termer av mg/dl eller mmol/liter. Beroende på mätarens design, visar den antingen en färgförändring orsakad av hur enzymet reagerar med glukos, eller en siffra alstrad av elektrisk ström som produceras av enzymets reaktion med glukos ...
Finns det något samband mellan Blodsockret och Vassleprotein? Lunds Universitet har publicerat forskning som visar att vassleprotein kan ha goda effekter på insulinfrisättningen. Detta kan vara väldigt positivt för diabetiker om livsmedlen blir anpassade efter detta. Det vi äter består av kolhydrater, protein och fett. Vi överkonsumerar ofta kolhydrater och fetter som är förknippade med olika störningar i ämnesomsättningen. Detta kan leda till Diabetes typ 2 eller övervikt. Dom flesta av oss vet också att kolhydrater påverkar insulinet (blodsockret). Det orsakar en kraftig insulinfrisättning som snabbt sänker blodsockret samtidigt som det låga blodsockret gör att vi blir hungriga igen. Vi äter då mer kolhydrater för att dämpa hungern. Jag har tidigare skrivit om vad vassleprotein är och kort sagt är det ett mjölkprotein som utvinns av ostproduktion. Vassleprotein innehåller aminosyror som ger oss en mer långvarig mättnadskänsla. Vi kan alltså konstatera att ett ...
Freestyle lite blodglukos testremsor kuponga, FreeStyle Lite teststicka med ZipWik-teknik gör det enklare och snabbare att mäta blodsocker. FreeStyle, liteTeststickor med ZipWik-funktion används för mätning av blodglukos.
Blodsockervärdet mäts antingen genom ett stick i fingret (kapillärt) eller från en ven i armvecket eller handryggen (venöst). Ett normalt blodsockervärde ligger på mellan 4,2-ca 6,0 mmol/l. Det är viktigt att ha kontroll och ett blodsockervärde på en bra nivå vilket du kan få med förbättrad blodsockerkontroll och eventuell viktnedgång. Att bibehålla hälsosamma blodsockernivåer inom ett normal intervall är avgörande för din energinivå och humör, men också för hjärtat, nervsystemet och. Blodsockervärde. Hej,. Nu har man tydligen nytt sätt att mäta blodsockret. Förut var "normalvärdet" men nu har man andra värden, till exempel Vad är de nya riktlinjerna, vad skall ett "normalvärde" vara nu? Mvh. Att leva väl med diabetes för vuxna Tonåringar Att växa upp med diabetes Att ta hand om kn filter med diabetes. Hd pron att få ytterligare information om diabetes samt att skilja på typ 1- och 2-diabetes tar blodsockervärde oftast några blodprover till. Vid typ ...
Bakgrund: Årligen föder ca 500 kvinnor med typ 1 diabetes barn i Sverige. Diabetes typ 1 komplicerar både graviditet och förlossning och ökar risken för bland annat fostermissbildning, havandeskapsförgiftning, stort barn, instrumentell vaginal förlossning och kejsarsnitt, samt neonatala komplikationer. Viktigaste faktorn för att barnet skall födas normalstor och friskt är att den gravida kvinnan har normala blodsockernivåer. Insulinbehovet ökar markant successivt allteftersom graviditeten fortskrider. Kvinnans strävan att upprätthålla normala blodsockernivåer är ett krävande 24/7 arbete med kontinuerliga justeringar av insulin relaterat till dagliga rutiner med kost och fysisk aktivitet. Ofta är kvinnorna oroliga för barnets hälsa. Efter barnet är fött sjunker insulinbehovet drastiskt till oftast lägre än före graviditeten. Den nyblivna mamman är i en extra utsatt situation då hon skall etablera nya dagliga rutiner med amning och annan vård av barnet samtidigt som ...
STUDIEN VISAR OCKSå på en ökad tillfredsställelse med behandlingen och ökat välmående. Totalt deltog 161 personer i studien, från Härnösand i norr till Malmö i söder. Alla deltagarna behövde insulininjektioner flera gånger per dag för att hålla sina blodsockervärden i schack. Studien pågick i 16 månader och deltagarna fick använda både CGM och traditionell blodsockermätning under ett halvår, med fyra månader emellan utan behandlingshjälp, en så kallad washout-period.. NÄR DELTAGARNA ANVÄNDE CGM sjönk HbA1c med fem mmol/mol. En sänkning som kan anses motivera att fler får tillgång till behandlingen, menar Marcus Lind. - Kontinuerlig blodsockermätning gav en genomsnittligt lägre blodsockernivå, vilket anses betydelsefullt för att minska risken för följdsjukdomar. Höga blodsockervärden under längre perioder kan exempelvis skada näthinna, njurar och hjärta. Ju högre man ligger, desto skadligare är det. Därför är dessa resultat så viktiga, säger ...
För normala blodsockernivåer Lipoic Acid ALA innehåller alfa liponsyra (ALA) och bidrar genom det tillsatta kromet till normala blodsockernivåer och normal ämnesomsättning.
Återkommande höga blodsockernivåer ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, vilket är en allvarlig komplikation hos diabetiker. Vassleprotein som finns i mjölkprodukter har visat sig kunna hjälpa typ 2 diabetiker att hålla blodsockret stabilt. I tidigare forskningsstudier har vi visat att vassleproteiner stimulerar kroppens egen insulinproduktion och på så vis underlättar blodsocker-regleringen. Många epidemiologiska studier stödjer våra resultat och observerar ett samband mellan högt intag av mjölk samt mejeriprodukter och minskad risk för typ 2 diabetes, fetma, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och förhöjda blodfetter.. Nyare forskningsresultat visar att specifika aminosyror kan efterlikna den effekt man får av vassle och de kan därför användas för att förstärka vasslens effekter. I framtiden kan dessa resultat nyttjas i t.ex. drycker som intas före kolhydratrika måltider och stabiliserar blodsockret.. Projektledare: Professor Inger Björck ...
Dagens insuliner arbetar oavsett om det behövs eller inte. De är blinda för blodsockerhalten och sänker den även om den är för låg. Därför svajar blodsockret, därför är insulindoseringen så svår. Ett smartare insulin skulle bara arbeta när det behövs, annars vila. Flera forskningsprojekt arbetar med att utveckla smarta insuliner.. Läs mer ,,. ...
Det är bättre att ta en kort promenad efter varje måltid än en enda långpromenad per dag om man vill hålla blodsockret i schack, enligt en studie från Nya Zeeland.Människor med typ 2-diabetes fick följa två olika rutiner: antingen en halvtimmes promenad per dag vid valfri tidpunkt - eller en runda på tio minuter direkt efter frukost, lunch och middag.
Jag förstår inte riktigt vad Annika och hennes följe vill åstadkomma med denna blogg. Det är kanon att ni lyfter upp alternativ till kost för diabetiker och andra. LCHF har ju faktiskt god effekt för många patienter. Men det finns inte en enda lösning för alla med diabetes. För vissa fungerar LCHF, för andra 5:2, för andra fungerar Medelhavskost, åter andra har genetiska riskvarianter som gör att de behöver specifika mediciner osv. Om ni som skriver här har fått effekt av LCHF så är det fantastiskt och roligt att det fungerar för er, men ni kan inte kräva att alla andra ska rätta in sig i era led eller att alla andra människor fungerar som ni. Tänk om ni vore lite mer ödmjuka för människors skillnader. Om det finns 300 miljoner människor med typ 2-diabetes har knappast alla exakt samma sjukdomsprocesser och kan inte behöva exakt samma behandling. Om ni tror det så har ni fått sjukdomen och dessa patofysiologi ordentligt om bakfoten. Om ert syfte är att sprida ...
Jag förstår inte riktigt vad Annika och hennes följe vill åstadkomma med denna blogg. Det är kanon att ni lyfter upp alternativ till kost för diabetiker och andra. LCHF har ju faktiskt god effekt för många patienter. Men det finns inte en enda lösning för alla med diabetes. För vissa fungerar LCHF, för andra 5:2, för andra fungerar Medelhavskost, åter andra har genetiska riskvarianter som gör att de behöver specifika mediciner osv. Om ni som skriver här har fått effekt av LCHF så är det fantastiskt och roligt att det fungerar för er, men ni kan inte kräva att alla andra ska rätta in sig i era led eller att alla andra människor fungerar som ni. Tänk om ni vore lite mer ödmjuka för människors skillnader. Om det finns 300 miljoner människor med typ 2-diabetes har knappast alla exakt samma sjukdomsprocesser och kan inte behöva exakt samma behandling. Om ni tror det så har ni fått sjukdomen och dessa patofysiologi ordentligt om bakfoten. Om ert syfte är att sprida ...
Jag började för en liten tid sedan med medicinen Januvia för mitt blodsocker och jag var på blodprovstagning för cirka en vecka sedan och fick sedan samtal av min läkare som meddelade att mina blodsocker värde fortfarande var höga och att mitt kolesterolvärde (triglycerider) har stigit rätt rejält, så nu har det blivit nya prover tagna och jag har uppehåll med Januvia och fått ökat Simvastatin dosen till det dubbla så nu får jag se vad de nya provresultaten visar, och det blir besök hos diabetessköterskan nu i veckan också som är den årliga kontrollen då man även tar vikt och blodtryck och testar känseln i fötterna det är skönt att de har lite koll på en ...
När Tim skulle fylla 13 år och var med familjen på båtsemester utmed Bohusläns kust reagerade hans föräldrar på att han helt plötsligt var väldigt törstig hela tiden och gick upp för att kissa på nätterna.. Det blev en tur till vårdcentralen i Lysekil o sedan till Norra Älvsborgs Länssjukhus. Där konstaterades att Tim fått diabetes typ 1 och insulindropp sattes in för att få ner Tims höga blodsockervärde. Dagen efter blev han flyttad till Halmstads sjukhus för att lära sig hur man sköter sin diabetes. Där fick han vara i fem dagar innan han fick lämna sjukhuset.. Det som hänt var att bukspottskörteln inte producerade tillräcklig mängd av insulin. Insulin är nödvändigt för att balansera blodsockernivåerna så att man inte riskerar svåra komplikationer bland annat på hjärta och kärl. Med behandling kan man må bra men man måste tillföra insulin under resten av livet för att hålla sig frisk.. Diabetesbarnen är duktiga på att lära sig att sköta sin ...
A. Menarini Diagnostics ingår i Menarini-koncernen som är Italiens största internationella farmaceutiska bolag. Vårt huvudfokus är i dag på diabetes.
Kost och diabetes.. Jag har en fördel med att rekommendera LCHF, jag behöver bara låna två månader av en diabetikers liv och få dem att prova. Jag behöver inte predika eller krångla, visst man behöver stöd och vägledning för att det skall bli optimalt, men vinsterna är så tydliga och stora. Att jag behöver inte mer än det, för att de sedan vill fortsätta av sig själv.. Jag behöver inte diskutera, jag behöver bara låna två månader av dit liv, för att du skall märka vad det handlar om. Massor av krämpor försvinner, och det allra bästa, som gör mig extra lycklig, det är ingen som skriver på den här sidan, att de håller på att bli blinda. Visst har vi folk med synskador och som är blinda här med, men det har inte blivit det under LCHF perioden.. Jag tycker man skall prova och själv mäta blodsocker och se vad lite medicin man behöver. Skador som uppstår hänger samman med dålig blodsocker kontroll och massor med medicin.. Våga prova ett socker och stärkelse ...
8,6 i #blodsocker & 38,4 i #temp, #huvudvärk från helvetet och paracetamol hjälper inte alls mot varken febern eller skallebanken. Lyckades vila lite i eftermiddags men somnade, sov i 45 minuter, vaknade av skallebanken, somnade om, sov i 45 minuter, vaknade av huvudvärken och så höllt det på i 4
Det finns en uppfattning om att egenmätning av blodsockernivåer med hjälp av appar skulle vara bra till exempel för patienter med diabetes typ 2, som inte reglerar blodsockret med hjälp av insulin. Men så är det inte, säger Kjell Asplund, tidigare diabetesläkare och ordförande i Statens medicinetiska råd, till Sveriges Radios vetenskapsredaktion.. - Nu när det görs större randomiserade prövningar där man lottar till att mäta blodsocker eller inte, blir jag och många inom diabetesvården väldigt förvånade över att det är väldigt små skillnader man ser, säger Kjell Asplund till SR.. Till Sveriges Radio säger Kjell Asplund att det är viktigare att stödja och utbilda patienterna bättre, bland annat i kost och hur de ska tolka sina blodsockervärden. Och en del kan till och med må sämre av de täta mätningarna.. - De är ambitiösa. De får beröm när de kommer på kontroller hos diabetsläkare eller sköterska, men de lever bara för nästa blodsockervärde.. ...
Testa blodsockret ca två timmar efter måltid så får du reda på hur mycket ditt blodsocker har påverkats av vad du har ätit. Då kan du justera din medicinering så att blodsockerstigningen (blodsockertoppen) inte blir alltför hög. Det kan ta en bra stund innan du får ner en blodsockertopp till lämpliga nivåer igen. Har du många, höga blodsockervärden efter måltiden kommer detta att ha negativ inverkan på ditt HbA1c-värde.. Blodsockret från att du börjar äta till fyra timmar efter en måltid kallas för postprandiellt blodsocker. Hos personer med diabetes är det postprandiella blodsockervärdet annorlunda än hos personer som inte har diabetes. Det postprandiella blodsockret är högre än normalt, och det tar ungefär fyra timmar för det att komma tillbaka till en normal nivå igen. Detta varierar beroende på vad du äter och hur mycket, samt vilka läkemedel du använder.. För att lättare få kontroll på den postprandiella fasen efter måltider och för att se till ...
Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. ...
Kan vi påverka den? Gissa om jag har testat lite, och kommit fram till lite olika saker? Korrekt, det har jag!. Återigen är detta något jag testat på min kropp, inte alls säkert att det fungerar på din kropp. Låt oss gå till detaljerna.. Gryningseffekten eller fenomenet upptäcktes för mer än 30 år sedan, så det är inget nytt. Det sker också hos friska individer, men deras blodsocker höjs knappt märkbart eftersom de befinner sig i friska zonen. Säg att t.ex en frisk 25åring höjer sitt morgonsocker från 4.7 till 4.9 - ingenting som märks av. Det beror på hormonella förändringar som har till avsikt att väcka oss, det är alltså en naturlig del av kroppen. Ingenting särskilt diabetiskt, det är bara vi som mäter vårt morgonsocker och har mer koll på det. Dessutom är vi försås mer känsliga för alla typer av höjningar av sockret - det är ju det som är vår sjukdom.. Gryningsfenomenet kan blandas ihop med Somogyieffekten som har med lågt blodsocker på natten ...
Detta var något min pappa tidigt yrkade på för att vi skulle orka hela vägen upp. För oss tog det 13-14 timmar upp och ner, med utgångspunkt vid fjällstationen. Det är en REJÄLT lång dag! Pauserna kan kännas onödiga i början, men de lönar sig mot slutet. Om blodsockret sjunker, så proppa dig full av kolhydrater och sitt ner en stund. Njut av den vackra utsikten. De första två-tre timmarna lyckades jag inte få upp blodsockret över 5 mmol/liter. Jag åt och åt och åt, men vilade inte tillräckligt. Så fort jag tog en lite längre paus, stack det däremot äntligen uppåt ...
Man bör akta sig för tillsatt socker samt kombinationen av glukos och fett eftersom fettet förhindrar cellerna att ta upp glukosen effektivt vilket gör att blodsocker nivån ökar. En mer utförlig förklaring finns här. En lämplig diet är därför LCHF (undviker glukos och tillsatt socker men fett är tillåtet) eller stenålderskost (undviker fett och tillsatt socker men kolhydrater i form av glukos är tillåtet). Dvs de båda dieterna är två olika sätt att lösa problemet på. LCHF är mycket populär eftersom blodsockret hålls lågt vilket innebär att det inte finns något behov av insulin, dessutom är kosten lätt att hålla eftersom fett mättar bra. Stenålderskost fungerar bra eftersom det då inte finns något fett som förhindrar glukosen att snabbt tas upp av cellerna. Man undviker då för högt blodsocker och insulin. Det pågår studier av stenålderskost för att påvisa att insulinkänligheten kan bli bättre av denna typ av kost vilket i så fall skulle vara ...
Man bör akta sig för tillsatt socker samt kombinationen av glukos och fett eftersom fettet förhindrar cellerna att ta upp glukosen effektivt vilket gör att blodsocker nivån ökar. En mer utförlig förklaring finns här. En lämplig diet är därför LCHF (undviker glukos och tillsatt socker men fett är tillåtet) eller stenålderskost (undviker fett och tillsatt socker men kolhydrater i form av glukos är tillåtet). Dvs de båda dieterna är två olika sätt att lösa problemet på. LCHF är mycket populär eftersom blodsockret hålls lågt vilket innebär att det inte finns något behov av insulin, dessutom är kosten lätt att hålla eftersom fett mättar bra. Stenålderskost fungerar bra eftersom det då inte finns något fett som förhindrar glukosen att snabbt tas upp av cellerna. Man undviker då för högt blodsocker och insulin. Det pågår studier av stenålderskost för att påvisa att insulinkänligheten kan bli bättre av denna typ av kost vilket i så fall skulle vara ...
Under mätperioden 2010 till 2015 sågs en successiv förbättring av blodsockernivåerna i såväl Västra Götaland som i riket. År 2010 hade 26 procent av barn och ungdomar i Västra Götaland med diabetes ett HbA1c mindre än 57 mmol/mol. År 2016 hade siffran stigit till 56 procent. Resultaten för VGR var under första delen av mätperioden något sämre än riksgenomsnittet men de senaste tre åren är resultaten snarast något bättre. Ett av sex centra i regionen redovisar resultat som är bättre riksgenomsnittet. Ett center är sämre än riksgenomsnittet och övriga fyra centra har resultat som i stort följer riksgenomsnittet. Fem av sex centra i Västra Götaland når det regionala målet att minst 85 % av barnen skall ha HbA1c mindre än 70 mmol/mol.. I åtgärderna för att förebygga och behandla eventuella diabeteskomplikationer ingår också att minst 80 procent av barnen från 10 års ålder skall genomgå ögonbottenfotografering vart annat år, samt att blodtryck och ...
Alla med diabetes 2 bör erbjudas att införskaffa en blodsockermätare och lära sig mätteknik. Den första tiden efter att man har fått diagnos bör man försöka mäta glukosvärden före samt 1½ timme efter varje måltid samt när man går och lägger sig. Man kan ockå göra extra mätningar i samband med motion och efter intag av viss mat för att få en förståelse för hur detta påverkar blodsockernivåerna. Jag mäter blodsockret åtminstone varje morgon (m) och kväll (k ...
Patienter med diabetes mellitus har högt blodsocker. Insulin reglerar blodsockervärdena. Redan i slutet av 1800 talet föreslogs att skulle det finnas två olika typer av diabetes, den ena beroende på bristande insulinbildning, den andra beroende på bristande insulineffekt.
Skador på ögon och njurar är allvarliga komplikationer vid diabetes, och risken ökar med stigande blodsockernivåer. Efter att ha följt en patientgrupp under mer än 20 år kan forskare vid LiU visa vilken nivå som bör eftersträvas i behandlingen.
Blodsockervärdet mäts antingen genom ett stick i fingret (kapillärt) eller från en ven i armvecket eller handryggen (venöst). Ett normalt blodsockervärde ligger på mellan 4,2-ca 6,0 mmol/l.
Det finns flera metoder för att mäta blodsocker, även kallat glukos eller blodglukos. Läs här om olika mätmetoder och HbA1c. En sida för dig med diabetes.
Om det inte vore för ett lite högt blodsockervärde efter lunch, så skulle denna dags värden varit helt perfekta. Kolla: före morgonmål: 5,4 efter morgonmål: 6,1 före lunch: 6,0 efter lunch: 12,7 eftermiddag: 9,5 före middag: 9,9 efter middag: 8,5 före kvällsmål: 8,8 efter kvällsmål: 6,4 Många tycker värden på 8-9 är för höga, men…
Behandling av diabetes måste anpassas till den individ och regelbundet för att säkerställa att blodsockernivån hålls stabil.
Både undervikt och övervikt hos en nyfödd bebis kan medföra hälsorisker. Barnets storlek påverkas bl.a. av den gravida kvinnans vikt och blodsockernivå. Data från drygt 30.000 kvinnor och deras barn har samlats in i en stor internationell metanalys av 18 olika studier. Fokus har varit på mammans anlag för övervikt och
Det är viktigt att förstå ditt blodsocker. På vår sida kan du lätt kolla upp ditt blodsocker, förstå och tolka ditt blodsockervärde.
Ett högt blodsocker är den främsta orsaken till många av våra moderna sjukdomar såsom fetma, diabetes 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Ett fasteblodsocker över 6.0 kan vara en indikation på insulinresistens och början på diabetes 2. Det många inte vet är att ett högt långtidsblodsocker nästan alltid är en indikation på för höga insulinvärden. Detta in sin tur medför ökad fettinlagring och svårigheter att gå ned i vikt.. Om du har svårt för att gå ned i vikt kan det bero på att du har fett runt de inre organen och att din kroppssammansättning är fel. Istället för att påbörja ännu en bantningskur så rekommenderar vi att börja jobba med din biokemi istället för mot den.. Elitista hjälper dig att mäta din muskelmassa samt ditt fett runt dina inre organ. Tillsammans med några blodmarkörer som fasteblodsocker, långtidsblodsocker och c-peptid så får du en bra bild av din metabola status.. Läs mer vilka tester vi erbjuder ,,, ...
Vid diabetes typ 1 har kroppen slutat tillverka insulin och du får för högt blodsockervärde. Tecken på diabetes typ 1 är bland annat att du blir trött och
Varför är det bra att ha ett jämt och stabilt blodsocker och att "vinna" "blodsockertävlingar" i familjen? Det finns en hel del skäl och långa och komplice...
Hur som helst så låg mitt blodsocker lite för högt under hela helgen och en gång så gick Shiva fram till mig och bet i en lapp som hon har runt halsen. Linda frågade då "Nora, hur mår du?", och jag svarade att jag mår bra men att mitt blodsocker låg lite för högt. Och så ser jag Shiva som står bredvid mig och hade signalerat att jag hade för högt blodsocker. Hur häftigt är inte det ...
Diabetesen i fråga är känd som typ-2. Den orsakas av kroppens cellers okänslighet för insulin, ett hormon som reglerar blodsockernivån. Insulinkänslighet är en del av en komplex och ofullständigt förstådd bana av molekylära signaler. Dr Nicholson misstänker, fast han ännu inte kan bevisa, att någon viktig del av denna väv regleras av mikrobiom på ett sätt som liknar den roll som myrsyra vid högt blodtryck. Den bypass av tunntarmen, stör mikrobiomet, återställer signalen, och diabetesen försvinner ...
Har du diabetes eller är du i riskzonen? Oroar du dig för ditt blodsocker? Då har du kommit till rätt plats. Bli smalare och friskare med enkla råd.
Det farliga på lång sikt för diabetiker typ 2 är höga blodsockervärden, vi är sockersjuka. Det akut livsfarliga för diabetiker typ 1, redan på kort sikt, är att brist på insulin innebär att alfacellerna i bukspottkörteln förlorar den styrning som kommer från insulin. De Langerhanska öarna i bukspottkörteln innehåller bland annat insulinproducerande betaceller samt, runt…
En bestående observation som gjordes redan i den ursprungliga studien från Torontouniversitetet, och som sedan har upprepats, är att pasta har ett lägre GI-värde mätt under två timmar. Fullkornsspagetti har ett GI på 42, jämfört med spagetti baserat på vitt mjöl som har GI på 50. Pasta avviker från andra veteprodukter, vilket förmodligen delvis beror på sammanpressningen av metemjölets struktur som sker undre torkningen, vilket försvårar enzymet amylas nedbrytning. (Rullad färskpasta som fettuccine har liknande glykekemiska egenskaper som torkad pasta.) Pasta görs också vanligen av Tricum durum, snarare än av aestivum, som är genetiskt er närbesläktat med emmervetet. Men även pastans bättre GI-värde är missvisande, eftersom det bara handlar om två timmars långt test. Pasta har en förunderlig förmåga att ge upphov till högt blodsocker även fyra till sex timmar efter att det ätits och kan driva upp blodsockernivåerna med 5,6 mmol/l under lång tid för ...
GlucoMen Areo skickar dina blodsockervärden trådlöst till en app på din smartphone. Detta kan göra det enklare att hålla koll på din diabetes.
GlucoMen Areo skickar dina blodsockervärden trådlöst till en app på din smartphone. Detta kan göra det enklare att hålla koll på din diabetes.
Genom att stödja förhandlingar mellan föräldrar och ungdomar med diabetes om ansvaret för egenvård kan diabetesteam bidra till en bättre blodsockerkontroll. Det föreslås i en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.
Shiva- en hjälpande hand i vardagen. Nu är det min tur att berätta om Shiva och mig (Hedeforsens Åfelia). För cirka tre år sedan fick jag ett samtal om att jag kommit vidare i en tävling där 50.000 kronor stod på spel. Pengarna skulle användas till att uppfylla en dröm man hade. Min dröm var att köpa en alldeles egen hund och utbilda henne till min diabeteshund.. En diabeteshund skall hjälpa sin ägare att hålla koll på blodsocker och kunna hämta hjälp vid för lågt blodsocker. Detta är en otrolig trygghet för mig som börjar bli "stor" och skall ta steget från mamma och pappa och gå in i vuxenlivet.. Tro det eller ej men jag vann tävlingen och det blev dags att köpa hund. Eftersom min bror varit hundförare under sin tid i lumpen blev kennel Hedeforsen ett alternativ att kolla upp. Lyckligtvis hade dom valpar som vi åkte och tittade på. Jag blev helt såld och fastnade med en gång för den underbara Åfelia som idag heter Shiva. Shiva fick följa med hem och under ...