Trombos i navelsträngen är en sällsynt förekomst och det faktum att det hände en gång betyder inte att det uppstår vid efterföljande graviditeter. Det är bildandet av blodpropp i någon del av navelsträngen som kan inträffa under graviditet eller förlossning, vilket orsakar ...
Blodpropp, även kallad trombos, är ett tillstånd som orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen. Tromboser kan drabba kranskärlen (koronartrombos), venerna (ventrombos), och orsaka obstruktion av blodkärlen (tromboembolism). En blodpropp som vandrar kallas emboli. En blodpropp kan uppkomma vid åderförfettning då blodet levrar sig i kärlen, om det skulle hända i hjärtat får man en hjärtinfarkt och i hjärnan en hjärninfarkt. En blodpropp uppstår om kärlväggen är trasig; vid kontakt med dess innandöme börjar blodet levras. Blodproppar kan helt täppa igen ett kärl, så att vävnaden inte får något syre, det vill säga, drabbas av ischemi. En blodpropp kan antingen täppa igen en artär eller en ven. När en artär täpps igen kan det få allvarliga följder för det område i kroppen som skulle ha fått syre och näring med blodet, vävnaderna kan skadas eftersom de inte får tillräckligt med blod. En trombos sitter fast i kärlväggen och växer långsamt. Det gör att ...
Hjärtinfarkt hänger oftast samman med åderförfettning (åderförkalkning, ateroskleros) i hjärtats kranskärl. Infarkten utlöses vanligen av en blodproppsbildning (trombos) i ett förträngt område av ett kärl. Trombosen provoceras av att sprickor bildas i det åderförkalkade området och substanser som aktiverar blodplättar och koagulationssystem frisätts. Samtidigt frigörs kärlsammandragande ämnen. Såväl trombos som. (50 av 357 ord) ...
Corline Biomedical AB (Corline eller Bolaget) meddelar att Bolaget har ingått ett Term Sheet med en nordamerikansk kund avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC (TM), specificeras. Efter utvecklings- och uppskalningsperioden förväntas affären generera intäkter till Corline om upp till 50 MSEK årligen. Corlines kund har utvecklat en ny s.k. ablationskateter som används vid behandling av hjärtarytmier, något som drabbar mer än 40 miljoner människor per år. Ett problem med procedurer som använder ablationskatetrar för att bota hjärtarytmier är risken att kateterytan initierar trombosbildning i hjärtat. Tromboser kan därefter komma ut i cirkulationen och orsaka blodproppar i till exempel lungor och hjärna, vilket innebär en signifikant patientrisk. För att öka produktens blod- och biokompatibilitet och minska risken för proppbildning kommer systemet att ytbehandlas
Aptahem (publ.) meddelar idag att bolaget nu träder in i ett konsortium tillsammans med Örebro universitet, läkemedelsutvecklingsföretaget AnaMar och Dalhousie University i Kanada. Det nyupprättade konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom.. Det gemensamma forskningsprojektet, med titeln Novel Strategies to Reduce Inflammation, Thrombosis and Fibrosis in Cardiovascular Disease, har erhållit finansiering från KK-stiftelsen och kommer att löpa över två års tid med start i januari 2020. Aptahem kommer främst att förse projektet med sin aptamerbaserade läkemedelskandidat samt bidra med expertkompetens med Dr. Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande aptamerbaserad hämning av inflammation och trombos.. Luiza Jedlina, forskningschef på Aptahem, kommenterar: "Vi är mycket stolta över att vara en del i ett så omfattande forskningssamarbete som detta. Här har vi en ...
Tälten flög i väg, mitt under SKKs hundutställning i Avesta blåste en tromb in och sög upp allt i sin väg. Foto: CAMILLA ANDERSSON (från Aftonbladets artikel) Tromben virvlade in i hundutställningen.Människor och djur flydde i panik - tälten sögs upp i himlen och försvann.- Folk sprang för sina liv, säger Camilla Andersson, 33. Under…
Hej! Mitt namn är Elvira Johansson och jag är 21 år. Jag studerar till civilingenjör och lärare på KTH och gillar att vara ute i naturen på fritid..
Djup ventrombos är det märkbara uttrycket för tromboembolism i vener, och innebär att en blodpropp (trombos) bildas i de djupa venerna, vilket när det inträffar vanligen drabbar ett ben men kan också uppkomma i andra kroppsdelar. Trombosen i sig kan göra ont och få kroppsdelen att svälla upp, men om blodproppen lossnar kan den fastna i exempelvis lungorna vilket är en allvarlig komplikation som kallas lungemboli. Djup ventrombos beror oftast på en annan sjukdom som ökar benägenheten att bilda tromboser eller på att vederbörande har varit stillasittande länge. Bara cirka en tredjedel av ventromboserna löses upp av kroppens fibrinolys, och beaktande riskerna bör tillståndet behandlas, vilket vanligen sker med blodförtunnande medicin, motion, samt bland blodförtunnande, medicin som minskar halten vitamin K. Djupa ventromboser kan också embolisera eller fastna i kärlväggen. Flera drabbade får senare posttrombotiskt syndrom. Alla drabbade av djup ventrombos har inte uttalade ...
Incidensen av venös trombos bland inlagda patienter med aktiv cancer är omkring sju gånger högre än bland jämförbara patienter utan cancer, vilket medför en betydande försämring av prognosen. På ASH presenterade Annie Young data som visade att oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reducerade risken för djup ventrombos ...
Venös tromboembolism (VTE) innebär förekomst av blodpropp i kroppens djupa vensystem. VTE uppkommer då den normala koagulationsprocessen inte begränsas normalt, beroende på förändringar i blodets levringsförmåga, flöde eller närmaste omgivning. Mellan 1 och 4 procent av befolkningen drabbas av djup ventrombos (DVT), som är den vanligaste formen av VTE, någon...
Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som
Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.
Antikoagulantia - en grupp läkemedel som undertrycker blodkoagulationssystemet och förhindrar blodproppar på grund av minskad bildning av fibrin. De påverkar biosyntesen av vissa substanser i kroppen som förändrar viskositeten hos blodet och hämmar koagulationsprocesserna.. Antikoagulanter används för terapeutiska och profylaktiska ändamål. De framställs i olika doseringsformer: i form av tabletter, lösningar för injektion eller salvor. Endast en specialist kan välja rätt medicin och dosering. Otillräcklig behandling kan skada kroppen och orsaka allvarliga konsekvenser.. Hög mortalitet från hjärt-kärlsjukdomar orsakas av trombosbildning: vaskulär trombos detekterades i nästan varje sekund död från hjärtpatologi vid obduktionen. Lungemboli och venetrombos är de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionshinder. I detta avseende rekommenderar kardiologer att börja använda antikoagulantia omedelbart efter diagnosering av hjärtsjukdomar och blodkärl. Deras tidiga ...
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited Swedish translation by phpBB Sweden © 2006-2015 PRIVACY_LINK , TERMS_LINK ...
Igår skrev jag skillnaden mellan hjärtinfarkt och kärlkramp samt vad som orsakar dessa två sjukdomar. Då skrev jag ateroskleros (åderförkalkning) som många inte förstod vad det är och vad man kan göra för att inte få det då. Lika så med trombos, som är också en orsak till hjärtinfarkt. Så nu tänker jag skriva vad ateroskleros är och vad man kan göra åt det ...
Studien visar att långtidsbehandling med BRILINTA/BRILIQUE minskade aterotrombotiska händelser hos patienter med tidigare hjärtinfarkt.
Zagg InvisibleShield välvt skärmskydd iPhone 7/8 (vit) - Zagg InvisibleShield välvt skärmskydd för iPhone 7/8 (vit) håller din telefons skärm skyddad från stötar och repor.
Idag bär det iväg ut till stugan, har inte varit där på några helger, så det ska bli riktigt skönt att komma dit. Jag riktigt längtar att få komma dit och fixa och fiffa inför julen. Det är mycket som jag vill hinna göra, undrar om helgen räcker till. Ska se om det inte kan bli några bilder från mina påhitt under helgen ...
Fredagen är den bästa dagen på hela veckan, spelar ingen roll om man jobbar eller är ledig... den är underbar. Men idag har jag varit ledig och hunnit med en hel del, har till och med varit till Tranemo med min sons sambo och hämtat strö till hästarna. Men nu blir det en god fiskgratäng…
Klassisk stilrena klocka med tydliga 50 tals vibbar. Härligt välvt antireflex behandlat glas. Eternity är utrustad med ett automatverk vid namn Sellita SW200-1. Den är 50m vattentät och är därför bad och dusch vänlig. Safirglasbaksida som visar det vackra verket. Namnet Eterna är synonymt med sch...
Ordet "venös" talar om att något har samband med venerna (en typ av blodådror). En trombos uppstår när ett blodkärl, som transporterar runt blodet i kroppen, blir blockerat av en blodpropp (en tromb). Om en blodpropp lossnar från det ställe där den bildades och följer med blodet tills den fastnar i ett smalare blodkärl någon annanstans i kroppen, kallas det en emboli. En djup ventrombos (DVT) är en blodpropp som bildas i de djupa venerna i benen, som löper genom musklerna i vaderna och låren. En djup ventrombos kan blockera blodflödet i venen helt eller delvis och ge symtom av typen smärta, ömhet och svullnad i vaden, som ibland kan bli varm och röd. I vissa fall märks inga symtom och djup ventrombos diagnostiseras först om det uppstår en komplikation, som en lungemboli (propp i lungan).. Vid en lungemboli (LE) bryter sig en del av en blodpropp från en djup ventrombos loss och transporteras till de smalare kärlen i lungorna och fastnar där. Detta leder till att den ...
Xarelto 10 mg ingick tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning till förebyggande av venös tromboembolism (blodpropp i vener) hos patienter som har fått en knä- eller höftprotes.. Xarelto 10 mg fick i oktober 2017 godkänt för behandling av djup ventrombos, som innebär att en blodpropp fastnat i djupt liggande vener, i till exempel benen, och hindrar blodflödet, och lungemboli, som innebär att en blodpropp fastnar i lungan, samt i förebyggande syfte av återkommande djup ventrombos och lungemboli hos vuxna.. Djup ventrombos är ofta förknippat med svullnad och smärta. Det kan också medföra att blodproppar förs bort i cirkulationen och fastnar i kärl i andra delar av kroppen. Lungemboli kan ha allvarliga konsekvenser och i vissa fall dödlig utgång. Risken för blodpropp ökar till exempel med stigande ålder, vid kärlskador och vid längre tids orörlighet.. Xarelto är ett blodförtunnande läkemedel som sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånerna i flera olika ...
1) ≥ 1 episoder med arteriell, venös eller kapillär trombos i vilken vävnad eller vilket organ som helst, där trombosen måste vara bekräftad med bilddiagnostik eller histopatologisk undersökning. Vid histologisk undersökning förutsätts att inga tecken på inflammation i cellväggen ...
Denna webbsite är avsedd för personer bosatta i Sverige. Informationen på denna webbsite är av allmän informations och utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information kontakta din läkare. Pfizer innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill (2017). För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår.. Så behandlar vi personuppgifter Information om cookies Rapportera biverkningar. ...
Venös tromboembolism, VTE, är en välkänd komplikation till cancersjukdom. En femtedel av de som drabbas av VTE har en underliggande cancer och av de patienter som drabbas av oprovocerad VTE kommer var tionde att få en cancerdiagnos det kommande året.
Xarelto är ett läkemedel som anges för att förhindra bildandet av blodproppar i venerna, vilket bör tas en gång om dagen under medicinsk indikation.
Vid blodpropp i ben (djup ventrombos) eller lunga (lungemboli) får man ofta behandling med heparinsprutor innan behandlingen med Pradaxa påbörjas. Personalen på din mottagning kommer att berätta hur länge du behöver ta medicinen. Sluta aldrig att ta Pradaxa utan att först prata med din behandlande läkare. Pradaxa tas två gånger om dagen i form av en kapsel som ska sväljas hel tillsammans med vatten. Kapseln får inte tuggas, krossas eller öppnas. Det är viktigt att Pradaxa tas vid ungefär samma tid varje morgon och kväll. Pradaxa kan tas med eller utan mat. Behandlingen påverkas inte av vad du äter eller dricker, men eventuella magbesvär kan ofta lindras om du tar Pradaxa i samband med måltid och med ett stort glas vatten.. Om du glömmer att ta en dos kan du ta en ny, så länge det är mer än sex timmar kvar till din nästa dos. Om det är mindre än sex timmar kvar, invänta nästa planerade dos och ta den som vanligt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera att du ...
Indikationer: kning av vitalitet och uppm rksamhet ( ven hos ldre personer), minskning av k nslighet f r omslag i v dret, hj rt- och k rlsjukdomar i allm nhet, perifera blodcirkulationsst rningar, kransk rlssjukdom (hj rtat), stroke, trombos (blodpropp), h gt blodtryck, huvudv rk, psoriasis, erektions problem ...
Fibrinolyshämmare med låg akut toxicitet. Vid överdosering ses vanligen enbart gastrointestinala symtom. Viss trombosrisk hos predisponerade...
En groddbox i tre lager med ett välvt lock som ger extra plats för långa groddar. SÅ GRODDAR DU MED BIOSNACKY: Förberedelse - Skölj din BioSnacky i kallt vatten. Torka inte insidan av groddlådan. Skölj fröerna ordentligt under rinnande
Amelie är en speciell tjej. Hennes olika påhitt för att få killen hon gillar att bli intresserad av henne får en att själv vilja fånga kärleken.Och hennes andra påhitt för att göra det både enklare och svårare för folk i sin omgivning är genialiska. Helt underbar. Men kräver att du ger den en chans och koncentrerar dig på filmen första gången du ser den. Lovar att den kommer vinna ditt hjärta också ...
De andra två damerna fick också undersöka handduken häromdagen, de tyckte att den var skit. Odessa är tydligen så världsvan att hon knappt behagade att kolla på den och Maali var skeptisk. De var faktiskt riktigt tråkiga men samtidigt hade de båda tränat innan för tränaren så de var väl lite less på påhitt... Hahaha!…
För närvarande pågår pandemin med covid-19. Många olika kliniska koagulationsfrågor uppstår kring dessa patienter vad gäller provtagning, utredning och behandling. Det har kommit många önskemål om riktlinjer för trombosprofylax och behandling av venös trombos i denna patientgrupp. Patienterna finns i många olika verksamheter och tanken med denna riktlinje är att den ska omfatta det stora flertalet patienter. Lokala anpassningar kan komma att behöva göras utifrån er verksamhets behov.. Hittills kommer de flesta publicerade vetenskapliga data från Kina och Wuhan där infektionen startade. Data är oftast från observationsstudier och randomiserade studier som jämför olika typer av behandlingar saknas. Studier som jämför olika doseringar och duration av trombosprofylax med antikoagulantia saknas i nuläget. I en nyligen publicerad observationsstudie var förekomsten av venös och arteriell trombos 31 procent hos intensivvårdade patienter på tre sjukhus i Holland [1].. Det ...
Kroppen varnar dig blodpropp en blodpropp: Leggen att den bakomliggande orsaken klarnat bestäms sedan blodpropp behandling. Här är era kommentarer arm råd kring sömnlöshet. Och du kan tro att jag tjatade 17 jan Så vad exakt är en blodpropp? Om blod stelnar och bildar en propp i en blodåderkallas det trombos. Vad måste Smärta i armen eller benet. Hade värk i ena benet hela dan igår och inatt leggen jag av att det kändes som att något exploderade vid knät! Blodpropp i leggen gir symptomer som hevelse i den ene leggen, smerter ved bevegelse og sårhet ved trykk og noen ganger feber. Behandlingen er å gi blodfortynnende medisiner som løser opp proppen, for å hindre at den når lungene og blir livstruende. - Blodpropp kan ha en dramatisk utvikling fra minutter til timer, men ofte går det litt langsommere. Blodproppen bygger seg opp, bygger den seg ned, for så å bygge seg såpass opp at den gir symptomer. Da kan den for eksempel blokkere blodstrømningen slik at det blir hevelser ...
Blodproppar uppstår när grupper av celler ihop sig och fastnar i varandra. Blodproppar kan orsakas av skada eller sjukdom. Beroende på var de är, kan blodproppar vävnadsskada orsaka
påhitt stövlar utlopp på nätet : påhitt kvinnor australien platta skor 1872 lila - KVINNOR BARN MÄN professionella påhitt stövlar.
Idag var det självstudier för min del då jag i sista stund beslöt mig för att strunta i föreläsningen gällande tumörsjukdomar som vi har tenta på i JANUARI. Att plugga på det som istället ska tentas av om EN vecka, ja det känns snäppet viktigare. Mitt i djupa ventromboser och anemi så ringer de från förskolan och säger att Henry är sig olik; vill varken äta eller leka. Det var ren tur att jag inte åkt in till Skövde utan kunde åka och hämta hem honom med en gång. Hoppas inte att förkylningen är påväg tillbaka, men jag tror inte det. Han sken upp när jag kom och har varit glad och lycklig sedan dess. En smörgås och varm choklad på fiket gjorde nog sitt! Nu sover han gott i sin vagn med favoritvovven ...
Dekstraner nedsetter plateadhesiviteten og erytrocyttenes tendens til aggregering og har derved en antitrombotisk effekt. De nedsetter også blodets hematokrit og viskositet, hemmer til en viss grad aktivering av levkocytter (adhesjon) og øker kapillærgjennomstrømningen.. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som ikke tidligere har fått preparatene. For å forebygge alvorlige anafylaktoide reaksjoner gis lavmolekylært dekstran med midlere molekylvekt 1000 (= dekstran 1 (Promiten)) 1-2 minutter før infusjonen av dekstran (voksne: 20 ml).. ...
Äntligen har det kommit ett snyggt förvarings alternativ till Bag- in- boxvinerna. Efter alldeles för många olika skrymmande varianter på boxförvaring har nu Mari-Ann Castenvik designat en mycket snygg, stilren och praktisk "vinsäck" som passar för alla tillfällen. Den gör sig både till vardags som till festdukningen och framför allt så är den lätt att förvara när den inte används. Gå in och läs mer om "vinsäcken" på Vin-o sec ...
Så mycket snyggt du gjort på sista tiden! *klappar händerna* De nya DF-stämplarna är ju bara för underbara, så trist att jag bor alldeles för långt bort från dig för att komma över och leka med dem ...
När hans arbetsgivare inom försvarskoncernen Celsius lade ner verksamheten i Skåne, fann Curt att han plötsligt hade tid att utveckla sina tankar inom vortexteknologin. Han och några likasinnade började ta sig an problem och möjligheter, inspirerade av bland annat Viktor Schauberger, en österrikisk skogvaktare, filosof och uppfinnare, som i början av 1900-talet intresserade sig för naturliga virvelgeneratorer hos t ex fiskar. En annan inspirationskälla var tromben, en naturlig vortexrörelse med extrem energi.. ...
Sida 1 av 12 Uppdaterad NS euro-serre mural 3 och 4 (Standardutförande) Allmän information Aluminiumprofilerna ligger paketerade i ett paket, glaset i ett och om du har valt isolerplast så ligger
Vill du bli peppad att vara superaktiv under 2015? Då ska du komma hit och ta del av alla utmaningar, tävlingar och roliga påhitt vi fixat för att du ska bli supermegapepp ...
Clinical relevance of distal deep vein thrombosis Compression Ultrasonography of the Lower Extremity Venous thromboembolism in intensive care patients Isolated Deep Venous Thrombosis- Implications for 2-Point Compression Ultrasonography of the Lower Extremity
En blodpropp uppstår om kärlväggen är trasig; vid kontakt med dess innandöme börjar blodet levras. Blodproppar kan helt täppa igen ett kärl, så att vävnaden inte får något syre, det vill säga, drabbas av ischemi. En blodpropp kan antingen täppa igen en artär eller en ven. När en artär täpps igen kan det få allvarliga följder för det område i kroppen som skulle ha fått syre och näring med blodet. Vävnaderna kan skadas eftersom de inte får tillräckligt med blod. En trombos sitter fast i kärlväggen och växer långsamt. Det gör att blodflödet successivt blir sämre. Om det går tillräckligt långsamt kan några delar av kroppen hitta andra vägar för blodet. Denna typ av blodproppar kan bildas var som helst i kroppen, även i kroppens inre organ, som tarmar och njurar. En blodpropp i hjärtat kan leda till hjärtinfarkt. Det organ som är känsligast för syrebrist är hjärnan; en blodpropp i hjärnan kallas för slaganfall (engelska stroke). En blodpropp i en ven ...
Data om PEGASUS-TIMI 54 studien presenterades under öppningsanförandet på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades också parallellt i onlineversionen av New England Journal of Medicine.. Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development på AstraZeneca, säger: "Vi är som företag engagerade i att bygga vidare på vår forskning om hjärtkärlsjukdomar och vi är stolta över att kunna presentera PEGASUS-TIMI 54 studien, AstraZenecas största kliniska studie som har involverat fler än 21 000 patienter över hela världen. Den positiva PEGASUS-studien bygger på den tidigare publicerade PLATO-studiens resultat om akut kranskärlssjukdom och stärker de solida evidens som finns för BRILINTA/BRILIQUE. PEGASUS-TIMI 54 är den första prospektiva studien som utvärderar långvarig dubbel trombocythämmande behandling med BRILINTA/BRILIQUE för högriskpatienter med en ...
Bilderna från uppväxtåren är inströdda liksom på måfå. Paulas konstnärdrömmar vaknar tidigt; hon vill inte bara teckna och måla utan också spela piano. För musiken sätter fadern stopp, men penna och pensel kan han inte ta från henne. Men han föraktar hennes planer: det är hustru och mor hon ska bli och ingenting annat. Ett lämpligt parti uppenbarar sig, och hon blir Frau Trousseau. Men hon kommer också in Konstakademin i Berlin och vill förena äktenskap och utbildning. Man och far protesterar och konspirerar. De byter ut hennes p-piller mot placebo. Hon föder en dotter men ger ändå inte upp sina studier. Hon lyckas under något år kombinera äktenskap, moderskap och konstnärskap, men till sist blir äktenskapet outhärdligt. Han skiljer sig och avstår från dottern för att helt kunna ägna sig åt sitt måleri.. Paula Trousseau är vacker, begåvad - men också ständigt på väg mot något mer, något större. Under akademiåren är hon besatt av idén om en helt vit ...
Fysiologiska kliniken utför undersökningar av patienter med hjärtsjukdomar som till exempel kärlkramp eller klaff-fel, lungsjukdomar, olika mag-tarmsjukdomar samt sjukdomar i blodkärl. Kliniken spelar en viktig roll i utredningen av patienter som ska genomgå hjärt- och kärlkirurgi. På kliniken utförs även undersökningar med frågeställningen djup ventrombos (blodpropp) med ultraljud, så kallad duplexteknik. Denna teknik är skonsammare för patienten än den kontraströntgen man annars använder. Kliniken betjänar dels sjukhuset med akuta och halvakuta undersökningar av inneliggande patienter, dels öppenvården med de flesta fysiologiska undersökningar. Kliniken är en av Sveriges fem Swedac-ackrediterade fysiologiska kliniker. Detta innebär att vi följer noggranna riktlinjer för spårbarhet och mätnoggrannhet. Vi inspekteras dessutom årligen av Swedacs utsända.
Symptom på blodpropp varierar kraftigt beroende på var i kroppen blodproppen sitter. Lär dig mer om blodproppar och dess olika symptom.
Nu har En bok om dagen dragit igång ett nytt pocketutbyte. Eller två rättare sagt. Men jag har valt att anmäla mig till Pocket och Påhitt =) Anmäl dig du också! Ju fler desto roligare ...