Behovet av humanitär hjälp inklusive beskydd kommer fortsatt att vara extremt stort under 2019, skriver FN:s organ for samordning av humanitära insatser OCHA i en i rapport. Av de länder som lyfts finns Sydsudan till vilket de insamlade medlen under årets fasteinsamling kommer att gå för att bistå de lidande.
Den saudiledda koalitionen har under de senaste tre dagarna stoppat våra plan från att flyga till Jemen, vilket direkt hindrar vår möjlighet att bistå med livräddande medicinsk och humanitär hjälp. Vi måste genast få tillträde så att humanitär hjälp kan nå den nödställda befolkningen.
Save The Roma Children, Humanitär hjälp för romska barn. Du kan även boka föreläsniing om romernas historia, kultur och nutid med Emir Selimi
Save The Roma Children, Humanitär hjälp för romska barn. Du kan även boka föreläsniing om romernas historia, kultur och nutid med Emir Selimi
En video om all humanitär hjälp palestinare får från Israel - vilket en väldig massa pratar om utan at veta ett dyft. Inklusive politiker som borde veta innan de snackar ...
Church of Scientology provides volunteer global humanitarian aid and world disaster relief volunteers while working with over 50,000 schools, governments, churches and human rights organizations across 193 nations together, to change the world.
Biståndsbarometern - humanitärt, fokuserar på utvecklingen inom det humanitära biståndet från Sverige genom Sida. Det humanitära biståndet omfattar stöd till livräddande sektorer såsom skydd, hälsa, vatten och sanitet, utbildning, förnödenheter som kläder och filtar, mat samt försörjningsmöjligheter. Analysen täcker 2014 och resultaten rör 2013.. ...
Att ansvara för insatshanteringen och samordningen av det regionala biståndet till Mellanöstern/Nordafrika (MENA-regionen), samt det bilaterala biståndet till Afghanistan, Syrienkrisen och Irak ingår i avdelningens uppdrag. Likaså arbetet med utvecklingsinsatser i samband med humanitära katastrofer och kriser. Genomförandet av biståndet till Bangladesh, Kambodja, Myanmar/Burma, regionalt Asien och Oceanien samt Palestina är delegerat till utlandsmyndigheter. Avdelningens roll är här att styra och följa upp verksamheten.. ...
När militära styrkor kallar sina insatser i konfliktområden för humanitära ökar det risken för att sjukhus och ambulanser blir måltavlor. I slutänden är det civilbefolkningen som drabbas värst.
När jag skulle söka praktik för min utbildning Fred ickevåld ledarskap på Härnösands Folkhögskola, var det givet för mig att söka mig till Diakonia. Eftersom jag är uppväxt inom Missionskyrkan har namnet Diakonia alltid funnits, och då bistånds- och utvecklingsarbete alltid intresserat mig var jag förväntansfull inför min praktik. Men aldrig hade jag kunnat ana att jag skulle få vara med om så mycket och att jag skulle trivas så bra. När jag nu skriver detta, på min sista dag här i Alvik, har jag en liten klump i magen som säger: Kan jag inte få stanna kvar lite till?. För jag har verkligen känt att jag gjort skillnad. Mina arbetsuppgifter har främst kretsat kring kampanjen Klimatet - Sveriges springnota. Om det är något jag verkligen blivit expert på under dessa veckor så är det att skriva ut notor; bara under gårdagen skrev jag ut över 1000 exemplar! Det kan tyckas som en långsam uppgift men när jag tänker att dessa små papperslappar faktiskt kan ...
Barnmissionen sänder årligen över 300 ton humanitär hjälp till primärt Ukraina. Genom att förmedla humanitär hjälp lindrar vi akut nöd, räddar liv samt värnar miljön genom återanvändning av kläder, leksaker och medicinsk utrustning.. Materielen delas ut till sociala myndigheter, sjukhus, barnhem, skolor, äldreboenden, fängelser mm.. I samband med exempelvis naturkatastrofer genomför Barnmissionen räddningsinsatser, vanligen genom ekonomiskt och/eller materiellt stöd till samarbetspartner.. Det kan handla om att upprätta så kallade Child Friendly Spaces, barnvänliga platser, i evakueringsläger eller att dela ut paket med mat, medicin och filtar. Vi kan också se till att läkarteam är på plats vid en katastrofhärd inom 48 timmar, detta genom ett nära samarbete med den tyska organisationen Humedica.. Vägledande i det humanitära arbetet är att det skall ske i samordning och dialog med myndigheter och andra aktörer.. ...
- En vecka efter jordskalvet och flodvågen är vi mycket oroliga för de minst 100 000 barn som är på flykt. Många av dem har förlorat sina hem och tvingats...
ECHO, EU:s organisation för humanitärt bistånd, har genom ett samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR finansierat ett nytt datasystem. Det används för att lagra fingeravtryck och annan biometrisk information från flyktingar, rapporterar nyhetsbyrån IPS.. Omkring två och en halv miljon fingeravtryck har registrerats sedan 2004 och cirka 41 miljoner kronor av de EU-pengar som var öronmärkta för humanitärt bistånd har gått till att finansiera projektet.. Ett internt ECHO-dokument slår fast att detta är nödvändigt för att underlätta det arbete internationella hjälporganisationer utför vid kriser.. Men metoden har mötts av kritik.. ...
Vi är medvetna om att även andra religiösa grupper, som inte passar i islamisterna religiös världsbild, är drabbade på motsvarande sätt. Men syrianerna är extra utsatta. Det har historien visat förr och så är det nu. De hjälpförnödenheter som skickas till kristna når inte fram, bara en bråkdel. Deras prekära situation uppmärksammas inte tillräcklig i media, vilket i sin tur påverkar också hur hjälpförnödenheterna fördelas. Hittills har mer 90 % av all humanitär hjälp hamnat hos andra grupper såsom kurder och yazidier. Men omvärlden glömmer bort att de som drabbats värst är syrianer. Av alla kristna i staden Mosul och Nineveh slätten är närmare 90 % kristna syrianer (syrianer och kaldéer). Mer än 250 000 syrianer och kaldéer har flytt sina hem. Dessa är spridda över flera städer men också i Sinjar-bergen och andra flyktingläger. Den 22/8 talade vi med några flyktingar angående den humanitära hjälpen. Följande framkom, hittills har vi fått ett ...
Mer svenskt stöd i Afghanistan via FN och ökade resurser till humanitärt bistånd under 2021. Det skriver biståndsmyndigheten Sida i sin analys som lämnades till regeringen i måndags, en vecka efter talibanernas maktövertagande. De flesta av Sidas samarbetsorganisationer har goda möjligheter att fortsätta arbeta med hälsa, utbildning och säkerhet för civilbefolkningen. Allt stöd via staten, och till det nya styret, har avbrutits.. - Sida jobbar intensivt och i dialog med våra samarbetspartners för att fortsätta arbeta för civilbefolkningens bästa i Afghanistan och för att skydda de framsteg som gjorts de senaste 20 åren. Nu behöver många organisationer ökade resurser för att garantera sina medarbetares säkerhet. Vår bedömning är att mer stöd behöver gå via FN och att delar av utvecklingsbiståndet under 2021 fördelas om till humanitär hjälp, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.. Världsbankens återuppbyggnadsfond ARTF, Afghanistan ...
Här serveras de fattigaste mat av vår samarbetspartners i Indien. De gör detta helt ideelt för sin hemby.. I dagens digitala och globaliserade värld knyts dagligen mänskliga kontakter på flera plan, både professionellt och ideellt. Behovet av olika ideella stödinsatser i det omgivande samhället är stort och frivilligt engagerade individer agerar ofta osedda. Systemhus huvudägare Eclipse Assets har därför valt att aktivt stödja våra indiska samarbetspartners och deras föräldrar. Dessa lagar helt ideellt på egen bekostnad tillsammans mat och bjuder 1000-talet fattiga människor i sin hemby i Indien. Detta är något de återkommande har gjort de senaste 15 åren, ett initiativ som bör lyftas fram som ett gott exempel i ett lokalsamhälle.. - Sverige har en lång tradition av att vilja hjälpa till i omvärlden på olika sätt och Eclipse Assets systerbolag Systemhus vision #allaskabo är just att skapa vardagstrygghet för sina boende lokalt. Så detta initiativ är ett konkret ...
Flyktingsituationen under 2015 innebar en omvälvande situation för det svenska samhället där myndigheter och många medborgare stod oförberedda inför människors hjälpbehov. Det stora antalet nyanlända människor som plötslig stod framför oss i hamnar, på tågstationer och på Migrationsverkets mottagningsenheter innebar ett brutalt uppvaknade. Många kan vittna om en extrem situation som svenska myndigheter inte var…
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
KFV Skåne Sydväst - Katastrofhjälp fåglar och vilt.. Nummer till jourtelefon är 0763-13 81 28. Om ingen svarar, skicka ett sms!. Svarar gör:. Ninet Dessner. Eva Fallström. Karin Tillberg. eller. Anette Welwert KFVs mailadress är info@kfv-sydvast,se. ...
Trygghetspartiet är ett politiskt parti för alla åldrar. Det är pragmatiskt, humanistiskt och demokratiskt. Vi tror på ett solidariskt samhälle och vi värnar om välfärd och trygghet.
Evangeliet är väldigt praktiskt och för oss på Livets Ord är det en självklarhet att sträcka ut en hjälpande hand till människor i behov av humanitär hjälp. Genom vår dagliga verksamhet har vi kontakt med en mängd familjer, barn och ungdomar som på olika sätt behöver hjälp och stöd. Den allmänmänskliga omsorgen om människor och tron på att Gud kan förvandla liv ger en social helhetssyn.. Hjärtat i hela verksamheten är alla våra volontärer som varje vecka ger omsorg och stöd till hemlösa, flyktingar, socialt utsatta eller där behoven är som störst. En annan viktig faktor är samarbetet med polis, myndigheter och andra organisationer som arbetar socialt i Uppsala. Vi är både glada och tacksamma att som kyrka kunna vara med och göra vår stad lite bättre.. Vi på Livets Ord vill även jobba mot att vårt samhälle ska vara lätt att integrera sig i för flyktingar och invandrare. Därför bedriver vi bland annat ett Språkcafé. Hängivna och kunniga volontärer ...
Målet med Zombies without Borders är därför på många ställen med hjälp av den utvecklade tekniken, inklusive bärbara bärbara bärbara datorer; för RTMP Facebook live stream för att kontrollera den interna trådlös kamera kontroller, interaktiv databas programvara för svärm kontroll, add-ons stora grupper av människor för positiva ändamål via webbläsaren för att lösa de stora problemen i tid.. De första liveströmställningarna är Senegal, Palestina och vårt logistikcentrum i Marocko. PixelHELPER vill försörja alla andra länder med humanitära hjälpmedel från Marocko-webbplatsen. På vägen till Madagaskar vill vi installera minst ett interaktivt livsströmsläge i varje land. Livestream Places kommer antingen att bygga sysselsättningsmöjligheter som en alggård och producera produkter tillsammans med flyktingar för att ge dem en bra framtid på den afrikanska kontinenten. Allt i livsströmmen har du alltid varit där och bestämmer vad som händer. Varje plats ...
Insani Yardim Vakfi, (på engelska: The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief, ofta används förkortningen IHH) är en turkisk islamistisk organisation som identifierar sig som en välgörenhetsorganisation, aktiv i över 100 länder världen över, känd i Sverige främst genom Bordningen av Gazakonvojen 2010. Organisationen grundades officiellt 1995 i Istanbul. Syftet sägs vara att hjälpa människor i områden drabbade av krig, svält eller jordbävning. IHH har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, men har varit frånvarande sedan 2006. Flera länder, bland dem EU-länder som Tyskland, Nederländerna och Italien, USA, m.fl. anser att IHH:s verksamhet inte huvudsakligen är välgörenhet, se nedan. 1997 greps flera ledare för organisationen av turkisk polis efter misstanke om att de hotade den sekulära turkiska staten och att de förberedde sig för att krig i Afghanistan, Bosnien och Tjetjenien. Enligt Carnegie Endowment for International ...
Läkare i Världen (franska: Médecins du Monde) är en internationell humanitär hjälporganisation som grundades i mars 1980 av bl a Bernard Kouchner efter att denne lämnat Läkare utan gränser. Till Médecins du Monde-nätverket hör femton MdM sektioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Den svenska sektionen bildades 1991 och grundades av bland annat Anita DOrazio och Anders Björkman, Professor i infektionssjukdomar på Karolinska institutet. I Sverige har Läkare i Världen verksamheter i Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Luleå, Östersund och Örebro. I Stockholm erbjuder organisationen medicinsk vård främst till EU-medborgare och psykosocial hjälp, samt juridisk rådgivning till papperslösa. Mobila kliniker arbetar med uppsökande vård i Stockholm/Uppsala-regionen och i Skåne. I övriga orter finns fasta kliniker som erbjuder vård. Médecins du Monde består av självständiga, internationella och solidariska MdM sektioner som alla förespråkar rätten till vård och ...
Svenska Palestinakommittén är en humanitär hjälporganisation som är partipolitiskt och religiöst oberoende. Kommittén bildades i april 2002 och har medlemmar i hela Sverige.. Syftet är att stödja människor i Palestina. Svenska Palestinakommittén arbetar med utvecklingsprojekt i Palestina, med bistånd från Sida förmedlade via Forum Syd. Biståndet är 90% av budget. Egenavgiften är 10%. Egenavgiften samlas in hos medlemmar och sympatisörer.. Kommittén informerar även i Sverige om den långdragna konflikten mellan Palestina och Israel.. ...
Läkare i världen är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som utomlands. Médecins du Monde har funnits sedan 1980 som internationell organisation. I Sverige har vi funnits sedan 1991. Tillsammans har vi som nätverk idag 370
Läkare i världen är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som utomlands. Médecins du Monde har funnits sedan 1980 som internationell organisation. I Sverige har vi funnits sedan 1991. Tillsammans har vi som nätverk idag 370
Läkare i världen (LIV) är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha...
Först en varning - en mycket berättigad sådan. Rambo är nämligen den mest våldsamma film jag någonsin har sett. Kroppsdelar flyger och blodet sprutar på ett sätt som bäst kan beskrivas som inledningen i Saving Private Ryan, blandad med de blodigaste scenerna ur Robert Rodriguez zombiefilm Planet Terror. Dessa effekter är dock tama i jämförelse med filmens inledning som visar nyhetsklipp med verkliga bilder på tortyroffer från Burma. Osmakligt? Kanske, men annars skulle filmen tappa mycket av sitt allvar och lätt kunna förpassas som omotiverad våldsporr.. Handlingen bidrar på sin höjd med att ge Rambo en ursäkt att ännu en gång ge sig ut i krig, då handling som bekant inte är Sylvester Stallones starka sida. Den numera gråhårige krigsveteranen har slagit sig ner i Thailand, men måste ta till vapen när en humanitär hjälporganisation blir tillfångatagen i Burma där militärjuntans trupper terroriserar befolkningen.. Är det dock något som Stallone verkligen ...
För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behövs ett helhetsgrepp om både humanitära och långsiktiga insatser. Och de behöver samordnas bättre. Här har FN en viktig roll att spela. Dessutom behövs det multilaterala och internationella samarbetet som en motkraft till de protektionistiska och nationalistiska strömningar som påverkar hela världssamfundet. Sverige är en stor kärnstödsgivare till FN. Det betyder att vi också har möjlighet att påverka hur FN-organen ska prioritera.. Vi ställer krav på FN, på institutionerna och medlemsländerna att prioritera och att koordinera sig bättre. Vi arbetar aktivt för ett mer effektivt, transparent och inkluderande humanitärt bistånd, bland annat inom ramen för the Grand Bargaindär Sverige leder diskussionerna om ökat icke-öronmärkt humanitärt stöd. Samordning och beredskap finns på plats och varje biståndskrona kan göra mer nytta där den behövs som bäst.. Jag är stolt över att Sverige ...
För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behövs ett helhetsgrepp om både humanitära och långsiktiga insatser. Och de behöver samordnas bättre. Här har FN en viktig roll att spela. Dessutom behövs det multilaterala och internationella samarbetet som en motkraft till de protektionistiska och nationalistiska strömningar som påverkar hela världssamfundet. Sverige är en stor kärnstödsgivare till FN. Det betyder att vi också har möjlighet att påverka hur FN-organen ska prioritera.. Vi ställer krav på FN, på institutionerna och medlemsländerna att prioritera och att koordinera sig bättre. Vi arbetar aktivt för ett mer effektivt, transparent och inkluderande humanitärt bistånd, bland annat inom ramen för the Grand Bargaindär Sverige leder diskussionerna om ökat icke-öronmärkt humanitärt stöd. Samordning och beredskap finns på plats och varje biståndskrona kan göra mer nytta där den behövs som bäst.. Jag är stolt över att Sverige ...
MSB har under 2017 genomfört 164 insatser, varav 125 internationella biståndsinsatser och 39 insatser i Sverige och i icke biståndsländer. Kostnaderna för MSB:s internationella biståndsverksamhet täcks av extern finansiering i enlighet med MSB:s instruktion. Denna finansiering uppgick under 2017 till 186,8 mnkr. Kapitel 1 redogör för MSB som operativ aktör. MSB:s humanitära insatsverksamhet är indelad i fyra resultatområden som har sin grund i den styrning som ges i den av regeringen beslutade strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 och den nuvarande strategin för 2017-2020. Resultatområdena omfattar MSB:s målsättning om att biståndsinsatserna ska bidra till faktagrundad planering och prioritering av biståndets genomförande; ökad responskapacitet hos FN, EU och andra aktörer inom humanitär respons; stärkt samordning före, under och efter kriser och katastrofer; samt stärkt resiliens i drabbade samhällen och länder ...
Totalt beräknas 1,4 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd i Haiti. FN vädjar samtidigt till stöd på 119 miljoner dollar för att nå 750 000 drabbade under tre månader framåt. När orkanen slog till fanns människor som fortfarande levde i nödbostäder efter jordbävningen 2010. De har nu förlorat allt och måste snabbt få hjälp med tak över huvudet, matdistribution och det mest nödvändiga för att laga mat och upprätthålla sin hygien och värdighet, säger Susanne Mikhail, biträdande avdelningschef för Sidas humanitära bistånd, i ett pressmeddelande.. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utökar också sina insatser. MSB ska hjälpa till att bygga ett självförsörjande basläger med boende och kontor för upp till 35 hjälparbetare från FN Och EU.. .css-uwy7ic{padding:3rem ...
Försvarsmakten är den myndighet som ansvarar för Sveriges försvar, landets intressen, att bistå med fredsbevarande insatser och humanitär hjälp.
dejtingappar för unga I Mosul har striderna pågått i över två veckor. Mosul har en befolkning på upp till 1,7 miljoner människor och under de senaste två veckorna har 10 000 människor flytt. FN räknar med att den pågående konflikten kan tvinga en miljon på flykt. Islamic Relief är på plats och hjälper fördrivna familjer. Familjer är i akut behov av tak över huvudet, mat, vatten och sanitet samt hälsovård. För att Islamic Relief ska kunna tillhandahålla viktig humanitär hjälp till utsatta familjer behöver vi även din hjälp. Vänligen donera generöst, så att vi kan agera snabbt och tillhandahålla humanitärt bistånd.. dejtingappar SMS:A IRH IRAK200 TILL 72970 OCH DONERA 200 KR! IRH IRAK100 för 100 kr. IRH IRAK50 för 50 kr. PG: 900181-9. ...
Förödelsen i de södra delarna av landet var enorm efter orkanen Matthew och hundratusentals barn drabbades. Eftersom orkanen drog in på natten tvingades familjer fly i mörkret och många förlorade sina hem, boskap och allt de ägde.. Många barn lider nu risk att drabbas av undernäring och andra farliga sjukdomar. Skolor tvingades stänga då skolbyggnaderna förstördes och många barn hade ingen skola att gå till. Barnens trygga vardag försvann. Över en miljon barn är nu i behov av humanitärt stöd.. Jag var så rädd att jag kräktes. Elisa och Miriam träffar Ketchena som är nio år och bor i byn Melon i södra Haiti. Ketchena och hennes familj låg och sov när orkanen drog in. Huset totalförstördes och de efterföljande översvämningarna svepte bort deras djur och skörd. Mitt i natten tvingades de fly från sitt hus och sökte skydd hos en granne men när ovädret förstörde även det fick Ketchenas pappa springa nerför berget där de bodde med henne på ryggen och ...
FN:s samordnade appeller är de största uppropen för humanitär hjälp, och en central del i det världsvida humanitära systemet. 2017 uppgick det sammanlagda finansieringsbehovet till rekordhöga 25.2 miljarder US dollar, nära dubbelt så mycket jämfört med fem år tidigare, men det finansiella underskottet ökar ännu snabbare. Bristen på trovärdig information om underfinansieringens utbredning och effekter Läs mer
I veckan har det varit hårda ord mellan Sida och flera organisationer som arbetar med humanitärt bistånd. Men hur hjälper vi bäst? Är det genom att göra akuta insatser, eller ska vi tänka långsiktigt? Och vem ska göra jobbet? Är du förvirrad? Lugn, vi lotsar dig genom den humanitära djung
Finska Missionssällskapet blev i mars 2018 fullvärdig medlem av ACT-alliansen, ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete. ACT-alliansen verkar i mer än 100 länder och är grundad av 146 kyrkor och organisationer som verkar på kristen grund.. År 2017 gjorde ACT-alliansen det möjligt även för missionsorganisationer, som är involverade i utvecklingssamarbete, påverkansarbete och/eller humanitärt arbete, att bli fullvärdiga medlemmar i alliansen. Finska Missionssällskapet var den första av denna typ av organisation som godkändes som medlem i alliansen.. Redan under sin tid som observatör i ACT-alliansen kanaliserade Finska Missionssällskapet katastrofhjälp via alliansen. Missionssällskapet har också följt ACT-alliansens etiska direktiv och linjedragningar och deltagit i de ACT-forum som koordinerar det lokala arbetet.. Stärkandet av medlemskapet i ACT-alliansen ger Finska Missionssällskapet möjlighet att delta i ...
Den frågan är mer relevant kring hur Sverige prioriterar sitt stöd mellan människor på flykt i närområdet respektive de som lyckats ta sig till EU och Sverige. Sverige är ju en humanitär stormakt inte bara genom att ha tagit emot relativt sett flest flyktingar av alla EU-länder utan också genom att ge 1 % av sin BNI till utvecklings- och humanitärt bistånd ...
Humanitärt stöd som ser hela människan. Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger människor möjlighet att:. Känna trygghet. Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på tillvaron igen.. Hitta ett sammanhang. När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.. Få möjlighet att utvecklas. Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper - en trygg inkomst eller en ...
Sök flygresor till Bhuj, jämför priser snabbt och enkelt mellan alla svenska resebyråer som säljer flygbiljetter till Bhuj i Indien.
Haiti är hårt drabbat av orkanen Matthew och FN bedömer att drygt 1,4 miljoner människor är i stort behov av humanitär hjälp. MSB finns nu på plats i Haiti...
Det behövs mer humanitär hjälp för att undvika en medicinsk katastrof i flyktinglägren i Bangladesh. Risken för epidemier är överhängande och många flyktingar lider redan av diarré och livshotande uttorkning. De över 420 000 flyktingar som har anlänt de senaste tre veckorna trängs i ett provisoriskt läger och saknar i princip allt: tak över huvudet, mat, rent vatten och tillgång till latriner.. I slumområdena Kutupalong och Balukhali bor sedan tidigare rohingyer som flytt från våldet i Myanmar. I dagsläget trängs sammanlagt 500 000 människor här vilket gör det till ett av de största flyktinglägren i världen, sett till antalet skyddssökande. Samtidigt utgör levnadsförhållandena ett hot mot människornas hälsa.. - Situationen i lägren är otroligt allvarlig. Bristen på skydd, mat, vatten och latriner gör att en epidemi plötsligt kan uppstå. Då skulle krisen bli till en katastrof, säger Läkare Utan Gränsers akutsamordnare Robert Onus.. - De enorma, ...
Gabriella Irsten är taggad över att få börja arbeta på IKFF Sverige. Efter att under sin akademiska bana ha inriktat sig på humanitärt bistånd med fokus på säkerhetsfrågor, kom hon till IKFF:s internationella nedrustningsprogram, Reacing Critical Will, i Genève. På frågan om vad som lockade med just IKFF svarar hon att det handlar om en personlig övertygelse om att förebyggande åtgärder för konflikt och krig, med ett genusperspektiv, är lösningen. Gabriella lyfter också fram att hon inte mött någon annan organisation som synliggör länkarna mellan militarism, patriarkala strukturer och väpnade konflikter på det sätt som IKFF gör.. På Reaching Critical Will jobbade Gabriella med många olika frågor inom säkerhetspolitik, genus och nedrustning. Hennes fokus låg på det globala vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty samt kärnvapenfrågan. Efter fyra år på IKFF arbetade Gabriella en tid som konsult för FN där hon samordnade förhandlingar om den internationella ...
Omvärldsbeskrivning i artikeln: Och våldscykeln hänger ihop med fattigdomstrenden; enligt UNDP lever 82 procent av somalierna i fattigdom och 67 procent av de unga är arbetslösa. På Gazaremsan, som är ett av världens mest tätbefolkade områden, är siffrorna likartade. Där tar hela 80 procent av invånarna emot humanitär hjälp och ungdomsarbetslösheten ligger på dryga 65 procent. ...
Ägnar mig åt: Har de senaste 10 åren arbetat med flyktingfrågor på Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala, dels med asyl- och integrationsfrågor i Sverige och dels med humanitärt bistånd. I höst ska jag arbeta i ett forskningsprojekt som kommer att fördjupa kunskapen om hur fem utvalda församlingar har påverkats och förändrats i mötet med flyktingar. På min fritid tycker jag mycket om att vandra, paddla kajak, plocka bär, åka skridskor eller skidor och annat som görs utomhus. Jag tränar också qi-gong och sjunger i kör i min lokala församling ...
Jemen är en av de värsta platserna i världen att vara barn på. Läget är fullständigt akut efter år av krig, undernäring, sjukdomar och brist på sjukvård.. Rapporten Born into War visar bland annat att mer än 5 000 barn har blivit dödade eller skadade sedan mars 2015, och att mer än elva miljoner barn nu är i behov av humanitär hjälp - vilket i stort sett är alla barn i Jemen.. - En hel generation barn växer upp utan att känna till någonting annat än våld. Barnen drabbas fruktansvärt hårt av ett krig som de är helt oskyldiga till, säger Meritxell Relano, chef för UNICEF i Jemen.. ...
Vad innebär humanitärt arbete? På vilket sätt förvärras och förändras en humanitär nödsituation av konflikter? Vilka faktorer avgör vad som är en humanitär katastrof? Vilka lagar och moraliska principer styr humanitära insatser. Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vänder sig till den som är intresserad av humanitärt arbete både i och utanför Europas gränser.Det humanitära arbetet har alltid haft en gränsöverskridande karaktär. Detta visar sig dels i att de största humanitära organisationerna arbetar i många olika länder men också i att den humanitära professionen inkluderar olika bakgrunder. Både i naturkatastrofer och i konflikter behövs tekniska experter inom exempelvis medicin, logistik, sanitet och psykosocial vård. Dessutom behövs projektledare, administratörer och policyutvecklare för att realisera och forma humanitära insatser. När humanitära professioner ställs inför svåra utmaningar, vid exempelvis konflikten i Syrien, finns det också
30.1.2013. Genom beslut av utvecklingsminister Heidi Hautala beviljar Finland ytterligare 3,5 miljoner euro i humanitärt bistånd till de krisdrabbade i Syrien. Finland meddelar i dag om sitt löfte om bidrag vid en FN-konferens i Kuwait för internationella humanitära bidragsgivare.. FN uppskattar att över fyra miljoner syrier är i behov av akut humanitärt bistånd. Över 700 000 flyktingar har registrerats eller väntar på att registreras i Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak, Egypten och övriga nordafrikanska länder. Över två miljoner har tvingats flytta inom landet.. Finlands stöd fördelas mellan fyra biståndsorganisationer: 1 miljon euro till FN:s flyktingorganisation (UNHCR), 1 miljon euro till FN:s Livsmedelsprogram (WPF), 1 miljon euro till Internationella rödakorskommittén (ICRC) och 250 000 till Kyrkans utlandshjälp. Genom Finlands stöd förmedlas humanitärt bistånd även till Syriens grannländer.. EU och dess medlemsländer har beviljat sammanlagt över 422 miljoner ...
Fr. Raed Caritas Jerusalem Antalet kristna har nu nått 1313. Trettiofyra procent av dessa hade redan ingen inkomstkälla eftersom situationen redan var kritisk. Under de senaste åtta åren, har detta varit den tredje krig som de har upplevt. Vår uppmaning till alla våra vänner runt om i världen, i församlingar, stift, är att gå med oss i solidaritet, i bön, och genom ekonomiskt bistånd och humanitär hjälp, för att hjälpa folket i Gaza. Inte bara för den kristna gemenskapen i Gaza som är liten, men för hela befolkningen i Gazaremsan. Och samtalet av Caritas Heliga Landet är också leds av påven Francis ...
I övrigt kan vi rekommendera nedanstående hjälporganisationer. Samtliga organisationer har 90-konto och har således kontrollerats av Svensk insamlingskontroll. De är alla religiöst och partipolitiskt obundna, har större verksamhet och är inriktade på mänskliga rättigheter, humanitärt bistånd eller katastrofinsatser. Organisationerna är listade i bokstavsordning. Allra sist listar vi några organisationer med verksamhet i Sverige.. Action Aid International Sweden. Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lättnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i ...
Vi får aldrig upphöra att göra gott, sa PMU:s Jessica Hedman idag i sitt tal när det europeiska nätverket VOICE anordnade en konferens i Stockholm med fokus på vad EU bör prioritera vad gäller humanitärt bistånd. - Det finns en rädsla för att givarna kommer att tröttna. Men vi får aldrig upphöra att göra gott. Vi måste engagera oss för de behövande, sa PMU:s humanitära koordinator Jessica Hedman idag under ett anförande på konferensen anordnad av nätverket VOICE. Nätverket representerar 83 organisationer som jobbar med humanitärt bistånd och dagens fokus låg på vad EU bör prioritera i det humanitära biståndet under 2017. Jessica Hedman talade om den utdragna konflikten i Syrien och de utmaningar som humanitära aktörer möter i flyktingresponsen i Libanon ...
SANAA - På dagen för givarkonferensen om den humanitära situationen i Jemen, varnar nu FN:s World Food Programme att varje år av konflikt har lett till att ytterligare en miljon människor eller mer hamnat närmre gränsen till svält.
Venezuelas Bolivarianska Republik är ett av de länder som tagit emot flest kubanska internationalister, bara Angola har tagit emot fler kubaner som levat, arbetat och kämpat där, och många som har dött. Venezuela är också det land där kubanerna arbetar inom flest sektorer, som idrott, kultur, utbildning, kommunikationer, jordbruk, livsmedelsindustri, forskning, energi och transporter, bland annat.. Det var med den Bolivarianska revolutionen och president Hugo Chávez Frias som de fattiga och förbisedda fick ta del av denna läkarvård, utbildning och sociala program som omfattar 75 procent av landets BNP.. Grannskapsläkarna har största betydelse över hela Venezuela, de arbetar i 24 delstater och 335 kommuner. De bor i de samhällena där de arbetar, i bergen, med de fattiga, men också i de sluttningar där rika och medelklassbefolkning bor.. Kubanerna är frivilliga biståndsarbetare, modiga och ansvarsfulla. De stannar kvar i Venezuela trots imperialismens och medlöparnas hot och ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
På Brännpunkt (4/8) påstås felaktigt att regeringen endast skjutit till 30 miljoner kronor i extra stöd till de katastrofdrabbade områdena. Det humanitära biståndet till Somalia och Kenya översteg redan i juni i år det totala humanitära stöd som Sverige gav till dessa länder under 2010. Läs hela artikeln » ...
Financial Times etta i dag 30 augusti. Imperialismens planer på att bomba militära installationer i Syrien har rämnat och Barack Obama måste nu välja att slå till i ensamt majestät eller ytterligare tappa trovärdighet inte bara i Mellanöstern utan globalt. Det är inte imperialistiska ingrepp som den syriska revolutionen är i behov av. Om USA:s bombningar blir av kan de syriska rebellernas positioner visserligen stärkas och de kommer säkerligen inte att säga Nej till missiler som slår ut regimens flyg exempelvis. Varje syrier vet vad Assads flygvapen och Scudmissiler ställt till med.. Men en verklig solidaritet med upproret skulle i stället förse de kämpande med den materiella hjälp de bett om i två år utan resultat. Löftena har staplats på höjd men aldrig verkställts, vare sig vad gäller vapen eller humanitär hjälp. Vi behöver inte påminna om att Syriens vänner i januari 2013 lovade 1,3 miljarder dollar i humanitär hjälp. Inte ens en femtedel av löftet har ...
Ingen kan väl förbli opåverkad av det våld som det syriska regimen utövar mot sin egen befolkning, framför allt i staden Homs men också i flera andra städer. Det internationella samfundet har på intet sätt lyckats ena sig, än mindre agera för att hjälpa de människor som dödas, såras och förföljs. De båda stormakterna Kina…
Sjukvården, och framför allt läkarkåren, hamnade genom kriget i en mycket svår situation. Läkare har en plikt att hjälpa de skadade, men utsätter sig samtidigt för stora risker om de gör det. Och här kommer den svåra etiska frågan. Hur mycket är läkare beredda att offra om de ska följa yrkets etiska förpliktelser? Hundratals läkare har omkommit under det pågående våldet. Jag studerade medicin med några av dem. En nära kollega träffades av kryp-skytteeld när han rusade ut för att hjälpa skadade civila efter ett bombanfall. Han dog omedelbart. Han var mycket omtyckt av sina kollegor, och läkarkåren sörjde honom med stor saknad ...
Redan den 1:a advent 1990, den första helgen i Korsets Krafts historia genomfördes en insamling på torget i Bromölla till förmån för Rumänien. Strax därefter gick den första transporten, en liten bil på 10m3, fylld med kläder o biblar till Rumänien. ​ Men det var under nästa resa 1991 som vi fick kontakt med Pastor Gligor Hada i Hunedoara. Hunedoara är en stad på ca 100 000 inv. Uppbyggt runt ett smältverk som för länge sedan haft sin glantid har staden mycket hög arbetslöshet och räknas som ett av Rumäniens krisområden. ​ Pastor Hada började berätta om sina drömmar. Där fanns ett hjärta som klappade för de fattiga och inte minst för barnen. Det föll sig naturligt att adressera kommande transporter till honom. ​ ...
Som ni säkert sett så är Marianne inget lastfartyg utan en fiskebåt. Redan för ett år sedan beslutade vi i föreningen att vi skulle skänka en arbetsbåt nästa gång vi genomförde en aktion. Rätt snart kom vi fram till att det borde vara ett fiskefartyg - och att själva båten skulle vara en gåva till fiskenäringen i Gaza. Under den tid som blockaden pågått har flera hundra fiskebåtar tagits i beslag av israeliska marinstyrkor. Blockaden har begränsat området som fiskarna tillåts använda till mellan 3 och 6 nautiska mil från stranden (i strid med Osloavtalet som anger 20 nautiska mil). Fiskare har attackerats både innanför och utanför den gränsen, därefter förts till Israel och sedan skickats hem utan båt och redskap. Inte olikt det vår båt Marianne nu råkat utför, men brutalare och betydligt mer förödande. Vid dessa attacker används ofta skarp ammunition, många har skottskadats och några har dödats.. Själva båten var vår viktigaste last. Men vi ville ...
Den värsta humanitära krisen sedan 1945. Så beskrev FN:s biståndschef Stephen Stephen OBrien situationen i Afrika i mars. Enligt Svenska Röda Korset är drygt 60 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp på grund av klimatförändringar, torka, konflikter och katastrofer. 1,4 miljoner barn riskerar att dö på grund av svält. Därför startade Svenska Röda Korset den nationella insamlingen Stoppa Hungern. Visby rödakorskrets har deltagit i insamlingen.. Kanske har du sett någon av oss i våra röda västar på stan? Bra! Har du också lämnat pengar i någon av våra bössor, själv samlat in, swishat eller SMS:at ett bidrag? Toppen! Tillsammans med er har Visby rödakorskrets hittills samlat in 17 079 kr som kommer att användas till att bistå de som allra bäst behöver det. Genom att ge ett bidrag till insamlingen möjliggör du att Röda Korset kan finnas på plats och stötta med att bland annat att dela ut matpaket, hjälpa familjer att ersätta boskap, ge ...
2021 ser ut att bli ett svårt humanitärt år. Under många år i rad har antalet flyktingar och andra som är i stort behov av humanitärt stöd och skydd ökat stadigt och trenden fortsätter. I år räknar man med 235 miljoner drabbade i 56 länder, enligt FN:s Global Humanitarian Overview 2021.. Jakob Wernerman, chef för humanitära enheten på biståndsmyndigheten Sida uppger i ett pressmeddelande att Sidas budget för de humanitära stöden nu är uppe på 4 225 miljoner kronor.. - Behoven är enorma och med en rekordstor budget kan vi göra en stor skillnad för de människor som är mest i behov av humanitärt stöd och skydd. Men detta är trots det långt ifrån tillräckligt, nu måste andra och fler givare bidra i högre utsträckning, säger Jakob Wernerman i ett pressmeddelande. Sida har nu beslutat om stöd till 33 kriser världen över, 17 större och 16 medelstora kriser.. De större kriserna får ett sammanlagt stöd på 2 604 miljoner och de medelstora får 225 miljoner nu i ...
Det som har väckt mest uppmärksamhet är att Moderaterna till år 2030 förespråkar en nollvision där utvecklingsbiståndet ska avvecklas när Agenda 2030:s hållbarhetsmål är uppfyllda, bara det humanitära biståndet ska finnas kvar. Det låter kanske bra. Det problematiska är att man även vill dra ned biståndet till motsvarande 0,7 procent av BNI - en sänkning med 19 miljarder fram till 2022. Alla som följer Agenda 2030 vet vilka enorma finansieringsgap som existerar, och även om självklart inte biståndet ska finansiera allt är det en central del. Det går inte ihop med Moderaternas linje att behoven ska styra. Vi lever i en värld där antalet hungrande ökar, demokrati- och jämställdhetsorganisationer ropar efter stöd och klimatförändringarna drabbar utsatta grupper.. När Sverige kraftigt ökade avräkningarna för några år sedan såg vi svallvågor runt om hos andra givarländer som Tyskland och Danmark, som tog efter Sverige och utökade sitt system för ...
Jordbävningen i Nepal, torkan i Västafrika, kriget i Syrien Ä det är bara några av de 20-talet insatser där PMU genom lokala partners nått fram till människor som annars inte hade fått den akuta hjälp de behöver. Ofta är det lokala aktörer som är först på plats när en katastrof inträffar och som fortsätter finnas kvar i landet efteråt. Många gånger är det också de lokala aktörerna som stannar kvar i landet vid krigs- och konfliktsituationer. De finns i kontexten och samhället innan det humanitära behovet uppstår, de kan språket, förstår kulturen och har bättre möjlighet att ta sig fram till otillgängliga områden. Ändå går bara 1,6 procent av det totala humanitära biståndet till lokala aktörer. Den största delen går till internationella organisationer och FN organ. Det visar World Disaster Report 2015, som lanserades i november.. För PMU:s humanitära koordinator Jessica Hedman som i veckan kom hem från ett besök i Nepal, har de lokala aktörernas ...
Läkare utan gränser är en politiskt och religiöst obunden humanitär hjälporganisation. Den bildades år 1971 av en grupp franska läkare, bland dem Bernard Kouchner, efter inbördeskriget i Nigeria. Grundtanken bakom organisationens verksamhet är att alla människor har rätt till medicinsk vård, oberoende av nationella gränser. En annan grundfilosofi inom organisationen är det så kallade témoignage, det vill säga vittnesmål. Det innebär att läkare som arbetar för organisationen förutom att ge sjukvård också rapporterar eventuella missförhållanden de ser i de länder där de är verksamma. Detta har bland annat yttrat sig genom att organisationen har protesterat i FN mot de övergrepp som begåtts mot folkgrupper i Tjetjenien och Kosovo - övergrepp som annars kanske aldrig hade kommit fram, eftersom grupperna själva inte har någon som kan tala för dem. För sina insatser har organisationen tilldelats Nobels fredspris år 1999. Tidigare, år 1996, hade de också ...
The Humanitarian Relief Foundation was founded in the early 1990s, first as a charity for the poor in Istanbul, and later for Bosnian war victims. It works in more than 100 countries and sent 33 tons of aid to Haiti after its January earthquake. The charity has one branch in the West Bank and another in Gaza, where Turkish families help pay for the care and education of 9,000 orphans.. ...
Finansieringen kommer eftersom miljoner människor i båda länderna är i behov av hjälp, eftersom konflikten i södra Sudan utlöser ett tillströmning av flyktingar till det grannliga Sudan.. EU förstärker sitt stöd eftersom många människor i Sudan och Sydsudan möter massiva humanitära behov. Vårt bistånd kommer att tillhandahålla viktiga förnödenheter som mat och sjukvård och låta våra partner fortsätta sitt livräddande arbete på marken. Framför allt är det avgörande för att humanitära arbetare kan leverera hjälp på ett säkert sätt så att de kan hjälpa de som är mest i nöd. Hjälparbetare är inte ett mål, säger Christos Stylianides, kommissionär för humanitär hjälp och krishantering.. I södra Sudan kommer € 45m främst att inrikta sig på internflyktingar och värdsamhällen genom att tillhandahålla nödhjälp, hälsa, näring, skydd, vatten och sanitet samt skydd mot könsbaserat våld. Finansiering kommer också att stödja åtgärder för att ...
Orkanen Nates vindstyrka minskade när den avancerade längre inåt land över Mississippi och Alabama. Det nationella orkancentret i USA, NHC, nedgraderade orkanen till en tropisk storm, rapporterar CNN.
Röda Korset arbetar med humanitär katastrofhjälp i 189 länder världen över. Röda Korsets uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och använda människors inneboende kraft. Röda Korset finns till för alla som vill ta emot hjälp eller vara med och ge den. Röda Korset grundades av Henry Dunant i Schweiz 1863. Dunant bevittnade 1859 det kaos som rådde efter slaget vid Solferino mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. Upplevelserna på slagfältet fick honom att verka för att fasorna från Solferino inte skulle upprepas. Han tog initiativ till en internationell konferens i sin hemstad Genève. Där antogs 1864 den första Genève-konventionen, som lade grunden till den internationella humanitära rätten. Dunant tog också initiativet till att en rödakorsförening skulle bildas i varje land. Röda Korset i Sverige grundades den 24 maj 1865 och är idag Sveriges största humanitära frivilligorganisation med drygt 250 000 medlemmar ...
Röda Korset arbetar med humanitär katastrofhjälp i 189 länder världen över. Röda Korsets uppdrag är att förbättra situationen för utsatta människor genom att engagera och använda människors inneboende kraft. Röda Korset finns till för alla som vill ta emot hjälp eller vara med och ge den. Röda Korset grundades av Henry Dunant i Schweiz 1863. Dunant bevittnade 1859 det kaos som rådde efter slaget vid Solferino mellan fransk-sardinska och österrikiska styrkor. Upplevelserna på slagfältet fick honom att verka för att fasorna från Solferino inte skulle upprepas. Han tog initiativ till en internationell konferens i sin hemstad Genève. Där antogs 1864 den första Genève-konventionen, som lade grunden till den internationella humanitära rätten. Dunant tog också initiativet till att en rödakorsförening skulle bildas i varje land. Röda Korset i Sverige grundades den 24 maj 1865 och är idag Sveriges största humanitära frivilligorganisation med drygt 250 000 medlemmar ...
Giving is the Criterion of our Belonging to the Reign of God. Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me (Matt. 25: 40). The Holy Antiochian Synod has set the 15th of September of this year as a day of solidarity for all local and international parishes in order to support the humanitarian and relief work, which the Patriarchate of Antioch and the All the East has undertaken in the collaboration of national, governmental, ecclesiastic, and civil entities. The amount of pain and suffering endured by our sons and brothers in Syria until today is beyond any description. Moreover, the available resources are limited and can only cover a small part of the basic and essential needs of life, such as food, water, clothing, medicine, medical treatment, and shelter.. We believe that God created us, gave us life and asked nothing in return for this precious gift. He was generous with us in a way that is proper to the Creator. He granted us the ...
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) utfärdade ett pressmeddelande av den 8 april och uttryckte oro över rapporterna om de senaste våldsamma incidenter i Ashraflägret som resulterat i dödsfall och skador.. UNAMI upprepar att insatser krävs för att stoppa våldet och med syfte att fredligt lösa alla frågor.. UNAMI manar till återhållsamhet och respekt för humanitära och mänskliga rättigheter samt uppmanar de irakiska myndigheterna att tillhandhålla humanitärt bistånd i detta avseende och tillgång till läkarvård.. UNAMI:s mandat omfattar främjande av mänskliga rättigheter i Irak, och dess kansli för mänskliga rättigheter bedömer regelbundet situationen i och runt lägret. FN fortsätter att förorda att Camp Ashraf-invånare ska skyddas från tvångsavvisning, utvisning eller repatriering i strid med non-refoulement-principen.. UNAMI och den höge kommissionären för mänskliga rättigheter har under de senaste åren noga övervakat situationen i Camp ...
Mindre än ett dygn återstår av de FN-ledda fredssamtalen om Jemen, som just nu pågår i Rimbo norr om Stockholm. FN:s generalsekreterare António Guterres väntas anlända under onsdagskvällen för att medverka under torsdagen. FN:s medlare försöker fortfarande få till en vapenvila i städerna Hodeida och Taiz, för att möjliggöra att humanitärt bistånd når två av de områden där striderna är som mest intensiva. Enligt AFP har flera utkast till avtal om Hodeida tagits fram under veckan, men den saudiskstödda regeringen och de Iranstödda Huthirebellerna har ännu inte lyckats enas om något lösning. Båda parterna ska ha gått med på att låta FN finnas på plats i staden - vars hamn tar emot 80 procent av landets humanitära bistånd - men rebellerna har inte accepterat regeringens krav på att ge upp kontrollen över staden.. ...
Arrangörerna hade sammanställt en appell som ska skickas in till Israels regering, Hamas och EU.. Åländsk appell om kriget i Gaza. Vi, invånare på Åland, är djupt oroade over situationen i Gaza och i södra Israel och riktar vår appell till de israeliska myndigheterna, the Hamas ledning och till Europeiska Unionens Råds president.. Vi uppmanar Israel upphöra med alla lagstridiga anfall mot civila, vilka strider mot distinktions- och proportionalitetsprinciperna.. Vi uppmanar Hamas upphöra omedelbart med den urskiljningslösa raketbeskjutningen av städer och byar i södra Israel som drabbar den civila befolkningen.. Vi uppmanar båda parter utropa eldupphör så att humanitär hjälp kan nå dem som behöver sådan hjälp och så att de som vill lämna området kan evakueras. Därutöver uppmanar vi parterna att respektera den humanitära rätten.. Vi uppmanar Europeiska rådets president att målmedvetet arbeta tillsammans med FN:s säkerhetsråd, för att en resolution kan antas ...
Prismotiveringen löd:. Röda Korset är välkänt för sina insamlingar till humanitär hjälp till nödställda i olika situationer som krig och naturkatastrofer. Röstånga Röda Korskrets har emellertid inte nöjt sig med dessa behjärtansvärda insamlingar. Under förra ordföranden Olga Anderssons ledning har kretsen de senaste åren bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till de behov som finns i dag lokalt. Där har kretsen kunnat göra skillnad för behövande medmänniskor, där samhällets resurser inte räckt till. Detta arbete förs nu vidare av nytillträdda ordföranden Kerstin Tillaeus. Bland nya verksamheter kan nämnas hjälp och aktiviteter för flyktingar, social verksamhet i form av hantverkscafé och besöksverksamhet i Röstånga och adventskaffe till pensionärer i Röstånga och äldreboendena i kommunen. Dessutom ordnas målarskola och läxhjälp till elever på Midgård. Lokalen Kupan på Hantverksgatan är både en mötesplats och en ...
Humanitärt bistånd till Donetsk och Lugansk levererades den 7 januari 2016 från Polen. 11 ton stor humanitär konvoj organiserades genom den ortodoxa Brotherhood of St Kirill och Mefodiy rörelsen i Polen.Våra vänner från Polen skickade hit förnödenheter som korn, mjöl, makaroner, pasta-produkter, tvättmedel, och byggmaterial. Vi är mycket tacksamma för deras stöd. säger Donbass representanter. Man bör…
Den förre libanesiske statschefen intervjuades av den libanesiska nyhetskanalen Al-Mayadeen. I intervjun underströk Lahud att den israeliska regimen har goda förbindelser med de takfiriska terroristerna och ger sitt militära stöd och humanitära stöd till den organisation som av CIA och Vita Huset betraktas som ansvariga för det värsta terroristattentatet någonsin i USA, attentatet mot World Trade Center. ...
Vår församling har alltid läkare och sjuksköterskor redo att resa ut när behov uppstår. Genom åren har vi tagit hand om människor i ett 20-tal omfattande hjälpinsatser i samband med bland annat naturkatastrofer.. I november 2013 slog tyfonen Haiyan till hårt över Filippinerna. Tusentals människor miste livet, och hela samhällen på de utsatta öarna ödelades. Livets Ords katastrofteam var snabbt på plats, och behandlade tusentals patienter i områden dit hjälpen tidigare inte nått fram.. Med dödssiffror på över 200 000 människor lämnade jordbävningen ingen på Haiti oberörd. Vi kunde snabbt vara på plats för att hjälpa med två läkarteam som under enkla förhållanden utförde flera operationer om dagen. Vi har även varit involverade i uppföljningsprojektet Haiti på fötter som arbetar med att exempelvis förbättra standarden på lokala sjukhus och vaccinera barn mot kolera.. I oktober 2005 drabbade en omfattande jordbävningskatastrof Pakistan där många ...
Nu först spred sig oron. Det finska vinterkriget åstadkom en stor rädsla hos alla. Den gamla rysskräcken satt djupt i folksjälen och nu gällde det dessutom ett grannland! Var det Sveriges tur nästa gång? Vinterkriget fortsatte över årsskiftet, in i januari, februari, mars... Sverige mobiliserade från 100 000 till 350 000 man. Finlandsaftnar ordnades över hela landet. Från Skåne till Lappland bänkade sig de hemmavarande i kalla lokaler i skolhus, godtemplarhus, missionshus, Folkets Hus och ibland, som i Norrbotten, i kyrkor. Scouter höll ibland fanvakt och ofta bjöds det på musik. Folktalare åkte land och rike kring för att sprida budskapet: Finlands sak är vår. En Finlandsafton ville ha frivilliga och vapen, en annan humanitär hjälp. Aftnar ordnades för t ex strumpstickning. Röda Korset hade egna aftnar. Hela världen beundrade Finlands sega försvarskamp mot den jättelika sovjetmakten. Från Sverige strömmade frivilliga till den finska fronten via Haparanda. Det var ...
Vid mötet offentliggör staterna sina egna åtaganden för att förnya verksamheten. Finlands åtaganden gäller bland annat fredsmedling, behoven hos personer med funktionsnedsättning och kvinnornas ställning i konfliktsituationer. Finland ordnar dessutom tillsammans med Australien och internationella handikapporganisationer ett särskilt möte om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i humanitära kriser.. Inom humanitärt arbete är det av högsta vikt att trygga i synnerhet kvinnors, barns och andra sårbara gruppers specialbehov. Det är ytterst viktigt att hälsosystemen fungerar redan före en krissituation, eftersom följderna av en katastrof kan lindras betydligt med hjälp av välfungerande hälsosystem. I konfliktsituationer förutsätter detta att parterna respekterar den internationella humanitära rätten som skyddar bland annat sjukhus, konstaterar social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.. Till mötet väntas över 6 000 deltagare: statsledare, ...
Så var Interparlamentariska unionens (IPU) 135: e församling över för den här gången. Som vanligt har det varit hektiska, intressanta och spänna de dagar. Det bästa den här gången tycker jag vara att i stort sett alla programpunkter och utskottsmöten handlade om jämställdhet.. Det handlade om utsatta kvinnor på flykt, om trakasserier på kvinnliga parlamentariker och något så avskyvärt som sexövergrepp som FN personal utsatt kvinnor och barn för i samband med fredsbevarande uppdrag.. Dessutom gjorde vi gemensam sak mot kriget i Syrien. Vi uppmanar alla berörda parter att få ett slut på detta förbannande krig. Eld upphör! Ge omedelbar tillgång till medicinsk och humanitär hjälp till civilbefolkningen i Syrien!. Mer än 11 ​​miljoner människor har förlorat sina hem i Syrien, 6,5 miljoner är fördrivna, och 4,8 miljoner har tvingats fly utomlands sedan krigsutbrottet. Särskilt utsatt är Aleppo som vi nu kräver att berörda parter tar sitt förnuft till fånga, ...
Omvärlden börjar nu reagera efter de omfattande skador som drabbat landet efter sommarens häftiga regn och tyfoner. FN:s barnfond, UNICEF, har sänt en delegation till Nordkorea för att undersöka skadornas omfattning. Även USA följer utvecklingen noga och landets regering har utlovat humanitärt bistånd till Nordkorea om det kommer en officiell förfrågan. USA slog dock fast att stödet enbart kan bli aktuellt om Nordkorea lovar att inte stå för fler provokationer gentemot sina grannländer, såsom fler missiluppskjutningar eller kärnvapenprovsprängningar.. Källa: ...
Militär krishantering är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter.. Om deltagande i militär krishantering stadgas i lagen om militär krishantering. Finland kan delta i verksamhet som tryggar eller återställer internationell fred och säkerhet. Dessutom kan Finland delta i krishantering som syftar till att ge humanitär hjälp och stöda civilbefolkningen. Enligt lagen får högst 2 000 finländare samtidigt delta i operationer.. ...
Nu arbetar hon med återuppbyggnaden efter den tropiska stormen som ordförande för organisationen Foundation for Community Development, FDC. I Beira har det arbetet nu kommit igång men mycket av infrastrukturen är förstörd.. Staden lades i mörker och blev utan elektricitet, vatten och mobilnät när cyklonen Idai slog till med vindstyrkor på uppemot 200 kilometer i timmen. Enorma områden översvämmades och huvudväg in till staden blev kraftigt förstörd. Människorna var länge helt avskurna från resten av världen.. Hittills har den officiella dödssiffran efter cyklonen klättrat upp till 493 i Moçambique och över 750 i hela regionen. Men fortfarande saknas runt 15 000 personer bara i Moçambique. Det beräknas att runt en miljon människor är i akut behov av humanitär hjälp.. ...