National Space Science Data Center (NSSDC) är en avdelning i amerikanska rymdflygsstyrelsen NASAs heliofysiska division. Avdelningen skapades med avsikt att arkivera de stora mängder vetenskapliga data som insamlades från Nasas uppdrag. NSSDC har sitt huvudkvarter i Goddard Space Flight Center i Greenbelt, Maryland. NSSDC ger allmänheten fri åtkomst till obehandlade veternskapliga data såväl som bilder. ...
Life Science Sweden (tidigare Biotech Sweden) är en nyhetstjänst inom bioteknik, medicinteknik, läkemedel och labbteknik som bevakar forskning, affärer och personer inom svensk life science. Chefredaktör är Ingrid Helander. Tidningen kommer ut elva gånger per år. Tidningen startades av IDG, men såldes 2013 till Mentor Communications. Tidningens webbplats publicerar branschnyheter från life science-sektorn i hela Norden och skickar ut fyra olika nyhetsbrev: Veckans labbnyheter, Senaste nytt inom kliniska prövningar, Senaste inom jobb & karriär samt Veckans nyheter. Varje år publicerar Life Science Sweden en företagsförteckning med detaljerad information om samtliga life science-relaterade företag verksamma i Sverige, The Swedish Life Science Industry Guide. Företagsförteckningen finns också som databas på sajten. ^ Om Life Science Sweden. http://www.lifesciencesweden.se/om-oss/. Läst 12 januari 2014. http://www.lifesciencesweden. ...
Præsentation, PowerPoint 2010 Læs online Charlotte Cederstrøm Præsentation, PowerPoint 2010 Hent para el ipad ebog Præsentation, PowerPoint 2010 Læs online Charlotte Cederstrøm Hent Charlotte Cederstrøm Præsentation, PowerPoint 2010 Epub Præsentation, PowerPoint 2010 Charlotte Cederstrøm Læs online ebog Præsentation, PowerPoint 2010 epub Charlotte Cederstrøm Præsentation, PowerPoint 2010 Hent Charlotte Cederstrøm Præsentation, PowerPoint 2010 pdf Hent ebook Charlotte Cederstrøm Præsentation, PowerPoint 2010 pdf ebog Charlotte ...
Hass, A. L., Kormann, U. G., Tscharntke, T., Yann Clough, Baillod, A. B., Sirami, C., Fahrig, L., Martin, J. L., Baudry, J., Bertrand, C., Bosch, J., Brotons, L., Bure, F., Georges, R., Giralt, D., Marcos-García, M., Ricarte, A., Siriwardena, G. & Batáry, P., 2018 feb 14, I : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 285, 1872, 20172242.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Modis Life Science är ett specialiserat affärsområde som arbetar med kompetensförsörjning enbart inom Life Science. Vår expertis finns inom alla områden som t.ex. R&D, Medical, Regulatory, Sales och Marketing. Vi förmedlar även mer nischade tjänster som t.ex. Medical Writing för kortare och längre projekt. Tillhörande världens största rekryterings- och konsultföretag, Adecco Group, är vår viktigaste tillgång våra kvalificerade medarbetare.. Vi förmedlar kompetens med en bred bakgrund inom Life science branschen såsom Apotekare, Biomedicinare, Civilingenjörer inom exempelvis Bioteknik, Kemi, Kemiteknik m.m. Nivån på kompetensen kan också variera från studenter och nyutexaminerade, till att man har flera års erfarenhet från branschen.. Vi ser framemot att träffa Dig den 23 januari på ALARM-mässan!. ...
Idag deltog Swecare på Exportrådets seminarium Möjligheter för svensk export inom vård, omsorg och life science. Seminariet inleddes med en frågestund om export av life science med Anders Hallersjö. Sedan tog socialminister Göran Hägglund över och poängterade Swecares viktiga roll i internationaliseringen av svensk vård och life science. Sveriges framgång ligger mycket i att vi är kostnadseffektiva och har en jämlik vård. Göran tog också upp två Swecare medlemmar, Elekta och Bactiguard, som goda exempel på svensk innovationskraft ...
Det doftade försiktig optimism när Anna Sandström igår presenterade Vinnovas rykande färska analysrapport Global trends with local effects - The Swedish Life Science Industry 1998-2012. Naturvetarnas Marita Teräs, Frida Lawenius och Elisabeth Möller var på plats för att med spänd förväntan få veta de senaste trenderna och framtidens utmaningar inom Life science - en bransch i gungning.. Trots att branschen totalt sett är i nedgång, med en nedslående minskning av antalet anställda med 5,2 procent sedan 2009, har antalet anställda i flera områden ökat under samma period. Inom främst medicinteknik finns en stark bubblande växtkraft. Dock höjs ett varningens finger. Aktörerna i Sverige måste göra gemensamma ansträngningar för att behålla kompetensen, innovationskraften och investeringslustan inom landets gränser.. Det har väl undgått få att Life science är en industri i förändring, milt uttryckt. Den kraftiga expansion som skedde i början på 2000-talet har vänt ...
Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Ratos aktier i Sophion Bioscience A/S (Sophion Bioscience) till ett av Thais Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Bioscience.. Ratos indirekt helägda dotterbolag Sophion Holding AB (org.nr 556835-3816), som innehar samtliga aktier i Sophion Bioscience, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Sophion Bioscience till ett av Thais Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Eftersom Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Biosience omfattas överlåtelsen av 16 kap aktiebolagslagen (de s k Leo-reglerna) och är således villkorad av att Ratos stämma godkänner den.. Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC) och säljer instrument, testplattor samt service. APC-tekniken används inom läkemedelsforskning för studier av jonkanaler. Sophion Bioscience är marknadsledande inom sitt segment och bland ...
Karin Dahlman-Wright (ledamot), född 1961, är professor i Molekylär Endokrinologi och är sedan den 1 januari 2016 prorektor på KI. Den 18 februari 2016 utsågs hon av regeringen att bli Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att den 1 augusti 2017 återgå till hennes befattning som prorektor. År 2009 t.o.m. augusti 2015 var hon prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och 2015 innehade hon positionen som vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor vid KI. Mellan september 2013 och juni 2015 var hon KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. År 2001 grundade Karin BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom genomik och bioinformatik. År 1994-2000 innehade hon linjechefs- och projektledarbefattningar vid Pharmacia och Upjohn. Utöver detta deltar Karin i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI. Läs prorektorns blogg ...
Nyheter, kalenderhändelser och driftinfo för dig som är anställd eller anknuten på Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära (BioNut). Övrig information kring ditt arbete och anställning hittar du tillsammans med den allmänna informationen här på medarbetarportalen. Mer information finns på våra engelska sidor.
Bioteknikföretagen Pelago Bioscience och Biovica har kommit överens om att samarbeta för att tillhandahålla en gemensam plattform för snabbare och bättre utvärdering av nya cancerläkemedel och mediciner. Tillsammans erbjuder bolagen en unik plattform som kan korrelera effekt av nya cancerläkemedel med verkningssätt och inbindning till deras målproteiner.. Den gemensamma lösningen ger möjlighet att få avgörande uppgifter tidigare i utvecklingen av nya kandidatsubstanser inom onkologiområdet - information som kommer att vara värdefull för läkemedelsutvecklare och påskynda utvecklingen med bättre och mer välgrundade beslut. Pelago Bioscience möjliggör framgångsrik läkemedelsutveckling genom att erbjuda fysiologiskt relevanta data av substansers interaktion med deras målproteiner med hjälp av CETSA-metoden.. Biovica har utvecklat DiviTum, en mycket känslig analys för att mäta celltillväxt och prediktion samt monitorering av effekten av cellcykelreglerande ...
Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer.. På Sprint Bioscience utvecklar vi läkemedel - från idé till läkemedelskandidat - i egna lokaler med fullt utrustade laboratorier.. Vi utvecklar framtidens läkemedel och gör skillnad för dem som drabbas.. ...
Senaste nyheterna om aktien Arctic Bioscience (NO) (ABS). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Arctic Bioscience (NO) aktien
Aktie Star Lake Bioscience C a - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. Följ aktien Star Lake Bioscience C a på VA Finans.
Industrifonden investerar brett inom life science och har innehav i företag som arbetar med bioteknik, diagnostik, medtech och digital hälsa. Fonden har funnits sedan 1979 och förvaltar tillgångar på mer än 6 miljarder kronor. I Life Science Swedens serie intervjuer med investerare talar vi idag med Bita Sehat, Ivestment Manager på Industrifonden.. Vad är viktigast när ni väljer vilka företag ni investerar i?. - Vetenskapen måste vara på plats så vi lägger enorm kraft på utvärderingsarbetet innan vi går in i ett bolag. Vetenskapen ska vara spännande, det ska vara världsklass. Dessutom letar vi efter projekt som har en unik global potential och de ska vara skalbara. Hur undersöker ni om projekten håller hög vetenskaplig kvalitet?. - Vi har mycket kompetens inom teamet, de flesta av oss är disputerade. Vi tar också hjälp av ledande forskare. Håller inte idéerna vetenskapligt går vi inte vidare. Vilka fler kriterier är viktiga för er?. - Vi tittar alltid på ...
I artikeln finns en förklaring av att det inte går att öppna en PowerPoint 2003- eller PowerPoint 2002-presentation i en tidigare version av PowerPoint om presentationen är lösenordsskyddad. Lös problemet genom att öppna presentationen i PowerPoint 2003.
1. I läsvyn kan du gå igenom en presentation steg för steg och läsa anteckningarna.. 2. Gå från bild till bild, eller till nästa effekt på samma bild. Klicka på Anteckningar om du vill öppna eller stänga fönstret Anteckningar.. 3. Klicka på Starta bildspelet för att visa presentationen på helskärm. Om du ansluter din dator till en projektor kan du använda det här läget när du vill visa bildspelet.. 4. Klicka på Redigera i webbläsare om du vill redigera presentationen i webbläsaren eller klicka på Öppna i PowerPoint om du vill redigera den i PowerPoint.. 5. I redigeringsvyn kan du lägga till och ta bort bilder, och redigera bildinnehållet.. 6. PowerPoint Online har samma bekanta utseende som PowerPoint.. ...
Medicon Valley har under det senaste decenniet stärkt sin position som ett ledande life science kluster på den globala arenan. Förklaringen ligger bland annat i omfattande investeringar i forskningsinfrastruktur, starka utbildningsinstitutioner och ett stort antal innovativa företag. I Skåne och på Själland sysselsätter den privata läkemedelsindustrin mer än 35 000 personer och vid regionens universitet och högskolor finns 7000 forskare. Detta gör att Medicon Valley har utvecklats till Nordens ledande centrum för arbetskraft inom life science.. För att klara den globala konkurrensen krävs dock fortsatta insatser för att säkra tillgången till kvalificerad personal. Kompetensförsörjningen är därför en av regionens viktigaste utmaningar inför framtiden. Hur ser framtidens kompetensbehov ut, hur utvecklar vi och lockar vi talanger till vår region och hur säkrar vi att Life Science sektorn får tillgång till kandidater som svarar upp till framtidens kravbild?. Medicon ...
Genom Vinnovas program Forska&Väx har EPiQ Life Science AB tilldelats 3,2 miljoner kronor för vidare utveckling av AFRtracker, en produkt som underlättar valet av behandlingsalternativ för patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer.. Tekniken i AFRtracker har utvecklats i samarbete med Cardiolund Research AB och har genomgått kliniska studier i fem länder under 2010 med goda resultat.- Vi är mycket glada för detta besked då vi i och med delfinansieringen från Vinnova kan fortsätta utvecklingen av AFRtracker och på så sätt långsiktigt stärka EPiQ Life Science konkurrenskraft, säger Per Sundström, VD för EPiQ Life Science AB.AFRtracker beräknar förmakens flimmerfrekvens genom att filtrera bort kammarkomplexen från en vanlig EKG-registrering under förmaksflimmer. Kvar blir den elektriska aktiviteten från förmaken eller flimmervågorna, som sedan genomgår en frekvensanalys. www.epiq.se. ...
Ett tiotal nya startups med innovativa affärsidéer har blivit antagna till affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer som företagsinkubatorn KI Innovations och Uppsalas företagsinkubator UIC anordnar. Under fem veckor kommer entreprenörerna bland annat att arbeta med att utveckla affärsidén och bygga ett konkurrenskraftigt företag. KI innovations och UIC samarbetar för att tillgodose behovet av att innovationer inom life science ska nå marknaden snabbare. Catalyzer pågår under hösten och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, KI Innovations och UIC.. - I samarbete med branschexperter kan vi tidigt bidra med kunskaper som ger företagen bättre förutsättningar att lyckas på en global marknad. Något som är väldigt roligt att se är att programmet även främjar värdefulla kunskaps- och erfarenhetsutbyten företagarna emellan, säger Anna Bondeson, affärsutvecklare på UIC.. Catalyzer riktar sig till startups inom hälsa och life science. Genom workshops och ...
Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.
Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.
Det är bra att Susanne Ås Sivborg har med alla viktiga delar i sin rapport. Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft inom life science måste vi vara starka inom akademin, ha bra tillväxtförhållanden för företagen, ha effektiva myndigheter och organisera vår vård så att den blir en motor i innovationskedjan, säger Ingrid Heath, vice vd och policychef, SwedenBIO.. I oktober presenterade SwedenBIO tillsammans med de två andra branschorganisationerna LIF och Swedish Medtech en handlingsplan för life science. Handlingsplanen innehåller 25 förslag på åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Många förslag på åtgärder går i linje med de som idag presenteras i regeringens samordnares rapport ...
Framtidens Life Science kräver nya regelverk och samarbetsformer Vilka är de viktigaste trenderna inom life science idag? Hur kommer de viktigaste forskningsgenombrotten att påverka vår hälso- och sjukvård i framtiden?
North Sweden Cleantech är en plattform för företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige - Västerbotten och Örnsköldsvik. Både Västerbottens och Västernorrlands län har en rad smarta lösningar i inom life science med stor fokus på miljö och innovation. Hitta besöksobjekt inom Life Science.
Projektet SOLH, Support Office for Life Science & Health, kan stödja forskare, företag och kliniker som vill ansöka om finansiering för samarbetsprojekt tillsammans med andra aktörer inom området Life Science.
För att den svenska Life Science sektorns utveckling och forskning ska hålla sig kvar i världstoppen krävs ett tydligt politiskt ledarskap och tillgång till långsiktigt riskkapital. Det framkommer i rapporten Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science, en rapport som PRV:s generaldirektör Susanne Ås … Läs mer → ...
SBM Life Science är marknadsledande inom kategorin gräsgödning och har genomfört en shopperundersökning i butik tillsammans med SRC.. SBM Life Science (f.d. Bayer Garden) är ett forskningsintensivt företag med starka varumärken som Stroller® och Myrr®. Med en tungt säsongsbetonad försäljningsperiod var det extra viktigt att öka insikterna om hur shoppern agerar och resonerar i samband med köpet. Insikterna från undersökningen kommer att ligga till grund för väl underbyggda beslut om actions i butik. Resultatet bidrar även till att man kan erbjuda sina återförsäljare ett än mer attraktivt sortiment.. ...
Ett nytt partnerskap mellan tre inkubatorer och GU Ventures ska underlätta innovationer i gränslandet mellan life science och livsmedel.
Vi s ker nu laboratorieingenj rer till ett flertal konsultuppdrag inom omr dena kvalitetskontroll (QC), Quality Accurance (QA) samt Regulatory Affairs (RA) och tisdagen den 19/9 mellan 15.00-19.00 kommer vi p Poolia Life Science att arrangera ett ppet hus. Det kommer bjudas p tilltugg och f rfriskningar i v ra fina lokaler. D vi har ett begr nsat antal platser ber vi dig g ra en f ranm lan genom att skicka in din ans kan s snart som m jligt. Vi terkommer sedan via mail med detaljer ...
Life science rekrytering är ett av Rubinos affärsområden. Med ett brett kontaktnät hjälper vi dig att rekrytera rätt kandidat inom life science.
Inven2 forvalter, utvikler og kommersialiserer alle arbeids- og forskningsresultater med kommersielt potensial fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF. Inven2 tar i mot og vurderer arbeidsresultater ved UiO som har et potensial for næringsmessig utnyttelse. Dersom resultatene vurderes å ha et kommersielt potensial, vil Inven2 sikre rettigheter til resultatene og håndtere den videre kommersialiseringsprosessen. De to selskapene Birkeland Innovasjon og Medinnova ble formelt slått sammen til Inven2 i juni 2010, og utgjør nå den største aktøren innen kommersialisering av Life Science forskning i Norge.. ...
Har du haft behov av att skriva på ett annat språk än vad PowerPoint tycker känns normalt så kanske du har upplevt att PowerPoint inte är fullt så flexibelt som Word.. I Word så byter ju dokumentet själv språk om du skriver mer än en mening på ett annat språk varpå rättstavningsprogrammet övergår till att kontrollera språket som du skriver på. (förutsatt att rättstavningsordlistorna är installerade).. Så här ser alltså scenen ut: Du har en presentation på ett antal sidor där den föreslår svenska. Du skriver på engelska och får massor av röda vågor under dina ord och skulle nu vilja att PowerPoint ändrade språk på din redan inskrivna text till engelska så att rättstavningen kontrollerar orden på rätt språk?. Det här låter kanske inte så komplicerat men utmaningen är att du normalt sett bara kan markera en textruta i taget i PowerPoint och därför kan det blir lite halvjobbigt att sitta och byta språk på varenda textruta för sig.. Vill du komma ...
Vår interaktiva lärare Mattias Dahlqvist lär dig presentationstekniken i Powerpoint online. Han guidar dig djupare in i programmet Microsoft PowerPoint 2010 och visar hur Powerpoints menyer, funktioner, paneler och verktyg fungerar var för sig och i samverkan för att du visuellt ska kunna hålla en presentation med åhörare eller ett bildspel i en butik, på mässa eller i en besöksfoaje. Allt i syfte att du snyggt förpackat skall kunna påverka din omgivning i marknadsföring eller försäljning eller under ett föredrag i undervisning eller varför inte när du skall göra egna presentationer i Klickportalen K3. Även i kombination med att du eller någon annan gör ett personligt framträdande eller om du vill presentera ditt material online. Att dela informationen är lättare än någonsin med PowerPoint 2010.. Du kommer att lära dig alla finesser som PowerPoint version 2010 har, vilket gör att presentationer du skapar kommer förstärkas och nå mottagaren. Mattias Dahlqvist har ...
VD HAR ORDET. Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än på länge. Vi har ett licensavtal med Petra Pharma som driver PIP4K2-projektet med full kraft mot kliniska studier. Vi har två projekt, Vps34 och STK25 där vi ser stort intresse i läkemedelsbranschen med goda möjligheter att sluta nya licensavtal. Utöver det så har vi tidigare i höst meddelat att vi arbetar med ett nytt projekt inom onkologi. Det ser lovande ut och vi kommer snart att börja processen med utlicensiering.. Vårt leukemiprojekt PIP4K2 drivs av vår licenspartner Petra Pharma. I projektet valdes en läkemedelskandidat (SB02829) i februari 2018. Parallellt med arbetet att ta SB02829 till kliniska studier samarbetade Sprint Bioscience och Petra Pharma för att utveckla ett back-up program med andra molekyler om SB02829 inte skulle hålla tillräckligt hög kvalitet. Under den prekliniska utvecklingen av SB02829 stötte formuleringsutvecklingen på problem. Det gick inte att nå tillräckligt hög exponering i ...
Tosoh Bioscience erbjuder analytiska och semipreparativa Reversed Phase (RP) HPLC-kolonner packade med silika- eller polymerbaserade porösa eller icke-porösa partiklar. De är väl lämpade för ett brett spektrum av tillämpningar inom forskning och utveckling, kvalitetskontroll eller tillverkning.
Nimue NAD+från Nimue Bioscience är en unik kosttillskott kapsel med 3 rena och koncentrerade komplex bestående av 16 ingredienser för ett långt, hälsosamt liv och förhöjd skönhet.
Tosoh Bioscience erbjuder ett brett sortiment av högeffektiva kolonner för analys och upprening av biomolekyler genom anjon- och katjonbytarkromatografi. Tosoh erbjuder både kolonner baserade på metylmetakrylat samt silika- och polystyrenbaserade kolonner. Proteiner, peptider, oligonukleotider och nukleinsyrafragment är typiska prover som analyseras eller upprenas med TSKgel jonbytarkolonner.
STOCKHOLM (Direkt) Sprint Bioscience vände till vinst i det första kvartalet 2017. Resultatet efter skatt inkom på 1,1 miljoner kronor (-2,8). Det framgår av rapporten. Omsättningen uppgick till 9,2 miljoner kronor (3,2) med intäkter på 12,
Hos Sahlgrenska Science Park möts entreprenörer, investerare, studenter och andra intressenter inom Life Science för att förverkliga idéer. Hos oss finns stöttning i form av nätverk, affärsutveckling och lokal för ditt företag. Välkommen!
Vi är experter på Powerpoint kurs.Powerpoint kurser är några av våra populäraste utbildningar i år.Behöver du en ny Powerpoint kurs? Då har du kommit rätt!
Ibland kan du behöva skriva ut en PowerPoint för ett möte eller utbildning. Du kan ändra din bild marginalerna i PowerPoint innan du skriver ut din presentation på en icke-standard papper. Enligt Microsoft Office, Alla bilder i en presentation måste vara i en orientering om du inte skriver ut anteckningar, åhörarkopior eller konturer. Om du arbetar med textrutor eller figurer i PowerPoint kan du ändra marginalerna kring din text i den form ...
Den danska tjänsten OfficeReports är ett produkt som konverterar Microsofts PowerPoint och Word till en komplett data och rapporteringsprodukt för undersökningar. Nu introducerar man även en funktion som ska länka data från Excel till PowerPoint för de där snygga presentationerna på nästa möte.. OfficeReports har varit ute på marknaden sedan juni 2013, och skapades av Torben Laustsen och Fred Balkenende (som tidigare skapat undersökningsverktyget TricTrac). Programmet konverterar Microsofts mjukvara till överskådliga analyser och statiska analyser.. Denna nya uppdatering använder sig av bakgrundsfärger från Excel för att kunna skapa så kallad conditional formatting, för PowerPoints tabeller och grafer. Specifika textstycken i Excel kan länkas som loggor i PowerPoint, och utvalda bakgrundsfärger som ikoner. Man ska även kunna länka data till specifika former.. Ett tips för att läsa mer och förstå mer kring produktens egenskaper är att spana in deras egen sida ...
Microsoft PowerPoint är ett program som kan hjälpa dig att enkelt skapa professionella och dynamiska presentationer. Du kan ha ett befintligt Word-dokument som innehåller början till en stor presentation, och vill konvertera det dokumentet till en publik-klar presentation. Använda rubriker i Word kan du formatera ditt dokument ska PowerPoint redo och ha din presentation igång i PowerPoint med en knapptryckning ...
Du kan förbättra PowerPoint 2007-presentationer med diagram, tabeller, animationer och även medieklipp. Lägga till en sund medieklipp till din presentation kan fängsla lyssnare mer än inget ljud alls. Du kan använda PowerPointlj inbyggda ljud om du inte har ett eget sound, eller infoga ljud från en CD-spår, datafil, eller spela in din egen. PowerPoint 2007 kan du lägga på ljudklipp även om du inte har dem tidigare, och du kan ställa dina klipp att spelas upp automatiskt eller med ett musklick ...
Fliken utvecklare är för närvarande inte en funktion i PowerPoint 2016 för Mac. Om du söker efter eller vill begära vissa funktioner kan lämna feedback i PowerPoint för Mac användarforum röst. Detta hjälper oss att prioritera nya funktioner i framtida uppdateringar.
Doktorander i molekylär biovetenskap (2) till Stockholms universitet | Offentlig sektor, Heltid, Projekt, Forskning / R&D / Vetenskap med Stockholms universitet. Ansök i dag.
Coronakrisen tvingar biotech-bolaget Alligator Bioscience i Lund att lägga om kursen. Förseningar av kliniska studier är en bidragande faktor till att företaget måste säga upp fyra personer, vilket motsvarar var femte medarbetare.. Efter fem år med omkring en fordobling i medarbejderstaben, fyrer Alligator Bioscience i Lund 12 ansatte svarende til over 20 procent af personalet som konsekvens af coronakrisen. Det meddeler virksomheden i en pressemeddelse.. - Vi mener, at det har størst betydning for virksomhedens langsigtede værdi ved at bevare vores banebrydende ekspertise i lægemiddelsudvikling, lyder det blandt andet fra Alligator Biosciences adm. direktør, Per Norlén, i pressemeddelelsen.. Coronakrisen og et presset svensk sundhedsvæsen gør, at rekrutteringen af patienter til Alligator Biosciences to kliniske studier bliver forsinket, om end de fortsætter, lyder det fra selskabet.. Det gør, at Alligator Bioscience sparer på de kliniske programmer, men fortsætter den ...
Danish, Finnish and Swedish organisations join forces to facilitate business partnering and networking at Arab Health 2018. At the event, 75 Nordic companies bring innovative life science solutions aiming to add sustainable value to the Middle East healthcare sectors and to build lasting relations between the Nordic participants and local stakeholders. More information click here.
American Society of Clinical Oncology (ASCO) är en organisation som representerar cancerläkare och forskare världen över. Sedan organisationen grundades 1964 har antalet medlemmar vuxit till nästan 45 000. ASCO ger ut en rad publikationer, bland annat Journal of Clinical Oncology, och organisationens årliga möte är en av världens absolut största vetenskapliga kongresser med över 40 000 besökare. Vid årets möte (31 maj till 4 juni) presenterades två av Alligators projekt, det till Janssen utlicensierade ADC-1013 och ATOR 1015. Att våra projekt uppmärksammas vid onkologibranschens största vetenskapliga möte säger mycket om vilken stark position vi har uppnått i fältet immunonkologi, kommenterar Per Norlén, vd Alligator Bioscience.. Läs hela Frontier-magasinet i pdf nedan.. Om Alligat ...
E-mail: [email protected] Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 klockan 16:00 (CET).. Om Alligator. Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommercialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ATORX. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. ...
Den 25 oktober arrangerades för första gången BioStock Life Science Summit på Medicon Village i Lund. Programmet omfattade presentationer från inte mindre än 15 ledande svenska och danska bolag inom bioteknik, läkemedelsutveckling, medicinteknik och diagnostik. Utöver bolagspresentationer bjöds även på paneldiskussioner och live Q&A-sessions med finansieringsexperter och företagsledare samt superentreprenören Carl Borrebaeck, professor i immunologi och grundare av bl.a. Alligator Bioscience, Immunovia och Senzagen.. Presenterande under dagen gjorde: Xintela, Idogen, Aptahem, 2cureX, Liv Diagnostics, NY Consulting, Respiratorius, Cereno Scientific, Gabather, BrainCool, Pila Pharma, Nuevolution, Cantargia, RhoVac, Alligator Bioscience, och Immunicum.. Klicka på respektive video nedan för att se presentationer och paneldiskussioner! ...
Hälso- och sjukvården är uppbyggd för att ta hand om akutvård och dess efterbörd. Men den stora kostnadsmassan är kroniska sjukdommar. Life science är den sjätte största sektorn i Sverige. Regeringen har prioriterat forskning inom klimatfrågan och life science. Det tar i snitt 12-17 år på att få fram ett nytt läkemedel. Offentliga medel…
HumaNetten Om HumaNetten Tidigare nummer NUMMER 30 Våren 2013 HumaNetten utges av Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. ISSN: INNEHÅLL: Hans Hägerdal, Redaktören har ordet
Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, Fastställd av fakultetsstyrelsen Ämnesbeskrivning
Väsentliga händelser under första kvartalet. Cantargia fick i januari beskedet att USPTO utfärdat en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan inom patentfamiljen solida tumörer. Inom samma patentfamilj erhölls i januari ett formellt patentgodkännande i Kina. I februari utfärdade USPTO en Notice of Allowance avseende bolagets andra, uppföljande, patentansökan i den hematologiska cancer-familjen. En tredje part lämnade under 2016 in oppositioner mot två av Cantargias patent i Europa. Det ena patentet rör IL1RAP som målmolekyl för behandling hematologisk cancer medan det andra patentet rör solida tumörer. Det europeiska patentverket beslutade i januari att båda patenten kvarstår.. Valberedningen inför årsstämman utsågs under perioden och består av styrelseledamot Claus Andersson (Sunstone Life Science Ventures), Mats Larsson (Första AP-fonden) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).. Lund University Bioscience AB, en av Cantargias tidigare ...
Med Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 kan du visa kompletta presentationer skapade i PowerPoint 97 och senare versioner. Obs! Microsoft PowerPoint Viewer 2007 tas ur bruk i april 2018. Då kan du inte längre ladda ned Viewer och du får inte längre några säkerhetsuppdateringar. Mer information finns i Information.
Mongolian University Of Life Sciences i Mongoliet, Ulaanbaatar. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Del 3 av 5: Talare: Göran Sandberg, professor vid Umeå Plant Science Centre: Wrap-up day one, Karim Jebari, forskare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm: Food for thought - Life science and ethical aspects. Moderator: Paul Hudson ...
En kurs är studiet av ett visst ämne i ett bredare ämnesområde och är grunden för en examen. En typisk kursen ingår föreläsningar, utvärderingar och handledning.. När det gäller studier i biologi och livsvetenskap kan studenterna fokusera på ett område inom naturvetenskapen eller studera hur dess olika delar fungerar tillsammans, såsom miljö och människors hälsa eller biologi och geologi.. Costa Rica erbjuder en sponsrad och samtidigt studerande med barn Higher Learning läroplaner. Landet har 20 offentliga och 44 privata universitet med de ledande tre statliga universitet är University of Costa Rica, National University och Costa Ricas Institute of Technology.. De mest populära kurserna i Biovetenskap i Costa Rica 2020. ...
Getinge Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation. Tillsammans uppfyller dessa lösningar både standardiserade och specialiserade processbehov för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar.
RISE Biovetenskap och material fungerar som innovationspartner för kunder inom branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, samhällsbyggnad och transport. Vi finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.. Våra 370 medarbetare erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, provning och analys, utbildning samt certifiering.. Ny enhet Yta, process och formulering. Från och med 1 januari går dotterbolaget SP Process Development in i RISE och bildar tillsammans med delar av enheten Kemi, material och ytor den nya enheten Yta, process och formulering. Detta för att samla vår kompetens och därmed stärka vårt erbjudande inom ytkemi och processutveckling. Dessa sidor på www.sp.se uppdateras inte - men här hittar du de sidor som delvis täcker erbjudanden för den nya enheten:. Formulering. Rena ytor- antifouling. Materialteknik. Process och farmaceutisk ...