En studie inom dessa områden kommer att behöva deltagare från områden inom både datavetenskap, biofysik, medicin, juridik, filosofi, allmän ordning och internationella ekonomi. Till skillnad från det vetenskapliga samfundet vid tillkomsten av genetiska tekniker har datorindustrin, ännu inte, deltagit i en offentlig dialog om dessa lovande, men riskfyllda tekniker. Ett undvikande av diskussioner och enkel förtröstan på principerna om fri vetenskaplig undersökning och marknadsekonomin i sig är en moralisk hållning som inte är tillräcklig. Detta område kräver en lagjustering.. En etisk bedömning gällande implanterbara datachips bör bedömas utifrån åtminstone följande problemområden: Frågor om säkerhet och informerat samtycke, frågor om tillverkning och vetenskapligt ansvariga, oron över de psykologiska effekterna av förhöjandet av den mänskliga naturen, oro över eventuell användande av barn, och det allra besvärligaste, frågor om integritet och ...
Tanken är att listan ska fungera som en utgångspunkt när forskare i bioetik överväger lämplig tidskrift att publicera sitt arbete i.. Listan för 2018 finns nu tillgänglig på The Ethics Blog: Where to publish and not to publish in bioethics - the 2018 list. ...
Tanken är att listan ska fungera som en utgångspunkt när forskare i bioetik överväger lämplig tidskrift att publicera sitt arbete i.. Listan för 2018 finns nu tillgänglig på The Ethics Blog: Where to publish and not to publish in bioethics - the 2018 list. ...
Det här skulle bli en text nummer två om förundran. Men så är den där igen, den här gången i inledningsavsnittet till boken Förundranseffekten som jag skulle ha som inspiration för mitt inlägg, den där generella beskrivningen av individualismen som ett hot mot vårt välbefinnande. Det är en tolkning jag har svårt för. Ofta kopplas dessutom ofrivillig ensamhet och individualism ihop. Så ock i denna bok. Därför blir det några rader jag behöver få ur mig på temat individualism istället.. Individualism tolkas i det så kallade allmänna språkbruket som ett "Sköt mig själv och skit i andra"-paradigm. Men för det förhållningssättet finns det ett annat ord: egoism. För mig börjar och slutar individualism som begrepp och fenomen med den enskilda människan som politiskt och psykologiskt objekt. Individualism börjar med varje människas lika rätt till värdighet, rätten för hen att uttrycka och utveckla sig efter eget skön. Och eftersom rättigheter i min värld är ...
I sin helhet håller jag med dig i det du skriver här förutom på vad gäller reproduktiv kloning. Kanske var detta att ett förbud mot reproduktiv kloning är något dåligt inte din egen åsikt utan bara var det som de i tankesmedjan tyckte? Kan du förklara varför du elternativt författarna från tankesmedjan anser att ett förbud mot reproduktiv kloning är något dåligt? Jag själv anser att det inte finns några godtagbara fördelar med reproduktiv kloning som kan väga tyngre än de risker som kloning av människor medför. Däremot har terapeutisk kloning många och stora fördelar och bör helt självklart vara tillåtet, vilket det ju iofs också är i Sverige och i många andra länder.. ...
Bioetik är ett vetenskapligt område som handlar om sambanden mellan å ena sidan biologi, naturvetenskap och medicin och å andra sidan etik, filosofi och teologi. Bioetiken, som är en tämligen ny vetenskap, sysslar med frågor som genteknik, kloning, eugenik, dödshjälp, infertilitet, genterapi, stamcellsforskning, människoceller i djur, transsexualism och könskorrigering, med mera. Frågorna är med andra ord politiskt laddade. Den politik som hör till bioetiken kallas biopolitik. Den filosof som främst sysslat med bioetik i Sverige är Torbjörn Tännsjö, som är utilitarist. ...
Vad ger ekonomiskt välstånd? Denna grundläggande fråga upphör aldrig att fascinera ekonomiska forskare. Ett av de mer intressanta bidragen till denna forskning utgörs av en ny studie, Culture, Institutions and the Wealth of Nations, som undersöker vilken roll individualism och kollektivism spelar. Med andra ord undersöks om kulturen i ett land kan påverka hur ekonomin fungerar.…
Inledning Dagens artikel rör förhållandet mellan metodologisk individualism och holistiska perspektiv vilka även går under namnet metodologisk
rekombinant DNA-teknik är en teknik som gör DNA kommer att produceras artificiellt. Förfarandet har använts för att ändra DNA i levande organismer och kan få ännu mer praktisk användning i framtiden. Det är ett område av medicinsk vetenskap som börjar först nu att utredas i en samordnad insats. rekombinant DNA-teknik fungerar genom att ta DNA från två olika källor och kombinera den DNA i en enda molekyl. Det räcker dock inte kommer att göra mycket. Rekombinant DNA-teknik endast blir användbart när som på konstgjord väg skapade DNA återges. Detta kallas DNA kloning. Det finns två huvudsakliga typer av kloning som rekombinant DNA-teknik används för: terapeutisk kloning och reproduktiv kloning. De flesta är bekanta med reproduktiv kloning, som kommer att producera en organism med en exakt genetisk information av en redan existerande organism. Detta har redan gjorts med några djur. Dolly, ett får, var det första däggdjur som någonsin återges som en exakt genetisk ...
Ditt sexliv är okej? Märker du att din flickvän aldrig har upplevt en orgasm? Kanske är hon så ärlig och delar det med dig? Då måste du göra .... ...
the general characteristics of capitalistic economy: the principle of individualistic activity. In contrast with the feudal system of the Middle Ages under which everybody had a fixed place in an ordered and transparent social system, capitalistic economy put the individual entirely on his own feet. What he did, how he did it, whether he succeeded or whether he failed, was entirely his own affair. That this principle furthered the process of individualisation is obvious and is always mentioned as an important item on the credit side of modern culture. But in furthering "freedom from", this principle helped to sever all ties between one individual and the other and thereby isolated and separated the individual from his fellow men. This development had been prepared by the teachings of the Reformation." (Erich Fromm Escape from freedom p 93-94) ...
Adam Smith flankerad av Francis Hutcheson och David Hume. Adam Smith (1723-1790) är tillsammans med vännen och kollegan David Hume och deras lärare Francis Hutcheson de främsta företrädarna för en rörelse som brukar kallas "den skotska upplysningen". Smith är författare till en av liberalismens kanoniska skrifter, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), i korthet Wealth of Nations. En minst lika viktig text var hans The theory of moral sentiments (1759). Grundtanken är att ekonomisk frihet ökar välståndet i ett land. Den tidigare boken kom redan under Smiths livstid ut i sex upplagor, den senare enbart i en upplaga. I den för Smith viktigaste boken övergav han efter hand den åsikt som han ständigt tillskrivs officiellt. Smith var också en moralist som ville tala så att folk förstod honom.. Stefan Björklund diskuterar vad moralfilosofen Smith stod för liksom hans båda kollegor, både i filosofisk och idéhistorisk mening. Smith bar på ett ...
bbra text per. och bra tankar. men det svåra är ju att veta och ta steg mot att leva community när så många andra rörelser går emot det som vi också påverkas av. Alltså en kommunitet, som oikos t.ex. kan behöva ta tydliga steg mot ett community, men när människor i kommuniteten inte vill ta samma steg åt sammsa håll, eller bara ta ett mindre steg, ja då kanske man bör, för att va trogen beslutsmodell och den community man redan lever ut ta det sakta och hitta lunken i det ena efter det andra... risken då äör ju att det aldrig blir någon radikal brytning med individualismen.. men vad är medicinen? ...
Genom fokusgrupper kartläggs olika värderingsmönster utifrån kategorierna traditionalism, modernism och post-modernism. I undersökningen finns tre frågeteman - familjen (vad är en familj, individens roll, jämställdhet m m), makt/Gud/kyrka (demokrati, politik i förhållande till religion, jämlikhet) och känsla för det allmänna (uppfattningar om offentlig sektor och det offentliga rummet, skattemedel).. Fokusgrupperna består av fyra till åtta personer och gruppdeltagarna får se ett stimulimaterial och sedan resonera med varandra inom gruppen utifrån hur de tänker inom temat. Vid behov ställs följdfrågor till deltagarna. De grupper som valdes ut var kristna från Livets Ord, Pingstkyrkan och Missionskyrkan, män från Moskén, tjänstemän från kommunen, grupper med flickor respektive pojkar från gymnasieskolans medieprogram samt grupper med män respektive kvinnor från sfi (hög- respektive lågutbildade).. Resultatet från fokusgruppsamtalen redovisas efter hand i ...
Framtidsbloggen är ett forum för utbyte av tankar om framtiden. Här beskrivs trender inom teknik, ekononomi, värderingar och samhälle.
Gamborg, Christian & Sandøe, Peter, 27 mar. 2003, Key issues in bioethics: a guide for teachers. Levinson, R. & Reiss, M. (red.). 1 udg. London & New York: RoutledgeFalmer, s. 133-142 10 s.. Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Undervisning ...
Traditionellt politiskt arbete är illa anpassat till dagens otålighet och individualism. Det tar tid att nå resultat och kulturen är inte alltid välkomnande mot unga entusiaster och nya idéer. Chansen att påverka är större om man ägnar sig åt opinionsbildning, konstaterade panelen. Alltså att påverka politiken och politikerna utifrån, i stället för att själv ge sig in i apparaten. Då slipper man dessutom köpa ett helt åsiktspaket, vilket är ett annat skäl till att många väljer bort politiken. Ett tredje skäl är den granskning politiker utsätts för. Det är få som inte har något skelett i garderoben som riskerar att ramla ut om man väljer att bli politiker. ...
Detta stämde väl med keynesiansk penning- och finanspolitik. "Gråsossar" det var de som var klädda i gråa verkstadsrockar. De visste hur ekonomin fungerade på verkstadsgolvet. På samma sätt som bonde visste hur åkern skulle skötas med sådd för skörd Hela svenska tillverkningsindustrin byggde på detta. Samhällsekonomi gäller att skapar nya förutsättningar för samhällsnytta, omsorg och utveckling. Näringslivet drog nytta av detta och fanns för att försörja med vaor och bygga samhällets grenar. Allt i ett ömsesidigt samspel. Alla parter blev vinnare. Saltsjöbadsavtalet gav en stabil utveckling steg för steg.. -------------. Liberalismen som väg till individualism luckrar upp samhällets sammanhållning. De vill få på sikt få bort all form av sammanhållning och ersätta det med sitt eget. Därför finns historierevision, "föda" i nonsensinformation och förnedrande mästarkamper. Det som var sant och gott är nu falskt och onyttigt.. Alliansen har verkligen skapat ...
Vi diskuterade om det en lång stund. Jag tillhör ju själv just den kulturen. Mina erfarenheter och mina perspektiv är centrala, det är dessa som jag kopplar till samhället i stort. Jag bygger allting jag gör kring mig själv. Men jag är, som i allt annat, också självkritisk.. På tåget hem och under lördagkvällen läste jag F-ordet. Jag tror inte att jag hade läst den på samma sätt om jag inte haft just den diskussionen om individualism och jagperspektiv kvällen innan. Nu hade jag min väns kritik i närminnet hela tiden när jag läste texterna. Alla dessa texter om min erfarenhet av våldtäkt och övergrepp, mitt förhållande till femme-kulturen, mitt fuckoff-kapital, min erfarenhet av bodybuilding och machoideal. I varenda text är det genomgående hur den personliga rösten slår igenom. Man vill göra anspråk på någonting större, en generell analys och kontextuell kritik, men utan undantag gör man det genom att samtidigt lyfta fram sin egen, personliga erfarenhet och ...
Individualism ett begrepp som förknippas med liberalism, men som snarare hör hemma bland andra uppfinningar som den mest extrema elit tagit i bruk för att se till att samhället fortsätter sitt patologiska konsumtionsmönster. Detta behövs ur deras synvinkel av främst två anledningar: 1) för att vår extrema konsumtion (inte den nödvändiga eller den rimliga) ger dem möjlighet att bevara sin värld och dess standard 2) för att vår värld som vi nu uppfattar den (som något som skall konsumeras = man ska ha, framför att vara) hindrar oss ifrån att upptäcka vad som verkligen pågår mitt framför våra ögon. Och nej, detta är inte extrem vänsterpropaganda. Detta gäller 99% av alla som bor på Östermalm oxå. Denna del av vårt samhälle används tyvärr för att föra våra herrars budskap vidare ut i samhället. Vi vänder oss till kändisar, rika m fl för riktning i livet och för en aning om vad vi "ska" värdera högt i livet. Dessa människor är tyvärr ofta de mest ...
Frågan om hur medborgarna genom politiska beslut och regleringar av marknaden kan vara med och öka sina möjligheter och sin individualism intresserade en gång i tiden både liberaler och socialdemokrater. Det borde den kunna göra igen, menar Anne-Marie Lindgren. Liberaler och socialdemokrater förenas i en fråga - demokratin. Det kan vara bra att påminna om den saken, när det nu blivit 1917 igen, skriver Per Svensson. Kulturradikalismens kärna hatas av socialdemokrater för att den är för anarkistisk och av liberaler för att den är för egalitär. Ändå binder den samman de båda idétraditionerna. Per Wirtén skriver om en tanke som är emot allt nedhållande. Även om den klassiska höger-vänsterskalan lever finns det nya frågor som skär igenom blocken, och dessutom har socialdemokratin och Liberalerna närmat sig varandra i en rad frågor, skriver Sakine Madon. Med frihet respektive jämlikhet som bärande ideal har liberaler och socialdemokrater grälat sig fram till en
Rekommenderad läsning Individualism och egoism breder ut sig allt mera i vårt samhälle. I och med det har nu ett så kallat 2/3-samhälle skapats. Allt fler står utanför, fast det kunde ha varit bättre om vi hade lite mera gemenskap. Det är bara de allra mest gynnade i vårt samhälle som skulle förlora på…
Narrativet om den hållbara livsstilen är frestande för många, men riskerar att hämma en mer kraftfull och effektfull miljörörelse", skriver Helena Rydberg, student i miljöekonomi.. Idén om den hållbara livsstilen är på frammarsch. En hållbar livsstil kan vara att handla begagnat, odla tomater på balkongen, bojkotta produkter med palmolja, ta regionaltåget på "hemester", äta närproducerat kött eller göra egna ekologiska hudvårdsprodukter. Varje enskild grön omställning är ett steg i rätt riktning, men som rörelse betraktat är narrativet om den hållbara livsstilen bristfälligt, av framförallt fem anledningar:. 1. Den hållbara livsstilenbygger på individualism, och är fokuserad på just ditt liv, din vardag, och din person. Individens roll är helt central i narrativet om den hållbara livsstilen - trots att individer saknar förmåga att koordinera miljöinsatser i den omfattning som krävs. Att vaggas in i en övertro på individens betydelse dämpar incitamenten ...
När olika skribenter kommer in på klaner använder de gärna ordet tribalismsom beteckning. Men då är man ute och cyklar. Jag ska försöka förklara varför.. Det var Michel Maffesoli, fransk sociolog som ofta brukar utnämnas till "postmodernist", som i boken Le Temps des tribus (1988) (engelsk översättning: The Time of the tribes: the decline of individualism in mass society, 1996) inledde diskussionen om "tribalism" och "neo-tribalism" som samhällsvetenskapliga begrepp även om det under 1900-talet finns en hel del verk av antropologer, historiker, sociologer med flera som observerat att individer tenderar att sträva efter gemenskaper där de känner sig hemma och trygga. Människan är jämfört med andra djur ganska outvecklad, till exempel tar det cirka ett år innan hon börjar gå och hon klarar inte av mycket på egen hand.. Släkten är då den första klanen/stammen, och den kan sen utvecklas till hopslagning med andra klaner, till exempel med giftermål/parbildningar. I ...
I vårt Sverige av idag är det tufft att växa upp för grupper som inte är privilegierade. Individualism, isolering och brist på kontinuitet har ersatt sammanhang och sociala nätverk. Om det berättade Tom Fellman, utbildare och handledare inom psykiatri, tidigare enhetschef på rättspsykiatrin i Säter. Det finns tre vanliga grupper av psykiska störningar som räknas…
Och jag blir upprörd, och gastar åt S-T. Hur kan någon tro att försvarsmakten är meningsfull? Att det är meningsfullt att alla världens länder har ett system som bygger på misstänksamhet? Att alla är beredda att när som helst skjuta ihjäl varandra? Att alla unga män i detta land utbildas till att kunna ta livet av människor? (Jo jag har hört att det måste vara okej om det handlar om försvar. Men äh.) Hur är detta meningsfullt? Och svaret kommer redan i sloganen: För dig. Visst. I en värld av krig är det självklart meningsfullast att ha kunskap i hur man dödar. Ja. Individualism. Sköt dig själv och skit i andra. Döda eller dödas. Hemska saker ...
Om jag nu ska förhålla mig till honom så tycker jag att han verkar ha rätt i många saker. Jag tycker att "satsa på dig själv" och "individualism" är saker som kan gå för långt. Vi är människor som lever i ett tätt knutet nät av relationer, och det vi måste göra nu är att ta gemensamma tag för att möta en bekymmersam framtid. Hur än förhandlingarna i Rio går så tvingar verkligheten på oss förändringar. Och gör vi dem inte frivilligt så kommer vi att tvingas till dem, i värsta fall med våld men troligen med ekonomin som piska ...
Samma sak med mitt engagemang i studentkåren, även om det skedde på en mer individuell basis. För mycket spel, pakter och lobbyverksamhet tog energin snarare än att skapa en vettig utbildningspolitik.. Men det som fanns i mig när jag lämnat allt detta var någon slags tomhet. Jag ville ju vara engagerad. Jag ville bara att det skulle kunna ske mer på mina villkor, jag ville inte behöva jämka och kompromissa i en mängd frågor som för mig var viktiga. Jag ville också vara en del av en brinnande kollektivism. Den där känslan när man faktiskt slåss för någonting tillsammans är underbar. Jag har saknat den också.. Går det att kombinera självförverkligande och individualism med kollektivism? frågar jag både i senaste VK-krönikan och Gustav Fridolin i tisdagens Kvällspasset. Det är en ren egoistisk fråga, det har gäckat mig hur det ska gå till ...
Sverige hör till världens mest frihetliga och individualiserade länder. Trots det har den ideologi som mer än andra betonar just frihet och individualism - den klassiska liberalismen - förblivit en främmande fågel i det svenska ideologiska landskapet.
Arbetssamhället är det system som stjäl tid av människor; tid som skulle kunna ägnas åt familj, vänner eller valfri akrivitet. Arbetssamhället är det system som skulle kräva ytterligare två jordklot om det i sin mest utvecklade form (den västerländska) spred sig till resten av världen. Arbetssamhället är det system som låter fler människor än under förintelsen dö av undernäring varje år, samtidigt som hälften av all mat som skördas hamnar på soptippen. Denna vardagsmisär, denna normaliserade levnadssmärta av idag, bottnar varken i konsumtionshysteri, globalisering av världshandel, massmedial indoktrinering eller i identitetspolitiska vågor av individualism. Det är den tvångsmässiga arbetshetsen, frikopplingen av produktion från behov och oförmågan att ta vara på teknologins frihetspotential som pressat fram detta rekord i relativ misär - en relativ misär, eftersom skillnaden mellan det som är och det som skulle kunna vara aldrig har varit större. ...
Det är faktiskt ganska fascinerande att läsa sådant strunt, och att någon som skriver det kan tas på allvar. Mycket kan man tvista om, men att en planekonomi inte kan fungera, det kan man faktiskt bevisa. Det gjorde redan von Mises 1920, Pareto håller med i en lärobok från 1927, vilket kanske kan förvåna dem som associerar honom med "jämvikter". Den som vill läsa om detta kan rekommenderas varmt Hayeks "Individualism and Economic Order".. När Reagan blev president tittade han på samma siffror som sk "ekonomiska experter" gjorde och kom till skillnad från dem till den uppenbara slutsatsen att Sovjet stod på ruinens brant. 25 procent av BNP gick till försvaret. En del siffror tyder på att försvarets andel ökade till 75 procent mot slutet av Gorbachevs maktinnehav.. Så Reagan startade ett hemligt program för att skynda på förloppet. Försvaret upprustades i sådan takt att Sovjet inte kunde hänga med. Reagan kan ha trott på att "Stjärnornas krig", missilförsvar i rymden ...
submitted 3 years ago by HowardLongJohnson to r/NSFW_GIF. NSFW. close. Link: . Oh this one should burn a little bitNSFL(yes-xanax.info). submitted 3 years. nastyjoe commented on a post in r/NSFW_GIF submitted 3 years ago by [ deleted] to r/NSFW_GIF Taiwanese girl does ice bucket challenge(yes-xanax.info) . Är du intresserad av Imgur Nsfw_gif? ✅ Besök vår hemsida nu och se Imgur Nsfw_gif gratis ✚✚ Erbjudanden gäller endast i August. Inkomstklyftorna de högsta sedan mätningarna började folkblick. För varje inlägg så kan du lämna en kommentar och dela guys big and tall cape girardeau mo din åsikt med resten av världen. Danmark förbjuder burka och niqab på offentlig plats Nyhet dn. Antagligen bara uppgifter till Tre. Send a Private Message. About nastyjoe Reddit Birthday June 26, Plastpåsen, individualism till varje pris? Det är enkelt - "Big Black Cock Sluts". Sedan, som säkert många andra har märkt även om färre vill erkänna till det, att Google har någon relativt ...
Internationellt sett är kollektivism normen, och det är vi i Västvärlden som är avvikande med vår individualism. Det bör man ha i åtanke när man diskuterar etnisk röstning. När människor med bakgrund i klansamhällen driver personvalskampanjer kan det vara ett uttryck för en väg bort från klantänkandet, skriver Dan Korn.
Ett dyrt tavelköp får vänskapen mellan tre män att krackelera i Svenska Teaterns nya komedi, som är en träffande skildring av ihålig individualism. Föreställningen ART, skriven av franska Yasmina Reza, har spelats på otaliga scener runtom i världen sedan början av 90-talet. Inte heller för Svenskfinland är den ny. Den här gången står Paul Garrington för regin. Populariteten är lätt att förstå - en enkel och universell handling berör många. Här skildras vänskapen mellan Serge, Marc och Yvan. Serge har köpt en helvit tavla för 50 000 euro, vilket Marc tycker är helt befängt. Yvan blir något av en medlare i det massiva grälet om Serges val som uppstår mellan de två vännerna. I början känns upplägget ändå mer än lovligt gammaldags. Texten får ändå mer djup och mer intensitet ju längre föreställningen framskrider. Marcs uppdämda raseri och Serges tillgjordhet tolkas övertygande av Simon Häger (till vänster i bild) respektive Mikael Andersson. Det är ändå
Cirkus Cirkör grundades 1995 och har sedan starten arbetat både konstnärligt och pedagogiskt. Värdeorden Solidarisk Individualism, Uppkäftigt Engagemang och Kvalitativ Galenskap är Cirkörs ledstjärnor. Cirkus Cirkör är en ideell och politiskt obunden organisation som grundades 1995 med målet att etablera nycirkuskonsten i Sverige, konstnärligt och pedagogiskt.
I uppsatsens inledning beskrivs den ökade psykiska ohälsan under senaste två decennierna, och depressionen beskrivs som lidandet "urform". Därefter följer en teoretisk genomgång av olika perspektiv. Psykiatrin och diagnosmanualen DSM-IV följs av olika psykoanalytiska perspektiv: klassisk psykoanalys, objektrelationsteori och fransk psykoanalys. En historisk tillbakablick görs från antiken fram till i dag. Nuet kontrasteras mot tidigare epoker och ses som stadd i förändring: mot ökad individualism, biologism och medikalisering av normalt lidande ...
I en tid präglad av polarisering och individualism är det inte självklart att ett jobb för det allmännas bästa är något som möts med respekt, skriver krönikören Lena Hörngren.
Skräddartradition och hantverk, men med utrymme för individualism och modernitet. Detta är hjärtat i varumärket The Tailoring Club.
I sitt försvar för autonomin vänder sig Renaut mot det hos Leibniz som Lindbom försvarar, samtidigt som han vänder sig mot att istället för autonomin hos Leibniz istället härskar en individualism som Lindbom i stor utsträckning nedtonar. Till Renauts analys måste dock, tror jag, vissa väsentliga om än här tentativt formulerade tillägg göras. Exempelvis förefaller…
Låt en känd konservativ eller libertarian-talare dyka upp på ett av deras universitet och han kommer att fullständigt överröstas med F-bomber, knuffas, kallas rasist /sexist / homofob, bli terroriserad med bilar och byggnader som sätts i brand som i Berkeley, eller helt enkelt avlyst ...
Jag talar alltså om medlemmarna av den upplysta liberala intelligentian, som konsekvent har visat sig vara allt annat än upplyst eller liberal eller intelligent, huvudsakligen eftersom den egentligen motiveras av ett djupt, irrationellt hat mot USA snarare än av någon slags verklig uppfattning om rättvisa och respekt, och vars politiskt korrekta dubbelmoral och fjäskande feghet inför aggressiv islamism, har gjort att många liberalt sinnade kommit att förakta ordet "liberal". Er sort har verkligen påmint mig, som om jag nu behövde påminnas, varför mina politiska åsikter har ändrats de senaste åren, Ni förstår, det var kanske naivt, men jag brukade ta friheten för given, men nu, tack vare ultratoleranta, oikofobiska, multikultilämlar som ni, gör jag inte det längre. Politiskt brukade jag vara liberal vänster eftersom jag brukade tro på saker som social rättvisa, tolerans, respekt, ni vet, livets goda saker. Jag tror fortfarande på de sakerna och det är därför jag inte ...
Jag talar alltså om medlemmarna av den upplysta liberala intelligentian, som konsekvent har visat sig vara allt annat än upplyst eller liberal eller intelligent, huvudsakligen eftersom den egentligen motiveras av ett djupt, irrationellt hat mot USA snarare än av någon slags verklig uppfattning om rättvisa och respekt, och vars politiskt korrekta dubbelmoral och fjäskande feghet inför aggressiv islamism, har gjort att många liberalt sinnade kommit att förakta ordet "liberal". Er sort har verkligen påmint mig, som om jag nu behövde påminnas, varför mina politiska åsikter har ändrats de senaste åren, Ni förstår, det var kanske naivt, men jag brukade ta friheten för given, men nu, tack vare ultratoleranta, oikofobiska, multikultilämlar som ni, gör jag inte det längre. Politiskt brukade jag vara liberal vänster eftersom jag brukade tro på saker som social rättvisa, tolerans, respekt, ni vet, livets goda saker. Jag tror fortfarande på de sakerna och det är därför jag inte ...
Jag talar alltså om medlemmarna av den upplysta liberala intelligentian, som konsekvent har visat sig vara allt annat än upplyst eller liberal eller intelligent, huvudsakligen eftersom den egentligen motiveras av ett djupt, irrationellt hat mot USA snarare än av någon slags verklig uppfattning om rättvisa och respekt, och vars politiskt korrekta dubbelmoral och fjäskande feghet inför aggressiv islamism, har gjort att många liberalt sinnade kommit att förakta ordet "liberal". Er sort har verkligen påmint mig, som om jag nu behövde påminnas, varför mina politiska åsikter har ändrats de senaste åren, Ni förstår, det var kanske naivt, men jag brukade ta friheten för given, men nu, tack vare ultratoleranta, oikofobiska, multikultilämlar som ni, gör jag inte det längre. Politiskt brukade jag vara liberal vänster eftersom jag brukade tro på saker som social rättvisa, tolerans, respekt, ni vet, livets goda saker. Jag tror fortfarande på de sakerna och det är därför jag inte ...
LIVERPOOL, STORBRITANNIEN Konferensen för Labour-partiet i Storbritannien närmar sig (23-26 september) och Jeremy Corbyn, trogen mot sig själv och sina principer, har höjt sig över smutskastningskampanjen, och fortsätter att kämpa för de principer som han ägnat hela sitt liv åt. Han fokuserar på frågor som social rättvisa och bryr sig om de många snarare än…. Läs mer. ...
Vill du skapa framtidens hållbara, socialt rättvisa städer och byggnader? Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av fokus på hållbarhet och har en internationell profil.
Världens gröna partier kan sägas ha som sin grundval fyra pelare: (1) ekologi; (2) social rättvisa; (3) gräsrotsdemokrati; och (4) ickevåld. Ofta är det bara den första man tänker på, vilket kan leda till viss begreppsförvirring. ...
121220] Sverige är ett av världens allra mest individualiserade länder. Det visar resultaten från den världsomfattande attitydundersökningen World Value Survey (WVS).. Tillsammans med medborgarna i övriga skandinaviska länder ligger svenskarna i topp när det gäller att betona oberoende, självständiga opinionsyttringar, individuella rättigheter och självförverkligande. Kollektiva tillhörigheter som t ex familj, religion, nation och tradition tillmäts däremot mindre vikt.. Vad innebär individualiseringen för makt och demokrati i Sverige? Vilka nya sociala grupper och vilka nya politiskt relevanta skiljelinjer växer fram i individualiseringens spår? Är det slut med solidariteten, eller är det möjligt att kombinera en stark individualism med en vilja att värna gemenskapsvärden?. I en allt mer individualiserad tid söker sig allt färre medborgare till kollektiva rörelser med ideologier som gör anspråk på att täcka in alla samhällsfrågor. Den ...
Metodologisk individualism är en metodologisk ståndpunkt inom samhällsvetenskapen, introducerad av Max Weber i hans Economy and Society 1922, som står i motsats till holism och realism när den hävdar att alla förklaringar av samhälleliga makrofenomen bör kunna återföras till empiriska fakta om individers beslut, motiv, attityder, handlingar och så vidare. Förklaringar av fenomen som gruppbildningar, institutioner och sociala strukturer bör förkastas om de inte uppfyller det kravet. Även om metoden vanligtvis kontrasteras mot "metodologisk holism" är den metodologiska individualismens reella rivalmetoder bland andra funktionalism[förtydliga], memetik, psykoanalys och andra förklaringsmodeller som baseras på rent statistiska analyser. Även om förespråkarna av metoden betraktar den som helt värdeneutral så har den under ett flertal tillfällen skarpt kritiserats under 1900-talet, främst på grund av att den har använts för att framställa den historiska materialismen som ...
Föreläsningens första del handlade om maten, och Peter Borring inledde med att tala om de olika värdegrunder som styr livsmedelsproduktionen i världen.. - På en skala med axlarna kollektivism kontra individualism och religiöst kontra sekulärt delas världen in i olika sfärer. I de fattiga länderna är kollektivism och religiöst dominant, medan västvärlden ligger högre på axlarna individualism och sekulärt. Sverige är ett extremland med de högsta värdena för individualism och sekulärt.. Östergötlands stora slätter lämpar sig för spannmål och potatis och tio procent av Sveriges matpotatis kommer härifrån. Raps är en bra omväxlingsgröda, men den kan endast odlas vart femte år. Rapsen används till margarin, matolja och MRE-diesel.. - Hälften av Sveriges jordbruksmark är vallodling och den betande mulen är motorn i den ekologiska odlingen. När det gäller ekologisk odling finns inga enkla svar och där finns många utmaningar. Ekologiskt odlat avkastar mindre, ...
Idag (20/2) är det världsdagen för social rättvisa. FN vill lyfta vikten av social rättvisa för världens utveckling och mänsklig värdighet. Var med du också...