Bestillinger modtaget tirsdag inden kl. 15.00 sendes... ,fysikforlaget katalog,Opgaver i fysik A-niveau 2017 - Fysikforlaget katalog - Katalog - LMFK,Landsforeningen for Matematiklærere, Fysiklærere og Kemilærere
Kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik utannonseras inte hösten 2018 men det är fortfarande möjligt att läsa till en kandidatexamen i fysik genom att söka fristående kurser. Dessa fristående kurser ingår i andra utbildningsprogram och dom programstudenterna har förtur till kurserna, men söker du senast 15 april så kommer du att antas.. För att kunna läsa fysik så krävs att du har läst vissa kurser i matematik. Om du vill börja läsa till en kandidatexamen i fysik föreslår vi att du söker följande fristående kurser till höstterminen 2018:. Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp. Kursen har utvecklats som introduktionskurs för civilingenjörsstudenter på Teknisk fysik. Kursen innehåller dock även mycket som är nyttigt för en nybörjarstudent som planerar ta ut en kandidatexamen, t.ex. matematisk och experimentell färdighetsträning samt muntlig och skriftlig kommunikation.. Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp ...
De program som efter andra antagningen var svårast att komma in på var psykologprogrammet, läkarprogrammet, kandidatprogam i fysik, juristprogrammet, ekonomie kandidatprogram, politices kandidatprogram och apotekarprogrammet. De grundkurser på heltid som var mest populära var psykologi, retorik, statskunskap och företagsekonomi.. Inför höstterminen 2016 har 41 618 antagits till kurser och program vid Uppsala universitet, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med höstterminen 2015, då 42 066 studenter ...
I morgon, onsdagen 21/3/2012, är det igen dags för realprovet i fysik. Jag är mycket fäst vid min vetenskap, mitt ämne! Trots det är realprovet en svår grej varje år. Varför det? Blev för någon vecka sedan tvungen att uppsöka en läkare pga. en seg förkylning med bieffekter. Den unga kvinnliga läkaren konstaterade att bloggaren…
I morgon, onsdagen 21/3/2012, är det igen dags för realprovet i fysik. Jag är mycket fäst vid min vetenskap, mitt ämne! Trots det är realprovet en svår grej varje år. Varför det? Blev för någon vecka sedan tvungen att uppsöka en läkare pga. en seg förkylning med bieffekter. Den unga kvinnliga läkaren konstaterade att bloggaren…
På masterprogrammet i fysik skaffar du dig breda och djupa kunskaper och färdigheter inom ett eller flera delområden inom fysik. Du har stor frihet att välja kurser efter eget intresse och ambitioner, men vi erbjuder också tre särskild inriktningar: beräkningsfysik, avancerade material samt atom-, molekyl- och optisk fysik. Du pluggar i en internationell och kan välja att läsa delar av din utbildning utomlands.
Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn
Forskare i fysik med inriktning mot materialfysik, Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
Postdoktortjänst i fysik med inriktning mot materialfysik, Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
detta r ett problem. Vi m ste acceptera tv fakta vad g ller fysik och ven annan naturvetenskap:. * Djupare f rst else f r m nga fenomen kr ver goda kunskaper i matematik och fysik.. * P en fundamental niv f rst r vi ingenting. Ingen vet t.ex. varf r tv massor attraherar varandra, varf r elektromagnetisk str lning finns eller varf r elektronens massa r vad den r. N r det g ller att undervisa i fysik tycker jag att man skall f lja nedanst ende punkter: allts b rja med naturvetenskapens grundvalar experiment och observationer och inte alltf r tidigt teoretisera f r mycket. Fysikundervisning utartar alltf r ofta i att l sa tillr ttalagda problem genom att s tta in v rden i en formel. Problemet reduceras d ofta till ett meningsl st gissande vilken formel man skall anv nda. Det r b ttre att koncentrera sig p experiment, och om man skall r kna s skall det vara verklighetsf rankrade s.k. kontextrika problem - dvs s dana man st lls inf r i verkligheten, se l nk 1.. Gl m inte att fysik r en experimentell ...
Antagningspoäng för Masterprogram i fysik vid Stockholms universitet 2017. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
Hej :) Jag skriver en fysikuppsats om Newton. Jag har st tt p ett problem, och jag skulle vara tacksam f r hj lp. Men jag r inte s j tteinsatt i fysik, s min fr ga kan verka lite dum. I en bok jag l nat p biblioteket s st r det att Newton ans g att teleskopen p hans tid, vilka var byggda p linser, var defekta eftersom linsen br t vitt ljus och att man d skulle se det som massa olika f rger, och inte vitt. Han f reslog ist llet reflekterande teleskop, byggda p speglar. Men p Wikipedia l ste jag att man idag anv nder b de linsteleskop och spegelteleskop. Linser anv nds v l ocks i till exempel glas gon och kikare? Jag f rst r inte hur det skulle fungera i fall Newtons teori st mmer. Har man utvecklat linser s att de inte ger en f rvr ngd bild? Hade Newton fel? Eller har jag bara missuppfattat n gonting ...
Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet söker en postdoktor i fysik som ska arbeta med in-situ karaktärisering av ultra-tunna skiktsystem såsom övergångsmetaller, silicider, germanider och oxider som är av relevans för elektronik och sensorer. Förändringar av egenskaper som är väsentlig för materialets prestanda som kristallinitet och kemisk sammansättning ska studeras när systemen uppvärms eller utsätts för andra stimuli. Undersökningar ska utföras med ett nytt unikt icke-förstörande jonstrålebaserad instrument - TOF-LEIS. Projektet kommer att fokuserar på deponering av ultra-tunna filmer, karaktärisering av tunnfilmsystem, metodutveckling inom jonspridning och utveckling av analysmetoderna men har också ett inslag av forskning inom fundamental jon-material växelverkan. Vid tandemlaboratoriet inom Uppsala universitet, där det experimentella arbetet kommer att utföras, finns vid sidan av det redan nämnda LEIS-systemet även två tandemacceleratorer (en
Att föra en diskussion framåt är ett av kunskapskraven i fysik för årskurs 9. Men den här metoden kan du ha användning av i alla möjliga sammanhang där du diskuterar, både i skolan och på fritiden. Hä
Som stöd för bedömning och betygssättning i fysik i årskurs 4-6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven El och magnetism, Kraft och rörelse och Ljud i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i fysik i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Gå direkt till provet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen ...
Årets Nobelpristagare i fysik har belönats för deras arbete kring universums uppbyggnad och historia och idag hade vi äran att ta emot de tre pristagarna.
Idag vid lunch får vi veta vad Nobelpriset i fysik går till i år. Vetenskapsradions Camilla Widebeck har här några förslag på kandidater...
9789197370882 | Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi för gymnasieskolan | Tabell- och formelsamlingen innehåller samtliga formler och ta
Tillbringat dagen på tredje seminariet om e-böcker i en serie om e-boksfrågan som Kultur Skåne har anordnat för bibliotek. Det som var intressant nu och även på tidigare seminarium är hur de belyser hela spektrat och kedjan: författar/skribenter|förlag/utgivning|marknad|bibliotek|teknik/maskin|läsaren/konsumenten. Allting hänger ihop. Biblioteket är ingen isolerad ö som kan föra en egen agenda utan att vara…
Det här diskussionsunderlaget riktar sig till dig som undervisar i kursen fysik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Syftet med materialet är att lärare ska få en djupare förståelse för och förtrogenhet med kursplanens innehåll som grund för undervisningen.
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer - lärare, forskare,... ...
Stricklands och Mourous nyuppfunna teknik, kallad CPA eller chirped pulse amplification, blev snabbt standard för alla senare tillkomna högintensitetslasrar. Bland tillämpningarna finns de miljontals synkorrigerande ögonoperationer som numera utförsårligen med de vassaste av ljusstrålar. CPA teknik används även inom forskningen på flera universitet i Sverige. Lunds Lasercentrum (LLC) vid Lunds universitet, är ett av dem.. Inom Lunds Lasercentrum, har vi använt CPA teknik ända sedan 1992, när vi startade vår högeffektlaseranläggning. När tekniken kom så var den ett stort genombrott. Idag har vi inte mindre än tio lasrar vid LLC som alla är baserade på tekniken som uppfanns av Donna Strickland och Gérard Mourou. Den kraftfullaste lasern vid LLC ger ljuspulser med toppeffekt på 40 tusen miljarder Watt. CPA tekniken använder vi s huvudsakligen för grundforskning och är helt avgörande för flera av våra forskningsprojekt, berättar Claes-Göran Wahlström, professor vid ...
Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.
En stor anledning till Kitas framg ngar r naturligtvis v ra l rare. Som l rare p Kitas utm rker du dig genom ovanligt goda mneskunskaper, en mycket god pedagogisk f rm ga och ett stort engagemang f r dina elevers l rande. Du har ett stort intresse av att driva din undervisning fram t d r du hela tiden vill utvecklas f r att n n b ttre resultat. V ra elever r duktiga och har en h g ambitionsniv samtidigt som en del av dem ibland beh ver vara borta fr n skolan pga idrott. Det g r att du m ste vara flexibel och kunna anpassa din undervisning ...
Den 23-24 mars går den nationella finalen i Wallenbergs fysikpris av stapeln vid Umeå universitet. På plats finns då 11 gymnasister som tävlar om platser i...
Hur lärare använder språket kan ha stor betydelse för hur väl gymnasieelever förstår fysikämnet. Det visar en ny avhandling från Malmö universitet.
Det är ett intressant problem ur flera aspekter. Till att börja med framkallar filmen i sig spontana frågor. Det första man undrar efter att ha sett filmen är varför tunnan knycklas ihop. Vidare får man ingen mer information än det man ser med egna ögon. Inga mätetal eller annat som kan ge ledtrådar till vilken formel som är lämplig att använda. Istället består problemet i att välja en ansats (energiprincipen, jämvikt, F=ma etc.) som man tror kan förklara skeendet. Just detta är något som elever behöver träna på. Många efterfrågar siffror för att kunna räkna ut vad som händer med tunnan och har då ingen aning om vad de ska göra när den informationen saknas. De har uppfattningen att formler är något man använder när man har siffror ...
Engelska. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har starka rötter i Borås. 1972 startades Bibliotekshögskolan här och sedan dess har utvecklingen varit stark, både inom grundutbildningen och forskningen. Detta påverkar såklart biblioteket då en av våra huvuduppgifter är att se till att våra samlingar speglar Högskolan i Borås inriktningar och profiler. Vi vill i detta blogginlägg tipsa om några tidskrifter som fokuserar på just biblioteks- och informationsvetenskap. Många forskare inom ämnet här på högskolan har publicerat sig i dessa tidskrifter.. Journal of Documentation (JDoc) är en av de mest etablerade akademiska tidskrifterna inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Den ger en unik inblick i teorier, begrepp, modeller, ramverk och filosofier. JDoc fungerar lite som en länk mellan forskning och yrkesutövning och många artiklar kan fortfarande efter lång tid vara aktuella och därmed bli citerade. Tidskriften publicerar gärna forskningsrapporter ...
Sida för Macmillan Collectors Library hos SF-Bokhandeln. Här hittar du alla produkter knutna till Macmillan Collectors Library.
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:2 ISSN 1654-0247 BOI och Litteratursociologi En undersökning av litteratursociologiska magisteruppsatser skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2005-2008 LINA BIRGERSSON Svensk titel: BOI och litteratursociologi, En undersökning av litteratursociologiska uppsatser skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2005-2008. Engelsk titel: LIS and sociology of literature. A study of sociological literature theses within the subject Library and Information Science 20052008. Författare: Lina Birgersson Kollegium: 1 Färdigställd: 2010 Handledare: Catarina Eriksson Nyckelord: Litteratursociologi, vetenskapsteori, magisteruppsatser, biblioteks- och informationsvetenskap, innehållsanalys, metavetenskap Abstract: This study is a text analysis of 30 masters theses, written by students at the Swedish School of Library and Information Science in ...
HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap
Utbildningen riktar sig till dig som har läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande och som vill fördjupa och bredda dina kunskaper i ämnet. Under utbildningen kommer du exempelvis att utveckla din förståelse för och förmåga att analysera olika former av informationshantering. Du kommer även att ges en introduktion till teorier om organisationer och ledarskap.Programmet är en påbyggnadsutbildning som leder till en magisterexamen. Behörighetskravet är examen på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande (180 hp).Magisterprogrammet omfattar 2 terminers studier på heltid vid Campus i Umeå.
Tillgången på personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 10 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften 2035. Närmare 230 bibliotekarier och informationsvetare beräknas examineras per år under prognosperioden.. Efterfrågan på personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas öka i ungefär samma takt som tillgången. Befolkningsökningen under prognosperioden väntas medföra en generell efterfrågetillväxt och ett ökat antal förvärvsarbetande inom flera delar av ekonomin där bibliotekarier och arkivarier arbetar.. Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens varierade arbetsmarknadsläge för bibliotekarier och informationsvetare kvarstår 2035. ...
Biblioteks- och informationsvetenskap Här kan du som arbetar på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap se till vem du ska vända dig me...
Informationsvetenskap syftar på flera vetenskapliga discipliner som berör ämnet vetenskap om information: Biblioteks- och informationsvetenskap Arkivvetenskap Informationsteori Informationssystem (informatik och systemvetenskap ...
Lediga jobb inom Informationsvetenskap. To have Informationsvetenskap jobs sent to you the day its posted, sign up for job alerts.
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne som fokuserar på olika aspekter av informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnesområden som berör bibliotekens verksamhet. Detta inkluderar bland annat hur individer och grupper söker och använder information, tekniker och möjligheter till lagring och spridning av information samt kunskapsorganisation, bevarande och organiserande av bibliotekets tryckta och elektroniska media. Disciplinen kan räknas till samhällsvetenskap eller humaniora, men har även kopplingar till data- och systemvetenskapen. I ett historiskt perspektiv har biblioteksvetenskap även omfattat arkivvetenskap. Akademiska kurser i biblioteksvetenskap omfattar bland annat studiet av katalogisering och klassifikation av bibliotekets media. I Sverige har ämnet vuxit sedan början av 1990-talet då bibliotekarieutbildningen akademiserades. Utexaminerade biblioteks- och informationsvetare kan bland annat arbeta som ...
2015 års nobelpris i fysik tilldelas Takaaki Kajita, Super-Kamiokande Collaboration, University of Tokyo, Kashiwa, Japan och Arthur B. McDonald, Sudbury Neutrino Observatory Collaboration, Queens University, Kingston, Kanada.. De båda tilldelas priset för avgörande insatser i experiment som avslöjat att neutriner byter identitet. Denna förvandlingskonst kräver att neutriner har massa. Upptäckten har ändrat vår förståelse av materiens innersta och kan visa sig avgörande för vår bild av universum.. Varje år, dagarna efter nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i nobelföreläsningar öppna för allmänheten. Årets föreläsning i fysik, som äger rum söndagen den 13 december, kl 10, kommer att hållas av den ena av årets fysikpristagare professor Arthur B. McDonald i Universitetshuset.. Olga Botner, professor vid institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet och ledamot av Nobelkommittén för fysik ...
Ibland hamnar konferenser mitt i semestern, och om detta kombineras med att konferensen ifråga inte erbjuder bra nätuppkoppling så kan det ta lite tid att rapportera om den. Därför är det inte förrän nu som jag sätter mig ner och skriver några rader om RAILS 8. Research Applications in Information and Library Science är en australiensisk endagskonferens som samlar forskare och yrkesverksamma inom kultur- och informationsområdet från Australien och Nya Zeeland varje år. Denna junivinter hölls konferensen vid The University of South Australia i Adelaide. Eftersom min kollega Anna Lundh och jag råkade befinna oss i Australien hade vi förmånen att kunna presentera ett paper på konferensen. I vårt paper, som Anna är huvudansvarig för, har vi återvänt till bloggarna i en av projektets klassrumsstudier för att förstå hur eleverna diskursivt presenterar sig själva som kompetenta informationssökare och -användare när de arbetar med informationssökning och ...
Den ämnesmässiga täckningen omfattar biblioteks- och informationsvetenskap, informationsåtervinning med mera. Tillgänglig inom Örebro universitet...
Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. D...
MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis, 7, 5 poäng Tentamen moment ett Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis ... ...
Pris: 1324 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Geographic Information Science and Systems av Marina (EDT) De Lima (ISBN 9781632405326) hos Adlibris.se. Fri frakt. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag! Alltid bra priser, fri frakt över 99 kr och snabb leverans. | Adlibris
I kurspaketet behandlas modern teoriutveckling kring användning och tillgängliggörande av arkiv- och arkivinformation, modern arkivvetenskaplig forskning och de nu gällande och de historiska forskningstrender som funnits inom ämnet. Kurspaketet behandlar också vetenskaplig metod tillämpbar i arkiv- och informationsvetenskap vilket tillämpas i det avslutande enskilda arbetet.. ...
KARIN HJALMARSSON Studerar just nu ABM-master i Biblioteks- och Informationsvetenskap i Lund. Arbetar med en självbiografisk serieroman om duktighet, stress och utmattning. Följ gärna projektet på instagram: @karinhj ! EDUCATION 2019-2021 Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds Universitet (Masters Programme in Library and Information Science, Lund University) 2017-2019 Serieskolan i Malmö, Kvarnby Folkhögskola (Kvarnby Comic…
Tid: On 2020-12-09 kl 15.00 Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, Stockholm (English) Ämnesområde: Elektro- och systemteknik Respondent: Shaocheng Huang , Teknisk informationsvetenskap Opponent: Professor Marco Renzo, Handledare: Ming Xiao, Teknisk informationsvetenskap; Mikael Skoglund, Signaler, sensorer och system, Teknisk informationsvetenskap ...
Clio Fysik innehåller digitalt undervisningsmaterial i fysik för högstadiet och mellanstadiet bestående av texter, aktiviteter och årsplaneringar. Prova gratis i 30 dagar.
Jesper Sollerman och Stephan Rosswog, två av Stockholms universitets professorer i astronomi, kan kommentera och förklara dagens Nobelpris i fysik.
Tre pristagare delar på årets nobelpris i fysik, som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademin.. Amerikanen Arthur Ashkin får ena halvan av priset för sina upptäckter som lett fram till utvecklingen av optiska pincetter. Ashkins forskning har gjort det möjligt att med hjälp av laserstrålning fånga och studera enskilda atomer, vilket har haft och har betydelse för studier av biologiska system.. Bland annat har rörelser av olika molekyler inuti celler kunnat studeras, som proteinet kinesins rörelse längs med mikrotubuli i cellskelettet. Nu för tiden hör optiska lasrar till standardutrustningen i många laboratorier för att studera biologiska processer, inklusive proteiner och DNA.. Den andra halvan av fysikpriset delas lika mellan fransmannen Gérard Mourou och kanadensiskan Donna Strickland, för deras metod att skapa högintensiva laserstrålar. Tillsammans utvecklade de tekniken chirped pulse amplification, CPA, som resulterar i ultrakorta och superstarka laserpulsar.. De ...
Sverige nådde stora framgångar i den internationella kunskapsolympiaden i fysik i Yogyakarta i Indonesien. Vi kan stolt meddela att ett hedersomnämnande gick till Lukas Finnveden i årskurs tre på Södra Latin i Stockholm. En&nbs
Den slängde ut filmen ur kameran och levererar knivskarpa bilder från universum såväl som vår kropp. Idag finns ccd-sensorn i var mans digitalkamera och mobil. Nu belönas männen bakom konstruktionen med årets Nobelpris i fysik. De delar det med forskaren som löste problemet med ljusförluster i fiberoptiska kablar.
En av alla föreningar som startats i AU under hösten är Unga Astropartikelfysikföreningen, UAPFF. De har kommit igång imponerande snabbt och bra, och är redan över 100 medlemmar stora. Här skriver ordförande Julia och ledamot Linnéa om föreningens första stora medlemsaktivitet, nämligen att de gick på Nobelföreläsningen i fysik och anordnade en egen Nobelbankett!. I helgen delades årets Nobelpris ut och den traditionsenliga Nobelbanketten hölls. Priset i fysik gick till den första detektionen av gravitationsvågor, en stor upptäckt inom astropartikelfysik som innebär massor av spännande saker. Unga Astropartikelfysikföreningen, en nystartad temaförening under Astronomisk Ungdom, uppmärksammade såklart detta genom att först på fredagen gå och se på de öppna föreläsningarna av pristagarna i fysik, kemi och ekonomi i Stockholm - något som var väldigt lyckat och uppskattat. Även om nivån på föreläsningarna var relativt hög är det alltid coolt att kunna ...
Sista ansökningsdag: 2017-06-18 Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Akademin har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).. För att möta det växande behovet inom områdena människa-datorinteraktion (HCI) och användarcentrerad design (User Experience Design /UX-design) i både undervisning och forskning rekryteras en lektor. Områdena har stark anknytning till utvecklingen av webben och design för webbaserade tjänster. Forskningsfältet har stor utvecklingspotential och det finns starka skäl som talar för en tydligare profilering av detta område i relation till huvudområdet informationsarkitektur vid Högskolan i Borås. Det finns idag ett tydligt behov av ökad kompetens inom området inte minst på avancerad- samt ...
Tidigare i höstas skrev min kollega Charlotte von Essen här i bloggen: Alla vägar bär till BHS. Jag tar vid hennes inlägg och funderar vidare - är det också så att BHS kan ta dig ungefär vart som helst?. Jag är en (i rakt nedstigande led) tredje generationens bibliotekarie, och jag aldrig har arbetat på ett bibliotek. Min farmor Inge Maurins arbetade många år på biblioteket i Tingsryd. Idag är hon 91 år och ägnar fortfarande nätterna åt att läsa. Min far Rolf Maurin utbildade sig till bibliotekarie vid BHS 1974. Hans första jobb var som ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Mjölby följt av många år som gymnasiebibliotekarie. Idag driver han Antikvariat Classica i Växjö, ett antikvariat med inriktning på facklitteratur särskilt inom konst, byggnadsvård, design och arkitektur.. Själv började jag studera på BHS 1996 med ambitionen att bli barnbibliotekarie. Kurserna i kunskapsorganisation fick mig dock intresserad av databaser och IT och jag fortsatte efter ...
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är idag en komplett akademisk miljö. Kärnan i verksamheten är bibliotekarieutbildningen och ska så fortsätta att vara. Den svarar mycket väl mot innebörden av vår devis Vetenskap för profession, utbildningen är forskningsanknuten och har en stark professionsorientering. Parallellt med en kontinuerlig utveckling av bibliotekarieutbildningen har ämnet biblioteks- och informationsvetenskap formats och är idag ett brett humanistisk-samhällsvetenskapligt ämne som inrymmer många intressanta och viktiga fördjupningar. Studier kring lärande, kulturpolitik och management och informationssystem är exempel. Ett annat exempel är uppbyggnaden av program för blivande webbredaktörer och forskning inom området sociala media.. Bibliotekshögskolan har haft en god utveckling och har en stabil grund att stå på för en fortsatt utveckling av verksamheten. Jag vill uttrycka ett stort tack till nu verksamma och ...
Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.. Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.. Källa: Högskolan i Borås.. ...
Högskolan i Borås vill bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi ska vara ett komplett lärosäte med studenten i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 750 anställda, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi bedriver forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode. Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd ...
Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter - den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.. Med anledning av Covid-19 är det viktigt att vi inte är för många personer i lokalen samtidigt. Därför ber vi dig att i första hand mejla, ringa eller chatta med oss.. Infocenter ger svar, hjälp och vägledning. Fäll ihop ...
kontakta Studieverkstaden.. För studenter med funktionsnedsättningar finns Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder. Har du lässvårigheter finns även stöd att få via biblioteket, bl.a. genom talböcker. Om du vill prata med någon om bekymmer som rör din hälsa kan du boka tid hos Studenthälsan här i Lund.. ...
På ub.umu.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Kulturdepartementet har sänt ut Ds 2012:13 Ny bibliotekslag på remiss till 188 instanser varav Högskolan i Borås är en. Andra är SBF, DIK, NSG, länsbibliotek och universitet. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2013 och ersätta den … Continue reading →. ...