Bestillinger modtaget tirsdag inden kl. 15.00 sendes... ,fysikforlaget katalog,Opgaver i fysik A-niveau 2017 - Fysikforlaget katalog - Katalog - LMFK,Landsforeningen for Matematiklærere, Fysiklærere og Kemilærere
... utannonseras inte hösten 2018 men det är fortfarande möjligt att läsa till en kandidatexamen i fysik genom att söka fristående kurser. Dessa fristående kurser ingår i andra utbildningsprogram och dom programstudenterna har förtur till kurserna, men söker du senast 15 april så kommer du att antas.. För att kunna läsa fysik så krävs att du har läst vissa kurser i matematik. Om du vill börja läsa till en kandidatexamen i fysik föreslår vi att du söker följande fristående kurser till höstterminen 2018:. Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp. Kursen har utvecklats som introduktionskurs för civilingenjörsstudenter på Teknisk fysik. Kursen innehåller dock även mycket som är nyttigt för en nybörjarstudent som planerar ta ut en kandidatexamen, t.ex. matematisk och experimentell färdighetsträning samt muntlig och skriftlig kommunikation.. Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp ...
De program som efter andra antagningen var svårast att komma in på var psykologprogrammet, läkarprogrammet, kandidatprogam i fysik, juristprogrammet, ekonomie kandidatprogram, politices kandidatprogram och apotekarprogrammet. De grundkurser på heltid som var mest populära var psykologi, retorik, statskunskap och företagsekonomi.. Inför höstterminen 2016 har 41 618 antagits till kurser och program vid Uppsala universitet, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med höstterminen 2015, då 42 066 studenter ...
På masterprogrammet i fysik skaffar du dig breda och djupa kunskaper och färdigheter inom ett eller flera delområden inom fysik. Du har stor frihet att välja kurser efter eget intresse och ambitioner, men vi erbjuder också tre särskild inriktningar: beräkningsfysik, avancerade material samt atom-, molekyl- och optisk fysik. Du pluggar i en internationell och kan välja att läsa delar av din utbildning utomlands.
Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn
Forskare i fysik med inriktning mot materialfysik, Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
Postdoktortjänst i fysik med inriktning mot materialfysik, Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
detta r ett problem. Vi m ste acceptera tv fakta vad g ller fysik och ven annan naturvetenskap:. * Djupare f rst else f r m nga fenomen kr ver goda kunskaper i matematik och fysik.. * P en fundamental niv f rst r vi ingenting. Ingen vet t.ex. varf r tv massor attraherar varandra, varf r elektromagnetisk str lning finns eller varf r elektronens massa r vad den r. N r det g ller att undervisa i fysik tycker jag att man skall f lja nedanst ende punkter: allts b rja med naturvetenskapens grundvalar experiment och observationer och inte alltf r tidigt teoretisera f r mycket. Fysikundervisning utartar alltf r ofta i att l sa tillr ttalagda problem genom att s tta in v rden i en formel. Problemet reduceras d ofta till ett meningsl st gissande vilken formel man skall anv nda. Det r b ttre att koncentrera sig p experiment, och om man skall r kna s skall det vara verklighetsf rankrade s.k. kontextrika problem - dvs s dana man st lls inf r i verkligheten, se l nk 1.. Gl m inte att fysik r en experimentell ...
... Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
Hej :) Jag skriver en fysikuppsats om Newton. Jag har st tt p ett problem, och jag skulle vara tacksam f r hj lp. Men jag r inte s j tteinsatt i fysik, s min fr ga kan verka lite dum. I en bok jag l nat p biblioteket s st r det att Newton ans g att teleskopen p hans tid, vilka var byggda p linser, var defekta eftersom linsen br t vitt ljus och att man d skulle se det som massa olika f rger, och inte vitt. Han f reslog ist llet reflekterande teleskop, byggda p speglar. Men p Wikipedia l ste jag att man idag anv nder b de linsteleskop och spegelteleskop. Linser anv nds v l ocks i till exempel glas gon och kikare? Jag f rst r inte hur det skulle fungera i fall Newtons teori st mmer. Har man utvecklat linser s att de inte ger en f rvr ngd bild? Hade Newton fel? Eller har jag bara missuppfattat n gonting ...
Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet söker en postdoktor i fysik som ska arbeta med in-situ karaktärisering av ultra-tunna skiktsystem såsom övergångsmetaller, silicider, germanider och oxider som är av relevans för elektronik och sensorer. Förändringar av egenskaper som är väsentlig för materialets prestanda som kristallinitet och kemisk sammansättning ska studeras när systemen uppvärms eller utsätts för andra stimuli. Undersökningar ska utföras med ett nytt unikt icke-förstörande jonstrålebaserad instrument - TOF-LEIS. Projektet kommer att fokuserar på deponering av ultra-tunna filmer, karaktärisering av tunnfilmsystem, metodutveckling inom jonspridning och utveckling av analysmetoderna men har också ett inslag av forskning inom fundamental jon-material växelverkan. Vid tandemlaboratoriet inom Uppsala universitet, där det experimentella arbetet kommer att utföras, finns vid sidan av det redan nämnda LEIS-systemet även två tandemacceleratorer (en
Att föra en diskussion framåt är ett av kunskapskraven i fysik för årskurs 9. Men den här metoden kan du ha användning av i alla möjliga sammanhang där du diskuterar, både i skolan och på fritiden. Hä
Som stöd för bedömning och betygssättning i fysik i årskurs 4-6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven El och magnetism, Kraft och rörelse och Ljud i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i fysik i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Gå direkt till provet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen ...
Årets Nobelpristagare i fysik har belönats för deras arbete kring universums uppbyggnad och historia och idag hade vi äran att ta emot de tre pristagarna.
Idag vid lunch får vi veta vad Nobelpriset i fysik går till i år. Vetenskapsradions Camilla Widebeck har här några förslag på kandidater...
... | Tabell- och formelsamlingen innehåller samtliga formler och ta
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer - lärare, forskare,... ...
Stricklands och Mourous nyuppfunna teknik, kallad CPA eller chirped pulse amplification, blev snabbt standard för alla senare tillkomna högintensitetslasrar. Bland tillämpningarna finns de miljontals synkorrigerande ögonoperationer som numera utförsårligen med de vassaste av ljusstrålar. CPA teknik används även inom forskningen på flera universitet i Sverige. Lunds Lasercentrum (LLC) vid Lunds universitet, är ett av dem.. "Inom Lunds Lasercentrum, har vi använt CPA teknik ända sedan 1992, när vi startade vår högeffektlaseranläggning. När tekniken kom så var den ett stort genombrott. Idag har vi inte mindre än tio lasrar vid LLC som alla är baserade på tekniken som uppfanns av Donna Strickland och Gérard Mourou. Den kraftfullaste lasern vid LLC ger ljuspulser med toppeffekt på 40 tusen miljarder Watt. CPA tekniken använder vi s huvudsakligen för grundforskning och är helt avgörande för flera av våra forskningsprojekt", berättar Claes-Göran Wahlström, professor vid ...
Kan bioelektronik förlänga livet? Magnus Berggren, professor i fysik och elektroteknik, och Eleni Stavrinidou, forskare i fysik och elektroteknik, båda vid Linköpings universitet, berättar om hur de arbetar med att få elektronik att kunna kommunicera med nervsystemet. Inspelat den 13 september 2017 på Linköpings universitet. Arrangörer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Linköpings universitet.
Hur lärare använder språket kan ha stor betydelse för hur väl gymnasieelever förstår fysikämnet. Det visar en ny avhandling från Malmö universitet.
Det är ett intressant problem ur flera aspekter. Till att börja med framkallar filmen i sig spontana frågor. Det första man undrar efter att ha sett filmen är varför tunnan knycklas ihop. Vidare får man ingen mer information än det man ser med egna ögon. Inga mätetal eller annat som kan ge ledtrådar till vilken formel som är lämplig att använda. Istället består problemet i att välja en ansats (energiprincipen, jämvikt, F=ma etc.) som man tror kan förklara skeendet. Just detta är något som elever behöver träna på. Många efterfrågar "siffror" för att kunna "räkna ut" vad som händer med tunnan och har då ingen aning om vad de ska göra när den informationen saknas. De har uppfattningen att formler är något man använder när man har siffror ...
To opgavesamlinger specielt udarbejdet med henblik p situationer, hvor fysiktimerne skal varetages af en vikar/afl ser for klassens normale fysikl rer. Indholdet best r af en r kke fysik- og kemiopgaver, der er s ledes konstrueret, at s rlige "fysiske" hj lpemidler er un dvendige. De f oplysninger eleverne skal bruge foreligger enten p opgavesiden - eller findes i tabellerne forrest i mappen. N r en tabel er n dvendig er dette specielt markeret. Udover opgaver/tabeller findes ogs facitliste med de v sentligste resultater. ...
Årets nobelpristagare i fysik har möjliggjort för dig att både lysa upp ditt hus i mörkret och spara pengar samtidigt. Årets nobelpris i fysik går till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura för uppfinningen av blå effektiva lysdioder, vilket möjliggör bra vita LED-ljuskällor! Detta är bra nyheter för dig, för nu (eller egentligen redan…
Michael Beard är en inte särskilt sympatisk person. För länge sedan fick han nobelpriset i fysik och nu lever han på denna merit genom att åka runt i världen på konferenser och hålla tal mot enorma arvoden. Men helst gör han så litet som möjligt numera. Han är dessutom en beryktad kvinnokarl och notoriskt otrogen. Om detta ger bokens inledning en vink: "Han tillhörde den kategori män - vagt osympatiska, ofta skalliga, korta, feta, intelligenta - som utövade en oförklarlig lockelse på vissa vackra kvinnor".. ...
Masterprogrammet i beräkningsfysik passar dig som har läst ett kandidatprogram i fysik eller beräkningsteknik och vill lära dig hur man med avancerade numeriska verktyg modellerar fysikaliska fenomen.Syfte och kunskapmålInom detta mastersprogram lär du dig hur du omsätter en matematisk modell av ett fysikaliskt skeende till ett pålitligt datorprogram och sedan analyserar resultaten från dina beräkningar. Inom masterprogrammet läser du kurser i programmering, matematiska och numeriska metoder samt fördjupar dina kunskaper i fysik. Examen och arbetsmarknadDå detta masterprogram bygger på att du har en bakgrund inom fysiken ger det i första hand en färdighet att skapa matematisk-numeriska modeller av komplicerade fysikaliska skeenden. Dina erfarenheter är emellertid bredare än så. Du lär dig att analysera, modellera och med datorprogram beskriva komplicerade skeenden och sedan tolka dina resultat. Detta gör dig till en viktig medarbetare inom såväl den tekniskt naturvetenskapliga
Curie, 2016-05-03. Dagens sätt att finansiera forskning är ineffektivt och dyrt, menar Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Södertörns högskola och Mattias Marklund, professori i fysik vid Chalmers. Etablerade forskare får mer pengar än de hinner göra av med, medan unga forskare tvingas avsluta sin karriär innan den börjat.. Läs artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie. ...
Jag heter Leif Ekrem. Är gift med folkloristen Carola Ekrem. Har en dotter och 2 barnbarn - 2 härliga flickor! Jag jobbar som lektor i fysik i Brändö gymnasium. Kan svårligen tänka mig ett roligare arbete. Fungerar dessutom som T3 lärare (Teachers Teaching with Technology), vilket innebär att jag undervisar kolleger i konsten att använda…
OPINION På Karlstads universitet kan studenter utbilda sig till patriarkatkrossare. Studenter verkar kunna bli patriarkatkrossare inom nästan alla program, till exempel civilekonomprogrammet och kandidatprogrammet i fysik. Men om nu skattebetalarna har lagt ned en massa resurser på att tänka ut hur unga människor på Karlstads universitet ska kunna lära sig att krossa patriarkatet så är…
OPINION På Karlstads universitet kan studenter utbilda sig till patriarkatkrossare. Studenter verkar kunna bli patriarkatkrossare inom nästan alla program, till exempel civilekonomprogrammet och kandidatprogrammet i fysik. Men om nu skattebetalarna har lagt ned en massa resurser på att tänka ut hur unga människor på Karlstads universitet ska kunna lära sig att krossa patriarkatet så är…
Styrelsen 2017 består av följande personer:. Per Welander, ordförande, f. 1950, civ.ing. elektroteknik - KTH, fil. kand. i fysik, numerisk analys - Stockholms Universitet. Arbetat som entreprenör och VD för olika IT-företag. Blev intresserad av klimat i samband med deltagande i ett forskningsprojekt om Arktis vid University of Washington. Drev mellan 2005-2011 klimatbloggen Moderna Myter som hade 400 000 läsare per år. Deltog i internationella klimatkonferensen i New York 2009.. Lena Krantz, f. 1959, är utbildad arkeolog, religionshistoriker och ekonom (har även läst grundkursen i Geovetenskap). Intresset för klimatfrågan väcktes för ca 4 år sedan i samband med att filmen "En obekväm sanning" visades på TV och där den sk "Hockeyklubban" visades upp som en sanning. Med utgångspunkt från vad jag fick lära mig om paeloklimat under utbildningstiden (på 80-talet) tänkte jag att; -Det där kan omöjligt vara sant! Hennes huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få ...
Hej , jag gick ut NA i år och måste komplettera vissa betyg och fick en papper av SYV från CentrumVux från Haninge där det står vilka betyg man ska ha osv....enligt denna papper ska jag ha godkänt i NK1b men jag har aldrig haft den i skolan men jag har godkänd i naturvetenskapligt specialisering... Milla SYV: Från vilket program har du examensbevis och vilken utb på högskola vill du bli behörig till!? Har du godkända betyg i fysik, kemi och biologi ...
Chalmers tekniska högskola får tillsammans med Göteborgs universitet i år besök av tre Nobelpristagare, som traditionsenligt håller var sin öppen föreläsning. Nobelpriset i fysik Den 13 december föreläser den ena av årets fysikpristagare, Francois Englert. Tillsammans med Peter W Higgs tilldelades h
Läromedel följer läroplan, kurs- och ämnesplan för skola och gymnasium samt komvux. Läromedel är även kurslitteratur för den kurs eller det program som ska läsas på högskolan och/eller universitetet.. Ett läromedel är oftast en traditionell lärobok, kursbok - men kan till exempel även vara en medicinsk uppslagsbok på 1 000 sidor, ett engelskt sångmaterial med läromedelstext kompletterat med en handdocka, en digital fil som ljudstöd i fysik eller en on line-baserad digital övningsbok i franska.. ...
Igår tränade jag alltså första passet efter operationen. Cyklade i 8min, körde rehab och liiite mage, sen cyklade jag 5min. Det kändes inte så mycket när jag cyklade, bara lite ont i baksidan då o då. Efteråt satt jag med kylpåsen på benet så det inte skulle bli svullet sen, och det blev det inte inatt heller vilket är nice, fast jag har mer ont i baksidan nu så sjukgymnasten sa imorse att det inte blir någon träning idag. Om en kvart blir det slutprov i fysik istället, snacka om ångest inför det!. Läs mer: Amanda Lönnqvist - Friidrott Feed. ...
I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik ...
Hannes Alfvén var en av de sista forskarkändisarna. Han väckte stort rabalder när han i protest mot statsmakterna lämnade Sverige år 1967 och blev borta i tjugo år. Han fick Nobelpriset i fysik ...
Nobelpriset i fysik delas i år mellan de tre brittiska forskarna David Thouless, Duncan Haldane och Michael Kosterlitz för deras upptäckter om olika ovanliga tillstånd som materia kan befinna sig i.
Dagen har bestått av labbrapport i Nationella i fysik. Det gick bra tycker jag. Utförde labben på rätt sätt och fick fram rätt svar, så det blir nog bra poäng på den. Fick även tillbaka min lapprapport i kemin och gissa vad! MVG! Haha gud, i kemi.. Jag blev överaskad kan jag säga. Men positivt överaskad! Prov imorgon i kemi så gör jag bra ifrån mig på de är jag nog säkrad att hålla kvar mitt VG i alla fall, vilket skulle vara skönt att få ha klart för sig. Ikväll är det dags för självförsvar träning/kung fu. Ska bli spännande och roligt! Dock har jag skadat min handled så kan inte slå (vilket jag antar man gör rätt mycket på sånt), men aja jag får väl sparkas istället haha ...
Grafen gav nobelpriset i fysik 2010. Materialet består av kolatomer som breder ut sig i ett plan och bildar en två-dimensionell struktur. Nobelprismaterialet har en otrolig bredd av intressanta egenskaper. Det beror på kombinationen av kolatom och två dimensioner. Kolatomen utgör grunden i allt liv. Den har varit inblandad i nobelpris inom kemi flera gånger.…
Bakom varje nobelpristagare i fysik står en förskollärare, eller lärare - med famnen full av siffror i glada färger. Där står också en och annan lärare, som har skapat spänning och lust att lösa problem. Låt barnen leka fram den grundläggande matematiken med hela kroppen och alla sina sinnen. Utmana och inspirera! Upptäck alla våra roliga och pedagogiska matteverktyg. De hjälper barn på alla nivåer att uppleva matematiken med så många sinnen som möjligt. Själv får du hjälp med att följa läroplanen. Här hittar du allt från färdiga matematikpaket till färgglada sorteringsset, sandpapperssiffror eller klockan som visar hur mycket som är kvar ...
Storleken på de enskilda isbitarna har också betydelse. Är de små eller krossade är det risk för stor utspädning. Exakt varför det är så är så pass fysikaliskt komplicerat att jag inte blivit helt klok på det. Frågar man en bartender säger hen att det är för att kontaktytan mellan isen och vätskan då blir mindre, och det blir den ju, men varför ger det egentligen mindre smältning? Med mina gymnasiekunskaper i fysik tycker jag mig kunna resonera mig fram till att en jämnare temperaturfördelning i isen, som man får med mindre bitar, borde ge mindre smältning. Men så är det alltså inte, av för mig oklara skäl: isbitarna ska vara stora och jämna. Jag skakar av samma anledning inte jättehårt med isen (utom ifall det är en drink som ska skumma), eftersom några isbitar då brukar krossas ...
Idag hade vi vår första Biologilektion. Känns så fint med en till supergo lärare. Han är coolt. Jag mår bra nu. Känns sådär med ett slutprov i fysik i mitten utav Oktober. Det skall bli kul att börja läsa filosofi. Jag är inte skoltrött(än) vilket jag är glad över. Ibland måste jag faktiskt säga nej. Det är synd att 12-åringar skall bry sig så mycket istället för att bara vara. Jag skall sluta tänka över sådant som gör mig ledsen och istället koncentrera mig på allt fint jag har. Godkväll mina kära ...
Årets Nobelpristagare i fysik har visat att neutriner byter identiteter, en förvandlingskonst som kräver att de har massa. Illustrationen föreställer en neutrinon i valet och kvalet mellan olika identiteter - tau-, elektron- eller myonneutrino. (Bild: Johan Janestad/KVA ...
I Fokus Energi som går med Svenska Dagbladet den 8 november intervjuar jag Nobelpristagaren i fysik från 2014 Shuji Nakamura om hans arbete, LED-lamporna och utvecklingen av LiFi. Ladda ned pdf-filen här ...
Kör ett inlägg supertidigt på morgonen och ett sent på kvällen, lite så jag jobbar. Skoldagen flöt på väldigt smärtfritt och jag hann med både en Labrapport i fysik och dom där instuderingsfrågorna i biologi! Blev upphämtad i stan av Lovisa och Liza och vi åkte hem till Louise där vi bakade en (faktiskt, trots att jag är lite skeptisk mot gi och lchf) väldigt god lchf-chokladkaka och spelade sällskapsspel, jag och Lovisa vann - VIKTIGT ...
Nobelpriserna i fysik, medicin och kemi borde väcka fascination för upptäckterna och beundran för mottagarna. Men vissa ser bara dylika prisutdelningar som ännu
Engelska. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har starka rötter i Borås. 1972 startades Bibliotekshögskolan här och sedan dess har utvecklingen varit stark, både inom grundutbildningen och forskningen. Detta påverkar såklart biblioteket då en av våra huvuduppgifter är att se till att våra samlingar speglar Högskolan i Borås inriktningar och profiler. Vi vill i detta blogginlägg tipsa om några tidskrifter som fokuserar på just biblioteks- och informationsvetenskap. Många forskare inom ämnet här på högskolan har publicerat sig i dessa tidskrifter.. Journal of Documentation (JDoc) är en av de mest etablerade akademiska tidskrifterna inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Den ger en unik inblick i teorier, begrepp, modeller, ramverk och filosofier. JDoc fungerar lite som en länk mellan forskning och yrkesutövning och många artiklar kan fortfarande efter lång tid vara aktuella och därmed bli citerade. Tidskriften publicerar gärna forskningsrapporter ...
HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap Här kan du som arbetar på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap se till vem du ska vända dig me...
Informationsvetenskap syftar på flera vetenskapliga discipliner som berör ämnet vetenskap om information: Biblioteks- och informationsvetenskap Arkivvetenskap Informationsteori Informationssystem (informatik och systemvetenskap ...