Databasen Svensk historisk bibliografi digital (SHBd) är en sammanslagning av de tryckta bibliografier som tidigare gavs ut av Svenska historiska...
LIBRIS titelinformation: A bibliography of 17th century German imprints in Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein. Vol. 3, Additions and corrections
LIBRIS titelinformation: Annotated bibliography of sources of information on plant disease distribution in the area of the South pacific commission : Bibliographie commentée des sources dinformation sur la répartition des epiphyties dans la zone daction de la Commission du pacifique sud / comp. by I. D. Firman
Ändra inte titel-, upphovs-, upplage- eller utgivnings/tryckuppgifter utan att först kontakta Kungliga biblioteket. Det är tillåtet att rätta smärre fel i andra egenskaper utan att först kontakta KB.. SB17-projektet genomfördes under en ganska lång period, från 1970-talet till 1997. Det var inget KB-projekt även om bibliografin baserade sig på KB:s samlingar. Uppdraget från början var att skriva manus till en tryckt bibliografi. Den tryckta bibliografin blev aldrig av utan uppgifterna om varje tryck petades in i Libris i stället, med manusens redigeringstecken (huvudsakligen likhetstecken). Dessa kan man låta stå men det är inte förbjudet att ta bort dem. ...
Doris Lessing är 85 år och har åtskilliga titlar i sin bibliografi. Men många historier väntar fortfarande i huvudet, berättar hon för Karin Widegård när de
Information om f rfattarinnan Jane Austen (1775-1817), om hennnes liv och romaner. ven bibliografi, recensioner, kartor, l nkar, med mera ...
Bring, Samuel: Bibliografisk handbok till Sveriges historia. (A bibliographical giude to the history of Sweden.) Stockholm 1934, 780 s. Selective, annotated bibliography. Also published as vol. 15 in Sveriges historia till våra dagar. Stockholm 1945. International bibliography of urban history. Denmark, Finland, Norway, Sweden. Stockholm 1960, 73 s. Lindberg, Folke & Hagstedt Rolf: Suède. Guide international dhistoire urbaine 1, Paris 1977, s 453-464. Svensk historisk bibliografi 1771-1874. (Swedish historical bibliography 1771-1874.) Av Kristian Setterwall, revised and published by Sven Ågren. Uppsala 1937, 911 s. Svensk historisk bibliografi 1875-1900. (Swedish historical bibliography 1875-1900.) Av Kristian Setterwall. Stockholm 1907, 439 s. Svensk historisk bibliografi 1900-1920. (Swedish historical bibliography 1900-1920.) Av Kristian Setterwall. Uppsala 1923, 835 s. Svensk historisk bibliografi 1921-1935. (Swedish historical bibliography 1921-1935.) Av Paul Sjögren. Uppsala 1956, ...
Bibliografi är en förteckning över böcker enligt ett visst system, vanligen av en och samma författare eller rörande ett visst ämne, (till exempel H. C. Andersen Bibliografi, Svensk sjöhistorisk bibliografi, Litteratur om Linköping). Bibliografi är även den vetenskap som sysslar med forskning om böcker som föremål. Den som arbetar med detta kallas bibliograf.. ...
Pris: 335 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Bibliography of the Muskhogean Languages av James Constantine Pilling (ISBN 9781359382337) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Antikvariat Mats Rehnström är specialiserat på äldre svenska böcker och småskrifter från boktryckarkonstens barndom till 1860. I anslutning till den äldre litteraturen har antikvariatet ett brett sortiment av referenslitteratur till försäljning inom ämnesområdena bibliografi & bokväsen samt litteratur- & lärdomshistoria. Vi handlar även av och till med äldre handskrifter.
Ladda ner bok gratis En Ingemar Hedenius bibliografi En fyllig och sakligt kommenterad bibliografi av den filosof som under flera decennier vid mitten av 1900-talet betydde mest för opinionsbildningen i Sverige. Ger generöst upplysningar om bakgrun...
Nasoteket är en samling gipsavgjutningar av särskilt förtjänta (i regel med lundensisk koppling) personers näsor. Samlingen förvaltas av Nasala utskottet och visas just nu tillfälligt på Kulturen i Lund.. ...
Lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader m.m. (ändr. 1983:964, 1985:1081, 1987:267, 1988:275, 1989:223, 1989:298, 1990:162, 1990:1406, 1990:1467, 1991:324, 1991:948, 1991:1987, 1992:657, 1992:894, 1992:1203, 1992:1693, 1992:1694, 1993:51, 1993:356, 1993:368, 1993:590, 1993:1658, 1994:317, 1994:745, 1994:1815, 1995:510, 1995:840, 1995:847, 1995:1490, 1996:710, 1996:1150), av: Socialdepartementet. SFS 1981:49, Stockholm, 22 januari 1981 ...
Skada jag insåg snabbt att mig var primärt dominant, inte undergiven men dock masochist. Ska mig bli piskad är förutsättningen att den andra personen kan sin sak väl. Jag leker beredvilligt med kvinnor och har sex med dem, men skulle ej Den generella uppfattningen verkar befinna, bland icke BDSM-utövare.
Sveriges Schackf rbund 1917 1992. En kr nika. (i Schack 92. Svenskt schack under 75 r, red. Lars Borgstr m. Sveriges Schackf rbund, V stervik 1992 ...
The senses of modernism : technology, perception, and modernist aesthetics. Uppsala, 1998 Prousts motor. Stockholm, 2000 The prose of the world : Flaubert and the art of making things visible. Stockholm, 2006 Nase für Neuigkeiten : Vermischte Nachrichten von James Joyce / Hanns Zischl, Sara Danius. Wien, 2008 Proust-Benjamin : om fotografin. Stockholm, 2011
Sveriges Schackf rbund 1917 1992. En kr nika. (i Schack 92. Svenskt schack under 75 r, red. Lars Borgstr m. Sveriges Schackf rbund, V stervik 1992 ...
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion. HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig till oss ...
Dania polyglotta, (lat. og gr., af poly og glotta tunge, sprog), bibliografi over bøger og artikler trykt i Danmark på udenlandske sprog. Bibliografien består dels af en udgave, der dækker tidsrummet 1901-44, dels af årlige udgaver derefter. I 1969 ændredes udgivelsesprincipperne således, at bibliografien udelukkende omfatter fremmedsproglig litteratur om Danmark uanset trykkested og udgivelsesland. Fra 1998 udkommer Dania polyglotta ikke i trykt form, men den litteratur, der falder inden for rammerne af bibliografien, bliver løbende registreret i Det Kongelige Biblioteks elektroniske system.
EndNote är ett program för att spara referenser, skapa bibliografier och hålla reda på fulltextfiler. Vi anordnar dels ett introduktionstillfälle för dig som inte tidigare använt systemet, dels ett fördjupningstillfälle för dig som gått på introduktionstillfället eller har använt systemet ett tag men vill lära dig mera. Till fördjupningstillfället får du gärna skicka in frågor senast en vecka i förväg. Efter genomgången finns möjlighet att stanna kvar i datorsalen B210 för eget arbete och diskussion. HT-biblioteken ger även support på referenshanteringsverktyget RefWorks. Om du vill ha hjälp med det, hör av dig till oss ...
- en litteraturguide för alla som arbetar i skolan. Syftet med denna bibliografi är att sprida skolforskningsbaserad litteratur som finns inom andraspråksinlärning och flerspråkig ämnesundervisning.
Kom ihåg att inkludera URL:er om möjligt: frånkopplade artiklar är mindre användbara.. Källkoden för den här sidan togs från Free Havens anonymitets bibliografi.. ...
En webbplats med information om tyska klassiska f rfattare och deras liv och verk, det finns ocks inneh llsreferat av ett antal av deras b cker, bibliografi med tips p var man kan l sa mera om den aktuella f rfattaren. Man kan ven hitta om olika litter ra epoker. Dessutom finns det en interaktiv tidslinje ver epoker och f rfattare ...
En bibliografi (fra gresk: βιβλιογραφία (bibliographia), bokbeskrivelse) er en fortegnelse over bøker - eller andre typer tekster eller informasjonsbærere - utvalgt og organisert etter bestemte kriterier. Uttrykket kan også brukes om den bibliografisk notasjon, det vil si utvalget av opplysninger for den enkelte bibliografiske post, og organiseringen av dem. Dette kalles også katalogisering. Faget bibliografi, som er en del av bibliotekarutdannelsen, er vitenskapen om arbeidet med utvalg, beskrivelse og organisering av bibliografier. Vanlige typer bibliografier er nasjonalbibliografier, personbibliografier, faghistoriske bibliografier, litteraturlister i faglitteratur. Bibliografier kan organiseres alfabetisk, kronologisk eller systematisk. Nasjonalbibliografien Norsk bokfortegnelse er organisert systematisk etter Deweys desimalklassifikasjon. Bibliotekene bruker ofte ISBD eller AACR2 som regelsett for en bibliografisk post. Innenfor humanistiske fag er Harvard-systemet mye ...
I samarbete med Centrum för Biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet har KSLA publicerat Vagn J Brøndegaards vetenskapliga artiklar och bibliografi i två volymer Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkmedicinen. Vagn J Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk (2015). Verkets redaktör är FarmD Håkan Tunon vid CBM.. Mer material med etnobiologisk inriktning vid KSLAs bibliotek finns här.. Böckerna finns här att ladda ned kostnadsfritt, man kan även ladda ned enskilda artiklar. Alla filer är i formatet PDF och Adobe Reader (krävs för att öppna filerna) kan hämtas här.. ...
I samarbete med Centrum för Biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet har KSLA publicerat Vagn J Brøndegaards vetenskapliga artiklar och bibliografi i två volymer Etnobotanik. Planter i skik og brug, i historien og folkmedicinen. Vagn J Brøndegaards biografi, bibliografi og artikler i udvalg på dansk (2015). Verkets redaktör är FarmD Håkan Tunón vid CBM.. ...
5. Register till samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1844-2000. Utgivna skrifter och däri använda fornsvenska handskrifter. Utarbetat av Patrik Åström. 2003.. 4. Isak Collijn: Fornsvensk bibliografi. Supplement 2. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918 1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel. 1945 48.. 3. Robert Geete: Fornsvensk bibliografi. Supplement. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1901 1917 samt därtill hörande litterära hjälpmedel jämte bihang: Kalendarium Svecicum. 1919. Utgånget.. 2. Robert Geete: Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. 1903. Utgånget.. 1. G. E. Klemming: Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875. Bibliografi. 1863 79.. ...
Allt om Bibliography of Genealogical Sources for the Counties of Northern Ireland av Peggy Magee. LibraryThing är en katalogiserings- och social nätverkssajt för bokälskare
Denna fristående tredje del av hans bibliografi omfattar åren 2000 t.o.m. 2013. Den innehåller bl.a. en kronologisk verkförteckning, förteckningar över recensioner, inspelningar, intervjuer, tonsättningar, utländska översättningar samt litteratur om Tomas Tranströmer. Här finns även en nästan trehundrasidig presskavalkad, innehållande ett urval av recensioner, intervjuer, biografiska notiser m.m. Därmed är boken inte bara ett standardverk för forskare, utan även en mycket intressant textsamling för alla Tranströmerläsare och andra litteraturintresserade.. Lennart Karlström är bibliotekarie och har varit verksam som kultur- och bibliotekschef, senast i Arboga. Förutom de båda första delarna av denna bibliografi har han tidigare publicerat två bibliografier över Hjalmar Gullberg.. ...
En arkitekts minnen och tankar om hus. Den skånska längan från 1700-talet har många tidlösa kvaliteter. Intrycken från somrar i denna länga sedan åttaårsåldern finns med i John Sjöströms minnen av olika miljöer under ett långt arkitektliv. I undervisning, artiklar och föredrag har han återkommit...
Mot den onyanserade bild av indianböcker och indianer i litteraturen som ofta torgförts kvarstår faktum, att det finns en motbild, som gått dessa kritiker helt förbi. Det inflytande som indianerna som symboler och förebilder har och har haft bland författare som varit eller är intresserade av ämnet och skrivit om det, tycks i grunden okänt för många. Utöver de av facket intresserade har de varit i synnerhet viktiga för miljörörelsen, poesin men även inom den moderna romankonsten. Detta talar ofta ett tydligt språk. Gunnar Harding skissar lite på betydelsen av indianerna för just poeterna. (Harding 2013). När det gäller faktainformationen i Sverige så verkar det trots vederläggarnas oreflekterande syn på saken som om den intresserade alllmänheten därutöver tycks läsa bak och fram. D v s det som verkar mindre smickrande, eller rent rasistiskt, läses intertextuellt som motsatsen. Detta föranledde ett antal kunniga på området indianer att publicera Indianklubbens ...
Orig:s titel: The spell of the sensuous.. Flum eller filosofi. Både och kanske. Abram vet vad han talar om och kan på ett begripligt sätt navigera mellan fakta och fiktion vad gäller t e x indianer och deras förhållande till naturen. Med avstamp i Edmund Husserls fenomenologi och åtskilliga exempel från bl a indianerna visar författaren på hur skriftlösa folk utnyttjar bl a mnemnotekniska punkter i landskapet och mycket annat som skriftkulturerna tappat. Intressanta iakttagelser som mer förefaller vetenskap än flum vilket ju är hotande när man vill göra småfolkens ideologier till mer viktiga än vetenskapliga framsteg. Boken är definitivt mer att applådera än att dissa. Läser du den, så förleds inte att klassa den som knas efter det inledande kapitlet. Författaren är mästerlig i att låta det mynna ut i trovärdig idehistoria med intressanta exempel från auktoriteter inom indianforskningen.. Exemplen är bl a från nordlandets och sydvästerns athapasker... Apacher s ...
P denne side er samle en oversigt over Jules Verne-udgivelser trykt i Finland med henblik kun p det finske bogmarket, men alts p svensk. Det har v ret lidt sv rt at definere udgivelserne, fordi en del udgaver nok er trykt i Finland, men med henblik p det samlede svenske marked, og de er placeret i den svenske bibliografi. Portalen modtager som altid gerne kommentarer og tilf jelser ogs til denne del af den nordiske bibliografi, gerne med skan af omslag eller forsider. ...
Bibliografi: Brita Malmer 80 år den 1 juni 2005, bibliografi 1949-2005 av C. von Heijne & F. Elfver (i Nordisk numismatisk unions medlemsblad 2005:3 Ekstra, s. 95-112 ...
En semsteroppgave på 8-10 sider bibliografi inkludert. Oppgaven skal skrives på spansk. Oppgaven gis av faglærer og skrives innen to uker etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.. ...
Reviderad och utvidgad utgåva Det epokgörande, rikt färgillustrerade verket Den svenska litteraturen, som ursprungligen kom ut i sju band på 1980-talet, presenteras här i en reviderad och utvidgad utgåva som för litteraturhistorien ända fram till år 1995.Här ryms inte bara den så kallade finlitteraturen, utan även populärlitteraturen och barnlitteraturen får sin beskärda del. Varje band innehåller också en resonerande bibliografi och ett register, och band III har även försetts med ett litterärt termregister med ordförklaringar. Band I Från runor till romantik omfattar perioden 8001830 och berättar om litteraturens väg från ättesamhällets skalder och runmästare till upplysning och romantik, Geijer och Tegnér.
I sin artikel om Bill-böckerna i DAST 3/96 frågar sig Björn Vinberg i vilken av alla Bill-böcker som den legendariska Arne Lönnbeck tillskrivna översättningsgrodan - Ja, läspade Violet, egentligen förekommer. Själv har jag sedan en tid (vilket jag berättade för DAST:s läsare i 4/96) ägnat mig åt att försöka upprätta en bibliografi över Bill-böcker och […]. ...
Vill du köpa signerade böcker direkt från Ylva Carlsdotter Wallin? Beställ direkt från Ylvas bokhandel, få dem inom några dagar på posten personligt signerade. Glöm inte att skriva namn och ev. önskemål.
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
En bibliografisk översikt över den icke-vita svenska litteraturen 1969-2018 Följande översikt gör inte anspråk på att vara komplett och utöver utgivningsåruppställningen så går det att ifrågasätta både genre- och minoritetskategorisorteringen då många titlar är svåra att genrebestämma och då många författare är svåra att minoritetskategorisera. Författare med någon form av kurdisk bakgrund inbegriper…
Printz-Påhlson, Göran, …de sköra äggskalen i ordens korg : om Anna Rydstedts poesi, i författarens När jag var prins utav Arkadien. Essäer och intervjuer om poesi och plats, Sthlm 1995 ...
2. Då fotografikonsten nådde Stockholm. Några an-teckningar till 80-års minnet. - Inledning. I. Ryktenas tid. Svenska pressen om den nya uppfinningen. II. Daguer-res hemlighet uppenbaras. Vår första fotografiska hand-bok. III. Bonniers affärer med daguerreotypapparater. Utlandets resande daguerreotypister. m.m. IV. De första daguerreotypbilderna i Stockholm. In- och utländska fo-tografer härstädes. Benzelstjernas Daguerreotyppano-rama. NTfFnr 30-31 juni-juli 1919, s. 85-105. forts., V. Benzelstjernas förevisningar. VI. De första porträtten. VII. De tidigare fotografiateliererna m.m. -Avslutning. NTfF nr 32-33 aug. - sept. 1919, s. 113-121. ...
Kristian Lundbergs nya bok Jag rör mig mot en nollpunkt där allt är du är som verk betraktat någonting som inte kan fogas in under en enda litterär genre. På lite över hundra numrerade avsnitt, som sträcker sig ifrån några rader till några sidor, finns anteckningar och reflektioner om dikt och skrivande, vilka stundvis får inslag av bibliografi och prosapoesi, men med finns också ett antal rena dikter. I betydande grad är det förstås också en poetik, men då inte som en klassiskt strängt definierande sådan utan av ett mer öppet slag. Man skulle kunna hävda att grundstenarna inom all poetisk varakontext är att det finns ett språkligt fysiskt verk: dikten - och mest sannolikt - någon som har skrivit verket: författaren, poeten. Men dessutom finns också den alstrande akten mellan poeten och dikten: det vill säga skrivakten.. Lundbergs verk behandlar alla dessa delar i konstellationen, men betonar särskilt skrivandet. Han menar också att skrivande är nära ...
Collijn Sveriges bibliografi. 1600-talet sp. 0557:05Sid. 116 med spår efter hårstrå från tryckaren själv eller någon av hans hantlangare. Texten huvudsakligen på latin, med delar på grekiska. Med en tryckt dedikation till den då 9-åriga drottning Kristina Serenissimæ ac Potentissimæ, Dn. Christinæ Augustæ .... Sven Eriksson Ausenius (1617-1678), präst. Inskrevs vid Uppsala universitet 29 år gammal. Efter att ha tagit en filosofie kandidatexamen gav sig Ausenius ut på europeiska resor, och hamnade i drottning Kristinas hov i Rom.. ...
Ingeborg Refling Hagen er en av våre store forfattere og kulturbærere, og har satt spor etter seg i Norgeshistorien. Denne siden søker å belyse deler av hennes liv og virke som forfatter.. Bibliografi ...
Här blandas kulturer och språk från avlägsnaste tider till elektronikåldern med en vitalitet/energi som kan ta andan ur en seg europé. Och som kan göra en katalogiserande bibliotekariesjäl frustrerad. Hur skall man dela in en aktuell bibliografi om Afrikas litteratur?
H.C. Andersen-litteraturen: registreret HCA-litteratur fra 1822 til i dag p en r kke sprog fra trykte bibliografier og online samlinger. Bibliografien er en forskningsbibliografi, der opdateres med ny litteratur og med indhold fra Odense Bys Museers arkiver og private samlinger og notater fra forskningens verden
H.C. Andersen-litteraturen: registreret HCA-litteratur fra 1822 til i dag p en r kke sprog fra trykte bibliografier og online samlinger. Bibliografien er en forskningsbibliografi, der opdateres med ny litteratur og med indhold fra Odense Bys Museers arkiver og private samlinger og notater fra forskningens verden
Privatbundet Finland 1906. Bibliografi fver i Finland tryckt idrotts- och sportlitteratur. Bibliografin afslutad 31 Dec. 1905. ovanlig , se st rre bild ...
18 uppsatser om nordisk, svensk och småländsk historia bl a Den Svenska Historien och historia i Småland. Petter Rudebeck och farbrodern i Uppsala av Håkan Nordmark, Skyddet för de gamla i medelltidens lagstiftning av Birgitta Odén, Til kamp for Gammalt och fornt. Bondeuro i Småland og Norge på 1500-talet av Jörn Sandnes, 1500-talets sätesgård som centrum för bygdens offentliga liv av Jan Samuelsson och Den klassiska bruksbebyggelsen i Småland av Olof Nordström. Avslutas med en bibliografi över Lars-Olof Larssons tryckta arbeten. ...
Bibliografiska upplysningar om recensioner och artiklar och annat finns, och i några fall har utförligare, bibliografier påbörjats. Även tonsättningar finns tillgängliga. Det finns också möjlighet att publicera nyskrivet material, såväl skönlitteratur som texter om skönlitteratur ...