Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du denna användning. Läs mer ...
The increasing need for biomass for energy and feedstocks, along with the need to divert organic methane generating wastes from landfills may provide the economic leverage necessary to return this type of marginal land to functional and economic use and is strongly supported by policy at an European Union (EU) level. The use of land to produce biomass for energy production or feedstocks for manufacturing processes (such as plastics and biofuels) has, however, become increasingly contentious, with a number of environmental, economic, and social concerns raised. The REJUVENATE project has developed a decision support framework to help land managers and other decision makers identify potential concerns related to sustainability and what types of biomass re-use for marginal land might be possible, given their particular circumstances. The decision-making framework takes a holistic approach to decision making rather than viewing biomass production simply as an adjunct of a planned phytoremediation ...
Bland de många organisatoriska beslut att göra när man organiserar ett bröllop, en av de största dilemman förblir valet av tärnorna att bära sina egna under evenemanget. Valet av en unik modell som går bra på alla brudtärna kan faktiskt bli ett riktigt företag, speciellt när dina vänner har helt olika fysiska strukturer och egenskaper. Det första viktiga valet att fokusera på är mellan långa, klassiska och traditionella klänningar, eller shorts, mer moderna och ovanliga. Även Traditionellt Klänningar bör följa stilen på bruden (och därför vara strikt lång), under de senaste åren mer och fler evenemang där vi bevittna kortare val, särskilt när äktenskapet firas i en informell atmosfär och kanske under dagen. Vilka regler ska du följa för att inte missa dina brudtärna på din stora dag? Visst, om du väljer att fira en kväll bröllop, är det rekommenderat att välja korta klänningar: kvällen kräver en dresscode långt strängt chic och mycket elegant. Talet ...
I 2008-2009 års Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökning ställdes flera olika frågor om de förtroendevaldas syn på medborgardialog i mellanvalsdemokratin. Vi börjar med frågorna om när i den politiska beslutsprocessen från ax till limpa som kommunfullmäktigeledamöterna tycker det är viktigast respektive mindre viktigt med medborgardialog. Vi frågade om totalt sju olika faser eller stadier i beslutsprocessen - från när initiativ och idéer väcks tidigt i processen, via utredning, beslut och genomförande, till när beslutet efter en tid utvärderas. Svaren lämnades på en skala från 0 (inte alls viktigt) till 10 (mycket viktigt). Resultaten från dessa viktighetbedömningar redovisas i figur 7 där de olika faserna är ordnade efter när i den politiska beslutsprocessen de ligger ...
Nu är de nya beslutsfattarna i kommunerna valda. Nu är de nya beslutsfattarna i kommunerna valda. Svaren i Yles valkompass berättar var de står i en rad frågor som möter dem under de fyra följande åren. Här kan du klicka på din egen kommun för att se vad de invalda tycker. Du kan också se vad de invalda i hela landet har för åsikt i olika frågor. ...
Efter att ansökan om EU-finansiering och eventuell norsk Interreg-finansiering lämnats in bereds den vid respektive sekretariat.
Den 29-30 november anordnas för första gången DigiGov - ett toppledarforum för smartare Sverige. Forumet samlar de högsta beslutsfattarna i offentlig...
När vi talar om time-to-market, är det lätt att glömma att det vanligaste scenariot faktiskt är att den längsta ledtiden är den från idé till när det verkliga FoU-projektet startar. Det är inte ovanligt att ett 12 månader långt FoU-projekt föregås av en 3 år lång beslutsprocess. Detta på grund av att ledningen i många fall saknade fakta om de kommersiella riskerna och/eller möjligheterna.
När du är klar över dina prioriteter så kommer det bli enklare att ta beslut. Det är som att skjuta undan grenarna i en tjock skog.
Målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att stärka Finlands internationella ställning, trygga landets självständighet och territoriella integritet och förbättra finländarnas säkerhet och välfärd. I en värld av inbördes beroendeförhållanden ska Finland främja internationell stabilitet, fred, demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och jämställdhet.
Barnrättsbaserad beslutsprocess - Underlag för praktisk implementering av barnkonventionen inom tandvården Varför en barnrättsbaserad beslutsprocess? Barnkonventionen har varit en del av svensk lagstiftning
Sammansättningen av nämndledamöterna speglar resultatet i det senaste kommunalvalet och utses av kommunfullmäktige. Eftersom det under mandatperioden 2019-2022 är en majoritet med socialdemokrater, kristdemokrater, liberaler och miljöpartister i kommunfullmäktige är det också en de som har majoritet i alla nämnder.. Alla partier som finns i kommunfullmäktige har representation i nämnderna. Nämndernas ledamöter är fritidspolitiker, det betyder att de har sina politiska uppdrag vid sidan av sin ordinarie sysselsättning. ...
Porkala Parentesens styrelse medlemmar består av medlemsföretagare från många olika sektorer inom turismbranschen i Porkala området i västra Nyland.
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Forskningssatsning som bestod av sju projekt och har belyst hur ekosystemtjänster kan integreras i olika beslut. ISBN 978-91-620-8782-1.
Enligt en enkät genomförd av Sitra är både beslutsfattarna och aktörerna som tillhandahåller information missnöjda med utnyttjandet av informationen i beslutsfattandet. Idéer och god praxis för att korrigera situationen existerar, men kunnandet och resurserna saknas. För att förändra situationen behövs det målmedveten utveckling av ledarskapet och en ändring av verksamhetskulturen.
Observera att det endast är vid prioritet Varning som mottagaren aktivt måste gå in och läsa meddelandet. Vid övriga prioriteter visas systemmeddelandet direkt i en dialogruta på skärmen ...
Över tiden kan man finna exempel både på varsamt och ovarsamt hanterande av befintliga bostäder. Samma normer och finansieringsregler gäller för alla vid varje given tidpunkt, men det avgörande för hur husen hanteras är inställningen hos dem som fattar beslut och hos dem som genomför dessa. Ju närmare kontakten är mellan beslutsfattare, hus och användare, desto varsammare hanteras husen. Eller kanske det är så att om man har en varsam inställning ser man till att lära känna sitt objekt och att undersöka det noga innan man fattar beslut om vad som ska göras ...
STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum
Kort om diverse mer eller mindre aktuella ting Det här inlägget är som ett slags potpurri. Nummer ett: Höjd pensionsålder från nästa år. Enligt propagandan från beslutsfattarna beror det på att vi lever allt längre och därför behöver arbeta längre för att pengarna ska räcka. Detta är dels helt sant och dels en stor…
Den manifestation som Tillsammans för Eskilstuna arrangerade på Fristadstorget den 25 februari mot utförsäljningen av hemtjänsten sände en tydlig signal till beslutsfattarna. Nathalie Söderberg från Tillsammans för Eskilstuna och som var en av talarna, berättar för Offensiv att: - Vår manifestation vill göra folk uppmärksamma om att med privatiseringar går man i fel riktning, och vi är många som tycker det.
EazyStocks påfyllningsprocesser effektiviserar beslutsprocessen vilka produkter som ska köpas in samt vilka som ska förflyttas mellan olika lager.
Danderyds kommunstyrelse har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har rätt att fatta en del beslut på egen hand.
Danderyds kommunstyrelse har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har rätt att fatta en del beslut på egen hand.
Träffpunkt Idrott, 5-7 mars på Svenska Mässan i Göteborg, är Sveriges största Idrottsmässa. Idrottens Affärer är i högsta grad närvarande och kommer att grilla beslutsfattarna inom idrotten i Björns Bar på Öppna scenen.Björns Bar lanserades på Träffpunkt Idrott 2016.
... för Skåre Båtklubb. Klubben bildades den 5 juni 1974 och har sin hemort på Skåre i Trelleborgs kommun.. Stadgarna är antagna 1974 och senast reviderade 2019.. § 1 Ändamål. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.. § 2 Medlemskap. 2.1 Ansökan och antagning. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål.. Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.. 2.2 Medlemskategorier. Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 1. medlemmar. 2. familjemedlemmar, boende på samma adress som medlem. 3. hedersmedlem. Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 - 2.. Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. ...
När ska Tyresö kommuns ledning komma och besöka vårt äldreboende? Jag erbjuder mig att jobba en helg med er så att ni som fattar beslut kan förstår hur vi i personalen har det.. Vi går på olika kurser för att lära oss att arbeta med personcentrerad vård. Vi pratar dagligen om värdegrund och hur vi ska bemöta människor.. Hur säger jag till anhöriga att jag inte har tid att sitta med de äldre när de är oroliga och bara behöver få sitta ned och prata med mig som mest? Lever Tyresö upp till dessa krav?. Vi räcker inte till - det har jag konstaterat! Och det handlar inte om hur man planerar sitt arbete, utan vi jobbar med sjuka människor som har ett omfattade behov.. Vi är bra på att vårda människor men det verkar som att ni inte ser vårt värde. Vi är inte bara undersköterskor, vi är de som patienterna litar på. Vi är behövda i verksamheten!. Det är med andra ord vi som ska få verksamheten att fungera dagligen. Men på det sätt som ni resonerar kring ekonomi ...
En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman och har som roll att granska föreningens redovisade ekonomi. Det finns inget krav på att revisorn skall vara auktoriserad eller godkänd om föreningen har en redovisad nettoomsättning på mindre än 80 miljoner kronor. Många föreningar reglerar dock själva i sina stadgar att en auktoriserad eller godkänd revisor krävs. Auktoriserade revisorer tar ofta betydligt högre arvoden än övriga revisorer. Revisorn får inte vara någon i styrelsen (ledamot eller suppleant) eller gift, släkt eller sambo med någon i styrelsen.. ...
Tycker du att beteendet hos dina medarbetare och kunder stundtals är irrationellt och svårt att förutse? Du är inte ensam. Ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i svåra beslut påverkas av irrelevanta faktorer så som hur olika alternativ framställs eller vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter ligger till grund för ett allt mer uppmärksammat begrepp inom beteendeekonomin som kallas nudging. Nudging är en metod där insikter från beteendeekonomi och socialpsykologi tillämpas för att skapa beteendeförändring, genom små ändringar i miljön där beslut fattas. Det kan exempelvis handla om att få kunder att stanna upp och tänka igenom annars rutinmässiga val, eller olika sätt att presentera information för att uppnå större beteendeförändring i olika sammanhang.. Nudging har också visat sig effektivt för att bygga starka organisationer genom bland annat bättre projektplanering, tydligare rekrytering ...
Reducerad tilldelning - Vad innebär "reducerad tilldelning"?. Hur ser den beslutsprocess ut som lett fram till "reducerad tilldelning"? Vilka var beslutsfattarna och vilka var argumenten? Frågorna är viktiga att få allsidigt belysta eftersom om vi (inklusive du själv?) som anser "närpolis" vara en överlägset bästa lösning för de frågor du berör, måste bilda opinion och då vara väl pålästa hur beslutsprocedur och argumentation sett ut.. Agera förebyggande - På vilket sätt har SDN tänkt sig organisera något förebyggande - vad kostar det och vilka resultat förväntar man sig?. Ordningsvakter och trygghetsvärdar - Inhyrda ordningsvakter och trygghetsvärdar är kostnadskrävande. Hur mycket ekonomiskt utrymme finns för detta? Och vem betalar?. Att tro att inhyrda ordningsvakter och trygghetsvärdar skulle komma i närheten av det trygghetsskapande och förebyggande arbete som en kontinuerligt långsiktigt arbetande närpolis kan åstadkomma visar att man inte insett vad ...
Socialstyrelsens rapport om delat beslutsfattande. Rapporten beskriver vad detta innebär och ger en översikt av den vetenskapliga stöd som finns för delat beslutsfattande, med exempel från psykiatrin. Den beskriver vad som krävs för att tillämpa delat beslutsfattande i vården och ger vägledning för hur man kan följa upp och utvärdera delat beslutsfattande. Dessutom presenteras olika verktyg som kan vara till stöd för den som vill fördjupa sig i ämnet.. ...
Vem kan ansöka om att delta i tävlingen? Kulturaktör eller kulturorganisation - oavsett om man drivs i privat regi och/eller helt eller delvis offentligt för...
Men det är egentligen just detta som är en av svagheterna med projektekonomi, att fortsättningen ofta är osäker. Webben är full av olika pilotprojekt och andra projekt som ebbat ut, glömts bort och föråldrats. Samtidigt är beslutsfattarna ofta förtjusta projektformatet: projekthantering är ett sätt att planera och kontrollera arbete, det finns etablerade metoder för hur man går till väga med planering, uppföljning och rapportering. Se bara på forskningsvärlden, hur forskningsfinansiärerna strävar till mätbara resultat och att på andra sätt påverka utvecklingen genom att driva fram till exempel mångdisciplinär forskning genom att finansiera stora projekt, något som inom humaniora inte enkelt låter sig göras på ett naturligt och fruktbart sätt. Frustrationen bland forskare är ofta stor, eftersom snuttifieringen av arbetet gör att oproportionerligt stor tid går åt till att skriva ihop nya projektplaner och ansöka om fortsatt finansiering i form av nya projekt. ...
Syftet med att t.ex. tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Protokoll anslås på anslagstavlan för att allmänheten ska få kännedom om vilka kommunala beslut som har fattats av de beslutande politiska organen. Syftet är att allmänheten ska få kännedom om, och möjlighet att, överklaga de beslut som har fattats.. För att ta del av de protokoll och beslut som fattats följ länk vid anslagen nedan. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. Se kontaktuppgifter till respektive nämndsekreterare i kolumnen till höger.. ...
Vi s ker dig som r ut triktad, kommunikativ och flexibel. Du gillar att arbeta mot tydliga m l och att n resultat. Du kommer att ing i ett team av professionella, initiativrika personer, ofta i ett n ra samarbete med v ra kunder. Arbetsuppgifterna innefattar telefonintervjuer med beslutsfattare inom n ringslivet i syfte att driva v ra kunders aff rsprocesser fram t p kort eller l ng sikt ...
Syftet med planen är att ge beslutsfattarna en helhetsuppfattning om barnens uppväxtförhållanden och välfärd, och om vilka resurser som behövs. Planen ska beaktas när stadens budget och ekonomiplan görs upp, och den ska revideras minst vart fjärde år.
Nu är det bara 100 dagar kvar tills vi inviger Öresundshuset på Almedalsveckans första Öresundsmingel! För nionde året i rad arrangeras Öresundsmingel från måndag till torsdag kl. 17.45-18.45. Under veckan ges det utmärkta tillfällen att nätverka med nationella och regionala beslutsfattare inom näringsliv, akademi och politik. Varmt välkomna!. Läs mer ...
Vi studerade ett bolags säljprocess. "De gånger de varit extremt framgångsrika hade de gjort 5-6 besök hos kunden innan affären och samarbetet var i mål. Dessutom var behoven alltid sanktionerade tidigt i ledningen och hos beslutsfattarna. Med den kunskapen utvecklades säljstrategin och säljarna/ledningen förstod värdet av att skynda långsamt. ...
Hur många gånger har du varit i en situation där du känner att du behöver sätta en gräns, sätta stopp för någon eller något? Och det som hindrar dig är rädslan över att såra någon.Jag har varit i flera sådana situationer och vill medge att förr tog det lång tid för mig att fatta beslutet…
S och Mp:s alternativ till att minska busstrafiken röstades i går ner i trafiknämnden. Det betyder att Alliansens beslut om nedskärningar på
Det fanns stoppsignaler som kunde ha förhindrat miljöskandalen vid Hallandsåsen, men beslutsfattarna struntade i signalerna. Det är en slutsats i en kommande ...
Skriv på! Uppropet ska överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors. Nära 8000 har skrivit på redan, skriv på du också!
Socialstyrelsens rapport om delat beslutsfattande. Rapporten beskriver vad detta innebär och ger en översikt av den vetenskapliga stöd som finns för delat beslutsfattande, med exempel från psykiatrin. Den beskriver vad som krävs för att tillämpa delat beslutsfattande i vården och ger vägledning för hur man kan följa upp och utvärdera delat beslutsfattande. Dessutom presenteras olika verktyg som kan vara till stöd för den som vill fördjupa sig i ämnet.. ...
Syftet med detta projekt är att optimera beslutsfattandet i stora mjölkbesättningar genom att använda systematiska experiment som en integrerad del av avancerade system för management, dvs. ett
Syftet med detta projekt är att optimera beslutsfattandet i stora mjölkbesättningar genom att använda systematiska experiment som en integrerad del av avancerade system för management, dvs. ett
På ett extrainsatt partistyrelsemöte beslutade Sverigedemokraterna idag om att utesluta tolv personer. Bakgrunden till det extrainsatta mötet är den...
Vet ni vad som slog mig igår? Jag tror det var fler också, för det var fan tyst på arenan igår gällande en sak: domarnivån. Jag orkade inte tjafsa om domsluten. Jag har buat såå mycket att det som fanns kvar var en "suck, inte igen".. Att Alvarez åker ut för att han var en rundningskon, men att inte ...
Polismyndigheten har fattat beslut med anledning av de sammanlagt sex ansökningar som inkommit avseende allmänna sammankomster i Falun den 1 maj.
Igår kväll hade kommunfullmäktige sammanträde med beslut om bland annat medborgarförslag, motioner, brandskyddspolicy och högkostnadsskydd.
Det är viktigt att hitta rätt kataraktkirurg för dig. Se frågor som kan hjälpa dig forma ditt beslut på forbattradinsyn.se.