Kreativitet tar fram den egna kraften. Detta gäller såväl för vuxna som för barn. Vi har en föreställning om vad skolan ska vara men tänk om det är någonting annat. Det är väldigt enkelt att falla in i invanda nedärvda mönster av att fastna i att det ska vara som det alltid har varit - det ligger en trygghet i detta. Tyvärr är denna trygghet också vår ryggsäck för att göra på nya och annorlunda sätt, och den första förändringen måste börja hos oss själva ...