HKScan Abp Börsmeddelande 10.2.2012, kl.12:00. Anne Mere blir ny medlem i HKScans ledningsgrupp - svarar för marknadsområdena Finland och Baltikum. HKScan samlar den operativa ledningen för marknadsområdena Finland och Baltikum under ett tak. MBA Anne Mere, vd för HKScans estniska dotterbolag AS Rakvere Lihakombinaat, har fr.o.m. 10 februari 2012 utnämnts till medlem i HKScans ledningsgrupp och ansvarar för genomförandet. Anne Mere svarar i fortsättningen för HKScans marknadsområde Finland i egenskap av vd för HKScan Finland Oy samt för marknadsområdet Baltikum.. HKScan sammanförde redan tidigare i januari den operativa ledningen av marknadsområdena Sverige och Danmark under Scan AB:s vd Denis Mattsson. Enligt HKScans vd Matti Perkonoja är bolagets målsättning att ytterligare förbättra utnyttjandet av synergifördelarna mellan de olika marknadsområdena.. Förändringen påverkar inte HKScans rapportering. Affärssegmenten redovisas även i fortsättningen som separata ...
Moderniseringen av det mobila nätverket i Baltikum har utvecklats i samarbete Nokia Networks. Under projektet implementerade Tele2 den senaste teknologin för sitt mobila nätverk i existerande basstationer. Samtidigt byggdes dessutom 540 nya sajter. Tele2s mobila nätverk, som nu är det modernaste i Baltikum, levererar högkvalitativ samtalstäckning samt snabbt mobilt internet med 4G.. "Vi är mycket glada över att våra 3,3 miljoner kunder i de baltiska länderna kan njuta av ett överlägset mobilt bredband. Detta är den viktigaste investeringen vi har gjort i regionen och det hjälper oss att även fortsättningsvis leverera vad vi lovar till kunderna - hög kvalitet till låga priser", säger Niklas Sonkin, vice VD och affärsområdesschef för Centraleuropa och Eurasien på Tele2. För mer information, kontakta: ...
Statsskick Samtliga stater är republiker. Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland är en republik i Baltikum, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Landet omfattar över 1500 öar i Östersjön och Finska viken, som ligger mellan Estland och Finland. Öarna utgör ca 10 procent av landets totala yta. De två största öarna är Ösel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa), som ligger mellan Rigabukten och Östersjön. Genom sjön Peipus i öster, i Estlands största sjö, utgör en del av gränsen mot Ryssland.. Lettland, officiellt Republiken Lettland, en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland ...
10-11-01 12:00 , Pressmeddelanden Efter några tuffa år är den ekonomiska krisen över för Baltikum, Polen och Ryssland, åtminstone med avseende på tillväxten, som är tillbaka. Estlands förestående euroanslutning understryker att en ny era har börjat för Baltikum.. Exporten har inledningsvis varit den främsta drivkraften i återhämtningen, medan utvecklingen i de inhemska ekonomierna varierar betydligt. Polen leder klart och Ryssland accelererar, medan de baltiska länderna fortfarande kämpar för att få fart på den inhemska efterfrågan.. I Estland är det i huvudsak exporten som drivit på återhämtningen. Även om det ljusnat på arbetsmarknaden är konsumtionen alltjämt bräcklig. Införandet av euron väntas ingjuta nytt förtroende i ekonomin, både på hemmaplan och i utlandet, och ge ytterligare styrka i återhämtningen. Estland har god ordning på sina offentliga finanser, men har däremot andra utmaningar att tackla: inflationen är på väg uppåt och ...
01.11.10 12:00 , Lehdistötiedotteet Efter några tuffa år är den ekonomiska krisen över för Baltikum, Polen och Ryssland, åtminstone med avseende på tillväxten, som är tillbaka. Estlands förestående euroanslutning understryker att en ny era har börjat för Baltikum.. Exporten har inledningsvis varit den främsta drivkraften i återhämtningen, medan utvecklingen i de inhemska ekonomierna varierar betydligt. Polen leder klart och Ryssland accelererar, medan de baltiska länderna fortfarande kämpar för att få fart på den inhemska efterfrågan.. I Estland är det i huvudsak exporten som drivit på återhämtningen. Även om det ljusnat på arbetsmarknaden är konsumtionen alltjämt bräcklig. Införandet av euron väntas ingjuta nytt förtroende i ekonomin, både på hemmaplan och i utlandet, och ge ytterligare styrka i återhämtningen. Estland har god ordning på sina offentliga finanser, men har däremot andra utmaningar att tackla: inflationen är på väg uppåt och ...
Drawing on cross-national public opinion surveys from the spring of 2014, this article analyses popular support for democracy in the three Baltic states - more specifically the attitudinal differences between the ethnic majorities and the Russian-speaking minorities in Estonia, Latvia and Lithuania. It assesses the democratic political culture of the three countries 25 years after the fall of communism in Europe, 10 years after EU membership, a few years after the global financial crisis, and in the midst of the recent Russian-Ukrainian crisis. The data demonstrate widespread public dissatisfaction with democracy throughout the region, especially in Latvia, the country hardest hit by the crisis in 2008-2009. As a rule, the Russian-speaking minorities in the three Baltic states tend to be more critical of democracy than ethnic Estonians, Latvians and Lithuanians.
Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår
Vi som är intresserade av ekonomi har länge följt med vad som hänt och händer i Baltikum. Nu börjar även personer som inte är intresserade av ekonomi undra vad som har hänt i Baltikum. De svenska bankerna med Swedbank i täten har lånat ut flera hundratals miljarder till lyxlägenheter och dyra lyxbilar. Som säkerhet har…
Den svenska studien av Helena Malmström med flera är inte helt tydligt att de gotländska säljägarna och grisätarna att de skulle komma från Baltikum. Idag går det inte att avgöra det. Genetikerna har tolkat att bärare av mtDNA U4 och dess varianter och U5 och dess varianter bärs av nutida letter. Det finns även ett förhistoriskt mtDNA U4 som har blev funnet i ett skelett från Kundokulturen i Baltikum. De arkeologiska materialet från Gotland, från gropkeramisk tid, pekar mot det svenska fastlandet. Genetikerna och arkeologer har nog övertolkat förmågan att paddla med båt från Baltikum till Gotland. Åsa M. Larsson visar i sin avhandling att olika keramikkulturer överlappar varandra från Polen - Baltikum - Sydvästra Finland - Åland och Mälardalen. Det visar på forntida vattenvägar och inte på direkta förbindelser mellan Baltikum och Gotland. U4 och U5a finns ju även hos nutida befolkningen i Sverige, enligt Tuuli Lappalainens med fleras studie. Det handlar nog om att ...
Och kanske viktigast, den hetaste militära konfrontationslinjen i den militärs spänning som återuppstått i Europa hittar vi inte längs den gamla centralfronten utan i Östersjön med Gotland i centrum.. Nu har vi en situation där Gotland vid en konflikt i området är av största intresse, inte bara för Sverige utan, i kanske ännu större utsträckning, även för NATO och Ryssland. Kontroll över ön skulle vara avgörande för att genomföra respektive förhindra ett NATO-ingripande mot rysk aggression riktad mot de baltiska staterna. Gotland har helt plötsligt hamnat mitt i spänningscentrum och kan vara nyckeln till framgång för både NATO och Ryssland. Detta är en helt annan situation än den under det kalla kriget då ön kan sägas varit något som endast berörde Sverige och WP och då vid ett WP-angrepp mot S och mellersta Sverige.. Om man inte insett, eller av skilda skäl inte vill inse, realiteterna utan lever kvar i kalla kriget-tänket vad gäller Gotland är, som jag ...
Tonie Wickman Miljögifter inom Baltic Sea Action Plan Control of hazardous substances in the Baltic Sea region Tonie Wickman, Miljöförvaltningen, Stockholms stad Riksmöte för vattenorganisationer 17-18
Sedan afrikansk svinpest upptäcktes i Estland, Lettland och Litauen under 2014 har hundratals utbrott rapporterats, f f a hos vildsvin men också i småskaliga och kommersiella grisbesättningar. Länderna har vidtagit omfattande smittskydds- och bekämpningsåtgärder och under första halvan av 2015 rapporterades också färre fall i grisbesättningar. Rapporter om afrikansk svinpest på vildsvin har dock fortsatt att komma. Under sommaren i år har situationen återigen försämrats genom att afrikansk svinpest konstaterats i flera småskaliga grisbesättningar i alla tre länderna. Dessutom har tre kommersiella besättningar i Estland drabbats av smittan. Stora delar av Lettland och Litauen ligger inom de restriktionsområden som fastslagits av EU-kommissionen och när det gäller Estland ingår hela fastlandet i restriktionsområdet.. Afrikansk svinpest får anses vara etablerad i Baltikum och smittspridningen är inte under kontroll. I Estland finns långt framskridna planer på ...
av Bo Hugemark De baltiska staternas flaggor - Lettland, Litauen och Estland. Foto: Shutterstock.com. I år fyller Estland, Lettland och Litauen 100
Tidigare har rådet för mission förmedlat understöd till den baltiska pastorslönefonden som hjälper metodistkyrkorna i Estland, Lettland och Litauen med pastorslöner. Medlen som insamlats till förmån för Baltikum har sjunkit jämfört med tidigare år och för åren 2015-16 har kyrkostyrelsen budgeterat ett understöd om 2500 euro/år.. ...
Res Baltikum runt med Tj rnarpsbuss och utforska de tre vackra huvudst derna i Estland, Lettland och Litauen eller f lj med p kryssning. L s mer & boka h r!
En ny superresistent och mycket svårbehandlad form av TBC håller på att spridas, bland annat i Baltikum. I Lettland är till exempel nästan vart femte ...
Genom vårt projekt "En drogfri barndom" satsar vi på att stötta de fantastiska ungdomsledarna på plats med redskap och ekonomiskt stöd för att möjliggöra en aktiv och drogfri fritid för barn och unga i Gaujiena. Projektet innefattar både idrott och kultur.. Situation Baltikum tror på att genom satsningar på barn och ungdomar kunna förändra situationen till det bättre för framtida generationer i Lettland. ...
Om Ryssland skulle få för sig att anfalla Baltikum så skulle NATO förlora territoriet väldigt snabbt. Ryssland skulle ha säkrat hela området inom 60 timmar. Om detta skriver tidningen Foreignpolicy som har granskat undersökningar som det amerikanska förvaret utfört. Rysslands styrka är dess överväldigande numerär i mekaniserade enheter. Alltså pansar och bepansrade fordon för infanteriet.…
Ta båten över till Baltikum och res runt på egen hand i Litauen och Estland. Upplev vacker natur, pittoreska byar, kultur och billig shopping.
Det stort uppmärksammade iscensatta mordet på den ryska journalisten Arkadij Babtjenko i slutet av maj satte på nytt strålkastarna på journalisters säkerhet i Ryssland med närområden.. Den ukrainska säkerhetstjänstens operation och den dramatiska presskonferensen där det avsöljades att Babtjenko lever inträffade samtidigt som en internationell konferens om yttrandefrihet, Speaking is Silver, ordnades på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. Konferensens fokus var på pressfriheten i Ryssland, Ukraina och Baltikum.. Först lite siffror: i Ryssland har 5 journalister fängslats år 2018, i Ukraina tre stycken. Under åren 2008-2018 har 11 journalister dödats i Ryssland och 11 i Ukraina, detta enligt organisationen Comittee to Protect Journalists. På den ryska tidningen Novaya Gazetas redaktion hänger sju porträtt på journalister som mördats medan de jobbat för tidningen.. Organisationen Reportrar utan gränser ger varje år ut en lista på hur det är ställt med pressfriheten i ...
ryssland, baltiska stater, korruption, putin, bomber, atombomber,oligark, r varbaroner,k rnvapen,hitler, stalin, mao, rysk ekonomi.
ryssland, baltiska stater, korruption, putin, bomber, atombomber,oligark, r varbaroner,k rnvapen,hitler, stalin, mao, rysk ekonomi.
ryssland, baltiska stater, korruption, putin, bomber, atombomber,oligark, r varbaroner,k rnvapen,hitler, stalin, mao, rysk ekonomi.
Multi-Tekniks nybildade dotterbolag i Litauen, PCB Baltic UAB har under hösten och vintern fått flera stora genombrottsorder från OEM- och kontraktstillverkare i Baltikum.
Kalevi "Kallu" Westersund, som tidigare jobbade på Seglarförbundet och dess efterföljare SBF, är en av dem som vet mest om segling och hamnar i Estland och övriga Baltikum. Han har bland annat ansvarat för ett antal eskaderseglingar dit. Kallu delar med sig av sin kunskap på Björkholmen torsdagen den 25 oktober klockan 18. Presentationen går på finska, men han har fina bilder och diskussionen kan föras på önskat språk ...
Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike, Storbritannien och Baltikum. Commisioned by Boverket (Unpublished) Bakgrunden till rapporten Samhällsplanering för jämställd trygghet är att re-geringen i oktober 2008 gav Boverket och länsstyrelserna i uppdrag att…
Vi reste med buss Tallin-Tartu-Riga-Vilnius-Maripol (södra f.d. Ostpreussen)-Gdansk. Använd router var ZTE MF93D kompletterad med yttre antennspröt för 1800 MHz vilket fungerade bra både för 3G och 4G (i Baltikum och Polen används företrädesvis 4G 1800). Foten för två antennspröt med SMA kontakter liknar den som Kjell & co har men de dubbla kablarna är bara en meter långa istället för Kjelles fem vilket ger för höga förluster. Generellt gav antennarrangemanget 6 dB bättre signal än modemet ensamt och jag noterade inga avbrott. Jag gav upp att försöka bestfälla kort på förhand och fick leta reda på kort i första stad vi stannade i i respektive land. Alla kort kan köpas utan registrering och utan id (till skillnad från krånglet i Italien och fr a Frankrike där man dessutom måste kunna uppge fast adress i landet). Alla paket har instruktion på engelska och man kommer lätt igång med ett SMS eller ett samtal enbart med ledning av instruktionen. Pinkoder togs bort i ...
Inför sista ansökningsdag till de universitetsövergripande utbytesplatserna i Norden, Baltikum och Europa - är du välkommen med dina frågor under drop-in.. Du kan studera i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel. Just nu utlyser International Office de universitetsövergripande utbytesplatserna som är öppna för alla studenter, oavsett vilken institution du studerar vid.. Sista ansökningsdag är den 1 mars.. Utbytesstudier inom Europa. ...
De baltiska länderna, som blev medlemmar i EU den första maj, är nu på väg att skärpa sin alkoholpolitik. Än så länge kan man köpa alkohol dygnet runt, ...
Ta sjövägen med DFDS till Norge, Danmark, Baltikum och England. Vi har både färjetrafik och minikryssningar för alla smaker.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com ...
Finansinspektionen har enligt generaldirektören Erik Thedéen inte sett något konstigt kring de svenska bankerna i Baltikum, men man måste vara ödmjuk och noga undersöka vad man kan lära sig av den estniska penningtvättsskandalen.
AstraZeneca meddelar i dag att man har anställt Christina Malmberg Hägerstrand i en ny roll som presschef för bolaget i Norden och Baltikum. Hon börjar den 7 januari 2019 och kommer rapportera till Kommunikationsdirektör Jacob Lund.. Christina Malmberg Hägerstrand har lång erfarenhet från media och kommunikationsbranschen. Hon har arbetat som reporter på Dagens Industri och Nyhetsbyrån Direkt, nyhetschef på Di TV och som kommunikationschef på Nasdaq Nordic & Baltic. Hon kommer senast från en tjänst som chef för extern kommunikation och presschef på Alecta.. Christina Malmberg Hägerstrand är utbildad i Sverige och Frankrike och har en juris kandidatexamen och en examen från JMK:s journalistikprogram.. "Jag är stolt över att få förtroendet att arbeta med AstraZenecas starka varumärke och ser med glädje fram emot att få bygga och vidareutveckla bolagets mediarelationer. AstraZenecas unika position i den här regionen och framför allt i Sverige, samt bolagets starka fokus ...
När de baltiska staterna blev självständiga i början av 1990-talet startade ett omfattande utvecklingssamarbete mellan länderna och Sverige.
Ordföranden för den socialdemokratiska insamlingsgruppen, Anna-Greta Leijon, förklarade dagen efter att den ovannämnda kommitten inte är någon partipolitisk organisation och att "folken i Baltikum är inte betjänta av grälsjuka svenskar utan av moralisk och praktisk solidaritet". När hon först fick frågan om ...
Swedbanks vd förnekar brottslig verksamhet. En av Sveriges största banker Swedbank dras allt mer in i den baltiska penningtvättshärvan. [link:https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/swedbanks-lokala-kunder-tar-emot-stora-summor-fran-misstankta-bolag;Sveriges Television och programmet Uppdrag granskning levererar nya avslöjanden;standard;] på tisdagen om bankens dubiösa verksamhet i Baltikum. ...
Den 3 december valdes Jan Aronson till ny styrelseordförande i Arkiv Digital AD AB. Han efterträder Karin Almlöf, som nyligen valt att avgå från posten.. Jan Aronson har under 2014 varit ledamot i ArkivDigitals styrelse. Han är utbildad systemvetare från Stockholms Universitet och har många års erfarenhet från IT-branschen, framförallt från olika chefsroller inom försäljning och marknadsföring. Jan har bl.a. en bakgrund som marknadschef på Digital Equipment i Sverige samt EMEA, VD på Information Highway och Merkantildata Systems samt affärsområdeschef för Orange Business Services i Norden och Baltikum.. - Den gedigna kompetens och erfarenhet som Jan Aronson besitter är en stor tillgång för företaget, säger VD Mikael Karlsson. I den nya rollen som styrelseordförande kommer det att bli ännu tydligare än tidigare.. - ArkivDigital är i ett spännande utvecklingsskede och mycket nytt kommer att hända under de kommande åren, säger Jan Aronson. Att få träda in som ny ...
Nent sjösätter Viaplay i Baltikum, med siktet inställt på marknadsledarskap - och lansering i fler länder. Det berättar vd Anders Jensen, som passar på att ge en känga åt experter som uttalat sig kring Telia/Discovery-affären:
Handelsbanken avvecklar sin verksamhet i de tre baltiska länderna och stänger sina kontor i Tallinn, Riga och Vilnius, skriver banken i ett pressmeddelande. Banken, som har bedrivit bankverksamhet i länderna i tio år, hänvisar till svag lönsamhet, höga.
Pris: 190 kr. Inbunden, 2016. Finns i lager. Köp Sovjets barnbarn : ryssarna i Baltikum av Kalle Kniivilä hos Bokus.com. Boken har 5 st läsarrecensioner.
Köp & sälj Sedlar från Baltikum på Tradera.com ᐈ Fynda bland 25 annonser • Begagnat & nytt, auktion & fast pris till salu ✅ Köp enkelt på Tradera.com
Matton.se har ett brett sortiment av Royaltyfria bilder på temat Travel & Tourism: Baltic States. Vi har samlat ett stort utbud av Royaltyfria bi...
WHITE GUIDE BALTICS: Två tidigare år har White Guide listat "Best of the Baltics" i White Guide Nordic. I år hade guiden en egen lansering.. Aldrig har det varit godare att besöka Baltikum. Det konstaterades i veckan när White Guide Baltics 2018 presenterades i Tallinn. Guiden som tidigare innehöll 60 restauranger har i år växt med ytterligare 100.. - När det gäller gastronomin går den baltiska regionen genom en mycket dynamisk fas nu. Utvecklingen började tidigare i Estland men Lettland och i Litauen kommer starkt, berättar Aivar Hansan, utgivare av White Guide i Baltikum.. Förra årets toppkrogar har fortsatt sin utveckling och bytte vid årets lansering plats med varandra. Bäst i Baltikum 2018 är NOA Chefs Hall i Tallinn, tätt följt av Vincents i Riga. Tredje platsen delas i år av de båda nykomlingarna Nüman i Kaunas, Litauen och Alexander Chefs Table i Tallinn, Estland.. För mer information och topp 30-lista besökt whiteguide-nordic.com. ...
Häromdagen fattade det danska Folketinget beslut om att Danmark ska delta i NATO:s robotförsvar. Visserligen bara med sensorer placerade på fartyg och inte som bas för robotar, men detta kommer ändå att kraftigt höja insatserna i Östersjöområdet. Ryssland har sedan länge varit tydligt med att man kommer att bemöta robotförsvaret med frambasering av Iskanderrobotar, vilket ytterligare talar för en basering av dessa i Kaliningrad. Baltikum är något av en militär munsbit för Ryssland och det är i ljuset av det vi ska se den ökade amerikanska närvaron där, ämnad att avskräcka från ett angrepp. Den ryska övningen Zapad (Väst) 2009 innebar ett scenario där man övade ett angrepp på Baltikum. Övningen fick NATO att återuppta sin försvarsplanering och att påbörja en krisplanering i händelse av ett ryskt angrepp på Baltikum. Sveriges roll i detta scenario är omfattande, framförallt till följd av Gotlands läge, men vad gäller södra Sverige, samt svenskt ...
När det gäller svenska bankers dotterbanker i Baltikum ligger huvudansvaret för tillsynen på myndigheten i det land där dotterbanken är verksam. Det är nationella regler som tillämpas. FI kan därför inte på egen hand bedriva tillsyn av dotterbankerna på plats i Baltikum, granska kunder och transaktioner eller ingripa mot dessa banker. Avgörande för effektiv tillsyn över banker med verksamhet i flera länder är samarbete mellan de ansvariga myndigheterna.. Den senaste tidens rapportering om allvarliga brister i penningtvättshanteringen i Baltikum visar att FI och andra tillsynsmyndigheter borde gjort mer för att samordna tillsynen av banker med verksamhet i flera länder. FI har, som tidigare meddelats, tillsammans med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen inlett en utredning av de svenska bankernas penningtvättshantering.. Samarbetet måste också stärkas för att uppnå en verkningsfull tillsyn. FI och andra myndigheter har nu inlett arbetet med att skapa ett ...
5. Vad gäller Baltikum är det en knivig fråga. Ett av de boendes i Baltikums största problem (Baltiska folk, ryssar, ukrainare etc etc) största problem är att de verkar konsekvent just nu leka politisk sandlåda och inte klara av att komma överens. Området har också fått rätt dåliga förutsättningar från början, med en rätt stor mix av folk och många tillbakaflyttade samt oavslutade uppgörelser om inbillade och faktiska historiska orättvisor. Baltikums möjligheter påverkar såklart både Norden och norra kontinentala Europa, främst Polen. Men att försvara Baltikum över ett hav som är är omtvistat är svårt. Risken är uppenbar att Baltikum kan bli ett sorts nytt Sudetland. Så om man vill ha stabilitet där gäller det att ekonomin går upp, folk av alla möjliga slag som redan bort där stannar och utvecklar det istället för att torka toaletter i Sverige, bygga i Norge och till slut flytta permanent till Irland tex och bli folk i exil, fast en nyare generation än ...
MONIER är den ledande leverantören av takmaterial i Norden och Baltikum. Med ett brett sortiment av kompletta tak inkluderande takpannor, specialpannor och tillbehör; har Monier allt det som gör taket funktionellt och estetiskt. Monier har ca 300 anställda i Norden och Baltikum och hade år 2014 en omsättning på 101 miljoner Euro. Huvudkontoret finns i Sverige liksom fabriken i Vittinge som tillverkar tegelpannor och fabriken i Jönåker som tillverkar betongpannor. I Sverige finns ca 100 anställda. Våra kända varumärken är bland annat Vittinge, Jönåker och KDN. Monier Norden & Baltikum är en del av Monier. Totalt har företaget aktiviteter i 35 länder. Monier är världsledande producent av lutande takprodukter, taktillbehör och skorstenar. Under 2014 hade Monier 7 300 anställda och försäljning på över 1,211 miljarder Euro.
Detta förslag är helt vansinnigt. Jag jobbar för en av de större bankerna och redan idag har man flyttat en stor del av bankens IT verksamhet till Baltikum. Under nästa år ska fler jobb flyttas över så att antalet anställda blir ca 50/50 fördelade mellan Sverige och Baltikum. Det beslutades redan innan det här förslaget las fram. Genomsnittslönerna i Baltikum är ca 6:e del av vad de är i Sverige. Det är den konkurrens som anställda i Sverige ställs inför. Om den här skatten röstas igenom kommer ännu fler jobb försvinna och skatteintäkterna kommer snarare minska än öka. /Stefan ...
1.9.2017. Utrikesminister Timo Soini träffar Storbritanniens, de nordiska ländernas och de baltiska ländernas utrikesministrar i London den 4 september.. Ministrarna ska bland annat diskutera säkerheten kring Östersjön, hybridhot och säkerhets- och försvarssamarbete. De kommer också att utbyta synpunkter på de transatlantiska relationerna och på situationen i Mellanöstern och Nordkorea.. Ytterligare information: Jussi Tanner, utrikesministers diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 663, och Jukka Salovaara, avdelningschef, politiska avdelningen, tfn +358 295 350 636. Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected] ...
Vid vilket läge skulle Ryssland kunna tänkas sig att angripa Sverige för att ta Gotland? Först måste vi klara ut att Ryssland kommer aldrig ensidigt genomföra ett väpnat angrepp mot Sverige, det kommer alltid finns ett övergripande strategiskt syfte som är riktad mot NATO vid ett ryskt angrepp på Sverige. Sverige i sig saknar värde för Ryssland, däremot har vi vissa geostrategiska punkter som Ryssland måste behärska för att fullfölja ett angrepp på NATO. Likväl behöver detta angrepp på Sverige ej ske samordnat med ett samtidigt angrepp på NATO, utan mer troligt kommer ett angrepp på Sverige ske dygn upptill veckor tidigare. Främst utifrån det faktum att NATO saknar förmågan att snabbt tillföra förband till Baltikum som ett exempel, men även Tyskland. Detta utifrån att de sista egentliga förbands föråden i Europa avvecklades (förutom de norska) ifjol. Således Gotland tas för att omintetgöra truppförstärkningar till Baltikum, likväl kan ett angrepp på ...