SKOGSFOND BALTIKUM INLEDER FÖRVÄRVSARBETE I LITAUEN Skogsfond Baltikum AB (publ) har sedan september 2019 förvärvat 5300 hektar skog i Lettland och verksamheten expanderar nu till Litauen. Syftet är att tillvarata affärsmöjligheter i större delar av Baltikum och öka potentiell totalavkastning för investerarna. Skogsfond Baltikum har nu tre aktiva förvärvsteam; Norra Lettland, Södra Lettland och Litauen.. Skogsindustrins utveckling i Litauen ligger relativt sett några år efter Lettland, vilket historisk gjort att både skogsråvaran och skogsfastigheterna varit något lägre prissatta i Litauen. Skogsfastigheterna är dock större i Lettland och det är därmed också enklare att förvärva större arealer skogsmark i Lettland. Men, den första januari 2020 infördes en begränsningsregel i Litauen för stora etablerade skogsbolag med över 1500 hektar mark, vilket gjort att aktörer med över 1500 hektar skogsmark i Litauen har slutat köpa skog. Marknadsbalansen är därmed ...
HKScan Abp Börsmeddelande 10.2.2012, kl.12:00. Anne Mere blir ny medlem i HKScans ledningsgrupp - svarar för marknadsområdena Finland och Baltikum. HKScan samlar den operativa ledningen för marknadsområdena Finland och Baltikum under ett tak. MBA Anne Mere, vd för HKScans estniska dotterbolag AS Rakvere Lihakombinaat, har fr.o.m. 10 februari 2012 utnämnts till medlem i HKScans ledningsgrupp och ansvarar för genomförandet. Anne Mere svarar i fortsättningen för HKScans marknadsområde Finland i egenskap av vd för HKScan Finland Oy samt för marknadsområdet Baltikum.. HKScan sammanförde redan tidigare i januari den operativa ledningen av marknadsområdena Sverige och Danmark under Scan AB:s vd Denis Mattsson. Enligt HKScans vd Matti Perkonoja är bolagets målsättning att ytterligare förbättra utnyttjandet av synergifördelarna mellan de olika marknadsområdena.. Förändringen påverkar inte HKScans rapportering. Affärssegmenten redovisas även i fortsättningen som separata ...
Moderniseringen av det mobila nätverket i Baltikum har utvecklats i samarbete Nokia Networks. Under projektet implementerade Tele2 den senaste teknologin för sitt mobila nätverk i existerande basstationer. Samtidigt byggdes dessutom 540 nya sajter. Tele2s mobila nätverk, som nu är det modernaste i Baltikum, levererar högkvalitativ samtalstäckning samt snabbt mobilt internet med 4G.. Vi är mycket glada över att våra 3,3 miljoner kunder i de baltiska länderna kan njuta av ett överlägset mobilt bredband. Detta är den viktigaste investeringen vi har gjort i regionen och det hjälper oss att även fortsättningsvis leverera vad vi lovar till kunderna - hög kvalitet till låga priser, säger Niklas Sonkin, vice VD och affärsområdesschef för Centraleuropa och Eurasien på Tele2. För mer information, kontakta: ...
Statsskick Samtliga stater är republiker. Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland är en republik i Baltikum, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Landet omfattar över 1500 öar i Östersjön och Finska viken, som ligger mellan Estland och Finland. Öarna utgör ca 10 procent av landets totala yta. De två största öarna är Ösel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa), som ligger mellan Rigabukten och Östersjön. Genom sjön Peipus i öster, i Estlands största sjö, utgör en del av gränsen mot Ryssland.. Lettland, officiellt Republiken Lettland, en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland ...
10-11-01 12:00 , Pressmeddelanden Efter några tuffa år är den ekonomiska krisen över för Baltikum, Polen och Ryssland, åtminstone med avseende på tillväxten, som är tillbaka. Estlands förestående euroanslutning understryker att en ny era har börjat för Baltikum.. Exporten har inledningsvis varit den främsta drivkraften i återhämtningen, medan utvecklingen i de inhemska ekonomierna varierar betydligt. Polen leder klart och Ryssland accelererar, medan de baltiska länderna fortfarande kämpar för att få fart på den inhemska efterfrågan.. I Estland är det i huvudsak exporten som drivit på återhämtningen. Även om det ljusnat på arbetsmarknaden är konsumtionen alltjämt bräcklig. Införandet av euron väntas ingjuta nytt förtroende i ekonomin, både på hemmaplan och i utlandet, och ge ytterligare styrka i återhämtningen. Estland har god ordning på sina offentliga finanser, men har däremot andra utmaningar att tackla: inflationen är på väg uppåt och ...
01.11.10 12:00 , Lehdistötiedotteet Efter några tuffa år är den ekonomiska krisen över för Baltikum, Polen och Ryssland, åtminstone med avseende på tillväxten, som är tillbaka. Estlands förestående euroanslutning understryker att en ny era har börjat för Baltikum.. Exporten har inledningsvis varit den främsta drivkraften i återhämtningen, medan utvecklingen i de inhemska ekonomierna varierar betydligt. Polen leder klart och Ryssland accelererar, medan de baltiska länderna fortfarande kämpar för att få fart på den inhemska efterfrågan.. I Estland är det i huvudsak exporten som drivit på återhämtningen. Även om det ljusnat på arbetsmarknaden är konsumtionen alltjämt bräcklig. Införandet av euron väntas ingjuta nytt förtroende i ekonomin, både på hemmaplan och i utlandet, och ge ytterligare styrka i återhämtningen. Estland har god ordning på sina offentliga finanser, men har däremot andra utmaningar att tackla: inflationen är på väg uppåt och ...
Drawing on cross-national public opinion surveys from the spring of 2014, this article analyses popular support for democracy in the three Baltic states - more specifically the attitudinal differences between the ethnic majorities and the Russian-speaking minorities in Estonia, Latvia and Lithuania. It assesses the democratic political culture of the three countries 25 years after the fall of communism in Europe, 10 years after EU membership, a few years after the global financial crisis, and in the midst of the recent Russian-Ukrainian crisis. The data demonstrate widespread public dissatisfaction with democracy throughout the region, especially in Latvia, the country hardest hit by the crisis in 2008-2009. As a rule, the Russian-speaking minorities in the three Baltic states tend to be more critical of democracy than ethnic Estonians, Latvians and Lithuanians.
Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår
Vi som är intresserade av ekonomi har länge följt med vad som hänt och händer i Baltikum. Nu börjar även personer som inte är intresserade av ekonomi undra vad som har hänt i Baltikum. De svenska bankerna med Swedbank i täten har lånat ut flera hundratals miljarder till lyxlägenheter och dyra lyxbilar. Som säkerhet har…
Den svenska studien av Helena Malmström med flera är inte helt tydligt att de gotländska säljägarna och grisätarna att de skulle komma från Baltikum. Idag går det inte att avgöra det. Genetikerna har tolkat att bärare av mtDNA U4 och dess varianter och U5 och dess varianter bärs av nutida letter. Det finns även ett förhistoriskt mtDNA U4 som har blev funnet i ett skelett från Kundokulturen i Baltikum. De arkeologiska materialet från Gotland, från gropkeramisk tid, pekar mot det svenska fastlandet. Genetikerna och arkeologer har nog övertolkat förmågan att paddla med båt från Baltikum till Gotland. Åsa M. Larsson visar i sin avhandling att olika keramikkulturer överlappar varandra från Polen - Baltikum - Sydvästra Finland - Åland och Mälardalen. Det visar på forntida vattenvägar och inte på direkta förbindelser mellan Baltikum och Gotland. U4 och U5a finns ju även hos nutida befolkningen i Sverige, enligt Tuuli Lappalainens med fleras studie. Det handlar nog om att ...
De ryska minoriteterna i Baltikum integreras sakta i sina länder men utsätts för ett politiskt och kulturellt tryck från majoritetsfolken och Ryssland. Det kan påverka säkerheten i hela Östersjöområdet, skriver Ingmar Oldberg, associerad forskare vid UI.
Och kanske viktigast, den hetaste militära konfrontationslinjen i den militärs spänning som återuppstått i Europa hittar vi inte längs den gamla centralfronten utan i Östersjön med Gotland i centrum.. Nu har vi en situation där Gotland vid en konflikt i området är av största intresse, inte bara för Sverige utan, i kanske ännu större utsträckning, även för NATO och Ryssland. Kontroll över ön skulle vara avgörande för att genomföra respektive förhindra ett NATO-ingripande mot rysk aggression riktad mot de baltiska staterna. Gotland har helt plötsligt hamnat mitt i spänningscentrum och kan vara nyckeln till framgång för både NATO och Ryssland. Detta är en helt annan situation än den under det kalla kriget då ön kan sägas varit något som endast berörde Sverige och WP och då vid ett WP-angrepp mot S och mellersta Sverige.. Om man inte insett, eller av skilda skäl inte vill inse, realiteterna utan lever kvar i kalla kriget-tänket vad gäller Gotland är, som jag ...
Tonie Wickman Miljögifter inom Baltic Sea Action Plan Control of hazardous substances in the Baltic Sea region Tonie Wickman, Miljöförvaltningen, Stockholms stad Riksmöte för vattenorganisationer 17-18
Sedan afrikansk svinpest upptäcktes i Estland, Lettland och Litauen under 2014 har hundratals utbrott rapporterats, f f a hos vildsvin men också i småskaliga och kommersiella grisbesättningar. Länderna har vidtagit omfattande smittskydds- och bekämpningsåtgärder och under första halvan av 2015 rapporterades också färre fall i grisbesättningar. Rapporter om afrikansk svinpest på vildsvin har dock fortsatt att komma. Under sommaren i år har situationen återigen försämrats genom att afrikansk svinpest konstaterats i flera småskaliga grisbesättningar i alla tre länderna. Dessutom har tre kommersiella besättningar i Estland drabbats av smittan. Stora delar av Lettland och Litauen ligger inom de restriktionsområden som fastslagits av EU-kommissionen och när det gäller Estland ingår hela fastlandet i restriktionsområdet.. Afrikansk svinpest får anses vara etablerad i Baltikum och smittspridningen är inte under kontroll. I Estland finns långt framskridna planer på ...
av Bo Hugemark De baltiska staternas flaggor - Lettland, Litauen och Estland. Foto: Shutterstock.com. I år fyller Estland, Lettland och Litauen 100
Efter ett dags inaktivitet är det dags att fortsätta serien Hotbilden om hur Sveriges och Rysslands säkerhetspolitiska öden är sammankopplade. På temat idag blir Rysslands roll i Baltikum och hur det påverkar Sverige. Lämpligt nog var jag hemma i Sverige i måndags på Frivärlds säkerhetspolitiska konferens om säkerhet kring Östersjön. Konferensen var ett gott inslag i…
GeoPost Group, ett franskbaserat logistikbolag och dotterbolag till La Poste, den franska posten, har avtalat om att förvärva paket- och logistikverksamheten i Baltikum, Polen och Ryssland från Posten Sverige AB. Köpesumman är ej offentlig. Förvärvet omfattar BLS-Eesti (Estland), BLS-Latvija (Lettland), BLS-Vilnius (Litauen), Masterlink Express och dess dotterbolag Air Cargo Poland (Polen), samt franchisetagarna Armadillo och Armadillo Business Parcel (Ryssland). De förvärvade företagen redovisade en omsättning på omkring MSEK 300 (MEUR 33,15) för 2003 och har ca 1000 anställda. Vinge representerade GeoPost Group. Ansvarig delägare på Vinge var Fredrik Wilkens som biträddes av Jens Haneklint, Katarina Nordblom och Sara Olsson samt Per Johan Eckerberg från Vinges försäkringsrättsgrupp ...
Vi har slagit upp portarna till vårt dotterbolag i Riga - EKA Baltic. Därifrån erbjuder vi kyltekniska tjänster primärt till Lettland, Estland och Litauen. Det finns stor potential när det gäller energieffektivisering i de baltiska länderna och vi kan med vår samlade erfarenhet bidra till att snabba på utvecklingen mot bättre hållbarhet säger Juris Pomerancevs som är delägare och regionansvarig. Användningen av naturliga köldmedier har inte kommit lika långt som i Skandinavien och ofta uppleve
Tidigare har rådet för mission förmedlat understöd till den baltiska pastorslönefonden som hjälper metodistkyrkorna i Estland, Lettland och Litauen med pastorslöner. Medlen som insamlats till förmån för Baltikum har sjunkit jämfört med tidigare år och för åren 2015-16 har kyrkostyrelsen budgeterat ett understöd om 2500 euro/år.. ...
Res Baltikum runt med Tj rnarpsbuss och utforska de tre vackra huvudst derna i Estland, Lettland och Litauen eller f lj med p kryssning. L s mer & boka h r!
En ny superresistent och mycket svårbehandlad form av TBC håller på att spridas, bland annat i Baltikum. I Lettland är till exempel nästan vart femte ...
Genom vårt projekt En drogfri barndom satsar vi på att stötta de fantastiska ungdomsledarna på plats med redskap och ekonomiskt stöd för att möjliggöra en aktiv och drogfri fritid för barn och unga i Gaujiena. Projektet innefattar både idrott och kultur.. Situation Baltikum tror på att genom satsningar på barn och ungdomar kunna förändra situationen till det bättre för framtida generationer i Lettland. ...
Om Ryssland skulle få för sig att anfalla Baltikum så skulle NATO förlora territoriet väldigt snabbt. Ryssland skulle ha säkrat hela området inom 60 timmar. Om detta skriver tidningen Foreignpolicy som har granskat undersökningar som det amerikanska förvaret utfört. Rysslands styrka är dess överväldigande numerär i mekaniserade enheter. Alltså pansar och bepansrade fordon för infanteriet.…
Ta båten över till Baltikum och res runt på egen hand i Litauen och Estland. Upplev vacker natur, pittoreska byar, kultur och billig shopping.
Det stort uppmärksammade iscensatta mordet på den ryska journalisten Arkadij Babtjenko i slutet av maj satte på nytt strålkastarna på journalisters säkerhet i Ryssland med närområden.. Den ukrainska säkerhetstjänstens operation och den dramatiska presskonferensen där det avsöljades att Babtjenko lever inträffade samtidigt som en internationell konferens om yttrandefrihet, Speaking is Silver, ordnades på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. Konferensens fokus var på pressfriheten i Ryssland, Ukraina och Baltikum.. Först lite siffror: i Ryssland har 5 journalister fängslats år 2018, i Ukraina tre stycken. Under åren 2008-2018 har 11 journalister dödats i Ryssland och 11 i Ukraina, detta enligt organisationen Comittee to Protect Journalists. På den ryska tidningen Novaya Gazetas redaktion hänger sju porträtt på journalister som mördats medan de jobbat för tidningen.. Organisationen Reportrar utan gränser ger varje år ut en lista på hur det är ställt med pressfriheten i ...
ryssland, baltiska stater, korruption, putin, bomber, atombomber,oligark, r varbaroner,k rnvapen,hitler, stalin, mao, rysk ekonomi.
ryssland, baltiska stater, korruption, putin, bomber, atombomber,oligark, r varbaroner,k rnvapen,hitler, stalin, mao, rysk ekonomi.
ryssland, baltiska stater, korruption, putin, bomber, atombomber,oligark, r varbaroner,k rnvapen,hitler, stalin, mao, rysk ekonomi.
Multi-Tekniks nybildade dotterbolag i Litauen, PCB Baltic UAB har under hösten och vintern fått flera stora genombrottsorder från OEM- och kontraktstillverkare i Baltikum.
Kalevi Kallu Westersund, som tidigare jobbade på Seglarförbundet och dess efterföljare SBF, är en av dem som vet mest om segling och hamnar i Estland och övriga Baltikum. Han har bland annat ansvarat för ett antal eskaderseglingar dit. Kallu delar med sig av sin kunskap på Björkholmen torsdagen den 25 oktober klockan 18. Presentationen går på finska, men han har fina bilder och diskussionen kan föras på önskat språk ...
Samhällsplanering för jämställd trygghet - Fallstudier från Finland, Österrike, Storbritannien och Baltikum. Commisioned by Boverket (Unpublished) Bakgrunden till rapporten Samhällsplanering för jämställd trygghet är att re-geringen i oktober 2008 gav Boverket och länsstyrelserna i uppdrag att…
Bolagsordningen för Skogsfond Baltikum är en av grunderna för vår bolagsstyrning. Förändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman.
Vi reste med buss Tallin-Tartu-Riga-Vilnius-Maripol (södra f.d. Ostpreussen)-Gdansk. Använd router var ZTE MF93D kompletterad med yttre antennspröt för 1800 MHz vilket fungerade bra både för 3G och 4G (i Baltikum och Polen används företrädesvis 4G 1800). Foten för två antennspröt med SMA kontakter liknar den som Kjell & co har men de dubbla kablarna är bara en meter långa istället för Kjelles fem vilket ger för höga förluster. Generellt gav antennarrangemanget 6 dB bättre signal än modemet ensamt och jag noterade inga avbrott. Jag gav upp att försöka bestfälla kort på förhand och fick leta reda på kort i första stad vi stannade i i respektive land. Alla kort kan köpas utan registrering och utan id (till skillnad från krånglet i Italien och fr a Frankrike där man dessutom måste kunna uppge fast adress i landet). Alla paket har instruktion på engelska och man kommer lätt igång med ett SMS eller ett samtal enbart med ledning av instruktionen. Pinkoder togs bort i ...
Inför sista ansökningsdag till de universitetsövergripande utbytesplatserna i Norden, Baltikum och Europa - är du välkommen med dina frågor under drop-in.. Du kan studera i Europa genom att delta i utbytesprogrammen Erasmus+ eller Nordplus. Båda programmen erbjuder ett stipendium för din utlandsvistelse. Om du läser utomlands betalar du inte studieavgift till värduniversitetet och du kan ta med dig ditt studiemedel. Just nu utlyser International Office de universitetsövergripande utbytesplatserna som är öppna för alla studenter, oavsett vilken institution du studerar vid.. Sista ansökningsdag är den 1 mars.. Utbytesstudier inom Europa. ...
De baltiska länderna, som blev medlemmar i EU den första maj, är nu på väg att skärpa sin alkoholpolitik. Än så länge kan man köpa alkohol dygnet runt, ...
Ta sjövägen med DFDS till Norge, Danmark, Baltikum och England. Vi har både färjetrafik och minikryssningar för alla smaker.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com ...
Finansinspektionen har enligt generaldirektören Erik Thedéen inte sett något konstigt kring de svenska bankerna i Baltikum, men man måste vara ödmjuk och noga undersöka vad man kan lära sig av den estniska penningtvättsskandalen.
AstraZeneca meddelar i dag att man har anställt Christina Malmberg Hägerstrand i en ny roll som presschef för bolaget i Norden och Baltikum. Hon börjar den 7 januari 2019 och kommer rapportera till Kommunikationsdirektör Jacob Lund.. Christina Malmberg Hägerstrand har lång erfarenhet från media och kommunikationsbranschen. Hon har arbetat som reporter på Dagens Industri och Nyhetsbyrån Direkt, nyhetschef på Di TV och som kommunikationschef på Nasdaq Nordic & Baltic. Hon kommer senast från en tjänst som chef för extern kommunikation och presschef på Alecta.. Christina Malmberg Hägerstrand är utbildad i Sverige och Frankrike och har en juris kandidatexamen och en examen från JMK:s journalistikprogram.. Jag är stolt över att få förtroendet att arbeta med AstraZenecas starka varumärke och ser med glädje fram emot att få bygga och vidareutveckla bolagets mediarelationer. AstraZenecas unika position i den här regionen och framför allt i Sverige, samt bolagets starka fokus ...
När de baltiska staterna blev självständiga i början av 1990-talet startade ett omfattande utvecklingssamarbete mellan länderna och Sverige.
Ordföranden för den socialdemokratiska insamlingsgruppen, Anna-Greta Leijon, förklarade dagen efter att den ovannämnda kommitten inte är någon partipolitisk organisation och att folken i Baltikum är inte betjänta av grälsjuka svenskar utan av moralisk och praktisk solidaritet. När hon först fick frågan om ...
In 2018, the report Baltic Energy Technology Scenarios showed that heat pumps and electric boilers are a very promising option in buildings and in district heat production in a future energy system. In this new report on heat pump potential in the Baltic states, data on heat- and cooling sources, small and large-scale heat pump- and electric boiler potential, as well as socio-economic costs and benefits, has been gathered and examined.
Swedbanks vd förnekar brottslig verksamhet. En av Sveriges största banker Swedbank dras allt mer in i den baltiska penningtvättshärvan. [link:https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/swedbanks-lokala-kunder-tar-emot-stora-summor-fran-misstankta-bolag;Sveriges Television och programmet Uppdrag granskning levererar nya avslöjanden;standard;] på tisdagen om bankens dubiösa verksamhet i Baltikum. ...
Den 3 december valdes Jan Aronson till ny styrelseordförande i Arkiv Digital AD AB. Han efterträder Karin Almlöf, som nyligen valt att avgå från posten.. Jan Aronson har under 2014 varit ledamot i ArkivDigitals styrelse. Han är utbildad systemvetare från Stockholms Universitet och har många års erfarenhet från IT-branschen, framförallt från olika chefsroller inom försäljning och marknadsföring. Jan har bl.a. en bakgrund som marknadschef på Digital Equipment i Sverige samt EMEA, VD på Information Highway och Merkantildata Systems samt affärsområdeschef för Orange Business Services i Norden och Baltikum.. - Den gedigna kompetens och erfarenhet som Jan Aronson besitter är en stor tillgång för företaget, säger VD Mikael Karlsson. I den nya rollen som styrelseordförande kommer det att bli ännu tydligare än tidigare.. - ArkivDigital är i ett spännande utvecklingsskede och mycket nytt kommer att hända under de kommande åren, säger Jan Aronson. Att få träda in som ny ...
Nent sjösätter Viaplay i Baltikum, med siktet inställt på marknadsledarskap - och lansering i fler länder. Det berättar vd Anders Jensen, som passar på att ge en känga åt experter som uttalat sig kring Telia/Discovery-affären:
Vi kommer att arbeta med Nordens och Baltikums geografi på geografin. På svenskan kommer vi att gå igenom hur man skriver en faktatext. Vi jobbar med stödord och tankekarta och använder olika källor. Du kommer att få skriva en beskrivande text/faktatext om ett valfritt land i Norden eller Baltikum. ...
Handelsbanken avvecklar sin verksamhet i de tre baltiska länderna och stänger sina kontor i Tallinn, Riga och Vilnius, skriver banken i ett pressmeddelande. Banken, som har bedrivit bankverksamhet i länderna i tio år, hänvisar till svag lönsamhet, höga.
Webbsänd pressträff kl. 16.30. FI:s undersökning, som sträcker sig från och med 2015 till och med första kvartalet 2019, visar att SEB:s dotterbanker i Baltikum har varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt. Dels på grund av det geografiska läget, dels för att kunder med högre risk för penningtvätt stått för en ansenlig del av dotterbankernas affärsvolymer och transaktioner.. Samtidigt visar FI:s undersökning att banken haft brister att identifiera och hantera risken för penningtvätt associerade med vissa av de utländska kunderna och inhemska kunder med utländska ägare. Banken har inte heller lyckats åtgärda bristerna som identifierats av bankens kontrollorgan i tillräcklig utsträckning under perioden. Dessutom har SEB:s interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakning inte fått tillräckligt med resurser.. SEB har på senare år vidtagit, och planerar att vidta, åtgärder för att komma tillrätta med bristerna på penningtvättsområdet. Men FI ...
Färjerederiet Stena Line fortsätter sin planerade expansion på Östersjön och avslöjar nu namnet på en ny modern frakt- och passagerarfärja som ska börja segla på Östersjön från och med mitten av april. Nytillskottet Stena Livia kommer inledningsvis att trafikera linjen mellan Nynäshamn/Norvik och Ventspils i Lettland tillsammans med systerfartyget Stena Flavia.. Stena Line avslöjade under hösten 2020 sina expansionsplaner för Östersjön med nya, större och modernare fartyg på rederiets båda färjelinjer från Lettland under 2021. Stena Line har trafikerat de båda linjerna mellan Nynäshamn-Ventspils och Travemünde-Liepaja sedan 2012 och de är idag en viktig del av det Europeiska logistiknätverket och knyter ihop Baltikum, Ryssland och CIS-länderna med Sverige, Tyskland och övriga Europa.. Som en del av expansionen på Östersjön ansluter nu den moderna frakt- och passagerarfärjan Stena Livia. Från mitten av april börjar hon trafikera linjen mellan Nynäshamn ...
Lettland är en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.. Under lång tid styrdes Lettland i likhet med Estland och Litauen av främmande regimer. I mer än 1 000 år hade i tur och ordning tyskar, polacker, svenskar och slutligen ryssar makten i området, som först på 1800-talet började kallas Lettland. År 1991 blev landet självständigt. Det är idag en parlamentarisk demokrati med ett flerpartisystem. Parlamentet, som utser landets president, väljs i direkta proportionella val. Sedan självständigheten är det kommunistiska partiet förbjudet.. Landet är till största delen flackt, och bara i öster förekommer kullandskap. Stora områden utgörs av torvmossar och kärr. Cirka 40 % av landet består av hedar och skogsområden, främst blandskog. Jordbruket bedrivs huvudsakligen på små gårdar. De viktigaste grenarna är mjölkproduktion och boskapsskötsel, medan ...
Nyutspruckna björkar med ljusgröna löv står i täta rader på Skogssällskapets fastighet. Det är soligt men kyligt utanför Ludza i östra Lettland, bara någon mil från den ryska gränsen. Där den planterade skogen tar slut tar fälten vid, obrukade men regelbundet slagna med stöd från EU:s jordbruksfond.. Skogssällskapet förvaltar både egen och kunders mark i Lettland. Målet är en hållbar utveckling av skog och mark. Skogsbruket i Lettland ger varje år stora intäkter till den lettiska staten, och skapar många arbetstillfällen.. I Lettland växer skogen snabbt och det behövs mer kunskap för att kunna sköta bestånden. Med anslag öronmärkta till Baltikum, bland annat genom stipendier till baltiska studenter vid Euroforestermasterprogrammet, vill Skogssällskapet återinvestera vinster från skogsbruket i kunskapsutveckling. De egna fastigheterna används också, precis som i Sverige, som en resurs för att utveckla ny kunskap.. - Vi ska lägga ut försöksytor här för ...
15.40 Drottningen anländer till Lilla Gillet för att ta del av dokumentärpjäsen Seven. Föreställningen tar sin form i sju fängslande röster som läser upp starka historier där behovet av demokratiska och mänskliga rättigheter uppmärksammas på ett gripande och personligt sätt.. Seven bygger på intervjuer med sju idag verksamma internationellt kända kvinnorättsaktivister från: Guatemala, Nordirland, Ryssland, Nigeria, Afghanistan, Pakistan och Kambodja. Här gestaltas de av Lolita Čigāne, ledamot av Saeiman, Karina Pētersone, direktör för Latvian Institute, Mārcis Auziņš, rektor vid Lettlands universitet, Aleksandrs Cakste, vd för Oriflame Cosmetics i Baltikum, Gļebs Panteļejevs, skulptör och professor vid Lettlands konstakademi, Elza Leimane, ledande ballerina vid Lettlands Nationalopera, och Aleksandra Fahretdinova, journalist. ...
Under hela kriget överfördes i etapper större delen av den svenskspråkiga befolkningen i Estland på 7 000 människor. Men när den tyska ockupationen av de baltiska länderna på eftersommaren 1941 började ge vika för de framryckande ryssarna, passade 30 000 människor på - innan de senare på nytt etablerade sitt välde i Estland, Lettland och Litauen - att under loppet av ett par månader fly över till Sverige. De kom i småfartyg och över huvud taget i vad som kunde flyta. Man räknar med att tvåtusen gick under i höststormarna på Östersjön. De flesta tog sig rakt över till Gotland, men många hamnade i så lågt upp som Örnsköldsvik.. ...
Sverige har övergett neutralitetspolitiken och ska numera kunna försvara oss tillsammans med andra , skriver Mikael Holmström, som bevakar militära frågor i Dagens Nyheter, i lördagens papperstidning.. I en artikel beskriver Holmström hur Sverige från i fredags till mitten av denna vecka till lands och till sjöss deltar i den största övning med amerikanska specialförband som hållits på svenskt territorium.. 225 amerikanska soldater deltar, liksom ungefär lika många svenska. I flygövningen deltar också personal från Nato, Tyskland och Estland. Dessutom ingår understödjande flyg- och fartygsförband som Visby-korvetter och robotjagaren USS Ross. Förutom specialförband från USA:s flygvapen deltar USA-arméns Gröna baskrar och marinens Navy Seals.. Kärnan i övningen är tre stridsflygplan F-15E Strike Eagle, som enligt Wikipedia också kan utrustas med kärnvapen, av typen B-61.. Övningen som nu pågår i södra och mellersta Sverige är ett resultat av Sveriges allt ...
Hur man än vrider och vänder återkommer gärna samtal kring försvar och säkerhet till energifrågor i Lettland och Litauen. Här är de tydligt sammankopplade. I år kommer 20 år av diplomatiska förbindelser att firas. I Vilnius har exempelvis de svenska diplomatiska bilarna ett registreringsnummer som börjar med siffran 1 för att ange vilken nation som var först på plats med egen ambassad (även om Island var första stat att erkänna den nyupprättade republiken). Samtidigt finns det anledning att komma ihåg att länderna också är mycket olika. Något egentligt Baltikum har inte existerat förrän efter 1945 och röda arméns ockupation. Just därför är också bilaterala kontakter så viktiga. Ibland tar vi i dag kanske Estland, Lettland och Litauen litet för givna ...
Med start tisdagen 30 mars utökar Stena Line utökar tillfälligt kapaciteten på färjelinjen Travemünde-Liepaja. Stor efterfrågan på godstransporter över Östersjön ligger bakom kapacitetsökningen. Svenskflaggade fartyget Stena Vinga kommer under flera veckor i april och maj segla bredvid de andra två fartygen på linjen, för att bidra med ökad kapacitet. - Vi ser en fortsatt ökning av efterfrågan på godstransporter från våra kunder runt Östersjön och utökar tillfälligt kapaciteten med Stena Vinga i väntan på att våra två större fartyg anländer senare i år. Stena Vinga är ett flexibelt och driftsäkert fartyg som kompletterar de andra två fartygen på linjen, kommneterar Johan Edelman, ansvarig för Stena Lines två färjelinjer från Lettland.. Stena Line har trafikerat linjen mellan Travemünde i Tyskland och Liepaja i Lettland sedan 2012 och den är idag en viktig del av det Europeiska logistiknätverket och knyter ihop Baltikum, Ryssland och CIS-länderna med ...
Riga är huvudstad i Lettland. Riga ligger vid floden Daugava, nära dess utlopp vid Rigabukten i Östersjön. År 2010 hade staden 706 413 invånare, en tredjedel av Lettlands invånarantal och staden är den största i Baltikum. Riga har idag en speciell ekonomisk status i Lettland som frihamn. Det betyder bland annat stora skattelättnader för företag som opererar inom frihamnszonen, ingen moms på de flesta varor och tjänster och inga drivmedelsavgifter. Riga är tillsammans med Ventspils den enda staden i Lettland med denna titel, medan Rēzekne och Liepaja är speciella ekonomiska zoner ...
Lettland är en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.. Under lång tid styrdes Lettland i likhet med Estland och Litauen av främmande regimer. I mer än 1 000 år hade i tur och ordning tyskar, polacker, svenskar och slutligen ryssar makten i området, som först på 1800-talet började kallas Lettland. År 1991 blev landet självständigt. Det är idag en parlamentarisk demokrati med ett flerpartisystem. Parlamentet, som utser landets president, väljs i direkta proportionella val. Sedan självständigheten är det kommunistiska partiet förbjudet.. Landet är till största delen flackt, och bara i öster förekommer kullandskap. Stora områden utgörs av torvmossar och kärr. Cirka 40 % av landet består av hedar och skogsområden, främst blandskog. Jordbruket bedrivs huvudsakligen på små gårdar. De viktigaste grenarna är mjölkproduktion och boskapsskötsel, medan ...
Estland, Republiken Estland, är en republik i Baltikum. Estland gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har en maritim gräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Estland är 45 229 kvadratkilometer stort och har en befolkning … Läs mer →. ...
Från ingenting till 93 000 hektar. Ikea Group har på fyra år - rekordsnabb tid - blivit Lettlands näst största privata skogsägare, skriver ATL. Investeringarna i skog har gjorts genom IRI Investments SRL, med huvudkontor i Rumänien och dotterbolag i de baltiska länderna. Investments pr-chef Raluca Buzea skriver i ett mejl till tidningen att Ikea Groups ägande är långsiktigt och att strategin är densamma som 2016: att köpa skogsmark under fem års tid. ...
Som den mellersta av de tre baltiska länderna ligger Lettland med sina många sjöar och stora granskogar. Här kan man vandra i skön, flack terräng bland vargar, vildsvin och älgar. Ute vid kusten ligger huvudstaden Riga med spännande och skrämmande historier från världskrigen och Sovjettiden ...
Under NSK träffade de nordiska synskadeorganisationerna sina kamrater från Baltikum. Sittande från vänster: Marie Sepp från Estland, Sandra Smona Lettland och Svetlana Sproge från Lettland och Ramune Balcikoniene från Litauen. Stående Neven Milivojevic och Håkan Thomsson från Sverige.. Den 21-22 mars hade vår nordiska samarbetskommitté (NSK), nordiska kvinnokommittén (NKK) och nordiska ungdomskommittén (NUK) möten på Hotell Rantapuisto i Nordsjö (Vuosaari) utanför Helsingfors. NSK:s möte hade två huvudpunkter, ett fundraisingseminarium och ett möte med representanter för synskadeorganisationerna i Estland, Lettland och Litauen.. Vid fundraisingseminariet, som leddes av Norge, gjordes en genomgång om hur medelsanskaffningen ser ut i Norden. Under detta seminarium deltog också SRF:s kommunikationschef Boris Samuelsson. Det kan konstateras att det är mycket stora summor som kommer till organisationerna genom aktiva medelsanskaffnings-insatser. Vår skandinaviska ...
Litauen, det mest sydligt belägna av de tre baltiska länderna, anses av många vara, med sin moderna historia med i beräkningen, ett östeuropeiskt land. För ett land som ligger på den östra sidan av Östersjön känns det naturligt att det får detta geografiska epitet, men faktum är att enligt beräkningar gjorda av franska vetenskapsmän ligger Europas geografiska centrum i Litauen, i närheten av huvudstaden Vilnius. Detta speglar sig även i landets historia, i förhållande till övrig europeisk historia. Landet har genom århundraderna ingått i flera unioner och ockuperats av många främmande makter, men det har även haft en stormaktstid som självständig stat under medeltiden.. Vad man än anser om Litauens status som ett östeuropeiskt land kvarstår faktumet att landet under större delen av 1900-talet ingick i det så kallade östblocket och warszawapakten, med allt vad det innebar. Detta har hjälpt till att forma landet och dess grannländer till vad de är idag, vilket ...
Det finns hundratals nationellt erkända yrkeskvalifikationer och utbildningar från världens ledande utbildningsanordnare. Kursens mål bör leda till undervisningsmetoder och elevernas intresse.. Litauen, officiellt Republiken Litauen är ett land i norra Europa, den största av de tre baltiska staterna. Det ligger längs den sydöstra stranden av Östersjön, öster om Sverige och Danmark. Mer än 90% av litauerna talar minst ett främmande språk och hälften av befolkningen talar två främmande språk, främst ryska och engelska.. Kontakta skolor direkt De mest populära kurserna i Litauen 2020. ...
Litauen, det sydligaste och det största av de tre baltiska länderna och geografiskt sett är Litauen Europas centrum. Litauen erbjuder åt envar intressanta objekt - å ena sidan städer som är fulla av historiska monument, å andra sidan vackra naturlandskap. Det är lätt att resa till Litauen. Det finns bland annat regelbundna flygförbindelser från Stockholm och dom flesta större städerna i Europa.. Litauens huvudstad Vilnius förtjusar med sitt småstadsliknande intryck, fastän stadens invånarantal överstiger 550 000. Tiden får vingar när man går längs labyrinter bestående av sköna gator och innergårdar - allt är bekvämt på gångavstånd. I Vilnius med en internationell anstrykning, är det så pass mycket att se och uppleva, att man vill återkomma dit gång efter gång. Därtill ligger Trakais vackra stad samt Europas geografiska medelpunkt endast ett stenkast från Vilnius.. Det finns mycket att se och uppleva i Litauen oberoende av årstiden. Städer blomstrar upp ...
Samtida textil konst från Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) och Sverige.. Estland: Monika Järg, Krista Leesi, Lylian Meister och Piret Valk. Lettland: Ieva Dzintare, Anna Heinrihsone, Una Laukmane och Kaspars Lielgalvis. Litauen: Egle Ganda Bogdaniene, Lina Jonikiene, Auste Jurgelionyte och Laima Orzekauskiene. Sverige: Britta Carlström, Lenka Jonesson Deker, Gunilla Poignant och Eivor Willbaka. ...
Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Litauen. Litauen, formellt Republiken Litauen, är en republik i Baltikum i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i norr, Vitryssland och Polen i söder samt den ryska exklaven Kaliningrad i sydväst. Landets nationaldag är den 16 februari...
Dagens kris i Ukraina visar hur avgörande det var att alla de baltiska länderna kunde bli medlemmar i EU och Nato. Lettland och Litauen hade kunnat hamna utanför om inte Sverige engagerat sig så starkt för det som kallades regatta-modellen, att alla kandidatländer skulle ha samma chans även om de inte börjat förhandlingarna vid samma tidpunkt. Det hade sänt helt fel signal till Moskva om vi hade tagit in bara Estland, sade Joschka Fischer till mig efter Rysslands invasion av Georgien. Det hade varit en inbjudan till Ryssland att spela politiska spel med Lettland och Litauen ...
Litauens storfurstar. Litauen r det land som blev kristnat sist i Europa, vilket skedde 1387. Den litauiska staten skapades under 1200-talet n r olika litauiska stammar sl t sig samman f r att f rsvara sig mot Tyska orden och sv rdsriddarorden som vid denna tid f rs kte kuva och kristna Baltikum. De st ndiga krigen gjorde att Litauen utvecklades till en stormakt som kontrollerade omr de som str ckte sig fr n stersj n till Svarta havet under slutet av medeltiden. Anledningen till Litauen kristnades 1387 var att dess furste Jogaila (Jagiello) hade blivit kung ver det katolska Polen. D refter skulle Polen och Litauen ofta styras av samma h rskaren tills 1569 d man gick ett steg l ngre och f renade de tv rikena i en realunion. Polackerna dominerade dock unionen och den litauiska adeln blev poloniserad ...
Nu har jag besökt det sista av de baltiska länderna, Litauen. Vad jag förstått är det inte lika kännt eller besökt som sina grannar Estland och Lettland. Jag och de yngsta sönerna gjorde Vilnius i fem trevliga dagar. Utbudet i staden var inte jättestort men vi hade bokat in en skjutbana några mil utanför en … Continue reading Vilnius, Litauen →. ...
Gaylobbyn har ju verkligen lyckats flytta fram sina positioner i Sverige de senaste åren, inte minst via Prideveckan och ett intensivt arbete bakom kulisserna. Visserligen finns det en viss homofobi kvar, inte minst på landsbygden, men det är som en viskning jämfört med många andra länder. Till dem som skämmer ut sig å det grövsta finns de baltiska länderna. Litauen kanske är värst just nu men de andra ligger tyvärr inte långt efter ...
Införsel av levande grisar eller sperma från Litauen till Sverige förekommer inte. Inte heller utförsel av grisar till Litauen förekommer enligt officiell statistik.. Direkt invandring av smittade vildsvin till Sverige förhindras av Sveriges vattengräns och vildsvinens utbredning.. Danska grisar transporteras till Litauen genom Sverige. Transportbilarna går sedan tomma tillbaka igen. Omfattningen var under 2013 knappt 16 000 grisar.. Indirekt smittspridning med personer och utrustning skulle kunna ske via jägare och lantbruksarbetare. Enligt den dominerande jaktresearrangören i Sverige arrangeras inga resor för vildsvinsjakt i Baltikum och marknaden bedöms för närvarande som i det närmaste obefintlig. Lantbruksarbetare från Litauen förekommer i Sverige men deras antal eller hur många av dem som har kontakt med grisar har inte kunnat uppskattas med säkerhet.. Införsel av djurprodukter och livsmedel är tillåtet från länder inom EU. Vid misstanke om eller konstaterad ...
Werro Wool-cellulosaull tillverkas av WERROWOOL OÜ, ett företag ägt av estniskt kapital (fram till maj 2013 var firman INKU Kapitali OÜ). Vi har sålt och propagerat för cellulosaull i Estland sedan 2008. Under sin verksamhetstid har företaget skapat ett nätverk för försäljning och installation av materialet som omfattar installatörer av cellulosaull i hela Estland. WERROWOOL OÜ är den ledande försäljaren av cellulosaull i Estland, dess marknadsandel i Estland är uppskattningsvis över 50%.. Fram till 2011 importerade vi cellulosaull från Lettland och Finland. Idag håller vi på att genomföra den länge planerade affärsplanen och etablerat en egen produktionsenhet. Vi är den enda lokala tillverkaren av isoleringsull i Estland. Vårt mål är att sälja materialet i såväl Baltikum som Norden. År 2013 blev företaget medlem i Estlands förbund för byggmaterialtillverkare.. Du kan även bekanta Dig med vårt företag i följande publicerade artiklar m m i medier:. ...
Baltikum är namnet på en dröm, som faktiskt blivit verklighet. Tre små länder höll på att försvinna, men återuppstod efter mer än 50 år av främlingsvälde. ...
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg. ...
Europa är till ytan jordens näst minsta kontinent, världsdelen har ungefär 730 miljoner invånare fördelat på 48 länder. Med sin början i norr ligger Skandinavien med Sverige, Norge, Danmark och Island, till norden hörande är även Finland. Med mycket fokus på fisk och skaldjur är dieten relativt likadan i de skandinaviska länderna, men helt klart med utrymme för skillnader länderna emellan. Kända över hela världen är de svenska köttbullarna, eller swedish meatballs. En annan världsberömd svensk är smörgåsbordet som går under namnet swedish smorgasbord runt jorden. Danmark har sina smörrebröd, vilka ofta består utav rågbröd med diverse olika smakrika pålägg som rostbiff, currymajonnäs, räkor, ål eller fläskkött.. Österut från skandinavien och söder om Finland ligger Baltikum, som föredetta medlemmar av sovjetunionen har Estland, Lettland och Litauen många anor från det gamla Ryssland och dess matkultur. Balterna äter mycket potatis, kött, rågbröd, ...
Då det inte tidigare funnit något gemensamt officiellt system för klassificering av hotell inledde några av medlemsländerna i HOTREC ett projekt för få igång en harmonisering av de befintliga systemen i Europa. Projektet ledde fram till att man den 14 december 2009 bildade Hotelstars Union.[8] De sju ursprungsländerna Nederländerna, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike enades om att följa ett gemensamt kriteriesystem. Implementeringen påbörjades 2010 och systemet har sedan dess även antagits av Luxemburg[9], de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen[10]. Hotelstars Union omfattar idag 14 länder med knappt 20.000 hotell runt om i Europa[11] samt Malta ...
För tre år sedan bildades ETV+, en statlig, ryskspråkig tv-kanal i Estland, med Darja Saar i spetsen. Tillsammans med ett team som plockades ihop från tidningar, radio- och onlineredaktioner skapade de en kanal som inte bara skulle bestå av nyheter utan även underhållning, information, dramaproduktioner och debatter. Allt på ryska.. Estland har idag 1,3 miljoner invånare varav 300 000 är ryskspråkiga och inte pratar estniska. När Estland blev självständigt från Ryssland för 27 år sedan fanns det en förhoppning om att dessa ryssar skulle integreras i det estniska samhället och lära sig estniska, men så blev inte fallet. Därför ansåg Darja Saar att det behövdes en tv-kanal på ryska.. Darja Saar beskriver ETV+ som en ung och innovativ kanal, lite som en provokativ journalistisk terrorist, med ett skeptiskt och kritiskt förhållningssätt till omvärlden. Kanalen har i dag tittare i alla de baltiska länderna och fortsätter växa i popularitet.. Emilia Söderholm. ...
Så. I förra veckan var jag alltså till Riga för att se det som med ett långt namn kallas 6th Riga International Textile and Fiber Art Triennal. Det är en stor internationell utställning av det som vi här i Sverige numera helt enkelt kallar fiber art eller fiberkonst. Temat för utställningen i Riga var Identitet, detta med anledning av att Lettland, men även Estland och Litauen, i år firar 100 år som stat. Det var fritt för alla fiberkonstnärer världen runt att anmäla ett verk, och det kom flera hundra bidrag (bilder på) från 39 av jordens länder. Av dessa valdes 84 verk ut av en jury med medlemmar från de tre baltiska länderna. Dessutom var det några speciellt inbjudna gästartister. Huvudutställningen med alla dessa verk tog plats i ett museum som heter Arsenals, i utkanten av den gamla stadskärnan i Riga. Dessutom var det tre stora utställningar på andra lokaler som knöt an till denna.. Jag kan förstås inte skriva ett inlägg som diskuterar alla dessa bidrag, utan ...
Så. I förra veckan var jag alltså till Riga för att se det som med ett långt namn kallas 6th Riga International Textile and Fiber Art Triennal. Det är en stor internationell utställning av det som vi här i Sverige numera helt enkelt kallar fiber art eller fiberkonst. Temat för utställningen i Riga var Identitet, detta med anledning av att Lettland, men även Estland och Litauen, i år firar 100 år som stat. Det var fritt för alla fiberkonstnärer världen runt att anmäla ett verk, och det kom flera hundra bidrag (bilder på) från 39 av jordens länder. Av dessa valdes 84 verk ut av en jury med medlemmar från de tre baltiska länderna. Dessutom var det några speciellt inbjudna gästartister. Huvudutställningen med alla dessa verk tog plats i ett museum som heter Arsenals, i utkanten av den gamla stadskärnan i Riga. Dessutom var det tre stora utställningar på andra lokaler som knöt an till denna.. Jag kan förstås inte skriva ett inlägg som diskuterar alla dessa bidrag, utan ...
Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Estland ur olika perspektiv. Estland, officiellt Republiken Estland, är en republik i Baltikum, även Norden i vissa fall, i nordöstra Europa. Landet
Transfer i Litauen är ett snabbt sätt att komma till hotellet från flygplatsen. Du betalar inte för mycket för taxi eller letar efter ett stopp för kollektivtrafiken. Biluthyrning med en förare i Litauen är populär när man planerar en resa eller affärsturism. Med onlinetjänsten GetTransfer.com kan du hitta både tjänster för bästa pris och under bästa villkor. Litauen är staten med enastående baltiska stränder, historiska monument och ett fantastiskt turprogram. Litauen har ett antal fördelar jämfört med andra baltiska stater - mineralkällor, låga priser och fascinerande lokala legender som lokalbefolkningen gärna delar. Vilnius huvudstad är känd för barock arkitektur och ljusa fasader, medeltida slott och stora torg. Varje byggnad på gatan är attraktiv för ögat. Den självutnämnda oberoende republiken Užupis ligger också i huvudstaden. Republiken är befolkad av konstnärer: målare, skulptörer, poeter och musiker. Konstnärsdistriktet i Vilnius jämförs ...
Staden Tartu i sydöstra Estland är landets näst största stad och den äldsta i Baltikum; den omnämndes redan år 1030. Sverige och Gustav II Adolf har haft en stor inverkan på Tartu under 1600-talet när Estland tillhörde Sverige. Exempelvis inrättade Gustav II Adolf en hovrätt och grundade universitetet i staden som är ett av de äldsta i norra Europa. Än idag har Tartu en stark koppling till Sverige, och framför allt till sin systerstad Uppsala. I Tartu finns huset Uppsala Maja som är en symbol för städernas nära samarbete. ...
Jag äger sedan 1 år ett estniskt bolag. Företaget arrangerar resor som startar och slutar över hela Norden och Baltikum. Företaget har inget försäljningskontor utan det är internetbaserat. Vi har inga anställda utanför Estland utan de tjänsternaköps in. Min tanke var att flytta till Tallinn men det har blivit fördröjt flytten kommer ske under 2009.. Jag har jobbat med annat och därför aldrig tagit ut någon lön från det estniska bolaget. Men jag funderar nu på hur jag ska göra med deklaration och skatter. Reglerna verkar vara ganska oklara. Det blev en mindre vinst förra året, ska ett reseföretag som mitt betala CFC i Sverige på min ägarandel som är 100%? I estland skulle inte bolaget betala någon skatt alls förrän pengarna betalas ut till ägaren (jag).. Eftersom jag ännu inte flyttat så har situationen blivit lite komplicerad. Jag vill absolut göra rätt för mig i Sverige och betala min personliga inkomstskatt här om jag tar ut lön. Samtidigt vill jag inte ...
ons. 19.1.1994 kl. 14.15, sal 2. 1.Inledning. 1.1 Utgångspunkter och frågeställningar. De forna sovjetrepublikerna Estland och Tadjikistan tillhörde till helt nyligen en och samma stat. Officiellt befolkades båda två av samma folkslag, sovjetfolket även om man nu råkade tala olika språk. Hela Sovjetunionen hade också en flertusenårig gemensam historia, som präglades av folkens vänskap, som den officiella termen lydde: det fanns en uråldrig samhörighet av alla folkslag på Sovjetunionens territorium, hette det.. Ändå tog utvecklingen i Estland och Tadjikistan helt olika vägar efter 1987. Estland gick i täten för demokratiseringsprocessen, det skedde en allmän nationalistisk mobilisernig mot centralmakten, Estland blev reellt självständigt och den interna konfliktnivån i Estland är relativt låg. Den viktigaste konflikten i området handlar om behandlingen av den relativt stora rysktalande minoriteten i Baltikum.. I Tadjikistan skedde ingen nationalistisk mobilisering ...
Valdemar II Sejr fick av påven Honorius III fria händer att erövra och kristna Estland 1218. I praktiken var detta ett danskt korståg mot Baltikum. Estland som danskt hertigdöme bestod till 1346 då det hamnade under Tyska Ordens överhöghet varefter Estland såldes till Svärdsriddarna. Spåren av den danska tiden i Estland lever kvar än idag i form av de tre leoparderna i statsvapnet och i Tallinns stadsvapen. I mitten av 1200-talet blev Reval (Tallinn) en hansastad med lybsk rätt. Staden hade relativt stor självständighet fram till mitten av 1500-talet. Under åren 1363/64 till 1375 präglades myntet artig med Svärdsriddarna som myntherrar. Myntet var 18-19 mm och hade en vikt av 1,3 g. Omskrifterna hade lydelsen MAGISTRI LIVANIE / MONETA REVALIE, dvs Ordensmästaren i Livland, Revals mynt. På åtsidan var det en vapensköld inom den inre pärlringen och vapenskölden pryddes av ett kors. På frånsidan var det ett Short Cross inom den inre pärlringen. Det var den ...
Evakueringen av Tallinn 1941, kallas även för Sovjetunionens Dunkerque, Tallinnkatastrofen eller Tallinnövergången - var en sovjetisk operation för att evakuera delar av Östersjöflottan och Röda arméns enheter från omringade staden Tallinn i augusti 1941. Efter vinterkriget och Sovjetunionens annektering av de baltiska länderna började den sovjetiska Östersjöflottan att upprätta baser vid Hangö, Tallinn, Paldiski, Riga, Liepāja och Ventspils. Flottans stab med amiral Nikolaj Kuznetsov förflyttades till Tallinn som blev hemmahamn för de två sovjetiska slagskeppen Marat och Oktoberrevolutionen. Inför Operation Barbarossa i juni 1941 hade den tyska och finska flottan lagt ut flera minfält i Finska viken, bland annat minbandet Corbetha mellan Porkkala udde och Nargö. Den 25 juni utbröt öppet krig mellan Finland och Sovjetunionen efter sovjetiska bombningar av civila och militära mål på finskt territorium. Det tyska anfallet på Sovjetunionen 1941 var under de första ...
Viasat Explorer är en tv-kanal från MTG-ägda Viasat som visar dokumentärfilmer och program om vilda djur, extremsport, äventyr med mera. Kanalen lanserades från början i Finland, Norge, Danmark och Sverige, men sedan den 1 november 2003 finns den även i Ryssland, Ukraina, Kazakstan, Baltikum, Moldavien, Vitryssland, Ungern, Polen, Rumänien och Bulgarien. Enligt MMS kunde 480 000 svenskar se kanalen år 2003 (motsvarar sex procent av tv-befolkningen). I snitt tittade svensken ungefär 0,1 minuter dagligen på kanalen. Från början var kanalen exklusiv i Viasats kanalpaket men april 2007 lanserades den även i Com Hems digital-tv-utbud och 23 september 2013 i Boxer. Viasat MTG ^ Viasat Explorer hos Boxer. Boxer. Arkiverad från originalet den 19 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131019130327/http://www.boxer.se/kundservice/kundservice-informerar/viasat-explorer-hos-boxer/. Läst 18 oktober 2013. Viasat Explorer - Officiell webbplats Viasat - Officiell webbplats MTG - ...
Vi har dagligen min. 150 bilar på plats i Sverige som kan lastas med gods till Norge, Finland, Baltikum och Kontinent - öst / väst. Vi erbjuder kyl/frost/värme/presenning/box/roller bed/walking floor.. Klicka här för att läsa mer om transport och spedition i HCS ,,. Klicka här för att läsa mer om våra transporttjänster till och från Sverige ,,. Kontakta oss på +45 43 42 41 00 eller [email protected] och hör mer.. ...
Det blir den tredje investeringen i svensk vindkraft från Amazon, som ska användas för att leverera förnybar energi till Amazons och Amazon Web Services (AWS) verksamheter.. - Amazon och AWS investerar i Sverige för att vi ser en stor potential i landet, och hållbarhet är en viktig del av våra investeringar, säger Guido Bartels, managing director för Norden och Baltikum på Amazon Web Services.. Totalt handlar offentliggörandet om 26 nya sol- och vindkraftsparker i Europa, Nordamerika, Australien och Afrika med en total produktionskapacitet på 3,4 gigawatt (GW). Med de nya satsningarna har Amazon globalt investerat i förnybar energi motsvarande mer än 4 GW kapacitet bara under år 2020, vilket gör bolaget till den största privata investeraren i förnybar energi någonsin. Amazon har nu totalt 127 projekt inom förnybar energiproduktion, inklusive 59 vindparker och 68 solenergianläggningar.. Läs pressmeddelandet från Amazon.. ...
I stora drag har jag intresserat mig för den Sudettyska inverkan på den svenska glasindustrin: hur olika hantverkstraditioner möttes och influerades av varandra i de olika glasrikena, Böhmen, i Tjeckoslovakien, och Småland, och hur arbetarrörelsen, staten och arbetsmarknaden engagerade sig för att hämta arbetare efter andra världskriget.. Jag kommer presentera en mångbottnad berättelse på Kalmar konstmuseum, som jag har delat in i två kapitel. Det är ett essäistiskt arbete, ett montage av text och bild.. Bakgrund:. 1900-talet var ett århundrade av tvångsförflyttning: människor som har drabbats av en förlust av egendom, alienation och förlust av identitet. Sverige hade fram till 1930 varit ett utvandringsland men förvandlades efter andra världskriget till ett invandrarland. Vid slutet av andra världskriget 1945 fanns mer än 200 000 människor på flykt i Sverige. De kom från de nordiska länderna, Tyskland och de baltiska länderna. Den sudettyska invandringen ägde rum ...
utveckla förmågan till väpnad sjöstrid. I inre farvatten finns lättnader gällande kravet på ankarljus, så att båtar i Finland och Sverige inte behöver föra ankarljus i småbåtshamnar och liknande (beskrivningarna av var ankarljus inte behövs skiljer sig något). Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani. Numera används främst elektriska lampor. Vid Militärhögskolan Karlberg finns även en enhet för managementutbildning, Försvarsmaktens utbildningsenhet och Försvarsmaktens Idrotts- och friskvårdsenhet. Det är en tidlös investeringsform som måste tillämpas på moderna golf tider. Man har dålig koll på uppfödningsförhållanden i till exempel Baltikum. Fraktfri leverans för de owl flesta beställningar (utom för endast tackor och internationella beställningar) Begär mer information! Förbandet ansvarar för högvakten, som bevakar de kungliga slotten och deltar vid högtidliga ceremonier, liksom Försvarsmusiken och Försvarsmaktens insatshundar. I veckans ...
Jugoslaviens upplösning hänvisar till en rad konflikter och politiska omvälvningar som från juni 1991 och framåt resulterade i upplösningen av Jugoslavien. Äkta kastanj (Castanea sativa) [1] är ett träd i familjen bokväxter som förekommer i Syd- och Centraleuropa och Balkan till Turkiet och Kaukasus samt i. Oversvømmelserne i den centrale europa 2013 fulgte efter flere dages kraftig regn i slutningen af maj og begyndelsen af juni 2013. Oversvømmelserne præger især de. MTM - Ett företag i Tierp med Europeiska kunder. Vi leverar idag till Kunder i hela Sverige och även till såväl Baltikum som Centraleuropa Liberalister ser verden som et eventyr, hvor det gode kæmper mod det onde, gæt hvem de gode er. Af Ota Tiefenböck Debat: Læser man diverse vestlige og danske. Varför Bird & Bird? Söker du mer än en traditionell juridisk rådgivare är vi rätt byrå för dig. Vårt mål är att vara en långsiktig och strategisk partner Välkommen till krogen Soldaten Švejk. Att en ...
BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag med ett brett sortiment inom stål, specialstål, armering, rostfritt och aluminium. Med kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder vi lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till våra kunder utifrån deras behov av stål- och metallprodukter. Våra kunder finns inom tillverknings- och byggindustri i Sverige, Finland och Baltikum. ...
EG-domstolen har under hösten avkunnat domar (C-63/99, C-235/99, C-257/99 av den 27 september 2001 och C-268/99 av den 20 november 2001) som bekräftar att ansökarländernas medborgare (Polen, de baltiska stater, Tjecken, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Malta och Cypern) har rättskrav genom gemenskapslagstiftningen på att få uppehålls- och arbetstillstånd som egna företagare inom den Europeiska… ...
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet erbjuder en kursmodul på temat Foreign Reporting för utbytesstuderande hösten 2017.. Modulen är till för studerande med inriktning på journalistik eller kommunikation, och passar fint för den som är intresserad av internationella frågor, mångfald, och de möjligheter och utmaningar som journalistiskt arbete utanför det egna landets gränser medför. Den är öppen för studerande från hela världen, och går på engelska.. I modulen ingår både praktiska och mer teoretiska kursbitar, samt en reportageresa till Baltikum. Modulen består av tre huvudkurser på totalt 15 sp (Foreign Reporting in Practice; Media Landscapes and Journalism in Transition; Ethnicity and the Challenge of Diversity in Journalism and Media), och i tillägg kan den som vill ta kurser om bl.a. kris- och datajournalistik upp till totalt 30 sp.. Som föreläsare i kurserna ingår både erfarna utrikeskorrespondenter och forskare inom journalistik. ...