På måndagen avslutades i Central Criminal Court in London i London förhören med Julian Assange gällande USA:s krav att visselblåsaren ska utvisas från Storbritannien till USA. Utanför domstolen höll John Pilger, den australiensiske författaren och filmaren, tillika mångårig vän till Assange, ett engagerat tal för visselblåsarens sak, som finns återgivet på Pilger webbsida.. Om de mäktiga ljuger för oss har vi rätt att få veta sanningen, sa Pilger. Om de säger en sak privat och hävdar något annat i offentligheten har vi rätt att veta. Om de konspirerar mot oss, som Bush och Blair gjorde om det militära angreppet på Irak och sedan låtsas vara demokrater, då har vi rätt att få veta.. Nu finns det starka krafter i världen som är beredda att begrava Julian Assange levande i Trumps fascistiska USA.. Pilger fortsatte med att påminna om hur USA:s utrikesdepartement redan 2008 i en hemlig rapport beskrev hur man efter en smutskastningskampanj mot Assange skulle få ...
Den före detta militären inom den kongolesiska armén, Mathieu Ngudjolo Chui, blev under februari frisläppt av internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Han stod anklagad för krigsbrott och för att ha haft en betydande inblandning i en massaker år 2003 som dödade mer än 200 bybor.. Läs mer ...
Brottmålsdomstolar för grövre brott. Om du anklagas för en "crime" (ett allvarligt brott som kan ge som mest livstids fängelse) kallas du till en brottmålsdomstol för grövre brott (cour dassises). En jury med tolv medlemmar som väljs bland allmänheten avgör om du är skyldig till det som du anklagas för. Om du förklaras skyldig beslutar jurymedlemmarna tillsammans med domstolen, som består av tre domare, vilken påföljd du ska få. Det är dock bara domstolen som beslutar om beloppet för skadestånd inklusive ränta till de eventuella brottsoffren, om dessa har gjort anspråk på skadestånd.. Förfarande vid brottmålsdomstol för grövre brott:. ...
FFIA:s första auktorisation 1979 avsåg Juvenile Court i Mumbai (Bombay). Det handlade om barn som var placerade dels på statligt barnhem och dels på privata barnhem, men som ansvarsmässigt sorterade under domstolen. Domstolen tilldelade oss barn som var färdigutredda och förklarade övergivna, oftast hittebarn.. FFIA fick 90 barn från Juvenile Court under åren 1990 - 1995.. En dom i Indiens Högsta Domstol 1985 ändrade på och systematiserade adoptionerna. Det blev reglerat hur barnhemmen skulle hantera barn som var placerade hos dem från domstolar. Efter denna tidpunkt kom barn av den här kategorin direkt från barnhemmen.. FFIA:s kontaktnät utvidgades successivt under -80 och -90talen.. Den allmänna gången på 80-talet var att organisationen fick födelsedatum och könsuppgift om barnet samt en mycket kortfattad medicinsk rapport. Begrepp som special needs fanns inte utan de blivande adoptivfamiljerna förbereddes på att barnen kunde ha dolda problem, typ Hepatit B, ...
ta på sig och upprörda människor började höra av sig och kräva att Sherlock Holmes skulle återkomma i nya berättelser.. Dolye stod emot under många år, men gav till sist efter och lät Sherlock återvända i novellen Det tomma huset. Året innan hade han även publicerat novellen Baskervilles Hund som gavs ut som en följetång i en av Englands större tidningar. Baskervilles hund utspelar sig dock före Sherlocks död i Det sista problemet.. Det var inte bara i böckernas värld som Doyle hade en förtjusning för brott och kriminologi. Det hände även att han tog sig an alldeles riktiga kriminalfall och lyckades i vissa fall också lösa dem. Ett av fallen ledde inte bara till att den anklagade frikändes, utan även till inrättandet av Court of Criminal Appeal, dit felaktigt dömda kan överklaga sina domar för ytterligare en granskning.. Mot slutet av livet blev Doyle en hängiven följare av spiritismen och skrev en rad olika böcker inom ämnet. Han ägnade sig även åt att ...
Dorothy Sayers var den författare som gjorde kriminalberättelsen till litteratur, en av genrens absolut största författare. I lord Peter Wimsey skapade hon en världsvan aristokrat, lika förtjust i intrikata kriminalgåtor som i den självständiga deckarförfattaren Harriet Vane. Oskuld och arsenik är berättelsen om parets första gemensamma fall: Harriet Vane står på de anklagades bänk i ärevördiga engelska brottmålsdomstolen Old Bailey, dömd till döden för giftmord på sin älskare. Lord Peter Wimsey är säker på att hon är oskyldig, men han har bara en månad på sig att bevisa det."Hon tillförde detektivromanen originalitet, intelligens, energi och slagfärdighet." P D James. ...
Barnhemmet drivs av organisationen Maharastra State Womans Council, MSWC. Det ligger vägg i vägg med f.d. Juvenile Court som numera heter Juvenile Welfare Board. Hit kommer alla hittebarn. En del av dem placeras därefter på Asha Sadan, en del på andra barnhem.. Asha Sadan är ett kombinerat barnhem och undsättningshem för ogifta kvinnor. Många av de barn som kommer härifrån har kända föräldrar eller i vart fall känd mor.. Mrs. Korshed Aga var ordförande de första åren. Ms. Alka Mahtre var barnhemsföreståndarinna under väldigt många år, hon pensionerades i början av 2000-talet. Hon känner igen de flesta av våra barn.. Asha Sadan är ett stort och välrenommerat barnhem.. Samarbetstid: 1980 - 2010. Antal barn : 92. Adress: ...
Internationella brottsmålsdomstolen har inlett utredningar beträffande åtta följande konfliktfyllda länder och regioner i Afrika: Kongo, Uganda, Darfur (Sudan), Kenya, Libyen, Elfenbenskusten och Mali. Förutom de sju konfliktområden där formella utredningar pågår är ett flertal andra konflikter också under "preliminär utredning". Dessa är: Afghanistan, Colombia, Guinea, Georgien, Honduras, Korea, Nigeria och Palestina. De tidigare preliminära utredningarna runt konflikten i Irak och Venezuela lades ned den 10 februari 2006. ^ ICC prosecutor eyes possible Afghanistan war crimes, Reuters, 9 September 2009 ^ OTP response to communications received concerning Iraq International Criminal Court, 9 February 2006. Retrieved 19 July 2012 ^ OTP response to communications received concerning Venezuela International Criminal Court, 9 February 2006. Retrieved 19 July ...
Artikel i Wikipedia där du kan läsa om den ganska nya Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). ICC etablerades 2002 som en internationell domstol och en permanent
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen i Rom den 17 juli 1998. Sveriges regering beslöt 17 september 1998 att underteckna stadgan vilket skedde 7 oktober 1998. Den svenska regeringen har sedan beslutat att ratificera stadgan och att samtidigt avge en förklaring om att Justitiedepartementet skulle vara den kanal för domstolens framställningar som avses i stadgan.[1] I och med ratificeringen är Sverige bundet av stadgan, vilket innebär att Sverige är skyldigt att utlämna alla personer - även svenska medborgare - som blir åtalade vid domstolen. Det är hittills 108 stater, som undertecknat stadgan (20 januari 2009). Av dessa är 30 afrikanska stater, 14 asiatiska, 23 latinamerikanska och 41 övriga stater.[2] Förre amerikanske presidenten Bill Clinton undertecknade för USA:s räkning stadgan under sin sista månad som president. Under George W. Bushs presidentskap har undertecknandet återkallats.[3] ...
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är upprättad på sex originalspråk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Tekniska
Distriktsdomstolens beslut att ogiltigförklara Oklahomas "supplier-secrecy law" har överklagats. I samband med överklagandet uttalade distriktsdomstolen att det var upp till Oklahomas Court of Criminal Appeals att skjuta upp avrättningarna av Clayton Lockett och Charles Warner, i väntan på att överklagandet av ogiltigförklarandet av "supplier-secrecy law" avgjordes. Men Oklahomas Court of Criminal Appeals vägrade att pröva frågan om att skjuta upp avrättningarna, eftersom de menade att den frågan inte låg inom domstolens jurisdiktion. Locketts och Warners advokater förde då frågan vidare till Oklahomas Högsta Domstol. I torsdags beslöt Oklahomas Högsta Domstol att Oklahomas Court of Criminal Appeals visst hade befogenhet att pröva frågan om att skjuta upp avrättningarna och uppdrog att Oklahomas Court of Criminal Appeals att omedelbart behandla ärendet. I fredags svarade Oklahomas Court of Criminal Appeals att Oklahomas Högsta Domstol inte hade befogenhet att avgöra ...
5 § I ett ärende om överlämnande till Internationella brottmålsdomstolen får tvångsmedel användas utan att särskild utredning har lämnats till stöd för att den som avses med ansökan har begått det uppgivna brottet. Om domstolen har begärt att den som avses med ansökan skall frihetsberövas, skall häktning ske om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Den som är häktad får begära att en ny förhandling hålls inom tre veckor från det att beslut senast har meddelats. I övrigt gäller i fråga om tvångsmedel vad som i allmänhet är föreskrivet för brottmål.. ...
I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen finns regler om lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten enligt...
Häromveckan meddelade en företrädare för regeringspartiet ANC att Sydafrika avser att lämna Romstadgan och den Internationella brottsmålsdomstolen. Utspelet kommer efter att Sydafrika tidigare i år vägrat att arrestera Sudans president Omar al-Bashir - trots att den högsta domstolen i Pretoria förbjudit honom att lämna landet. Sebastian van Baalen, redaktör på Mänsklig Säkerhet … [Läs mer...] ...
At a side event to the 12th Session of the Assembly of States Parties of the International Criminal Court on 25 November 2013 at 13:00-15:00 in The Hague I had a presentation of my project Commentary on the Law of the ICC (CLICC). You can see my presentation below at 1h3m. The participants at the side event included some very notable persons, including ICTY Prosecutor Serge Brammertz, ICC Registrar Herman von Hebel, Judges David Re and LIU Daqun, Professors Martin Scheinin and Charles Garraway, and Wolfgang Kaleck (ECCHR). You can read more about the side event here. This was a very important step for the CLICC project ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Internationella brottmålsdomstolen. Europeiska unionen stöder domstolens effektiva funktion och befordrar allmänt stöd för den genom att främja deltagande i Romstadgan.. RÄTTSAKT. Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/444/GUSP av den 16 juni 2003 om den internationella brottmålsdomstolen [Europeiska unionens officiella tidning L 150 av den 18.6.2003].. SAMMANFATTNING. Befästandet av rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, bevarandet av fred och stärkandet av internationell säkerhet är några av prioriteringarna i Europeiska unionens (EU) yttre förbindelser. Unionen har med kraft engagerat sig i kampanjen för den internationella brottmålsdomstolen (EN) (FR) och Romstadgan ska träda i kraft, eftersom dessa utgör ett väsentligt hjälpmedel för att man ska kunna uppfylla de prioriteringar som fastställts.. Romstadgan trädde i kraft den 1 juli 2002 och domstolen fungerar sedan dess (men det slutgiltiga valet till dess ...
Det är ännu oklart vilka brottsmisstankar mot Israel som Palestina kan tänkas vilja driva i domstolen. Men ICC:s defintion av krigsförbrytelser inbegriper "the transfer, directly or indirectly, by the occupying power, of parts of its own civilian population into the territory it occupies." Den israeliska bosättningspolitiken innebär att i dag lever nära 700 000 israeler på Västbanken och i östra Jerusalem, områden som ockuperades av Israel under junikriget 1967. Inom kort är det också möjligt att annektering av territorier - som till exempel Israels annektering av östra Jerusalem och Golanhöjderna - kommer att ingå i domstolens mandat. Även Israels krigföring i Gaza kan komma att granskas ...
Här kan man skriva en sammanfattning av rapporten/projektet, som ger besökaren en övergripande insyn. Här under går det även att ladda ned rapporten i sin helhet.. ...
Det har blivit mer komplicerat. 2008, innan själva rättegången ens börjat hotade rättegångskammarens domare att avbryta hela rättegången och släppa Lubanga eftersom åklagaren vidtagit åtgärder som förhindrat försvaret från att ta del av alla dokument som åklagaren samlat in i målet. Efter avbrott i förhandlingarna kunde åklagaren tillgängligöra en del av dokumenten och processen återupptogs. Jag anser att det var bra att domarna satte ner foten gentemot åklagaren när de upprätthöll den misstänktes rättigheter. Problemen har dock inte upphört. Åklagarens första vittne, en barnsoldat, ändrade sin historia i rättegångens inledning och återtog sina uppgifter att han varit på ett militärt träningsläger vilket var ett allvarligt hack i åklagarens ansträngningar ...
Internationella brottmålsdomstolen(ICC) i Haag i Nederländerna är den enda internationella domstol som är permanent inrättad för att granska misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten och
Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag är inte avskräckta av hoten från USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton, meddelar domstolen i ett uttalande.(TT)
Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag är inte avskräckta av hoten från USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton, meddelar domstolen i ett uttalande.(TT)
En tax shelter är en investering med avdrag för skatter och skattelättnader av större värde än själva investeringen. De närmare detaljerna kring vad som utgör en skatt skydd beror på den lokala skattemyndigheten och varierar mellan länderna. Uthyrning av fastigheter, naturresurs prospektering, filmproduktion och alternativa energikällor är exempel på vanliga skatteparadis. En tax shelter kan vara inriktad mot individer eller företag. På koncernnivå, som utnyttjar en tax shelter kräver expertkunskap av skattelagstiftningen. Även professionella revisionsbyråer, dock inte alltid det blir rätt. Efter den amerikanska bära marknaden 2000-2002, tillsynsmyndigheter avslöjade den omfattande missbruk av skatteparadis. Arthur Anderson, en stor revisionsbyrå vid den tiden, upplöstes för sin roll i att hjälpa företag som Enron och Worldcom undgå beskattning. Befattningshavare vid dessa företag befann sig i brottmålsdomstol inför långa fängelsestraff. Även skatteparadis har ...
Se Crossing Lines online på comhemplay.se eller via vår app. En särskild enhet för Internationella brottmålsdomstolen utreder gränsöverskridande brott.
The last time this issue made headlines was when the PA unilaterally applied to join the International Criminal Court (ICC). The Obama administration indicated at the time it was reviewing its annual $440 million aid package to the PA because of the decision ...
Internationella Brottsmålsdomstolen i Haags beslut att börja ta sig an miljöbrott är ett viktigt steg mot ett införande av en internationell ekocidlag. Det
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har utfärdat en arresteringsorder för Simone Gbagbo, tidigare första dam i Elfenbenskusten. Hon misstänks för ...
Idag rapporterar DN och SvD att de fyra åtalade de misslyckade självmordsattentaten i London för två år sedan dömts till livstids fängelse. Domaren i nämnda rättegång, Adrian Fulford QC, är även en av de tre domarna som ska genomföra den första rättegången vid internationella brottmålsdomstolen (ICC). Målet vid ICC gäller rekrytering av barnsoldater. Slutförandet av rättegången gällande de misslyckade självmordsattentaten innebär att Fulford nu är ett steg närmare Haag ...
2004 (Engelska)Ingår i: The Permanent International Criminal Court, Hart Publishing, Oxford , 2004Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) ...
Under rubriken Den fala Internationella Brottmålsdomstolen skrev Jan Myrdal sin skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2013. Motto: Dygde...
Under rubriken Den fala Internationella Brottmålsdomstolen skrev Jan Myrdal sin skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2013. Motto: Dygde...
USA hotar med att gripa och åtala domare vid Internationella brottmålsdomstolen ICC om amerikaner som tjänstgjort i Afghanistan anklagas för krigsbrott. Länder som samarbetar med ICC kommer att noteras, uppger USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton.(TT)
Det 3-stjärniga Courtyard New York Manhattan/Herald Square Hotell erbjuder rökfria rum i närheten av New York City Criminal Court, The Mall och Central Park. …
Fakta och råd om att få igång amning av nyfödd bebis. Direkt av barnläkare. När rinner mjölken till? Och ska brösten vara så här stora?
Att gå långa sträckor för att hämta vatten tar tid och kraft och det tunga ansvaret faller ofta på kvinnor och flickor, vilket bland annat leder till att flickor inte hinner gå i skolan. Att gå långa sträckor är också en säkerhetsfråga för kvinnor eftersom det finns risk för överfall.. Därför strävar IAS alltid efter att människor ska ha så kort sträcka som möjligt till närmsta brunn. Målet är att en person ska behöva gå max 500 meter för att hämta vatten.. På så sätt skapas både trygghet och minskat utanförskap!. Ge din gåva nu!. ...
Lördag den 20 augusti 2016 springer IK Livsnerven i samarbete med International Aid Services (IAS) i Vasastafetten från Sälen till Mora, dvs hela vasaloppssträckan. Klubben har anmält 1 st lag (10 löpare).. VÃ¥ra lag. ...
Lördag den 20 augusti 2016 springer IK Livsnerven i samarbete med International Aid Services (IAS) i Vasastafetten från Sälen till Mora, dvs hela vasaloppssträckan. Klubben har anmält 1 st lag (10 löpare).. VÃ¥ra lag. ...
Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights bjuder in till specialiseringskurs i internationell straffrätt för yngre brottmålsjurister. Rubriken för 2017 års specialiseringskurs är The International Criminal Court at Fifteen. Kursen äger rum i Syrakusa på Sicilien den 21-31 maj. En rad internationellt kända straffrättsforskare medverkar, bland andra institutets hedersordförande professor M. Cherif Bassiouni.. Det finns plats för 60 deltagare. Sökande ska vara under 35 år och ska ha avlagt juridisk grundexamen de senaste åtta åren (2009-2017).. Mer information och ansökningsformulär på institutets webbplats.. Frågor och upplysningar ställs till institutet på e-post [email protected] Preliminärt program för kursen. ...
The EU remains deeply concerned about the widespread and systematic violations of human rights and international humanitarian law which, according to the Independent International Commission of Inquiry, may amount to crimes against humanity and war crimes under the Rome Statute of International Criminal Court. The EU recalls that all those responsible for such crimes must be held accountable and that there should be no impunity for such violations and abuses. The EU has repeatedly stated that, if concerns about war crimes and crimes against humanity are not adequately addressed on a national level, the International Criminal Court should deal with the situation. The United Nations Security Council can refer the situation in Syria to the International Criminal Court at any time. The EU calls on the United Nations Security Council to urgently address the situation in Syria in all aspects, including this issue ...
Tanken på en internationell brottmålsdomstol har funnits länge i FN. Redan i resolution 260 från den 9 december 1948 uppmanade generalförsamlingen FN:s kommission för internationell rätt (ILC) att undersöka huruvida det är önskvärt och möjligt att upprätta ett internationellt juridiskt organ för att åtala personer för folkmord och brott mot mänskligheten. ILC slog fast att en internationell brottmålsdomstol som kunde åtala personer för folkmord eller andra liknande allvarliga brott både var önskvärd och möjlig att upprätta. Generalförsamlingen utsåg en kommitté som skulle förbereda ett förslag till hur man skulle upprätta en sådan domstol. Kommittén förberedde ett förslag till en stadga 1951 och ännu ett granskat förslag 1953. Men generalförsamlingen beslöt att skjuta upp beaktandet av förslaget i väntan på ett beslut om hur man skulle definiera aggression ...
Finland och Estland ordnar ett jubileumsseminarium i Tallinn den 10-11 september med anledning av att Internationella brottmålsdomstolen fyller tio år. Tema för seminariet är brottsoffrens ställning och rättigheter under pågående rättegångar i ICC. Till ICC:s behörighet hör folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Seminariet öppnas av Finlands och Estlands utrikesministrar Erkki Tuomioja och Urmas Paet. Styrelseordföranden för ICC:s brottsofferfond, minister Elisabeth Rehn är inbjuden huvudtalare vid seminariet. Estlands institut för mänskliga rättigheter ansvarar för arrangemangen.. Internationella brottmålsdomstolen grundades genom Romstadgan som trädde i kraft den 1 juli 2002. Ur internationell straffrättslig synvinkel och särskilt med tanke på dem som utsatts för allvarliga internationella brott är en av de viktigaste förbättringarna som Romstadgan medförde föreskrifterna om brottsoffrets ställning i domstolen under pågående rättegång och ...
Diktatorn och hans generaler. Ännu så länge tycker sig Kim Jong-un ha anledning att se glad ut. Frågan är hur länge till. Nordkorea brukar rankas som världens hårdaste och mest avskyvärda diktatur, även om konkurrensen inte precis är obefintlig. Det hermetiskt tillslutna landet med omkring 25 miljoner invånare är världens enda kommunistdiktatur med ärftlig successionsordning.…
Den internasjonale straffedomstolen (engelsk: International Criminal Court, fransk: Cour pénale internationale) er en permanent, internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen har sete i Haag i Nederland, men rettssaker kan holdes hvor som helst. Den internasjonale straffedomstolen ble etablert i 2002. Domstolen kan bare dømme i forbrytelser skjedd etter 1. juli 2002, datoen da stiftelsestraktaten (Romavedtektene) ble gjort gjeldende. Norge ratifiserte traktaten den 16. februar 2000, og var det syvende landet som ratifiserte traktaten. 123 stater er medlemmer av domstolen. Israel, Russland, Sudan og USA har meddelt at de ikke vil bli med.[1] ...
Hej Gunilla och tack för dina bra inlägg! Det är något som inte lämnar mig någon ro i fråga om Mias asyl: I AB 13 februari återges utdrag ur immigrationsdomstolen i Denvers beslut betr. Mia den 25/2 2003, t ex "This, in conjunction with a letter from the Swedish Supreme Court indicating Sweden´s inability..." Mia förklarade i sin chatt på AB att det var Kammarrättsdomen det handlade om, att den kommit i ett brev och att "Supreme Court" var en översättarmiss. Låter märkligt! Om de som översatte i USA, och framförallt domare Livingston själv (!) hade gjort ett enda knapptryck på Google "Swedish Courts" hade de direkt fått fram akillnaden i Sverige mellan förvaltningsdomstolar och brottmålsdomstolar. De hade också väldigt lätt kunnat se att svensk Kammarrätt på engelska heter "Administrative Supreme Court" och inget annat. Hur kunde domare Livingston utelämna det i sammanhanget viktiga "Administrative"? "Letter" i sammanhanget låter också egendomligt. Kan du få fram ...
Måndagen den 12 juni 2017, kl. 17.00. OBS! Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Förfriskningar serveras efteråt. Talare: Mark Klamberg introducerar ny bok/kommentar till artiklarna i stadgan för International Criminal Court (ICC). Ola Engdahl och Sally Longworth presenterar sina bidrag till boken. Marie
De dåliga nyheterna om Afrika och afrikanska ledare: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2902141 Åtalet mot Sudans president Omar al-Bashir från den Internationella brottmålsdomstolen i Haag har väckt het debatt i Afrika. Många upplever att Afrika attackeras av domstolen, eftersom den hittills enbart har åtalat afrikaner. Under World Economic Forum on Africa riktade Rwandas president Paul Kagame kritik mot domstolen…
Terrorattacken den 11 september i USA för drygt ett år sedan var ett "brott mot mänskligheten". Denna speciella term ryms inom den nybildade internationella brottsmålsdomstolen, ICC, och när domstolen börjar fungera ska därför de skyldiga ställas inför rätta där.. Så inledde Thomas Hammarberg, generalsekreterare för Palmecentret, samtalet mellan honom och Anders Ehnmark, författare och journalist, på årsdagen efter terrorattacken. Samtalet anordnades av Palmecentret och hölls i ABF-huset i Stockholm.. Hammarberg utryckte oro över att debatten efter attacken till stor del kommit att handla om för eller mot terrorism, istället för att fokusera på hur man går tillväga för att bekämpa terrorismen.. ...
Since the ICRC, a private Swiss organization, does not allow access to its protocols, there is no way of knowing who made these decisions and how they arrived at their conclusions, yet, they are widely accepted as law. […]. Finally, since Israel did not "forcibly transfer" populations, prohibited in GC IV, condemning Israel lacked solid foundations. Therefore, in 2002, the Arab states at the Rome Statutes of the International Criminal Court added a new element to the law governing war crimes, making it a crime for an "occupying power" (i.e., Israel) to transfer its citizens into "occupied territory" not only forcibly, butindirectly as well - that is, by providing any assistance such as mortgages and infrastructure.. This Rome treaty provision was specifically designed to declare Jews who built homes over the Armistice Lines of 1949 and Israel guilty of war crimes. An extension of GC IV, it leads back to the ICRC. Without the ability to examine their archives, however, its a dead end. What is ...