De flesta avhandlingar och rapporter finns att hämta hem i fulltext via DiVA, se nedan.. Om du söker en avhandling eller rapport i bokform hänvisar vi till respektive författare. Författaren kontaktas via e-post på [fö[email protected]]. Observera dock att vissa författare inte längre är anställda på institutionen för socialt arbete, och denna adress är då inte längre i funktion. Ni får då ett automatgenererat svar från e-postservern om detta. Om ni inte lyckas få kontakt med författaren på detta sätt kan vi försöka hjälpa till att söka efter författaren. Kontakta oss då på [email protected]. Glöm inte att ange vilken författare och vilken avhandling ni söker och att ni misslyckats med att få kontakt med författaren själv. Många avhandlingar och rapporter säljer dock slut.. Just nu fungerar inte utsökningen från DiVA nedan, du kan dock hitta en förteckning över alla avhandlingar här.. Avhandlingar. ...
Avhandlingar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är uppdelade i flera kategorier: Avhandlingar i barn- och ungdomsvetenskap, Avhandlingar i förskoledidaktik och Licentiatavhandlingar. ...
UNIVERSITY OF HELSINKI: Prize-winning doctoral dissertations completed at the University of Helsinki focused on targeted drugs and tax planning conducted by multinational ...
Det finns ingen central försäljning av doktorsavhandlingar framlagda vid Stockholms universitet. Undantag från denna regel är avhandlingar utgivna i Acta-serien samt avhandlingar skrivna vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. ...
Search and download thousands of Swedish university dissertations (essays). Full text. Free. Dissertation: Migration and Mental Health: Epidemiological Studies of Immigrants in Sweden.
Avhandlingar skrivna vid Ekonomihögskolan i Lund står samlade i vår Öppna samling. I Forskningsportalen hittar du avhandlingar, forskningsrapporter, artiklar och annat som har publicerats vid Lunds universitet.
Search and download thousands of Swedish university dissertations (essays). Full text. Free. Dissertation: Urban poverty, social exclusion and social housing finance. The case of PRODEL in Nicaragua.
Nu finns delvis reviderade tillämpningar för nyutgivna avhandlingar vid svenska lärosäten. Särskilt berör tillämpningarna de avhandlingar som ges ut i såväl digital som tryckt form.. Se vidare under Akademisk avhandling. ...
Freight distribution is critical for cities to survive, grow and flourish, but it also has negative environmental, economic and social impacts. City logistics aims to reduce these negative impacts by efficiently managing the movements of goods in cities. However, to have a viable city logistics initiative, it is also necessary to have a viable business model.. The words come from doctoral student Konstantina Katselas dissertation in Packaging Logistics at Design Sciences, LTH, Towards a Business Model for Viable City Logistics Initiatives: The role of financial continuity, externalities and stakeholders, and summarize the challenges that Konstantina Katsela looked at in her research.. Now Konstantina Katsela defends her doctoral thesis. Welcome to join via YouTube the 26th of May at 10.15: https://youtu.be/iR8ugaR4rPs. The doctoral thesis Towards a Business Model for Viable City Logistics Initiatives: The role of financial continuity, externalities and stakeholders is available in LUCRIS. ...
|p|LaTeX template for dissertations and theses published at |em|Departamento de Ciência da Computação|/em| (DCC) |em|Universidade Federal do Rio de Janeiro|/em| (UFRJ).|/p| |p|Source: |a href=https://github.com/dcc-ufrj/dissertacao-tese-latex|DCC-UFRJ at GitHub|/a||/p|
Här nedan kan du se och söka bland de avhandlingar och publikationer från institutionen som finns i Universitetets databas DiVa. ...
Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Ibland ger CKF ut forsknings- eller utvecklingsrapporter i serien CAPTO och ACTIO.
I menyn till vänster kan du läsa om avhandlingar och konstnärliga utvecklingsarbeten, som är producerade vid Musikhögskolan i Malmö. De flesta av dem kan beställas eller köpas direkt i Musikhögskolans reception. ...
Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom birgitta höglund + |2019 + media-tryck + lund dissertations in sociology Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibris
Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:. [email protected]. ...
LIBRIS titelinformation: Dissertation abstracts international : retrospective index [to] vol. 1[1938]-29[1968/69]. Vol. 4, Psychology. - Sociology. - Political science
DART-Europe är ett samarbete mellan forskningsbibliotek som syftar till att öka tillgången av Europeiska forskningsavhandlingar. Här får du tillgång till avhandlingar från 547 universitet i 27 europeiska länder ...
Trots det nära samarbetet mellan myndigheterna och forskningen har få avhandlingar inom pedagogikämnet syftet att vara praktiskt användbara i undervisningen. I en studie gjord för Socialstyrelsen sökte Sundell & Stensson (2010) efter evidens för att kunna göra forskningsbaserade rekommendationer på områden som är centrala för offentlig sektor. De identifierade 1 402 doktorsavhandlingar av samhällelig relevans inom omvårdnadsvetenskap, folkhälsovetenskap, socialt arbete, kriminologi, sociologi, psykologi och pedagogik, men det visade sig finnas få avhandlingar som försökte studera effekter. Pedagogik var ett av de områden där speciellt få avhandlingar bedömde effekter. Bara 6 procent av de 288 avhandlingar i pedagogik som lagts fram 1997-2006 intresserade sig för effekter, och ännu färre hade gjorts på sådant sätt att resultatet kunde generaliseras.. Till samma resultat kom Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning (Broady et al 2011). Den studien ...
Pris: 186 kr. häftad, 2011. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Dissertation Sur Le Caractère Essentiel À Toute Loi De Léglise En Matière De Doctrine: Et Touchant Lautorité & La Force Du Témoignage De Lecriture av Louis Troya dAssigny (ISBN 9781247406497) hos Adlibris.se. Fri frakt. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag! Alltid bra priser, fri frakt över 99 kr och snabb leverans. | Adlibris
Lista med länkar till LUP (Lunds universitets publiceringsdatabas). Fulltext och summering saknas i LUP för dessa avhandlingar,
Hege Dypedokk Johnsen: Erôs and Education: Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues. (Ph.D. dissertation manuscript). Opponent. Franco Trivigno (Oslo).. ...
Över 2 000 äldre avhandlingar, eller dissertationer, från 1600-, 1700- och 1800-talen har digitaliserats och publicerats i universitetets vetenskapliga arkiv DiVA. Avhandlingarna är ett eftertraktat forskningsmaterial och att de nu digitaliserats möjliggör nya sätt att arbeta med materialet samt att det blir tillgängligt överallt.
Över 2 000 äldre avhandlingar, eller dissertationer, från 1600-, 1700- och 1800-talen har digitaliserats och publicerats i universitetets vetenskapliga arkiv DiVA. Avhandlingarna är ett eftertraktat forskningsmaterial och att de nu digitaliserats möjliggör nya sätt att arbeta med materialet samt att det blir tillgängligt överallt.
Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet ...
Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom kostnadsfritt språkstöd för kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu, diplomarbeten eller andra typer av examensarbeten på svenska. Språkstödet består av respons på 5-10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten.. Kontakta [email protected] om du har frågor!. ...
Drivs av Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine™ © 2020 Elsevier B.V. Vi använder kakor för att erbjuda och förbättra vår tjänst och för att skräddarsy innehållet. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Logga in i Pure. ...
If people are willing to get high mark in every field you should order dissertation idea and ,a href=http://topdissertations.com,custom thesis,/a,. I have done that a lot of times. I meant just about ,a href=http://topdissertations.com,dissertations,/a, from dissertations writers. ...
1 PublKat: A04 (Artikkel i norsk vitenskapelig tidsskrift (t.o.m. 1998)) Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi Forf: Arefjord, Kjersti UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi Tittel: Psykoterapi med eldre. En unders kelse med henblikk p behov, tilbud o g ettersp rsel. Tidskr: Tidsskrift for Norsk psykologforening r: 1994 Volum: 9 Side(r): 919-925 Spr k: nor PublID: r95002971 StatKat: f LokalK: KAT 3 2 PublKat: A05 (Kapittel i faglig bok, rapport m.v. (t.o.m. 1998)) Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk psykologi Forf: Axelsen, E. Medforf: Nielsen, Geir H stmark UiB - Inst. for klinisk psykologi Tittel: Om formidling av psykologisk praksiskunnskap. Tidskr: Psykologi i forandring. r: 1994 Side(r): 45-55 Spr k: nor PublID: r94007831 StatKat: f LokalK: KAT 5 3 PublKat: A11 (Artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med referee) Instit: Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, Institutt for klinisk ...
På den här sidan presenteras publikationer som forskare vid SOFI bidrar med. I vänsterspaltens länkar hittar du fullständiga förteckningar sorterade på publikationstyp. Under arkiv hittar du förteckningar över äldre publikationer. Via Stockholms universitets publikationsdatabas DiVA kan du också söka efter publikationer som utkommit från år 2007 eller klicka på länken: SOFI publikationer ...
Vi håller utomordentligt låga priser högst sannolikt de lägsta i landet. Det är inte priset som ska hindra dig från att ge din avhandling ett professionellt utseende! Din färdiglayoutade bok kan du sedan låta tryckas av vilket tryckeri som helst. Ring oss 046-14 81 04 eller maila layout(at)akademitjanst. ...
Spikblad (53 Kb) .. Boklund, Ann (1995). Olikheter som berikar? - möjligheter och hinder i samarbetet med socialtjänstens äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg. Rapport nr 71. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Spikblad saknas.. Stenström-Jönsson, Ulla-Britta (1995). Mot självständigare liv? Om nedläggningen av Furuhagens vårdhem för utvecklingsstörda. Rapport nr 70. Spikblad saknas.. Svedberg, Lars (1994). On Marginality. A Client Group´s Relationship to Work. SSSW8. Spikblad saknas.. Eriksson, Birgitta S. (1994). Ett år med diabetes. Beskrivning av ett förlopp samt analys av faktorer som stött eller hindrat ett framgångsrikt behandlingsresultat. Rapport nr 68. Spikblad saknas.. Gunnarsson, Evy (1993). I välfärdsstatens utmarker. Om socialbidrag och försörjning bland ensamstående kvinnor utan barn. Rapport nr 64. Spikblad saknas.. Malmström, Ulf (1993). Missbruk och samhällsåtgärder i ett ...
August Strindberg and the Visual Media of his Age, 250 s. Henrik Gustafsson. Out of Site: Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974, 2007, 228 s. Åsa Jernudd. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908, 2006, 204 s. Anna Sofia Rossholm. Reproducing Languages, Translating Bodies - Approaches to Speech, Translation and Cultural Identity in Early European Sound Film, 2006, 214 s. Therése Andersson. Beauty Box - Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige, 2006, 200 s. Eirik Frisvold Hanssen. Early Discourses on Colour and Cinema: Origins, Functions, Meanings, 2006, 208 s. Karl Hansson, Det figurala och den rörliga bilden: om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact, 2006, 214 s. Mats Rohdin, Vidsvinet I filmens trädgård, metaforbegreppet inom filmteorin, 2003, 445 s. Seppo Luoma-Keturi, Mellan Rummen. En studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi. 2003, 259 s. Malin Wahlberg, ...
August Strindberg and the Visual Media of his Age, 250 s. Henrik Gustafsson. Out of Site: Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974, 2007, 228 s. Åsa Jernudd. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908, 2006, 204 s. Anna Sofia Rossholm. Reproducing Languages, Translating Bodies - Approaches to Speech, Translation and Cultural Identity in Early European Sound Film, 2006, 214 s. Therése Andersson. Beauty Box - Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige, 2006, 200 s. Eirik Frisvold Hanssen. Early Discourses on Colour and Cinema: Origins, Functions, Meanings, 2006, 208 s. Karl Hansson, Det figurala och den rörliga bilden: om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact, 2006, 214 s. Mats Rohdin, Vidsvinet I filmens trädgård, metaforbegreppet inom filmteorin, 2003, 445 s. Seppo Luoma-Keturi, Mellan Rummen. En studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi. 2003, 259 s. Malin Wahlberg, ...
The purpose of this socio-legal dissertation is to examine the role of the district court in the handling of custody disputes, from the standpoint of the childs best interest. More specifically, the focus is partly on the relationship between the family and society during district court proceedings, and partly on the relationship between civil law and public law procedure that is to say between the court and the social welfare office as well as the relationship between therapeutically and legally based conflict resolutions. Moreover, the study examines the relationship between different professional actors in custody proceedings on the one hand, and the relationship between these actors and the parents on the other. From a more scientific perspective, the project offers a study of interpersonal conflict resolution within the framework of modern society. The dissertation takes off from a theory based on a standpoint of sociology of law, perspectives of realistic scientific theories, and a ...
Doctoral dissertation in odontology Loss of teeth can affect a persons self-esteem, social life, appearance and oral function. Reconstruction of a missing tooth has scientifically been shown to increase self-esteem and quality of life and to maintain oral function. For many patients a fixed dental prostheses (FDP ...
Klinisk psykologi er den del av psykologien som omfatter forståelse og behandling av psykiske lidelser, og er en av av mange former for anvendt psykologi. De vanligste behandlingsformene for psykiske lidelser er individualterapi eller gruppeterapi (dynamisk eller systemisk/kognitiv/løsningsfokusert), familieterapi (dynamisk, systemisk eller løsningsfokusert) eller medisinering (psykofarmaka). Mange følger flere behandlinger samtidig. Klinisk psykologi (abnormal psykologi og terapimetoder) omfatter beskrivelse og klassifisering av sinnslidelser og forskning om årsaker til dem og behandlingsteknikker. Kliniske psykologer skriver for det meste ikke ut legemidler, selv om psykologer i enkelte land i økende grad har fått rett til å skrive ut dette de siste årene. Stort sett vil psykologer samarbeide med psykiatere (dvs. leger) når det er nødvendig med bruk av medikamenter. Kliniske psykologer kan også inngå i team med andre profesjoner som sosialarbeidere og ernæringsfysiologer. ...
Klinisk psykologi er en samlebetegnelse for all anvendelse av vitenskapelig psykologi til forebygging, utredning og behandling ved psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger. Kliniske psykologer arbeider både med barn, voksne og eldre. De problemer som klinisk psykologi i praksis stilles overfor, kan være høyst ulike; for eksempel atferdsproblemer eller emosjonelle vansker i barnealderen, feiltilpasning i skolemiljø, ungdomsproblemer, rusproblemer, feiltilpasning i arbeidslivet og ekteskapet, nervøse vansker, livskriser, alvorlige psykiske lidelser, eller problemer knyttet til aldring. Hele artikkelen ...
Sammanfattning. Det finns olika forskning om lek ur barn och pedagogers perspektiv. Vi har uppmärksammat att det är brist på forskning om föräldrars syn på den fria leken. Och vi kunde inte hitta någon avhandling om barns fria lek ur föräldraperspektiv. Därför valde vi att läsa olika avhandlingar som handlar om lek ur olika perspektiv. Hiorth (1996) har i sin avhandling. Barns tankar om lek kommit fram att barn själva skapar lekens innehåll. Sandberg (2002) påpekar i sin avhandling Vuxnas lekvärld att vuxnas syn på lek grundar sig i den vuxnes tidigare erfarenheter av lek. Tullgren (2004) i Den välreglerade friheten kommer fram att det är viktigt att barn leker och att pedagogen uppmuntrar och bekräftar leken. Tellgren (2004) i Förskolan som mötesplats pekar på olika strategier som barn använder för att komma in i en lek. Vi valt att lägga fokus på föräldrars syn om fri lek i förskolan vilket också är syftet med studien.. Eftersom vi både är blivande ...
PhD, Central European University, Budapest, Hungary (2008).. Doctoral thesis: The Value of Responsibility.. Lizentiat (the Swiss equivalent of an MA), Universität Basel, Switzerland (2000).. Dissertation: Fahrbwahrnehmung und Wahrnehmungsbeschreibung.. Please see below for CV and List of Publications/Papers. ...
Stamstjärnkaktus (Harrisia × jusbertii eller × Harrisinopsis jusbertii) är en hybrid inom familjen kaktusar. Dess exakta ursprung är okänt och omtvistat. Det kan röra sig om en kultivar inom släktet Harrisia eller en korsning mellan Harrisia och Echinopsis. Beroende på uppfattning kan man använda något av de två vetenskapliga namnen. Stamstjärnkaktus har inte påträffats vildväxande, men odlas som prydnadsväxt och ibland som ympunderlag för andra kaktusar. Franck, A.R. Systematics of Harrisia (Cactaceae). Graduate School Theses and Dissertations. University of South Florida [1 ...
massage norrköping thaimassage happy ending stockholm tysk Svensk avsugning daisy thai undergiven escort thaimassage mölndal. The thesis proposal is a record thats written through an undergraduate or grad student until she or he prepares to get your last exam, for hire, or before filing a dissertation. Lesbian sex thai massage gothenbur Eskorter sthlm pussypump malmö escort helsingborg äldre kvinnor dejting app ny thaimassage göteborg, helsingborg escorts oslo eskorter malmö free porr gratis thaimassage ystad thai borå Escort dalarna. Lingerie sex svensk sex thaimassage borå Eskort sex shop sweden vibrator dild Sexiga flickor svensk teen porn rosasidor hot stone massage stockhol Kim thai massag Escort flickor stockholm lingam massage sverige svenks porr amatörbilder sex. Linköping dating - Permanent Makeup By Justine Thaimassage frölunda massage höganäs porr flim telefon sex Gift Kvinna Söker Knull På Dagtid Geta Send decide wanna we is m happy girlfriend Hi, about meet a shy Hi ...
Klinisk psykologi är den gren av tillämpad psykologi, som inbegriper diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomar. Diagnoser återinns i så kallade diagnosmanualer. Parallellt används två diagnosmanualer världen över, DSM-5 och ICD-10. I Sverige är ICD-10 den officiella diagnosmanualen, men många som arbetar inom den svenska psykiatrin föredrar att använda DSM-5. Eftersom ICD-10 är det officiella svenska systemet har Socialstyrelsen utformat ett speciellt översättningssystem, så att en diagnos som är ställd med DSM-5 kan översättas till ICD-10. Abnormal psychology Denna psykologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE ( www.u-care.uu.se ). Vår forskning handlar primärt om att studera psykologiska konsekvenser av somatisk sjukdom för patienter och närstående samt att utveckla, testa och utvärdera webbaserade psykologiska interventioner. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohort studier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Arbetsuppgifter Som projektkoordinator kommer du främst arbeta med att genomföra en studie för att testa ett webbaserad psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som behandlats mot cancer. Arbetsuppgifterna kommer omfatta att
Vi r tv legitimerade psykologer med vuxenklinisk inriktning verksamma i centrala G teborg. Vi har b da utbildat oss till psykologer p psykologiska institutionen p G teborgs universitet. Eva L wstedt r specialist i klinisk psykologi och Lars Trenning r legitimerad psykoterapeut ven den utbildningen har han g tt p universitetet i G teborg som har ett s kallat psykologprogram. Vi r dessutom b da tv utbildade inom psykoanalys. Vi har erfarenhet av att arbeta som psykolog inom olika omr den, vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, psykosomatik, f retagsh lsov rd, krisbearbetning, traumabearbetning. Vi arbetar med olika typer psykiska problem som brukar g under diagnoser s som, depression, ngest, paniksyndrom, tv ngssyndrom, social fobi, kris, trauma, utbr ndhet, borderline m.m. V r psykologmottagning och psykoterapimottagning ligger i centrala G teborg p Engelbrektsgatan.
Stillingstittel: Professor/førsteamanuensis i klinisk psykologi (50 %) (162823), Arbeidsgiver: Universitetet i Bergen, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
Här samlas aktuell information och presentationer av de forskningsprojekt som bedrivs inom områdena Internet, hälsa och klinisk psykologi vid Linköpings universitet och dess samarbetspartners.
Evidensbasert brukermedvirkning Andreas Høstmælingen Spesialist i klinisk psykologi Fagsjef, Norsk Psykologforening Profesjoner Organisatorisk aspekt Kontroll over arbeidsoppgaver (monopol, autonomi) Jurisdiksjon
Skriv in ett eller flera ord. Du kommer till discoverytjänsten EDS där du finner det mesta av bibliotekets informationsresurser.. ---. Avgränsningar i sökrutan. Artiklar: Enbart artiklar från vetenskapliga tidskrifter. I EDS kan du sedan begränsa till vetenskapligt granskade artiklar genom att bocka i Peer-reviewed.. E-böcker och tryckta böcker: Både böcker i fulltext och vanliga böcker. Tänk på att elektroniska avhandlingar och studentuppsatser inte kommer med om du gör denna avgränsning.. Tryckta böcker: Reservera boken om den är utlånad eller om du vill hämta den på ett annat av Chalmers bibliotek.. E-tidskrifter: Skriv in ord från tidskriftens titel så kommer du till e-tidskriftslistan.. Databaser: Skriv in ord från databasens titel eller ämnesområde så kommer du till Databaslistan. Databaser täcker ofta stora områden och sökorden behöver därför vara breda, t.ex Physics. Använd engelska begrepp.. ---. Fler sökingångar. Chalmerspublikationer: I ...
Sakkunniggranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter utgörs av outputtyperna artikel i vetenskaplig tidskrift och forskningsöversiktsartikel (benämnd artikel i vetenskaplig tidskrift i statistikdatabasen).. Akademiska avhandlingar utgörs av outputtyperna doktorsavhandling samt licentiatavhandlingar.. Böcker på svenska utgörs av outputtypen böcker, monografier och samlingsverk (book och edited-book), där språk för det huvudsakliga intellektuella innehållet är svenska (enligt ISO 639-3 eller ISO 639-2b).. Böcker på övriga språk utgörs av outputtypen böcker, monografier och samlingsverk (book och edited-book), där språk för det huvudsakliga intellektuella innehållet inte är svenska (enligt ISO 639-3 eller ISO 639-2b).. Övriga vetenskapliga/populärvetenskapliga publikationer utgörs av publicerad output som inte tillhör någon av outputtyperna som nämnts ovan (benämnt övriga publikationer i statistikdatabasen). ...
Inom barn och ungdomslitteratur är böcker som utspelar sig på internatskolor så vanliga att de kan betecknas som en egen litterär genre. Men även vuxna fascineras av stilarten. Det har till och med skrivits avhandlingar i ämnet. Genren har i bloggkretsar fått namnet akaporr efter att de utspelar sig i akademiska miljöer. Typiska böcker är Curtis Sittenfelds I en klass för sig eller Den hemliga historien av Donna Tarrt.. Nu bjuder Breakfast Book Club och Enbokcirkelföralla in till en brunchträff där vi diskuterar akaporr och äter av Långbro Värdshus goda brunch.. Vi uppmanar alla att läsa Agnes Hellströms Ränderna går aldrig ur innan, en svensk akaporrbok som kom ut 2009. Vi diskuterar boken och varför är genren så spännande? Vad är det som tilltalar oss så? Vilka är våra favoriter?. VAR: Långbro Värdshus, Fruängen, ...
Jag nämnde för ett tag sedan att jag hade planer på att skriva lite om Robert Jordans mastodontlika Wheel of Time, i väntan på den allra sista delen. Det här blir mitt första inlägg av denna sort, och kommer att behandla könsfrågan i Jordans värld.. Man skulle kunna skriva avhandlingar om könsfrågor i Jordans serie. Serien är ju för det första i nuläget 11362 sidor lång, med ett persongalleri bestående av 2387 karaktärer upp till och med The Gathering Storm, och är författad över en period av mer än ett kvarts sekel. En relativt stor del av denna enorma textmassa rör konflikter mellan män och kvinnor, och det blir min allra första observation: i seriens värld pågår ett könskrig. Från den allra minsta skala till den allra största råder det konstanta maktkamper mellan män och kvinnor. Naturligtvis är serien även full av samkönade maktkamper, men från konflikten mellan kvinnornas råd och borgmästaren i Emonds Field, till konflikten mellan The Dragon Reborn ...
Att skriva text är inte svårt, enligt många människor, men det är väldigt lätt att göra grammatiska misstag. Om du har text som behöver korrekturläsas är det viktigt att du får kontakt med någon som verkligen är kunnig inom just korrekturläsning. Genom att anställa en korrekturläsare ökar du sannolikheten för att din artikel eller avhandling kommer att godkännas, för exempelvis en akademisk tidskrift.. Gullvi Nilsson Översättningar har granskat och rättat hundratals vetenskapliga avhandlingar och akademiska texter på olika nivåer genom åren genom sina språktjänster. Dessa inkluderar doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.. Korrekturläsning inkluderar enklare former av textredigering som syftar till att eliminera grammatiska och språkliga fel i text. Språkprov är mycket djupare än så. Detta inkluderar till exempel stavfel, upprepning och användning av exakt terminologi, medan skrivandet ska vara koncis och så idiomatisk som möjligt.. Att översätta text ...
i den genren förstås. Men så tog det då stopp i min uteslutningsdefinition.. För ja, jag läser tantsnusk, chick lit, pretentiös prosa, dagböcker, historiska romaner, ryska klassiker, vykort, anteckningar, avhandlingar, och ibland ett och annat poem. Det blir ju så när man botaniserar på bibliotek och i bokhandlar. Baksidestexter, titlar, omslagsfärger tar tag och plötsligt står man där med tygkassen full och undrar hur ska jag hinna med det här då?. Nu är jag dessutom länk i ett pocketkedjebrev. Jag fick ett mejl från en vän med två namn. Skicka en pocket du läst till den som står överst på listan, skriv dit dig själv och skicka sedan vidare. Och minsann. Det dimper ner pocketböcker från varstans med titlar jag inte sneglat på tidigare. Inte bringar det olycka i tio år heller om man bryter kedjan. Bara ett dåligt samvete över att jag själv inte hunnit skicka iväg min lästa pocket.. Jag hoppas att den här kedjan kan få mig att utvidga läsarvyerna lite till, ...
Institutet För Näringslvisforskning (IFN), tidigare Industriens Utredningsinstitut (IUI), har alltsedan grundandet 1939 spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige. Rader av tongivande forskningsrapporter och utredningar har skrivits vid IFN. Generationer av forskare och utredare har arbetat vid institutet, som periodvis varit en ledande producent av akademiska avhandlingar i främst ämnet nationalekonomi. Många har sedan gått vidare till framträdande positioner i Sverige och utomlands. Denna volym består främst av uppsatser om och av forskare som under åren varit verksamma vid institutet, inklusive beskrivningar av institutets fem forskningsprogram. Författarna bidrar med betraktelser över vad tiden vid IFN har betytt för deras personliga och professionella utveckling. Bidragen ger ögonblicksbilder från institutets verksamhet under de gångna åren. För att en organisation ska överleva och blomstra under skiftande ...
Latin fortsatte att utvecklas när Rom själv växte. I 509 f.Kr. störtade romarna sin kung och inrättade den romerska republiken. Vid den tiden talade och skrev de en pre-klassisk form av latin. När romarna utvecklade sin republik använde de detta språk för att skriva sina historier, filosofier och politiska avhandlingar. Latin blev mer standardiserad eftersom Rom utvecklade en sofistikerad intellektuell kultur. De språk som vi mest associerar med romarna är pre-klassiskt eller klassiskt latin Slutligen, omkring 100 före Kristus, hade romarna kodifierat sitt språk till vad vi kallar klassiskt latin. Detta var språket för intellektuella, poeter och filosofer, och det hjälpte till att utfärda i latinlitteraturens guldålder och kunde ses användas av Roms största litterära mästare, inklusive Cicero, Virgil, Ovid och Livy. När det romerska riket spred sig, flyttade latin in i romerska kolonierna. Det blev så utbredd att det var den västerländska världens faktiska språk. ...
Välkommen till Antikvariat Thomas Andersson Antikvariatet etablerades 1985 i Uppsala. Vi är främst inriktade på vetenskaplig litteratur i ämnen som t.ex. filosofi, matematik, antiken, historia, språk, teologi och andra besläktade områden. Akademiska avhandlingar är en specialitet. Vi har dessutom avdelningar med skönlitteratur, lyrik och science fiction samt en raritetssektion för äldre böcker och tryck. På vår hemsida kan du enkelt och smidigt söka och beställa böcker. Vi tar de flesta kreditkort och för beställningar inom Sverige går det även bra att betala via plus- eller bankgiro. Hör gärna av er om det är något ni undrar över. Vi är medlemmar av Svenska antikvariatföreningen och International League of Antiquarian Booksellers. ...
Välkommen till Antikvariat Thomas Andersson Antikvariatet etablerades 1985 i Uppsala. Vi är främst inriktade på vetenskaplig litteratur i ämnen som t.ex. filosofi, matematik, antiken, historia, språk, teologi och andra besläktade områden. Akademiska avhandlingar är en specialitet. Vi har dessutom avdelningar med skönlitteratur, lyrik och science fiction samt en raritetssektion för äldre böcker och tryck. På vår hemsida kan du enkelt och smidigt söka och beställa böcker. Vi tar de flesta kreditkort och för beställningar inom Sverige går det även bra att betala via plus- eller bankgiro. Hör gärna av er om det är något ni undrar över. Vi är medlemmar av Svenska antikvariatföreningen och International League of Antiquarian Booksellers. ...