... är en kategori i vår länkkatalog som innehåller flera bra länkar med information, statistik och omdömen om olika hemsidor.
Jag anser bestämt att de anspråk som görs, inte bara får bemötas utan måste bemötas. Det listiga i kråksången är att om unison tro är ett krav för kritik, så finns ingen legitim kritik. Detta är givetvis helt orimligt! Att kritisera anspråk som görs, är en skyldighet! Vårt kunskapssamhälle bygger på skepticism! Många som gör sitt bästa för att leva upp till denna skepticism, tror på Gud. Många som gör sitt bästa för att leva upp till denna skepticism, tror på "något" - alltså en gudalik men diffus kraft. Det finns till och med människor som gör sitt bästa för att leva upp till denna skepticism, som är konspirationsteoretiker. Ingen människa är felfri, och ingen människa är perfekt. Jag blir ständigt recenserad och vet därför att jag är en god kandidat till den minst perfekta människan. Folk vill bli bekräftade i sina föreställningar och blir extremt nedlåtande när inte det inträffar. Alternativet, att försöka släppa sina vidskepliga ...
Är du andligt (skeptiskt) troende och tycker om att diskutera? Då har du hamnat rätt! Här på Andlig Skepticism är dörren öppna för alla! Välkomna!
Är du andligt (skeptiskt) troende och tycker om att diskutera? Då har du hamnat rätt! Här på Andlig Skepticism är dörren öppna för alla! Välkomna!
Den suprachiasmatiska kärnan och den cirkadiska rytmen är inget som byråkrater hittat på utan är värt att ta på extra allvar för hälsans och effektivitetens skull.
En hälsosam skepticism kan vara på sin plats när den nya mattekniken sköljer över oss, skriver Frida Jonson, medgrundare till AGFO, omvärldsbevakare inom mat.
Oj, oj, ibland skakas man om av något man läser. Jag har alltid fascinerats av skepticism, men en så radikal argumentation som i A Priori Skepticism, accepterad för publicering i Philosophical and Phenomenological Research, har jag inte tidigare stött på. Däri argumenteras, som titeln antyder, för att skepticism också omfattar kunskap om vissa a priori-sanningar,…
Vi vill att personer som lider av kraftig mensvärk ska kunna delta i samhället på lika villkor! På Blodigt Allvar finns finns för att du som lider av mensvärk ska få vård och hjälp. Vi vill också öka kunskapen om mensproblem och att alla ska kunna tala öppet om mensvärk.
Hypotesen att Gud inte finns, är i regel resultatet av ett öppet sinne. Man har utvärderat argument, utvärderat sin tro, och jämfört konsekvenserna av Guds påstådda existens med sin uppfattning av verkligheten. Gud kan givetvis existera ändå. Vi kan mycket väl leva i en verklighet fullproppad av gudar, demoner, änglar och andar. Men den som litar på vetenskapens syn på vad man kan veta, och vad det finns rimliga skäl att tro eller avfärda, är naturligtvis ateist. Det finns inga kristna skeptiker, det finns skeptiker som, ovanpå sin skepticism, är kristna ...
Blyhjälm - Tyngdtäcke - Jag antar att det är få skeptiker som tror på dom nyttiga funktionerna med att bära blyhjälm, men...
Djurrättsliga frågor behöver tas på mycket större allvar än det görs idag, särskilt med tanke på de negativa effekter konsumtionen av animalier har på folks hälsa och miljö, utöver att det också innebär ett onödigt lidande och död för flera biljarder kännande individer per år. Alla sjukdomar och dödsfall knutet till kolesterol, beror på att personerna i fråga ätit animaliska produkter. Vi är veganer för djuren och vi väljer att inte stödja företag eller produkter…. ...
Snarare är vad du kallar dig själv som är problematiskt. Skeptiker i VoF-sammanhang torde rimligtvis vara någon som ansluter sig till vetenskaplig skepticism, dvs något fint. De kan alltså vara värt att notera att självutnämnda klimatskeptiker i själva verket är förvillare eller förnekare. Det är nämligen så att jag är klimatskeptiker eller skeptiker som suffix till vilket akademisk ämne som helst, eftersom jag just tyr mig till vetenskaplig skepticism vilket är raka motsatsen till att försöka förvilla eller förneka. Men nu tänker jag inte skriva mer om det, eftersom det är duktigt off-topic egentligen ...
Lunds universitet är ett gott exempel på att ett gott skratt kan förlänga livet. Här har humorn alltid vägt lika tungt som allvaret, och 350 år i vetenskapens och samhällets tjänst för med sig stor respekt.
Första rapporten från Alsike (där jag nu bor), och ljuset lyser; mörket har inte segrat över det. Innan jag åkte hit skrev jag: The best thing to do with the best things in life is to give them up. Två dagar kvar, två stora avslut kvar. Ikväll - husförsamlingen. Jag har delat vardagen med dem…
Idag var jag inbjuden till Svenska Institutet som ska utveckla sitt arbete med miljöfrågor och startskottet blev att bjuda in intressanta aktörer att dela med sig av sina klimatberättelser för att sedan diskutera vidare hur vi kan utveckla ett svenskt narrativ i miljöfrågan. Jag var inbjuden att hålla ett inledningsanförande tillsammans med Måns Nilsson från…
Helt irrelevant. Nu fick han ett djupt skärsår av en skiva, som satt på en annans cykel, och behöver opereras. Håller du inte med? Det var skivan som orsakade skadan. Har någon annan fått liknande skador förut? Skulla vara från en kedjeklinga då, men de snurrar ju inte fritt som en just avstängd kapskiva, som skär ända in i benet innan det stannar. Helt galet ...
Utredaren Kent Johansson hade en historisk möjlighet att föreslå förändringar och göra allvar av politikernas uttalade vilja att öka cyklandet. Men menar att cyklingens intresse kan i huvudsak väl hanteras inom ramen för i dag gällande lagstiftning och planeringsprocesser. En stor del av utredningen är en genomgång av gällande planeringsprocesser, regler och lagar och där utredaren kommer fram till att inget i de befintliga regelverken egentligen diskriminerar cykeln, allt är möjligt och att det snarast brister i tillämpningen från planerande myndigheter och organ. Därmed menar Kent Johansson att det inte är nödvändigt att genomföra många och omfattande förändringar. Han borde kommit med förslag till åtgärder för att ändra brister i tillämpningen från planerande myndigheter och organ. När det gäller trafikregler så menar Kent Johansson att många av de problem som finns idag inte har sin grund i reglerna i sig utan handlar mer om brister i trafikmiljön. Då ...
Socialismen och liberalismen är mer utopiska ideologier än konservatismen, dessa båda vill skapa ett nytt samhälle med nya människor och använder politiken att styra i "rätt" ideologisk riktning. Detta innebär att även människor måste fostras och staten måste ta i anspråk att skapa nya människor med "rätt" normer, åsikter och "attityder" etc. Staten måste lägga sig i hur människor lever familjeliv, hur de uppfostrar sina barn och uttrycker könsroller etc. ...
Seriekommittén i syfte att motarbeta spridningen av den hemska farsoten. I kommittén ingick bland andra en läkare som senare skulle verka mot spridningen av narkotika. Detta säger något om hur allvarligt man såg på saken. Nu har synen på serier totalt förändrats. Nu vet man att även för serier gäller regeln att det som är bra är bra, och det som är dåligt är dåligt. Serien är i sig själv bara ett medium, ett sätt att uttrycka sig ...
När det gäller AOC, borde hennes domedags-profetior om världens undergång om tolv år, ha mötts med lite skepsis. Det finns användbara idioter i varje generation och kommer utan tvekan alltid att finnas. Vad som är skrämmande är hur många människor som vill tro henne, hur många som är så investerade i denna form av magiskt tänkande att de är villiga att överge all skepticism ...
När det gäller AOC, borde hennes domedags-profetior om världens undergång om tolv år, ha mötts med lite skepsis. Det finns användbara idioter i varje generation och kommer utan tvekan alltid att finnas. Vad som är skrämmande är hur många människor som vill tro henne, hur många som är så investerade i denna form av magiskt tänkande att de är villiga att överge all skepticism ...
Eftersökes: Politiker som menar allvar när de säger att de vill stärka det svenska språkets ställning. Finnes: Många av medborgarna i detta land, inte minst det växande antalet medlemmar i
Veckorna rusar förbi, det har blivit dags för höstlov och då ska jag ta med Allvar på lite olika ställen. Det var så oerhört länge sen det bara var han, jag och systemkameran. Eller vad säger ni, är det inte dags för lite nytt här i bloggen? Eller för all del, bättre uppdatering? Weebly har uppdaterat bloggappen, så jag hoppas på att jag nu kan kika in oftare ...
Annie Lööf föreslår i sitt svar på frågan en livsmedelsstrategisk kommitté med uppgift att kraftsamla alla intressenter för att vända jordbrukets kräftgång till en produktionsökning. Det är ett utmärkt förslag och det blir ju inte sämre av att LRF -som verkligen inser situationens allvar - har drivit detta i flera år ...
av admin , Sep 6, 2018 , 2050-belyser. Hur allvarligt är klimatläget nu? - Det mesta som IPCC sa 1995 visade sig stämma, det är till och med något värre. Det har varit allvarligt länge, särskilt eftersom utsläppen fort-sätter att vara alldeles för stora. Å andra sidan är medve-ten-heten större än någonsin ...
TORNEDALEN: Det var många som var överraskade över majvädrets högsommartemperaturer, men med hettan medföljer det även konsekvenser. Pär Holmgren, som är naturskadespecialist på Länsförsäkringar, misstänker att inte alla har förstått hur allvarlig långvarig värme kan vara.. ...
Dagens gäst är en av Mellos kommande programledare: Komikern Marika Carlsson. Det blir både skratt och allvar i studion när Tilde tvingar Marika att välja mellan snäll eller rolig.
Vi ville ha förändring båda två fast med den skillnaden att han ville att jag skulle ändra mig och jag att han skulle göra det och eftersom vi var lika envisa också så hände det förstås ingenting. Inspirerade av ordet skillnad från Skrivpuff ...
We hypothesize that lay people due to over-reliance on expertise have unwarranted beliefs in professional stock investors skill, which may be one reason why they trust financial institutions. In order to investigate this hypothesis, survey questions were constructed to measure whether lay people believe professional stock investors differ from naïve stock investors in making more rational and less biased judgments. Study 1 showed that both economics undergraduates (n = 118) and psychology undergraduates (n = 72) believe that professional stock investors are more rational and overconfident than naïve investors, but less optimistically biased, less influenced by affect, and less influenced by others. Similar results were obtained in Study 2 comparing a random population-based sample (n = 178) to a heterogeneous undergraduate sample (n = 186). ...
Skepticism, (av grek. skeptikos, plural skeptikoi, sökare eller frågare) är ett begrepp som används på olika sätt inom filosofi, religion och vetenskap, och dessa olika betydelser bör inte blandas ihop med varandra. Huvudartikel: Filosofisk skepticism Filosofisk uppfattning härstammandes från antiken som innebär ett betvivlande av möjligheten att införskaffa kunskap om världen. Även om det vore möjligt, skulle vi ej kunna särskilja sanna föreställningar från falska. En underavdelning till denna skepticism är skepticism i moralfrågor. Huvudartikel: Religiös skepticism Uppfattning där man betvivlar sanningen i hela eller väsentliga delar av religioner. Ska inte förväxlas med ateism. Huvudartikel: Vetenskaplig skepticism Antipseudovetenskaplig (alltså vetenskaplig) inriktning, där man med vetenskapliga medel undersöker påstått vetenskapliga eller paranormala utsagor. Kopplat till organiserad skepticism. Antiintellektualism Föreningen Vetenskap och Folkbildning ...
Fokusområdet Normer och attityder spänner över samtliga fokusområden genom att de har en påverkan på alla insatser som görs och också hur väl insatserna kommer att ge önskade effekter.. Normer och attityder påverkar samspelet människor emellan. Normer är den förväntan vi har på hur något eller någon förväntas vara och det vi i ett sammanhang eller en situation uppfattar som det "normala". Ofta är det först när vi bryter mot en norm som vi upptäcker att den finns. Attityder är generella inställningar eller övertygelser till något eller någon. Attityder är i stor utsträckning en produkt av inlärning eller bygger på tidigare erfarenheter.. I samspelet mellan människor som utgår från olika normer och attityder finns stora möjligheter till nytänkande och utveckling, liksom det finns risk för missförstånd som skapar hinder. Därför är det oerhört viktigt att synliggöra vilka normer och attityder som styr vårt samspel för att skapa bästa ...
Denna studies syfte är att undersöka elevers och vårdnadshavares attityder till naturvetenskap och i vilken utsträckning eleverna speglar vårdnadshavarnas attityder. Vi har också undersökt i vilken utsträckning eleverna finner förebilder inom naturvetenskapen i samhället. Elever i skolår 6 och deras vårdnadshavare ingick i undersökningen. Efter en utskickad förfrågan fick vi nio par (elev/vårdnadshavare) som var villiga att ställa upp i undersökningen. Eleverna och vårdnadshavarna intervjuades. Under tiden en av oss intervjuade så observerade den andra intervjun. Undersökningen antydde att eleverna till viss del speglar vårdnadshavarnas attityder. Undersökningen visar också att eleverna inte finner några förebilder inom naturvetenskapen i samhället ...
Pris: 1475 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp boken Scepticism, Freedom and Autonomy av Marcelo de Araujo (ISBN 9783110910957) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Män är underrepresenterade när det kommer till att ta hand om eller vårda sjuka barn och anhöriga. Det kan bero på traditionella könsroller som föreskriver att mannen ska försörja familjen medan kvinnan ska ta hand om barn och anhöriga.Våra erfarenheter visar dessutom att även om många familjer idag vill gå ifrån denna traditionella uppdelning så är bemötandet från t.ex. vård, skola och omsorg många gånger fortfarande utifrån traditionella könsroller. Vi vill genom "man eller människa" kartlägga attityder hos såväl män, kvinnor som hos anställda inom vård- och omsorg. Kartläggningen ska ligga till grund för ett fortsatt arbete inom Astma- och Allergiförbundet och inom hälsosektorn för att förändra attityder och rådande normer.. För att öka jämställdheten inom hälsoområdet behöver vi synliggöra och förändra normer, bemötande och attityder samt skapa en diskussion kring könsroller och hälsa. Men för att kunna förändra något behöver vi ...
Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14
Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14
Att läsa det du skriver i loggen är en högpoängare och förgyller vilken dag som helst. Helt fantastiskt skrivet; du är en hejare, dotra min!. En hejare är du även i spåret, i bassängen eller vars än du befinner dig; alltid på G, alltid beredd att ge 100 % och alltid med ett leende på läpparna. Nåja, åtminstone mellan varven, så att säga…. Och om nu era ledare på fullaste allvar påstår, och dessutom på fullaste allvar vill få er att tro på det de påstår, nämligen att man ska se ut så där, ja du, då ska man nog göra det ...
Hej. Min fråga gäller socialpsykologi:  Hur gör människor när de inte riktigt kan tolka sina attityder och känslor i ett
Vissa personer är avståndstagande och skiljer på folk i högre utsträckning än ett helt hav gör. Lär dig att undvika dessa attityder i denna artikel.
Gillar barnen att rita? Det finns inget finare! Förutom när de ritar på väggen. Men förhoppningsvis har du ATTITUDE Eco-Cleaner för
Bombastik Attitude erbjuder dig som kund att hyra soffor till bra pris. Vi har soffan Electra som du kan hyra för 16,50 kronor per dag.
Uppsatser om ATTITYDER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Exjobb om: Attityder till boende i Gävle (Gävle)
Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Exjobb om: Attityder till boende i Gävle (Gävle)
Se våra erbjudanden för The Ravenala Attitude i Balaclava. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
Ett utmärkt exempel på hur man kan förebygga alholbruk tidigt bland unga är den så kallade Örebro-modellen. Den går ut på att via föräldrarna påverka ungdomars alkoholvanor. Studierna av Örebro Preventions Program visar två viktiga saker; (1) att det går att få föräldrar att upprätthålla en restriktiv hållning till ungdomarnas drickande och (2) att denna hållning också leder till ett minskat drickande bland de unga. Det är framförallt föräldrarnas attityder och åsikter som påverkas i preventionsprogrammet , snarare än deras eget dryckesbeteende ...
Det blev ännu vanligare att elever med höga betyg sökte till högprestigeutbildningar, och att elever med lägre betyg sökte sig till utbildningar med lägre prestige efter att en skolvalsreform till gymnasiet genomfördes i början av 2000-talet i Stockholms stad. Men förändringen kan inte förklaras av ökad segregation sett till föräldrarnas bakgrund, enligt en ny studie i sociologi.
Vad som sker i världen påverkar Sverige. Kapital och varor i omsättning är en förutsättning för att det ska kunna tjänas pengar. Om produktionstakten minskar eller kapitalet i rörelse av ngn annan anledning sjunker på vilken marknad som helst får detta konsekvenser för alla aktörer på just den marknaden. Små justeringar är inte kännbara för…
Allt hanns självklart inte med på läkarbesöket. Men några viktiga saker blev det, och jag fick världens sämsta remissvar. Och ny medicin.
Jag saknar verkligen mina vänner i Malmö.. Specillt Tjemaffian som jag brukar kalla oss. Vi har verkligen haft så himla roligt tillsammans. Alla middagar på elyse alla party kvällar.. Jag har verkligen hur många minnen som helst tillsammans med er. Fina underbara minnen som alltid kommer att finns i mitt hjärta.. Men jag önksar mig fler minnen jag vill uppleva mer saker tillsammans med er.. Jag vill vara en av er igen.. Som jag har sagt innan så ibland känner jag mig väldigt utanför..Jag vet att jag inte ska göra det. Men inte så lät när inte någon av er har visat intresse för att faktikst komma och hälsa på mig. Ni säger att ni ska göra det men det blir ju aldrig av. Jag har bott här i 4år i Januari. nu är dags för er att komma och hälsa på! Det tar ca 3 timmar att åka och jag har plats för 7personer ...