Arktis kallas området runt Nordpolen. Nordpolen ligger mitt i ett istäckt hav, Norra ishavet. Till Arktis räknas även Norra ishavets kuster och öarna utanför. (24 av 170 ord) ...
Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen, og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter. I noen sammenhenger er det bare det marine isdekket som flyter rundt Nordpolen som regnes til Arktis, mens det i bredere definisjoner også tas med de nordlige landområdene, som Svalbard, Grønland og øyene nord i Canada. Disse definisjonene benytter gjerne sollysforholdene ved den nordlige polarsirkelen, de skrinne vegetasjonsforholdene ved den nordlige tregrensen, eller den klimatiske grensen for det arktiske Köppens E-klima, som sørlig grense.[1] Hvis man bruker den snevreste definisjonen av Arktis, er det ikke fast land i Arktis. Overflaten består av hav som i hovedsak er dekket av store isflak som støter sammen og brekker fra hverandre (såkalt pakkis). Tar man med nærliggende landområder mot sør, er disse også dekket av isbreer, eller har tundra-landskap, det vil si at det meste av jordsmonnet er tilfrosset hele året. Hvis man tar med områdene sørover til ...
Barents hav, 2013 - Den ryska regeringen har nekat Greenpeace isbrytare Arctic Sunrise tillstånd att fara in i ryska Arktis trots att fartyget uppfyller alla krav.
Arktis och Antarktis. Det var ett fyrtiotal Saabveteraner som samlats i Saab bilmuseum onsdagen den 30 oktober 2019 för att lyssna på Jan-Olof Stigh som berättade och visade bilder från sina resor till våra poler.p, Det var spännande att höra hur man i en liten gummibåt på 20 meters avstånd passerade en isbjörn som låg på ett isflak och åt på en säl. Han visade också bilder på många djur som var helt orädda för människorna som gick i land. Djuren var väldigt nyfikna och simmade ofta bakom gummibåten.. Spänningen steg också i gummibåten när man en gång hastigt blev kallad tillbaka till moderfartyget när vinden vänt och is började ansamlas så att det blev besvärligt att ta sig tillbaka.. Vi fick reda på att Sverige har två forskningsstationer på Antarktis, Svea och Wasa.. På kartorna som han visade såg man också hur stora polernas områden är, på vanliga kartor är de små områden högst upp och längst ner.. Bland alla bilder av djur och natur fick man ...
Några Greenpeace-aktivister bestämde sig för att borda fartyget: Först i hamnen i Helsingfors, och senare till havs utanför Öland. Andra blockerade isbrytaren från gummibåtar eller genom att simma i vägen.. Inte mindre än fyra gånger stoppades den finska isbrytaren Nordicas färd genom Östersjön förra veckan.. Isbrytaren är inhyrd av Shell för att hjälpa till med oljeborrning i havsområden utanför Alaska i sommar. Greenpeace påstår att man genom aktionen vill rädda Arktis. Ambitionen visar på bristande respekt för dem som lever och verkar i området. För den som föreställer sig Arktis som en vildmark helt opåverkad av mänsklig aktivitet bedrar sig ordentligt.. Under flera tusen år har människor vandrat över tundrorna och försörjt sig på jakt, fiske och renhållning. I dag bor fyra miljoner i Arktis. De allra flesta lever fullt moderna liv med högteknologiska hjälpmedel och vill inte bli räddade av några svenska världsförbättrare. De vill ha inkomster ...
Före årets slut kommer Ryssland alltså i praktiken få ett nytt militärområde, det arktiska. Chef för samtliga förband i det, inklusive de arktiska markbrigader som är under uppbyggnad, blir Nordflottans chef och detta framgår redan av förkortningen för den nya formationen, SF-OSK där SF står för Nordflottan (Norra marinen). Resultatet av denna omorganisering blir att den ryska generalstaben snart har ryska Arktis direkt under sig istället för via staben för det Västra militärområdet ...
En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områdena och att stötta den arktiska befolkningens sociala och kulturella utveckling. ...
En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områdena och att stötta den arktiska befolkningens sociala och kulturella utveckling. ...
Denna vecka möttes det Nordiska rådet i Helsingfors. I egenskap av den finska regeringens samarbetsminister för nordiskt samarbete, presenterade jag Nordiska ministerrådets arktiska program för 2018-2021. Nordiskt partnerskap för Arktis, är i raden det åttonde samarbetsprogram för utvecklingen i Arktis.. De nordiska länderna har många lovande områden för samarbete i nya arktiska branscher som t.ex. navigering och position i nordliga områden, rymdekonomi, meteorologiska tjänster, trådlös kommunikation och ny infrastruktur. I alla dessa områden kan vi dra klar nytta, att kombinera vårt bästa nordiska kunnande.. I programmet arbetar vi utifrån fyra engelska P: Peoples, Planet, Prosperity, Partnerships - alltså folk, planet, välfärd och partnerskap.. Första och största fokusen ligger på befolkningen, peoples, det vill säga hela befolkningens välbefinnande i Arktis. De nordiskt stödda projekten har därför speciella fokus på ursprungsbefolkningen i Arktis; på ...
Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra
Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar
Offentlig høring om effektivisering av EU-finansieringen i det europeiske Arktis Fields marked with are mandatory. Identifikasjon Svarer på du dette spørreskjemaet på vegne av en organisasjon eller som
Nu kommer Fröken Arktis tillbaka igen! Framöver kommer inlägg om lite blandat smått och gott gällande nya gröna sköna alternativ som finns att tillgå på marknaden. Så glöm inte att titta in :)
För första gången finns på svenska en utförlig framställning om Upptäcktsresor i Oceanien, Arktis och Antarktis. Den följer utvecklingen kronologiskt. Ett...
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand för studier av säsongsbetonad dynamik i interaktioner mellan växter och jordmikrober i arktiska ekosystem, baserad i Abisko vid Climate Impacts Research Centre. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-09-16. Projektbeskrivning Arktiska ekosystem lagrar stora mängder organiskt kol i växter och jord. Förändringar i upptag och utsläpp av koldioxid kan därför ge starka återkopplingar till klimatet. Upptag av kol i arktiska växter begränsas starkt av deras tillgång till näringsämnen, särskilt kväve, i konkurrens med mikrober. Klimatförändringar kan förändra interaktionerna mellan växter och mikrober och kan därför förändra kväve- och kolcyklerna i arktiska ekosystem. I Arktis är klimatförändringarna särskilt starka under hösten, vintern och våren, men deras påverkan på interaktionerna mellan växter och jordmikrober är fortfarande oklara. Syftet med denna
Kina har under det senaste årtiondet visat sitt engagemang och sin förståelse när det gäller den arktiska regionen och arktiska frågor. Vissa aktörer och experter har oroat sig för Kinas målsättningar och åtgärder i regionen, medan många andra är hoppfulla när det gäller kinesiska institutioners, investerares och företags förmåga att stödja utvecklingen och forskningen i regionen. En utredning som statsrådet låtit göra ger en balanserad och mångfasetterad, om än ofullständig, bild av Kina som en framtida aktör i den arktiska regionen.. Den arktiska regionen, tidigare ett avlägset och glesbebyggt område, håller snabbt på att bli ett område av global betydelse. Utöver de traditionella arktiska aktörerna finns det allt fler icke-arktiska intressentgrupper i regionen. Ett bra exempel på detta är Kinas ökande närvaro. Kina är inte en arktisk stat, eftersom landet inte har arktiska land- eller havsområden. Landet vill ändå bli en aktör i Arktis.. Det är ...
N r havsisen sm lter av p grund av klimatf r ndringen ppnas ett nytt hav upp f r exploateringsm jligheter. Stora delar av de ouppt ckta oljereserverna p jorden uppskattas finnas i Arktis, men i dag finns ingen s ker metod om ett st rre oljeutsl pp sker i isen. Risken r att de k nsliga arktiska ekosystemen f rst rs och d rmed ven grunden f r matf rs rjningen f r b de lokalbefolkning och urfolk. F r att minska utsl ppen av v xthusgaser p jorden b r oljan och gasen i Arktis stanna under marken. Oljej tten Shell har dragit sig ur Arktis efter att ha spenderat n rmare 60 miljarder kronor i omr det utan att f n gon l nsamhet ...
Nu har forskare för första gången kunnat konstatera att ett istäcke, över en kilometer tjockt, sträckte sig över hela Norra ishavet så sent som för 140 000 år sedan. Istäcket var en så kallad shelfis, en nästan platt flytande is som hänger samman med inlandsisen. Upptäckten bekräftar en hypotes som funnits ända sedan 1970-talet men som inte kunnat fult ut undersökas. Med hjälp av isbrytaren Oden och avancerad ekolodsteknik har forskarna nu kunnat läsa av botten vid Lomonosovryggen, en grundare del av Norra ishavet som sträcker sig mellan norra Grönland och den Sibiriska kontinentalsockeln på ...
Arktis havsis tar storstryk just nu, säger experterna. Ännu en vinter har passerat med nära på rekordliten isutbredning på de arktiska haven. De fyra åren med den minsta isen i Arktis har alla inträffat de senaste fyra åren. Arktis tar stryk just nu, både om somrarna och om vintrarna säger en expert. Östersjön trotsade däremot trenden med sin sist och slutligen rätt så normala isutbredning. ...
Vi har förnyat vårt avtal med Heart of Lapland och fortsätter med verksamhetsledning i verksamheten även under 2018, i första hand fram till sommaren. Heart of Lapland är destinationen inom besöksnäringen i Swedish Lapland som täcker in Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.. Uppdraget innehåller ledning av verksamheten i Heart of Lapland ekonomisk förening och arbetsledning för medarbetarna i verksamheten. Heart of Lapland är en del av Swedish Lapland Visitors Boards projekt Business Capacity Development och kommer också att driva HoL Development för att utveckla besöksnäringen i de fem kommunerna i Östra Norrbotten.. ...
Enskilda forskare gör alltså vad de kan, men det är bara med en gemensam ansträngning som människor kan stoppa uppvärmningen och minska uppvärmningens takt. Särskilt ryska forskare har några intressanta hypoteser om hur vi skulle kunna behålla mer permafrost. Det handlar till exempel om att försöka öka jordens reflektionsförmåga, så att mindre solljus absorberas av jorden.. I Pleistocene park i Sibirien försöker forskaren och projektledaren Sergei Zimov få mammutstäppen att breda ut sig på nytt, med hjälp av stora växtätare som hästar, bisonoxar och mammutar. När mer växtlighet äts upp av fler och fler djur, reflekterar jorden mer solljus och absorberar mindre värme.. Just nu finns det många arter av både växtätare och köttätare i parken, men i projektet återstår också att väcka upp den ullhåriga mammuten från utrotning genom att skapa ett embryo och låta det växa i en elefants livmoder. Även om detta skulle lyckas, så återstår det många år innan ...
Sommaren 2014 kommer en internationell forskningsexpedition under ledning av två forskare från Stockholms universitet, att bege sig till Norra ishavet. Ombord på den svenska isbrytaren Oden kommer ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, att studera klimatförändringar och hur Arktis bildades.. Forskningen har gjorts möjlig tack vare anslag från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse. Läs mer på stiftelsens webbplats. ...
Ett 500 meter tjockt sedimentlager i Norra Ishavet ska ge svar på frågor kring klimatet i Arktis de senaste 50 miljoner åren, hoppas svensk professor. ...
Vinterns nivåer av havsis i Norra ishavet är den lägsta som uppmätts på 38 år, enligt statistik från USA:s snö- och is-datacenter, NSIDC.
Den enes död den andres bröd, och så vidare. Den danske rederijätten Maersk planerar en testresa med containerfartyg genom det smältande Arktis, det rapporterar Di. Tiden som sparas in mellan Europa och Asien i stället för att åka via Suezkanalen är upp till två veckor. Kostnaden blir dock större, eftersom särskilda isbrytare krävs för rutten. För fem år sedan sa Maersks förre koncernchef Nils Andersen att det skulle ta åtminstone två decennier före arktiska fartygsresor kan bli ett kommersiellt alternativ. Nu bekräftar bolaget att containerfartyget, Venta Maersk, kommer att lämna hamnen i Vladivostok inom de närmaste dagarna och nå St Petersburg i slutet av september.. Testresan kommer göra det möjligt för oss att utforska den operativa genomförbarheten av containerfartyg genom Norra ishavet och samla in data, skriver Maersk, enligt Financial Times.. ...
Lyssna till Tinande Permafrost Tickande Klimatbomb I Arktis och 499 mer episoder från Vetenskapsradion Klotet gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. Matjordens förfall: 30 fotbollsplaner i minuten förstörs. Flera länder satsar på nattåg.
The model shows that an increase in surface air temperature and downward longwave radiation results in an increase in the upper-ocean temperature and a decrease in sea ice growth, leading to a decrease in salt rejection from ice, in the upper-ocean salinity, and in the upper-ocean density. The reduced salt rejection and upper-ocean density and the enhanced thermohaline stratification tend to suppress convective overturning, leading to a decrease in the upward ocean heat transport and the ocean heat flux available to melt sea ice. The ice melting from ocean heat flux decreases faster than the ice growth does in the weakly stratified Southern Ocean, leading to an increase in the net ice production and hence an increase in ice mass. This mechanism is the main reason why the Antarctic sea ice has increased in spite of warming conditions both above and below during the period 1979-2004 and the extended period 1948-2004.. SvaraRadera ...
Arktis är det stora havsområdet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden. Till skillnad från Antarktis klassas Arktis varken som en riktig kontinent eller världsdel. Ordet Arktis härstammar från grekiska αρκτος, arktos, för björn. Namnet kan syfta både på stjärnbilden Stora björnen (Ursa Major), som oftast är synlig på norra halvklotet, och stjärnbilden Lilla björnen (Ursa Minor), som innehåller Polstjärnan. Arktis har ingen naturlig avgränsning mot söder, och kan därför definieras på flera olika sätt. Tidigare användes ofta den norra polcirkeln (latitud 66° 33ʹN) - som är sydgräns för midnattssolen - och enligt denna definition utgör Arktis omkring sex procent av jordens yta, men då hamnar även områden som inte har arktiskt klimat och naturförhållanden i Arktis (exempelvis norra Sverige) medan andra områden med arktiska förhållanden inte räknas (södra Grönland). En annan skiljelinje är den norra trädgränsen, som i stort ...
Min bloggadress är alpinechar - röding; min favoritfisk i alla kategorier. Men det är också en politisk chimär. Som tidigare aktiv centerpartist kände jag mig politiskt hemlös. I takt med att centern blev allt mera borgerligt fick jag samtidigt en rödaktigare ton... Numera är jag medlem i Socialdemokraterna, och tänker mig påverka samhället även partipolitiskt. Men fortsätter agera som fri samhällsdebattör. Här kommer ni att få läsa mycket miljö och klimat, men också fiske och fritid (ibland i novellform), politik och samhälle (jag debatterar mycket och gärna), ett och annat matrecept kommer att dyka upp, och till och med lite poesi... Och, inget korpande utan att ange källan - Citat från ...
Upptining av permafrost och kollapsande metanhydrater från de sibirisk-arktiska kusthaven kan trigga ökande utsläpp av klimatuppvärmande gaser.
Jason Box, som forskar kring Grönlands klimat, har en bra blogg där han bl a skriver om uppvärmningen under det senaste århundradet. Där ser man en kraftig ökning under 1920-talet, sedan en nedgång och sedan en ny kraftig ökning sedan mitten av 1990-talet. 2010 var extremt varmt. Totalt är den en ökning på c:a 2 grader om man bortser från 2010 (den ökningen syns inte i Westinvest-grafen - var kom den ifrån egentligen?).. SvaraRadera ...
I sommar inleds en omfattande forskningsexpedition i Arktis. Ombord finns en professor från Stockholms universitet med flera Arktis-expeditioner i bagaget - och…
Porträtt av deltagare i Arctic Indigenous Peoples conference. Konferensen handlar om oljeutvinningens effekter för de arktiska urfolkens liv och kultur.
Två hundspannsekipage som färdas över en is... av vatten. Ett nytaget fotografi från nordvästra Grönland, där forskaren Steffen Olsen kämpar sig över en is täckt av flera centimeter klarblått vatten, har väckt uppmärksamhet världen över ...
Arktis hotas av klimatförändringarna, och smälter isarna kommer hela världen att få problem. Men vad händer egentligen med Arktis i framtiden?. - Arktis kommer finnas kvar, säger WWFs Arktisexpert Tom Arnbom, men troligen se annorlunda ut med mycket mindre snö och havsis. Det kommer komma nya arter som tar över från de som finns idag. Vi arbetar för att skapa bra miljöer för de arter som finns här, tills vi har lyckats minska påverkan från klimatförändringarna (flera hundra års arbete). WWF kommer fortsätta arbeta här för Arktis är en viktig del på jorden.. ...
Samtidigt som forskare konstaterar att förändringar i solens strålning inte ligger bakom de varmare temperaturerna på Jorden, så kommer fler rapporter ...
Det finns inte någon militär spänning i Arktis. Utmaningarna handlar om klimatförändringarna och de måste lösas genom samarbete. Det sade både Rysslands och...
Återkommande stridsövningar i norra Sverige.. Ett annat exempel på dessa Nato-övergrepp är Arctic Challenge Exercise, 26 maj-2 juni, 2015. 115 stridsplan, 99 plan i luften samtidigt, övade krig mot Ryssland, på en utrymme från Nordnorge ner till Ö-vik. Stödjepunkterna för denna flygstridsövning finns i Norge, i Luleå(Kallax ) i Sverige och i Rovaniemi (Finland) Den största i sitt slag enligt svenske överbefälhavaren. AWACS (Airborne Warning and Controlstations), alltså flygande spionstationer, deltog för första gången. De är normalt stationerade i Ramstein i Tyskland. Dessa spionplan med ofantliga tallrikar på ryggen, såg jag uppställda, när jag var där och protesterade utanför USAs stora bas Manta, 2007. Men Rafael Correa såg till att när han fick makten 2006, tvingades USA att stänga sin militärbas där och ta bort AWACS planen. De är idag i Nordnorge.. Den 24 januari 2017 ställdes Edla Lantto och jag inför Luleå Tingsrätt för att ha gjort olaga intrång ...
Norra Sverige är en del av EU:s Arktis. Förutom hotet från klimatförändringarna står Arktis inför ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Alltfler stater visar ett ökat intresse för området. Kina och Ryssland är bara några av intressenterna. Regionens ökade betydelse grundar sig bland annat på Arktis rika naturtillgångar, som de eftertraktade batterimetallerna, men också på Arktis centrala läge med en framtida seglingsbar Nordostpassage. Arktis har därmed blivit en säkerhetspolitisk hotspot och det är en av anledningarna till att EU under året kommer att presentera en gemensam EU-strategi för området.. Europa är en rik kontinent och måste kunna försvara sig utan hjälp utifrån. Nu när Sverige är ordförande i OSSE och i ljuset av diskussionerna under årets Folk och Försvar behöver vi se till att den försvarspolitiska diskussionen fördjupas och accelereras. Bräckligheten i den amerikanska demokratin och Donald Trump supportrars vedervärdiga stormning av ...
Havsisens utbredning i både Antarktis och Arktis var rekordlåg för årstiden. I delar av ryska Arktis var månadsmedeltemperaturen mer än 15 grader över den normala. Även i Nordamerika var temperaturöverskotten stora. I västra och södra Sibirien had...
Samerådets president Åsa Larsson Blind välkomnade det Arktiska Forumet 2019 till Sápmi, och konstaterade att mötet äger rum på en plats som hennes egen sameby, Rans sameby, haft som vinterbetesmark fram till dess att Umeå universitets campus tog form.. Den nyligen släppta rapporten från FN:s klimatpanel fastställer att Arktis ändras snabbare än förväntat. - Det samiska folket har tagit emot många andra folk till vårt hemland. Vi har alltid välkomnat dem med nyfikenhet och en vilja till samexistens, eftersom vi är ett fredligt folk. Nu ser vi emellertid att Arktis ökande geopolitiska betydelse, naturresurserna som står på spel och de alarmerande konsekvenserna av klimatförändringarna har gett ett skarpare fokus från beslutsfattarnas sida.. Åsa Larsson-Blind manade de närvarande politikerna på nationell och europeisk nivå att lyssna på vetenskapliga rön och gå från ord till handling när det gäller att hejda och härbärgera klimatförändringarnas effekter på ...
USA:s kustbevakning förbereder för att ta hand om ett oljeläckage i Koetzebue, Alaska. Foto: US Coast Guard/Petty Officer 2nd Class/Grant DeVuyst. I ett så pass känsligt område som Arktis är det viktigt att agera på ett sådant sätt så att de utmaningarna Arktis står inför inte ökar ytterligare. Ett stort hot mot Arktis är exploatering av mineraler, olja, gas och fisk. Sverige arbetar bland annat med att försäkra att all utveckling i Arktis sker på ett hållbart sätt, att den biologiska mångfalden och ekosystemen skyddas och för ett hållbart resursutnyttjande. När större områden öppnas upp för sjöfart och utvinning av naturresurser krävs hållbara lösningar för att bevara Arktis. - Sveriges inställning är att det är bättre att lämna oljan och gasen i marken och undvika att exploatera resurserna, säger Björn Lyrvall.. ...
Det marina livet tar skada Det panamaregistrerade 167 m långa bulkfartyget Full City gick på grund i Langesund i fredags. Fartyget bar på över tusen ton råolja även kallad bunkerolja, vilken används som drivmedel. Totalt sett uppskattas ca 200 ton läckt ut i havet i ett område som mäter tre nautiska mil, sju mil långt…
EXPEDITION Utan att tveka tackade Josefina Skerk ja till ett äventyr med ett viktigt syfte. Under tio dagar i april befann sig expeditionen Flagga för framtiden i Nordpolen med unga urfolksdeltagare från hela världen. Målet var att sänka ner en kapsel med nästan 3 miljoner underskrifter. Syftet? Att rädda Arktis.. TEXT KATARINA HÄLLGREN. Bakom expeditionen står Greenpeace som vill uppmärksamma klimat- och miljöhoten mot Arktis och få Arktiska rådet att ta upp frågan på sin agenda.. Greenpeace ville prova ett nytt grepp och valde att ta med personer som inte tidigare haft någon anknytning till organisationen. Frågan om att delta på expeditionen gick därför ut till ett antal urfolksungdomar världen över. De önskade specifikt att ta med en ung same, gärna kvinna och valet föll på Josefina Skerk.. - Jag fick frågan från en bekant i Norge, via sms, med frågan: Vill du åka till Nordpolen? Jag svarade att jag gärna vill ha mer information, men ja, klart jag vill! ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Komiteene i Nordsk råd møtes i Nuuk i Grønland 12.-13. september. Møtene er opptakten til sesjonen i Oslo i 29. oktober-1. november. Les mer. ...
BACKGROUND: Samis are indigenous people in north Europe. In the territory called Sápmi (Lapland), reindeer herding is the traditional base for the Sami economy. The relation between living conditions and positive health of the Swedish Samis has been sparsely studied. As health is closely linked to sense of coherence (SOC), an understanding of the background factors to SOC may contribute knowledge that might be useful in promoting living conditions and health.. METHODS: The study examines relations between the level of SOC and background factors from surveys in a Sami population (n=613) in comparison to a non-Sami population (n=525) in Sweden, and in comparison between 2 subsamples of Samis, that is, herders and non-herders.. RESULTS: There are more similarities than differences between the Sami and non-Sami populations. However, dividing the Sami population, reindeer herders had significantly lower SOC, and in specific the subcomponent manageability, that is, less ability to use available ...
Norra delarna av Sverige, Norge och Finland ska bli bättre på att tillsammans skapa lockande upplevelser. Projektet Visit Arctic Europe, som ska stärka samarbetet, har beviljats 6,4 miljoner Euro (när 60 miljoner kronor).. - Att marknadsföra en gränsöverskridande internationell resedestination är ett banbrytande och moget initiativ med stor potential. Vi har stora förhoppningar att projektet ska bidra till nya affärssamarbeten och en hållbar utveckling av de arktiska delarna av Norge, Finland och Sverige, menar Johan Antti, Interreg Nords styrkommittés ordförande och länsråd vid Länsstyrelsen Norrbotten.. Deltagare i projektet är Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board och Swedish Lapland Visitors Board. Projektet startar direkt och kommer drivas fram till den sista december 2017.. - Traditionellt har de nordligaste regionerna i alla tre länderna jobbat individuellt för att locka besökare. Det begränsar potentialen för den arktiska regionen som helhet ...
OM BOKEN Boken Arktis - liv i en värld av is och snö. Sedan mitten av 1990-talet har författarna och naturfotograferna Felix Heintzenberg och Ole Jørgen Liodden regelbundet besökt olika delar av Arktis, från nordnorska Barents hav och Svalbard till Grönland, Kanada och Alaska. Deras erfarenheter i form av personliga skildringar tillsammans med välutvalda fotografier samt aktuella forskningrön ges nu ut i bokform.. Arktis - liv i en värld av is och snö är en vacker, ärlig och personlig skildring av vårt jordklots kanske sista vildmark. Boken ger läsaren en unik inblick i det arktiska djur- och växtlivet. I sex kapitel och, på 208 sidor, får man uppleva hur den arktiska sommaren vaknar efter en lång vintersömn. Mängder med flyttfåglar migrerar på våren från södra halvklotet till Arktis, något som bokens första kapitel En lång resa hem berättar om. Tundran förvandlas sedan till ett livligt hem för fåglar, smågnagare, fjällrävar och andra djur under en intensiv ...
Official Site of Lapland Spirits - Swedish Alcoholic Beverages. Lapland, the country of the northern light and the midnight sun. Lapland Water AB
pic] , EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ,. Bryssel den 20.11.2008. KOM(2008) 763 slutlig. MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. EUROPEISKA UNIONEN OCH ARKTIS. MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. EUROPEISKA UNIONEN OCH ARKTIS. 1. Inledning. Europeiska unionen är nära knuten till den arktiska regionen (nedan kallad Arktis )[1] genom en unik kombination av historiska, geografiska, ekonomiska och vetenskapliga band. Tre EU-medlemsstater - Danmark (Grönland), Finland och Sverige - har områden inom Arktis. Två andra arktiska stater - Island och Norge - är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet[2]. Kanada, Ryssland och Förenta staterna är strategiska partner till EU. Europas arktiska områden är en prioritering inom EU:s politik för den nordliga dimensionen[3]. Utöver de områden som står under nationell jurisdiktion är vissa delar av Norra ishavet fritt hav, och havsbottnen förvaltas av Internationella ...
Vi är stolta över att presentera den prisbelönte BBC-filmaren, Doug Allan, som specialföreläsare på denna 11-dagars Svalbardsresa. Upplev Arktis storslagna natur och unika djurliv och hör honom berätta om sina spännande filmprojekt.
moncler coats from china, Canada Goose Victoria Parka Arctic Tundra Dam outlet sverige Shop this seasons Moncler mens, womens and childrenswear range. Shop online at monclerse.se
Sedan 2006 har Bengt-Åke gjort hela 12 resor till Svalbard, varit på Wrangelön och besökt Rocky Mountains i Kanada. Han har rest med forskningsfartyg och varit på platser som få haft möjlighet att besöka. Bengt-Åke har också träffat ledande forskare inom arktisområdet och kan delge oss intressanta berättelser om ett hotat Arktis.. Kom och lyssna på Bengt-Åke när han berättar och visar sina fantastiska fotografier av isbjörnar, polarräv, fåglar, sälar, valrossar, ja allt vad den arktiska naturen har att erbjuda.. Varmt välkomna!. Galleri Tinnert, Torslunda 102 • 070 669 31 11 • www.tinnert.se. ...
Det amerikanska målet att matcha Rysslands inflytande i den arktiska regionen kan i själva verket vara svårt att uppnå. Ryssland använder en massiv isbrytarflotta, bestående av fem kärnkraftsdrivna och cirka 30 dieselisbrytare. Tre nya kärnkraftsdrivna isbrytare, som ska bli den största och mest kraftfulla i världen, förväntas ansluta sig till Rysslands flotta de närmaste åren.. Bortsett från detta bygger Ryssland också nya isbrytande mångsidiga patrullfartyg. Den första av dessa förväntas överlämnas till den ryska flottan 2020. Kina, en annan amerikanska rival som nyligen har uttalat sin syn på Arktis, har redan byggt sin första inhemska isbrytare.. USA har bara en tung isbrytare. Besättningsmedlemmar kallar fartyget, beställt 1976, en rosthink. Trots att president Barack Obama som lovade att stänga isbrytargapet med Ryssland redan i år 2015, har situationen inte förändrats sedan dess.. Ryssland har unika militära installationer i Arktis, som inkluderar ...
Från Anderstorpgymnasiet i Skellefteå kom Harry White tillsammans med elevvärden David Lindfors och gjorde ett studiebesök i Bryssel den 25-26 november. Harry läser sista året på samhällsvetarprogrammet på Anderstorpgymnasiet och skriver sitt gymnasiearbete om EU och i synnerhet arktiska frågor kopplat till EU. Därför lade North Sweden ihop ett besöksprogram med en fokus på den arktiska dimensionen.. Under måndagen deltog besökarna vid Arctic Future Symposium där North Sweden är medarrangör. Konferensen är ett årligt evenemang som sammanför arktiska aktörer, EU och civilsamhället för att diskutera aktuella politiska frågor viktiga för de arktiska regionerna. Med vid diskussion med Grönlands Representation och Sveriges arktiska ambassadör. Tisdagen startade med ett studiebesök på Grönlands representationskontor i Bryssel, tillsammans med North Swedens praktikanter Linnea och Isak där Mininnguaq Kleist, chef för representationen samt Monika Paulli Andersen, ...
I de allra nordligaste delarna av vårt jordklot finns en avlägsen värld av is och snö, en av vår planets sista genuina vildmarker. När den svaga sommarsolen tinar upp isarna väcks den arktiska tundrans karga och vilda skönhet under ett par veckors tid åter till liv. Här lever några av norra halvklotets mest fascinerande livsformer, allt ifrån isbjörnar och fjällrävar till fjällugglor och lämlar. Intill tundran, längs de nordliga ishavskusterna, häckar havsfåglar i jättelika kolonier och under ytan har sälar och valar hittat en egen värld.. Den som har tillfälle att besöka Arktis förstår att det är så mycket mer än bara ett område eller ett landskap. Det är Arktis invånare, fåglarna ihop med andra djur och växter i landskapet, med alla ljud, dofter och det nordiska ljuset, som är Arktis.. De prisbelönta naturfotograferna Felix Heintzenberg och Ole Jørgen Liodden presenterar i sin nya bok Arktis - Liv i en värld av is och snö tundrans och ishavens djur och ...
Ryssland varnar Norge för att gå vidare med vad Moskva kallar en militär uppbyggnad i den arktiska regionen... Senaste nyheterna om Nato.
Jag vill att vi på jorden ska sortera mer.Sortera batterier,plast,metall,tidningar,mat där det ska vara t e x tidningar i pappersinsamlingen,batterier i en batteriholk.. Släng inte ut i naturen utom släng det där det ska vara så vi kan återvinna det.Rädda vår miljö och var inte lat.Tänk vad snabbt det går att sortera någonting.. Sorterar vi inte rätt eller slänger rätt så kommer isen i antarktis och arktis att smälta,och våran planet kommer bli översvämmad.. Om du tänker på vad du gör så kan du förändra vår miljö.. Mattias. För att rädda vår miljö så ska man sortera tidningar,plast,batterier, i rätt ordning. Som t e x batterier i en batteriholk och tidningar i pappersåtervinningen och plast i plaståtervinning. Om vi inte gör detta så kommer isen i antarktis och arktis smälta helt och det blir vatten över hela vår planet!Tänk på vad du gör och rädda vår miljö. För varje gång du slänger fel så blir vår miljö sämmre. Var inte lat, sortera rätt ...
Från 2020 ska Svenskt Ambulansflyg sköta all ambulansflygverksamhet med flygplan i Sverige på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Svenskt Ambulansflyg är ett etablerat kommunalförbund.. Upprättandet av Svenskt Ambulansflyg ger samordningsvinster och borgar för hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter för vård på lika villkor oavsett var i landet man bor - ett snabbt och säkert sätt att förflytta patienter som behöver specialistvård.. Norra regionens representanter:. ...
TRUMMA FÖR TRÄD - WOMEN DRUM FOR TREES är en utställning med workshops. Ett möte mellan vildhäst- och hjortskinnstrummor från Dartmoore södra England och renskinnstrummor från Purkijaur utanför Jokkmokk. Utställare. Carolyn Hillyer en känd brittisk konstnär, musiker, traditionell trumbyggare som har varit workshopsledare i mer än 30 år. Hon bor och arbetar i en lantgård på Dartmoorheden i södra England. Först och främst tillverkar hon trummor med skinn från kronhjortar och vildhästar, som lever i området där hon bor, skinnen är beredda på gården. Vildhästtrummorna är unika i UK, hon har varit en traditionell Dartmoorponnyägare i över 20 år. Hon har givit ut 14 musikalbum och reser med sin konst och ger konserter och workshops runt om i världen och har gjort många resor till den Sibiriska arktiska regionen och i Sapmi.. Kontact: www.seventhwavemusic.co.uk. Sedan Gun Hofgaard bosatt sig i Jokkmokk har hon målat, byggt utställningar, illustrerat, varit ...
Jerry Sjögren och Roger Eriksson, Rekab Entreprenad AB, utnämndes ikväll till Norra regionens främsta entreprenörer i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. De
9 kataloger mellan ren 1947 och 1955 bundna delvis med omslag i handbundet klotband med ryggtiteln V RDEFULLA VACKRA B CKER FR N SKILDA OMR DEN. Katalog 6 i dubblett. 2; V rdefulla Vackra B cker fr n skilda omr den. 1947. 31, (1) s. 3; V rdefull konstlitteratur samt n gra konstn rligt illustrerade b cker 1500-1947. 1948. 79, (1) s. 4; Books Famous in English Literature... 1949. 40 s. 5; B cker om konst och konsthantverk... 1950. 100 s. 6; Some rare books and autographs. 1951. 59, (5) s. 7; Choix de beaux livres illustr s Fran ais des XVIIIe XIXe et XXe siecles. 1952. 44, (2) s. 8; Old & rare books - prints - broadsides... 1953. 94, (1) s. 9; Scandinavica 1484-1954 including the Arctic regions... 1954. 62, (2) s. 10; Two shelves rara... 1955. 87, (1) s. ...
Utsikt över Tamil Nadu. Bland annat ska området kring Kolli Holls utvecklas som eko-turismsdestination och dessutom ska våtlandet kring Suseendram, Therur och Manakudikayal göras till fågelreservat och turistdestination. Fågelreservatet får idag ta emot upp mot 90 olika fågelarter varav 50 olika flyttfågelarter från den arktiska regionen förutom den 25 000 våtmarksfåglarna som också kommer hit.. Som ytterligare ett led för att bevara delstatens artbestånd ska man även starta en 22,5 hektar stor zoologisk park i Udayagiri som kommer ha minst 26 olika arter av djur, inklusive hjortar och myrätare.. Det är glädjande att se att fler och fler inser potentialen i att bevara djur och natur även i ett ekonomiskt perspektiv och hoppas på fler liknande satsningar i såväl Tamil Nadu som resten av Indien.. Se karta och läs mer om Tamil Nadu här!. Källa: ...
De kulturelle indsatsområder for Rusland-satsningen 2018 - 2020 har fokus på at cementere og udvikle samarbejdet mellem danske og russiske kunstnere og kulturelle institutioner. Med satsningen bevares, styrkes og nytænkes den kulturelle dialog og gensidige læring og udveksling mellem Danmark og Rusland på en række kunstneriske områder. Danmarks kulturelle relationer til Rusland har hidtil været centreret omkring metropolerne Moskva og Skt. Petersborg, men med satsningen udvides perspektivet til en række af Ruslands nyere epicentre for kultur Perm, Jekaterinburg og Nizhny Novgorod. Satsningen spænder bredt over blandt andet film, teater og scenekunst, billedkunst, arkitektur, litteratur, museumssamarbejde og meget mere, der er formuleret inden for de overordnede tematikker børn og unge, det moderne og Arktis. ...
Flygplatsen i Gällivare, Lapland Airport stängs under sex veckor i sommar, rapporterar lokala medier. Landningsbanan ska asfalteras om och stoppar då flygplatsens verksamhet. Lapland Airport stängs under sex veckor i sommar då start- och landningsbanan ska asfalteras om. Under tiden tar reguljärtrafiken till Stockholm uppehåll, men stängningen får även konsekvenser för sjukvården i regionen. Det…
Inte ens ett år höll det för bolaget Fly Lapland som tillsammans med Nordica flyger Gällivare-Arvidsjaur-Stockholm, konkurrensen blev under måndagen ett faktum. Trots en ökning med 16 procent på passagerarsidan så gick satsningen med det regionala samverkansbolaget Fly Lapland inte ihop. Under gårdagen lämnades konkursansökan in vid Luleå tingsrätt. Vi trodde vi skulle lösa det men tyvärr...…
Hela historien med Arctic Sea blir allt mer förvirrad. Helt klart verkar att fartyget måste ha haft annat än timmer ombord. Förmodligen vapen av nån sort.
Den misstänkta kapningen av fartyget Arctic Sea fortsätter att förundra och förvirra. Enligt finska polisen har krav om lösensumma framförts.
Redan från början har jag sett det som uteslutet att motivet till kapningen av Arctic Sea skulle gälla vare sig en timmerlast från Stora Enso eller en eventuell lösensumma för besättningen. Min första gissning var att hela spektaklet rörde sig om någon form av ägartvist med förgreningar i den undre världen. Varför? Jo, helt enkelt…
Hotell nära University of South Carolina Beaufort, Beaufort: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Beaufort på TripAdvisor.
Från de flesta platser i landet måste man åka hundratals mil för att kunna korsa Polcirkeln. I den lilla byn Voullerim utanför Jokkmokk kan man korsa Polcirkeln på inte mindre än fyra platser. Planen är nu att göra ett Arctic Circle Center och en helt ny utställning som ska handla om just Polcirkeln är under uppbyggnad.. - Vi tror att vi har hittat rätt och det är att exponera Polcirkeln. Vi vill göra vårt fantastiska hus som tidigare enbart varit ett stenåldersmuseum till ett center för Polcirkeln, säger Rigmor Hulth, ansvarig för Arctic Circle Gateway 97 och Vuollerim6000. Planen är att uppföra en helt ny hög-teknologisk utställning som handlar om Polcirkeln, med bl.a. möjlighet att visuellt se både Norrsken och Midnattssol. Tidigare har byn satsat på ett stenåldersmuseum eftersom Voullerim är en plats där unika arkeologiska fynd har gjorts. Men från att ha varit ett blomstrande besöksmål så har intresset sjunkit och nu hoppas man på ett uppsving genom den ...
På Island hölls en workshop om jaktfalk i slutet av oktober 2014. Detta arrangerades av Olafur Nielsen, som jobbat med jaktfalk och fjällripa på nordöstra Island sedan 1980 -talet. Vid denna workshop fanns deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Spanien och USA. Syftet var att samordna och skapa kontakter mellan de olika länderna, främst mellan de nordiska länderna. Mötet finansierades till stora delar av en fond för forskning i arktiska miljöer i Island och Norge. Under dagarna presenterades information från de olika inventeringsprojekt som pågår i de olika länderna. Utöver dessa inventeringsinsatser behandlades även jaktfalkars genetik, miljögifter och parasiter som påverkar jaktfalkarna samt klimatförändringars påverkan på den arktiska miljön som helhet. Vidare diskuterades även hur övervakningen av jaktfalk ser ut idag och hur det kan göras i framtiden. Idag finns som sagt flera olika projekt men genomförande och resultatrapportering ser lite olika ut ...
På Island hölls en workshop om jaktfalk i slutet av oktober 2014. Detta arrangerades av Olafur Nielsen, som jobbat med jaktfalk och fjällripa på nordöstra Island sedan 1980 -talet. Vid denna workshop fanns deltagare från Finland, Sverige, Norge, Island, Spanien och USA. Syftet var att samordna och skapa kontakter mellan de olika länderna, främst mellan de nordiska länderna. Mötet finansierades till stora delar av en fond för forskning i arktiska miljöer i Island och Norge. Under dagarna presenterades information från de olika inventeringsprojekt som pågår i de olika länderna. Utöver dessa inventeringsinsatser behandlades även jaktfalkars genetik, miljögifter och parasiter som påverkar jaktfalkarna samt klimatförändringars påverkan på den arktiska miljön som helhet. Vidare diskuterades även hur övervakningen av jaktfalk ser ut idag och hur det kan göras i framtiden. Idag finns som sagt flera olika projekt men genomförande och resultatrapportering ser lite olika ut ...
19 juli, 2018. I början av juli hölls en livsberikande, energigivande och stärkande helg fylld av wellness på ICEHOTEL. Träningsstudion Pilates Complete från Göteborg skapade ett träningsprogram och ICEHOTEL erbjöd en variation av arktiska sommaraktiviteter - och helgen lämnade verkligen avtryck. Sofia Vestergaard var en av 13 deltagare på ICEHOTEL Wellness Weekend och var exalterad efter upplevelsen.. Hur känns det nu när du är hemma från en wellness-helg på ICEHOTEL?. - WOW vilken helg! Kombinationen av träning, alla naturupplevelser, supertrevliga människor och den jättegoda maten gjorde helgen till ett fantastiskt minne för livet. Att få göra allt i den fantastiska naturen som finns i och kring Jukkasjärvi gjorde stort intryck, säger Sofia.. Linda Ahlgren och Jasmin Salhi, instruktörerna från Pilates Complete, vägledde gruppen genom helgens pass som innehöll varierad träning med Pilates - en träningsform som stärker hela kroppen genom uthållighetsövningar och ...
Drömmer du om snö och is som sträcker sig ut i horisonten åt alla håll och kanter? Men du kanske inte är en person som gillar skidorter? Vi alla känner till vårt grannland Norge, men alla kanske inte känner till landets ö Svalbard. Svalbard är den perfekta platsen för dig som vill ha ett iskallt äventyr tillsammans med isbjörnar, valrossar och valar!. Det bästa sättet att utforska Svalbard på är via ett expeditionsfartyg, där det även går att övernatta. Varje dag kan ni då gå i land med en gummibåt och utforska ön och dess fantastiska miljö och djurliv! Tänk dock på att resan lätt kan påverkas av väder och isförhållanden, det är inte säkert att ni kan göra det ni har tänkt att göra under resan. Men platser som ni kan besöka på Svalbard är bland annat:. Västra Spetsbergen Nära den norska Longyearbyen ligger den ryska enklaven Barentsburg som är ett kolgruvesamhälle som grundades 1932. Sedan finns det även forskarbyn Ny Ålesund där en liten samling ...
Foto handla om Valross för Norge landskapnatur på en isisflak av himmel för dag för solsken Spitsbergen Longyearbyen Svalbard för arktisk vinter polar. Bild av fryst, archy, bild - 117749725
Foto handla om Valross för Norge landskapnatur på en isisflak av himmel för dag för solsken Spitsbergen Longyearbyen Svalbard för arktisk vinter polar. Bild av lopp, turist, town - 117749787
Store Norske Spitsbergen Gruvekompani er verdens nordligste gruveselskap. Med sine 330 ansatte er Store Norske den største hjørnesteinsbedriften på Svalbard
Hitta hotell i Nunavut. Läs hotellrecensioner, jämför priser och välj bland fantastiska erbjudanden för alla destinationer i Nunavut.
Första natten sov vi ute i tält och den andra natten övernattade vi på ett skepp som man hade låtit frysa fast ute i en av de stora fjordarna. Att komma ner från fjällen och ut på den stora frusna fjorden där de enda tecknen på liv var sälarnas andningshål var en mäktig upplevelse.. Om du själv vill åka till Svalbard, köra hundspann och känna dig som en polarupptäcksresande kan du kontakta Base Camp Explorer (www.basecampexplorer.com) som var det företag vi åkte med. Ett annat alternativ är Svalbards Villmarkscenter (www.svalbardvillmarkssenter.no) som har både 3- och 5-dagarsturer. Vill du vara ute riktigt länge kan Spitsbergen Experience (www.spitsbergenexperience.com) hjälpa till.. Vill du lära dig mer om Svalbard kan du förresten titta in på äventyraren Svante Lyséns hemsida (www.svantelysen.se). Här finns en hel del intressant information om arktis och de böcker han skrivit. Du kan också klicka på Säkerhetsregler Svalbard för att lära dig mer.. ...
Swedish Lapland har fyra vilda fjällälvar med tillflöden, ett flertal mindre skogsälvar, kristallklara fjällsjöar och djupa skogssjöar. Dessutom en lång kust med en fantastisk skärgård. En väl utbyggd service och infrastruktur gör det lätt och säkert att uppleva fiske i vilket vatten som helst.. Bli en av de lyckliga fiskare som hittar sina drömmars fiskevatten hos oss - här finns gott om plats för alla. Välkommen!. ...
Piteå ligger vid östra kusten i Swedish Lapland, ett område fullt av starka kontraster. Piteå är en småstad med starka kontraster, både skärgård, hav, älvar, skogar och en fantastisk landsbygd. Vid Pite Havsbad Sveriges Riviera uppmäts ofta landets högsta vattentemperaturer, svårt att tro för den som några månader innan hört isblocken dåna mot skrovet på isbrytare.. Kolla in #visitpitea på sociala medier. För mer information, besök visitpitea.se. ...
Foto: Fredrik Broman/Humanspectra.com - Det var ingen överraskning att Luleå vann i år, eftersom det har varit så enormt soligt och torrt hela sommaren vid kusten i Swedish Lapland. Vi har dessutom haft en ökning av gästnätterna med tio procent under juni i år, vilket är dubbelt så mycket som Sverige i genomsnitt, säger Jan-Erik Jaensson, VD Swedish Lapland Tourism. Swedish Lapland Tourism är en organisation byggd på ca 500 medlemmar i turistnäringen i Norrbottens län samt i Skellefteå kommun. Kommunerna har delegerat besöksnäringsfrågor till tio destinationsorganisationer.. Swedish Lapland används som varumärke i marknadsföringen för turism i norra Sverige.. ...
Lapland City Centre Apartments erbjuder lägenheter med självhushåll i centrala Rovaniemi. Lägenheterna har vardagsrumsdel samt fullt utrustat kök med mikrovågsugn och ugn. I det egna badrummet finns dusch och hårtork. Här finns Wi-Fi Vissa lägenheter har även en egen bastu och balkong. Lokala attraktioner är vetenskapscentret Arktikum och Arctic Golf Finland. Rovaniemis flygplats ligger en kort bilresa bort.. ...
Lapland Resorts AB - navet inom turism- och skidanläggningsverksamheten i Norra Sverige. Vi är en hotellkedja med fokus på natur- och skidturism samt konferenser och event. Vårt mål är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event.. Våra anläggningar är de naturliga samlingspunkterna för fjällvandrare, fiskare och skidåkare. Vi erbjuder inte enbart utomhusaktiviteter, vi har också en spa-anläggning för bästa möjliga återhämtning. Våra gäster kan utöver hotellen välja att bo i stugor, på lägenhetshotell eller på vår camping.. Inför vintersäsongen 2022 söker vi nu dig som vill driva ditt eget köksteam, jobba i en spännande och intensiv bransch med det riktiga fjället precis utanför dörren.. I en gemytlig miljö vill vi servera god, näringsriktig och rejäl lunchbuffé med varmrätt och vegetarisk rätt till såväl våra skidåkande gäster som personal. I våra två huvudrestauranger erbjuder vi matlagning ...
Lights Over Lapland började erbjuda vår ursprungliga Nightly Aurora Photo Tour redan 2012. Det var den första norrskensfototuren i Abisko, och under de senaste tio åren har vi hjälpt tusentals nöjda gäster från hela världen att se och fotografera norrsken i Abisko Nationalpark. Några år senare bildade vi ett partnerskap med våra vänner på Activities in Abisko och lade till våran Wilderness Aurora Photo Adventure som tog våra kunder djupare in i vildmarken än någon annan operatör i Abisko. Under den här tiden har vi ständigt efterfrågat feedback från våra gäster om vad de letar efter i en norrskensjakt och har använt den kunskapen för att skapa ett helt nytt äventyr, vilket vi tror representerar det absolut bästa sättet för att se norrsken i Abisko Nationalpark. Detta nya och spännande äventyr tar alla de bästa elementen från våran Nightly Aurora Photo Tour & Wilderness Aurora Photo Adventure, lägger till en jakt och kombinerar alla tre metoderna för ...