Regeringsbeslut III: S2015/07800/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget
Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag. Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.
Parkinson Research Foundation delar ut cirka en miljon kronor per år till ett fåtal anslag. Det gör stiftelsens anslag till ett av de större årliga privata anslagen dedikerade till forskning om Parkinsons sjukdom. Tidigare beviljade anslag beskrivs i underrubrikerna för respektive år. Pressmeddelande Parkinson Research Foundation 2013-03-11
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser härmed: SSMF:s Stora Anslag Etableringsstöd till yngre forskare. Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.. Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) respektive 1,3 Mkr/år (halvtid).. Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/ 400 000 kr (halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20 % för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader.. Etableringsanslag tilldelas för två år med förlängning ytterligare två efter anhållan och godkänd forskningsrapport.. Antalet anslag som utlyses 2018 gäller preliminärt fyra hel- och fyra halvtidstjänster. Tjänsterna påbörjas den 1 januari året efter ansökan. Om särskilda skäl föreligger kan anslagsperioden förskjutas högst ...
Anslagsfördelningen för 2016 är nu klar. Styrelsen beslöt om fördelningen vid sitt möte den 13 april på förslag från LCV:s forskningsråd. Ett särskilt anslag på 750 000 kronor fanns i utlysningen detta år och var enligt anvisningarna avsett för helfinansiering av ett projekt som varar mer än ett år. Anslaget tillföll professor Jonas Hugosson vid Avdelningen för Urologi, Sahlgrenska akademin och har rubriken "Är riktade biopsier med MR/TRUS-fusion bättre än kognitivt riktade biopsier på att finna signifikant prostatacancer?". Utöver detta beviljades anslag till 6 ytterligare projekt. Hela listan kan laddas ner nedan-. LCV beviljade anslag 2016. ...
Lions Clubs International Anslag till omstrukturering och utveckling av distrikt Kriterier och ansökan Nya distrikt som är resultatet av ett eller flera övergångsdistrikt kan söka anslag till utveckling,
Ändringsbeslut 2018-02-22 Anslag 4:7 Beslutsdatum: 2018-02-22 Socialdepartementet. Anslag och myndigheter: 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Länsstyrelsen i Örebro län, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Kammarkollegiet
I dag presenterade försvarsminister Karin Enström en förstärkning av Kustbevakningens anslag för att myndigheten ska få balans i sin verksamhet.. Myndigheten får ett tillskott på 20 miljoner för 2015 och 123 miljoner för nästa år.. - Kustbevakningen genomför varje dag viktiga insatser längs Sveriges kust och sjöar. Jag är glad att vi nu kan presentera förstärkningar som säkerställer verksamheten, säger hon i ett pressmeddelande.. I juni varslade myndigheten 150 kustbevakare då man ännu inte fått besked om anslagen från regeringen.. Kustbevakningen räknar med ett underskott på 133 miljoner kronor 2016. Kassabristen beror på ökade drift- och underhållskos nader, nya arbetsuppgifter samt dyra fartygs- och flygplansköp.. Artikeln uppdateras fortlöpande.. ...
Ändringsbeslut 2008-08-21 Anslag 5:2 Beslutsdatum: 2008-08-21 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Försvarsmakten, Folke Bernadotteakademin, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Rikspolisstyrelsen
Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas 1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Projekttiden är 24 månader och inleds så snart Grant Agreement är undertecknat, vilket beräknas ske inom 2 månader.. EU-anslaget som Corline erhållit ges ur Horizon 2020-programmet SME Instruments, fas 2, inom vilket EU-kommissionen väljer ut innovationsprojekt som potentiellt kan förändra konkurrensförhållandena på en marknad ("potentially disruptive"). Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag med färre än 250 anställda, som har stark tillväxtpotential och en ambition att blir världsledande inom sitt område. Maximalt belopp som kan erhållas är 2,5 miljoner EUR. Konkurrensen om anslagen är mycket hård och under de två år som programmet funnits har fler än 20 000 ansökningar skickats in. Enbart 6 % av fas 2-ansökningarna har bifallits. ...
Cultural Appropriation blir ungefär "kulturellt beslagtagande" på svenska och anses i vissa kretsar vara rasistiskt och förtryckande. Man kan alltså inte hedra en annan kultur genom att nyttja dess unika föremål eller företeelser. Det här är naturligtvis legitima åsikter men helt förkastliga ur min liberala syn. Man ska alltså i Sverige inte kunna få lyssna på eller spela Gangnam Style, man ska alltså som svensk inte få vara buddhist eller som latinamerikanska få ha dreadlocks.. Hur är det då med det omvända, s.k. Reversed Cultural Appropriation? Det existerar naturligtvis "inte" på samma sätt som att omvänd rasism "inte" existerar. Personer som inte är ljusa i hyn kan t.ex. bära kostym och slips hur mycket de vill enligt dessa CA-ideologister. Sju dagar i veckan cementeras de tidigare skillnader som det globaliserade samhället nu håller på att luckra upp. På samma sätt som CA-ideologister säger att man måste ta hänsyn till historia, kontext, kultur, ideologi och ...
Ändringsbeslut 2010-07-01 Anslag 1:2 Beslutsdatum: 2010-07-01 Utrikesdepartementet. Anslag och myndigheter: 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen
Ändringsbeslut 2012-09-06 Anslag 3:1 Beslutsdatum: 2012-09-06 Utbildningsdepartementet. Anslag och myndigheter: 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, Statens skolverk, Boverket, Svenska institutet, Arbetsmiljöverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Brottsförebyggande rådet, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Kammarkollegiet, Brottsoffermyndigheten, Uppsala universitet, Rikspolisstyrelsen
14 matematiker får ta del av 2018 års anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik. Fyra av dessa anslag går till Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Sergey N. Naboko - Transporter i nanostrukturer Alexander Berglund - Nytt sätt att jämföra geometriska objekt Jonas Bergström - Att ordna kurvor Gleb Nenashev - Grafer åskådliggör abstrakta former
Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås för momentet landsbygdens utveckling 2 miljoner euro i anslag. Det är drygt 700 000 euro mer än för anslaget år 2017. Största delen av ökningen riktas till Byaverksamhet i Finland rf:s statsbidrag. Finansministeriets förslag är att statsbidraget för byaverksamheten skulle vara 1,1 miljoner euro för år 2018. Skärgårdsdelegationens anslag höjs…
Pris: 210 kr. häftad, 2010. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Journal of the National Institute of Social Sciences Volume 7 av National Institute Of Social Sciences (U (ISBN 9781171903208) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Denna kategori innehåller samtliga uppslag där minst en av definitionerna har taggats som "Samhällsvetenskap". Orden kan ha ytterligare betydelser; se respektive uppslag.. Se även kategorierna: ← Kategoristartsida, Svenska/Samhällsvetenskap, Lao/Alla uppslag, Lao, Samhällsvetenskap. ...
Denna kategori innehåller samtliga uppslag där minst en av definitionerna har taggats som "Samhällsvetenskap". Orden kan ha ytterligare betydelser; se respektive uppslag.. Se även kategorierna: ← Kategoristartsida, Svenska/Samhällsvetenskap, Ryska/Alla uppslag, Ryska, Samhällsvetenskap. ...
Lars Bern som är mycket kunnig och därför viktig debattör driver sajten: https://anthropocene.live/ , med många interessanta artiklar, bl.a. denna om hur USAs inflytande på Irak kraftigt har minskat (Iranvänliga krafter har tagit över nästan helt): https://anthropocene.live/2018/05/26/svart-bakslag-for-usa-i-irak/ Dock håller jag med Christer L som kommenterat denna artikel: Jag hyser stor uppskattning för Lars Bern. Från min…
Kära bloggläsare! Under första halvåret i år har den nya bloggen https://anthropocene.live / tillsammans med den gamla http://antropocene.se/ haft ca. 1,1 miljoner besök av personer som varit intresserade av vad jag och några gästande skribenter har skrivit här. Flertalet krönikor har även slagit rekord i läsarkommentarer, många gånger ytterst viktiga kommentarer som kompletterat texterna på många sätt. Med tanke på att…
Generellt sett har det kommunala och regionala stödet till de tio studieförbunden minskat kraftigt. På 25 år har kommunernas anslag minskat med två tredjedelar. Regionerna och landstingens anslag har samtidigt minskat med en tredjedel. Samtidigt har staten ökat sina anslag med åtta procent. Ändå blir det en total minskning av de offentliga anslagen med tjugo procent.. Dessa siffror gäller Sverige som helhet och i genomsnitt. Det finns kommuner som helt har tagit bort anslagen. Å andra sidan finns det självklart kommuner och regioner som gått mot strömmen och satsat mer. De har valt att satsa på framtiden.. Under dessa 25 år har Sveriges ekonomi (BNP) vuxit med 65 procent. Kan du komma på något annat område där kommunerna skurit ner två tredjedelar och regionerna en tredjedel? Det kan inte vi.. Oavsett var i landet du som politiker befinner dig är studieförbunden en viktig utvecklingsfaktor. Studieförbundens nytta kan inte mätas enbart i ekonomiska termer. För dig som ...
Jämför priser på Philosophy of Social Science (Pocket, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Philosophy of Social Science (Pocket, 2014).
Ordföranden för Servicefacket PAM Annika Rönni-Sällinen påminner om att servicebranscherna upprätthållit sysselsättningen i Finland också under senaste recessionerna. För att sysselsättningen ska utvecklas positivt måste det satsas på att utveckla livskraftiga servicebranscher. Anslagen till turism kommer dock att sjunka år 2020.
Bengt G. Lundberg (1946-2001), professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), hade som sista vilja att donera sin förmögenhet till DSV. Ändamålet med stiftelsen är att stödja institutionens nya professorer ekonomiskt för att de ska få större möjligheter att bedriva sin forskning.. Den första utdelningen från Bengt G. Lundbergs stiftelse skedde år 2006 och gick till professor Louise Yngström, som fick anslag för utökad forskning inom säkerhetsinformatik, 2012 gick anslaget till professor Oliver Popov.. ...
Åländsk Center har lämnat in ett antal budgetmotioner med anledning av tilläggsbudgeten för 2017.. Bland annat kräver man en helhetsplan för kortruttsprojektet, där även planen på en bro över Prästösund finns inkluderad, samt ett sänkt anslag med en miljon euro. Partiet vill att landskapsregeringen i stället ska utreda om projektet kan finansieras med så kallat extra anslag innan man begär lån.. Centern vill också se fler åländska poliser i fält och uttrycker i motionen sin oro för den ökande narkotikaanvändningen och risken för grova våldsbrott kopplade till missbruk.. Partiet menar att det från polisens sida finns ambitioner att motverka narkotikan, men att de inte har tilldelats de resurser som krävs. Därför äskar Centern nu om 80 000 euro för förstärkning av resurser inom polismyndigheten.. Någon extra kommunutredare behövs inte. Det menar Centern i en av sina motioner.. Läs mer i måndagens Nya Åland!. ...
I den senaste utgåvan av The New Yorker visar den mycket ansedde Seymour M Hersh hur Bush - i samförstånd med många demokrater - i skymundan förbereder slagfältet i Iran för ett kommande anfallskrig från USA.. I ett dekret godkänt av de bägge partiapparaternas ledare, "de åttas gäng", både i senaten och i kongressen anger Hersh att nära tre miljarder kronor har styrts över till hemliga operationer inne i Iran för att "destabilisera det religiösa ledarskapet". Pengarna ska gå till stöd åt oppositionella nationella minoritetsgrupper, främst bland Ahwasiaraber och i iranska Baluchistan. Gränsöverskridande operationer har redan iscensatts vid ett flertal tillfällen. I TV har Aljazeera också flera gånger visat hur amerikanska specialstyrkor på irakisk mark (!) tränar regimfientliga iranska grupper militärt. Men med dessa stora anslag kan de underjordiska operationerna öka markant. "Slagfältet förbereds" är den hotfulla rubriken till Hersh`s avslöjande.. De nya ...
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer banbrytande forskningsprojekt inom en mängd olika områden. Några exempel på forskning som får stöd av SSF är molekylära mekanismer som reglerar bakteriell tillväxt, smarta oljeväxter och kartläggning av den biologiska mångfalden.. En av de forskare som har tilldelats anslag inom ramarna för SSF:s program Framtidens forskningsledare är Kristina Jonas, doktor i infektionsbiologi, vars forskarlag har som huvudmål att öka den grundläggande kunskapen av de molekylära mekanismer som reglerar bakteriell tillväxt och förökning ...
Professor Ivanka Savic Berglund, verksam på enheten för Neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, är en av tre KI-forskare som beviljats anslag från AFA försäkring för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.
Jag hänvisade till SBU:s rapport och sökte 2009 anslag till vår första studie. I den jämförde vi om nedkylning till 33 grader var bättre än till 36 grader. Vi såg inga fördelar för den lägre temperaturen.. Att ändra klinisk praxis görs dock inte i en handvändning. Eftersom patienten ändå måste kylas ned används 33 grader fortfarande på många sjukhus i världen. Så även på en del sjukhus i Sverige, trots att internationella rekommendationerna anger att nedkylning till 36 grader kan anses fungera lika bra som till 33 grader.. - I den nya studien, TTM2, följer vi upp de studier som publicerades 2002 och som idag i det närmaste kan räknas som pilotstudier och jämför 33 grader mot normaltemperatur, men där vi behandlar feber om det uppstår. Är nedkylningen överflödig kan man spara resurser och undvika eventuella biverkningar. Men om den är effektiv så får vi starka bevis för dess nytta, säger Niklas Nielsen, som numera också är överläkare på Helsingborgs ...
Umeåmatematikern Patrik Rydén och kollegor får nära sex miljoner i anslag från Vinnova och regionförbunden i norr för ett forskningsprojekt som ska skapa förutsättningar för en effektivare och mer jämlik ambulanssjukvård genom att optimera resurserna.
Forska Utan Djurförsök ger anslag till vetenskaplig forskning som har som mål att ersätta djurförsök.. Forska Utan Djurförsöks uppgift är att verka för att djurförsök ersätts med nya, bättre metoder. Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål och möjligheter att ersätta djurförsök, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Valideringsplaner och möjligheter att sprida metoden utanför forskarens egna laboratorium, är andra aspekter som bedöms.. Vi stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt göra djurförsök onödiga. Detta gäller inte bara genom in vitro-modeller utan även genom t.ex. epidemiologiska ...
Såvitt vi vet är detta den största kartläggning av analoga anslagstavlor som någonsin genomförts, säger Christopher Kullenberg, forskare vid Göteborgs universitet och en av massexperimentets initiativtagare.. I september 2016 gick 1 500 elever ut och letade upp anslagstavlor i sin närhet. Uppdraget var att fotografera, skriva av och kategorisera anslagen, och slutligen rapportera till forskarna via en särskild app. Eleverna översatte också anslag på andra språk - en av forskningsfrågorna gällde vilka språk som används på anslagstavlorna. Forskarna samlade resultaten i en databas där bild och text gjordes sökbara.. Mer än en tredjedel av anslagen visade sig vara inbjudningar till exempelvis konserter, möten och föredrag. En lika stor andel står köp- och säljannonser av varor och tjänster för. Hyresannonser, politiska budskap och bortsprungna husdjur är kategorier med färre anslag.. Flitigaste annonsören är föreningar, följt av företag och privatpersoner. ...
Forskning om sjukdomen ALS. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet - ALS as a Model System for Studying Degenerative Brain Diseases - får anslag om 35,8 miljoner. Mikael Oliveberg, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik ansvarar för den del av projektet som ligger inom Stockholms universitet.. - ALS är en sjukdom som liksom Alzheimers, Parkinsons och flera andra allvarliga hjärnsjukdomar beror på att proteiner veckar ihop sig på ett felaktigt sätt. Under ALS är det ett protein som normalt skyddar oss mot skaliga syreradikaler, SOD1, som veckar sig fel och ansamlas som klumpar i nervvävnaden. Vi har nyligen funnit att dessa felveckade SOD1 proteiner sprids genom nervsystemet som smitta på ett prionliknande sätt. Genom ny antikropps- och NMR-teknik ska vi nu undersöka hur denna fortplantning i nervsystemet går till på molekylär nivå med mål att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Samarbetsprojektet har en unik bredd och spänner ...
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.. Under 2017 initierade dåvarande KFS och Gästrike Återvinnare ett pilotprojekt kring validering inom återvinningsbranschen med målet att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och samtidigt tillgodose branschens rekryteringsbehov. Genom Sobonas samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans har även arbetsmarknadens behov identifierats.. Pilotprojektet genomfördes i samarbete med Nordiskt Valideringsforum som tillsammans med sex stycken referensföretag under våren 2018 tagit fram och kvalitetssäkrat fyra yrkesprofiler för återvinningsbranschen. Pilotprojektet avslutades i juli men på referensföretagen påbörjas ...
Utlysningen av anslag för utrednings- och forskningsverksamhet bygger på statsrådets årliga utrednings- och forskningsplan.. Utredningarna och forskningarna upphandlas genom öppen utlysning. Utlysningsförfarandet är avsett för olika organisationer såsom högskolor, forskningsinstitut, företag och organisationer eller konsortier av dessa, som också kan omfatta internationella aktörer. Anslaget beviljas endast till bakgrundsorganisationen, inte till en enskild person.. Utlysningen är uppdelad i ett antal teman som de olika förvaltningsområdena valt ut tillsammans. Ansökningarna bedöms av experter vid ministerierna, som föreslår för statsrådets kansli vilka projekt som ska väljas. Till valkriterierna hör att projekten är relevanta, slagkraftiga, högklassiga och genomförbara och att resultaten kan utnyttjas.. Statsrådets kansli beslutar om upphandlingen av utredningar och forskningar, upprättar avtalen med projektaktörerna, sköter de betalningar som hänför sig till ...
Här kan du läsa om några av resultaten av satsningarna som gjordes 2013-2015 genom anslagen för skydd av värdefull natur (1:16) och åtgärder för värdefull natur (1:3).
Nedan finns forskningsprojekt som Barnhusets styrelse beviljat tidigare år.. Barnhuset kan besluta om planeringsanslag till ansökningar som bedöms som intressanta och inom Barnhusets område men behöver utvecklas mer. Sökanden uppmuntras återkomma med ny ansöka året därpå, men är inte garanterad att beviljas anslag.. ...
Nedan finns forskningsprojekt som Barnhusets styrelse beviljat tidigare år.. Barnhuset kan besluta om planeringsanslag till ansökningar som bedöms som intressanta och inom Barnhusets område men behöver utvecklas mer. Sökanden uppmuntras återkomma med ny ansöka året därpå, men är inte garanterad att beviljas anslag.. ...
» Stipendier och anslag | Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) är en göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778
Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag för forskning om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.
Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag för forskning om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.
Professor Eva Hemmungs Wirtén har fått klartecken till ett av Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag. Hon får nära 22 miljoner kronor för fem års forskning om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen.
Beviljade anslag FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen Utöka din sökning: Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från ytterligare anslagsgivare i Västra Götalandsregionen. På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen ""Diabetes"" i sökvillkoren nedan. Du kan också ...
Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel för budgetåret 2012 pdf-fil. Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys. Programmet har funnits i nuvarande form sedan 2000 ...
Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel för budgetåret 2012 pdf-fil. Rymdstyrelsen utlyser årligen olika former av finansiellt stöd till utvecklingsprojekt och forskningsprojekt inom fjärranalysområdet. Användardelen är till för att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys. Programmet har funnits i nuvarande form sedan 2000 ...
Trots att Försvarsmakten i dag har en ekonomi i balans tornar mörka moln upp sig vid horisonten. Om anslagen lämnas oförändrade efter 2014 får Sverige en minskad operativ förmåga i förhållande till omvärlden.
Beviljade anslag för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen Anslagsgivare som omfattas i din sökning på denna sida: Regionala FoU-bidrag, ALF-medel, TUA-medel
Tillgrepp av fortskaffningsmedel är ett brott i svensk rätt. I finsk rätt kallas motsvarande brott bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel. För detta brott döms enligt 8 kap. 7 § i den svenska brottsbalken den som olovligen tager och brukar motorfordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel, som tillhör annan. För brottet döms, om gärningen ej är belagd med straff enligt någon tidigare paragraf i samma kapitel, till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. I 28 kap 9 a § i den finska strafflagen går motsvarande brott under rubriceringen "bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel". Den som olovligen tar i bruk ett motordrivet fortskaffningsmedel som tillhör någon annan, skall enligt denna paragraf dömas till böter eller fängelse i högst ett år sex månader. Med fortskaffningsmedel avses till exempel bil, buss eller båt. Denna brottsrubricering är ...
1. Den forskare som samtidigt tilldeles ett nytt anslag till samma eller ett snarlikt Projekt från RJ och en annan finansiär måste välja vilket av anslagen som tas.. 2. Den forskare som samtidigt får ett nytt anslag till Projekt från RJ och en annan finansiär för olika projekt måste välja vilket anslag som tas om den sammanlagda arbetstiden i Projekten överskrider 100 procent.. 3. Den forskare som under tiden hon/han har anslag från RJ till Projekt och får ett nytt anslag från en annan finansiär är enligt kontraktet med RJ skyldig att anmäla detta till RJ och få RJ:s godkännande.. ...
Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse dels psykiatri, dels barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom av somatisk eller psykisk natur. Stiftelsen delar ut c:a 2,8 miljoner kronor. Anslagen ligger i storleksordningen 25-150.000 kronor. Stipendier för finansiering av studier faller utanför stiftelsens verksamhet. Lönemedel till sökanden utbetalas ej. Styrelsen beviljar endast undantagsvis ansökan från forskare som ännu ej disputerat eller som disputerat mer än 5 år innan ansökningstillfället. Samma sökanden/projekt kan tilldelas anslag max tre gånger under påvarandra följande år, under förutsättning att redogörelse ingivits för tidigare beviljade anslag. ...
Det är klart som fan att alla problem verkar småaktiga om man jämför dom med humanistiska katastrofer som svält och krig, men så kan man trivialisera allt. Iden bakom cultural appropriation är att en dominant kultur absorberar alla särarter från minoriteterna den förtrycker, utan något riktigt kulturellt utbyte. Om vi tar som exempel jazzens influens på tidig rock n roll så tog vita musiker massor från svarta musiker, trots att de svarta musikerna fortfarande exkluderades från kulturen och behandlades som skit. Eller om hur hiphop kulturen togs över av vita medelklassidioter när det ursprungligen var ett sätt för urbana svarta att utrycka sig med. Debatten handlar inte om att alla måste hålla sig till sin egen kultur eller att man inte får ta inspiration från någon annan kultur alls, det är kritik mot att privilegierade snorungar kopierar kulturella ideal som en modegrej ...
Beviljade anslag ALF-medel, Västra Götalandsregionen Utöka din sökning: Här kan du söka ansökningar som beviljats FoU-anslag från fler inkluderade anslagsgivare i Västra Götalandsregionen (ansökningar som anslagsgivaren eventuellt valt att dölja kommer dock inte med i resultat) .
Medlemsavgifterna i ST inkasseras centralt. Det betyder att medlemmen betalar sin avgifter direkt till förbundet. En stor del av dessa pengar betalas sedan ut till STs lokala fack- detta kallas för anslag.
För att skriva ett anslag på Anslagstavlan klickar du på en kategori i menyn till vänster och väljer vilken typ av anslag du vill publicera - tex sälja/köpa/byta. Klicka sedan på "Skriv nytt anslag" och fyll i formuläret. Om du är student/anställd skickas en bekräftelse på ditt anslag till din e-postadress och där får du också instruktioner för hur du tar bort ditt anslag. Om du inte är student/anställd skickas ett mail för verifikation av den angivna e-postadressen. Efter verifiering publiceras annonsen och ett bekräftelsemail skickas till den verifierade e-postadressen med annonstext och raderingslänk ...
Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Arbetslycka - ett vetenskapligt anslag (Stockholm).
Etterprøving av Norges Banks anslag for 8 av Bjørn E. Naug Figurer til artikkel i Penger og Kreditt Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent.
Sophia Harlid beviljas anslag för forskningsprojektet Kan epigenetiska förändringar i navelsträngsblod, kopplade till kemikalie-exponering & livsstil, användas för att prediktera barns risk för astma och allergi? - En studie i födelsekohorten NorthPop
Försvarsmakten har i dagarna levererat en delrapport om sin stora perspektivstudie om svenskt försvar efter år 2020 fram till år 2035. Utan ökade anslag kommer svensk försvarsförmåga minska. Försvarsmakten understryker både ett behov av 2% av BNP till försvaret samt Natomedlemskap ("traktatsbundna försvarsgarantier") för att trovärdigt krigsavhållande svenskt försvar. Beslut behöver också tas skyndsamt, dvs innan 2020, då uppbyggnad av försvarsförmåga kommer ta tid.
KSLA förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn och som delar ut anslag.
Anslag och spridning av information, försäljning, insamling och bettleri är inte tillåtet inom sjukhuset eller i nära anslutning till entréer. ...
Södertäljepolisen utreder en mängd anslag som satts upp i stadsdelen Ronna i Södertälje. På lapparna uppmanas invånarna att tillverka brandbomber.
2019-03-27 Flera Uppsalaforskare får stora anslag från KAW Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har delat ut anslag inom flera av sina stora...
Tack alla läsare och debattörer! Nu är det en månad sedan som den här bloggen uppstod i sin nya form på WorldPress. Jag kan glädja mig åt inte mindre än 170.000 besök på bloggen under månaden som gått. Tillsammans med de 30.000 som besökt den gamla bloggen för att titta på tidigare artiklar blir det…
LIBRIS titelinformation: Evaluation of a computer-based current awareness service for Swedish social scientists : (Social science citation index) / Olle Persson and Lars Höglund
Den bekymmersamma demokratin är titeln på ett internationellt konferensprogram för forskare som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och som Bo Rothstein ansvarar för. Det är kopplat till forskningsprogrammet "Anxieties of Democracy" som initierats av The Social Science Research Council i USA. Bakgrunden till detta forskningsprogram är nyligen utförda analyser som pekar ut en rad källor till oro för demokratins ställning i världen. En sådan är att de mätningar som görs av hur demokratiska världens länder är, sedan ett tiotal år tillbaka visar på en nedgång i graden av demokrati. En annan grund är den omfattande demokratisering vi sett i världen sedan 1970-talet inte resulterat i bättre utfall vad gäller sådant som kontroll av korruption, hållbara offentliga finanser och ökning av mänsklig välfärd. Ett tredje bekymmer är minskat valdeltagande, minskat stöd till demokratins grundläggande värden och svårigheter för många demokratier att agera långsiktigt. ...
About Pew Research Center Pew Research Center is a nonpartisan fact tank that informs the public about the issues, attitudes and trends shaping the world. It conducts public opinion polling, demographic research, media content analysis and other empirical social science research. Pew Research Center does not take policy positions. It is a subsidiary of The Pew Charitable Trusts.. ...
På Svenska Revisionsakademins uppdrag har jag utvecklat en webbplats som är tänkt att tjäna som ett arkiv över svensk redovisningsforskning. Idéen föddes efter en fråga jag fick om inte Revisionsakademin (SRA) skulle kunna tänka sig att skapa en - förvisso mer blygsam - variant av SSRN.com för svensk redovisningsforskning. (SSRN - Social Science Research Network - är en webbplats där forskare kan dela med sig av pågående forskning i form av "färdiga" men ännu ej publicerade working papers.) Jag lade fram den här idéen för akademins ledamöter och de ställde sig positiva till förslaget. Med tanke på att kostnaderna är relativt obetydliga för ett projekt där merparten av arbetet görs av användarna och att eventuella risker för akademin är svåra att föreställa sig var det kanske inte ett så svårt beslut att ta. Resultatet blev Redovisningsforskning.se - en satsning jag tycker man bör se som ett hobbyprojekt för SRA.. Efter att ha byggt webbplatsen och bett ...
The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) defines Functioning and Disability as the results of the interaction between the health conditions of a person and his/her environment. It considers a set of components and qualifiers to evaluate activity and participation. In this paper, we interpret a performance quantifier under a human activity recognition process. To this end, we introduce a novel definition of an activity which is based on ICF guidelines. This definition gives place to a probabilistic non-monotonic activity qualifier. In order to recognize an activity according to our novel activitys definition, we explore non-monotonic reasoning technics to capture domain knowledge in terms of action specification languages. By considering an action specification language, called CTAID, and Answer Set Programming, we propose and develop a system called ActRec system which takes background information into consideration and recognize activities according to our ...
Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2017-2018. Budgetmotion BM 49/2017-2018. Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.. Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.. Diskussion.. Minister Mats Perämaa. Fru talman! Ett förslag till första tilläggsbudget för år 2018 presenteras här av landskapsregeringen för lagtinget.. Det är ingen särdeles omfattande tilläggsbudget, vågar jag hävda. Den innehåller ändå några intressanta delar.. Vad gäller detaljförändringar som föreslås så finns det anslag för kommunsamordningsfrågor. Det finns anslag för samordning av kommunernas socialtjänst. Det finns glädjande nog tilläggsanslag föreslaget för näringslivets främjande där ett åländskt storföretag funderar på och planerar en utbyggnad av produktionskapaciteten. Det är förstås väldigt bra att det kan ...
Till styrelsen för den år 1974 inrättade Stiftelsen utser föreningens styrelse en ledamot med suppleant och en av huvudmännen. Förutom att verka för upprättandet av en självständig professur i ämnet numismatik och penninghistoria vid företrädesvis Stockholms Universitet - vilket har skett 1979 - har Stiftelsen att genom anslag stödja numismatisk forskning med stipendier till universitetsstuderande, anslag till forskningsresor och begränsade forskningsprojekt samt i undantagsfall - då andra anslag är otillräckliga - lämna bidrag för förvärv av synnerligen märkliga föremål till Kungl. Myntkabinettet. Ansökningar om anslag ställs till Stiftelsen under adress: S E B, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm ...
Stiftelsen, vars kapital utgörs av en donation från THE JAPAN SHIPBUILDING INDUSTRY FOUNDATION, numera Nippon Foundation (Nippon Zaidan), utdelar anslag och stipendier till organisationer, institutioner och enskilda personer i de nordiska länderna och Japan. Bidragen skall avse stöd till forskning, utveckling och utbildning inom naturvetenskap och teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt journalistik.. Stiftelsen, vars juridiska hemvist är Stockholm, leds av en oberoende styrelse bestående av femton personer, varav tre är japaner och de övriga från de nordiska länderna. Stiftelsens ordförande är Ambassadör Magnus Vahlquist, tidigare sändebud i Japan, vice ordförande för Sverige är Dir Ewa A. Kumlin och styrelseledamot för Sverige är generalsekreterare Edvard Fleetwood, som även är styrelsens sekreterare.. Stiftelsen har utdelat anslag sedan 1986. Huvuddelen av de svenska anslagen har givits till institutioner och större utbytesprojekt, men även individuella ...
Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och för att lyckas måste forskningen fortsätta drivas framåt. Idag överlever 80 procent av de barn som insjuknar i cancer, men 80 procent räcker inte. Genom de anslag som våra forskningsnämnder nu har beviljat kan forskare över hela landet bedriva sitt viktiga arbete och förbättra chanserna för de barn som drabbas, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.. Några av de lärosäten som får störst del av forskningsmedlen är Lunds universitet med 20 miljoner, och Uppsala universitet med drygt 15 miljoner. Karolinska Institutet har dock flest forskare som beviljats anslag, totalt 46 miljoner kronor.. På KI får bland andra Hong Qian, senior forskare, anslag för sitt forskningsprojekt om benmärgsmiljöns delaktighet i utveckling och behandlingssvar av myeloisk leukemi ...
De kade anslagen f r biologisk m ngfald r mycket v lkomna. Hoten mot arter och naturmilj er r stort b de globalt och i Sverige. F r att v nda trenden och n de svenska milj m len ber knar WWF att anslagen i den svenska budgeten f r skydd och sk tsel av biologisk m ngfald beh ver uppg till minst 4 miljarder per r f r att Sveriges milj m l ska n s. Att anslagen nu uppg r till knappt 2,7 miljarder kronor per r r ett steg i r tt riktning ...
Med löneavtalen i hamn vänds nu blickarna mot kulturpolitiken. I en kommentar till institutionsteateravtalet i april sade jag att teatrarnas huvudmän på nationell, regional och lokal nivå nu måste ta sitt ansvar för att ge dessa den ekonomi som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamheterna. Ett budskap som är än mer aktuellt när det gäller den fria scenkonsten där anslagen redan från början är otillständigt låga och där det under lång tid dessutom inte skett några uppräkningar.. NÄR DETTA SKRIVS vet vi ännu inget om innehållet i regeringens budgetproposition som kommer den 20 september. Förhoppningsvis blir vi positivt överraskade och kulturbudgeten innehåller de ökningar av de statliga anslagen som förbundet så länge arbetat för. Men mycket talar för att vi återigen blir besvikna och att vi måste fortsätta vårt målmedvetna arbete för att öka anslagen till scenkonsten inte bara på nationell nivå utan också regionalt och på lokal nivå ...
Samma konto som löner och övningsverksamhet, anslag 1:1 i försvarsbudgeten, bekostar också nationell beredskap och nationella insatser såsom den underrättelseoperation som Försvarsmakten i oktober genomförde mot främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Här tydliggörs en av de stora felkonstruktionerna i försvarsbudgeten, nämligen att nationella insatser ska budgeteras. Finns inte medel kvar och budgeterade på 1:1 för att genomföra t.ex. förstärkt incidentberedskap så blir det heller ingen sådan såvida inte det medges en överflyttning av pengar mellan anslagen, en förstärkning av försvarsbudgeten, eller att man medger ett utnyttjande av beredskapskrediten. Det faller på sin egen orimlighet att man året innan ska budgetera för hur mycket beredskapen ska behöva förstärkas eller om insatser ska behöva genomföras. Nationella insatser och beredskap borde rimligtvis utgöras av ett särskilt anslag ...
Läs mer om kakor. Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk ger ytterligare kr till förmån för forskning om hjärnan och psykisk ohälsa till forskaren Janet Cunningham vid Uppsala universitet. Klicka här för att läsa mer om Anna Rostedt Pungas forskning. Though the internet might seem as an intimate media, with a lone computer and a web-camera, it is one of the most public places we excess to. Dan Edvinsson, forskare vid Uppsala universitet, visar i sin aktuella avhandling att ADHD-symptom är överrepresenterade hos patienter med annan pågående kontakt inom psykiatrisk öppenvård. Vid allergier eller överkänslighet, vänligen verifiera på produkten innan användning eller kontakta kundtjänst. Henrik Boije får anslag från Åke Wibergs stiftelse. Henrik Boije får anslag från Åke Wibergs stiftelse Henrik Boije, forskare inom Genetisk utvecklingsbiologi och gruppen Zebrafiskens neuronala nätverk vid Inst för neurovetenskap har glädjande fått anslag från Åke Wibergs ...
Statsbudgeten för 2019 innebär en minskning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket har därför meddelat att anslaget till LONA nationellt dras ned för år 2019. Detta innebär att hela årets anslag kommer att gå åt till kostnader för sedan tidigare löpande projekt och därmed finns det i dagsläget inte några medel för att bevilja nya LONA-projekt under 2019. De minskade anslagen medför också att satsningen på restaurering och återskapande av våtmarker upphör. Det innebär:. ...
Nu är det klart vilka KI-forskare som tilldelas de sex första anslagen inom Karolinska Institutets nya forskningscentrum för regenerativ medicin, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine. Mottagarna ingår i Stockholmsdelen av centrumet, som också består av ett labb i Hongkong.. I oktober invigs Karolinska Institutets första egna etablering utomlands - forskningscentrumet Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Etableringen blev verklighet efter en donation på 50 miljoner amerikanska dollar från affärsmannen Ming Wau Lau och centrumet består av en nod i Hongkong, ett labb med plats för upp till 50 forskare, och en nod vid KI i Stockholm.. Nu är det klart vilka sex KI-forskare som mottar de första så kallade Lau-anslagen som ingår i donationen. Anslagen är på 1,6 miljoner kronor per år i tre år och dessa forskare ingår i den virtuella Stockholmsdelen av det nya forskningscentrumet.. Anslagen har utlysts till forskargruppledare vid KI som håller på att ...
För en månad sedan fick jag lov att sätta upp ett anslag i min lokala cykelbutik för att efterlysa flera piloter att cykla med. Jag tänkte att bättre plats en så vore svårt att få. Veckorna har gått och inte så mycket som en enda intresserad har hört av sig.. I veckan sattes samma anslag upp i Cyklotekets samtliga butiker i Stockholm. Jag är otroligt tacksam att dom låter mig göra så och något ska jag väl vänta innan jag tänker något om resultatet. Dessutom lider säsongen stadigt mot sitt slut och en sådan här satsning kanske skulle passa bättre framåt våren.. Men efter alla efterlysningar på Facebook i de stora cykelgrupperna, i de största cykelforumen på nätet, anslag i sporthall i anknytning till spinninglokaler och nu i åtminstone 4 stora cykelbutiker i Stockholm, så börjar jag tvivla på den marknadsföringsmetoden. Det är svårt att veta vad det beror på. Att det är ett stort steg från att stå där vid kassan och se ett anslag till att ringa upp är ...
FBA-dagarna ska ordnas under läsåret eller i direkt anslutning till slutet eller början av läsåret. Om arbetsgivaren har bestämt att två extra planeringsdagar ska ordnas under läsåret, får den ena arrangeras som två tretimmars arbetspass under sådana dagar som är arbetsdagar för eleverna.. För extra planeringsdagar (sex timmar) betalas lärarna dagslön. De två extra planeringsdagarna och ersättning för merarbete utanför undervisningstimmarna förutsätter alltid en separat reservering av anslag. Anslagen för verksamheten bör reserveras utöver skolans egentliga löneanslag. Finansieringen ska inte förverkligas så att anslagen tas från timresursen vilket kan medföra att grupperna blir större, valfriheten begränsas eller mängden kontaktundervisning minskas.. Utförandet av och ersättningen för merarbetet förutsätter alltid ett separat förordnande av arbetsgivaren. Om förordnande inte ges är läraren inte skyldig att utföra arbetet. Arbetet ersätts då ...
Under 2016 har följade anslag beviljats till projekt samt Wallenberg Scholars: Entreprenörskapsforum Projekt: Global megatrends, restructuring, societies and economic policyBeviljat anslag: 12 miljoner kronor The Atlantic Council Projekt: Transatlantic Media NetworkBeviljat anslag: 8 miljoner kronor
This degree is designed to give students an excellent academic grounding in social science and one that is regarded as useful by employers, community and government organisations. This education is suitable for those interested in specific areas of tertiary qualifications such as Anthropology, Cultural Studies, Demography, Education, Human Geography, Linguistics, Media, Modern History, Politics, Sociology, Social Development, Psychology, Social Philosophy and Womens Studies. Career opportunities includes social research, public policy, social policy relevant to socially-oriented vocations including teaching, media, human resource management, public health, community services, market research, consultancy work, various government departments, international agencies, lobby groups and political parties.
Den yogiska healingmassagen introducerades av Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga, och är en djupgående, helande och avstressande massagebehandling.. Helkroppsmassagen utförs utan olja med kläderna på. Den arbetar systematisk igenom kroppens olika energibanor och energicentra, körtel-och lymfsystem, inre organ, muskler och leder. En härlig hälsomassage för både kropp och sinne som skapar förutsättning för lugn, balans och harmoni.. Behandlingen tar ca 1 1/2 timme och bokas i förväg. Priset är 950 kr.. Varmt, varmt välkommen till en unik upplevelse!. Kontakt ...
Våren är här, naturen spritter av liv och det späda gröna börjar spira! Ta tillvara på detta och gör maskrosblad, nässlor och späda björklöv till delar av din måltid/sallad/soppa/smoothie! Listan över ätliga växter vi har i Sverige är lång, och kan förse oss med godsaker hela sommarhalvåret.. Genom råa vilda blad som inte är sköljda […]. ...
Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS) är en spetsutbildning som ska ge de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att med hjälp av avancerade datorbaserade metoder analysera komplexa sociala processer och för att utveckla teoretiskt och empiriskt grundade förklaringar av viktiga samhällsfenomen. Exempel på sådana samhällsfenomen inkluderar skolors sociala och etniska segregering, företags tillväxt, samt politisk och kulturell förändring. Masterprogrammet är mångvetenskapligt och kombinerar studier av samhällsvetenskaplig teori från ämnen såsom sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi med studier av datorbaserade metoder utvecklade inom statistik och datavetenskap.. ...
Forskningen inom området Computational Social Sciences inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) handlar om att producera och analysera stora mängder data för att förstå mänskligt beteende i sociala sammanhang.
Pris: 373 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Volume 44 av Jstor (Organization) (ISBN 9781346388724) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Programmet passar dig som vill förstå hur samhället fungerar och hur vi påverkar och påverkas av varandra.. Genom att läsa historia, samhällskunskap, religionskunskap m.m. får du en god grund för att förstå hur saker hänger ihop.. Väljer du inriktning beteendevetenskap läser du mer kurser som försöker förklara hur människor styrs av den miljö man leveri t.ex. i ämnet sociologi.. Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig en djupare förståelse för utvecklingen i Sverige och i vår omvärld.. Programmet ger en bred behörighet för fortsatta studier på högskolan. ...
Här hittar du utbildningar och fristående kurser inom Samhällsvetenskap. Du kan avgränsa din sökning och få ytterligare information om hur man utbildar sig till olika yrken inom området.
Studera! Här finns 19 utbildningar inom Beteende- / Samhällsvetenskap i Bengtsfors. Hitta din utbildning på AllaStudier.se och börja plugga nu.
Nya publikationer 2018-01-16 •Sven Hellroth, Ph D in Economic History, published an article in Arbetsmarknad & Arbetsliv on the activity report as a tool for understanding the job seeking behaviour of the unemployed (in Swedish): Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande. https://www.kau.se/files/2018-01/A%26A_nr4_2017.pdf •Lisa Maria Dellmuth published a SIPRI Fact Sheet on the implications of existing research on global climate security governance for international policy-makers and knowledge gaps (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/fs_1712_igos_and_climate_security_0.pdf •Lisa Maria Dellmuth published an article in WIREs Climate Change (e497, doi:10.1002/wcc/496) that surveys the literature on global climate security governance, and discusses how social scientists can enhance knowledge about when and why intergovernmental organizations such as the United Nations address climate ...
För 9:e året i rad ordnar forskare, lärare och studenter en Nobeldag på Campus USÖ. Syftet är att uppmärksamma forskning inom medicin och hälsa vid Örebro universitet
Knowledge and policy change The 2011 Ratio Colloquium for Young Social Scientists Stockholm, August 11-13, 2011. The aim of this colloquium is to bring together research and researchers in different fields deal .... ...
Nearly 80 years on from its 1938 international conference on how humanists should respond to the growing threats of fascism and communism, Humanists UK brought together some of the worlds leading experts in authoritarian populism, religious extremism, and far-right and far-left movements, to discuss the current situation. These included leading social scientists from Harvard, the LSE, Kings College London, and Helsinki; two UN special rapporteurs; and leading campaigners from INGOs, think tanks, and advocacy organisations. It structured a day of penetrating talks on the current crisis in liberal democracies in terms of problems and solutions, and featured participation from humanist activists working in every part of the world, who helped to shed light on a global phenomenon and outline possible resolutions. ...
Tidigare i veckan besökte jag forskningsstiftelsen Mistras 20-årsjubileum och lyssnade jag på en intressant dragning av Jennifer Jacquet om hur spelteori kan användas för att skapa samhällsförändringar. Jacquet är Assistant Professor på New York University, kallar sig "Environmental social scientist", och har bland annat forskat kring spel och mänskligt beteende där skamkänslor spelar en roll. I det här klippet pratar hon bland annat om skam online.. Skam som begrepp och som verktyg för förändring är intressant eftersom det ibland jämnar ut maktförhållanden mellan organisationer och individer. Stora multinationella bolag lägger enorma pengar på att bygga sitt varumärke, det vill säga sitt rykte, och enligt Jennifer Jacquet säger ett stort antal företagsledare att det i första hand är det egna företagets rykte (reputation) de bryr sig mest om när de bedömer företaget långsiktiga utveckling.. Samtidigt har vi de senaste åren fått se många exempel på hur en ...
Den femte upplagan av Ratio Colloquium for Young Social Scientists, arrangerat av Henrik Lindberg, Peter Santesson och Mattias Lundbäck, gick av stapeln den 11-13 augusti.. Årets upplaga gick under temat "Knowledge and .... ...
Storslagen utsikt över Medelhavet. Fin utsikt till Taurusbergen. Air condition för uppvärmning eller nedkylning av både vardagsrum och sovrum. Amerikanskt kök med ugn, spis och kylskåp. Hiss i byggnaden. Inom gångavstånd till centrum, basaren och stranden. Inom gångavstånd till stranden. Liten matbutik i närheten.
Första är riktigt spännande, tänker tempelruin... pelare, kanske en offerplats. Nu finns bara pelarna kvar som skvallrar om det förgångna, men träden har rest sig igen, långt högre, och de sjuder av liv. Utsökt i svartvitt.. SvaraRadera ...
Shai MulinariDocent, Forskare, Researcher, Unit of Social Epidemiology, Medical Faculty, Lund University., Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, Kings College London, UK., Researcher. Department of Gender Studies, Lund University, Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, Kings College, London, UK., Post-doctoral fellow. Faculty of Learning and Society, Malmö University., Post-doctoral fellow. Department of Gender Studies, Lund University, Post-doctoral fellow/Research assistant. Medical Faculty, Division of Developmental Biology and Lund Strategic Research Centre for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund University., Researcher, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Medicine Doktor, Magister ...
Shai MulinariDocent, Forskare, Researcher, Unit of Social Epidemiology, Medical Faculty, Lund University., Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, Kings College London, UK., Researcher. Department of Gender Studies, Lund University, Visiting Research Fellow. Department of Social Science, Medicine and Health, Kings College, London, UK., Post-doctoral fellow. Faculty of Learning and Society, Malmö University., Post-doctoral fellow. Department of Gender Studies, Lund University, Post-doctoral fellow/Research assistant. Medical Faculty, Division of Developmental Biology and Lund Strategic Research Centre for Stem Cell Biology and Cell Therapy, Lund University., Researcher, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Medicine Doktor, Magister ...