Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har fastställt den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) för år 2019.. Beträffande euron sjunker den beräknade långsiktiga jämviktsräntan för år 2019 till 3,60 procent (3,65 % år 2018). Förändringen i den årliga långsiktiga jämviktsräntan är emellertid begränsad till 15 grundpoäng, vilket innebär att den långsiktiga jämviktsräntan som tillämpas för år 2019 är 3,90 procent. Den långsiktiga jämviktsräntan tillämpas vid beräkningen av den riskfria räntesatsen fr.o.m. den 1 januari 2019. För närvarande är den långsiktiga jämviktsräntan för eurons del 4,05 procent.. Information om bestämningen av den långsiktiga jämviktsräntan, liksom även av andra jämviktsräntor än för euron för år 2019 finns i EIOPAs publikation (pdf).. Jämviktsräntan har räknats med den metodologi som avtalades om år 2017, vilken beskrivs mer noggrannare i EIOPAs webbtjänst.. ...
Kvarskatteränta tas ut hos fysiska personer och dödsbon om de förskottsskatter som räknas dem till godo inte räcker till som betalning för skatterna. Räntan på kvarskatt är inte avdragbar i inkomstbeskattningen.. Kvarskatteräntan utgörs av referensräntan minskad med två procentenheter. Från och med 1.1.2010 är kvarskatteräntan dock alltid minst 0,5 procent. Kvarskatteräntan för år 2015 är således 0,5 procent. Till den del kvarskatten överstiger 10 000 euro utgörs kvarskatteräntan av referensräntan höjd med 2 procentenheter, dvs. 2,5 procent. På kvarskatter för skatteåret 2014 räknas en ränta från och med 1.2.2015 till och med kvarskattens första förfallodag.. Kvarskatteräntan debiteras endast om räntebeloppet överstiger 20 euro. Ränta på kvarskatter för skatteåret 2014 debiteras först då kvarskattebeloppet överstiger ca 4 750 euro. För att undgå kvarskatteränta för skatteåret 2014 ska man senast 1.2.2015 betala en förskottskomplettering som ...
Kontakta oss gärna om du har några frågor! Föräldrakooperativet Ensjögläntan Adress: Ensjövägen 49, 603 66 Norrköping Telefon: 011-14 65 02 Tillförordnad chef Ensjögläntan Angeliqa Jonsson 073-0513400 [email protected] Köansvarig nya barn Frida Almqvist 076-80 170 94 (förälder) [email protected] Intresseanmälan Ensjögläntan Ordförande Ensjögläntan Nathalie Juvon (förälder) [email protected] Klagomål: Klagomål rutin Klagomål Blankett Synpunkter, önskemål, ris eller ros…
I mars sänkte Riksbanken styrräntan till minusnivå till -0,25% och idag så Riksbanken ett steg längre och chocksänker räntan till -0,50%. Riksbanken sänker räntan en ny rekordlåg nivå som aldrig tidigare tangerats. Riksbanken chocksänker räntan till minus 0,55 procent. Enligt Riskbankens pressmeddelande så sänker Riksbanken reporäntan till −0,50 procent. Syftet med Riksbankens reporäntesänkningen och köp av statsobligationer är att att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017.. Enligt pressmeddelandet så: "Konjunkturen fortsätter att stärkas men inflationen bedöms bli lägre under 2016 jämfört med i tidigare prognos. Perioden med låg inflation blir därmed längre. Detta ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och för att inflationen inte ska stiga mot målet som förväntat. För att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017 har Riksbankens direktion därför ...
Vad är statslåneräntan?. Statslåneräntan är en ränta som består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer - där minst fem år återstår av löptiden. Statslåneräntan fastställs av Riksgälden en gång i veckan.. ...
SÖDERMALM På torsdag presenterar Maria Gustavsson sitt medborgarförslag om en dansbana i Skånegläntan för Södermalms stadsdelsförvaltning. Hon dansar själv lindy hop och tycker att en dansbana på Södermalm behövs.. - Det finns ingen dansbana i närheten och den här platsen är ett outnyttjat område som passar perfekt, säger hon.. Hon har även skapat facebook-gruppen "Dansbana i Skånegläntan" som nu har omkring 200 medlemmar. ...
Reporäntan har legat oförändrad på minusränta i 1,5 år. Nu tar allt fler experter ton för en höjning: - Vi är långt ifrån en krissituation som minusräntan signalerar, säger Ann…
Vi är den personliga inredningsbutiken med det stora urvalet. Hos oss finner ni allt från den lilla presenten till den av oss handmålade matgruppen. Solgläntan erbjuder även soffor och fåtöljer i bl.a. Howardmodell. I vår stora tygavdelning finns ett stort urval av tyger till gardiner och möbler. Vi förmedlar även tapetsör och sömnadstjänster. Dessutom utför vi inrednings och stylinghjälp.
I Lilla Edets kommun finns dagverksamheten Gläntan som vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet.. Syftet med dagverksamheten är att skapa en lugn och trygg miljö för deltagarna för att få stimulans, aktiviteter och social gemenskap efter egen förmåga. Dagverksamheten ska också ge avlastning och stöd för anhöriga.Gläntan har öppet tre dagar i veckan, onsdag-fredag klockan 09.00-15.00, och vänder sig till hela kommunen. ...
SBAB chocksänker boräntan på långa bolån Nu utmanas storbankerna av statens egen bank SBAB som från idag sin sänker boräntan på femårsbundna bolån. SBAB sänker femårsräntan med 0,65 procent till 2,10 procent, skriver SBAB i ett pressmeddelande. SBABs sänkning gör nu att att femårsräntan på bolån är lägre än den rörliga boräntan, den s.k tremånadersräntan ...
Gläntan är beläget i Fränsta och har en stor, fin trädgård som omgärdas av ett staket och inbjuder till utevistelse. Gläntan har även ett grönområde, som skapats av personal, boende, anhöriga och frivilliga, som slingrar sig runt i den närliggande skogen med möjligheter att sitta ner och vila. Längs stigen finns föremål som kan väcka gamla minnen hos de boende. ...
Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,5 procent. På torsdagen meddelar Riksbanken att reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent samt att det kommer dröja allt längre innan räntan höjs igen. Det som följd av en stor osäkerhet i omvärlden, som blivit än större på grund av utgången i den brittiska folkomröstning berörande Europeiska Unionen.. "För att ge fortsatt stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Givet den ökade osäkerheten bedömer direktionen nu att det kommer att dröja längre innan reporäntan börjar höjas. Först under andra halvåret 2017 börjar räntan höjas i långsam takt." Riksbanken fortsätter köpen av statsobligationer under årets andra halva och har en fortsatt hög beredskap för en mer expansiv penningpolitik. I nuläget är det ...
Det är i princip den lösning som föreslås av David, Vera och Monica.. Philip har något annorlunda lösning (en bild följde med men även utan bild kan man förstå hur Philip menar):. Först åker den 1: a röda släden in i gläntan. Sen åker alla gula förbi gläntan och den röda kör i väg. Sen backar alla gula tillbaka då kör en av dem in i gläntan, alla röda kör förbi och den gula i gläntan kör i väg. Efter detta håller de på så tills alla är förbi. Alltså i Philips lösning ska varannan gång en av de som kör mot nordpolen köra in i gläntan och varannan gång en av de andra ...
http://bodowlaw.com/?biopeme=come-capire-le-inversione-di-una-candela-in-iq-option&b19=6c Bolån. see url http://salarflies.com/microneziya/6626 Räntan gick ned (i snitt) för alla bindningstider under oktober månad efter att ha gått upp i september. 1-årsräntan gick ned med 0,01 procentenheter, 2-årsräntan gick ned med 0,05 procentenheter, 3 års räntan gick ned med 0,05 procentenheter, 5-årsräntan gick ned med 0,06 procentenheter och 10-årsräntan gick ned med 0,06 procentenheter. Den rörliga snitträntan låg på 2,88 procent den sista oktober vilket är 0,01 procentenheter lägre än under augusti och september.. https://www.lmsmusicsupplies.co.uk/viopwe/2870 http://podzamcze-dobczyce.pl/index.php?porcja=3 Lägst listränta för 3-månaders bolån erbjöd Bättre bolå n med samma ränta som under maj, juni, juli, augusti och september månad (2,77 %). Nordea behöll andraplatsen sedan maj månad (2,78 %) och Skandiabanken behöll tredjeplatsen (2,87 %). Nordea hade lägst ...
Bildningsförvaltningen BF FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling
I dag gav Riksbanken nytt besked reporäntan - men Nordeas makrochef riktade stark kritik mot Stefan Ingves redan innan han hållit presskonferens.. Det skriver Svenska Dagbladet. Nordeas makrochef Kristin Magnusson Bernard menar att Riksbanken bara borde ha fem istället för dagens sex beslutsfattare.. "Då öppnar man inte upp för möjlig kritik att riksbankschefen är för stark. I dag har ju Stefan Ingves utslagsröst", säger hon till SvD.. Magnusson Bernard riktar också kritik mot att Riksbankens beslutsfattare i dag kan få sina mandat förlängda hur många gånger som helst. Hon framhåller modellen på ECB där ledamöterna får sitta i högst åtta år. Stefan Ingves har redan styrt Riksbanken i 14 år, och har mandat fram till 2022. ...
Den här ståtliga eken har kallats hemliga eken, eftersom den varit så svår att hitta. I stormen Per 2007 ramlade många träd som blockerade stigen och den nya stigen är ännu otydlig. Men väl framme, öppnar sig en förtjusande liten glänta. Stormen Per gjorde faktiskt lite nytta också. Ett par höga, yviga granar stod på bara några meters håll från eken och höll på att skugga ihjäl den. Stormen la omkull dem och eken fick nytt ljus och nytt liv. Även gläntan har blivit mer solig. Det tackar vi människor för. Eken är ihålig, vilket gör att man kan titta in i den. Trots ihåligheten lever trädet i högönsklig välmåga. Det beror på att all transport av näring och vatten mellan rötter och blad sker i ett tunt lager precis mellan bark och ved. Trädet är inte beroende av veden längre in i stammen för sin överlevnad.. Det finns gammal död ved i Ekgläntans omgivning. Det avslöjar bildens lilla granatglänsande mossa, långfliksmossa (Nowellia curvifolia). Den är ...
Under flera års tid, ända sedan finanskrisen 2008, har sparräntorna på svenska bankkonton varit historiskt låga. På senare tid har de dock börjat höjas något. Som tur är, finns det en hel del banker och finansinstitut som erbjuder sina kunder sparräntor som är betydligt högre än genomsnittet. Det är därför viktigt att du som konsument anstränger dig för att hitta den allra högsta sparräntan i Sverige.. De sparkonton med hög ränta, som alltså främst står att finna på nätet, förser dig med en trygg plats att stoppa undan pengar samtidigt som du får en hög sparränta på ditt sparkapital. Eftersom internetbaserade banker och finansinstitut ofta har lägre overheadkostnader än traditionella banker, kan de tillhandahålla sparkonton med högre ränta än din vanliga gamla bank.. Värt att notera i sammanhanget är att en skillnad på bara några procent, vilket vid en första anblick kan tyckas relativt obetydligt, gör större skillnad i längden än vad många ...
Gamla Liv har haft en historiskt hög återbäringsränta med en nivå under de sista tolv månaderna på hela 16 procent. Vi strävar kontinuerligt efter att leverera högsta möjliga avkastning till våra kunder, vilket vi gör genom en portfölj som är brett diversifierad över aktier, obligationer, fastigheter och alternativa tillgångar. Vi verkar nu i en miljö med mycket låga marknadsräntor och allmän osäkerhet. Konsolideringsgraden har genom den mycket höga återbäringsräntan minskat helt enligt plan. Vi anpassar nu vår återbäringsränta till en mer uthållig nivå, säger Nils Henriksson, VD. Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj 2016 110,7 procent och solvensgraden uppgick till 196 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 1,0 procent och snittavkastningen under de senaste 5 helåren har varit 7,5 procent. Bolaget förvaltar 170 miljarder. ...
Fuji X100 r en klart smidigare kamera n D3:an, och ger ungef r lika bra bilder men begr nsas f rst s av den fasta br nnvidden p 23 mm.. Snart kommer Fuji X-Pro1 ut i butikerna, och den tror jag r en kamera som kommer passa mig utm rkt. Lite st rre n X100, men med bra utbytbara objektiv och lite h gre uppl sning. F r se om jag kommer anv nda D3:an alls efter att jag k pt en X-Pro1 (om jag k per en).. Ett led i f rberedelserna f r ink p av ny kamera r att jag t nker g ra mig av med min Samyang 85/1,4. Det r ett bra objektiv, men inte helt l tt att fokusera med p grund av det extremt korta sk rpedjupet. Jag har dessutom en Nikkor 105/2,5 (gammal, inte s ljusstark men skarp som attans) som jag kan anv nda i v ntan p den nya kameran. Bilden nedan r tagen med 105:an.. ...
Vi är den personliga inredningsbutiken med det stora urvalet. Hos oss finner ni allt från den lilla presenten till den av oss handmålade matgruppen. Solgläntan erbjuder även soffor och fåtöljer i bl.a. Howardmodell. I vår stora tygavdelning finns ett stort urval av tyger till gardiner och möbler. Vi förmedlar även tapetsör och sömnadstjänster. Dessutom utför vi inrednings och stylinghjälp.
Det är helt rätt resonerat att repan borde ligga på de nivåerna och de skulle nog ha gjort det om hushållen inte använt de låga räntorna till att köpa bostäder för överpriser. Det är tex som i Stockholm inte vettigt att mindre lägenheter säljs dyrare för att de med nuvarande ränteläge och avgift blir billigare än större lägenheter. Hur långsiktigt tänker dessa människor och vilket ansvar har banker och ansvariga myndigheter för att begränsa vårt vansinne? Riksbanken har till uppgift att se till att KPI ligger på 2%, för att det brukar vara vid de nivåerna som ekonomin går bäst och det är egentligen det enda ansvar som vilar på Riksbanken. Man kan tycka vad man vill om att de borde göra si och så, men de har ett direktiv från Riksdag och Regering och det är: Se till att KPI är 2%. De använder då Reporäntan för att på det sättet öka på mängden krediter i samhället och syftet är då att de pengarna skall användas för ökad konsumtion samt ...
Sidan comabskane.se är upplagd i länkkatalogen SvenskaLänkar.com. Här finner du info och översikt om Skånejåntan. Läs mer och besök dem nu!
Den dära nykomlingen Double red som jag har odlat i 3 eller 4 år har nästan svarta frön när den är torkad. Själva bönan är knallröd när den är färsk, helt magisk. Den blommar också i mörkt purpurrött och är helt sagolikt vacker. Tyvärr har jag inga bra bilder men i sommar kommer jag försöka dokumentera med många vackra bilder!. Det kommer mer i avdelningen Bondbönor så klart, men snart även om andra bönor jag odlar detta år. I år kommer jag odla bönor även inne i odlingstunneln för att jämföra hur fort de mognar jämfört med utomhus.. Vi ses snart igen! /Johnna a.k.a Bondjäntan. ...
Riksbanken håller fast vid sin linje och låter reporäntan ligga oförändrad på -0,5 procent. Däremot senareläggs prognosen för när nästa höjning kan ske - först mot slutet av 2018. - Det är oerhört svårt för Riksbanken att komma igång med sina höjningar, säger Elisabeth Kompbel, makroekonom på SEB i Ekonomistudion
Från och med idag, den 11 oktober, sänker Länsförsäkringar 3-månadersräntan på villor och bostadsrätter till 2,99 procent. Samtidigt justeras de bundna...
Från 1 december 2006 höjer Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 6 till 8 procent före skatt och avgifter. Det...
Den amerikanska styrräntan ligger kvar oförändrad på sin lägsta nivå på 45 år och enligt den amerikanska centralbanken är det problemen i ekonomin som ...
Om du vill slippa deklarera dina affärer och undvika vinstskatt kan ett ISK vara ett alternativ. Du ska välja ett ISK om du tror att din avkastning under 2019 kommer att bli högre än schablonintäkten, vilket är 1,51 % år 2019. Generellt sett ska du välja ett ISK om du tror att din förväntade avkastning under det aktuella året kommer att slå statslåneräntan året innan (0,51 % för 2018) plus 1 procentenhet. Det finns även en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %. Skatten är sedan 30 % på statslåneräntan (+ 1 procentenhet), och om du har högre avkastning än statslåneräntan skattar du därför mindre än om du hade haft värdepapperna på ett fondkonto där du betalar 30 % i reavinstskatt. Räkneexempel. Startkapital ...
Dessutom finns en liten lekstuga som alla barn har tillgång till, säger Tommy Persson ägare till Allt i Gläntan och gläds åt att lekplatsen som länge funnits på planeringsstadiet nu äntligen står klar ...
Vi är två avdelningar som samarbetar under hela dagen.. På avdelning Gläntan har vi i nuläget 22 barn inskrivna. Barnen är födda 2013-2016. Vi som arbetar på avdelningen heter Anna-Sara, Maria, Emelia, Ingalill och Amal.. På avdelningen Dungen är 22 barn inskrivna. Barnen är födda 2013-2016. Vi som arbetar på avdelningen heter Ann-Britt, Ewalena, Malin och Ingalill. ...
Ungefär varannan månad lämnar Riksbankens räntebesked, något som ofta får stora rubriker i media. Men hur fungerar egentligen det här med reporäntan…
På allabolag.se hittar du företagsinformation om FÖRSKOLAN GLÄNTAN. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation.
På allabolag.se hittar du företagsinformation om FÖRSKOLA GLÄNTAN OCH SOLEN. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation.
Under 1700-talet och en bit in på 1800-talet gick en vallgrav igenom kvarteret Jäntan. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och inom fornlämningen den medeltida staden. Här finns också en markering av den gamla stadsporten, Österport, som utgör en fornlämning ...
Äldreboendet Dalsjögläntan kan få vara kvar, men då i en nästan helt annan form än idag. Det skriver kommundelsnämnden i Dalsjöfors till kommunledningen ...
Sidan bankkoll.se är upplagd i länkkatalogen SvenskaLänkar.com. Här finner du info och översikt om Bankkoll - Hitta bästa sparräntan. Läs mer och besök dem nu!
Bakgrunden är den svaga utvecklingen i euroområdet som har dämpat efterfrågan på svensk export, enligt Riksbanken. Det har lett till att de svenska hushållen sparar mer och väntar med att konsumera. Samtidigt skjuter företagen upp investeringar. Reporäntan kommer antagligen att ligga kvar på den nuvarande nivån en bit in på 2013, enligt Riksbanken.
Här jämför vi olika bankers sparräntor och villkor för att du skall hitta den bästa sparräntan för dig eller för dig och din familj.
52 år. Kinna Solgläntan 1, 671 93 Arvika. Medelinkomsten i området är 31 306 kr, snittbelåningen 621 048 kr. Valdistriktet röstar vänster.
Vi som jobbar på fritids läsåret 2018/19 är Ida Alexsson, Margaretha Persson Törnberg, Patrik Östergårds, Helena Torvidsson, Anders Svensson och Emma Helmersson.. Våra öppettider kl. 06.00-18.00.. På Gläntan ägnar vi mycket tid åt utevistelse, rörelse, skapande och lek. En dag på fritidshemmet planeras utifrån barnens intresse men också som ett komplement till skoldagen där barnen får möjlighet att praktiskt testa det teoretiska och tillsammans skapar vi en meningsfull fritid för barnen ...
En anhörig önskar att demensboendet Solgläntan får finnas kvar - även efter att det nya demensboendet på Kvarnbacken öppnar vid årsskiftet.
STOCKHOLM (Direkt) Den brittiska centralbanken höjde på torsdagen basräntan med 25 punkter till 0,75 procent (0,50). Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta st
Statslåneräntan den 30 november använda bland annat vid beräkning av utdelning i fåmansföretag, räntefördelning och bilförmån. Läs mer
Efter Brexit var analytikerkåren samstämmiga om att Stefan Ingves skulle låta reporäntan vara oförändrad, på rekordlåga -0,5 %, vid julibeskedet förra veckan. Mycket riktigt blev det också så.. Sedan vi skrev på papperna för vårt hus har jag följt utvecklingen och framtidsprognoserna för reporäntan närmare än tidigare. Varken jag eller Elin har ägt en bostad innan och har således inte berörts nämnvärt av reporäntan och dess påverkan på bolåneräntorna.. Men nu är förutsättningarna annorlunda och sedan ett par månader tillbaka betalar vi redan ränta på vårt hus - trots att vi ännu inte flyttat in.. Som jag har skrivit om tidigare har både Elin och jag Handelsbanken som husbank för tillfället. Vi är mycket nöjda med banken och vår privatrådgivare där. Det betyder däremot inte per automatik att vi kommer vara kvar hos Handelsbanken. Vår enskilt största månadskostnad framöver kommer att vara att betala ränta på våra bolån - då vore det korkat att ...
Förmånsvärdet för tjänstebilar - Det beskattningsbara värdet av bilförmån 2018 höjs. Höjningen blir dock marginell. Riksgälden har bestämt statslåneräntan till 0,49 procent. Det ränterelaterade beloppet beräknas till 75 procent av statslåneräntan multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen. Eftersom statslåneräntan för 2018 inte når upp över golvet (på 0,50 procent), så höjs inte den ränterelaterade delen av förmånsvärdet. Basbeloppet 2018 höjs med 700 kr till 45 500 kr. Eftersom 31,7 procent av basbeloppet ska ingå i förmånsvärdet, höjer det värdet av alla bilförmåner med 220 kr per år, eller knappt 20 kr i månaden. Räkna ut ditt förmånsvärde här. ...
Listen to Avsnitt 4 - den första riktiga podcasten by Oskar och Amir for free. Follow Oskar och Amir to never miss another show.
Det senaste om Amir, 12, höggs ihjäl på skolgården. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Amir, 12, höggs ihjäl på skolgården på Aftonbladet.se. ...
Den statliga insättningsgarantin gäller för 950 000 kr per person och institut. En person kan alltså ha flera olika konton hos en bank och så länge som den totala summan inte överstiger 950 000 kr kommer hela beloppet vara säkrad av garantin. Har du större belopp än 950 000 kr, och du vill att garantin ska gälla, kan konton öppnas på ytterligare en bank. Garantin gäller alltså denna summa per institut/bank. Är det två personer som har samma konto räknas dessa var för sig. I detta fall kan alltså den dubbla summan sitta på kontot och vara säkrad genom garantin. I det fall som beloppet på kontot inte är mer än 25 kr kan ersättning från garantin nekas. Detsamma gäller om kostnaden för utbetalning av beloppet överstiger det belopp som sitter på kontot samtidigt som det inte funnits någon transaktion under de senaste 24 månaderna. ...
På senare tid har varningarna för att Riksbankens lågräntepolitik bidrar till en bostadsbubbla duggat allt tätare. Många som framför denna oro menar att Riksbanken för att motverka bubblor måste börja höja reporäntan redan nu, eller åtminstone tidigare än de nu planerar.1. Andra, bl a Riksbanken, menar att reporäntan är ett trubbigt instrument för att påverka bopriserna, och att olika regleringar eller finanspolitiska åtgärder är mer lämpliga. Bland förslagen nämns då ändrade kapitaltäckningskrav för bankerna, höjd fastighetsskatt, höjd stämpelskatt, och minskade möjligheter till ränteavdrag, kanske i kombination med ändrad skatt på kapitalinkomster.2. Jag är skeptisk till samtliga dessa förslag. Den låga räntenivån är önskvärd för att bidra till en konjunkturåterhämtning, och det skulle vara olyckligt om utvecklingen på bostadsmarknaden förhindrar denna konjunkturpolitik. Alltså är det rimligt att liksom Riksbanken försöka se alternativa ...