En algoritm är en begränsad samling väldefinierade instruktioner för att lösa en specifik uppgift med ett begränsat antal steg. En algoritm beskrivs oftast i vanlig text som stegvisa instruktioner i och implementeras i en dator med hjälp av programmering.. Skillnaden mellan en algoritm och ett program är att algoritmen inte är skriven i ett specifikt programspråk utan istället bara beskriver tillvägagångssättet. Samma algoritm kan realiseras i olika programspråk och i olika program.. Ett matrecept kan sägas vara en enkel form av algoritm. Inom programmering kan en algoritm exempelvis användas för att sortera en samling tal i storleksordning, automatiskt justera ventilation, anpassa priser i en affär baserat på efterfrågan eller bestämma vad du får se i ditt flöde i sociala media.. ...
Conventional voyage optimization algorithms often follow similar estimation procedures to design a ships optimal sailing courses and schedules, through first generate waypoints/grids along a ships sailing area, construct candidate routes, and implement a searching method to find the optimal route with respect to specific objectives. One important variable to control a ships operation is the navigation condition, which may lead to the fact that the planned optimum route is only a locally optimal solution for a ships route planning. In this paper, a hybrid optimization algorithm is proposed to provide globally optimum route planning using Dijkstras algorithm and genetic algorithm.
Ett av dagens första seminarier - Holding algorithms accountable - väckte en del udda frågeställningar. Som namnet antyder handlade sessionen om vem som har ansvaret för maskiners beteende. Det intuitiva svaret är givetvis: programmeraren, eller programmet/algoritmens skapare. Men hur översätts det svaret till en situation där algoritmer skapar andra algoritmer? När mjukvaran blir så komplex att skaparen av programmet aldrig kunnat förutse vad utfallet skulle bli?. I Chicago har polisen tydligen en lista över potentiella brottslingar. Listan genereras av en algoritm som tar ett antal variabler om enskilda individer som input. Polisen bedyrar att ras inte är en av variablerna. Problemet är att algoritmen är skriven på ett sätt som gör att ras ändå blir en faktor i beräkningen. Den obesvarade frågan är: Om vi går med på att det finns ett rasistiskt element i processen, utan att det var skaparens avsikt, vem ska då hållas ansvarig?. Tung start på dagen. Efter ...
Inom sökmotoroptimering pratar vi ofta om algoritm, men vad betyder det egentligen och vad har det för betydelse för SEO-arbetet? Vi förklarar i Ordlistan |
Det var med en viss bävan som vi bytte domän från Katalogen.kthnoc.se till Infoo.se i september förra året. Domänbytet var nödvändigt för att vi ska kunna utveckla Sunet/KTHNOC- katalogen till en modern webbresurs för alla användare och sajtägare.. När servrarna pekades om från ärovördiga kthnoc.se till den snärtigare Infoo.se sänktes vår Pagerank från sju till noll. Pagerank är ett mått som Google använder för att bedöma trovärdigheten av en sajt när de rankar den. För en svensk sajt är Pagerank sju en hög status. Det finns svenska universitetssajter som har Pagerank åtta. I vårt fall speglade Pagerank sju en lång historia, eftersom ursprunget till Infoo.se startades redan 1993 av tekniker på KTH. Pagerank noll var väntat, men det kändes ändå obehagligt. Men våra kunniga tekniker visste vad de gjorde så redan vid årsskiftet när Google uppdaterade Pagerank-måttet var vi tillbaka på Pagerank sju. Eftersom Infoo bygger på en databaslösning räckte det ...
Kursen kommer att beskriva PRAM-modellen. I denna arbetar ett antal processorer synkront i en slinga: l s-t nk-skriv. Med den tid en PRAM algoritm kr ver menas antalet l s-t nk-skrivfaser. En algoritm r en NC algoritm om den anv nder h gst tiden O(logk n) och h gst O(nc) processorer p varje indata av storlek n (d r k och c r konstanter). Kursen b rjar med att introducera modellen och ett antal tekniker. Bland dessa tekniker kan n mnas pointer jumping, accelerated cascading och symmetry breaking. D refter studeras parallella algoritmer f r problem av ungef r samma typ som p en vanlig algoritmkurs. H r kan n mnas algoritmer f r: listor, evaluering av uttryck, s kning och sortering, undre gr nser f r s kning och sortering (i j mf relsemodell), grafer, str ngar och aritmetik. I m n av tid behandlas ven probabilistiska parallella algoritmer och undre gr nser f r parallella PRAM algoritmer (generella). ...
Uppgiften r att p ett s tydligt och enkelt s tt som m jligt visa hur genetiska algoritmer fungerar. Det ska vara m jligt att enkelt f r ndra parametrar i systemet och att p n got s tt se effekten av olika parameterinst llningar. Mindre modifieringar av den genetiska algoritmen som gavs ovan r till tna. Vilket problem ni v ljer f r att visualisera ovanst ende r upp till er. T nk p att er modells m jlighet till att underl tta f rst elsen av genetiska algoritmer r det viktigaste. Er modell ska vara implementerad i NetLogo. Under informationsfliken i er NetLogo-modell ska information om er modell finnas. ...
Pris: 235 kr. häftad, 2017. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken Machine Learning: Tips and Tricks for Effective Algorithms and Programming av Cb Publishing (ISBN 9781548928148) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
This course provides an introduction to theoretical computer science , which is a strong area of ​​research at the School of Computer Science and Communication . You will encounter some of our research results in the course.. You will learn about algorithm design and get to see some pretty complicated , but very useful algorithms. Complexity part of the course deals with how to investigate which problems can besolved ( in reasonable time ) with the help of computer , which ones will take an unreasonably long time and which can not be solved by a computer at all.. Problems that are too difficult to solve exactly can sometimes be solved approximately . You will see examples of some approximation algorithms and some problems that are so hard that they can not even be approximated in a reasonable time.. The course is sort of a smaller variant of the course DD1352.. The course on Canvas: algokomp18. ...
Det kommer upp på ett par sekunder!. Det förklarar Stefan Stigendal - algoritmtränare och expert på digitalisering - för Stordåhd Kommunikation efter ett frukostseminarium om algoritmer på tisdagen på Ramboll Swedens kontor på Södermalm i Stockholm.. Rambolls digitaliseringsexpert Stefan Stigendal liknar en algoritm vid ett "recept" eller beskriver den som en "uppsättning instruktioner".. Det handlar om volym, mix och delning av ingredienser för att nå målet - eller om man så vill; "den perfekta sockerkakan".. - Algoritmerna har funnits sedan 1950- och 60-talen. Det har bara inte funnits tillräckligt med datorkraft och information, data, för att verkligen använda dem, tillägger han.. Idag är algoritm som digitalt verktyg på god väg in även i byggbranschen.. - Ja, det börjar komma. Det är framförallt de stora mjukvarutillverkarna som implementerar det här.. På frukostseminariet illustrerar Stefan Stigendal med hur Ramboll som teknik- och konsultföretaget inom ...
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man på ett strukturerat sätt konstruerar program genom att bygga ihop självständiga moduler som har väl avgränsade uppgifter. Under kursen får du erfarenhet av både användning och implementation av olika algoritmer och abstrakta datatyper, och du utvecklar förmågan att välja mellan olika algoritmer och datastrukturer utifrån de förutsättningar som gäller för ett givet problem. I kursen introduceras grundläggande abstrakta datatyper som listor, stackar, köer, prioritetsköer, binära träd och tabeller. Du får bland annat studera operationer för insättning respektive borttagning av element i de nämnda datastrukturerna, liksom algoritmer för sökning och sortering.
Jag hittade tre länkar som definierar algoritm på olika nivåer och en filmsekvens från UR-Skola. Hoppas någon av dem funkar ...
En snabb översikt: Har du hört talas om Google Pagerank? Sysslar du med webbsidor eller planerar det så bör du ha stött på begreppet förut. Om inte så är det något du bör ägna lite tid att lära dej mer om.. Pagerank, förkortas oftast till bara PR, är ett värde mellan 0 och 10 som google använder för att värdera olika sidor när dessa ska rankas i sökmotorns sökresultat. I korthet ger ett högre pagerank en bättre placering och en lägre sämre placering. Detta är dock en sanning med modifikation då pagerank enbart är ett av (i skrivande stund) drygt 200st olika metoder sökmotorn använder för att värdera de olika sidorna gentemot varandra.. Pagerank kan förenklat liknas med ett röstningssystem. En sida som vi kan kalla A länkar till sida B. Sökmotorn anser då att sida A har lagt en röst på sida B. Om flera olika sidor länkar till sida B, låt oss kalla dem A1, A2, A3 osv. så får sida B flera röster och därmed ett högre PR än om ingen eller bara ett ...
Därefter fick ett av paren berätta för det andra paret i gruppen hur de gått tillväga. Paret som lyssnade hade som uppgift att lyssna efter alla "matteord" de hörde och skriva ner dem. När första paret berättat klart bytte paren roller. För att fortsätta att bygga upp förförståelsen inför att de skulle skriva sin text gick vi vidare med att prata om vad algoritmer är. Vi tittade på avsnittet "Vad är en algoritm?" från UR Skolas serie Programmera mera och utifrån det diskuterade vi vad en algoritm kan vara. Eleverna gav förslag på olika sätt att beskriva med hjälp av en algoritm. Vi pratade också om att det är skillnad att ge en instruktion muntligt till en person då man kan hoppa över flera saker som personen förstår av egen erfarenhet och hur viktigt det är att vara exakt och skriva kod i rätt ordning när man programmerar. Nästa steg var att vi samlade alla "matteord" som eleverna antecknat när de lyssnade i paren. Vi gick därefter igenom vad alla ord och ...
Därefter fick ett av paren berätta för det andra paret i gruppen hur de gått tillväga. Paret som lyssnade hade som uppgift att lyssna efter alla "matteord" de hörde och skriva ner dem. När första paret berättat klart bytte paren roller. För att fortsätta att bygga upp förförståelsen inför att de skulle skriva sin text gick vi vidare med att prata om vad algoritmer är. Vi tittade på avsnittet "Vad är en algoritm?" från UR Skolas serie Programmera mera och utifrån det diskuterade vi vad en algoritm kan vara. Eleverna gav förslag på olika sätt att beskriva med hjälp av en algoritm. Vi pratade också om att det är skillnad att ge en instruktion muntligt till en person då man kan hoppa över flera saker som personen förstår av egen erfarenhet och hur viktigt det är att vara exakt och skriva kod i rätt ordning när man programmerar. Nästa steg var att vi samlade alla "matteord" som eleverna antecknat när de lyssnade i paren. Vi gick därefter igenom vad alla ord och ...
Det som har mest inflytande i den internationella handeln med länkar är PageRank. I Sverige är det här inte alls lika styrande men när man gör affärer utanför gränserna är det oerhört viktigt. Många som handlar länkar internationellt tittar mer eller mindre bara på PageRank. Det här gör att de faktiskt inte är särskilt bra på sökmotoroptimering. Om du följt länkhandeln på något av de stora forumen som finns så kan du lätt se att det är PR man tittar på. Jag tänkte gå igenom varför det är dåligt.. PageRank som mått på en sidas styrka är förlegat. Visserligen försöker Google upprätthålla någon sorts bild av PageRank som viktigt, till exempel genom att man kan få sänkt synlig PageRank som straff i vissa specifika fall. För en seriös sökmotoroptimerare spelar det försås marginell roll vad som står i Toolbaren, vet är ju inte på Googles Toolbar man tjänar pengar. Detta under förutsättning att man inte arbetar med att sälja länkar ...
Eleverna har genom filmen fått en introduktion till algoritmer men det kan vara nödvändigt att sammanfatta och fylla i vissa kunskapsluckor. Det är viktigt att de förstår att sökmotorer och sociala nätverkstjänster anpassar eller personaliserar sökresultat och nyhetsflöden beroende på vem användaren är och var hen befinner sig. Det kan ha både för- och nackdelar.. Använd följande frågor som utgångspunkt:. I filmen pratar personerna mest om Facebook och Google. Var stöter vi annars på algoritmer på nätet?. Sociala nätverk som Facebook men också t.ex. Snapchat, YouTube och Instagram använder sig av algoritmer för att anpassa ditt nyhetsflöde till dina intressen och för att kunna placera annonser som de tror att du kan vara intresserad av. Streamingssajter som Netflix och Spotify, och shoppingsajter som Amazon använder också algoritmer för att t.ex. ge dig tips, bygga topplistor och öka sin försäljning ...
Nu har det kommit ut en ny studie där Journal of Experimental Psychology har undersökt teorin om att människor spelare mer på spelautomater när de tror att det spelar mot en människoliknade spelautomat än mot en spelautomat som har matematiska algoritmer. Vänta nu tänker du kanske. Det finns ju inga människoliknade spelautomater, vilket är helt sant. När denna undersökning gjordes berättades det för spelarna innan att en spelautomat hade människoliknande tänk med den andra gick efter matematiska algoritmer.. I denna studie visade det sig att spelarna var beredda att spela för mer pengar och spela under en längre period när spelaren spelade på en människoliknade spelautomat än den spelautomat som hade matematiska algoritmer. Varför är det på det viset? Anledningen handlar helt om psykologi det vill säga att människan kan förknippa sig med spelautomaten och att spelaren är medveten om att en människa kan belöna en annan människa eller att en människa kan göra ...
LIBRIS titelinformation: Ant Colony Optimization and Evolutionary Algorithms Applied to Jazz Solo Improvisation [Elektronisk resurs]
Syfte: att besökare hos Visualiseringscenter, vuxna som barn på ett lekfullt sätt ska få en viss förståelse för vad en algoritm är. Tanken är att resultatet ska vara en artefakt som är roligt och lockar till att testas samtidigt som det finns vissa inslag av lärande.. Idéen jag började jobba med att visualisera analogt var att visa hur en algoritm för sökmotorer fungerar. En algoritm som loopar tills den hittar "rätt" resultat, dvs sidor med det ord man söker.. Detta kommer att utgöra en del av en större utställning där denna artefakt kommer att placeras i anslutning till en digital "tvilling" som visar samma sak.. Jag inledde mitt arbete med research dels om vad algoritmer är men även vad det redan finns för analoga övningar för barn. Jag hittade många olika övningar där merparten byggde på sekvenser, inte några loopar som man vi gärna vill skapa förståelse för.. Jag skulle genomföra ett första test med personal internt. Detta utifrån en befintligt idé som ...
Nytt kompendium- Det vi vill se är en betrodd tredje part, kanske ett reglerande eller övervakande organ, som har makten att granska algoritmer så att de k
Semalts debut i september 2013 har varit en av Googles viktigaste algoritmförändringar hittills - luxury yacht charter companies. Google gav algoritmen sitt namn eftersom det skulle vara "exakt och snabbt", leverera vad folk letar efter så fort som möjligt. Med andra ord visar Semalt ut vad folk faktiskt försöker uppnå med sin sökning och levererar sedan resultat som hjälper dem att nå det målet i så få steg som möjligt. Anledningen till att Semalt ses som en betydligt större förändring jämfört med andra algoritmer är att det faktiskt var en översyn av hela sökalgoritmen, och inte bara tweaks till delar eller tillägg som de andra. Förmodligen den mest populära förklaringen är en jämförelse med en bilmotor: Panda, Penguin och de algoritmer vi pratar om i den här artikeln var som att uppgradera specifika delar av en motor, t.ex. tändstift eller bränsleinsprutare. Semalt var som att sätta in en helt ny motor. En motor som kunde tolka semantiken i ...
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man använder och implementerar algoritmer och datastrukturer som lämpar sig för att behandla geografisk data. Som exempel kan nämnas metoder för att hitta kortaste vägen mellan två punkter i ett nätverk eller för attkonvertera vektor- till rasterdata.Under kursen får du även erfarenhet av både användning och implementation av olika grundläggande algoritmer och abstrakta datatyper, och du utvecklar förmågan att välja mellan olika algoritmer och datastrukturer. En introduktion i algoritmanalys hjälper dig att fatta ett beslut utifrån de förutsättningar som gäller för ett givet problem.
Imedeen Tan Optimizer börjar du ta ca en månad innan solexponering.. IMEDEEN Tan Optimizer® innehåller röda och gula pigment från betakaroten, lykopen och lutein, samt vitamin C + E. IMEDEEN Tan Optimizer® ger huden extra skydd från insidan när du solar dig, både på semestern och hemma. För bästa resultat bör du börja äta IMEDEEN Tan Optimizer® 1 månad innan din hud ska vara i solen, och hela perioden du befinner dig i solen.. Innehåll: Imedeen Tan Optimizer till ett värde av 395 kr ...
Google meddelade I förra veckan ett experiment med efter kvantkryptografi i Chrome. En liten del av anslutningarna mellan Googles servrar och Chrome kommer att använda en post-kvantnyckelutbyte algoritm utöver den elliptiska-kurvan nyckelutbyte algoritm som redan används.. Tanken är att stora kvantdatorer - om och när de är byggda - skulle kunna bryta nuvarande säkerhetsalgoritmer retroaktivt, så det skulle vara klokt att utveckla algoritm bevis mot sådana sprickor.. Experimentet utnyttjar New Hope algoritm, som Google anser vara den mest lovande efter kvantnyckelutbyte bland de undersökta under förra året. Syftet är att få praktisk erfarenhet med de större datastrukturer där kvantalgoritmer sannolikt kommer att krävas.. Skiktning efter kvantalgoritm ovanpå den befintliga algoritmen tillåter experiment för att fortsätta utan att påverka användarsäkerhet, säger Google.. Google lovade att avbryta försöket inom två år, och betonar att de inte vill etablera sin valda ...
Av de 13,5 miljonerna får alltså landets största medieföretag 8 miljoner kronor. Vad är det då de ska göra?. "Faktassistenten" är ett digitalt verktyg de ska utveckla som ska "verifiera" nyheter. Mer än så får vi inte veta för Vinnova. Istället för att en person sitter och tar beslutet "är detta trovärdigt" ska en algoritm som också utvecklas genom machine-learning, det vill säga algoritmen lär sig av tidigare beslut. Intressant idé, som jag inte alls tror på faktiskt. En algoritm är dessutom inget trolleri. Det är en person som kodat algoritmen. Den personen kan göra fel och då är vi tillbaka till ruta ett. Eller så blir algoritmens eget inlärandes resultat ändå fel resultat än vad man vill ha.. Missförstå mig inte, jag tycker algoritmer är fantastiska saker. De är inte som de utmålas problemet utan lösningen. Men jag har svårt att se hur den kan ersätta en persons bedömning eftersom texter inte är statistiska. Som jag tidigare skrivit om finns en massa ...
De nattaktiva insekternas sätt att förstärka inkommande ljus skulle kunna förbättra hur kameror fungerar i svagt ljus. Eric Warrant fick därför idén att applicera sin algoritm på en videokamera - en algoritm som känner av ljuset ute och hur mycket kameran rör sig. På samma sätt som hos insekterna justeras balansen mellan rums- och tidssummering för att få in mycket ljus. Idén har lett till ett samarbete med bilföretaget Toyota för att ta fram en videokamera som hjälper bilförare att uppmärksamma fotgängare i mörker. För att testa videokameran byggde Eric Warrant och hans kollegor upp en stadsmiljö runt en tågbana. Enbart i ljuset från modellhusens fönster ser inte "tågföraren" mycket. Men med den nya kameran avslöjas vad som rör sig på spåret!. ...
Umoja Noble, Safiya (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines reinforces racism. New York: New York University Press. Denna text är hämtad ur bis 2018:03 I Algorithms of Oppression skriver Safiya Umoja Noble om hur sökmotorer inte ger objektiva hämtningar opåverkade av människans föreställningar. Utgångspunkten är att de algoritmer som styr sökmotorerna inte är godartat…
Konventionell okontrollerad elbilsladdning kan leda till problem med det lokala elnätet. Alternativt kan det vara sub-optimalt att inte använda kvarvarande effektmöjligheter i det lokala elnätet för elbilsladdning. Detta forskningsprojekt bygger på att ta fram modeller eller algoritmer för smart elbilsladdning som ska kunna få laddningen att undvika lokala problem i elnätet samtidigt som de också, vid andra tidpunkter, kan ladda elbilar snabbare än vid okontrollerad laddning, berättar Joakim Munkhammar.. Den stora utmaningen inom området är att skapa algoritmer som fungerar väl och är robusta - och som kopplar direkt till existerande teknologi inom industrin. Därför är forskningen är nära knuten till både energi- och fordonsbranschen, i form av Vattenfall RnD och CEVT.. - Tanken är att koppla detta närmare till industrin än vad som gjorts tidigare, och då anknyta till CEVT och Vattenfall RnD genom att skapa algoritmer som går att implementera i existerande teknologi. ...
Enligt produktivitetsparadoxen har den digitala ekonomins största produktivitetsökning redan skett, skriver Jonas Nordling. Frågan är vad det innebär?. I vår sköna nya värld är det en hel del nya doktriner och sanningar som vi måste förhålla oss till, vare sig vi vill eller inte. För det är ju som när disruptionsgurun Clayton Christenson pedagogiskt brukar tappa sin penna; du kan hata gravitationen, men inte göra mycket åt den. Mer än att lära dig leva med den. Så låt oss gå genom några av den digitala ekonomins grundstenar, och vad dessa innebär för mediebranschen.. Det första fundamentet, och som allt mer fått status som naturlag, är förstås Moores lag. Intels grundare Gordon Moore slog 1965 fast att antalet transistorer på ett chip ökar exponentiellt. Numera används lagen framför allt som grund för alla som påstår att digital teknik fördubblar sin prestanda typ varannat år, och dessutom till fallande priser. Utifrån utvecklingen så är Moores lag en av ...
A Path Computation Element (PCE) is a computing device in a network capable of calculating paths. Once a PCE receives a path computation request, the PCE is suppose to provide a response within a reasonable short time. However, computing a feasible path is not a straightforward task, since the computational problem must consider several constraints in a short time. In this paper we propose an algorithm for light-paths computation for this purpose that is intended to comply with the PCE standard. Our algorithm considers optical impairments, wavelength conversion and nodes with limited switching capabilities. Optical impairments are estimated using a Q-factor. The routing problem is solved using Multi-Constrained Shortest Path exact algorithm ...
Ilia Alshanetsky upptäckte flera buffertspill i libmcrypt, ett krypterings- och dekrypteringsbibliotek, vilka härstammar från felaktig eller saknad validering av indata. Genom att sända in indata som är längre än förväntat till ett antal funktioner (flera funktioner påverkas) kan användaren framgångsrikt få libmcrypt att krascha och kan möjligen även sätta in godtycklig, illvillig kod som kommer att exekveras som den användare som kör libmcrypt, t.ex inuti en webbserver. En ytterligare sårbarhet finns i det sätt libmcrypt läser in algoritmer via libtool. När flera algoritmer läses in dynamiskt kommer en liten mängd minne läckas varje gång en algoritm läses in. I en bestående miljö (webbserver) kan detta få till följd att allt minne förbrukas genom att någon via ett angrepp gör upprepade anrop till ett program som använde mcrypt-bibliotektet. För den nuvarande stabila utgåvan (Woody) har dessa problem rättats i version 2.5.0-1woody1. Den gamla stabila ...
I den reviderade LGR 11 som börjar gälla från höstterminen 2018 har digitaliseringen i skolan lyfts fram tydligt. Tittar vi närmare på LGR 11 ser vi att programmering skrivs fram på flera ställen.. Matematik åk 1 - 3 Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.. Matematik åk 4 - 6 Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.. Matematik 7 - 9 Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.. Teknik 1 - 3 Föremål som styrs av datorer. Att styra föremål med programmering.. Teknik 4 - 6 Att styra egna konstruktioner eller andra föremål ...
I den reviderade LGR 11 som börjar gälla från höstterminen 2018 har digitaliseringen i skolan lyfts fram tydligt. Tittar vi närmare på LGR 11 ser vi att programmering skrivs fram på flera ställen.. Matematik åk 1 - 3 Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.. Matematik åk 4 - 6 Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.. Matematik 7 - 9 Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.. Teknik 1 - 3 Föremål som styrs av datorer. Att styra föremål med programmering.. Teknik 4 - 6 Att styra egna konstruktioner eller andra föremål ...
Vad är rankbrain? Om Googles nya superalgoritm som påverkar en stor del av sökningarna och vad den innebär för din sökmotoroptimering.
Man borde räkna ut ungefär hur många böcker man man har kvar att läsa, alla de där som man borde ha läst men inte hunnit.. Sen lägger man till alla nya böcker som hinner komma ut under tiden, som man också måste läsa.. Sen räknar man ut hur många dagar det kommer att ta att läsa alla.. Så beräknar man hur många dagar man har kvar att leva. (Man får höfta, såklart. Det finns ju en formel för det också, med rökning och mors ålder och riskbeteende och sånt.). Sen drar man antalet läsdagar från antalet levnadsdagar, och sen kollar man i sin kalender. Sen går man till sin chef och säger: Ledsen, men nästa vecka på onsdag måste jag sluta jobba. Annars kommer jag aldrig att hinna läsa alla viktiga böcker. Ajöken!. ...
Något du skulle kunna ta upp här (eller senare i din essä), är om hur Facebooks algoritm fungerar. Allt som en sida skriver kommer nödvändigtvis inte upp i en användares nyhetsflöde, utan bestäms utav Facebooks "matematiska formel", dvs deras algoritm. T.ex. så påverkar vad som visas i användares nyhetsflöden utav hur aktivt inblandade de är med Facebook sidan, dvs, besöker de sidan? gillar de deras inlägg? osv. (Bustos, 2012) Enligt Meghan Keaney Anderson (2012) påverkas även synligheten av dina inlägg i andras nyhetsflöden beroende på om det får positiv (gilla/dela) respons eller negativ (rapporterad/skräppost) respons. Detta skulle du också kunna skriva till som en ytterligare anledning till varför det är viktigt att försöka få folk att gilla dina uppdateringar som du skriver om senare. Allt detta är något du också skulle kunna ta upp och vara kritisk till i din diskussion, då detta system påverkar de som är mer passiva användare på Facebook, vilket utgör ...
Något du skulle kunna ta upp här (eller senare i din essä), är om hur Facebooks algoritm fungerar. Allt som en sida skriver kommer nödvändigtvis inte upp i en användares nyhetsflöde, utan bestäms utav Facebooks "matematiska formel", dvs deras algoritm. T.ex. så påverkar vad som visas i användares nyhetsflöden utav hur aktivt inblandade de är med Facebook sidan, dvs, besöker de sidan? gillar de deras inlägg? osv. (Bustos, 2012) Enligt Meghan Keaney Anderson (2012) påverkas även synligheten av dina inlägg i andras nyhetsflöden beroende på om det får positiv (gilla/dela) respons eller negativ (rapporterad/skräppost) respons. Detta skulle du också kunna skriva till som en ytterligare anledning till varför det är viktigt att försöka få folk att gilla dina uppdateringar som du skriver om senare. Allt detta är något du också skulle kunna ta upp och vara kritisk till i din diskussion, då detta system påverkar de som är mer passiva användare på Facebook, vilket utgör ...
Nu ska datorer lära sig att besvara frågan om vilka som är i riskzonen för stroke eller hjärtinfarkt, genom att tolka röntgenbilder från 30 000 hjärtan.
Den 10 oktober 2018 arrangerade vi en konferens på Chalmerska Huset i Göteborg. Vår ordförande Anders Källström inledde dagen och detta är några tankar som han pratade om: Algoritmer är nu så super intelligenta. De klarar otroligt många dimensioner. Vi människor klarar 4 dimensioner. Algoritmer kan lösa problemen som
Matematiska beräkningar har visat sig vara överlägsna den mänskliga bedömningen vid nyanställningar. Eller är det kanske inte så enkelt?
Vi skall nu analysera en algoritm som fösöker hitta största värdet i en vektor. Programmet ser ut som: Frågan är hur funktionen Max() beror på datamängden? Vi har en loop som alltid går igenom alla tal i vektorn. Är det 10 tal i vektorn så görs det 10 jämförelser, är det 100 tal görs det 100 jämförelser. Alltså verkar vi ha en algoritm som är linjärt beroende av datamängden. Ordo är alltså O(n). Vi har heller inget sämsta eller värsta fall. Alla fall har O(n). Resurserna som krävs för att utföra algoritmen är endast en extra variabel, largest. Detta kan då anges som O(1) i extra minnesanvändning. Om vi återgår till begreppet effektivitet (kortast tid, minst resurser, minst komplicerad) så anges ibland endast tiden som ett mått på effektivitet. I detta exempel alltså O(n). Vi kan också ange minnesanvändning som O(1) och subjektivt ange komplexiteten som enkel. Vad händer om vi modifierar algoritmen en aning och inför ett villkor på loopen? Har largest ...
Jeg har i denne oppgaven jobbet med digital heltallsaritmetikk, og da sett spesielt på feltet deling. Deling er en meget ressurskrevende opperasjon i digitalteknikk, det er derfor mye tid og areal å spare på å forbedre delingsopperasjonen. Jeg ser her på hvordan det er mulig å benytte multiplikative algoritmer til å utføre delingen, og da med hovedfokus på Newton- Raphson metoden. Newton-Rapson metoden er en gammel algoritme som har vært gjenstand for en mengde analyser rettet mot flere bruksområder, det finnes altså gode bevis på nøyaktighet, beregningsmengde og ressursbruk ved implementering i digitalekretser. Det er derfor ikke blitt utviklet noe nye algoritme basert på Newton-Raphson, men benyttet en godt dokumentert algoritme, da denne ser ut til å være den best egnede for implementasjon. Som andre iterative algoritmer trenger Newton-Raphson metoden et startpunkt for å kunne finne frem til det riktige svaret. Som vist i oppgaven har Newton-Raphson metoden den egenskapen at ...
Den svenska nätskräddaren Tailor Store har fram till idag sålt en miljon måttsydda skjortor.Nu ska de dubbla omsättningen genom en algoritm som automatisk
Hej! Bra fråga.. Det stämmer att (R2′ U) (R2 U) gör samma sak som (R2 U)2 på kuben. Men det finns faktiskt en poäng med att skriva T.ex R2′ istället för R2 i en algoritm. Anledningen till att man gör det är för att det går snabbare att utföra algoritmen på det viset. (R2′ U) (R2 U) kan du göra utan att släppa greppet med högerhanden, men om du gör (R2 U) (R2 U) så måste du ta om greppet när du gör R2 igen.. Hoppas att det besvarar din fråga!. ...
Inom beräkningsvetenskapen försöker vi hitta tillförlitliga och effektiva numeriska metoder för att lösa de ekvationer som beskriver vår omvärld. Ämnet är naturligt interdisciplinärt och spänner över tillämpad matematik, numerisk analys, datalogi, samt otaliga tillämpningsområden. Jag har arbetat med att numeriskt lösa differentialekvationer, vars data varierar över många skalor i rummet. Exempel på problem som leder till sådana ekvationer är grundvattenflöde, flöde i oljereservoarer samt koldioxidlagring. I dessa tillämpningar är datorsimulering nödvändig för att kunna fatta kritiska beslut. Variationen över många skalor innebär svårigheter när man vill utforma tillförlitliga numeriska algoritmer. Det krävs adaptiva algoritmer där parallella beräkningar på finare skalor används för att berika lösningsrummen på de grövre skalorna.. Via stödet från Göran Gustafssons stiftelse kommer jag att kunna fördjupa mitt arbete inom numeriska metoder för ...
genetiska algoritmer är en metodik för lösning av optimeringsproblem, först utvecklad av John Holland vid University of. (17 av 119 ord) ...
Läkartidningen. Ett njurbytesprogram [1, 2] bygger på att ett inkompatibelt donator-mottagarpar byter donerad njure med ett annat par som också är inkompatibla. Möjliga njurbyten identifieras med hjälp av en avancerad algoritm. Den första algoritmen utvecklades i USA i början av 2000-talet [3].. Länk till ursprungsartikeln. ...
Det här inlägget är del två i serien "Vad är AI?". Om du inte redan har läst föregående inlägg rekommenderas det, för att komma till inlägget klicka här.. Idag har AI tagit form av algoritmer inom machine learning (ML). En algoritm är en funktion eller modell som ett datorprogram kan följa och köra. Förr var det ofta en programmerare som skapade en algoritm med regler och villkor som ett program sedan följde blint. Tanken med Machine Learning är att algoritmen själv lär sig att hitta mönster och regler kontinuerligt. Det är även ett måste när mängden data blir stor, då regler och mönster blir för komplexa att tolka för människor.. Men hur kan ett datorprogram lära sig saker som en människa kan? På samma sätt som en människa så måste algoritmen tränas för att klara av en viss uppgift givet vissa förutsättningar. All denna lärdom från upplevda erfarenheter måste sparas någonstans. Hos människor görs det i vår hjärna, som är ett komplext neuralt ...
Jämför priser på Business Forecasting: Practical Problems and Solutions (Inbunden, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Business Forecasting: Practical Problems and Solutions (Inbunden, 2016).