Vi håller utomordentligt låga priser högst sannolikt de lägsta i landet. Det är inte priset som ska hindra dig från att ge din avhandling ett professionellt utseende! Din färdiglayoutade bok kan du sedan låta tryckas av vilket tryckeri som helst. Ring oss 046-14 81 04 eller maila layout(at)akademitjanst. ...
till försökstekniker Annika Arnesson, Skara, för hennes mångåriga engagemang och sina högt uppskattade insatser inom nöt- och lammköttsproduktion. Annika Arnesson har bidragit till utveckling av värdefulla arbetsformer till nytta för tillämpad forskning på gårdsnivå.. Annika Arnesson har under mer än tre decennier varit verksam vid SLU i Skara, där hon med entusiasm medverkat i forskningsprojekt kring nöt- och fårproduktion. Hon har med stor uppfinningsrikedom bidragit till utveckling av försöksteknik för den tillämpade forskning som bedrivs på gårdsnivå. Hon har sedan 2005 haft ansvar för försöksverksamheten inom lammproduktion på Götala nöt- och lammköttscenter. De projekt som Annika Arnesson har varit inblandad i har haft en tvärvetenskaplig inriktning där hela kedjan från fält till lantbrukarens ekonomi har belysts. Flera projekt som hon deltagit i har bidragit med resultat till akademiska avhandlingar och till examensarbeten för agronomer. Annika ...
Pedagogiska institutionen Umeå universitet. Irene Dahl - Orator verbis electris. Taldatorn: En pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet. Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade träningspro-gram för elever med läs- och skrivsvårigheter. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet: nr 44) Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska ...
Att konsumera film idag är inte samma sak som att konsumera film för trettio år sedan. Internet har förändrat spelplanen, och då menar jag inte nedladdning. Jag har sett Persona. Jag har besökt Wikipedia. Jag har besökt IMDb. Om jag sett Persona 1966 hade jag kunnat sitta en vecka och grubblat över vad jag bevittnat. Kanske vädrat åsikter med likasinnade över några Pripps TT. Om jag sett Persona under 70- eller 80-talen hade jag möjligtvis kunnat leta upp tolkningar i obskyra filmtidningar eller i akademiska avhandlingar. Idag är det annorlunda. Två snabba klick och du har snabbt de fyra vanligaste tolkningarna förklarade för dig. Ytterligare några klick och du har hundratals kommentarer av filmintresserade cineaster från alla jordens världsdelar. En film som Persona ställer krav på dig att inte vara lat. Att inte läsa de där förklaringarna. Om Bergman lämnar ett tomrum av tolkningsutrymme till dig, vad är det då för mening att låta någon annan fylla det åt dig? ...
Anders Erik Norbeck, född 29 maj 1805 i Orlunda socken, Östergötland, död 27 april 1870 i Växjö, var en svensk teolog. Norbeck blev student i Uppsala 1824, filosofie magister 1833, teologie kandidat 1834, docent i dogmatik och moralteologi 1837, prästvigd och teologie licentiat 1838, docent i pastoralteologi 1841 och notarie i teologiska fakulteten, 1844 teologie doktor och samma år lektor i teologi vid Växjö gymnasium. Norbeck gjorde sig ett namn genom Lärobok i theologien för gymnasierna (1840; 12:e upplagans tredje tryckning 1910), vilken fick stor spridning och länge användes. Hans Lärobok i kyrkohistorien för gymnasierna (1851; andra upplagan 1856) ansågs alltför omfattande och blev därför mindre använd. Även genom sina Betraktelser öfver omtvistade dogmatiska frågor (1867) samt akademiska avhandlingar och översättningar från bland andra Hermann Olshausen och Johann Georg Benedict Winer visade han sin teologiska lärdom och sin strävan att popularisera sin ...
Iustus Förlag är ett av Sveriges äldsta bokförlag och grundades vid mitten av 1800-talet. Förlagets inriktning är juridisk litteratur inom tre områden: läromedel, vetenskap samt litteratur för praktiserande jurister. Förlaget ägs av Studentlitteratur AB samt Juridiska föreningen i Uppsala. Iustus Förlag har ett komplett erbjudande av läroböcker för juristutbildningar på universitet och högskolor samt andra utbildningar med inslag av juridik. Förlaget ger även ut akademiska avhandlingar, rättsvetenskaplig litteratur och ett antal skriftserier. Förlagets författare är experter inom skilda juridiska områden och omfattar lärare på juridiska institutioner, men också praktiker. Iustus ursprungliga ägare och grundare var Juridiska föreningen i Uppsala. Föreningen bildades 1844 som en sammanslutning av juris studerande. En av föreningens verksamheter var att erbjuda studenter litteratur och kompendier. I och med det inleddes förlagsverksamheten. Det innebär att Iustus ...
fylld av stora tvåbenta katter med tjock blå päls.. Efter avslutad läsning måste man konstatera att man trots allt fått en fyllig och detaljrik exposé över kattens historia, i viss mån redan från de egyptiska kattgudinnorna, men i alla fall från Frejas fornnordiska katter till den moderna kattens ramifikationer i juridik, ekonomi och politik. Att kattens historia är komplicerad är inte författarens fel. Redan källorna är problematiska. Det finns inte så många biografier över stora katter att bygga på, inte så många akademiska avhandlingar eller vetenskapliga uppsatser, sådant som forskaren annars brukar ha tillgång till. Därför är det kanske begripligt att boken saknar litteraturlista. Katten är förvånande osynlig i historien jämfört med t.ex. hundar och hästar.. Att boken mår bäst av att läsas på författarens villkor innebär inte att den är sluten och idiosynkratisk, tvärtom står den vidöppen för alla intryck och infall, och erbjuder därför ...
Förutom Gammalgrekiska är nyheter i OpenOffice 3.2 stöd för Oromo (Etiopien), Uyghur (Kina), Somali (Somalia), Sorbiska: nedre och övre (Tyskland), Asturiska (Spanien), Jiddisch (Israel), Arabiska (Oman), Sardinska (Italien) och Quechua (Ecuador). OpenOffice stödjer ett osannolikt stort antal språk. Stödet varierar från att det finns en rättstavningsordbok till komplett språkstöd med användargränssnitt, ordbok, avstavning, synonymordbok och grammatikstöd. Poängen är att det går att modifiera OpenOffice så att det åtminstone ger basalt stöd för ett språk. Det innebär att OOo finns för små språk. Allt oftare används numera ett slags pidginengelska på Internet och på TV. Små språk hörs allt mer sällan. Många små språk är hotade. Inom vissa användningsområden är språk nästan utdöda. Ett exempel är akademiska avhandlingar. För att nå ut med resultat måste forskare skriva på pidginengelska. Jag tror att det i framtiden kommer att bli mer ovanligt att ...
Idag hanteras stora delar av LIBRIS-bibliotekens e-resurser via automatiserade inläsningsrutiner. Liknande rutiner finns för akademiska avhandlingar (DiVA) m.m. Samtidigt kommer den traditionella manuella katalogiseringen att behövas även i framtiden. Hur kan dessa insatser samspela? Kan databasens kvalitet påverkas ...
Välkommen till Antikvariat Thomas Andersson Antikvariatet etablerades 1985 i Uppsala. Vi är främst inriktade på vetenskaplig litteratur i ämnen som t.ex. filosofi, matematik, antiken, historia, språk, teologi och andra besläktade områden. Akademiska avhandlingar är en specialitet. Vi har dessutom avdelningar med skönlitteratur, lyrik och science fiction samt en raritetssektion för äldre böcker och tryck. På vår hemsida kan du enkelt och smidigt söka och beställa böcker. Vi tar de flesta kreditkort och för beställningar inom Sverige går det även bra att betala via plus- eller bankgiro. Hör gärna av er om det är något ni undrar över. Vi är medlemmar av Svenska antikvariatföreningen och International League of Antiquarian Booksellers. ...
Välkommen till Antikvariat Thomas Andersson Antikvariatet etablerades 1985 i Uppsala. Vi är främst inriktade på vetenskaplig litteratur i ämnen som t.ex. filosofi, matematik, antiken, historia, språk, teologi och andra besläktade områden. Akademiska avhandlingar är en specialitet. Vi har dessutom avdelningar med skönlitteratur, lyrik och science fiction samt en raritetssektion för äldre böcker och tryck. På vår hemsida kan du enkelt och smidigt söka och beställa böcker. Vi tar de flesta kreditkort och för beställningar inom Sverige går det även bra att betala via plus- eller bankgiro. Hör gärna av er om det är något ni undrar över. Vi är medlemmar av Svenska antikvariatföreningen och International League of Antiquarian Booksellers. ...
Elektra collects, publishes and archives the articles of the leading Finnish scientific journals in electronic form. Elektra aims at enhancing both the technical and contractual conditions of electronic publishing and network access of electronic publications in Finland. At the moment the Elektra material consists of more than 12000 full-text articles from about 40 scientific journals. In addition to this, Elektra contains academic dissertations. Elektra innehåller ca 12000 artiklar från mer än 40 inhemska vetenskapliga tidskrifter och ett femtiotal dissertationer, i synnerhet inom historia. Bl.a. följande ämnesområden är representerade i Elektra: språkvetenskap, pedagogik, psykologi, samhällsvetenskaper, fysik, bio- och miljövetenskaper. Syftet med Elektra är att samla, publicera och arkivera vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom ramarna för upphovsrättslagens bestämmelser. ...
Elektra collects, publishes and archives the articles of the leading Finnish scientific journals in electronic form. Elektra aims at enhancing both the technical and contractual conditions of electronic publishing and network access of electronic publications in Finland. At the moment the Elektra material consists of more than 12000 full-text articles from about 40 scientific journals. In addition to this, Elektra contains academic dissertations. Elektra innehåller ca 12000 artiklar från mer än 40 inhemska vetenskapliga tidskrifter och ett femtiotal dissertationer, i synnerhet inom historia. Bl.a. följande ämnesområden är representerade i Elektra: språkvetenskap, pedagogik, psykologi, samhällsvetenskaper, fysik, bio- och miljövetenskaper. Syftet med Elektra är att samla, publicera och arkivera vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom ramarna för upphovsrättslagens bestämmelser. ...
Avhandlingar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är uppdelade i flera kategorier: Avhandlingar i barn- och ungdomsvetenskap, Avhandlingar i förskoledidaktik och Licentiatavhandlingar. ...
Nu finns delvis reviderade tillämpningar för nyutgivna avhandlingar vid svenska lärosäten. Särskilt berör tillämpningarna de avhandlingar som ges ut i såväl digital som tryckt form.. Se vidare under Akademisk avhandling. ...
Search and download thousands of Swedish university dissertations (essays). Full text. Free. Dissertation: Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda´s Building Industry.
Search and download thousands of Swedish university dissertations (essays). Full text. Free. Dissertation: Job satisfaction and emotional work tasks : : dentists in Sweden and Denmark.
Det finns ingen central försäljning av doktorsavhandlingar framlagda vid Stockholms universitet. Undantag från denna regel är avhandlingar utgivna i Acta-serien samt avhandlingar skrivna vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. ...
Avhandlingar skrivna vid Ekonomihögskolan i Lund står samlade i vår Öppna samling. I Forskningsportalen hittar du avhandlingar, forskningsrapporter, artiklar och annat som har publicerats vid Lunds universitet.
LIBRIS titelinformation: Dissertation abstracts international : retrospective index [to] vol. 1[1938]-29[1968/69]. Vol. 4, Psychology. - Sociology. - Political science
Över 2 000 äldre avhandlingar, eller dissertationer, från 1600-, 1700- och 1800-talen har digitaliserats och publicerats i universitetets vetenskapliga arkiv DiVA. Avhandlingarna är ett eftertraktat forskningsmaterial och att de nu digitaliserats möjliggör nya sätt att arbeta med materialet samt att det blir tillgängligt överallt.
Pris: 495 kr. pocket, 2007. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Epistles Of St. Paul To The Corinthians, With Critical Notes And Dissertations av Arthur Penrhyn Stanley (ISBN 9780548710814) hos Adlibris.se. Fri frakt.
I menyn till vänster kan du läsa om avhandlingar och konstnärliga utvecklingsarbeten, som är producerade vid Musikhögskolan i Malmö. De flesta av dem kan beställas eller köpas direkt i Musikhögskolans reception. ...
Pris: 186 kr. häftad, 2011. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Dissertation Sur Le Caractère Essentiel À Toute Loi De Léglise En Matière De Doctrine: Et Touchant Lautorité & La Force Du Témoignage De Lecriture av Louis Troya dAssigny (ISBN 9781247406497) hos Adlibris.se. Fri frakt. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag! Alltid bra priser, fri frakt över 99 kr och snabb leverans. | Adlibris
Över 2 000 äldre avhandlingar, eller dissertationer, från 1600-, 1700- och 1800-talen har digitaliserats och publicerats i universitetets vetenskapliga arkiv DiVA. Avhandlingarna är ett eftertraktat forskningsmaterial och att de nu digitaliserats möjliggör nya sätt att arbeta med materialet samt att det blir tillgängligt överallt.
Lista med länkar till LUP (Lunds universitets publiceringsdatabas). Fulltext och summering saknas i LUP för dessa avhandlingar,
Språkalliansen erbjuder svenskspråkiga högskolestudenter vid Aalto, Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Soc&kom kostnadsfritt språkstöd för kandidatavhandlingar, avhandlingar pro gradu, diplomarbeten eller andra typer av examensarbeten på svenska. Språkstödet består av respons på 5-10 sidor av din text och ett samtal om din text. Processen tar ungefär två veckor. Språkgranskaren ger skrivråd, men tar inte ansvar för områdesspecifika termer i texten.. Kontakta [email protected] om du har frågor!. ...
Hege Dypedokk Johnsen: Erôs and Education: Socratic Seduction in Three Platonic Dialogues. (Ph.D. dissertation manuscript). Opponent. Franco Trivigno (Oslo).. ...
Att söka avhandlingar i Libris : sökexempel för lärarstudenter. En digital lärresurs producerad av Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet ...
Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Ibland ger CKF ut forsknings- eller utvecklingsrapporter i serien CAPTO och ACTIO.
Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:. [email protected]. ...
Här nedan kan du se och söka bland de avhandlingar och publikationer från institutionen som finns i Universitetets databas DiVa. ...
If people are willing to get high mark in every field you should order dissertation idea and ,a href=http://topdissertations.com,custom thesis,/a,. I have done that a lot of times. I meant just about ,a href=http://topdissertations.com,dissertations,/a, from dissertations writers. ...
Doktorsavhandlingar framlagda vid Lunds universitet finns i LUBcat. Nyare avhandlingar finns också i LUP. Det senaste årets avhandlingar hittar du samlade på en särskild hylla på vårt entréplan. På Universitetsbiblioteket finns också avhandlingar från samtliga svenska lärosäten.
MTC publikationer ». MTC Stiftelsen har även under åren stöttat ett antal forskare via stipendier mm. Dessa forskares avhandlingar, och även andra intressanta avhandlingar finns att beställa. Mer information om detta som ett urval av avhandlingar finns på vår hemsida ...
Avhandlingar om AKADEMISK PRESTATION. Sök bland 81559 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.
Jag har bestämt mig nu: Jag ska bannemig skriva om sånt JAG tycker är kul och intressant och skita i om lärare och handledare tycker att jag är jobbig. För det första ska jag skrota idén om att ha bildanalys som tema för mina avhandlingar (som vi ska läsa och göra ett arbete på). Majoriteten av dem jag har valt SUGER och bidrar uppriktigt inte så mycket till vad jag faktiskt vill lära mig. För det andra ska jag sluta skämmas över att jag gillar feministisk konst och finner den OERHÖRT INTRESSANT. Hör ni det? OERHÖRT INTRESSANT. Därför tänker jag centrera mina avhandlingar kring det. JA, JAG GILLAR GUERILLA GIRLS och jag tänker sluta skämmas för det. Och för det tredje tänker jag ge mig fanken på att skriva en riktigt bra c-uppsats om politisk konst (som jag faktiskt vill skriva om) och inte välja något annat ämne för att det är den lättaste vägen ut. Sådeesååååå ...
Välkommen till NO-Bloggen i Norrköping. Här kan du följa arbetet med utveckling av NO ämnen i Norrköpings kommun. Du är välkommen att kommentera inläggen i bloggen. Tänk på att kommentera i vänlig och saklig ton och hålla dig till ämnet. Ditt inlägg blir tillgängligt för andra besökare. Alla inlägg godkänns av redaktören för bloggen. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll. Tycker du att något inlägg är olämpligt ...
Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen. ...
LIBRIS titelinformation: Siren lacertina, dissertatione academica orbi erudito data, quam venia nob. et experient. Fac. Med. ad Reg. Acad. Upsal., præside... D:no Doct. Carolo a Linné, ... publice ventilandam sistit ... Abrahamus Österdam, Holmiensis, in auditorio Carolino Majori die XXI. Junij anni MDCCLXVI. H. A. M. C. [Elektronisk resurs]
LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 900 studenter och 1 500 anställda.
Den här boken är till för dig som ska skriva eller håller på att skriva en vetenskaplig uppsats, ett examensarbete eller en avhandling inom beteendevetenskaper, ekonomiska och naturvetenskapliga ...
Hani Abdulkadir Ali Stockholm disputerar den 14 december kl 9.00, HERM NEO sal GENE, Karolinska universitetssjukhuset Avhandlingens namn Exploring the...
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Här kan du läsa ett urval av de populärvetenskapliga sammanfattningarna från doktorsavhandlingar inom diabetesområdet som presenterats vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet.
Skolporten räknar varje år ut vilka 10 pedagogiska avhandlingar som har blivit mest klickade på skolporten.se under det föregående året. Här kan du ta del av 2018 års mest klickade avhandlingar.
De flesta avhandlingar och rapporter finns att hämta hem i fulltext via DiVA, se nedan.. Om du söker en avhandling eller rapport i bokform hänvisar vi till respektive författare. Författaren kontaktas via e-post på [fö[email protected]]. Observera dock att vissa författare inte längre är anställda på institutionen för socialt arbete, och denna adress är då inte längre i funktion. Ni får då ett automatgenererat svar från e-postservern om detta. Om ni inte lyckas få kontakt med författaren på detta sätt kan vi försöka hjälpa till att söka efter författaren. Kontakta oss då på [email protected]. Glöm inte att ange vilken författare och vilken avhandling ni söker och att ni misslyckats med att få kontakt med författaren själv. Många avhandlingar och rapporter säljer dock slut.. Just nu fungerar inte utsökningen från DiVA nedan, du kan dock hitta en förteckning över alla avhandlingar här.. Avhandlingar. ...
Trots det nära samarbetet mellan myndigheterna och forskningen har få avhandlingar inom pedagogikämnet syftet att vara praktiskt användbara i undervisningen. I en studie gjord för Socialstyrelsen sökte Sundell & Stensson (2010) efter evidens för att kunna göra forskningsbaserade rekommendationer på områden som är centrala för offentlig sektor. De identifierade 1 402 doktorsavhandlingar av samhällelig relevans inom omvårdnadsvetenskap, folkhälsovetenskap, socialt arbete, kriminologi, sociologi, psykologi och pedagogik, men det visade sig finnas få avhandlingar som försökte studera effekter. Pedagogik var ett av de områden där speciellt få avhandlingar bedömde effekter. Bara 6 procent av de 288 avhandlingar i pedagogik som lagts fram 1997-2006 intresserade sig för effekter, och ännu färre hade gjorts på sådant sätt att resultatet kunde generaliseras.. Till samma resultat kom Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning (Broady et al 2011). Den studien ...
UNIVERSITY OF HELSINKI: Prize-winning doctoral dissertations completed at the University of Helsinki focused on targeted drugs and tax planning conducted by multinational ...
Jag ville bli tygdesigner när jag var ung, men fick inte söka till Konstfack för min mor. Hon ansåg att det var viktigt att ha ett riktigt yrke, så jag gick ekonomisk linje på gymnasiet och sedan åkte jag till Uppsala med intentionen att bli språklärare. Det var nog tur att jag inte blev det, för mitt tålamod är inte alltid det bästa. Sommaren 1973 halkade jag in på ett sommarjobb på Akademiska sjukhuset som läkarsekreterare och där träffade jag den nytillträdde professorn i invärtes medicin, som anställde mig först som kurssekreterare, och sedan som institutionssekreterare. Jag arbetade tillsammans med honom i 17 år till dess han gick i pension, och därefter sökte jag mig till annan institution inom Uppsala universitet. Under de 17 åren som jag jobbade inom institutionen för medicin, gick arbetet i första hand ut på att renskriva chefens, läkarnas och forskarnas vetenskapliga publikationer och medicinska avhandlingar. Totalt blev det 57 stycken avhandlingar och ...
Jag ville bli tygdesigner när jag var ung, men fick inte söka till Konstfack för min mor. Hon ansåg att det var viktigt att ha ett riktigt yrke, så jag gick ekonomisk linje på gymnasiet och sedan åkte jag till Uppsala med intentionen att bli språklärare. Det var nog tur att jag inte blev det, för mitt tålamod är inte alltid det bästa. Sommaren 1973 halkade jag in på ett sommarjobb på Akademiska sjukhuset som läkarsekreterare och där träffade jag den nytillträdde professorn i invärtes medicin, som anställde mig först som kurssekreterare, och sedan som institutionssekreterare. Jag arbetade tillsammans med honom i 17 år till dess han gick i pension, och därefter sökte jag mig till annan institution inom Uppsala universitet. Under de 17 åren som jag jobbade inom institutionen för medicin, gick arbetet i första hand ut på att renskriva chefens, läkarnas och forskarnas vetenskapliga publikationer och medicinska avhandlingar. Totalt blev det 57 stycken avhandlingar och ...
Jag ville bli tygdesigner när jag var ung, men fick inte söka till Konstfack för min mor. Hon ansåg att det var viktigt att ha ett riktigt yrke, så jag gick ekonomisk linje på gymnasiet och sedan åkte jag till Uppsala med intentionen att bli språklärare. Det var nog tur att jag inte blev det, för mitt tålamod är inte alltid det bästa. Sommaren 1973 halkade jag in på ett sommarjobb på Akademiska sjukhuset som läkarsekreterare och där träffade jag den nytillträdde professorn i invärtes medicin, som anställde mig först som kurssekreterare, och sedan som institutionssekreterare. Jag arbetade tillsammans med honom i 17 år till dess han gick i pension, och därefter sökte jag mig till annan institution inom Uppsala universitet. Under de 17 åren som jag jobbade inom institutionen för medicin, gick arbetet i första hand ut på att renskriva chefens, läkarnas och forskarnas vetenskapliga publikationer och medicinska avhandlingar. Totalt blev det 57 stycken avhandlingar och ...
Jag ville bli tygdesigner när jag var ung, men fick inte söka till Konstfack för min mor. Hon ansåg att det var viktigt att ha ett riktigt yrke, så jag gick ekonomisk linje på gymnasiet och sedan åkte jag till Uppsala med intentionen att bli språklärare. Det var nog tur att jag inte blev det, för mitt tålamod är inte alltid det bästa. Sommaren 1973 halkade jag in på ett sommarjobb på Akademiska sjukhuset som läkarsekreterare och där träffade jag den nytillträdde professorn i invärtes medicin, som anställde mig först som kurssekreterare, och sedan som institutionssekreterare. Jag arbetade tillsammans med honom i 17 år till dess han gick i pension, och därefter sökte jag mig till annan institution inom Uppsala universitet. Under de 17 åren som jag jobbade inom institutionen för medicin, gick arbetet i första hand ut på att renskriva chefens, läkarnas och forskarnas vetenskapliga publikationer och medicinska avhandlingar. Totalt blev det 57 stycken avhandlingar och ...
It is impossible for a student to keep up with every responsibility that comes their way in academic life. Particularly for students lacking the necessary writing skills, assignments are major sources of stress. Therefore, the student must find a way to counteract this shortcoming while still remain
SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.. ...
Avhandlingens titel: Influence of CYP3A enzymes and ABC transporters on the activity of tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia. Försvaras...
På den här sidan finns information som gäller formgivning och tryckning av avhandlingar som ges ut av Örebro universitet. För övriga frågor kring regelverk som rör avhandlingar får du vända dig till din institution
På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Södra Huset. Frescati campus: Frescati map. Google maps: https://goo.gl/maps/ucfj7. It is easy to get here from central Stockholm.. ...
Samlingarna omfattar mer än 50.000 titlar inom historia, politik, ekonomi, antropologi och övrig samhällsvetenskap. Lånetid för böcker är normalt 28 dagar.. Vi har också latinamerikansk skönlitteratur på originalspråk, samt litteratur om konsthistoria, litteraturvetenskap och musik.. Europeiska avhandlingar, däribland svenska, om Latinamerika kan sökas i databasen REDIAL-Tesis. Nyare avhandlingar kan finnas i fulltext i DiVA.. ...