The neuropeptides arginine-vasotocin (AVT) and corticotropin-releasing hormone (CRH) are involved in the hypothalamic-pituitary-interrenal (HPI) axis. During stress, the HPI axis is activated and cortisol is released into the blood. In addition to their role in the HPI axis, AVT and CRH also have behavioural effects. The roles of AVT and CRH in stress responses and agonistic behaviour were studied in this thesis, using two different models.. In the first model, two strains of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) divergent in stress-induced release of cortisol were investigated. This was done by observing behaviour and stress responses under different conditions. These strains were found to have divergent stress coping strategies based on the observed behaviour and levels of plasma cortisol. This divergence in behaviour could be associated with the CRH system, since the mRNA levels of CRH differed between the strains during stress. However, no differences between strains were observed in AVT or ...
Territoriell eller dominans aggression kan ibland uppstå plötsligt mellan två relativt jämnt matchade katter. Det kan äga rum mellan män, kvinnor eller en av var och en. Territoriell aggression är form av strider som ofta åtföljs av markering med urin. Om du märker urinsprutning under en kamp, ​​är det tydligt en territoriell tvist.. Aggressorkatten kan inte nödvändigtvis vara en äldre katt, eller den som varit längst i hushållet. Aggressören kommer att förorda sin attack med ställningar som ryggen uppåt, öron som läggs tillbaka och grumlande och hissande. Nästa steg är aggressorn kommer sannolikt att försöka springa på sitt offer och försöka bita på baksidan av nacken. I många fall kan "offerkatten" sätta sig ner, vända och gå långsamt bort. Detta är ett tecken på att en maktkamp för social hierarki har börjat.. Andra gånger kommer offret att ge tit för tat, och en våldsam kamp kan uppstå. Försök inte fysiskt separera två kämpar katter. I ...
Sammanfattning av Björn Gustafsson & Katrin Påhlman, psykologprogrammet, Umeå universitet, VT 2012.. Studien undersöker hur effektivt ett drama-baserad terapi kallat "Insult to injury", kombinerat med kognitiva beteende tekniker, är för att förebygga aggressivt beteende. Programmet "Insult to injury" har som målsättning är att hjälpa brottslingar att identifiera och generera strategier som kan användas i situationer som utlöser våldsamma responser.. För att definiera begreppet aggressivitet använder sig Blacker et al. av följande definition: "Distinct from anger, aggression is an action, a motor behaviour often defined as a goal-directed behaviour with a deliberate intent to harm a person or object and typically violating social rules (Berkowitz,1993). Arousal of anger is not a necessary precursor for aggression, although it is a significant antecedent of aggression. If there is high arousal intensity, this can disrupt information processing and override inhibitory controls ...
Denna bok är vad våra hundar behöver mer än något annat. Här presenterar Freddy Worm Christiansen helt nya kunskaper och insikter. Dessa baseras på författarens forskning och egna erfarenheter, samt på en stor mängd litteratur. Eftersom hundens och människans relation sätts in i ett helt nytt perspektiv är betydelsen av detta banbrytande.. Boken består av tre delar och diskuterar särskilt ett antal stora missförstånd som har inneburit att man behandlat hundar på ett olämpligt och ovänligt sätt. Det har också medfört att många hundägare fått problem med sina hundar och att många hundar avlivats alldeles i onödan.. Del 1: Här fastslår författaren att vårt sätt att se på aggressivt beteende hos hundar är felaktigt. Han presenterar en okomplicerad och biologiskt förankrad förklaring, som bygger på fenomenet äganderättszoner. I tre enkla koncept finns svaret på hur vi ska få färre aggressiva hundar.. Del 2: Nu rådande teorier om ledarskap och ...
Under tisdagen kom besked från polisen att beslutet om avlivning av den vita älgen är upphävt. Beslutet ändras eftersom det inte kommit uppgifter om aggressivt beteende från älgen sedan den sjätte november.
Nyckelstimuli till kontrande aggressionsbeteende, d.v.s. till försvarsdrift, har jag utförligt redogjort för i föregående kapitel, även målen och andra orsaker som påverkar det.. Aktivt aggressionsbeteende är alltid aggression mellan individer, d.v.s. social aggression, och är uteslutande en följd av konkurrens, varvid konkurrensen kan gälla artfränder, framför allt sexualpartnern, förutom vissa platser eller föremål (bostadsområde, gömställen, parningsplats, föda o.s.v.).. Denna aggression aktiveras genom rivaler och konkurrenter och genom "asocialt" beteende eller ett beteende som inte är "just". Målet för social aggression är att få konkurrenten att fly eller vika undan, att få honom att visa undvikande beteende och ibland också att skada eller döda honom.. Nu är det emellertid ingalunda så att aggressionen leder till ett ömsesidigt utrotande av arten; dess biologiska nytta kan inte betonas kraftigt nog.. I första hand säkras genom aggressionen att djur av ...
Emma Strömberg Ledare. Emma Strömberg Alternativlöshet i den ekonomiska politiken bäddar för fascism. Matias Kaihovirta Blint raseri eller indignation över orättvisor - känslor i arbetarhistoria. Per-Erik Nilsson Ekot från historien i den nya medie-ekologin. Hugo Strandberg Evolutionsbiologisk forskning om aggression slår slint. Malin Fredriksson Hatbrott skadar inte bara offret. Emma von Essen & Joakim Jansson Misogyni och främlingshat online - en fråga om anonymitet. Ruut Seger Rasera och krossa - mot avgift. Kasper Braskén Raseri som motor för en antifascistisk rörelse. Marco Nilsson Vad är terrorism?. Pia Graniittiaho Alltid en orsak bakom barnets raseriutbrott. Ylva Gustafsson Vrede - från grekerna till idag. Plock. ...
Den adulta nilgåsen är omisskännlig med sin kraftfulla och brokiga teckning. Könen är lika men hanen är vanligtvis något större än honan. Arten mäter 63-73 cm och har ett vingspann på mellan 134-154 cm. Den är något större än gravanden med brunröd ovansida, beigegrå undersida och en brunröd, mörk fläck på buken. Huvudet är ljust med en brun ögonmask. Dess vinge är ungefär tecknad som rostandens med stora delar som är vita. Inget av det vita syns dock när fågeln är lugn på marken eftersom allt det vita döljs av vingtäckarna. När den blir upphetsad eller under flykten, är dock de vita vingarna iögonfallande. Det förekommer ganska stora individuella skillnader i tonen på fjäderdräkten och vissa är gråare och andra mera varmt bruna.. Honan och hanen har olika läten där hanen har ett hest, dämpat andlikt kvackande som sällan hörs. Honan har istället ett kraftigare läte som ofta nyttjas i aggression eller vid minsta störning när hon tar hand om sina ...
Tänk då på det gamla talesättet "En gång är ingen gång - två gånger är en vana". Det är inte det där enstaka altan-rosé-glaset med grannen som gör att du går upp. Men om du märker att det börjar bli ett mönster - du hänger där mer och mer ofta - så är det dags att ta med det i planeringen. Om du vill fortsätta förstås, annars är det ett bra tillfälle att ta en funderare på vad du vill lägga dina SP på - egentligen. För det kan fort bli ganska många om du börjar plussa ihop dom … dom där som du tror att du nog har råd med för du har ju inte använt nästan nånting av din Veckobonus … SKA DU HA … ...
Till att börja med kan vi studera antagandet att spel orsakar aggressivitet. Statens folkhälsoinstitut har gjort en systematisk genomgång av relevanta studier och upptäckt att inga stöd finns för samband mellan spelande och aggressiva tankar, känslor eller beteenden. Den enda effekt som kan påvisas någorlunda är att de som spelar aggressiva spel även oftare väljer aggressiva leksaker (Lager & Bremberg 2005 s. 5). Ingen har bevisat att spel leder till aggression. Det enda vi vet är att människor som gillar "krigsspel" även gillar "krigsleksaker", vilket är ganska logiskt. När Medierådet studerar samma område kommer de till liknande slutsatser. När aggression undersöks i laboratorier kan relevans till det verkliga livet allvarligt ifrågasättas (Statens medieråd 2011 s. 5). Tvärsnittsstudier som gjorts kan inte bevisa vad som är orsak och vad som är verkan. Eventuella samband med aggression som upptäckts kan förklaras av spelarnas psykiska tillstånd och/eller ...
Den sjunde november 1938 går den polske juden Herschel Grynszpan in på den tyska ambassaden i Paris och skjuter Ernst vom Rath. Varför detta sker är inte helt klarlagt men Grynszpans släkt hade nyligen tvångsförvisats till den tysk-polska gränsen och levde där under hemska förhållanden. Men det var också så att både vom Rath och Grynszpan var homosexuella och hade träffats förut i Paris nöjesliv. Men oavsett om det var hämnd, svartsjuka eller något annat okänt alternativ så struntade nazityskland fullständigt i detta. Det hade äntligen fått den orsak de så länge letat efter för att öppet förklara krig mot den inhemska judiska befolkningen. Två dagar senare mördas cirka 1500 judar och tusentals synagogor bränns ner under vad som kom att kallas kristallnatten. Allt vinklat av nazisterna som det tyska folkets aggressiva svar på det judiska folkets mord på germanen Ernst vom Rath.. I skolan för några hundra år sedan fick jag lära mig att kristallnatten var ...
Den sjunde november 1938 går den polske juden Herschel Grynszpan in på den tyska ambassaden i Paris och skjuter Ernst vom Rath. Varför detta sker är inte helt klarlagt men Grynszpans släkt hade nyligen tvångsförvisats till den tysk-polska gränsen och levde där under hemska förhållanden. Men det var också så att både vom Rath och Grynszpan var homosexuella och hade träffats förut i Paris nöjesliv. Men oavsett om det var hämnd, svartsjuka eller något annat okänt alternativ så struntade nazityskland fullständigt i detta. Det hade äntligen fått den orsak de så länge letat efter för att öppet förklara krig mot den inhemska judiska befolkningen. Två dagar senare mördas cirka 1500 judar och tusentals synagogor bränns ner under vad som kom att kallas kristallnatten. Allt vinklat av nazisterna som det tyska folkets aggressiva svar på det judiska folkets mord på germanen Ernst vom Rath.. I skolan för några hundra år sedan fick jag lära mig att kristallnatten var ...
Däck som passar bäst i torra förhållanden. Inte lika väl uppbyggt som Maxxis High Roller II, DHR II och DHF modeller samtidigt som det ger ett bättre grepp än Maxxis Ardent. Aggressor fungerar bra både som fram och bakdäck men passar bäst bak tack vare
Startpaket Spyder Aggressor RTP Kit - Perfekt f r dig som vill testa paintballEtt paintballpaket f r dig som vill testa eller b rja med paintball
Vad gör ungdomarna egentligen framför datorn? Varför kan de inte sluta spela och äta tillsammans med familjen? Hur ska de orka med skolan när de spelar hela nätterna? Frågorna tyder på att okunskapen kring datorspel är stor, speciellt kring de genrer som innebär spelande online, dvs. tillsammans med andra spelare runtom i världen. ...
Vilka är tecknen på aggression hos katter och hur kan du förebygga det? Läs mer om din katts beteende här på PRO PLAN® Cat.
Röd Aggression är Sveriges största politiska dansband, och var det mest attraktiva dansbandet på Sveriges dansbanor i mitten av 2006. De är vänstervridna, och fick inte spela på Brottbykonserten 1998. Det har ibland hänt att slagsmål uppstått på dasnbanorna efterso de dansande haft olika politisk uppfattning och inspirerats till våld av sångtexterna. ...
Flaskkalvar och aggression - Såg en artikel idag där de drar upp hur det är flaskning av fertila hanar som gör dom farliga mot...
The Prospector: Detta bör inte, men det spelar egentligen. - se 49 omdömen, bilder och fantastiska erbjudanden på Twain Harte, Kalifornien på TripAdvisor.
Det är så förvånansvärt att det inte råder en stormande debatt bland landets alla kommuninnevånare om våra kommunalpolitikers ansvar för rådande situationer, som för vilka det ofta råder i det närmaste krigsstämmning kring.. Häromdagen var det i lokalnyheterna för Gävle-Dala ett inslag om hur miserabelt Gävles gator sköts. Inte i ett ord riktades kritik mot de politiskt ansvariga. Osäkert ens om oppositionen försökte.. Idag skriver Thomas Idergaard på DN Debatt om kommunernas ytterligt oansvariga prioriteringar och stundtals helt galna politik. Det är verkligen dags för väljarna att vakna.. I Sandviken är folk förbannade på att man drar ner på personal i skolan. Jag tror att 80 lärartjänster ska bort. Ändå krävde innevånarna för inte länge sedan ett äventyrsbad. Något som de snälla socialdemokraterna mer än gärna lät bygga som ett monument över sig själva. För de pengar som egentligen kanske borde ha använts till utbildning och äldrevård.. Detta ...
Att skriva en bok innebär att tvinga sig själv att uppbåda ett visst mått av hybris. Hur mycket tvivel och osäkerhet som än infinner sig måste jag åtminstone tro att jag har något att berätta som andra faktiskt kommer vilja läsa. Det där självförtroendet tänker jag är minst lika viktigt som Virginia Woolfs tanke om ett eget rum. Det vill säga de fysiska förutsättningarna för arbetsro och ostördhet medan du skriver. Innan du ens kan formulera att du behöver ett eget rum, måste du våga tro att du har något att skriva. Att komma dit är en kamp och ibland tänker jag på alla de fantastiska författare som världen antagligen går miste om just för att de saknar det där grundläggande självförtroendet som gör att de vågar skriva.. Lika fascinerande är det att betrakta alla de som har ett osedvanligt gott självförtroende när det kommer till att skriva, trots att de egentligen kanske inte alls besitter förmågan eller ens har något att berätta. Om jag ska ...
Jag är ingen hacker, men jag samlar de länkar som jag kan hitta om hur man kan lära sig att koda. De finns uppe i menyn under kategorin Spel/ Koda. Tyvärr är det mesta på engelska, vilket ställer till det för en del barn. Jag har planer på att göra något åt det och har kontakt med en programmeringstjänst angående det. Inte för att jag egentligen kan, men för att det är så förbenat viktigt. Vi får se vad som kan bli av det hela. I ett nätverkssamhälle är vi många som kan hjälpa till och bidra med det just vi kan. Låt oss göra det.. ...
Barnen konsumerar för mycket socker under arbetsdagarna tycker rektorn Anna Rudolfsson. Barnen tar sig enkelt och snabbt till det närliggande livsmedelsbutiken för att köpa skräpmat. Kolhydratdepåerna fylls på menar Anna.. Det diskuteras möjligheter till ett totalförbud mot mot sockerinköpen. Skolledningen var på en föreläsning om vilken effekt onyttiga livsmedel har på hjärnans förmåga att ta in information. Samt att trötthet och aggressivitet kan öka med ett ökat intag av socker och skräpmat ...
Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Den genomförs i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras. Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner. För närvarande finns klasserna:. Milou för förskoleklass till ...
Samma sak är det med julklapparna. Något barn kanske undrar varför det inte fick just den där ena leksaken som inte låg bland paketen. Men du fick ju så mycket annat fint. Ja, det fick barnet. Och troligen är det tacksamt över de sakerna. Men precis som de flesta vuxna, lägger barn mycket fokus på att tänka på det som de inte har, istället för att uttrycka tacksamhet över det de har. Kanske frågar barnet efter leksaken för att det var något som det jätte, jätte gärna hade velat ha. Kanske var den leksaken något som du som förälder jätte, jätte gärna hade velat ge barnet. Men nu blev det inte den leksaken, som av en eller annan orsak, landade i paketpappret. Men, det är okej i alla fall. Man kan inte alltid få precis allting man pekar på och barn går inte sönder av att få lära sig det. Egentligen kanske det hela handlar mer om en känsla av otillräcklighet som förälder och inte så mycket om otacksamhet från barnets sida. Kanske är de vi föräldrar som ...
Otroligt bra ordnat av skolan också - övernattningen började efter kvällsmaten på torsdagskväll men inkluderade frukost i skolan morgonen därefter. Egentligen är det kanske vi vuxna som klurar ut än det ena än det andra spännande skolresemålet då vi inbillar vi oss att en längre resa blir mer spännande. Men vad som är mest spännande då man är 9-10 år är snarare just övernattningsgrejen - och det kan man ju faktiskt göra i skolhuset - om det är ok med lärarna. Arvid har helt underbar lärarinna och fritidspersonalen är också något alldeles extra ...
Som sjukgymnast kan man ta upp träning som hjälper för den fysiska rörligheten. Denna sexrelaterade artikel saknar väsentlig information. Det skulle leda till en ökad livskvalitet, avslutar Stefan. Vaniljsex är en term för sex som inte är sexuellt avvikande från sociala normer och är motsatsen till kinkysex. Sidan redigerades senast den 31 juli kl. Experter inom sex och relationer ger råd om hur man kan lösa sina egna problem . Men här finns också berättelser ur verkliga livet. Sexrådgivare svarar på. Vaniljsex är en term för sex som inte är sexuellt avvikande från sociala normer och är motsatsen till kinkysex. Vaniljsex tar sitt namn från vaniljglass, då det är en . Reumatisk sjukdom och sex. Information till patient och närstående. Den här broschyren är tänkt att ge dig och din partner råd och stöd för att kunna ge lusten ett. Vad man egentligen kan göra fysiskt och vad skulle man kunna göra. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar ...
Det är lätt att bli orolig som förälder... Och det handlar bara inte om oron att Lilja ska stå på näsan när hon nu ska stå på knäna mot allt, trots att motoriken inte riktigt är helt hundra med dessa ny konster. Sen jag blev mamma har jag blivit ganska rädd, för hur världen ser ut och hur lite kontroll vi egentligen kan ha. Igår när jag, Elina och våra så töser träffades kom vi in på det här med kemikalier som finns precis överallt. Min oro för hur dessa osynliga faror kryper in i mitt lilla barn började redan under graviditeten. Nu när Lilja växer och utforska allt med munnen har inte oron direkt lagt sig. Jag gör mitt bästa när jag handlar leksaker och kläder till Lilja att det ska vara ekologiskt och giftfritt men det är inte lätt alla gånger. Det gör inte heller saken bättre när man läser om att vanlig barngröt innehåller både bly, kadmium och kvicksilver. Denna ständiga oror... Du som också har små barn, känner du igen dig? Läs då gärna ...
Det fick mig att tänka på programmering. Eller rättare sagt, vad jag vill med min undervisning i ämnet. Är det verkligen nödvändigt? Det enda som egentligen spelar någon roll i livet är ju att vi inte förstör vår jord mer, så att solen kan fortsätta värma lagom och havets vågor får fortsätta rulla stenarna till mjuka former och att vi människor som lever här kan få njuta av det vackra i naturen även i framtiden. Och trots det ägnar jag mina timmar i skolan åt att lära eleverna mer om datorer och spel. Det kändes ytligt i sammanhanget ...
Egentligen kanske det inte finns något som kan kallas för idrottspokaler, utan här kommer nog enbart ordet pokal att vara det riktiga. Detta kommer då att vara en bekräftelse på att du som är aktiv inom en sport eller idrott har utfört något, vunnit en tävling eller helt enkelt bara deltagit i en tävling. Dessa så kallade idrottspokaler ges både till vuxna och till barn som deltar i olika tävlingar eller matcher där de har placerat sig högt eller vunnit. För det mesta används dessa pokaler vid tävlingar på amatörnivåer och inom speciella sporter som alltid använt sig av denna form av belöning. De som tävlar på elitnivå brukar istället vara de som förses med en medalj istället för en idrottspokal.. Idrottspokaler är mycket vanliga i olika idrottsklubbar som använder sig av dessa för att kunna kora eller utse en vinnare vid olika tävlingar. Detta kan då vara på planen vinst i ett internt klubbmästerskap eller även som symbol för bra prestationer på ...
Våra publikvärdar får ideligen frågan vad man egentligen får ta med sig in på arenan. Ofta gäller denna fråga just termosar och paraplyer, vilket inte är tillåtet att ta med in på arenan av säkerhetsmässiga skäl. Vi har många som kommer till Norrporten Arena för att uppleva stämningen, atmosfären och arrangemanget och då är det mycket tråkigt med incidenter och händelser som på olika sätt minskar denna upplevelse. Därför finns säkerhetsregler och krav både från förbundet och från oss som arrangörer. Allt för att publiken ska få en så bra upplevelse som möjligt.. Nedan följer de regler som gäller under match:. - Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.. - Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger, vapen eller andra farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befatta sig med pyroteknik som tänts av annan person.. - Den som är berusad eller påverkad av andra droger, ...
Idag var en tomultartad (inget riktigt ord va?) dag på många sätt. Slutade halv 11 och åkte på utflykt till VRG för att hälsa på den skolan jag egentligen kanske borde valt. Fast ändå inte. Satt i alla fall i solen med Flora, My och Alice och det var spännande och skönt. Sen träffade jag Rikard och vi skreksjöng Flickan i Havanna i skolans övningsrum och han är en så himla bra kille. Och sen ba typ träffa jag Camilla och åkte till sommarjobbsgrej. Måste jobba i sommar om jag ska få behålla mitt liv har jag bestämt. Fast Rikard varnade mig för äldrevården, "men nej Johanna, om du jobbar där kommer du bara bli kär i en gubbe som heter Stig och är 92 och plötsligt en dag när du kommer är Stig död och då måste du ta hand om en gammal surkärring i stället som vägrar dö så du "råkar" putta nej henne för en trappa och sen hamnar du i fängelse!!!! Så dagis är nog bättre." Dagis är nog bättre alltså. Fast jag hatar barn och barn hatar mig så jag tror jag ...
Hur bra sjukvård man har i ett land eller en stad är något som ofta kan definieras av hur snabbt man kan få den hjälp man behöver. Det vill säga; hur ser den akuta vården ut och hur fungerar den? Olyckor händer och kroppsliga åkommor kan uppkomma egentligen när som helst - något som gör att man också måste kunna få den hjälp som krävs för att korrigera det som skett och som gått sönder. Naturligtvis - och detta är viktigt - så finns det också olika prioriteringar gällande olika skador också, en trafikolycka kommer alltid att ha högre prioritet än vad en bruten fot och en hjärtinfarkt går alltid före i kön om man ställer denna mot en en handled med en spricka i.. Det som dock - oavsett skada - visat sig vara lite oroväckande är att många patienter upplever att det är en för lång sträcka mellan den initiala kontakten fram till dess att lämpligt vård erbjuds - oavsett vilken tid på dygnet det handlar om och vilken stad det gäller. Det kommer hela tiden ...
Att blogga och existera på internet är inte okomplicerat. Det är inte lätt att skriva exakt som det är alltid. Och då har jag känt att jag lika gärna kan vara tyst hellre än att skriva halvkväden. Då känns bloggen ytlig och trist och jag blir trött på att blogga. Vad är det egentligen för mening om man känner sig begränsad i vad man kan skriva? Egentligen vill jag ju dela med mig av både bra och dåliga saker, men det tycks bara mestadels bli glättigt och en orgie i teknik och träning.. Egentligen kanske jag borde sitta ner och läsa mycket mer hur andra skriver. Hade det bara handlat om mig vore det mycket enklare. Jag ska ändå försöka beskriva mest min känsla som mest präglas av sorg, maktlöshet, förtvivlan och en väldig portion rädsla och oro.. Men nu när 25% av mitt föräldrarskap inte går så bra, jag känner mig kass och skit och vad jag än gör och säger så förlorar jag och får ett ton skit tillbaka. Nu har vi inte sökt så mycket goda råd bland ...
Vad händer när din partner flirtar med någon annan? Kokar du över av svartsjuka då? Panelen pratar om vad svartsjuka egentligen kan innebära. Finns det något sunt förnuft i den känslan, och vad man kan göra åt svartsjuka?
Att skapa ett hem för dig och din familj kan vara bland det största du gör i livet, varför inte se till att du får det perfekt från första början. Detta får du hjälp med om du väljer att köpa ett monteringsfärdigt hus, istället för att bygga från grunden då man inte helt hundra kan veta om det blir exakt det hem som ni alltid drömt om att få bo i. Monteringsfärdiga hem kan låta lite konstigt för många, men det är så mycket bättre än vad man egentligen kan drömma om, att i lugn och ro kan få kolla igenom vilka hus man kan välja mellan för att sedan peka ut sitt drömhem för att så småningom inom en snar framtid ha hela huset uppbyggt och monterat antingen på egen hand eller med hjälp av professionella byggarbetare.. Det är många firmor och tillverkare idag som har satsat stort på just monteringsfärdiga hus, mycket på grund av hur populärt det har blivit att kunna ha tillgång till denna typ av husbygge. Lyssna på den stora massan och gör samma sak ...
Jag läste just hos Skimmerskuggan om hennes fundering på att köpa eller inte köpa en skugga som hon egentligen kanske inte tycker är prisvärd. Jag skrev även en kommentar i hennes inlägg. I den skrev jag att jag numera brukar titta först och om jag sen kommer hem och inte kan sluta tänka på produkten så går jag ofta tillbaka och köper den. Då vet jag ju att jag verkligen vill ha den. När det gäller nätshopping så är det ju så himla lätt att bara låta klickfingret leva sitt eget liv. Men nu har jag börjat göra såhär: Jag lägger de varor jag vill ha i korgen. Sen låter jag det gå nån timme utan att genomföra köpet. Då har jag oftast tappat lusten och skippar det hela. Mycket ekonomiskt, på så sätt slipper jag lägga hela lönen på saker jag bara föll för impulsivt utan att egentligen vilja ha och behöva. Dessutom är det ju värt att tänka över om man redan har något i sin samling som faktiskt är likt det man tänkte köpa ...
Jag läste just hos Skimmerskuggan om hennes fundering på att köpa eller inte köpa en skugga som hon egentligen kanske inte tycker är prisvärd. Jag skrev även en kommentar i hennes inlägg. I den skrev jag att jag numera brukar titta först och om jag sen kommer hem och inte kan sluta tänka på produkten så går jag ofta tillbaka och köper den. Då vet jag ju att jag verkligen vill ha den. När det gäller nätshopping så är det ju så himla lätt att bara låta klickfingret leva sitt eget liv. Men nu har jag börjat göra såhär: Jag lägger de varor jag vill ha i korgen. Sen låter jag det gå nån timme utan att genomföra köpet. Då har jag oftast tappat lusten och skippar det hela. Mycket ekonomiskt, på så sätt slipper jag lägga hela lönen på saker jag bara föll för impulsivt utan att egentligen vilja ha och behöva. Dessutom är det ju värt att tänka över om man redan har något i sin samling som faktiskt är likt det man tänkte köpa ...
Peter känner igen såna som man inte ens visste var kändisar förrän man hittar dem på wikipedia typ.. 2. Jag vågar inte fråga en kändis om att vara med på bild om jag är nykter. Jag kan ju inte gå runt i en konstant fylla. Peter, däremot, han har inga såna hämningar.. Förstår ni nu att jag redan från början ligger lite efter? Egentligen kanske det inte riktigt är en tävling gör mej, men jag hörde ordet "tävling". Och är det tävling, så är det… skit samma i vad. I alla fall vinner man på samma sätt som i schack; man tar kungen! Men om man ska fota sig med kungen måste man ta två bilder för att vinna. Kungen måste göra olika poser på bilderna också, annars kan man ju fuska och ta bilden på ett vaxkabinett eller nåt sånt. Kungen ser ju lite småstel ut jämt, så det kan ju vara svårt att se skillnad annars.. Här är mina få kändisbilder (och av nån konstig anledning är de flesta kändisarna med i Svenne Rubins och enligt Peter ger de inte så många ...
Hej finisar!♥︎. Sitter just nu på bussen på väg hem till mina föräldrar och tänkte jag kunde passa på att skriva av mig lite. Som rubriken lyder vill inte min mage samarbeta med mig. Den har varit svullen och jobbig i flera veckor nu. Jag har flera gånger tänkt att jag inte fattar varför den inte är bra, fastän jag följer FODMAP. Problemet är att jag ser bortom alla småmissar. Typ att jag druckit en kopp kaffe då och då. Eller att jag fuskade och ätit laktos eller choklad. Egentligen är det kanske inte så konstigt. Jag undrar bara om det verkligen kan vara dessa små avsteg som kan få min mage att svälla till gravid-size. Hur mycket kan en fuska innan det märks? Räcker det att det är något litet otillåtet livsmedel som gömmer sig långt bak i innehållsförteckningen för att en ska få symtom?. Självklart är det olika för alla, men jag börjar fundera på om inte jag är väldigt känslig för dessa FODMAPs och kanske även vanligt socker i för stora ...
Jag håller med dig i mycket, jag arbetar själv på socialtjänsten och vi har väldigt många begränsningar. Jag skulle inte tro att vi socionomer generellt har kass människosyn, jag tycker mig snarare se det tvärtom, vi är humanister som vill hjälpa. Vi som arbetar på socialtjänsten tycker faktiskt om andra människor. Dessutom så vet vi att det finns studier som visar att det människan oftast känner sig hjälpt av är det där lilla extra som ligger utanför vad vi egentligen får göra. Problemet är för det första att som du skriver, det är politiker som beslutar om våra ramar och regler. Politiker som inte alls arbetar med människorna. Och eftersom vi måste arbeta enligt de lagar och regler som finns för att det ska vara kvalitet i arbetet men även etiskt(det ska gå att granska) samtidigt som vi ska hinna med alla ärenden så är det svårt att göra det där lilla extra. Tyvärr. Och de som utreder om ekonomiskt bistånd har allra minst marginaler att tänja på ...
Godmorgon. Min mage vrålar, på ett ungefär, efter mat. Så jag borde gå upp och äta. Men jag känner inte för att äta. Min kropp är trött men idag borde jag göra något. Det känns lite skumt att det idag är söndag och imorgon ska jag inte till jobbet. Det var vår kloka mentor som sa att det tar cirka 21 dagar (om jag inte minns fel) att vänja sig vid något. Sen är det en vana. Dålig som bra. Och nu har jag varit på jobbet i tre veckor, därför känns det som att jag ska gå dit igen. Det här med vanor överlag, egentligen är det kanske ganska mycket man borde stå ut med i 21 dagar så att det blev en vana istället. Att träna varje dag, även om det bara är lite. Kanske att städa varje vecka, vid samma tid, så att man inte går i två veckor och ser huset förvandlas till en dammtuss. Ja, det är nog ganska mycket vanor jag hade behövt införa. Så. After all, nu går jag och äter frukost. För det har jag i alla fall gjort varje dag i 17 år ...
Ända sedan Glenn Close kokade Michael Douglas kanin i filmen Fatal Attraction har den engelska termen bunny boiler använts som en nedsättande benämning för försmådda partners som inte förmår släppa taget och gå vidare, utan ägnar all energi åt att göra livet till ett helvete för sitt ex. Idag blir det allt vanligare att kaninkokandet pågår på webben, och den som råkar ut för detta kan få lida av spåren av kaninkokandet i åratal, i Google-resultaten, om hon eller han inte tar itu med problemet i tid. Egentligen kan man väl säga att det är bättre att undvika att bli utsatt för webburen kaninkokning genom att se till att ha en bred digital närvaro, eller kanske, genom att se till att undvika att någon vill utsätta en för denna typ av hämndåtgärder.. ...
Men det är något som liksom inte stämmer när fingrarna inte är med i processen att skapa texten, det blir inget flyt, ingen överblick, det som kommer ut skapas på en annan plats i hjärnan än där text fogas samman i meningar och har egentligen ingenting med skrivande som sådant att göra. Jag funderar på vad man egentligen kan använda detta till. Då hör plötsligt 1970-talet av sig och ber att få tillbaka sin roterande nummerskiva.. Tänk om fasran haft den här funktionen inbyggd i sin Olivetti reseskrivmaskin på 1970-talet när han stod i spelargången efter någon allsvensk skitmatch i elljus och tryckeriet där hemma på landsortstidningen snart stånkade igång och det fanns ingen tid att plåga ner ett gult manusblad i valsen och skriva rent. Pappersbanan var spänd, kasten laddade med typer, klichéerna på tork. Det enda som hanns med nu var att ringa till tidningens växel, be att få bli kopplad till mottagningen och sedan, med luren klämd mot axeln, slå i blocket med ...
Igår drog jag, mamma och lillasyster till Ullared och GeKås. Det var uppenbarligen inte bara vi där, nytt rekord på lördagen med över 35 miljoner i dagskassan. Galet! Jag klarade av djur, hygien, herrkläder, damkläder och väskor innan fikat vid 10. Sen gick vi på barnkläderna och det fanns rätt mycket till våra små. 50 nyanser av blått som jag brukar säga när jag pratar om kläderna. För det är så det är, varken grönt, grått eller svart är självklara färger bland pojkkläderna men blått finns det i alla möjliga olika nyanser. Tur att man ändå tycker blått är okej! För syrran är det samma sak men där är färgen rosa. Inte helt lätt alltid när man kanske egentligen föredrar andra färger. Vi fick i alla fall med oss en hel del kläder hem innan vi tog lunch och sen fortsatte bland leksakerna. När vi väl kom till heminredningen var jag totalt slut och så även pengarna så det blev minsann ingenting därifrån. En annan gång. En mysig och trevlig dag hade ...
Och det blev det! I helgen när Johan var på vift tog jag tag i projektet och målade. "Dagg" heter nyansen och den är liksom ljust turkos med ganska mycket grått i. Inte så knallig med andra ord. Egentligen kanske man skulle vilja ha en lite starkare färg i barnens rum, men samtidigt är det ju super om man kan ta vara på det man har tycker jag. Och jag ska ju göra så mycket mer i deras rum så det kommer nog bli mycket färger ändå! ...
Det känns inte riktigt bra. Är stressad. Har fortfarande tappabortnycklar-ångest någonstans, och känslan av att jag har en massa saker att göra även om jag skrivit upp precis vad det är jag ska göra. Har till och med gjort ett schema för morgondagen mellan nio och tolv, då det till exempel står att jag ska dammsuga och måla mina naglar mellan halv elva och elva. Otroligt bra. Jag är ju ledig imorgon, naturkunskapen är inställd och det är min enda lektion på torsdagar, så det är därför jag egentligen kan hoppa runt som en gök med senap i röva. Fast jag gör ett schema istället. Det lugnar, men det stressar också för jag ser att det är saker jag ska hinna med. Som baken, delat alltså. Mina axlar åker upp när jag är stressad, det är kul att tvångs-slappna av för jag känner verkligen skillnad. Lilla i-lands barnet. Naw ...
Grupptryck behöver inte vara negativt, men tyvärr är det oftast det, utan kan även vara positivt. Det beror helt på vilka människor gruppen består av. Om passagerarna i en bil exempelvis är stressade och hetsar föraren att köra snabbare än vad som är tillåtet så är grupptrycket negativt. Om en person som ska köra bil blir. Grupptryck är jättevanligt och det är lätt att trilla dit - särskilt i tonåren när vi är extra känsliga för vad andra tycker och tänker om oss. Viveca Östberg är Önskan att passa in eller att få ingå i gruppen kan leda till att vi gör saker vi egentligen kanske inte vill eller säger saker vi inte riktigt tycker. VISSTE DU. Det är rätt uppenbart att det kan leda till farliga situationer, och att det därför blir viktig att varje förare i sig själv har styrkan att säga emot och stå för vad han Liksom grupptryck, imitations- och sannolikhetsinlärning förekommer även stress i positiv och negativ bemärkelse: Det kan båda öka ...
Den här veckan har gått så sjukt fort, vet inte riktigt vart den har tagit vägen... Nytt jobb nya rutiner... De är väl de som gör att dagarna går så fort... De tar mkt av ens själ och kroppsliga styrka att lära sig nya saker hela dagarna och ta in alla nya intryck.. INte för att jag egentligen kanske gör något jätte avancerat, men endå kräver de min konstanta uppmärksamhet... Så när ja kommer hem är jag döende... laga mat duscha sova typ... Skulle behöva göra klart de sista i lägenheten och tvätta skulle ja me behöva.. Men ja de är väl sånt man har helger til va ...
Egentligen kanske det inte ÄR så himla konstigt, med tanke på hur vuxna beter sig mot varandra? Hur ska barn kunna veta något annat när de ser på vuxna att det är okej att gå över lik för att få det man vill? Det är okej att förlöjliga människor i TV, på nätet och i tidningar. Hur ska våra barn kunna förväntas veta att det inte är okej "på riktigt ...