Ta kommandot över din ADHD är skriven av Russell A. Barkley, en av världens mest framstående forskare inom ADHD.. Vad är egentligen ADHD? Hur är det att leva med diagnosen ADHD som vuxen? Och vilka verktyg finns för att skapa ordning och struktur i vardagen? Boken Ta kommandot över din ADHD är vetenskapligt baserad och presenterar strategier för hur du som har ADHD kan bygga upp dina styrkor. Den fungerar som en praktisk manual som bl a innehåller överskådliga ADHD-tester för vuxna.. Russell A. Barkley är en av världens mest framstående forskare inom ADHD. I boken Ta kommandot över din ADHD beskriver han tekniker som du lätt kan lära dig för att hantera viktiga livsområden såsom relationer, arbete, hälsa och ekonomi. Boken innehåller konkreta tester och tabeller och steg för steg vägleds du till att utveckla färdigheter som ökar möjligheterna att styra livet i den riktning du vill. Du får också svar på vanliga frågor om ADHD, mediciner och annan behandling som ...
Kärnsymtomen på adhd är uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och överaktivitet, men det är inte ovanligt att personer med adhd också har andra svårigheter som inte ingår i diagnoskriterierna för adhd. Ibland handlar det om en samtidig, separat problematik och ibland är svårigheterna en konsekvens av adhd-symtomen.. Förutom motoriska och perceptuella svårigheter kan en person med adhd ha språksvårigheter, kognitiva problem och inlärningsproblem. Det förekommer även svårigheter i samspelet med andra och sociala beteendeproblem. Många personer med adhd upplever bristande självkänsla, oro, ångest och depression. Sömnsvårigheter är vanliga hos både barn och vuxna med adhd. Andra neuropsykiatriska diagnoser, som Tourettes syndrom och diagnos inom autismspektrumet förekommer också relativt ofta.. Adhd är ofta en del av bakgrunden till psykiska och sociala problem hos vuxna, exempelvis beroende, kriminalitet, svårigheter med studier, arbete och i relationer samt olika typer ...
Diagnosen ADHD är i sig många gånger svår och utmanande att leva med där kärnsymtomen uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och överaktivitet kan vålla stora problem i vardagen, om den diagnosticerade inte får hjälp. Samtidigt är det inte ovanligt att personer med ADHD även har andra svårigheter som inte ingår i diagnoskriterierna för ADHD. Nedan text är direkt kopierad från habilitering.se:. Ibland handlar det om en samtidig, separat problematik och ibland är svårigheterna en konsekvens av ADHD-symtomen.. Förutom motoriska och perceptuella svårigheter kan en person med ADHD ha språksvårigheter, kognitiva problem och inlärningsproblem. Det förekommer även svårigheter i samspelet med andra och sociala beteendeproblem. Många personer med ADHD upplever bristande självkänsla, oro, ångest och depression. Sömnsvårigheter är vanliga hos både barn och vuxna med ADHD. Andra neuropsykiatriska diagnoser, som Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd (AST) förekommer ...
Den som söker till polisutbildningen och har till exempel ADHD, Tourettes syndrom eller Aspergers syndrom blir direkt bortsorterad. På polisens webbplats framgår att personer med ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte kan bli polis. Samtidigt säger polisen att de har personal med ADHD som fungerar väldigt bra. Trots det är polismyndigheten inte beredd att göra några individuella prövningar. Våra medlemmar anser att detta är orättvist och diskriminerande. De ifrågasätter om man inom polisen har tillräcklig kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det gör också vi.. Självklart finns det personer med exempelvis ADHD som är olämpliga som poliser. Precis som det finns personer utan ADHD som också är det. Men det vi på Attention hör är att polisyrket kan passa väldigt bra för välfungerande personer med ADHD. Många med ADHD är arbetsvilliga, engagerade och har driv, gillar varierade arbetsuppgifter och att arbeta under press, är lyhörda, har ...
Idag läste jag en artikel om Kärnfrisk mat och adhd. Redan när jag läste rubriken: Är ADHD förgiftnings och bristsymptom? Så kröp det fram lite irritation inom mig. Jag drog för snabbt fram de där gamla vanliga känslorna, sick som jag brukar få när jag läser Sånt som ADHD är en myt, eller med rätt kost så försvinner ADHD. För jag tror inte på sånt. Dessutom ser jag det som en klankning på mig som förälder. Nu säger inte jag att man inte ska äta rätt, men jag tänker att det är inte det som är problemet. För oavsett om jag äter rätt eller inte så har jag ändå mina till och o-tillgångar. Spelar inte någon roll om jag äter ekologiskt, eller äter vitt mjöl och socker ADHD kommer ändå bo i min kropp.. Jag känner att när man publicerar sådana här artiklar så blir det: det är ditt fel, du har gett ditt barn Vitt mjöl, fel mat. Ditt fel att ditt barn har ADHD. Jo , visst är det så att det är mitt fel, att mina barn har ADHD, fast jag tänker inte det ...
I intervjun berättar Anders bland annat om hur man kan se ett genetiskt överlapp mellan ADHD och kreativitet, vilket är väldigt intressant. Människor med ADHD gör överlag betydligt bättre ifrån sig i vetenskapliga kreativitetstester, som bland annat går ut på att brainstorma fram många och bra idéer under begränsad tid. Man har också en förmåga att tänka i nya banor och komma på helt nya idéer, att tänka utanför boxen för att använda en klyscha.. Men ADHD kan också vara en fördel till exempel som entreprenör. Inte bara för att man ofta är mer kreativ, utan också för att många med ADHD är rastlösa och ifrågasättande: man sätter sig upp mot auktoriteter och nöjer sig inte med att saker alltid varit på ett visst sätt. Alla med ADHD är så klart inte på det här sättet, men tillräckligt många för att man ska kunna se mönster även i vetenskapliga studier.. Det har också visat sig att människor med och utan ADHD fungerar särskilt bra ihop i ...
Dagens ämne är faktiskt ett av mina favoritämnen och ytterligare något som gör mig så för engagerad. Vill börja med att slå hål på myten om att ADHD är något som delas ut lättvindigt då kriterierna är mycket stränga av adhd rad olika anledningar. Det går med andra ord inte att kliva in hos läkaren och en halvtimme senare komma ut med en ADHD-diagnos i handen, det funkar liksom inte så…. Nedan text är citerad och direkt kopierad från habilitering. Kriterier hjälp av den fastställs också vilken form av ADHD det handlar om. Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D IV, ). Diagnoskriterier vid adhd. Lyssna. För att symtomen ska definieras som adhd krävs betydande svårigheter. Diagnoskriterierna är mycket. För att symtomen ska definieras som adhd krävs betydande svårigheter. Diagnoskriterierna är mycket stränga för att förhindra att man definierar ...
Haja ADHD - med underrubriken Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömmeri - är skriven av Björn Roslund. Han är psykiater och har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna med ADHD.. Genom boken vill han nå både personer som arbetar med ADHD och de som har diagnosen, liksom anhöriga. Bokens ambition är att ge en djupdykning i, inte bara hur det är vid ADHD, utan också varför. Boken är skriven för att vara lätt att läsa och här finns många illustrationer.. Frågeställningar som diskuteras i boken är till exempel varför personer med ADHD har svårt att njuta av framtida segrar och på vilket sätt detta hänger ihop med avhoppade utbildningar och drogers lockande låga. Vidare diskuteras hur läkemedel och fysiskt aktivitet kan hjälpa personer med ADHD.. Ytterligare en ambition med boken är att förklara neurobiologin bakom ADHD.. ...
I intervjun berättar Anders bland annat om hur man kan se ett genetiskt överlapp mellan ADHD och kreativitet, vilket är väldigt intressant. Människor med ADHD gör överlag betydligt bättre ifrån sig i vetenskapliga kreativitetstester, som bland annat går ut på att brainstorma fram många och bra idéer under begränsad tid. Man har också en förmåga att tänka i nya banor och komma på helt nya idéer, att tänka utanför boxen för att använda en klyscha.. Men ADHD kan också vara en fördel till exempel som entreprenör. Inte bara för att man ofta är mer kreativ, utan också för att många med ADHD är rastlösa och ifrågasättande: man sätter sig upp mot auktoriteter och nöjer sig inte med att saker alltid varit på ett visst sätt. Alla med ADHD är så klart inte på det här sättet, men tillräckligt många för att man ska kunna se mönster även i vetenskapliga studier.. Det har också visat sig att människor med och utan ADHD fungerar särskilt bra ihop i ...
Allt fler diagnostiseras med ADHD. Det har framförts flera olika förklaringar till vad denna ökning beror på. Under de senaste åren har dock tarmflorans betydelse börjat betonas allt mer.. Det anses vara flera olika samverkande faktorer som orsakar ADHD. Studier har visat att de olika delorsakerna kan ha olika stor betydelse för olika individer. En av dessa delorsaker är genetisk känslighet.. De senaste åren har flera forskningsstudier dock visat att det vanligen finns ett samband mellan en obalanserad tarmflora och ADHD. Flera studier har visat att personer som diagnostiserats med ADHD ofta har problem med magen och tarmen. Studier har även visat att problem med just magen och tarmen ofta förvärrar de psykiska symtomen vid ADHD.. En balanserad tarmflora verkar alltså kunna lindra en del av de psykiska symtomen vid ADHD. Just nu forskas det intensivt inom detta område. I fjol publicerades en finsk studie angående detta. Enligt studien verkar en balanserad tarmflora tidigt i livet ...
USA behandlas personer som har ADHD ibland med Metamfetamin, varför utvecklar de nudå inte ett beroende om meth är så fruktansvärt beroendeframkallande. Läs svaret ovan, personer med ADHD tenderar inte att bli höga på medicinska doser av Meth. Om en person med ADHD däremot börjar använda missbrukardoser av meth kommer denne mycket snabbt att hamna i ett djupare missbruk som kommer att vara svårare att ta sig ur än för andra, anledningen är lika enkel som skrämmande, du reglerar ned dina dopaminreceptorer vid de doseringar som används vid meth missbruk. Har du ADHD har du redan färre av dem, kanske inte så smart att ta av det lilla som finns?. Hade vi haft en förening för de med ADHD som fungerade hade det varit en självklar uppgift att gå ut och varna för missbrukets konsekvenser för de med ADHD. Meth är ett synnerligen dubbeleggat redskap, rent medicinskt i låga doser kan det vara bra, i högre doser kommer det utan tvekan att förvärra de flesta symptomen till ...
Medicinering vid ADHD Av rent känslomässiga skäl har många som behövt medicin länge nekats till en sådan, trotts att vi vet att missbruksrisker inte tenderar att öka av korrekt behandlad ADHD eller ADD utan tvärt om minska. Dessutom förbättras livskvaliteten ibland ganska mycket för den patient som bedömts lämplig för medicinsk terapi av sin ADHD … Fortsätt läsa ADHD Mediciner: Metylfenidat, Concerta och Ritalin →
Ett nytt fältexperiment visar att barn med adhd väljs bort när föräldrar kontaktar svenska skolor och frågar om möjligheterna att få plats i den obligatoriska förskolan för sexåriga barn. En ny forskningsundersökning som genomförts vid Linnéuniversitetet och Linköpings universitet visar att barn med adhd väljs bort när de söker information om plats i förskoleklassen. Studien visar att 53 procent av barnen utan diagnos får svar att de var välkomna att besöka förskolan. Bland barn med adhd fick enbart 33 procent samma svar när deras föräldrar kontaktade en skola som drivs av en privat utförare. Studiens resultat visar att diskrimineringen är mest påtaglig i skolor som drivs av privata utförare och främst drabbar den barn med diagnosen adhd, men diskriminering förekommer även i kommunala skolor, exempelvis mot flickor med adhd.. - Att sortera bort barn med diagnoser är ren och skär diskriminering, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention om ...
ADHD står för uppmärksamhetsunderskott hyperaktivitetsstörning, ett tillstånd med symtom som otillräcklighet, impulsivitet och hyperaktivitet. Symtomen skiljer sig från person till person. ADHD kallades tidigare ADD, eller uppmärksamhetsbriststörning. Både barn och vuxna kan ha ADHD, men symtomen börjar alltid i barndomen. Vuxna med ADHD kan ha problem med att hantera tid, vara organiserade, sätta upp mål och hålla ett jobb ...
Gång på gång läser jag om bloggare eller kända personer som äntligen har fått sin ADHD bekräftad. Många går mot attack då de anser att detta inte är korrekt och att Blondinbella tex inte kan ha ADHD utan att de får se ett papper på detta.. Först och främst, hon ska inte behöva bevisa någonting för någon av oss, att hon har fått sin ADHD bekräftad är underbart för henne och det har ingen annan något med att göra om hon själv inte väljer att visa sitt papper.. Jag blir irriterad när jag läser om andras okunskap gällande ADHD, det är skrämmande och otroligt sorgligt att vissa personer har en sådan dålig inblick i NPF.. Flera offentliga personer har fått reda på att de har ADHD, Frank Andersson bland annat. Om han hade vetat om sin NPF i tidig ålder då hade han kanske sluppit en hel del utav de problem som han haft/har. Även han har fått sin beskärda del utav verbal smörja. Jag försvarar inte kriminella som har ADHD med att de har en funktionsnedsättning, ...
För några dagar sedan kom en nyhet om Titti, 56 år, som missbrukat, begått brott och åkt ut och in på olika fängelser. Nu har hon blivit utredd och fått behandling för adhd - och efter det, sent i livet, klarat av att bli drogfri och återanpassad till samhället.. Vi vet att adhd, i kombination med uppförandestörning och drogmissbruk, kraftigt ökar risken för kriminalitet i vuxen ålder. Diagnosen är cirka 10 gånger vanligare i fängelser än utanför murarna.. Intagna med adhd har dessutom fler psykiatriska diagnoser, mer aggressivitetsrelaterad misskötsamhet, tidigare brottsdebut och fler domar än övriga intagna.. Men trots att adhd är så vanligt och så svårhanterligt i anstaltsmiljö, har de flesta länders rättssystem fram tills helt nyligen förbisett hela problematiken. Intagna med adhd har inte tidigare fått någon behandling, trots stora behov.. Vi i Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet genomförde 2006 till 2010 en omfattande ...
Ladda ner: 6 2018 DBT-baserad färdighetsträning för män med ADHD i LVM-vård (pdf 484 kB, nytt fönster) Personer med ADHD har en förhöjd risk att utveckla ett missbruk. Följaktligen finns många klienter med ADHD i LVM-vården. DBT-baserad (dialektisk beteendeterapi) färdighetsträning i grupp är en behandlingsmetod som tidigare har prövats i öppenvård för behandling av klienter med ADHD, utan samsjuklighet med substansberoende. I den här rapporten redovisas resultat från ett behandlingsprojekt som undersökt genomförbarheten för metoden för klienter med ADHD i LVM-vård.. Studien inkluderade 40 män vårdade på SiS LVM-hem Hornö. LVM-hemmets målgrupp är män som, förutom ett allvarligt missbruk av alkohol och/eller narkotika, också har svåra psykiska störningar och/eller har en historia av våldsbenägenhet med utagerande beteende, samt klienter med diagnostiserat eller misstänkt neuropsykiatriskt funktionshinder. Den manualbaserade färdighetsträningen modifierades ...
Vad är autismspektrumtillstånd?. Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som enligt Hjärnfonden förekommer hos 1-2 procent av befolkningen. Diagnosen är ett samlingsbegrepp, vars symtom rör sig över en stor spännvidd. Vanligt förekommande beteende hos personer med autism är bland annat rutinbundenhet, språkstörning och svårighet med kommunikation.. Flera studier visar att AST är vanligare hos män och pojkar än hos kvinnor och flickor.. Vad är ADHD?. ADHD är också en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och kan ibland förekomma tillsammans med autismspektrumtillstånd. Den som har ADHD brukar ha svårt att koncentrera sig och gör ofta saker på impuls. Enligt Vårdguiden har mellan 3 och 6 procent av barn i skolåldern ADHD, medan ungefär 2 procent av Sveriges vuxna beräknas ha diagnosen. Precis som vid AST är ADHD vanligare hos pojkar än hos flickor. Vad innebär AST tillsammans med Downs syndrom?. Tidigare kände många inte till ...
En som vill lyfta fram positiva egenskaper förknippade med adhd i stället för att drunkna i de som är funktionsnedsättande är överläkaren i psykiatri Anders Hansen. Enligt honom har alla människor drag av adhd, i varierad skala och omfattning. I sin bok Fördel adhd. Var på skalan ligger du? (Bonnier Fakta, 2017) placerar han adhd i en evolutionär kontext; egenskaper som att vara extra lyhörd och känslig för intryck, var helt livsavgörande på savannen.. Att adhd finns av en anledning är trösterikt. Inte minst som svar till de som tvivlar på och/eller ifrågasätter diagnosen och förringar problematiken: »Äsch, alla verkar ju ha adhd nuförtiden.«. Men det är skillnad på att ha »en släng av adhd« och att mäkta med trassel, kaos, skilsmässor, utbrändhet och travar med bortglömda räkningar, en vardag för många med diagnos. Fjärran från superkrafter och världsrekord.. Att ansvaret att hantera funktionsnedsättningen allt för ofta läggs i de drabbades knän, ...
ADHD framställs som ett dolt handikapp eftersom det inte är synbart på barnet. För många barn är ADHD en tydlig påfrestning och ett påtagligt handikapp. Många av dessa barn får det jobbigt under sin tid i skolan eftersom det ställs krav på att kunna koncentrera sig och sitta still. ADHD hos barn finns i varje klass och i varje skola och är ett vanligt förekommande handikapp. Kadesjö visar i sin avhandling att ADHD är en stor hälsoproblematik och måste tas på allvar. Det pågår diskussioner bland forskare om ADHD ska ses som ett biologiskt eller socialt uppkommet fenomen. Debatten är långt ifrån slutförd och det saknas fortfarande mycket forskning i detta. I min studie tar jag upp de två mest främsta diskussionerna för att visa på det nuvarande forskningsläget. Syftet med denna är att bidra med ett inslag i ADHD- debatten som jag anser saknas inom den tidigare forskningen. Fokus i studien är att studera hur lärarna talar om ADHD inom ramen för deras arbete, och ...
Jeffrey m. Halperin säger: När du har ett förskolebarn med ADHD i ditt rum, då märker du det tydligt, när du har ett skolbarn med ADHD i ditt rum syns det lite, när du har en högstadieelev med ADHD runt dig, märker du kanske bara att han eller hon går på toaletten ofta, eller gör små ärenden hela tiden och när du har en vuxen med ADHD på ditt kontor behöver det inte märkas alls.. Detta långa citat är givetvis generaliserande, men det ger en god bild i stora drag. Ouppmärksamheten, hyperaktiviteten och impulsiviteten finns genom livet men beroende på yttre omständigheter och vad personen själv tränat på så kan dragen av ADHD synas eller vara mer eller mindre tydliga. Ett litet barn som ej hunnit lära sig hur man bör uppföra sig, ej hunnit träna på att inhibiera sin impulskontroll och ej har någon förståelse av sin problematik, kanske hoppar runt och klättrar på möbler på gränstlöst vis, men när samma individ lärt sig av sina misstag och formats av ...
Den 21 april arrangerar Underbara ADHD och Friends en heldagskonferens om ADHD och mobbning i skolan på Scandic Crown i Göteborg. Utbildningsdagen väckte stort intresse och var otroligt uppskattad av deltagarna när den ägde rum på Quality Hotell Friends, Solna, i mitten av november 2014.. Barn och unga med ADHD, och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, blir ofta utsatta för mobbning och trakasserier. De upplever många gånger ett stort utanförskap vilket lärare, föräldrar och klasskamrater avsiktligt eller oavsiktligt förstärker genom handlingar och uttalanden.. Under konferensen vill vi ge dig en ökad förståelse för hur barn och unga med diagnosen ADHD upplever sin vardag i skolan med betoning på social samvaro och utanförskap. Vad du som arbetar i skolan kan göra för att bidra till en trygg, lugn och säker miljö för barn och unga med ADHD? Vi ger dig nya, inspirerande infallsvinklar och tydliga råd, samt idéer för hur du på bästa sätt kan stödja ...
Bra inlägg! Jag har själv ADHD och två söner 14 år ADD och 8 år ADHD. Jag har enorma krafter när det gäller att göra det jag är intresserad av. Jag ser på min ADHD som EN del av mig och som faktiskt tar mig dit jag vill om jag kanaliserar min energi rätt. Jag pratar om ADHD/ADD som att det är en styrka hos mina barn. Att de svårigheter det innebär för dem inte får ta över. Jag uppmuntrar jättemycket deras styrkor!! Superviktigt. De växer. När de är vuxna vill jag ha givit dem en tro på sig själva. Att de ska känna inuti att jag är bra som jag är Vi pratar sällan om bokstäverna här hemma. Det är inte det som är väsentligt. Kram Cecilia ...
Det märkliga är, att ju mer forskare studerar ADHD och ju mer etablerat det blir i forskningsvärlden vad personer med ADHD har svårigheter med - och därmed vad som skulle kunna hjälpa, som superenkla grejer som hörselkåpor och keps - ju högljuddare blir de som hävdar motsatsen. Och nu pratar jag tyvärr inte bara om gemene man, utan de som arbetar med eller för våra barn i skolan: en ansenlig mängd kommunpolitiker och huvudmän, specialpedagoger, lärare och rektorer. Över 40 000 vetenskapliga studier räcker inte för att övertyga dem om att ADHD finns. De går hellre på känsla. Och deras känsla säger att vetenskapen har fel.. I en facebookgrupp som samlar närmare 7 700 personer med särskilt intresse för specialpedagogik delas en propagandatext från scientologerna som påstår att ADHD är ett beteendeproblem och inte en sjukdom (alla fel där, ADHD är en funktionsnedsättning, inte en sjukdom). När vi är några få som ifrågasätter det rimliga i det möts vi av ...
Dating någon med svår adhd, Frågor Svar -Vuxna och, aDHD ; Tjejer och, aDHD ; Killar och, aDHD ;. Barn/ungdomar med adhd får anstränga sig mer än andra barn och är tröttare när de kommer hem.
Nu är resan äntligen över. Det känns skönt att var där jag är nu. Jag har precis blivit diagnostiserad med ADHD. Det känns skönt. Jag är lättat.. Efter att ha gått på bipolärskola från februari till april och inte känt igen mig i de andra medlemmarnas berättelse om deras upplevelse av bipolär så började både jag och min läkare tveka på om rätt diagnos ställts.. Jag skickades runt mellan läkare och psykolog för att ta reda på om fel diagnos ställts då det lätt kan ske en förväxling mellan bipolär och ADHD.. Mina närmaste har fått fylla i en enkät som handlar om hur jag är som person. Där fick jag poäng av samtliga högt över poängen för misstanke om ADHD. Jag skickades sedan vidare till en specialist inom ADHD där vi hade samtal om mig samt fler enkäter fylldes i.. Idag klockan 10.30 hade jag tid med psykolog om utredning om det ska göras en utredning vid misstanke om ADHD. Normalt är det en väntetid på 1.5år om psykologen efter samtalet ...
Tittar vi på sajter och sajttrafik verkar en del bero på vart man ligger, ADD och ADHD Center verkar ha en stor tillströmning av läsare trotts att sajterna är relativt nya, eller vad sägs om ADDs 1000 sidvisningar om dagen? Att de sedan gått upp i toppen på begreppet ADD och Vad är ADD är ganska duktigt får man säga. Det ADHD Center och ADD har gemensamt är att de båda ligger hos N.nu Hemsida och den som gör en bra hemsida där verkar belönas bra tack vare inbyggd SEO Sökmotoroptimering på den hemsida portalen.. ADHD Test & Om ADHD och ADD ligger förvisso också där men kan inte sägas vara lika seriösa eller ha lika mycket kött på bena (än så länge i varje fall) Men det kanske kommer och då kanske resultaten i placeringarna när man googlar också kommer, vem vet…. Men helt osannolikt verkar det inte. Få se om ADHD och ADD flyttar dig, det verkar dock finnas en begränsning på 300 sidor hos den portalen … Just nu är det hur som helst rabatt på N.nu ...
Visst har du hört om alla nackdelar med att ha ADHD, men har du hört det positiva med att ha ADHD? Här listar jag 7 fördelar med att ha ADHD. 1. Kreativ Teckna, fotografera, göra musik, uppfinna. En hjärna med ADHD har, för vissa, ett överflöd av kreativitet. Men det handlar inte bara om att skapa konst, smycken
Många barn har de problem som stämmer in på diagnosen ADHD. Det gäller oftast pojkar men tillståndet är vanligt även hos flickor. SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering - har i samarbete med Socialstyrelsen undersökt vilken forskning som finns om flickor med ADHD. Inventeringen har gjorts på uppdrag av regeringen.. Förkortningen ADHD står för engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en benämning på långvarig uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och överaktivitet som har uppstått tidigt och som är så uttalad att den inverkar allvarligt på barnets sätt att fungera. Barn kan i olika skeden av sin uppväxt ha ett eller flera av symtomen utan att ha ADHD. För att diagnosen ska kunna ställas måste symtomen vara långvariga och börja visa sig före sju års ålder. De ska också ge en betydande funktionsnedsättning och problem i minst två olika typer av vardagssituationer, till exempel i både skolan och hemmet.. ...
I fjärde utgåvan av manualen DSM kallades de tre varianterna av ADHD (ADHD-H, ADHD-I, ADHD-C) (se: stycket diagnoskriterier för undertyper av ADHD), men i femte utgåvan är de tre sätt ADHD kan framträda (ADHD presentations), eftersom detta kan ändras över tid. Exempelvis förekommer att barn med ADHD-C-problematik övergår till ADHD-I som vuxna.[27]. Enkla självtester finns idag på Internet, men för att säkerställa en diagnos krävs ofta en mer omfattande utredning, särskilt när det gäller barn och ungdomar, och det finns en rad olika diagnostiska instrument riktade till såväl personen med misstänkt ADHD som närstående. Det finns dock läkare som gör snabbare utredningar på exempelvis tre besök vartefter de kan skriva ut diverse substanser.[28]. Att ställa diagnosen ADHD innebär en bedömning av personens funktion och beteenden i olika miljöer, som i hemmet, i skolan eller på arbetet (för vuxna). Ofta sker detta arbete i team där läkare, psykolog och pedagog ...
ADHD ADD Concerta. Medel med metylfenidat är nog den vanligaste medicinen vid ADHD ADD. Ritalin är ytterligare ett medel med Metylfenidat liksom Equasym, Medikinet och Methylphenidate, det som skiljer är egentligen bara hastigheten med vilken Metylfenidat frisätts. Vilket ger helt olika funktionskurvor och effekter i tid och rum. Concerta har först en snabb frisättning för att ge en snabb och distinkt effekt med en gång följt av en långsammare utsöndring vilket som helhet gör att effekten av en Concerta kan sitta och fungera på ett bra sätt för personer med ADHD ADD om det tål metylfenidat i övrigt. Andra medel i den svenska farmakopén är Metamina vilket dock inte står med i FASS. Liksom det relativt nya medlet Elvanse vilket bryts ned till samma substans som Metamina dvs Dex Amfetamin efter att ha passerat levern en första nedbrytning. Elvanse består av en lysinmolekyl fästad vid just en Dexamfetamin molekyl.. Inom kort antagligen i Augusti 2015 kommer det att finnas en ...
I den första studien av Schubiner med flera deltog 48 patienter med adhd och kokainberoende. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 37,1 år, och 90 procent var män. Patienterna randomiserades till metylfenidat eller placebo och följdes under tolv veckor. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde kokainkonsumtion och subjektiva respektive kliniska symtom på adhd. Man fann ingen positiv eller negativ effekt av metylfenidat på kokainkonsumtionen, mätt som längsta konsekutiva nyktra perioden eller andel negativa urinprov, med undantag för att placebo-gruppen spenderade 55,4 procent mer pengar på kokain än interventionsgruppen. När det gäller symtomen på adhd rapporterade patienterna en förbättring, medan kliniker som också bedömde patienterna inte fann någon signifikant effekt [1].. I den andra studien av Levin med flera [2] deltog 106 patienter med adhd och kokainberoende. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 37 år, 83 procent var män. Patienterna ...
Diagnosen ADHD har nu blivit accepterad, först inom barn- och ungdomspsykiatrin och nu under 2000-talet även inom vuxenpsykiatrin. Det är visat att ADHD kan ha en dålig prognos med risk för både psykiatriska störningar (t.ex. depressioner) och sociala störningar (t.ex. missbruk och kriminalitet).. Eftersom ADHD drabbar cirka 3-6 procent av barn och åtminstone cirka 1 procent av vuxna innebär det en stor utmaning för vården att organisera stöd och behandling på ett optimalt och säkert sätt. Farmakologisk behandling är viktig del av behandlingsutbudet.. Syftet med registret är att följa upp effekten av behandlingsinsatser, särskilt hos de barn och ungdomar som får en specifik farmakologisk behandling under uppväxten, samt att följa upp effekten av behandling av vuxna patienter med ADHD på längre sikt.. Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Stockholms läns sjukvårdsområde ...
Det finns ingen metod som botar adhd, däremot finns metoder för att begränsa symtomen och förhindra tillkommande svårigheter. Det som har visat sig mest effektivt är att kombinera psykosociala och pedagogiska insatser med medicinering. En stor del av det stöd som vi ger handlar om att informera om vad funktionsnedsättningen innebär och ge råd kring hur man kan hantera den. Inom Habilitering & Hälsas finns verksamheten Adhd-center, som är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående. Adhd-center erbjuder ett brett utbud av kurser, föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter. . Föräldrar och andra anhöriga till barn och ungdomar med adhd erbjuds en grundutbildning om adhd, där man även får lära sig strategier för att hjälpa barnet/ungdomen i vardagen på bästa sätt. Barn, tonåringar och unga vuxna i åldern 9-25 år får också information om sin ...
Skollunchen är en viktig del av det svenska skolsystemet med syfte att ge alla barn samma förutsättningar till lärande i skolan. Skollunchen ska ge näring för att orka att fokusera och ta del av utbildningen, och den är samtidigt en del i den utbildande verksamheten.. Skolmiljön och skollunchen kan vara en utmaning för elever med ADHD eller autismspektrumtillstånd. Höga ljud, ostrukturerad och stimmig miljö är vanligt i skolmatsalar. Detta är något som kan ge obehag och ha negativ inverkan på barn med autism och ADHD, eftersom känslighet för ljud och koncentrationssvårigheter är vanligt.. Förutom måltidsmiljön finns andra faktorer som påverkar ätandet negativt för barn med ADHD och autismspektrumtillstånd. En hög andel av barn med autismspektrumtillstånd upplever någon form av ätsvårighet. Det kan orsakas av motoriska orsaker, relaterat till sittställning och tuggförmåga eller selektivitet gällande livsmedelsval. För elever med ADHD kan medicinering orsaka ...
Nyhet: 2013-09-18 De svårigheter ADHD orsakar äldre uppmärksammas sällan. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att det ofta handlar om stora svårigheter att hantera vardagen. Att kunna identifiera och förstå ADHD-symtom även i den äldre befolkningen är därför en utmaning för hälso- och sjukvården.. Psykologen Taina Guldberg-Kjär har i sin avhandling undersökt i vilken grad symtom på ADHD i barndomen finns kvar hos äldre. Hennes studie bygger på en självskattningsenkät bland fler än 1500 personer, 65 år eller äldre.. I studien framkommer att de som hade ADHD som barn också upplever en sämre hälsa som äldre. Taina Guldberg-Kjär följde också upp 60 personer med separata kliniska intervjuer. Utifrån dessa kunde hon konstatera att ADHD verkligen följer med upp i åldrarna ...
Denna C-uppsats handlar om en kille med adhd, hur hans uppväxt har varit och vilka behovhan har. Vi har undersökt hur barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Ungbo som hjälper unga att få en egen lägenhet och skolan kan uppfylla dessa behov hos ungdomen. För att ta reda på detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med dessa informanter. Inledningsvis kontaktade vi BUP för att ta reda på i vilket skede de möter en tjej eller kille med adhd. Därefter hörde vi av oss till Ungbo för att se hur de kan vara ett stöd för barn med adhd samt till en skola med en särskild pedagogisk inriktning för dessa barn. Skolans mål är att ge ungdomarna behörighet till gymnasiet. Vi har också undersökt hur informationsutbytet ser ut mellan BUP, Ungbo och skolan utifrån deras respektive synsätt. I vårt fall har ungdomen med adhd träffat representanter från BUP, skolan och sociala myndigheter men inte varit i kontakt med vår informant på Ungbo. Vi valde att intervjua kvinnan på Ungbo då hon ...
Adhd växer inte bort efter skolan. Trots det saknas kunskap om adhd i arbetslivet. Varför pratar vi så lite om adhd på arbetsmarknaden och vad får det för konsekvenser? Förr ansåg man att adhd var en diagnos hos barn och fokus har därför legat på stöd och anpassningar i skolan. Problem förknippade med adhd kvarstår ofta från barndom till vuxen ålder, från skola till arbetsliv. Men, det talas sällan om adhd och dess konsekvenser på arbetsmarknaden. Kunskapen om adhd i arbetslivet är skrämmande br
Här om dagen fick jag forskningsrapporten (Entrepreneurship and psychological disorders) från Johan Wiklund som jag själv medverkade i (som informant), den handlar om entreprenörskap och ADHD. Jag tycker som Johan också nämner i sin rapport att det är så viktigt att också se det som många med ADHD-egenskaper kan var BÄTTRE på än andra och inte bara fokusera på det negativa, vilket ADHD oftast är förknippat med. Att entreprenörskap favoriseras av många med ADHD kan bero på att man kan följa sin egen energinivå, jobba som mest när man är på topp, och mindre när man känner att energin tryter. Och visst det är något som är positivt för vem som helst men som jag sa i intervjun så känner jag i mina anställningar att jag inte får ut min fulla kapacitet, jag kan och vill mer (därav företag vid sidan om). Mina anställningar bromsar ofta mig.. Han studier nämner att personer med ADHD oftast är väldigt kreativa, att vår förmåga till att hyperfokusera, vårt ...
Anja berättar hur hennes barns adhd och Aspergers förblev odiagnostiserade under flera år och varför. Vi pratar även om hur skolan många gånger har varit otillräcklig i stödet till hennes barn, att hon och hennes sambo verkligen fått stånga sig fram i systemet för att få det att funka, hur barn med ADHD ofta hamnar utanför och inte blir bjudna på barnkalas. Anja berättar även hur föräldrar till barn med adhd ofta får välvilliga men ogenomtänkta tips av andra vuxna och ger dessutom sin syn på adhd-mediciner av amfetamintyp.. ...
För några år sedan började professor Johan Wiklund fundera över kopplingar mellan adhd och entreprenörskap. Forskningsområdet är relativt nytt, men intresset ökar hela tiden. Bilderna av psykisk ohälsa och NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) skiftar. I debatten, och även inom forskningen, betonas ofta negativa konsekvenser som utanförskap och arbetslöshet. Men ibland framställs NPF, och särskilt diagnosen adhd, som en superkraft. Människor med adhd hyllas för sin kreativitet och energi, menar Johan Wiklund ...
Hej, rutiner är någonting jag är väldigt dålig på, men jag får väl försöka skriva ner så jag kommer ihåg, att ta bara gå ut och promenera ett tag låter också som en bra idé.. Det ska du inte ha dåligt samvete för att du har svårt för rutiner. Det ingår i Aspergers syndrom (och ADHD).. När det kommer till andra diagnoser så är det inga jag är medvetna om, Jag har inte läst igenom mina papper, men hon på psykiatrin nämnde att jag hade ADHD men det är ingenting jag har tänk på eller varken hört från min mamma.. Jag har för mig att Svenny Kopp har sagt på en föreläsning att mellan 50-80 % av de som har Aspergers syndrom också har ADHD. ADHD handlar enkelt uttryckt om impullsivitet och koncentrationssvårigheter. Det är mycket möjligt att du har ADHD utan att du för den skulle vill slå folk på käften. ADHD är mer komplicerat än så. Det borde stå i utredningsteamet bedömning om du har enbart Aspergers syndrom eller om du också har AD(H)D.. Depression ...
Jag är en stolt mamma till två helt fantastiska barn. Min son V har diagnoserna Autistisk syndrom, ADHD, sömnstörning, självskadebeteende och GDA (generell ångestsyndrom). Min dotter J har diagnoserna Aspergers syndrom samt ADHD. Livet med dom är ett äventyr på gott och ont, den ena dagen är aldrig den andra lik. Att vara förälder är aldrig…
Jag upphäver gravitationen : en självbiografi om att leva med autism, asperger och ADHD är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Marius Alexander Forselius. På vår hemsida skopia.it kan du läsa boken Jag upphäver gravitationen : en självbiografi om att leva med autism, asperger och ADHD online.
I Sverige används ett tiotal olika instrument som stöd för att ställa diagnoserna ADHD respektive autismspektrumtillstånd (Aspergers syndrom, autism och atypisk autism). För de flesta av dem saknas forskning som visar hur de fungerar. Det visar en granskning från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.. - Bristen på vetenskapliga svar på dessa viktiga frågor får inte feltolkas som att instrumenten inte har något värde alls i diagnostiken. Men de behöver utvärderas systematiskt för att specialistvården ska kunna avgöra vilka som ska användas och på vilket sätt, säger Lars Jacobsson, ordförande för SBU:s projektgrupp.. Forskningen om behandlingsmetoder lämnar också många frågor obesvarade. I dag används många olika behandlingar men nyttan och riskerna har sällan studerats vetenskapligt.. Ett undantag är läkemedlen metylfenidat och atomoxetin, som har visats lindra symtom somuppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet hos både barn och vuxna ...
Kartonnage, 2010. Den här utgåvan av Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension.
MBD (Minimal Brain Dysfunction, ursprungligen Minimal Brain Damage) är en äldre diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dess närmaste moderna motsvarighet är ADHD. Diagnosen MBD infördes under 1950-talet. Inom DSM, en spridd amerikansk diagnosmanual, ersattes diagnosen med hyperkinetisk störning 1968, ADD år 1980 samt ADHD år 1987. I Sverige fortsatte begreppet MBD användas under 1970-talet, men ersattes under 1980-talet med den av Christopher Gillberg utvecklade diagnosen DAMP. Christopher Gillberg beskriver steget från MBD till DAMP i boken Clinical child neuropsychiatry från 1995. Under senare år har begreppet DAMP alltmer kommit att ersättas av ADHD även i Sverige. Gillberg definierar numera DAMP som ADHD i kombinationen med medfödd motorisk klumpighet. ADHD DAMP ^ Christopher Gillberg, Clinical child neuropsychiatry, Chapter 8: Deficits in attention, motor control and perception, and other syndromes attributed to minimal brain dysfunction, sidorna 138-172, Cambridge ...
anNEUROlunda r t nkt att vara en samling av sidor om och av personer med olika neuropsykiatriska funktionsneds ttningar (NPF) som t.ex. ADHD, DAMP, Asperger syndrom, Tourettes syndrom och autism. Du beh ver inte ha diagnos f r att din hemsida ska f vara med. Det g r naturligtvis ven bra att vara med om du r anh rig eller v n till personer med NPF eller om du arbetar med barn eller vuxna med NPF.. Varf r beh vs en s dan h r lista? Den beh vs f r att vi ska kunna hitta varandra. M nga r ensamma eller k nner sig ensamma med sina bekymmer. En del kanske inte k nner igen sig i de kliniska beskrivningar av sina funktionsneds ttningar som ofta finns p mer officiella sidor, och vill l sa mer personliga ber ttelser. Det r ocks en f rdel om vi kan erbjuda de personer som arbetar med oss och v ra barn en mer nyanserad bild av vad vi upplever. Personer med NPF r inte en homogen grupp, vi r alla individer med vissa gemensamma drag, och d rf r ska vi inte heller behandlas som om vi vore likadana.. Observera ...
SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Riksförbundet Attention har tagit fram en utbildning som innehåller kunskap och stöd för ledare att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som exempelvis ADHD och Aspergers.
Pris: 206 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Tågsurfing : En berättelse om arbetsmarknaden med autism, asperger och ADHD av Marius Alexander Forselius, Marius Alexander Forselius, Pixabay.com (ISBN 9789177731023) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Melius Samtalsmottagning är en privat mottagning som erbjuder utredningar ADHD, ADD, autism eller Aspergers syndrom i Göteborg och närliggande områden. Välkommen!
Jämför butikernas bokpriser och köp Jag upphäver gravitationen : en självbiografi om att leva med autism, asperger och ADHD (Del 1) till lägsta pris. Spara pengar med Bokfynd.nu - en gratis och reklamfri konsumenttjänst. ISBN: 9789198422900.
Pris: 33 kr. e-singel, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Jag upphäver gravitationen : en självbiografi om att leva med autism, asperger och ADHD (Del 1) av Marius Alexander Forselius (ISBN 9789198422900) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr
Jill Rogheden (Imaginari) utbildar, handleder och föreläser kring autism, Aspergers syndrom, ADHD och NPF. Jill utför även kartläggning & stressinventering.
Hittade din blogg idag och måste genast svara, din son låter precis som min i samma ålder. Otroligt att läsa! Min kille har enbart Aspergers diagnos, men han pratade på i åratal...Han berättade Pupu(finlandssvenska för kanin)-sagor dag ut och dag in i 5 års åldern. Pupu kunde allt om traktorer och lantbruksarbete :-) Pojken min var också väldigt jämlik, träffade jag någon på stan var det omöjligt att small talka lite för L ville ju delta i diskussionen och började bara prata på med väldigt hög röst, om sina egna grejer förstås. Ibland saknar jag prat- och frågekvarnen. Han tystnade nämligen för några år sedan, han har gått mera in i sig själv vilket hans psykiater tagit som ett bra tecken. Men det känns konstigt nu när han som 12-åring äntligen börjar frigöra sig från mig, L trodde i åratal att jag läste hans tankar och visste vad han han gjort om jag inte varit på plats. Så jag var hans tolk i så mycket. Fortfarande också, han håller t.ex. ingen ...
Immanuel har gjort två filmklipp om boken. Den senaste filmen tar upp de tre viktigaste sakerna för att få livet att fungera med Asperger och ADHD: självinsikt, strategier och stöd.. ...
Jag är egentligen som alla andra, jag behöver bara få hjälp för att vara det - så beskriver många med ADHD sin situation.. ADHD är en av de diagnoser som omfattas av begreppet NPF - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dit hör också ADD, Aspergers syndrom, autism, DAMP och Tourettes syndrom. Det här är en grupp som stadigt växer; när det gäller ADHD räknar man i dag med att det i snitt finns två barn i varje klass som har, eller skulle kunna få, diagnosen. Och med diagnosen också få rätt till den hjälp som behövs och finns. Men så ser det tyvärr inte alltid ut i dag. Barn med NPF riskerar att hamna mellan stolarna till följd av hur vi har organiserat samhället. Skolan, kommunen och regionen har alltför ofta vattentäta skott mellan sig för att de här barnen ska få den hjälp de både behöver och har rätt till för att få en fungerande vardag i såväl skola som på fritiden.. 2013 fick regionstyrelsen i Västra Götaland, som då var S-ledd, i uppdrag ...
Hur skulle du må som vuxen om du levde i en värld där normen var att kunna alla telefonkataloger utantill och att klara sig på två timmars nattsömn? I en värld där du tvingades gå till jobbet varje dag och stå ut med att bli utskälld för att du inte orkar arbeta 20 timmar i sträck varenda dag och att du inte lyckas lära dig alla telefonnummer på hela telefonkataloger trots att du verkligen anstränger dig? En sådan värld är tyvärr verklighet för många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism och ADHD. SvD skriver idag att stödet för personer med ADHD kommer att förbättras. Äntligen! Precis som det framgår i artikeln, kan tidiga insatser förhindra framtida problem. Att många vuxna med Aspergers syndrom och ADHD mår dåligt idag kan knappast vara en slump. Har man blivit utsatt för fel bemötande och intolerans i barndomen, påverkar det uppväxten mycket mer än vad många tror. ADHD har ofta setts som en slaskdiagnos för ...
Människor med gott tålamod har bara dålig fantasi. De ser i kön på snabbköpet inte framför sig med särskild tydlighet vad de kunde ha gjort annars. Tålamod är således ingen dygd utan en defekt, en brist i förmågan att önska sig någon annanstans.. Så brukar jag tycka. Men jag har inte bara en gudabenånad adhd, jag har en hygglig asperger också.. Min adhd gör mig våldsamt otålig; min asperger håller mig tillbaka, vill att jag vänder och vrider och våndas inför minsta skitbeslut, får mig att stanna upp och se paralleller ingen annan ser och sedan systematisera och till sist skildra dem i skrift. Adhd är Patton inom mig, asperger är min Eisenhower.. För att bättre förstå dessa två diagnoser kan man betänka de två mest väsensskilda västledare vi någonsin haft: Donald Trump och Angela Merkel. Hur det än står till i deras läkarjournaler - och om dem vet jag givetvis ingenting - är de synnerligen tacksamma som studier i olika temperament.. Trump har inget ...
OBS! Riksförbundet Attention har ett nytt system för att skicka ut mail. Vi har noterat att det klassificeras som skräppost. Vi hoppas att ni medlemmar kan titta i er skräppost nu i vår. Om/när ni hittar våra utskick som skräppost så går det att ta ändra genom att klicka uppe i hörnet.. På Facebook och här på hemsidan under verksamhet kan ni även se våra arrangemang.. Trevlig vår!. ...
Skapa dina egna visuella hjälpmedel, såsom sociala berättelser, för att förbättra kommunikation och samspel för barn och vuxna i behov av visuellt stöd.
Lege og forsker Elen Gjevik har vist at barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse ofte har psykiatriske tilleggslidelser. Tilleggslidelser kan være viktige å behandle, men vanskelige å identifisere.. I sin avhandling, «Psychiatric comorbidity in children with autism spectrum disorder - from genes to clinical characteristics, fant Elen Gjevik og medarbeidere at over 70 % av barn og ungdom med autisme hadde en tilleggslidelse. Angstlidelser og ADHD var de hyppigste. Tilleggslidelser forekom hos barn i alle aldre og på alle språk- og evnenivå. Elen Gjevik fant videre at et psykiatrisk spørreskjema ikke skilte godt nok mellom tilleggslidelser og autisme, og konkluderer med at tilleggslidelser bør vurderes ved hjelp av et diagnostisk intervju. Videre fant hun at legemiddelet atomoxetine kan være et behandlingsalternativ for tilleggslidelse ADHD ved autisme.. I en genetisk studie hadde 16 % av barn med autisme mindre forandringer på arvestoffet, såkalte kopinummervariasjoner. Ingen av ...
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta flera olika diagnoser. I den användbara handboken Barn med överlappande diagnoser beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och behandling. Med fokus på möjligheter till utveckling, delar Kutscher med sig av strategier och praktiska tips för att kunna hjälpa barn både hemma och i skolan.Barn med överlappande diagnoser är uppdaterad enligt de nya diagnoskriterierna i DSM-5. I ett särskilt kapitel beskriver Tony Attwood förändringarna inom autismområdet. Boken innehåller även ett kapitel om medicinering.   Barn med överlappande diagnoser är mycket användbar för lärare, specialpedagoger, psykologer, föräldrar och andra som möter dessa barn ...
Hej! jag är en 35 årig kvinna med diagnosen bipolärt syndrom, min sambo 36 år har en 10 årig son som har diagnoserna AD/HD,DAMP och Asperger syndrom. Vi skulle vilja ha ett gemensamt barn men funderar mycket kring ärftlighetsfaktorn i både för bipolär och AD/HD. Det finns procenttal för ärftlighet på båda sjukdomarna men hur mycket ökar risken för oss? Har du/ni några tankar att delge eller råd att ge kring det här?. ...
Nonverbal learning difficulties, nonverbal learning disorder, nonverbal learning disability. Icke-verbala inl rningssv righeter. Problem med l randet i skolan som har sin grund i s dana funktionsst rningar som f rekommer hos barn med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykologiska (neuropsykiatriska) tillst nd. Barn med denna typ av skolsv righeter kan vara v lbeg vade men r okoncentrerade, splittrade, har sv rt att f lja instruktioner och att samarbeta med kamrater i gruppuppgifter.. Relaterade s kord: Aspergers syndrom, ADHD, myelin.. ...
Gunilla Radu: Under mina mer än tjugo år som lärare i Malmö stad hade jag mött många barn och ungdomar med svårigheter att klara skolan p.g.a. problem med fokus och koncentration. År 2006 kom jag i kontakt med metoden neurofeedback genom en (svensk) psykiater i Norge. Hon hade då startat en mottagning och uppvisade mycket goda resultat hos barn och unga med ADHD, Tourettes syndrom etc.. Se www.bsbup.no. Metoden har visat sig verksam inte bara vid ADHD, utan också vid en hel del andra symptom och tillstånd, varför jag erbjuder neurofeedback också till vuxna.. ...
Tack själv, Pernilla, för att du uppskattar att jag försöker lyfta fram en annan sida av myntet - sidan som visar att möjligheterna finns, för många av våra barn och unga, OM vi förstår sambandet mellan HUR en obalans i biokemin kan medverka till att barnet/ungdom utvecklar avvikande beteenden. Självklar reflektion och kunskap om HUR denna obalans i biokemin, i sin tur, kan förändras positivt genom en förändring av livsstil - där kunskap om anpassad kost är basen och hur anpassad rörelse kan hjälpa till att forcera den positiva utvecklingen som, vanligtvis, tar fart, bör bli en självklarhet! Kunskapen om HUR kompensationen under tiden skall vara lika självklar som kompensation vid syn- (glasögon/linser etc.) och hörsel- (hörapparat/slinga etc.) störningar skall sedan bli lika klar som korvspad ...
Hej alla och ett stort tack till Annica som låter mig skriva här.. Jag är en ung kvinna på 25 år som lider av 10 diagnoser. Men det jag ska skriva om i det här inlägget, är någonting som på engelska kallas för body dysmorphic disorder, även förkortat BDD.. I korta drag är det en fobi för att vara ful. Det är en rädsla så intensiv att spegeln lurar dig till att tro att det finns fel hos ditt ansikte eller kropp som egentligen inte finns där. Du ser tillslut ett monster i spegeln.. Det är också vanligare än vad många tror; det har blivit sagt att så många som 1 av 100 lider av det här utan att veta om det. Sjukdomen yttrar sig genom en besatthet av en viss defekt på kroppen eller i ansiktet.. För mig var det att jag fick social fobi i väldigt ung ålder, men också att jag verkligen avskyr att hamna på bilder jag inte har tagit själv. Det är inte vanlig blyghet, utan om att jag mår fysiskt illa av att se bilder på mig själv. Andra har gett mig komplimanger för ...
Jag vet inte om min mamma släppt skulden över sin genetiska sjukdom (Hereditär Spastisk Parapares). När hon var som mest knäckt, sa hon till oss, sina tre barn, att hon aldrig hade satt barn till världen om hon hade vetat.... (Det är 50% risk att ärva genen.) Jag hoppas hon har ändrats sig. Ett liv med halta ben är mycket bättre än inget liv alls.... Man måste tänka utifrån individens perspektiv, inte samhällets (som gärna ser att dessa gener försvinner och därför erbjuder provrörsbefruktning om man har mammas gen). Det förklarade vi för henne. Och med exakt samma resonemang: Ett liv med autism, är mycket bättre än inget liv alls. Nu menar jag inte att det behöver vara så himla hemskt att leva med autism, men ur skuldsynpunkt: Jag kan släppa skulden! M vill hellre leva med autism, än inte alls! Det är ju han, dvs det ingår i hans genuppsättning. Det ägg och den spermie som han är skapad av innehöll dessa gener. Det är ett paket! Det gick inte att plocka ut ...
Jag har ju ökat på min dos med Concerta nu, har glömt bort att skriva om det, så sedan den 23/6 tar jag 54mg på morgonen och 36mg vid lunch då jag dippade alldeles för tidigt på eftermiddagarna med 18mg för min smak. ? En stor anledning till medicinen är ju att jag ska orka vara folk en hel vanlig dag som vanliga folk gör. det gör jag inte utan går på sparlåga från tidig förmiddag, om jag ens kommer ur sängen (innan Linnéa kom var mornar en stor ångestkälla) När min energi tar slut säger det PANG! Det kommer inte som en smygande trötthet utan det kommer helt utan förvarning och jag är lika oförberedd varje gång. Jag blir åskmoln, jag hatar folk, alla ljud blir lika öronskärande höga, alla skriker, allt smäller och dundrar och skramlar i samma volym, en hostning låter som ett vulkanutbrott, en penna som klickar som att någon slår två stenar mot varandra inuti mitt huvud, jag måste gå undan eller gå in i mig själv för att orka med, jag stänger av ...
Kent tog emot och han hade fått vända Turbos humör efter en stund och sen flöt dagen på bra. När han kom hem sen så påminde jag om att klippning stod på schemat. Nej, han ville inte klippa sig! Här kom min bestämdhet fram och att jag ville testa och se vad som hände om jag pressade. Här tänkte jag förstås standardtänk, inte autismanpassning. Ett standardbarn kan man kanske pressa och tvinga fram en klippning även om den egentligen inte vill, men INTE en person med autism. Det blev verkligen svart på vitt idag. Jag pressade, men hade situationen under kontroll. Jag känner min son väldigt väl och tycker mig ha den där fingertoppskänslan med honom. Jag var bara tvungen att backa till slut, annars hade jag kunnat driva honom till vansinne och dit vill vi ju inte. Jag hade ändå inte fått honom klippt utan det hade bara spårat ur, alltså finns det bara förlorare på att använda min metod, finns ingen som helst vinst med det hela. Även om jag pressade till max så hade ...
holy smoke , Unholy places... platser att trivas p Jag har en blogg d r jag skriver lite av varje, men en hel del om hur det r i framf rallt skolan, f r min ena son som har Asperger. Det r en allm n blogg och jag fokuserar inte p npf eftersom det f r mig r en del av min helt vanliga vardag. Har tv diagnostiserade barn, en med tourettes och som sagt en med Aspeger och en tredje som ska utredas. Sj lv r jag genspridaren ...
Alla har vi perioder i livet som är prövande på olika sett. Som förälder till barn med speciella behov, lever man under konstant stress. Det är möten med skolan, Bup, lss, hab, försäkringskassan osv. Sen har man ett jobb som måste skötas (eftersom man måste bo och äta), hemma ska det städas, lagas mat, tvättas,…