Ketoacyl syntaser katalyserar formeringen av kol-kol bindningar i fettsyrebiosyntesen och inhiberas av ett naturligt antibiotikum med namnet cerulenin. Jag fann att cerulenin binder kovalent och irreversibelt i sin öppna form till cysteine i enzymets aktiva yta (1) och genom att jämföra E.coli/Synechosystis ketoacyl syntase strukturer med relaterade thiolase/polyketide syntase strukturer (2) förstår vi nu hur geometrin i det aktiva sitet varierar och leder till små men viktiga skillnader i reaktionsmekanism och susbstratspecificitet mellan dessa enzymfamiljer.. I växter finns vattenlösliga desaturaser som katalyserar den första omättade cis-dubbelbindningen i helt mättade fettsyror d.v.s. ett första steg mot de essentiella omättade fettsyror som vi behöver. Under fettsyrebiosyntesen bärs den växande kolkedjan av acyl-carrier-protein (acyl-ACP) då längre mättade fettsyror inte är vattenlösliga och efter ett antal syntesrundor i kloroplasten blir själva fettsyran 18 kolatomer ...
Behöver du laga eller byta bilglas i Gyttorp? Här hittar du företag i Gyttorp som lagar stenskott och repor i bilglas till bra pris.
efter att ha träffat analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och läst myndighetens rapporter blev jag ändå överraskat orolig... för att den bristande beredskap verkar betraktas med ett sådant tillbakalutat lugn.. Man behöver bara gå tillbaka ett par decennier för att finna ett helt annorlunda läge. Då levde fortfarande minnet av andra världskriget kvar och Sverige hade en omfattande beredskap för olika typer av störningar av samhällets funktioner. Där fanns beredskapslager fyllda med livsmedel och andra lager fyllda med diesel, gödsel och bekämpningsmedel till jordbruket. Sverige hade kunnat vara självförsörjande på mat i upp till tre år. Där fanns ett ransoneringssystem redo att tas i bruk för att fördela bristande resurser på ett rättvist sätt och därmed undvika social oro. Där fanns också en omfattande folkbildning där 80.000 skolelever varje år fick undervisning av Civilförsvarsförbundet i grundläggande krisberedskap. Och så ...
Stort sortiment av dammsugare från populära kvalitetsmärken som Einhell och Volta - köp din dammsugare till bra pris online hos Järnia!