När EU nu föreslår att modernisera WTO uppstår två frågor; vad menas med att modernisera? Och kommer det nödvändiga miljöperspektivet att få plats?
Emma Augusta Aronsdotter föddes den 27/11 1879 i Sandviken, Askersund och var dotter till arbetaren Aron Carlsson och Emma Carlsdotter. Emma hade sex syskon.. Karl Viktor Albin Carlsson föddes den 29/6 1876 i Sandbacken, St. Björstorp utanför Askersund. Han var son till torparen Karl Viktor Persson och hans hustru Sofia Albertina Ersdotter. Albin hade åtta syskon.. I bouppteckningen efter Albins far 1897, framgår att familjen levde under mycket knappa förhållanden. Det fanns tex. inte tillräckligt med knivar och gafflar och andra husgeråd så det räckte till hela familjen. De gångkläder som uppräknas vid dödsfallet var två skjortor, en kavaj, ett par byxor, en väst, en hatt och ett par strumpor. Behållningen efter att alla skulder betalts blev nio kronor, vilket motsvarar 535 kr i 2009 års penningvärde. 1915 fick familjen möjlighet att arrendera Falltorpet under Bro gård utanför Askersund. I arrendet ingick att göra ett antal dagsverken per år vid Bro gård. Dessa ...