'Trichechus manatus' är den vetenskapliga beteckningen för den västindiska manaten, även känd som sjöko or flodhäst, som är ett storväxt, nästan helt aquatic livskraftigt däggdjur i familjen Trichechidae.
'Trichechus' är ett släkte inom familjen sjökoformat (Trichechidae) och ordningen sirendjur (Sirenia). Släktet omfattar tre arter: den amerikanska manaten (*Trichechus manatus*), den afrikanska manaten (*Trichechus senegalensis*) och den amazonmanaten (*Trichechus inunguis*). Dessa är de största nu levande vattenlevande däggdjuren som uteslutande lever på växtföda. De kännetecknas av en robust kropp, simhud mellan tårna och ett huvud utan nos. Manater är intelligenta djur med en social hierarki och komplexa kommunikationsmönster.
'Trichechus inunguis', även känt som Amazonflodhäst, är en art av sjöko på familjen Trichechidae och den enda arten i släktet Trichechus som förekommer i sötvattenmiljöer. Den hittas huvudsakligen i Amazonområdet i Sydamerika.
Ett släkte (sjökor) inom ordningen Sirenia, kännetecknat av skåror i svansen, närvaro av näsben och en långsträckt näshåla, samt stora, pelarformiga tänder utan emalj. Sjökor återfinns ffa längs Indiska oceanens kuster, i Röda havet och i den Malaysiska övärlden. Syn. sjöko.
Sirenia är en ordning av havslevande däggdjur, även kända som sjöko- eller manaterdjur, som kännetecknas av en spenslig kropp, en horisontell stjärt och en snabel som påminner om en flodhäst. De är herbivorer som lever på havsbotten och äter främst sjögräs. Sirenierna är den enda gruppen av nu levande marina däggdjur som är uteslutande växtätare.
Republik i Centralamerika, på den sydöstra delen av Yucatanhalvön. Ytan är 23 000 km2 och folkmängden ca 211 000 invånare. Huvudstaden heter Belmopan.

'Trichechus manatus' er en art innen slætten for flodheste (Trichechidae), og kaller også den vestlige flodhesten. Det er en stor, havlevende søslik som lever i kystnære områder og floder i det vestlige Atlanten, fra Florida i USA til Brasilien i Syd-Amerika. Flodhesten er kjent for sin lange, fleksible snute og store, brede hale som den bruker til å svømme med. Den lever av en diett bestående av planter og har ingen tannespiss fordi den maller sitt føde i små partikler før den spiser det. Flodhesten er truet av utdøing på grunn av menneskelig aktivitet, inkludert skade på leveområder og kollisjoner med båter.

'Trichechus' är ett släkte i familjen sjökojor (Trichechidae). Det inkluderar tre arter:

1. Trichechus inunguis - Amazonas sjöko
2. Trichechus manatus - Karibisk sjöko eller amerikansk sjöko
3. Trichechus senegalensis - Västafrikansk sjöko eller senegalsk sjöko

Sjökorna är stora, växtätande däggdjur som lever i sötvatten och bräckt vatten i tropiska och subtropiska delar av världen. De kännetecknas av en robust kropp, en lång, flexibel nos och simhud mellan tårna på de främre extremiteterna. Sjökorna är intelligenta djur och är kända för sin goda minne och sociala beteende. De lever ofta i små grupper och kommunicerar med varandra genom en rad olika ljud.

'Trichechus inunguis', vanligtvis känd som Amazonflodhäst, är en art i familjen sjökor (Trichechidae). Det är en av tre arter i släktet *Trichechus*, tillsammans med den afrikanska flodhästen (*Trichechus senegalensis*) och den karibiska flodhästen (*Trichechus manatus*).

Amazonflodhästen är en stor, nästan helt aquatisk djurart som lever i sötvattensmiljöer i Amazonfloden och dess bifloder i Sydamerika. Den har en robust kropp med en längd på upp till 2,5-3 meter och en vikt på upp till 350-450 kilogram. Dess hud är gråbrun till svart och nästan helt hårfri, förutom några få borstiga hår kring munnen och ögonen.

Amazonflodhästen har en långsträckt nos som liknar en snabel, vilket den använder för att söka föda på sjöbottnen. Den är herbivor och livnär sig främst på vattenväxter, frukt och frön.

Djuret är hotat av habitatförlust och jakt, men det finns inga exakta uppgifter om populationen. IUCN listar arten som sårbar (Vulnerable).

"Dugong" er en art av sjøkoer, som også kallas for søkusent. Den er den eneste art i familien Dugongidae og lever i vannet rundt omkring i varme kystområder i Afrika, Asia og Australasia. Duggongen kan bli opp til 3 meter lang og veie opp til 400 kilo. Den har en slank, cylindrisk kropp og en flat svans som er brett bakfor. Den lever av å spise sjøgras og kan leve i opp til 70 år. Duggongen er truet av utdøing på grunn av overfiske og forstyrrelse av sin levested.

'Sirenia' är ett taxonomiskt ordning inom djurvärlden, som innefattar de marina däggdjuren som kallas sjökor. De lever i tropiska och subtropiska havsområden och har en speciell näringsspecialisering på att äta sjögräs. Sjökorna är kända för sin robusta, tunga kroppsbyggnad och deras simhud mellan fingrarna och tårna. De flesta arterna i denna ordning är hotade eller starkt hotade på grund av habitatförlust och jakt.

I'm sorry for any confusion, but "Belize" is a country in Central America, and it's not a medical term or concept. The term "Belize" refers to the political and geographical entity located on the eastern coast of Central America, bordering Mexico to the north and Guatemala to the west and south. It has a diverse population of around 400,000 people and is known for its beautiful Caribbean coastline, lush jungles, and Mayan ruins.

If you have any questions related to medicine or healthcare, feel free to ask!