Ett sjukdomstillstånd som drabbar tårna, den femte i synnerhet, och ibland fingrarna, hos vuxna, afrikanska män. Det yttrar sig som en sammandragning runt den drabbade tån och därpå följande spontan a vstötning av ytterleden.