Avsaknad av smaksinne.
Smakförnimmelse, förlorad. * Tidigt åldrande. * Perceptionssvikt. * Agranulocytos. * Agrafi. * Sjukdomar bland lantbrukare. * ...