'Skyddsutrustning' refererar inom medicinsk kontext ofta till individuella skyddsmassnahter som används för att förhindra smitta och skydda både patienter och personal under vården. Exempel på sådan utrustning innefattar, men är inte begränsat till, mun-nässkydd, handskar, skyddsochslar, hårnet, skoröken och skyddsrockar.
"Skyddskläder är klädesplagg eller accessoarer som används för att förhindra exponering av användaren för skada, smitta eller farliga substanser under arbete eller andra aktiviteter."
En skyddsmask är en typ av andningsskydd som täcker munnen och näsan för att reducera risken för smitta med luftburen överföring av patogener, såsom virus och bakterier, från andra personer eller omgivningen. Skyddsmasker används ofta inom sjukvården och under pandemier eller utbrott av smittsjukdomar som flu.
Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.
"Yrkesmässig exponering" refererar till den repetitiva eller långvariga kontakten med ett ämne eller en aktivitet i en arbetsmiljö, som kan öka risken för skada eller sjukdom hos en individ.
En skyddshandskar är en typ av handskar som används för att förhindra smitta och kontaminering genom direkt fysisk kontakt mellan användaren och ett potentialt infektiöst objekt eller miljö. Skyddshandskar är vanligen tillverkade av latex, vinyl eller nitril och ska enligt rekommendationer från myndigheter som WHO och CDC användas tillsammans med andra skyddsåtgärder som handhygien och personlig skyddsutrustning (PPE). Skyddshandskar används inom flera yrkeskategorier såsom vårdpersonal, forskare, laboratoriepersonal och i industriella tillämpningar där risk för kontamination eller skada föreligger.
I en enda mening kan väder definieras som: "Det aktuella tillståndet av atmosfäriska fenomen, inklusive temperatur, luftfuktighet, vindhastighet och -riktning, nederbörd och lufttryck, i en given plats och tidpunkt."

'Skyddsutrustning' refererar inom medicinsk kontext ofta till personlig skyddsutrustning (PPE) som används för att skydda sig själv och patienten från smitta eller skada. Det kan exempelvis innefatta:

1. Handskydd, såsom latexhandsgloves, som används under kirurgiska ingrepp eller vid direkt patientkontakt för att förebygga smittspridning.
2. Munsanskydd, även kallat munskydd eller mask, som skyddar både den som använder det och patienten från eventuella infektionskällor via droppburen smitta, exempelvis vid andningssätt, hosta eller hosta.
3. Skyddsoveraller, som används för att skydda huden mot direkt kontakt med blod, kroppsv likuor eller andra potentiellt infektiösa substanser.
4. Skärmglasögon eller ansiktsskydd, som används när det finns risk för skador på ögonen eller ansiktet, exempelvis under kirurgiska ingrepp eller vid arbete med skärande instrument.
5. Skyddskläder, såsom overaller och hattar, som används för att skydda kläderna från smitta eller skada under vissa procedurer eller behandlingar.

Det är viktigt att använda rätt typ av skyddsutrustning beroende på situationen och att följa riktlinjer och rekommendationer för korrekt användning, hantering och slängning av utrustningen.

'Skyddskläder' är enligt den medicinska terminologin (Medical Subject Headings, MeSH) definierade som klädesplagg eller accessoarer som används för att skydda bäraren från exponering för skador, smitta eller andra faror i arbets- eller andra miljöer. Skyddskläder kan vara av olika typer, till exempel handskar, overaller, halsdukar, mössor, boostar och ansiktsmasker, och skall utformas, konstrueras och användas på ett sätt som minimerar risken för skada eller smitta. Det är viktigt att skyddskläder väljs ut och används korrekt, beroende på arbets- eller miljöförhållanden samt potentiala risker.

En skyddsmask är en typ av andningsskydd som täcker munnen och näsan för att skydda bäraren från att andas in små partiklar, droppar med vätska eller luftburna ämnen som kan vara skadliga för hälsan. Skyddsmasker används ofta i sjukvården, laboratorier och industriella miljöer där det finns risk för exponering av luftburna partiklar som virus, batterier, kemikalier eller damm. Det finns olika typer av skyddsmasker, till exempel enkelvägsluftfiltermasker (N95-masker) och tvåvägsluftfiltermasker, som alla har olika nivåer av skydd och användningsområden.

Eye protective devices are personal protective equipment designed to protect the eyes from various hazards and injuries. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), eye protective devices can be classified into three main types:

1. Safety glasses: These are designed to protect against impact, non-ionizing radiation, and dust. They have temples that wrap around the head and side shields to provide additional protection.
2. Face shields: These are used in combination with safety glasses or goggles to protect the entire face from hazards such as chemical splashes, metal sparks, and molten materials.
3. Welding helmets and hand shields: These are specialized protective devices designed for welding and related processes. They protect the eyes and face from arc radiation, sparks, and hot metal.

It is essential to choose the appropriate eye protective device based on the specific hazards present in the workplace or during certain activities. The use of eye protective devices can prevent up to 90% of eye injuries, according to the American Academy of Ophthalmology.

'Yrkesmässig exponering' är ett begrepp inom arbetsmiljö- och folkhälsoområdena som refererar till den exponering för en skada eller en hälsorisk som kan uppstå när en person utsätts för en farlig faktor under sin yrkesverksamhet. Detta kan handla om exponering för kemiska ämnen, biologiska agenter, fysikaliska faktorer eller arbetsmiljömässiga faktorer som kan påverka en persons hälsa negativt över tiden.

Exempel på yrkesmässig exponering inkluderar:

* En industriarbetare som andas in damm eller gaser från kemiska ämnen under sin arbetsdag.
* En sjuksköterska som hanterar smittskyddsutrustning och utsätts för infektioner när den vårdar sjuka patienter.
* En byggnadsarbetare som arbetar med vibrerande verktyg och utsätts för risk för vibrationsskador.
* En kontorsanställd som sitter stilla under långa perioder och utsätts för risken för muskuloskelettala besvär.

För att förebygga yrkesmässig exponering kan arbetsgivare vidta åtgärder som inkluderar riskbedömning, substitutionsprincipen (att ersätta farliga ämnen med mindre farliga), tekniska lösningar för att minska exponeringen och skyddsutrustning. Arbetstagare kan också ta initiativ till att skydda sig själva genom att använda skyddsutrustning, följa säkerhetsanvisningar och rapportera potentiella risker till sin arbetsgivare.

En skyddshandske är en typ av handske som används för att förhindra smitta och skada på händerna under olika medicinska eller kirurgiska procedurer. Skyddshandskar tillverkas vanligen av material som latex, vinyl eller nitril och är ofta lackerade eller impregnerade med särskilda substanser för att minska risken för genomsmitta.

De används ofta i sjukvården när det finns risk för kontakt med kroppsv likuid, blod, orörliga partiklar och andra potentiella smittkällor. Skyddshandskar kan hjälpa till att minska risken för överföring av bakterier, virus och andra patogener från patient till vårdpersonal eller mellan patienter.

Det är viktigt att använda skyddshandskar korrekt och följa riktlinjer för putsning, ta av dem och slänga bort dem efter användning för att undvika spridning av smitta.

I am not a medical professional, but I can tell you that the term "väder" refers to the weather and is not a medical concept or diagnosis. The weather is the state of the atmosphere at a particular place and time, with respect to temperature, humidity, cloudiness, wind, precipitation, and other factors. While certain weather conditions may have an impact on people's health (such as extreme heat or cold), "väder" itself is not considered a medical term.

SM i simning (kortbana) SM i simning (långbana) SUM-SIM (kortbana) SUM-SIM (långbana) VM i simning (kortbana) VM i simning ( ... frisim EM i simning (kortbana) EM i simning (långbana) JSM i simning (kortbana) JSM i simning (långbana) Olympiska sommarspelen ... Simning är att ta sig fram i vatten med hjälp av kroppsrörelser, i huvudsak utförda med armar och ben. Simning kan ske utomhus ... Simning är en kroppsteknik som finns spridd över hela världen. I västvärlden har simning gått genom olika perioder av ...
På samma sätt som platta används för benträning vid simning, kan kombinationen paddlar och dolme användas för träning av ...
Masters är en tävlingsform i simning där deltagarna ska ha fyllt minst 25 år. Tävlingarna är indelade i åldersgrupper, i 5- ...
... är en internationell tävling i kort-distanssimning (25 meter) organiserad av FINA, det internationella ... Världscupen i simning 2021 Webbplats. Resultat (Artiklar som behöver källor 2020-09, Alla artiklar märkta med mallen källor, ...
... kan vara: Världsmästerskapen i simsport, premiär 1973 Världsmästerskapen i kortbanesimning, ...
... kan vara: Europamästerskapen i simsport - ett mästerskap i tävlingssimning på långbana sedan 1926 ...
... , alternativt simning på öppet vatten, är en simgren som utövas utomhus i hav, insjöar, och floder. ... Sedan 2008 finns 10 km simning i öppet vatten med på OS-programmet. I triathlon är tävlingsdistanserna 750, 1500, 1930 eller ... I öppet vatten-simning kan våtdräkt tillåtas beroende på loppets regler, sträcka och vattentemperatur. Det är av säkerhetsskäl ... Wikimedia Commons har media som rör Öppet vatten-simning. Bilder & media (Artiklar som behöver fler källor 2017-09, Alla ...
Simning har varit med vid varje olympiskt sommarspel, dock endast sedan 1912 för damer. Tillsammans med löpning är det en av de ...
A4vlingar-2002-2020/simning-2020/2020-rm-simning-44419577. Läst 23 maj 2021. ^ "Riksmästerskap i simning". stockholmsim.se. 20 ... JSM i simning avgörs varje sommar i 50 meters-utomhusbassäng tillsammans med SM i simning. SM och JSM har samarrangerats sedan ... Istället hölls en alternativ tävling, Riksmästerskapen i simning 2020. (Svenska mästerskap i simning, Återkommande ... "Riksmästerskapen i simning". masterskapssidan.se. Arkiverad från originalet den 23 maj 2021. https://web.archive.org/web/ ...
... är Afrikas mästerskap i simning. Mästerskapen organiseras av Confédération Africaine de ... Afrikanska mästerskapet i simning, Afrikanska mästerskap, Simtävlingar, Återkommande sportevenemang med premiär 1974). ...
... avgjordes mellan den 29 juli och 3 augusti 2022 i Sandwell Aquatics Centre i Birmingham i ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1912, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Det här är en lista över världsrekord i simning. För att räknas som officiella måste världsrekord först godkännas av FINA. ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Simning vid olympiska sommarspelen, Sporter vid olympiska sommarspelen 1988). ...
Sporter vid olympiska sommarspelen 1900, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1968, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
https://web.archive.org/web/20080810170353/http://en.beijing2008.cn/sports/swimming/index.shtml Simning på OS 2008:s webbsajt ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1920, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1924, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Simning vid olympiska sommarspelen, Sporter vid olympiska sommarspelen 1996). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1952, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1956, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Simning vid olympiska sommarspelen, Sporter vid olympiska sommarspelen 1992). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Simning vid olympiska sommarspelen, Sporter vid olympiska sommarspelen 1972). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1904, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
... avgjordes i Lima, Peru, under perioden 6-10 augusti 2019. Öppet vatten-simning hölls den ... Resultat - Simning Resultat - Öppet vatten-simning ^ "Pan American Schedule". lima2019.pe. 13 juni 2019. Arkiverad från ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1936, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Sporter vid olympiska sommarspelen 1932, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
Artiklar med mall:enwp utan permalänk, Enwp, Simning vid olympiska sommarspelen, Sporter vid olympiska sommarspelen 1976). ...
Sporter vid olympiska sommarspelen 1896, Simning i Grekland, Simning vid olympiska sommarspelen). ...
SM i simning (kortbana) SM i simning (långbana) SUM-SIM (kortbana) SUM-SIM (långbana) VM i simning (kortbana) VM i simning ( ... frisim EM i simning (kortbana) EM i simning (långbana) JSM i simning (kortbana) JSM i simning (långbana) Olympiska sommarspelen ... Simning är att ta sig fram i vatten med hjälp av kroppsrörelser, i huvudsak utförda med armar och ben. Simning kan ske utomhus ... Simning är en kroppsteknik som finns spridd över hela världen. I västvärlden har simning gått genom olika perioder av ...
... kör vi Powergroup Simning i öppet vatten. Aktivitus mål och syfte med Powergroups är, utöver riktigt bra träning, att verkligen ... Aktivitus Powergroup Simning Öppet Vatten V21-25. 20may(may 20)06:4517jun(jun 17)06:45Aktivitus Powergroup Simning Öppet Vatten ... Repris på vår OW-kurs! Under fem onsdagsmorgnar med start 20:e maj, kör vi Powergroup Simning i öppet vatten. Aktivitus mål och ... Repris på vår OW-kurs! Under fem onsdagsmorgnar med start 20:e maj, kör vi Powergroup Simning i öppet vatten. ...
VSS hälsar välkomna till föräldramöte på lördag 23 mars i Aplarinkens teorisal. Fika finns från 10.30 och mötet börjar kl 11.00. Tränare och representanter från klubbens utskott medverkar och vi ser gärna att en förälder per simmare/familj finns med på mötet.. I samband med mötet hålls prisutdelning för deltagare på minikampen och 2023 års utmärkelser med stipendier från Vidösternsimmet delges: Årets kamrat, Årets knatte, Årets stjärnskott, Årets utveckling, Årets förebild, Årets prestation och sist men inte minst Årets simmare!. (Årsmötet hålls inte vid detta tillfälle utan senareläggs till 9 april kl 19). ...
Tag: simning Nytt år, nya möjligheter. 2019-01-03 2019-01-03 by Andreas Ribbefjord. Nytt år och dags att summera 2018.. ... SK Neptun > Simning > VuxenSim > CrawlKurs > Motion - Crawl 1 . I hjärtat av Kungsholmen hittar du Kronobergsbadet. Här kan du ... Simning dejting webbplatser allmän säkerhet dejting webbplatser svenska zen göteborg thaimassage stockholm kungsholmen free sex ... Vänligen sköt intimhygienen hemma! Oasen Bad och Motion - Simning. Skapad av. Kungsholmen, --Stockholm Gjörwellsgatan 34, 112 ...
Just nu är det längre leveranstid på dessa pappersmönster: Lady Undies/Boxer, The Dress, Go with the Flow. Avfärda. ...
Du som ledare och tränare är enormt viktig för verksamheten inom Svensk Simidrott. Genom utbildade ledare och tränare kan vi skapa bättre förutsättningar och kvalité i verksamheten, samtidigt som du som tränare/ledare får verktyg för att på bästa möjliga sätt se och möta de aktiva och få dem att utvecklas ...
Görs genom att du lämnar grenordningen där du skrivit för- och efternamn samt födelseår och noggrant markerat vad du vill simma till VBSS, eller mailar till [email protected] senast det datum som står skrivet på inbjudan. Om du mailar: Skriv för- och efternamn, födelseår, vilken tävling du anmäler dig till och givetvis vilka grenar du skall simma (ange både grenummer och ...
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies. ...
Meditativ simning. april 4, 2012. Lina Nu så, nu är jag på banan igen. Jag vaknade upp till det medstånd jag hade planerat igår ... Efter löpningen var det simning för Emma och mej. Även simningen kändes tung i början, men sen fick jag flow :). Efter insimmet ...
Simning är också en utmärkt motionsform om man är ute efter att bränna kalorier och gå ner i vikt, framför allt om man ... Vill man få ut mesta möjliga av sin simning kan ett bra tips faktiskt vara att gå en simkurs och lära sig crawla och kanske ... Simning är en av de absolut bästa motionsformerna alla kategorier eftersom man tränar både kondition och styrka i kroppens ... Dessutom är simning en motionsform som inte sliter lika mycket på kroppen som exempelvis löpning gör. ...
För simning, dykning, bad, dusch ✔️ Stannar i örat ✔️ Vattentät testvinnare ✔️ Pengarna tillbaka-garanti: ... Vinnare av tvärprodukttestet i kategorin "Öronproppar vid simning".. ✅ Bästa komfort i poolen eller havet - utformad för daglig ... Nej, dessas öronproppar är avsedda för simning. För sömn passar testvinnarmodellen Life+ bättre. Du hittar dem via den här ...
Kul att du vill simma med oss i Tinnerbäcksbadet. Och för att vara extra tydlig. Denna bassängtid gillar inomhusbassängen och inte det som i folkmun kallas Tinnis. Under denna tid har vi två banor bokade, 25-metersbana, i 50-metersbassängen. För att simma på våra tider i Tinnerbäcksbadet måste du betala entréavgiften. Antingen betalar du per tillfälle eller så
Frontsnorkel - prisvärd frontsnorkel från Soak. Frontsnorkel med ventil för att träna tekniken i crawl och syreupptagningsförmågan. Glöm inte näsklämma till denna produkt. Välkommen till oss på Soak!
Badmössan passa bra till simning, vattengympa, vattenträning och bra som dusch mössa. ...
Oscar, simning och Borgarnes. Avsnitt 6 · 30 min · Möt Oscarsvinnaren Hildur Guðna och tävlingssimmaren Guðfinnur. ...
Inför Zürich 70.3 på söndag - inställd simning. 30 maj, 2013By AndreasTräning, Triathlon, Vardag ...
Simning i Barcelona. November 19, 2013. Lämna ett Svar Cancel reply. Your email address will not be published. ...
Sarah Sjöström, simning. Isabelle Haak, volleyboll. Sandra Näslund, skicross. Tove Alexandersson, orientering ...
Den ryska invasionen av Ukraina har fått stora sportsliga konsekvenser.
Simning • Publicerad 4 maj 2020. Svenska världsstjärnan Sarah Sjöström tog fem medaljer, varav ett guld, vid sim-VM i Gwangju, ...
Perfekt för simning och snorkling. Armbandsuret är vattenskyddat till 10 bar (ISO 22810). ...
Simning Tillbaks till Sport Simning. * Visa allt inom Simning* Kläder * Skor * Utrustning ...
vindsurfing, paddelsurfing (SUP), simning och vattenskidåkning använder man våtdräkter Som skyddar användaren mot kallt vatten ...
Simning i bassäng. Flickor duschar. Dans kring majstång vid liten sjö. Badande hoppar från torn. Nakenbad för 7-8-åringar. ...
Bada, Fiktiva berättelser, Nallar, Simhallar, Simning. Produktionsår. 2020. Tillgänglig till. 30 juni 2024. ...
Crawlkurs - simning (5) Toppenkurs Bra kursledare/simlärare, bra övningar, bra bassäng (inte så mkt klor). Trevlig grupp. Kunde ...
En kalender full av evenemang och aktiviteter för alla åldrar. Du som invånare, företagare eller förening kan lägga in ditt evenemang i vår kalender.
Skuru IK SImning. 2020-12-05. 2020-12-05. Resultat. Skuru Julsprint. Nacka Simhall. Skuru IK Simning. 2020-12-05. 2020-12-05. ... KM Skuru IK Simning. Nacka. Skuru IK Simning. 2021-06-13. 2021-06-13. Resultat. ... Skuru IK Simning. 2024-04-21. 2024-04-21. Startliste. 35. Marini?ev mem. 2024. Velenje. PK Velenje. 2024-04-20. 2024-04-20. ... Skuru IK SImning. 2022-02-19. 2022-02-19. Resultat. TYR Knatte Cup. Järfälla. Järfälla Simsällskap. 2022-02-19. 2022-02-19. ...
Skuru IK SImning. 2020-12-05. 2020-12-05. Resultat. Skuru Julsprint. Nacka Simhall. Skuru IK Simning. 2020-12-05. 2020-12-05. ... KM Skuru IK Simning. Nacka. Skuru IK Simning. 2021-06-13. 2021-06-13. Resultat. ... Skuru IK Simning. 2024-04-21. 2024-04-21. Program. 35. Marini?ev mem. 2024. Velenje. PK Velenje. 2024-04-20. 2024-04-20. ... Skuru IK SImning. 2022-02-19. 2022-02-19. Resultat. TYR Knatte Cup. Järfälla. Järfälla Simsällskap. 2022-02-19. 2022-02-19. ...
Detta klassiska armband är bekvämt, vattentåligt och fläckavstötande - helt enkelt det perfekta tillbehöret för allt från ett dopp i poolen till en promenad i parken. Small passar handleder på 14-18 cm, Large passar handleder på 18-22 cm
 • Mellan den 11:e och 18:e februari 2024 står Doha, Qatar, som värd för VM i simning på lång bana. (tvlive.nu)
 • Simning ingår också som tävlingsgren i triathlon, aquathlon (simning i öppet vatten+löpning) och modern femkamp (i bassäng). (wikipedia.org)
 • Du har sannolikt tävlingsambitioner i triathlon eller simning i öppet vatten, oavsett nivå. (aktivitus.se)
 • Träning Simning är en väldigt krävande sport, det krävs att man ska hålla sig i form för att prestera så bra som möjligt. (wikipedia.org)
 • 2015-06-28 in Simning , Sport . (vfsim.se)
 • Under fem onsdagsmorgnar med start 20:e maj, kör vi Powergroup Simning i öppet vatten. (aktivitus.se)
 • Efter kursen kommer du att hantera simning i öppet vatten med navigation, klungsimning, bojpassager, starter samt simteknikanpassning på ett bättre och tryggare sätt. (aktivitus.se)
 • Dessa sändningar kommer att vara tillgängliga både genom våra TV-kanaler och online via SVT Play, så att du kan njuta av världsklass simning var du än befinner dig. (tvlive.nu)
 • Huvudartikel: Bad Bad är simning i tvagande eller underhållande syfte. (wikipedia.org)
 • Simning dejting webbplatser allmän säkerhet dejting webbplatser svenska zen göteborg thaimassage stockholm kungsholmen free sex cumshot dejting för Välkommen till det lilla trevliga Kronobergsbadet på Kungsholmen! (netlify.app)
 • Simning kan ske utomhus i naturliga vattensamlingar av skilda slag - hav, sjöar och vattendrag - eller i för ändamålet inrättade simbassänger, belägna utomhus eller i speciella simhallar och badhus. (wikipedia.org)
 • Simning är en kroppsteknik som finns spridd över hela världen. (wikipedia.org)
 • Simning är ett optimalt sätt att träna kroppen då många muskelgrupper arbetar samtidigt. (wikipedia.org)
 • Dessutom är simning en motionsform som inte sliter lika mycket på kroppen som exempelvis löpning gör. (vfsim.se)
 • Förutom att man får bättre kondition och blir starkare gör simning också att kroppen blir smidigare framför allt om man simmar bröst- och fjärilsim. (vfsim.se)
 • Simning är en fantastisk form av motion och avkoppling. (lushbody.se)
 • En träningsklocka för simning kan vara en fantastisk hjälp när det gäller att skapa individuella träningsprogram och sätta upp specifika mål för din simning. (cardio.nu)
 • Promenader, simning och lätt joggning är bra aktiviteter för att få en bättre hälsa. (1177.se)
 • GPS-funktionen kan vara särskilt användbar för öppet-vatten-simning, då den kan spåra och visa simrutten på en karta. (cardio.nu)
 • I ett nummer av Charme, från 1930, varnas det för att den nya kvinnan inte skulle ha några vidare framgångar på äktenskapsmarknaden: "Tänk den casanova som förklarar sin kärlek till den flicka som tidigare på dagen tävlat med honom i ridning, simning, tennis eller bridge, eller som har diskuterat dagens politiska problem med honom. (lu.se)
 • Hitta ett brett utbud av Herrkläder -produkter för simning . (tradeinn.com)