Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.
Varig inflammation i ögats inre vävnader. Dock angrips inte uveans alla skikt. Svampinfektion, nekrotiska, intraokulära tumörer och främmande föremål i ögat kan ge upphov till endoftalmit.
Avsaknad av ögonlinsen efter kataraktextraktion.
Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.
I en enkel mening kan 'Pseudofaki' definieras som en typ av konstgjord intraokulär linse (IOL) som används i ögonskirurgi för att ersätta en naturlig linse som har tas bort under operationen, ofta på grund av katarakt.
Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.
Konstgjorda, implanterade linser.
Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.
Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.
Mjuka, smidiga kontaktlinser, tillverkade av plastpolymerer, vilka lätt samverkar med vattenmolekyler. Det finns många typer, inklusive sådana avsedda för kontinuerligt eller långtidsbruk och som är gasgenomsläppliga och lätta att sterilbehandla.
"Synskärpa (visual acuity) är ett mått på förmågan att uppfatta detaljer och skilja på små objekt, ofta uttryckt som antalet bokstäver eller linjer en individ kan urskilja på ett visst avstånd."
Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.
Medfödd missbildning eller utvecklngsavvikelse som kännetecknas av onormalt små ögonglober.
Blödning i främre ögonkammaren.
En persisterande primär glaskropp är en ovanlig patologisk tillstånd där det primära glasbenet (lenskapsfibriller) inte fullständigt absorberas under embryonalutvecklingen, vilket resulterar i en synnedsättning eller blindhet vid födseln.
"Ett brytningsfel är en punkt eller plats inom ett optiskt medium där ljusets brytningsindex ändras plötsligt, vilket orsakar en avböjning i ljusstrålarnas riktning."
Ett tillstånd där ena ögat ser ett föremål i annan storlek och form än det andra.
Ett par optiska linser i hållare som hålls på plats med stöd på näsan och öronen. Syftet är att förbättra synen. Hit räknas inte skyddsglasögon eller solglasögon, avsedda enbart som skydd för ögonen.

"Afaki" er en medisinsk term som betyr absens av øye lens klarhet. Dette skjer når øyet ikke kan produsere noen, eller tilstrekkelig med, lensvæske, noe som kan føre til synsproblemer og endda blindhet hvis det ikke behandles. Ordet "afaki" kommer fra græsk og betyr "uten lins".

Endoftalmit är en allvarlig infektion i ögats inre, vanligen orsakad av bakterier eller svampar som kommer in genom ett sår eller en operation. Infektionen kan leda till synsförlust om den inte behandlas omedelbart och effektivt. Symptomen på endoftalmit kan inkludera smärta, rödhet, ökad känslighet för ljus, sänkt syn, skvrnit i synfältet och inflammation i ögat. Behandlingen består vanligen av intravitreala injektioner med antibiotika eller kirurgiskt avlägsnande av infekterat vitt legeme.

Postkataraktafaki är en medicinsk term som refererar till ett optiskt korrektivt ingrepp som utförs efter en kataraktoperation. Efter en kataraktoperation, när den naturliga linsen har ersatts med en konstgjord linse, kan patienten fortfarande ha problem med synskärpa på nära eller fjärravstånd. Postkataraktafaki innebär att man korregerar dessa problem genom att placeras ytterligare en linse framför den konstgjorda linsen. Denna extra linse kan vara en monofokal, multifokal eller akkommoderande linse som är anpassad för patientens individuella behov.

Den vanligaste typen av postkataraktafaki kallas för yttre segellinsering (IOL), där en extra konvex lins placeras framför den konstgjorda linsen i ögat. Denna procedure korregerar ofta närsynthet och ger patienten ett bättre synfält på nära avstånd. Andra typer av postkataraktafaki inkluderar laserbehandling med LASIK eller PRK för att korrigera refraktiva fel efter kataraktoperationen.

Kontaktlinser är smala, genomskinliga föremål som placeras direkt på ögats krfta för att korrigera synfel eller för estetiska ändamål. De tillveras vanligtvis av silikonhydrogel eller ett mjukare material som hydrogel. Kontaktlinser finns i olika former, storlekar och styrkor beroende på den enskilda anvndares behov. Det finns också olika slags kontaktlinser, till exempel torra kontaktlinser, dagliga kontaktlinser och tvåveckorskontaktlinser. Kontaktlinsanvndning kräver vanligtvis en professionell optometrisk eller oftalmologisk utvrdare för att säkerställa en korrekt passform och anvndning.

'Pseudofaki' er en medisinsk betegnelse for en kunstig lins, som ikke er fremstillet af linsmateriale, men i stedet kan være lavet af andet materiale, såsom silikon eller akryl. Denne type kunstige linser anvendes ofte i øjenoperationer, hvor det ønskes at erstatte den naturlige lins, f.eks. ved behandling af katarakt (grå stær).

Pseudofakiske linser kan også have andre funktioner end blot at forbedre synet, som f.eks. at korrigere øjensynsfejl såsom forgævessyn (hypermetropi), nærsynts (myopi) eller astigmatisme. Disse linser kaldes undertiden for toriske pseudofakiske linser eller multifokale pseudofakiske linser, afhængigt af deres specifikke egenskaber og funktioner.

Det er vigtigt at notere, at selvom pseudofakiske linser ofte anvendes som en del af øjenkirurgiske procedurer, kan der stadig være risici og komplikationer forbundet med disse operationer. Derfor bør enhver beslutning om at gennemgå en sådan procedure tages efter samtaler med en øjenlæge eller en anden kvalificeret sundhedsfaglig ekspert, der kan vejlede patienten om de forskellige behandlingsmuligheder og mulige konsekvenser.

I'm sorry for any confusion, but "Starroperation" is not a medical term that is recognized in the field of medicine. It may be a term used in science fiction or popular culture, such as in the comic books and animated television shows featuring the DC Comics character Superman. If you have any questions about medical conditions or procedures, I would be happy to try to help you with those.

Intraokulära linser, även kända som IOL (Intraocular Lenses), är konstgjorda linser som placeras inuti ögat under operation för att korrigera synfel eller ersätta den naturliga linsen när den har blivit skadad eller trött, till exempel vid grå starr. Dessa linser finns i olika typer och material beroende på patientens behov och ögonläkares rekommendationer. De kan vara monofokala (korrektion av synskärpa på en enda distans), multifokala (korrektion av synskärpa på flera distanser) eller toriska (korrektion av både sfärisk och cylindrisk refraktionsfel).

Intraokulära linsimplantation (IOL) är ett medicinskt ingrepp där en syntetisk konstgjord linse placeras inuti ögat. Detta görs vanligtvis under operation för att korrigera synfel som katarakt eller höga grader av hypermetropi, myopi eller astigmatism.

Under proceduren skapar kirurgen en liten öppning i ögonlinsen (kapsulen) och bryter sönder den naturliga linsen med ultraljudsvibrationer. Denna metod kallas för fakoemulsifikation. Sedan suger kirurgen bort de upplösta delarna av den naturliga linsen och ersätter den med en konstgjord intraokulär linse.

Det finns olika typer av IOL:s, såsom monofokal-, multifokal- och toriska linsimplantat. Monofokalimplantaten ger skarp syn på ett visst avstånd, medan multifokalimplantaten ger skarp syn på flera avstånd. Toriska implantaten används för att korrigera astigmatism.

IOL-proceduren är en vanlig operation och de flesta patienter upplever inga allvarliga komplikationer. Efter operationen kan det dock vara nödvändigt att ha kontrollbesök hos ögonläkaren för att övervaka läketiden och justera synen om det behövs.

'Grå starr' (latin: cataracta) är en ögonsjukdom där den naturliga linsen i ögat blir opak, vilket orsakar synförlust. Detta kan vara relaterat till åldrande, arv, skada eller andra hälsoproblem. Ofta är förlusten av skärpa och kontrast i synen de första tecknen på grå starr. Senare kan färgerna kunna upplevas mattare och det kan bli svårare att se i dimma, mörker eller vid nattetid. I allvarliga fall kan grå starr orsaka synnedsättning som är så allvarlig att den påverkar vardagsaktiviteter som att köra bil, läsa eller se televisionen. Grå starr behandlas vanligtvis med kirurgi, där linsen tas bort och ersätts med en konstgjord linse.

Kontaktlinser, mjuka, är smala, genomskinliga, konvexa skivor som tillverkas av hydrogelmaterial och sitter direkt på ögat. De används för att korrigera synfel eller för estetiska ändamål. Mjukakontaktlinser är populära på grund av sin bekvämlighet, enkelhet att hantera och deras lägre risk för skador jämfört med hårda kontaktlinser. De finns i olika typer, former och styrkor beroende på behov och recept från ögonläkare eller optiker. Det är viktigt att följa rengörings- och hanteringsanvisningar för att undvika risker som infektioner eller skador på ögat.

'Synskärpa' (visual acuity) är ett mått på den skarpaste distinkta seende förmågan hos ett öga, vanligtvis uppmätt som hur väl en person kan upplösa horisontella linjer av motsatta färger. Det mäts ofta som antal bokstäver på en standardiserad optotypisk tabell (t.ex. Snellen-tabell) som en person kan identifiera korrekt vid en given avstånd och storlek. Normalt synskärpa är vanligtvis 20/20 eller 6/6 i olika måttenheter, vilket innebär att individen kan se detaljer på samma avstånd som en normalögd person med normalsyn ska kunna se dem.

'Blindhet' er en tilstand der en persons synsevne er så sterk reduceret at de ikke kan se klart nok til å kategorisere seg som seende. I medisinsk sammenheng defineres blindhet vanligvis som synsfelt under 20/200 i beste øye, selv med korreksjon (glasser eller kontaktlinser). Dette betyr at en persons synsfelt er så begrenset at de kun kan se klart på en avstand av 6 meter det som en person med normal synsevne kan se på en avstand av 60 meter. Blindhet kan være fullstendig eller delvis og kan være resultatet av forskjellige medisinske tilstander, så som grøn stær, årsaklig katarakt, glaukom, diabetes, hjerne skade eller andre sykdommer.

Mikroftalmi är ett medicinskt tillstånd där en persons ena eller båda ögon är under utvecklad och mindre än normalt stora. Det kan vara förväxlat med annat medicinskt tillstånd som aniridia (absens av iris) eller colobom (en missbildning orsakad av ofullständig slutning av embryonal fissuren under fostrets utveckling). Mikroftalmi kan vara ett isolerat tillstånd, men det kan också förekomma tillsammans med andra abnormaliteter eller som en del av ett syndrom. Till exempel kan mikroftalmi förekomma hos patienter med kromosomavvikelser såsom 13q-syndrom och 18p-syndrom.

'Hyphema' är ett medicinskt begrepp som refererar till när det föreligger blod i frontern av ögat, mellan regnbågshinnan (iris) och hornhinnan (cornea). Detta orsakas vanligtvis av skada eller trauma till ögat, men kan även uppstå som komplikation till vissa sjukdomar eller operationer. Blodet samlas i ögats fronthinna och kan vara från lätt blödning med en liten mängd blod till allvarlig blödning där hela fronthinnan är fylld med blod. Hyphema kan leda till ökat tryck inne i ögat (glaukom) och påverka synen negativt om det inte behandlas korrekt.

'Persisterande primär glaskropp' (persistent primary hylus) är ett medicinskt begrepp som används för att beskriva en struktur i ögat som inte har försvunnit som vanligt under utvecklingen. Glaskroppen är en geléartad substans som fyller upp det mesta av ögats inre och hjälper till att ge form och stöd åt ögat. Under fostrets utveckling bildas initially en primär glaskropp, men denna bör successivt ersättas av en sekundär glaskropp under tiden efter födseln. I vissa fall kan rester av den primära glaskroppen kvarstå, vilket kallas för 'persisterande primär glaskropp'. Detta är vanligtvis ofarligt och behöver inte behandlas, men i sällsynta fall kan det orsaka synproblem eller andra komplikationer.

"Brytningsfält" är ett medicinskt terminologi som refererar till den punkt i ett optiskt medium där ljus böjs eller bryts. Detta inträffar när ljuset passerar från ett medium till ett annat med en annan brytningsindex. Brytningsindex är ett mått på hur mycket ljuset böjs när det passerar från luft till ett specifikt material.

Ett exempel på ett brytningsfält är gränsen mellan glas och luft i en linse. När ljus passerar genom denna gräns, kommer det att böjas beroende på vinkeln som ljuset träffar gränsen under och de brytningsindex för varje medium.

Brytningsfält är viktiga inom områden som optisk mikroskopi, kontaktlinser, och ögonkirurgi där kontroll över ljusbrytning är avgörande för att uppnå klarhet och skärpa i synen.

Aniseikonia är ett medicinskt tillstånd där det föreligger en skillnad i storleken på de centrala sektionerna av det binokulära synfältet. Detta innebär att den ena ögats bild av en objekt är större eller mindre än den andres, vilket kan leda till besvär som dubbelseende, trötthet och rubbningar i balansen.

Aniseikonia kan orsakas av olika förhållanden, såsom skilda refraktionsfel mellan ögonen, olika styrka hos korrektionsglas eller kontaktlinser, eller efter operationer som korrigerar ensidiga sjukdomar i ögat.

Det är viktigt att diagnostisera och behandla aniseikonia så snart som möjligt, för att undvika att besvären blir långvariga och svårbehandlable. Behandlingen kan bestå av korrektionsglas eller kontaktlinser med speciella optiska filter, som kompenserar för skillnaden i storlek på de binokulära synfälten. I vissa fall kan operation behövas för att korrigera tillståndet.

'Glasögon' är ett hjälpmedel som består av två glaslinsor monterade i en ram, vanligtvis av plast eller metall. Glasögonen sitter fast på ansiktet med hjälp av arms eller band som vilar ovanför eller bakom varje öra. De används för att korrigera synfel eller för att skydda ögonen från skada eller strålning. Det finns också glasögon utan korrektionslinser, så kallade solglasögon, som används för att skydda ögonen från starkt solljus.

Senaste inlägget av ►►► ✅ Would You Make A Great Career Online? https://is.gd/CAmo59 « ...