I medicinsk kontext, betyder "plakat, principer" ofta att beskriva de grundläggande riktlinjerna eller principerna för hur man skall hantera och behandla en viss sjukdom eller tillstånd. Det kan handla om riktlinjer för diagnos, terapi, prevention eller rehabilitering. Dessa principer är ofta baserade på forskning och klinisk erfarenhet och används som riktlinjer för vården av patienter. Exempelvis kan "plakat, principer" för behandlingen av diabetes innebära regler om blodsockernivåkontroll, livsföring, medicinsk behandling och regelbundna kontroller hos läkare.
Separattryck av papper eller annat material, avsedda att spridas, anslås och läsas ovikta.

I medicinsk kontext kan "plakat, principer" referera till de grundläggande riktlinjerna eller regler som styr hur bakterier eller andra mikroorganismer fäster och växer på ytor. Dessa principer inkluderar:

1. Specificitet: Bakterier har ofta en preferens för att fastna på specifika ytor baserat på ytans kemiska eller fysiska egenskaper, till exempel hydrofoba ytor eller ytor med positiv laddning.
2. Tid: Ju längre en bakterie är i kontakt med en yta, desto större är sannolikheten att den fastnar och bildar en biofilm.
3. Näring: Bakterier behöver näringsriktiga förhållanden för att kunna växa och reproduceras. Om det finns tillgänglig näring på en yta kan bakterierna bilda en biofilm där.
4. pH: Bakterier har ofta preferenser för specifika pH-värden, och kan vara mer benägna att fastna på ytor med ett gynnsamt pH.
5. Temperatur: Bakterier växer optimalt inom en viss temperaturintervall, och kan därför ha en preferens för att fastna på ytor som har en gynnsam temperatur.
6. Ytbehandling: Vissa ytbehandlingar kan minska bakteriers förmåga att fastna och bilda biofilm, till exempel genom att minska ytans hydrofobi eller positiva laddning.

I medical terms, ‘plaque’ refererer til en slags aflejring eller indlejring i eller på kroppen. Det kan fx være:

1. Atherosclerotic plaque: En fedtholdig og kalkholdig aflejring, der dannes under indvendige overfladen af arterier (blodkar) som en del af ateroskleroseprocessen. Disse plaquer kan medføre en forsnævring eller blokering af arterierne, hvilket igen kan føre til komplikationer som hjerteinfarkt eller slagtilfælde.

2. Dental plaque: Et hvidligt lag af bakterier, maddele og spyt, der dannes på tænderne og tandkødets overflader. Denne plak kan føre til tandsmudsjukdomme som tandkaries og parodontose, hvis den ikke fjernes gennem daglig tandsygning og professionel tandsundhedsvæsen.

Dette er to af de mest almindelige medicinske brugere af begrebet 'plak', men der kan være andre specifikke anvendelser alt efter konteksten.

Stiftelsen står för en humanistisk livssyn, som grundar sig på de värderingar och principer, som i huvudsak kommer till uttryck ... Den 10 december 1973 anlände han till Arlanda under stor uppståndelse genom chilenska flyktingar med plakat och blommor. Senare ...
På muren står ett plakat: donerad av staden Berlin. En annan teckning visar hur svårt det är för icke-europeer att ta sig ... även mot demokratins principer. Och det vore helt orimligt om en statlig myndighet som Konstnärsnämnden skulle tvingas agera ...
... som han omsorgsfullt låter uppfostra enligt humanismens principer. Kommen till mogen ålder omger sig denne med en krets av ... klistrat alla murar i Paris fulla med häftiga utfall mot romersk-katolska kyrkan och till och med spikat upp ett dylikt plakat ...
... sände en grupp unga slovenska konstnärer sitt bidrag till uttagningen i Belgrad av ett plakat, som skulle representera firandet ... överhöghet och uppbyggt på demokratiska principer. Majdeklarationen stötte dock på döva öron i monarkins topp, varken kejsaren ...
Stiftelsen står för en humanistisk livssyn, som grundar sig på de värderingar och principer, som i huvudsak kommer till uttryck ... Den 10 december 1973 anlände han till Arlanda under stor uppståndelse genom chilenska flyktingar med plakat och blommor. Senare ...
Ta gärna med plakat där det kan stå typ:. Tro inte på Johan "Refaat " Rockström!!!. Lita på Lennart Bengtsson och Anna Wohlin ... Armstrong har 140 principer som rekommenderas för att göra tillförlitliga prognoser. Av dessa kunde 89 får fram från IPCC:s AR4 ...
... plakat, overlay branding (överläggsbranding), reklamgrafik, identifierande grafik, eller internetadresser före eller under ...
Önskemål lyftes om att skapa plakat eller monument på de platser som har orden "tattare" eller "zigenare" i namnen eftersom det ... Sedan 90-talet har Parker bedrivit verksamhetsutveckling enligt management principer i Lean Production. Ett nästa steg i ...
I flera tryckta skrifter drev H sin propaganda för Medevi och redogjorde för sina behandlingsmetoder och de principer, på vilka ... Som den sv brunnskulturens skapare utverkade H, själv brunnsläkare de första säsongerna, ett k plakat 1681 med föreskrifter om ...
Går det att göra bra scenkonst om klimatfrågan eller riskerar det att bara bli plakat och präktigt? Kan och bör konsten uppmana ... Ett samtal om nyanser och principer.. Medverkande Stefan Ingvarsson, Sofia Nyblom, Mattias Andersson m. fl.. ...
Det är sällan man ser en intressegrupp med plakat med texten leve kommunalrådet ja till exploateringen. Det omvända är legio. ... är ytterst att regelverken för planering och beslutsfattande om bostäder och infrastruktur ska bygga på tydliga principer och ...