I en enstaka mening kan "norbornaner" definieras som en grupp av organiska föreningar som har en norbornan-struktur, vilket innebär en kolkedja med två cyklohexanringar som är kopplade till varandra genom två kolatomers gemensamma bindning. Denna struktur ger upphov till en spännad ringform, vilket kan ge den kemiska föreningen unika egenskaper och reaktivitet. Detta grundstrukturelement är viktigt inom organisk kemi och har använts för att skapa en rad olika slags kemikalier och läkemedel.

I'm happy to help! However, I believe there may be a typo in your question. If you are asking for a medical definition of "norbornane," I'm afraid that there isn't one, as norbornane is not a medical term. It is a chemical compound that belongs to the class of organic compounds known as bicyclic organic compounds, which contain two rings in their structure. Specifically, norbornane is a hydrocarbon with a bridged bicyclic structure consisting of a cyclohexane ring fused to a cyclopentane ring. It is used in the synthesis of various pharmaceuticals and other chemical products.