Myrra är en fast, mörkbrun eller svart substans som utvinns genom destillation av harpar från trädet Commiphora myrrha, som växer i östra Afrika och på Arabiska halvön. Myrra har historiskt använts inom medicinen som desinfektionsmedel, smärtstillande medel och för behandling av sår och hudinfektioner. I dag används myrra främst inom aromaterapi och i kosmetiska produkter på grund av dess antiinflammatoriska, antibakteriella och antioxidativa egenskaper.
Traditionell hinduisk medicin, med rötter i den hinduiska kulturen. Ayurveda betyder livsvetenskap.
Brännbara, amorfa växtutsöndringar som ofta avsätts i speciella håligheter i växterna. De är vanligtvis olösliga i vatten, men lösliga i alkohol, koltetraklorid, eter eller flyktiga oljor. De är smältbara och har mussligt brott. Hartser är oxidations- eller polymeriseringsprodukter av terpener, och de består av blandningar av aromatiska syror och estrar. De flesta är mjuka och kletiga, men stelnar i kyla.
En medicinsk pregnancybetingelse (pregnancy complication) är ett tillstånd eller ett sjukdomsförlopp som uppstår under graviditet och som kan ha negativ påverkan på moderns hälsa, fostrets hälsa eller bådas. Det kan vara förutsägbara eller oväntade komplikationer och de kan variera från milda till allvarliga. Exempel på pregnancybetingelser inkluderar preeklampsi, diabetes under graviditet (gestationsdiabetes), fetma under graviditet, för tidig födsel, missfall, infectioner under graviditet och kromosomala avvikelser hos fostret.
En växtextract är ett koncentrerat preparat som framställs genom att utvinna och separera aktiva ämnen från växtmaterial, vanligtvis med hjälp av metoder som inkluderar extraktion, filtrering och koncentrering.

Myrra är en typ av harpiks som utvinns från trädet Commiphora myrrha, som främst växer i Östra Afrika. Myrra har traditionellt använts inom medicinen, framförallt inom den traditionella kinesiska medicinen och ayurveda, men även i vissa västerländska läkemedel.

I den medicinska kontexten kan myrra användas som ett smärtstillande medel, ett antiinflammatoriskt medel och för att behandla infektioner. Det finns också vissa studier som visar att myrra kan ha antibakteriella, antivirala och antifungala egenskaper.

Även om myrra har potentialen att vara ett användbart medicinskt preparat, bör det endast användas under läkares övervakning på grund av möjliga biverkningar och risker för interaktioner med andra läkemedel.

Ayurveda är en traditionell indisk medicinsk system som har praktiserats under tusentals år. Ordet Ayurveda kommer från sanskrit och betyder ungefär "livets visdom" eller "vetande om livet". Ayurveda fokuserar på att upprätthålla och återställa balansen i kroppen, sinne och ande för att främja helhet och välbefinnande.

Enligt Ayurveda är varje individ unik och har en unik konstitution som består av tre dosha eller livsenergi: Vata (luft och rörelse), Pitta (eld och transformation) och Kapha (vatten och struktur). Doshanas balans påverkar ens fysiska, mentala och emotionella hälsa. I Ayurveda använder man diet, livsstilsförändringar, medicinska växter, massage och andra behandlingsformer för att upprätthålla eller återställa balansen i doshorna och främja helhet och välbefinnande.

Det är värt att notera att Ayurveda inte är en erkänd medicinsk specialitet inom västerländsk medicin och det saknas vetenskapliga bevis för många av de påstådda hälsoproffiterna. Det rekommenderas därför att diskutera eventuella behandlingar med en läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I assume you are asking for a medical definition of "heart rate." Heart rate is the number of times your heart beats per minute. It is a vital sign that can provide important information about your overall health and fitness level. A normal resting heart rate for adults ranges from 60 to 100 beats per minute, although some athletes may have lower resting heart rates due to their high level of physical fitness. Factors such as stress, anxiety, hormones, medications, and medical conditions can all affect your heart rate. It is important to monitor your heart rate regularly and report any significant changes or abnormalities to your healthcare provider.

I'm happy to help you with a medical definition of "pregnancy discriminator"! However, I noticed that there might be a small typo in your question. I assume you meant to ask for the definition of "pregnancy discrimination" instead. Here it is:

Pregnancy discrimination refers to the unfair or unfavorable treatment of an individual based on pregnancy, childbirth, or related medical conditions. This form of discrimination can occur in various aspects of employment, including hiring, promotions, training, pay, benefits, and termination. Pregnancy discrimination is prohibited in many countries, including the United States, under laws such as Title VII of the Civil Rights Act of 1964 and the Pregnancy Discrimination Act of 1978. Employers are required to provide reasonable accommodations for pregnant employees, similar to those provided for individuals with disabilities, to enable them to perform their job duties safely and effectively.

"Växtextrakt" är ett samlingsbegrepp för de aktiva ämnen som utvunnits från växtmaterial. Det kan handla om en rad olika typer av substanser, beroende på vilken typ av växt och metod som använts under utvinningen. Extraktet kan innehålla en mängd olika kemiska föreningar, till exempel alkaloider, fenoler, flavonoider och terpener. Dessa ämnen kan ha medicinska egenskaper och användas inom farmakologin för att till exempel framställa läkemedel.

Under antiken var myrra mer värd i vikt än guld. Romarna brände myrra vid begravningar. Myrra omnämns på flera ställen i Bibeln ... När myrra bränns blommar doften ut. Det land som producerar mest myrra samt av den främsta kvaliteten i världen är Somalia. ... skriver att myrra var en av de viktigaste ingredienserna i parthisk parfym; det grekiska ordet för myrra, μύρον, blev så ... Myrra är en typ av kåda eller harts från arter av släktet Commiphora, särskilt Commiphora myrrha, i familjen rökelseträdsväxter ...
... Sings Sondheim: What Can You Lose utgör tolkningar av Sondheims musik, medan Myrra Malmberg Sings Lloyd Webber: ... Myrra Malmberg Sings Sondheim, Arietta Discs 1997 - Unexpected: Myrra Malmberg Sings Lloyd Webber, Arietta Discs 1999 - Julia, ... Anna Myrra Malmberg, tidigare Anna Margareta Malmberg, född 20 december 1966 i Farsta, är en svensk sångare, skådespelare, ... Malmbergs officiella webbplats Myrra Malmberg på Internet Movie Database (engelska) Officiell webbplats Denna artikel behöver ...
... har sitt ursprung i gruvorten mineral de Murra. År 1867 fick Murra rätten att välja lokala funtionärer och 1870 fick de ... Kommunens centralort är Murra med 1 666 invånare (2012). Murra är en mycket bergig kommun med fin natur. De två mest kända ... Murra gränsar till kommunerna Wiwilí de Nueva Segovia i öster, Quilalí i söder, El Jícaro i väster, och Jalapa samt Honduras i ... Murra firar sin festdag den 24 mars till minne av Vår Fru av Perpetuo Socorro. A Lo Nica, Salto el Rosario, 2015 (VIDEO, ...
... kan avse: Myrrha (djur) - ett släkte av skalbaggar Myrrha (Sardanapalus) - den kvinnliga huvudpersonen i en pjäs av ... en bok från 2008 av Ulrika Kärnborg Commiphora myrrha - en typ av kåda eller harts från arter av släktet Commiphora, se Myrra ... den kvinnliga huvudpersonen i musikalen The Death of Sardanapalus Myrrha (bok) - ... George Gordon Byron, se Sardanapalus (pjäs) Myrrha (The Death of Sardanapalus) - ...
För andra betydelser, se Myrrha. Myrrha är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1846. Myrrha ingår i ... Dyntaxa Myrrha Wikimedia Commons har media som rör Myrrha (Coccinellidae). Bilder & media Wikispecies har information om Myrrha ... Typart för släktet är artonfläckig nyckelpiga (Myrrha octodecimguttata). ^ [a b] ...
För andra betydelser, se Myrrha. 381 Myrrha eller 1894 AS är en stor asteroid i huvudbältet, som upptäcktes 10 januari 1894 av ... Den har fått sitt namn efter Myrrha en person i den grekiska mytologin. Asteroiden har en diameter på ungefär 127 kilometer ... a b c d] "JPL Small-Body Database Browser - 381 Myrrha" (på engelska). Solar System Dynamics. NASA/Jet Propulsion Laboratory. ... ISBN 3-540-00238-3. https://books.google.se/books?id=aeAg1X7afOoC&pg=PA44&dq=381+Myrrha&hl=sv&sa=X&ei=_tzNUqzXHoX_ygOV5YCgBQ& ...
Myrra Malmberg, textförfattare; Urban Robertsson, textförfattare) Små ord av kärlek (Emilia Rydberg, kompositör, textförfattare ...
... rökelse och myrra. I den tidiga kristna kyrkan visas olika antal i olika avbildningar. I Domitillas katakomber i Rom visar en ... överräcker myrra till Jesusbarnet). Först i slutet av 1300-talet infördes dock traditionen att låta Baltasar vara afrikanen av ...
Granatäpplen och myrra (2009). Framstående palestinska skådespelare är till exempel Hiam Abbass och Ali Suliman. Samtida ...
Myrra Malmberg Groove Singer ... Nana Hedin Chicha ... Anna Rydgren Rudy ... Nils Eklund Servitris ... Gunvor Pontén Tipo ... ...
Handelsvarorna inkluderade guld, elfenben, myrra och rökelse. Millenniet f.Kr. styrdes stora delar av dagens Somalia av ...
7 augusti - Myrra Malmberg och Lasse Tennander. 14 augusti - Eva Jarnedal, Bengt Hallberg och Gösta Taube. Anmärkning: ...
Handelsvarorna inkluderade guld, elfenben, myrra och rökelse. Somaliland var inlemmat i riket Aksum från ungefär 300-talet till ...
a b] "Myrrha (Myrrha) octodecimguttata (Linnaeus, 1758)" (på engelska). Fauna Europaea. Museum für Naturkunde - Leibniz- ... Larv Larv på väg att bilda puppa Imago ^ [a b] Dyntaxa Myrrha octodecimguttata ^ "Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)" (på ... Artonfläckig nyckelpiga (Myrrha octodecimguttata) är en skalbaggsart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Artonfläckig ... Bilder & media Wikispecies har information om Myrrha octodecimguttata. Artförteckning (Nyckelpigor). ...
381 Myrrha, en asteroid. 381 är ett udda tal 381 är ett sammansatt tal 381 är ett defekt tal ^ "381 på VirtueScience" (på ...
Sedan välsignades den med brinnande timjan, rökelse och myrra. Samtidigt fick klockorna ofta namn. Påven Johannes XIII kallade ...
Thore tävlade tillsammans med Robert Wells och Myrra Malmberg. 2001 - Thore medverkade i programmet Allsång på Skansen ...
Opium tillhör kategorin orientaliska parfymer (kryddiga). Dess huvudkomponenter är tangerin, röd jasmin, myrra, koriander och ...
Myrra är en annan växt Somalia producerar i dess like. Några olika benämningar: Olibanum, Från medeltidslatinets olibanum. ...
... "myrra" ha härstammat från Marehan. Siad Barre, president i Somalia från 1969 till 1991 Ali Shire Warsame, tidigare ...
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra. Dessa har i den kristna traditionen benämnts de tre vise ...
Då hade dock redan SVT bundit sig till valet av Myrra Malmberg. Inför festivalen var det också mycket diskussioner kring det ... ville först att Myrra Malmberg skulle framföra låten. Då demon till låten var gjord på Bert Karlssons skivbolag Mariann, ville ...
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra. Dessa har i den kristna traditionen benämnts de tre vise ...
Till parfym används kåda från bland annat labdanum, myrra, olibanum, perubalsam, gummiharts. Tall- och grankåda är källor till ... och myrra användes för balsamering. Den persiske läkaren och kemisten Avicenna införde processen att extrahera oljor från ...
Två av de tre männen som kom med guld, rökelse och myrra. Brutal bild där Herodes håller ett barn upp och ner och hugger ...
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra. Dessa har i den kristna traditionen benämnts de tre vise ...
Det är ord som hör samman med örter till exempel myrra, kummin, balsam. Övriga ord är Särkland och saracen. Lånorden, enligt ...
Halle: Halleluja Den fjärde versen 1937 lyder: Guld, rökverk, myrra buro de, Halleluja! Och gladdes att få Kristus se. ...
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. Dessa har i den kristna traditionen benämnts de tre ...
Myrrha, kantat för sopran, tenor, baryton, och orkester (1901) 30. Jeux d'eau för piano (1901) 31. Semiramis, kantat (1902), ...
Under antiken var myrra mer värd i vikt än guld. Romarna brände myrra vid begravningar. Myrra omnämns på flera ställen i Bibeln ... När myrra bränns blommar doften ut. Det land som producerar mest myrra samt av den främsta kvaliteten i världen är Somalia. ... skriver att myrra var en av de viktigaste ingredienserna i parthisk parfym; det grekiska ordet för myrra, μύρον, blev så ... Myrra är en typ av kåda eller harts från arter av släktet Commiphora, särskilt Commiphora myrrha, i familjen rökelseträdsväxter ...
En exklusiv hemmavårds nagelolja som innehåller myrrha som har en läkande effekt. Fungerar även bra på känslig och irriterad ... Exklusiv nagelolja som innehåller myrrha som har en läkande effekt. Reparerar spruckna nagelband & motverkar spruckna naglar... ...
Du är här: Startsida1 / Butiken2 / Dubbla kort3 / Alla jul- och vintermotiv4 / S 015/10 - Guld, rökelse och myrra ... S 015/10 - Guld, rökelse och myrra mängd. Lägg i varukorg. Artikelnr: S 015 (JKB3) Kategorier: Alla jul- och vintermotiv, ...
Rökelsen från Sagrada Madre är helt ekologisk och
Doft av myrra och ylang ylang. *Effektiv från 20 grader. Detaljer. 750 ml ...
Extrakt av myrra och rökelse: Verkar lindrande på huden.. - Extrakt av bensoeträd: Renar huden intensivt.. - D-pantenol: ...
Myrra. Stereon spelade Robert Wells misstolkade Queencovers. Bredvid mig satt också tåfjuttarnas mästare Beckham. Vänta stoppa ...
Myrra bidrar till en sund och frisk munhåla.. Användning: Används på fuktig tandborste. Borsta systematiskt och grundligt! Vid ... Innehåll: Vatten, Calciumkarbonat, glycerin, lerjord, alkohol, utdrag ur rataniarot och myrra, xanthan (naturligt ...
... myrra och gurkmeja tillsammans med omega-rika oljor från baobab, macadam ... 100% naturlig och certifierad ansiktsolja med en blandning av föryngrande frankincense, myrra och gurkmeja tillsammans med ...
Pulvret bestod av slipmedel såsom krossade oxhuvuden, pimpsten, krossade äggskal samt myrra. Man vet inte med säkerhet hur ... Pulvret bestod av slipmedel såsom krossade oxhuvuden, pimpsten, krossade äggskal samt myrra. Man vet inte med säkerhet hur ...
Brett sortiment av parfym & doft som omfattar olika varianter såsom Eau de Toilette, Eau de Parfum och mycket annat. Använd gärna vår filter funktion eller läs mer på produktsidorna för att hitta din favorit eller upptäcka något nytt ...
Myrra 1 * ✓ Rosa peppar 1 * ✓ Rökelse 1 * ✓ Salvia 1 * ✓ Soil tincture 1 ...
KHAMRAH Eau de Parfum 100ml från Dubai Arabian Lattafa för unisexnoter av myrra, rostad tonkaböna, vanilj, bensoin, bärnsten. ... KHAMRAH Eau de Parfum 100ml från Dubai Arabian Lattafa för unisexnoter av myrra, rostad tonkaböna, vanilj, bensoin, bärnsten ...
inklusive Southern Oak Solar Project i USA och Murra Warra I Wind Farm i Australien ...
Här kommer Myrra!. 1.Megara. 2.Ariel. 3.Jasmine. 4.Kayley. 5.Angelique. 6.Lena. 7.Busan. 8.Phineas & Ferbs Morsa. 9.Mamma ...
C.I.B. & C.I.E. NORD UCH RLD N SE UCH SE V-13 SE&NO VCH PERIWINKLES MYRRA Ägare: ADEHED SUSANN, KNIVSTA Uppfödare: BORELL ... C.I.B. & C.I.E. NORD UCH RLD N SE UCH SE V-13 SE&NO VCH PERIWINKLES MYRRA Ägare: ADEHED SUSANN, KNIVSTA Uppfödare: BORELL ...
Svarta, myrra och andra husdjur är en del av vardagen. Och ack så söt speciellt som valpar. Fånga din egen husdjursbilderbok ...
Avokado, Myrra & Tee Tree Ett ekologiskt nagelse.... 195.00 kr Läs mer. * ECO Probiotic Face Toner, 100 ml. Aloe Vera, ...
Pepparmyntan hade rykte att var en antiseptisk, inflammationshämmande, avkylande och renande olja som kunde användas för att lindra förkylningsbesvär, tandvärk, illamående och migrän.. Mentha betyder att något är kylande för kroppen & sinnet, Piperita är Sanskrit och betyder peppar, som är värmande till sin karaktär.. Doften är frisk, grön,mint-kamferaktig och blandar sig bra med andra myntasorter, rosmarin, mejram, eukalyptus, citron, benzoin och lavendel.. Använd pepparmynta som en uppfriskande olja om du känner dig hängig, lukta på pepparmynta om du är åksjuk eller illamående, pepparmynta friskar upp vid huvudvärk och verkar avkylande på huden, använd den då i din eftersololja.. Var försiktig med doseringen och använd den inte till småbarn, personer med epilepsi eller i samband med homeopatiska preparat.. ...
Myrra r en klassisk kort rmad ofodrad kl nning med v-detalj i halsringningen, ko... ...
Myrra är dräktig!. 3-4 foster sågs på ultraljud i måndags på Myrra, vår Bichon Havanais. Det kan givetvis vara fler valpar ... Myrra är parad. Vi har nu parat vår fina havanaistik Myrra (Honungsmåne Wild Honey) med chokladbrune hanen Oboy (A Maiden ... Eftersom mamman till kullen kallas Myrra så ville vi ha namn på valparna med naturanknytning. Alla namn börjar på A eftersom ...
Sötmandelolja och vetegroddsolja rik på E vitamin samt oljor från ros, neroli och myrra som ger en fin mild doft. Den här ...
Myrra rökelsepinnar Morningstar Säljare: Nippon Kodo. Ordinarie pris 49 SEK Ordinarie pris 49 SEK Försäljningspris 49 SEK ...
Myrra (Commiphora myrrha). 16 okt 2023 , 0 kommentarer. Commiphora myrrha är en flerårig, tvåhjärtbladig växtart som ingår i ...
Myrra eterisk olja - 1ml. 50,00 kr. Lägg till i varukorg. Standardsortering. Sortera efter popularitet. Sortera efter ... Myrra eterisk olja - 10ml. 295,00 kr. Lägg till i varukorg. * ...
 • Myrra är en typ av kåda eller harts från arter av släktet Commiphora, särskilt Commiphora myrrha, i familjen rökelseträdsväxter. (wikipedia.org)
 • Commiphora myrrha är en flerårig, tvåhjärtbladig växtart som ingår i släktet Commiphora och familjen Burseraceae. (ortagarden.shop)
 • Myrra omnämns på flera ställen i Bibeln och ingår i rökelser, i krisma och i annan olja för smörjelse och balsamering. (wikipedia.org)
 • Denna olja innehåller myrra, cintronolja och kallpressad jojobaolja, och kallas nail cuticle oil för att den ger vård och fukt åt både nagelband och naglar. (vackervarld.se)
 • Lyxig, närande ansiktsolja med en blandning av frankincense, myrra och gurkmeja. (lifebutiken.se)
 • 100% naturlig och certifierad ansiktsolja med en blandning av föryngrande frankincense, myrra och gurkmeja tillsammans med omega-rika oljor från baobab, macadamia, aprikos, nattljus, hampa och grapefruktkärna. (lifebutiken.se)
 • Three Kings resin är ett antikt recept med en mix av frankincense, myrra och bensoin. (d7.se)
 • Under antiken var myrra mer värd i vikt än guld. (wikipedia.org)
 • Det r konungarnas tillbedjan, dvs de tre vise m nnen som kom med r kelse, myrra och guld, som i tur och ordning r symboler f r: 1) tillbedjan och tacks gelse, 2) lidande och d d, och 3) guldet som visar att Jesus var konungarnas konung och skulle uth rda frestelser och pr vningar (f r lite om frestelser, se den makal sa dopfunten i Stenkyrka ). (guteinfo.com)
 • 30 gram med naturlig harts/kåda/resin av myrra (myrrh). (d7.se)
 • Att Maria Åkerbergs produkter är ekologiska och svenskproducerade gör Myrra Nail & Cuticle oil till ett bra val både för kroppen och miljön! (vackervarld.se)
 • Sötmandelolja och vetegroddsolja rik på E vitamin samt oljor från ros, neroli och myrra som ger en fin mild doft. (naturligtsnygg.se)
 • Efter detta följer en härlig massagebehandling med oljor från orienten, dofter av Myrra och amber framträder och huden känns silkeslen och mjuk efter behandlingen. (alverstrand.se)
 • Eftersom mamman till kullen kallas Myrra så ville vi ha namn på valparna med naturanknytning. (blogg.se)
 • Det land som producerar mest myrra samt av den främsta kvaliteten i världen är Somalia. (wikipedia.org)
 • Pulvret bestod av slipmedel såsom krossade oxhuvuden, pimpsten, krossade äggskal samt myrra. (illvet.se)
 • Opium syftar i detta fall inte på opiumvallmon utan på en kryddig orientalisk doftblandning med toppnoter av mandarin, nejlika och jasmin på en bas av sandelträ, ceder och myrra. (d7.se)
 • En 100% naturlig produkt tillverkad av kallpressade sesamfrön, lavendel och myrra är Scratch Nails Nail Food. (testagram.se)
 • Innehållet med lavendel och myrra har antiseptiska, bakteriedödande egenskaper och stimulerar blodcirkulationen samtidigt som sesam är vårdande. (testagram.se)
 • Zoya Goes Pretty Frankincense & Myrrh Face Balm är ett berikande ansiktsbalsam med doft av frankincense och myrra. (jordklok.se)
 • Three Kings resin är ett antikt recept med en mix av frankincense, myrra och bensoin. (d7.se)
 • Myrrh gum (Myrra harts). (ortagubben.se)
 • 30 gram med naturlig harts/kåda/resin av myrra (myrrh). (d7.se)
 • Använd dagligen tills nagelbanden känns tillräckligt mjuka och kombinera gärna med Myrra & Avokado Nagelolja dagtid. (depend.se)
 • Det stämmer även in på produkten Depend PT Myrra & Avokado Nagelolja som både balanserar och återfuktar naglarna. (testagram.se)
 • Sahumito smudge stick av bundna lagerblad, eukalyptus och ceder handrullad i eterisk olja, palo santo och myrra. (espiritusanto.se)
 • När myrra bränns blommar doften ut. (wikipedia.org)
 • Jag misstänker att vi kommer att få ta del av ljuden från moskéerna och folkvimlet och doften av myrra och exotiska örter och kryddor som om vi befann oss på platsen själva. (gamereactor.se)
 • Luften fylls med doften av myrra från landet långt söderut (troligen dagens Eri-trea). (varldenshistoria.se)
 • Medan basnoterna av myrra, vanilj och tonkaböna som skapar en förtrollande och sensuell doft som varar länge på huden. (manliglivsstil.se)
 • Certifierad naturlig tandvård Extrakt av myrra och kamomill förhindrar irritationer och bevarar en frisk mun medan kiseldioxid varsamt rengör utan att skada emaljen. (robygge.se)
 • Sante - Tandkräm Tandkräm Myrra, 75ml Art nr. 42375 Volym: 75ml Fräsch och uppfriskande tandkräm fri från kemikalier. (baronhammam.eu)