Endoskop för betraktelse av den rectovaginala fickan och de inom bäckenet belägna bukorganen.

Kuldoskopi är en metod för att direkt visualisera och undersöka den inre strukturen och funktionen hos ett äggstock (ovarium) med hjälp av en speciell typ av endoskop, kallad kuldoskop. Kuldoskopi används sällan idag på grund av att det är en invasiv procedur och har ersatts av mindre invasiva metoder som ultraljud och videokapselendoskopi.

Under en kuldoskopi görs ett snitt i buken, vanligtvis nära naveln, för att skapa en ingång till bukhålan. Kuldoskopet införs sedan genom snittet och leds mot äggstockarna. Ett speciellt instrument som kallas en hisskrokar används också för att hålla äggstocken fast så att den kan undersökas noggrant.

Kuldoskopin ger läkaren möjlighet att se strukturen och ytan på äggstockarna, samt att upptäcka eventuella tumörer, cystor eller andra skador. Även om kuldoskopi inte används så ofta idag kan den fortfarande vara användbar i vissa specifika situationer, till exempel när andra undersökningsmetoder har gett osäkra resultat eller när en patient behöver ytterligare utvärdering före en planerad operation.