En grupp enzymer som katalyserar hydrolys av olika sulfatbindningar hos kondroitinsulfat. EC 3.1.6.-.

Kondroitinsulfataser är ett enzym som bryter ned kondroitinsulfat, ett typ av proteoglykan som förekommer i extracellulär matrix hos djur. Proteoglykaner består av en protein-kärna som är kovalent bundet till en eller flera glycosaminoglykan-kedjor (GAG), vilka är långa, repeaterande sockermolekyler. Kondroitinsulfat är en typ av GAG och består av en serie disakcharider som upprepas med sulfatgrupper i varierande positioner.

Kondroitinsulfataser bryter ned kondroitinsulfat genom att klyva de glykosidiska bindningarna mellan sockermolekylerna i GAG-kedjan. Detta är en viktig process för att reglera cellsignalering, celldifferentiering och homeostas i extracellulär matrix. Mutationer i gener som kodar för kondroitinsulfataser kan leda till olika former av sjukdomar, inklusive skelett- och ledsjukdomar samt neurologiska störningar.