Ett tioxanten med terapeutisk verkan liknande den hos antipsykotika av fenotiazintyp. Det är en D1- och D2-dopaminreceptorantagonist.
Substanser med den treringade fentiazinstrukturen som bas, vilka bl a har verkan på det centrala nervsystemet.
... har ersatts av det kemiskt närbesläktade zuklopentixol (Cisordinol), som har samma kemiska formel med undantag av ... Klopentixol är ett neuroleptikum och salufördes i Sverige under varunamnet Sordinol tills det avregistrerades 1983. Preparatet ...
Det första var Truxal (klorprotixen). Sedan kom Fluanxol (flupentixol), och Sordinol (klopentixol). Det senare har sedan ...
Klopentixol (Sordinol, avregistrerades 1983) Zuklopentixol (Cisordinol, Clopixol Depot) Tiotixen (Navane, säljs ej i Sverige) ...
... avregistrerat i Sverige Klopentixol (Sordinol) avregistrerat i Sverige, ersatt av Zuklopentixol (Cisordinol) Zuklopentixol ( ...
FencyklidinTrifluperidolDibensotiazepinerDopamin D3-receptorerPirenzepinNeurotensinFenazocinSpiperonPentazocinKlopentixol ...