Ett urindrivande medel med egenskaper liknande dem hos tiazidbaserade diuretika, trots att det inte innehåller något tiazidringsystem.
... kombinationer med neuroleptika C03BB02 Kinetazon och kalium C03BB03 Klopamid och kalium C03BB04 Klortalidon och kalium C03BB05 ... kombinationer C03BA02 Kinetazon C03BA03 Klopamid C03BA04 Klortalidon C03BA05 Mefrusid C03BA07 Klofenamid C03BA08 Metolazon ...