Föreningar som leder till att organismer förlorar fortplantningsförmågan. De används ibland för att begränsa utbredningen av skadedjur genom att orsaka sterilitet hos hannarna i populationen.
Sexuell sterilisering är en form av preventivmedel som gör individen oförmögen att fortplanta sig genom att permanent eliminera deras förmåga att producera fertila ägg eller spermier. Detta kan uppnås genom olika metoder, såsom kirurgiska ingrepp eller behandlingar med hormoner eller andra substanser. Sexuell sterilisering är i allmänhet en permanent lösning och bör ses som ett definitivt beslut, eftersom det kan vara svårt att revertera processen.
Insektsbekämpning kan definieras som kontroll och minskning av skadliga insekter och deras populationer med hjälp av biologiska, kemiska eller fysiska metoder, för att skydda människors hälsa, jordbruksproduktion och miljö.

Kemisk steriliseringsmedel är ett ämne som används för att sterilisera, det vill säga döda alla mikroorganismer, inklusive bakterier, virus och svampar, på en yta eller i ett preparat. Exempel på kemiska steriliseringsmedel är glutaraldehyd och formaldehyd. Dessa ämnen fungerar genom att reagera med proteiner och lipider hos mikroorganismerna, vilket förstör deras cellmembran och celldelning. Det är viktigt att följa anvisade koncentrationer och exponeringstider för att garantera effektiv sterilisering utan skada på ytan eller preparatet.

Sexuell sterilisering är en form av preventivmedel och är en permanent metod för att förhindra befruktning. Den innebär att man kirurgiskt tar bort eller stänger igen de delar av reproduktionssystemet som är nödvändiga för att en spermie ska kunna möta ett ägg och leda till en graviditet.

Hos kvinnor innebär det oftast en operation där fallopianrörens funktioner upphör, genom att de kirurgiskt tas bort eller blockeras. Detta gör det omöjligt för spermier att nå äggen och befrukta dem.

Hos män innebär det oftast en operation där sammanlänkningen mellan testiklarna och bitestikeln (epididymis) avskiljs, så att spermierna inte kan komma ut i urinen eller vid ejakulation. I vissa fall kan även testiklarna tas bort, men detta är ovanligt och har ofta negativa biverkningar som påverkar mannens könshormonnivåer.

Sexuell steriliseringsmetoder är i allmänhet mycket effektiva, men de är också permanenta och kan inte revideras om man senare ändrar sig till att vilja ha barn. Det är därför viktigt att reflektera över detta beslut noggrant innan man väljer att genomgå en sådan operation.

Insektsbekämpning (pest control) är ett samlingsbegrepp för olika metoder och strategier som används för att reducera eller eliminera skadeinsekter eller andra små levande organismar som kan vara skadliga för människors hälsa, matförsörjning, egendom eller miljö. Detta kan omfatta användning av kemiska bekämpningsmedel, biologisk bekämpning (till exempel genom introduktion av naturliga fiender till skadeinsekterna), mekanisk bekämpning (till exempel genom fällor eller fysiska barriärer) och kulturmetoder (till exempel förändringar i jordbrukspraktiker eller trädgårdsdesign för att minska skadeinsekternas förekomst). Målet med insektsbekämpning är att uppnå en balans mellan att kontrollera skadeinsekter och att minimera påfrestningarna på miljön och människors hälsa.

Kvicksilverklorid används sällan som steriliseringsmedel idag, om inte andra steriliseringsmedel befinns vara ineffektiva, ... i kemiska lösningar (vanligtvis natriumhypoklorit, kalciumhypoklorit eller kvicksilverklorid[förtydliga]) krävs. ...
Kvicksilverklorid används sällan som steriliseringsmedel idag, om inte andra steriliseringsmedel befinns vara ineffektiva, ... i kemiska lösningar (vanligtvis natriumhypoklorit, kalciumhypoklorit eller kvicksilverklorid[förtydliga]) krävs. ...
Det övergripande kemiska ordet för alla fetter är lipider (från det grekiska ordet lipos för fett). Märk väl att vi använder ... De har tittat på vår moderna miljö där vi överöses av steriliseringsmedel, kemikalier, ytbehandlingsmedel, antibiotika m.m. ... Transfett är dock en hybrid som låtsas öppna kroppens alla kemiska lås - men som inte gör det. Den orsakar istället att låset ... Vi skall inte bli för tekniskt kemiska, men dessa fettsyror bildar i sin tur specifika hormoner som kallas resolviner. Det är ...
... eller gassteriliseras.Permeabel för steriliseringsmedel och ogenomtränglig för mikroorganismer, med förbehåll för reglerna för ... Kemiska indikatorer *Klass 6 (Typ 6) Emulerande indikatorer. *EO steriliseringsindikatorer. *Gasplasmasteriliseringsindikator. ...
  • Naturligt levande växtmaterial är normalt förorenat på ytan (och ibland de inre delarna) med mikroorganismer, så ytsterilisering av utgångsmaterialet (explantatet) i kemiska lösningar (vanligtvis natriumhypoklorit, kalciumhypoklorit eller kvicksilverklorid[förtydliga]) krävs. (wikipedia.org)
  • Kräpppapper i olika färger avsedda för förpackningsmaterial som sedan ska ång- eller gassteriliseras.Permeabel för steriliseringsmedel och ogenomtränglig för mikroorganismer, med förbehåll för reglerna för förpackning, steriliseringsregimer, villkor och hållbarhet för steriliserade produkter i den. (medi-wish.com)