Ett keton som utvinns ur Cinnamomum camphora, ett vintergrönt träd hemmahörande i östra Asien, eller som framställs syntetiskt.
Ett monooxygenas-hemtiolat (cytokrom P-450) med kamfer bundet till den aktiva platsen. Det verkar som slutmonooxygenas i d-kamfer-monooxygenassystemet, i, och katalysen sker i närvaro av putidaredoxin, putidaredoxinreduktas och molekylärt syre. Enzymet kodas av CAMC-genen och kallas även CYP101. Under anaeroba förhållanden reducerar detta enzym de polyhalogenerade föreningar som bundits till kamferbindningsstället. Det är dessutom det enda cytokrom P-450-enzymet med känd kristallstruktur. Det har kristalliserats ur bakterier. EC 1.14.15.1.
En trädart (kamferträd) tillhörande lagerfamiljen (Lauraceae), från vilken erhålls kamfer.
I en enskild mening kan "bornaner" definieras som en grupp organiska föreningar som innehåller en bornylgrupp, C~5~H~9~, som är en cyklisk kolvätegrupp bestående av ett sexmedlemmat ringstruktur med fem kolatomer och en metylgrupp. Bornaner har flera medicinska tillämpningar, framför allt inom området för smärtbehandling där de förekommer som aktiva ingredienser i vissa läkemedel, exempelvis i den grupp av icke-steroida antiinflammatoriska preparat (NSAID) som kallas bornylacetater. Dessa föreningar har potentialen att verka smärtstillande, antiinflammatoriskt och antipyretiskt (febernedsättande).
Ett växtsläkte (krysantemum) av familjen Asteraceae. Hit hör blommorna gullkrage och kranskrage. Några av arterna i släktet har omklassificerats och förts till andra släkten, t ex prästkrage (Leucanthemum) och renfana (Tanacetum).
Ett släkte långsamtväxande barrträd tillhörande familjen Cupressaceae. Den hos oss vanligaste arten är en (Juniperus communis L.).
Volatile oils, also known as essential oils, are highly aromatic and evaporate easily at room temperature due to their low boiling points and chemical composition, primarily consisting of terpenes and phenolic compounds.
Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.
"Pseudomonas putida" är en gramnegativ, aerob bakterie som förekommer i naturen, särskilt i fuktiga miljöer som jord, vatten och på planter. Den är känd för sin förmåga att bryta ned en mängd olika organiska ämnen och kan orsaka infektioner hos människor, men detta är sällsynt.
I en enstaka mening kan "norbornaner" definieras som en grupp av organiska föreningar som har en norbornan-struktur, vilket innebär en kolkedja med två cyklohexanringar som är kopplade till varandra genom två kolatomers gemensamma bindning. Denna struktur ger upphov till en spännad ringform, vilket kan ge den kemiska föreningen unika egenskaper och reaktivitet. Detta grundstrukturelement är viktigt inom organisk kemi och har använts för att skapa en rad olika slags kemikalier och läkemedel.
Medel mot skum- och gasbildning.
En generaliserad epileptisk sjukdom som kännetecknas av återkommande, svårartade, motoriska anfall ("grand mal"). Den inledande toniska fasen kännetecknas av en böjning av bålen som åtföljs av sträckning av extremiteter och bål. Den klonisk fasen utmärks av rytmiska flexorryckningar i bål, armar och ben, pupillvidgning, blodtrycks- och pulsökning, urinavgång och bitande i tungan. Därpå försjunker den drabbade i medvetslöshet (det postiktala stadiet), som inom minuter till någon timme gradvis avtar. Epilepsin kan vara kryptogen, ärftlig eller symtomatisk (dvs en följd av annan, befintlig sjukdom eller skada).
I en enkel mening kan parfym definieras som ett doftkoncentrat som används för att skapa en behaglig lukt och som ofta appliceras på hud eller kläder. Parfymer innehåller vanligtvis en kombination av eteriska oljor, alkohol och vatten, och de kan variera mycket i styrka och karaktär beroende på de ingående doftkomponenterna. Parfymer används ofta som personliga accessoarer för att framhäva en persons unika stil och attityd.
En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.
Ett växtsläkte tillhörande familjen Lauraceae, omfattande bl a kanelträd och kamferträd.
Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla kunskapsfält (allmänna uppslagsverk), oftast med alfabetiskt ordnade uppslagsord eller ämnesord, eller uppslagsverk inom ett speciellt ämnesområde. Syn. uppslagsböcker; uppslagsverk.
Organisk kemi handlar om studiet av kol-baserade föreningar, som ofta innehåller väte, syre, kväve, svavel, och halogener, och kan ha varierande komplexitet i deras struktur och funktion. Många organiska föreningar är biologiskt betydelsefulla, såsom kolhydrater, proteiner, lipider och nukleinsyror.
Terpentin är ett naturligt ämne som utvinns från olika träslag, framförallt från granar och tallar. Det är en klar, lättflytande vätska med en stark, distinkt doft. Terpentin består av en blandning av olika organiska föreningar, främst terpener, som gör att det är lättebart och användbart inom områden såsom lackindustrin, rengöringsmedel, mediciner och parfymer. I medicinsk kontext kan terpentin användas som ett irriterande medel för huden eller som en avlägsnare av hår vid till exempel öronundersökningar.
Naval medicine, also known as marine medicine or military medicine (naval branch), is a branch of medicine that deals with the prevention and treatment of diseases and injuries that occur in naval forces or in marine environments. It involves providing medical care to navy personnel, both at sea and on land, and addressing unique health challenges posed by the maritime environment, such as motion sickness, decompression sickness, and diving-related injuries. Additionally, it includes managing infectious diseases that may be encountered in coastal or tropical regions, as well as developing medical policies and guidelines for naval operations.
Sädesförvaring är en metod för att bevara och skydda spermier från skada eller försämring, ofta genom att förvara dem i speciella behållare eller på lägre temperaturer i en spermbank, vilket gör det möjligt för senare användning inom reproduktionsmedicin och fertilitetsterapi.
I medicinsk kontext, refererar "naglar" vanligtvis till de hårda structurella plattorna som bildas vid ändarna av fingrarna och tårna hos människor och andra däggdjur. De är primarily komponerade av keratinproteiner och skyddar de känsligare vävnaderna under sig. Naglarna kan också ge vissa indikationer om en persons allmänna hälsa, till exempel vit nagel can vara ett tecken på näringsbrist eller systemiska sjukdomar.
Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.
Nagelsjukdomar är tillstånd som drabbar naglarna och kan orsakas av olika faktorer, inklusive infektioner, systemiska sjukdomar, trauma och genetiska störningar. Symptomen kan variera beroende på diagnos, men kan innefatta förändringar i naglarnas form, färg, tjocklek eller struktur. Exempel på nagelsjukdomar är till exempel sklerodermi, lichen planus, psoriasis och onychomykos (svampinfektion).
Stickor eller stavar av ben, metall eller annat material för fixering av fragment eller ändar av brutna ben.
I medicinsk kontext kan 'skepp' referera till ett sjukdomstillstånd där huden blir röd, inflammerad och fylld med vätska, ofta i form av blåsor eller pustular. Detta är känt som "dyshidrotisk eczema" eller "dyshidros", en typ av eksem som tenderar att drabba händer och fötter. Termen 'skepp' kommer från tyskan, där det betyder "skuta" eller "båt", vilket refererar till den vattenuppfyllda utbuktningen som ser ut som små båtar på huden.

Kamfer är ett organisk ämne som tillhör terpenklassen och har den kemiska formeln C10H16O. Det förekommer naturligt i träet från kamferträdet (Cinnamomum camphora) och kan extraheras genom destillation av träets ämnen.

Kamfer har en starkt distinkt doft och smak och har historiskt använts inom medicinen som ett smärtstillande, antiinflammatoriskt och kramplösande medel. Idag används kamfer främst externt i salvor, krämer och oljor för att lindra muskel- och ledsmärtor, samt för att behandla hudåkommor som irritationer och utslag.

Det är viktigt att notera att kamfer kan vara skadligt om det sväljs eller kommer i kontakt med ögonen, och därför bör produkter som innehåller kamfer användas enligt instruktionerna och hållas borta från barn.

Kamfer-5-monooxygenas är ett enzym som katalyserar en oxidativ reaktion där kamfer omvandlas till 5-exohydroxicamfer genom att addera en hydroxylgrupp (-OH) på den femte kolatomen i molekylen. Detta enzym är exempelvis funnt hos bakterier och växter, och spelar en roll inom deras sekundära metabolism.

"Cinnamomum camphora" er en art i laurbær familie (Lauraceae) og kallas også for kamfertræ. Det er et stort, etårigt træ som kan bli opp til 20-50 meter høytt. Den er oprindelig fra det sydlige Japan og Taiwan, men den forekommer også i Kina, Korea, Vietnam og Formosa.

Kamfertræet har en aromatisk lukt og smak, og har vært brukt i tradisjonell medicin i mange år. Bladene, barken og roden inneholder et æterisk olje som er rik på campher, som er kjent for sine dekongestive, antibakterielle, antifungale, antiinflammatoriske og småskuddende egenskaper.

Campheroljen fra kamfertræet har også vært brukt som et naturlig insektrepellent og konserveringsmiddel. I tradisjonell kinesisk medicin, har kamfertræet vært brukt til å behandle en rekke helserproblemer, inkludert ående, hoste, bronkitis, astma, hodepine og muskelspasmer.

I dag er campheroljen fra kamfertræet standardisert og godkjent av FDA som et aktivt ingrediens i mange over-the-counter produkter som dekongestanter, smertestillende midler og insektrepellenter.

Noen studier har også vist at campheroljen fra kamfertræet kan ha antioxidative egenskaper og kan hjelpe med å redusere inflammasjon i kroppen. Men det trengs mer forskning for å bekrefte disse påstandene og undersøke eventuelle bivirkninger av langvarig bruk.

Bornane är en organisk förening som tillhör kolvätenas grupp terpener. Det är en cyklisk, tricyklisk kolvätemolekyl med formeln C10H18. Bornan finns naturligt i vissa eteriska oljor och har en campforliknande lukt.

I medicinsk kontext kan bornaner användas som en beteckning på en grupp av läkemedel som har en bornanstruktur. Dessa läkemedel har varierande farmakologiska egenskaper och användningsområden, men de flesta av dem har antiinflammatoriska, muskelrelaxerande eller smärtstillande effekter. Exempel på bornander inkluderar borneol, isobornyl acetat och kamfor.

I'm sorry for any confusion, but "Chrysanthemum" is not a medical term. It is the name of a genus of flowering plants in the daisy family, Asteraceae. Chrysanthemums are native to Asia and northeastern Europe and are particularly significant in East Asian cultures, including Japan, where they are considered the national flower.

If you have any questions about a medical condition or treatment, I would be happy to try to help! Could you please provide more information?

Juniperus är ett släkte av evergreenväxter, även kända som enar och vinruteväxter. Släktet innehåller cirka 50–70 arter, vilka huvudsakligen förekommer i norra halvklotets tempererade regioner samt i bergsområden i tropiska områden.

Juniperus-arterna är ofta små till medelstora träd eller buskar, som kan bli upp till 10–20 meter höga. De har vanligen en tätt och upprätt växtsätt, och deras nålformade eller skaliga blad sitter i kransar om tre. Bladen är ofta gröna på båda sidor, men hos vissa arter kan de vara vitaktiga undertill.

Släktet Juniperus kännetecknas av sina frukter, som egentligen är bär och inte äkta frukter. Bären är blåsvarta till färgen när de mognat och har en starkt aromatisk doft. De används ofta inom parfymindustrin och i matlagning, särskilt för att smaksätta gin.

Juniperus-arternas ved är hård och tung, och de har länge använts som bränsle och till byggnadssyften. Vissa arter har även medicinska användningsområden, exempelvis Juniperus communis, vars bär används för att behandla diverse sjukdomar som urinvägsinfektioner, reumatism och diabetes.

'Oljor, flyktiga' (i engelska: 'Volatile oils') är en term inom farmakologi och kemi som används för att beskriva en grupp organiska ämnen som utgörs av små molekyler med låg molecular weight. Dessa oljor är flyktiga, vilket betyder att de lätt kan avdunsta eller förångas vid rumstemperatur och normbartryck. De flesta volatile oils är aromatiska och har en stark doft, som ofta används i parfymer, kryddor och andra doftprodukter.

Volatile oils utvinns vanligen genom destillation av växter eller deras delar, såsom blommor, löv, bark eller rötter. De är ofta färglösa till svagt gula och kan ha en flytande konsistens eller vara fasta vid rumstemperatur.

Exempel på vanliga volatile oils inkluderar eteriska oljor från citrusfrukter, mentol från mynta, eukalyptusolja från eukalyptusträd och kamfer från kamferträdet. Dessa ämnen har en mångfald medicinska användningsområden, inklusive som smärtstillande, antiinflammatoriska, antibakteriella och antivirala medel.

Medicinskt sett är monoterpener en typ av organiska föreningar som förekommer naturligt i växter, djur och mikroorganismer. De är en undergrupp av terpenoider och består av två isoprenaenheter (10 kolatomereder) som är kondenserade till en molekyl. Monoterpener har ofta en doft och används kommersiellt i parfymer, aromaterapi och andra produkter där doft är viktig.

I medicinskt hänseende kan monoterpener ha farmakologiska egenskaper och användas som läkemedel eller naturläkemedel. Exempel på medicinska tillämpningar av monoterpener inkluderar deras användning som antiinflammatoriska, antibakteriella, antivirala, antioxidativa och smärtstillande medel. Monoterpener kan också ha psykologiska effekter och används i aromaterapi för att främja avslappning, sömn och mental klarhet.

Det är viktigt att notera att monoterpener kan också ha toxicologiska effekter vid höga koncentrationer eller långvarig exponering. Vissa monoterpener kan orsaka irritation i luftvägarna, huden och ögonen, medan andra kan vara neurotoxiska eller cancerogena. Därför bör monoterpeners användning alltid ske under kontrollerade förhållanden och under medicinsk övervakning.

'Pseudomonas putida' är en gramnegativ, aerob bakterie som tillhör släktet Pseudomonas. Denna art är vanligen icke-patogen och förekommer i naturen, framförallt i fuktiga miljöer såsom jord, vatten och på planter. *Pseudomonas putida* är känd för sin förmåga att bryta ned en mängd olika organiska ämnen och kan användas inom bioremediering för att rena mark och vatten ifrån skadliga kemikalier. Den är också ett vanligt modellorganismer inom molekylärbiologi och genetisk manipulation på grund av sitt snabba växttemperatur, lätta hantering och förmåga att tolerera en bredd av kulturella förhållanden.

I'm happy to help! However, I believe there may be a typo in your question. If you are asking for a medical definition of "norbornane," I'm afraid that there isn't one, as norbornane is not a medical term. It is a chemical compound that belongs to the class of organic compounds known as bicyclic organic compounds, which contain two rings in their structure. Specifically, norbornane is a hydrocarbon with a bridged bicyclic structure consisting of a cyclohexane ring fused to a cyclopentane ring. It is used in the synthesis of various pharmaceuticals and other chemical products.

"Gashämmande medel", även kända som "bronkdilatatorer", är en typ av läkemedel som används för att vidga de muskelväggar som omger luftrörnen i lungorna. Detta hjälper till att öka luftflödet in och ut från lungorna och underlätta andningen, särskilt hos personer med obstruktiv lungsjukdom (OLS) såsom astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Genom att relaja musklerna runt luftrören kan gashämmande medel underlätta andningen, reducera andningsansträngningarna och förbättra syresättningen i blodet. De flesta gashämmande medlen är inhalationsmedel som tas genom en handhållen inandningsmask eller ett så kallat "inhaler".

Tonisk-klonisk epilepsi är en typ av generaliserad epilepsi som karaktäriseras av att hela kroppen stelnar upp (tonisk fas) och sedan skakar violentlyt (klonisk fas). Under toniska fasen andas personen sällan eller inte alls, och pupillerna är utvidgade. Under klonisk fas kan personen tappa medvetandet och slå i ansiktet mot hårda föremål, vilket kan leda till skador. Anfallen kan vara mycket skrämmande att uppleva för vittnen.

Tonisk-kloniska anfall kan uppstå utan varning eller som en del av en epilepsisepislasi, som exempelvis Lennox-Gastaut-syndrom eller Wests syndrom. Det är också möjligt att de orsakas av en skada på hjärnan, till exempel ett huvudtrauma eller en stroke. Behandlingen för tonisk-klonisk epilepsi innefattar ofta mediciner som kontrollerar anfallen och skyddar mot ytterligare skador. I vissa fall kan kirurgi vara ett alternativ om medicinsk behandling inte fungerar tillräckligt bra.

I medically related context er 'parfymer' (från franska: parfum) en doft- eller luktstark blandning av eteriska oljor, alkohol och vatten som används för att ge ett behagligt och önskat doftläge. Parfymer är vanligen dyrare än andra doftprodukter som eau de toilette eller eau de cologne på grund av sin högre koncentration av eteriska oljor, vilket ger den en starkare och längre varaktig doft. Parfymer används ofta i samband med speciella tillfällen eller för att ge en personlig signaturdoft.

Jag antar att du söker en medicinsk definition av "hydrokinetic laser" i stället för "hydroxylaser", eftersom det senare inte verkar finnas någon etablerad medicinsk betydelse.

En hydrokinetisk laser är en typ av laser som använder vattenmolekyler som aktiv medium för laserkänslen istället för gaser, kristaller eller halvledare. Denna unika metod tillhandahåller ett kontrollerbart och högeffektivt sätt att leverera laserenergi under kirurgiska procedurer.

Vid användning av en hydrokinetisk laser skapas en smal, intensiv stråle av laserljus genom att stimulera vattenmolekyler i ett speciellt optiskt system. När denna laserstråle fokuseras på biologiskt vävnge ökar temperaturen och orsakar en ablation (avlägsnande) av det berörda området.

Hydrokinetiska lasrar används ofta inom olika grenar av medicinen, till exempel i oftalmologi för att korrigera synfel och i kirurgi för att skära bort eller värma upp vävnad. Dess speciella egenskaper gör den särskilt användbar inom områden där precision och kontroll är av största betydelse, såsom vid operationer i närheten av känsliga strukturer eller med risk för skador på omgivande vävnad.

'Cinnamomum' er en slægt av planter i laurbær-familien (Lauraceae). Den inneholder mange arter, men de mest kjente er kaneltrær (*C. verum*) og kassia (*C. cassia*), som begge har vært brukt til å produsere krydderier over tusen år tilbake i historien.

Kaneltrær, også kjent som ekte kanelet eller sri lankansk kaneletrær, er en liten, stedsegrønn trær med et aromatisk bark som brukes som krydderi. Den vokser naturlig i Sri Lanka og på sør-vestkysten av Indien.

Kassia, også kjent som kinesisk kanele eller falsk kanele, er en større, stedsegrønn trær med en mindre aromatisk bark enn kaneltrær. Den vokser naturlig i Kina og på sør-østasien.

Både kaneltrær og kassia har blad, bark, grener og frukt som inneholder et olje som er rik på aromatiske forbindelser, noen av dem med potensielle helsefremmende egenskaper. Disse to arter brukes ofte i matlaging og tradisjonell medicin, men det kan være forskjeller på kvalitet og sammensetning mellom de ulike artene og produktene som produseres av dem.

"Encyclopedias are comprehensive reference works containing information on a wide range of topics. They are typically organized in alphabetical order and provide concise summaries of facts, concepts, and knowledge in various fields such as science, history, literature, philosophy, and arts. The principles behind the creation of encyclopedias include accuracy, objectivity, and authority, with contributions from experts in their respective fields. Encyclopedias serve as a valuable resource for researchers, students, and general readers seeking reliable information on a wide array of subjects."

Organisk kemi er en gren av kjemien som handler om studien av klorofyllfrie (icke-grønne) forbindelser, der typisk inneholder koolstoff, brannstoffer, sukker, fedtstoffer, proteiner og mange typer syntetiske materialer. Disse forbindelsene har ofte komplekse molekylære strukturer med kovalente bindinger mellom koolstofatomer og andre atomer som waterstoff, il, svovel, fosfor, azot og halogen. Organisk kemi er en viktig del av biokjemien og har mange praktiske anvendelser innenom medicinen, industrien og teknologien.

Terpentin är en flytande, lättantändlig och starkt luktande vätska som utvinns ur olika barrträdsläten, framför allt från granar och tallar. Den används inom medicinen som ett irriterande medel vid behandling av muskelsmärtor och ledvärk, men på grund av sina risker och biverkningar har det blivit alltmer sällsynt i modern medicinsk praxis.

Terpentin innehåller en blandning av olika organiska föreningar, däribland terpener som är kända för sin förmåga att penetrera huden och muskelvävnaden. När terpentin appliceras på huden orsakar det en stark känsla av brännande och irriterande, vilket kan leda till en ökad blodgenomströmning i området och därmed lindring av smärtan.

Även om terpentin har använts inom medicinen under många år, är det idag inte längre en accepterad behandlingsmetod på grund av sina allvarliga biverkningar och risker. Terpentin kan orsaka hudirritation, allergiska reaktioner, illamående, kräkningar och i värsta fall lungskador om det inhaleras eller sväljs. Därför rekommenderas inte längre användning av terpentin som ett medicinskt medel.

Naval medicine, även känt som marinmedicin, är ett medicinskt specialområde som fokuserar på att förse och vårda sjöfolk och andra relaterade yrkesgrupper med medicinsk service och omsorg. Detta inkluderar att hantera specifika hälsoproblem som kan uppstå till följd av livet till sjöss, såsom sjukdomar orsakade av miljön ombord på ett skepp, skador orsakade av sjögång och andra arbetsrelaterade skador. Specialisterna inom naval medicine kan också vara involverade i att utforma och implementera preventiva medicinska program för att förebygga dessa hälsoproblem.

Sädesförvaring är ett medicinskt begrepp som refererar till att män lagrar sperma, ofta med hjälp av kryogen konservering, för senare användning i reproduktionssyfte. Detta kan vara användbart för män som kommer att genomgå behandlingar som kan påverka deras fertilitet, såsom cancerbehandlingar, eller för par som vill skjuta upp barnandet av olika anledningar. Sperman konserveras vanligtvis i en sädesbank och kan vara lagrad under mycket låga temperaturer (-196°C) under en längre tid utan att förlora sin vitalitet eller fertilitet.

'Naglar' är en del av det humana kroppens skelettsystem och är belägna vid fingrarnas och tårnas ändar. De består av ett protein som heter keratin och har en hård, fast struktur. Naglarna skyddar de yttre delarna av fingrar och tår och växer kontinuerligt från nagelbädden under nageln.

Det finns olika medicinska tillstånd som kan drabba naglarna, såsom nagelsjukdomar (onychopati), skador på naglarna eller infektioner i naglarna. Dessa tillstånd kan behandlas med olika metoder beroende på orsaken och svårighetsgraden.

Inom medicinsk kontext, kan "försvarspersonal" referera till personer som är anställda eller tjänstgör inom militära organisationer och som har fått speciell utbildning och träning för att hantera olika former av skador och medicinska situationer i strids- eller kriszoner. Deras uppgifter kan omfatta att ge akut vård, stabilisera patienter med allvarliga skador, administrera läkemedel och genomföra basic life support (BLS) eller advanced cardiac life support (ACLS).

Försvarspersonal kan vara specialiserade inom olika områden som fältmedicin, trauma-vård, sjukvårdslogistik och psykisk hälsa. Deras huvudsakliga mål är att skydda, förhindra och behandla skador och sjukdomar bland soldater och civilbefolkning i konfliktzoner eller under katastrofer.

Nagelsjukdomar är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som kan påverka hälsan och utseendet hos naglarna. Detta kan innefatta strukturella, infektionsrelaterade eller systemiska sjukdomar som har en negativ effekt på nagelvävnaden. Exempel på nagelsjukdomar är:

1. Onychomykos (svamp i naglarna): En infektion av nagelvävnaden orsakad av svampar, vanligtvis dermatofyter, som kan leda till grå, gul eller vit färg på nageln, skrovlighet och eventuell separation från nagelbädden.
2. Psoriasis i naglarna (psoriatisk nagelsjukdom): En autoimmun hudsjukdom som kan påverka naglarna, vilket resulterar i punktformiga inbuktningar eller upphöjningar, skiljeving mellan nagel och nagelbädd samt eventuell färgförändring.
3. Ingrown toenails (infekterade hudfickor vid naglarna): Detta uppstår när en del av nageln växer in under den omkringliggande huden, vilket kan leda till smärta, rodnad och svullnad. I vissa fall kan det utvecklas en infektion.
4. Onycholysis (lös nagel): Detta är när en del av nageln lossnar från nagelbädden, vilket kan orsakas av skada, kemikalier, infektion eller underliggande sjukdomar som till exempel hypotyreos.
5. Brittle nails (sprödhet i naglarna): Naglar som är tunna, spröda och lätta att bryta kan vara ett tecken på torr hud, åldrande eller underliggande sjukdomar som till exempel hypotyreos.
6. Beau's lines (linjer i naglarna): Detta är horisontella linjer i naglarna som kan vara ett tecken på allvarlig sjukdom, trauma eller stress.
7. Paronychia (infektion vid nagelbädden): Detta uppstår när huden runt omkring nageln blir inflammerad och infekterad, vilket kan orsakas av bakterier, svamp eller virus.
8. Leukonychia (vita prickar i naglarna): Vitaktiga fläckar eller linjer i naglarna kan vara ett tecken på underliggande sjukdomar som till exempel lever- eller njursjukdom, diabetes eller anemi.
9. Koilonychia (skålformade naglar): Detta är när naglarnas ytor blir konkava och skålformade, vilket kan vara ett tecken på undernäring, hypotyreos eller andra sjukdomar.
10. Subungual hematoma (blod under nageln): Detta uppstår när det bildas en blodansamling under nageln, vilket kan orsakas av trauma eller skada.

"Benspikar" er en norsk betegnelse for en type lægemiddel, som kaldes "benzodiazepiner" på engelsk. Benzodiazepiner er et stort og varieret stofklasse av sedativa/hypnotiska midler, som har en rango av terapeutiske bruksområder, inkludert behandling av angstanfeller, søvnforstyrrelser, muskelspasmer, epilepsi og alkoholentoksikasyon.

De mest vanlige benzodiazepiner inkluderer:

* Diazepam (Valium)
* Lorazepam (Ativan)
* Clonazepam (Klonopin)
* Alprazolam (Xanax)
* Temazepam (Restoril)

Benzodiazepiner virker ved å binde til GABA-A receptorane i hjernen, forstærkende den inhiberende effekten av gamma-aminobutyrsyre (GABA), som er en neurotransmitter som har en calming og relaxant effekt på nervesystemet.

Dette medfører at de har en rango av sideeffekter, inkludert sløse, forvirring, minnesefterlysninger, og i høye doser, respirasjonsdepression. Lengevarige bruk kan også føre til toleranse, fysisk avhengighet og abstinenssykdom når bruken av midlet stoppes. Derfor bør benzodiazepiner bare brukes under kortvarig behandling og under steng overvaking av en lege.

'Skepp' är inget medicinskt begrepp. Det kan betyda 'fartyg' på svenska och används inte inom medicinen.

Idag framställs kamfer ur terpentin. Kamfer används ofta i olika typer av eteriska oljor och finns i bland annat tigerbalsam ... Kamfer, C10H16O, är en bicyklisk keton som utgörs av lättflyktiga kristaller med en karakteristisk doft. Kamfer utgör ett vitt ... I Ostasien har kamfer sedan årtusenden utvunnits ur en olja som finns i trädet japankamfer (Cinnamomum camphora) och som i ... Kamfer har förr använts som läkemedel, i kamferdroppar. Bra Böckers lexikon, 1976 (Pyrotekniska kemikalier, Aromer, Ketoner, ...
Huvudbeståndsdelarna i pegamoid var nitrocellulosa, kamfer och alkohol. Pegamoid, som lär ha uppfunnits i London, förekommer ...
Doftämnen är små mängder av cineol och kamfer. Mejram har tillmätts många medicinska egenskaper, mest stött på beprövad ...
Den aktiva substansen i salvan kan vara exempelvis kamfer. Tigerbalsam Balsam Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade ...
... oxideras lätt till ketoner och ger då kamfer. Borneol förekommer som två enantiomerer som har två olika CAS-nummer. ... Borneol kan syntetiseras genom reduktion av kamfer i en Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktion. Samma reduktion med ...
Här används ofta högmolekylära estrar som kamfer eller dibutylftalat. Även ricinolja brukar ingå i kombination med någon ester ...
Blandad med mjukgöraren kamfer ger den celluloid, en transparent termoplast. Bland annat användes den en tid som fotografisk ...
... ämnet ingenting att göra med kamfer. Kemisk beteckning för tymol är 2-isopropyl-5-metylfenol, och synonymt med 5-metyl-2- ...
Aschan publicerade viktiga vetenskapliga arbeten, främst inom kamfer- och terpengruppen. Tillsammans med Edvard Hjelt utgav han ...
Bland annat upptäckte han den kristalliserade guajakolen och framställde syntetisk kamfer. I början av sin vetenskapliga bana ...
... är en plast som består av cellulosanitrat mjukgjord med kamfer. Celluloiden uppfanns 1868. Det användes i bland annat ...
... , C10H16, är ett optiskt aktivt terpenkolväte, nära besläktat med kamfer. Kamfen är nästan olösligt i vatten men mycket ...
Dess jordbruksprodukter är spannmål, ris, apelsiner, citroner, te, bomull och kamfer. Bergen är delvis skogklädda. Hela ...
... tillverkas vanligen av bivax, vaselin, mentol, kamfer, oljor och andra ingredienser. Vissa tillverkare tillsätter ...
Den fungerar främst genom aromer (exempelvis mentol och kamfer) som stimulerar blodcirkulationen. Tigerbalsam saluförs i en ...
a b] Nervdroppar i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1913) ^ Kamfer i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1910) ^ "Apotekens ... äldre läkemedel innehållande kamfer. Dropparna togs som ett snabbt uppiggande medel vid svimningar, kramp och konvulsioner hos ... kamfer i 85 % Hoffmanns droppar. Formeln för nervdropparna angavs först av den danske läkaren Frederik Ludvig Bang. ^ [ ...
Sackaros och kamfer är till exempel d-roterande medan kolesterol är l-roterande. För ett givet ämne är vinkeln vid vilken ...
Alla delar av trädet luktar kamfer och man utvinner även kamfer ur veden. Kamferträdet kommer ursprungligen från Japan, ...
Ibland liknas lukten vid kamfer, vilket eventuellt är att hänföra till en underart. Åbrodd blommar på sensommaren och hösten. ...
Albumet är inspelat i Kamfer studios, förutom trummorna som spelats in i Weightless Studios. Omslagsdesignen är skapad av Bjørn ...
Bland de mer vanligt förekommande var vallmofrö, belladonna, fingerborgsblommor, galla från hare, opium och kamfer. De ...
... (Camphora monobromata) är en kemisk förening mellan brom och kamfer med kemisk formel C10H15BrO. Bromkamfer utgörs ... av färglösa, nålformade kristaller eller kristalliniska fjäll med om kamfer erinrande lukt och smak. Lukten påminner även om ...
Den eteriska eukalyptusoljan, eucalypti aetheroleum, är svagt gul eller färglös och beskrivs lukta något som kamfer. Oljan tas ...
Den råa oljan har en doft av kamfer och rosmarin och har en aromatisk, något bitter smak. Den är en genomskinlig, färglös till ...
Den innehåller ca 80 % safrol, något kamfer, flera kolväten och en liten mängd eugenol, som finns i nejlikolja. Sassafrasolja ...
Albumet är inspelat i Farmyard Studio och Kamfer Studios, i Mosjøen, Norge, och gavs ut av INRI Unlimited. Musiken är skriven ...
Arabisk farmakologi introducerade en rad nya läkemedel såsom senna, kamfer, sandelträ, myskmalva, myrra, tamarind, muskat, ...
... är en klar färglös oljig vätska och har en behaglig lukt som påminner om mynta, pepparmint och kamfer. Den är olöslig i ...
... (Linimentum opodeldoc) är en genomskinlig, vid kroppsvärme smältande massa bestående av natrontvål, sprit, kamfer, ...
Vid segern lät han halshugga upprorsledarna, fylla deras huvuden med salt och kamfer och skicka dem till kalifatet i öster. I ...
Idag framställs kamfer ur terpentin. Kamfer används ofta i olika typer av eteriska oljor och finns i bland annat tigerbalsam ... Kamfer, C10H16O, är en bicyklisk keton som utgörs av lättflyktiga kristaller med en karakteristisk doft. Kamfer utgör ett vitt ... I Ostasien har kamfer sedan årtusenden utvunnits ur en olja som finns i trädet japankamfer (Cinnamomum camphora) och som i ... Kamfer har förr använts som läkemedel, i kamferdroppar. Bra Böckers lexikon, 1976 (Pyrotekniska kemikalier, Aromer, Ketoner, ...
Kamfer salva används för att värma fötter och händer.. INCL-lista: RYPSOLJA(BRASSICA RAPA OLEIFERA), BIVAX (CERA FLEVA), ...
Nettstedet bruker cookies for å bedre møte dine forventninger. Hvis du ikke aksepterer cookies, kan du deaktivere den i innstillingene til nettleseren din. Men det er en risiko for at enkelte funksjoner på sportdale.no ikke vil fungere korrekt ...
Ett unikt urval av ny högkvalitativ rostfritt stål zp-12 normal style rotary tablet die press lab levererar högpressande kamfer ... Ny högkvalitativ rostfritt stål ZP-12 Normal Style Rotary Tablet Die Press Lab levererar Högpressande kamfer Koltabletter Die ... go to Ny högkvalitativ rostfritt stål ZP-12 Normal Style Rotary Tablet Die Press Lab levererar Högpressande kamfer Koltabletter ... Ny högkvalitativ rostfritt stål ZP-12 Normal Style Rotary Tablet Die Press Lab levererar Högpressande kamfer Koltabletter Die ...
Vintage Äldre brun medicin/apoteksflaska med etikett Kamfer. 23 dec 11:48. 95 kr0 bud ...
Aloe, sminkrot, rökelse, kamfer... Det finns många potenta växter i Tropiska växthuset. När mörkret har fallit bjuder Alla ...
Topp: Kamfer, trä, cypress, terpentinträd. Hjärta: Cederträ, georgyträ, tall, timjan. Bas: Vetiver, trädmossa, rökelse. ...
Patchoulin är en mustig och träig not med inslag av jord, kamfer och tobak. Med sin eteriska olja får doften karaktär och ...
Ethylsalicylat, glycolsalicylat, mentol, capsicum oleoresin, kamfer, lanolin, paraffin, lavender compound och lemon ... Ethylsalicylat, glycolsalicylat, mentol, capsicum oleoresin, kamfer, lanolin, paraffin, lavender compound och lemon oil. ...
Vatten, alkohol, isopropylalkohol, zinksulfat, kamfer, bensalkoniumklorid,. natriumklorid.. Relaterade kategorier. *. P lsv rd ...
Produkterna är helt fria från toluene, formaldehyd, dibutylftalater (DBP) och syntetisk kamfer. ...
Naturlig hudvård bestående av vegetabiliska oljor och desinficerande örtextrakt (såsom salicylsyra, kamomill och kamfer) ...
10-free betyder att nagellacken är utan formaldehyd, formaldehydrester, toluen, kamfer, dibutyl phtalate (ftalater). ...
Kamfer. Allsidig mot förkylningar och muskelvärk. Det fina, kinesiska bläcket, som används till kalligrafi, känns lätt igen på ... För människor i södra Kina, Taiwan och södra Japan har kamfer alltid varit en viktig del av asiatisk medicin.. I många växter ... I traditionell asiatisk medicin, som sedan många hundra år är känt för sin vitaliserande effekt, används kamfer inte bara till ... Tiger Balsam är ett receptfritt läkemedel som innehåller bland annat (kamfer, kajeputolja, levomentol, delvis avmentoliserad ...
Rosmarin kamfer eterisk olja. Rosmarin kamfer eterisk. Rosmarinus officinalis camphoriferum, 5g. Rosmarinus officinalis ...
40 dr Kamfer. 40 dr Pepparmynta. 50 dr Lavendel. Användning: Smörj in vid örön, under pannluggen, vid ljumskarna, insidan av ...
40 dr Kamfer. 40 dr Pepparmynta. 50 dr Lavendel. Användning: Smörj in vid örön, under pannluggen, vid ljumskarna, insidan av ...
Kamfer eterisk olja - 10ml. 55,00 kr. Lägg till i varukorg. Grapefrukt eterisk olja - 10ml Jasmin eterisk olja 5% - 10ml ...
Kamfer eterisk olja - 10ml. 55,00 kr. Lägg till i varukorg. * Cajeput eterisk olja - 10ml. 69,00 kr. Lägg till i varukorg ...
... någon har droppat kamfer på en sockerbit och ber mamman suga på den. Efter många om och men, röd och fuktig i ansiktet, ...
Nagellacken innehåller alltså inte DBP (dibutylftalat), toluen, formaldehyd, formaldehyd resin eller kamfer. Jag skrev om ... formaldehyd harts och kamfer.. Sedan finns dom lite lyxigare nagellacken från Kure Bazaar som till 85% består av naturliga ... formaldehyd resin eller kamfer. Ger jämn täckning och fin glans samt …. ...
Farligt gods: material eller föremål med farliga egenskaper som utgör en potentiell fara för människors hälsa och säkerhet, infrastruktur och/eller deras transportmedel om de inte kontrolleras på rätt sätt.
Dess jordbruksprodukter är spannmål, ris, apelsiner, citroner, te, bomull och kamfer. Bergen är delvis skogklädda. ...
Välkomna in till mig! Jag heter Annika och bor med min man i Blekinge, Sveriges trädgård. Vi har tre vuxna barn som numer är utflugna. Färg och form, kreativt skapande har alltid funnits med mig hela livet i olika former. En av mina lyckligaste stunder var när jag kunde köpa mig en vävstol för ca 25 år sedan. Det var så roligt att väva, gå på kurs och träffa härliga människor. Vävstolen är av platsbrist numera nermonterad men planer finns för ett fortsatt liv för den. Mitt stora intresse för virkning och stickning får mig att må bra och har ett rehabiliterande syfte för mig. Mår som bäst när jag sitter och lyssnar på en ljudbok, en stickning i händerna och en katt som spinner jämte mig. Anledningen till att min blogg finns är för att glädja mig själv och kanske för att kunna inspirera andra. Ni kan nå mig på annika_abelt@hotmail. ...
Cinnamomum camphora - kamfer. Citrus medica - lime. Citrus bergamia - bergamott. Matricaria chamomilla - blå kamomill ...
Cinnamomum camphora - kamfer. Juniperus communis - enbär. Lavandula angustifolia - lavendel. Mentha piperita - pepparmynta. ...
kamfer, mentol, klorbutanol, eukalyptusolja. antiinflammatorisk, antiseptisk, bedövande, distraherande. 3-4 gånger under dagen ... Fickinhalatorer - andningspennor med eteriska oljor (eukalyptus, mynta, kamfer) kan också vara användbara. De kan också ... olja av eukalyptus, havtorn, mynta, kamfer (släpp bara några droppar olja i lösningen); ...
 • Alla dessa lack från Smith & Cult är 8-Free vilket betyder att de är tillverkade utan dietylftalat, toluen, formaldehyd, formaldehyd-harts, kamfer, xylen, etyl tosylamide eller trifenyl fosfat. (eleven.se)
 • 5-free betyder att nagellacket är fritt från de värsta ingredienserna som DBP (dibutylftalat), toluen, formaldehyd, formaldehyd harts och kamfer. (web.app)
 • Nagellacken är fria från toluen, formaldehyd,dibutylftalat och syntetisk kamfer. (jolie.se)
 • I Ostasien har kamfer sedan årtusenden utvunnits ur en olja som finns i trädet japankamfer (Cinnamomum camphora) och som i kontakt med luft bildar kristaller med säregen lukt och först brännande, sedan kylande smak. (wikipedia.org)
 • Produkterna är helt fria från toluene, formaldehyd, dibutylftalater (DBP) och syntetisk kamfer. (naturligtsnygg.se)
 • En effektiv kombination av havtorn, kamfer och ingefära. (silecosmetics.fi)
 • Det höga innehållet av Aloe Vera i kombination med eukalyptus, menthol, kamfer och spansk peppar ger behaglig doft och en värmande och avslappnande effekt på hud och muskler. (halsohuset.biz)
 • När lotionen smörjs på, lugnar och skyddar Tea Tree och Aloe Vera huden samtidigt som svalkande Kamfer och fuktgivande Jojobaolja ger den perfekta avslutningen på en vaxbehandling. (comet.nu)
 • I traditionell asiatisk medicin, som sedan många hundra år är känt för sin vitaliserande effekt, används kamfer inte bara till kalligrafi. (tigerbalsam.com)
 • För människor i södra Kina, Taiwan och södra Japan har kamfer alltid varit en viktig del av asiatisk medicin. (tigerbalsam.com)
 • Kamfer, C10H16O, är en bicyklisk keton som utgörs av lättflyktiga kristaller med en karakteristisk doft. (wikipedia.org)
 • Naturlig hudvård bestående av vegetabiliska oljor och desinficerande örtextrakt (såsom salicylsyra, kamomill och kamfer) hjälper hudens naturliga funktion - utan att torka ut den. (lifebutiken.se)
 • Släktingarna väter en handduk för att lägga den på Eevas mammas panna, någon fyller ett glas med vatten och försöker få mamman att dricka, någon har droppat kamfer på en sockerbit och ber mamman suga på den. (kyrkpressen.fi)
 • Det går även att utforska det stora sortimentet av nagellack, som har tillverkats utan toluen, formaldehyd och kamfer. (gratislandet.se)
 • Det är dels bra hållbarhet samt är 12-free vilket betyder att nagellacken är utan formaldehyd, formaldehydrester, toluen, kamfer, dibutyl phtalate (ftalater) - alla dessa ämnen är kända carcinogener (cancerframkallande ämnen). (halsokraft.se)
 • 10-free innebär att nagellacket ej innehåller ämnen så som toluen, formaldehyd, dibutylftalat, kamfer och parabener. (facingnature.se)
 • Denna Tonic gel lindrar och mjukar upp spända muskler tack vare mentol och kamfer vilka är experter på det området. (organiclyx.com)
 • Som luktar starkt av mentol, kamfer och eukalyptus, och öppnade upp snuviga näsor. (carolawetterholm.se)
 • Kamfer/mentol/eukalyptus (Vaporub), som smörjs in i huden på barn med förkylning kan eventuellt minska hosta något och ge bättre sömn följande natt. (medibas.se)
 • Kajeputoljan vidgar blodkärlen, kamfer och pepparmyntolja ökar blodcirkulationen, nejlikolja och ment-hol är bedövande och svalkande. (invictusoutdoor.se)
 • Den är mer stimulerande än Lavendel på grund av att den innehåller mer kamfer och cineol. (aromacreative.se)
 • Internationella bordtennisförbundet ITTF satte den stopp för användningen av pingisbollar tillverkade av cellulosanitrat och kamfer, så som de har tillverkats sedan 1800-talet. (dittintelligens.com)
 • Kamfer, Eucalyptus, Pepparmint eller Citron i olika koncentrationer, s f r du en helt personlig massageolja. (kvalitetsvaruhus.se)