In the field of medicine and biology, Strepsirhini is a group or clade of primates that includes lemurs, lorises, and galagos (also known as bushbabies). This infraorder is characterized by several distinct features, including a wet nose, a grooming claw on the second digit of the hindfoot, and a toothcomb - a set of lower incisors and canines that are used for grooming. Strepsirhini primates are primarily found in Africa and Madagascar, with lemurs being endemic to the latter island.
En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).

'Strepsirhini' är en taxonomisk grupp inom däggdjuren, som vanligtvis kallas lägre primater. Denna grupp inkluderar lemurer, lorier och galagoer (bushbaby). Strepsirhinerna karaktäriseras av en gemensam morfologisk egenskap – en Y-formad hudrynke mellan näsan och överläppen, kallad "primatfenan". De flesta strepsirhiner har också en tanduppsättning som kallas toothcomb (tandkam), bestående av sex framtänder i underkäken som sitter tätt ihop. Strepsirhinerna är vanligtvis nattaktiva och förekommer naturligt i Afrika och Asien.

Inom medicin och biologi är Haplorhini en infraordning som inkluderar de högre primaterna, däribland människan. Haplorhini betyder "enkel näsa" på grekiska och refererar till deras enkla, torra näsor jämfört med den andra infraordningen av primater, Strepsirrhini, som har fuktiga, vridna näsor.

Haplorhiner innefattar två parvordningar: Simiiformes (övriga högre primater) och Tarsiformes (tarser). Simiiformes delas i två grupper: Platyrrhini (brednäsor eller sydamerikanska apor) och Catarrhini (smalnäsor eller gamla världens apor), där människan tillhör den senare gruppen.

Haplorhiner har en rad anatomiska och fysiologiska drag som skiljer dem från Strepsirrhini, inklusive en mer utvecklad syn, ett mer sofistikerat centralt nervsystem och en längre livslängd.

... (Callitrichidae) är en familj i underordningen Haplorhini som tillhör ordningen primater. De skiljer sig från alla ...
nattapor (Aotidae) är den enda grupp i underordningen Haplorhini som är aktiv under natten. familjen Atelidae kännetecknas av ...
... överensstämmer närmare med de arter i underordningen Haplorhini. Nästan alla fingrar och tår har naglar med undantag av den ...
I motsats till underordningen Haplorhini är näsans kammare hos arter i denna djurgrupp fuktig på grund av många körtlar vid ... Haplorhini). Att spökdjuren visat sig vara närmare släkt med högre än med lägre primater gör att begreppet "halvapor" är ... vilket skiljer dem från honorna av underordningen Haplorhini som bara har en gren (Uterus simplex). Antalet ungar per kull ...
Haplorhini). Även om halvapor inte längre är giltigt som ett taxonomiskt begrepp så har de lägre primaterna och spökdjuren en ...
Denna indelning förtydligas i följande kladogram: Primater (Primates) ├─ Strepsirrhini └─ Haplorhini ├─ Spökdjur (Tarsiidae ...
... "haplorhini" diversifieringen, så att enligt dessa författare skulle adapiformerna inte vara av Strepsirrhini-härstamning som ...
Kloapor (Callitrichidae) är en familj i underordningen Haplorhini som tillhör ordningen primater. De skiljer sig från alla ...
Haplorhini 0 frågor En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla ...
Papio cynocephalus Papio Piroplasmida Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens ...