I den medicinska kontexten är "Cyclea" ett släkte av växter som tillhör familjen Menispermaceae. Det finns cirka 50 arter inom släktet, och de flesta av dem förekommer i tropiska områden i Asien och Afrika. Cyclea-växterna är oftast klättrande lianer eller buskar, och de har vanligen enkla blad med tydliga nerver. Vissa arter inom släktet används traditionellt inom medicinen för att behandla olika sjukdomar, men det finns inte tillräckligt med vetenskaplig forskning som stöder deras effektivitet eller säkerhet.

I'm sorry for any confusion, but "Cyclea" is not a medical term or concept that I am familiar with in the English language. Cyclea is actually a genus of flowering plants in the family Menispermaceae, primarily found in tropical regions of Asia and Africa. If you have a different context or term in mind, please provide more information so I can give a more accurate response.

Burasaia Calycocarpum Carronia Caryomene Chasmanthera Chlaenandra Chondodendron Cissampelos Cocculus Coscinium Curarea Cyclea ...
Burasaia Calycocarpum Carronia Caryomene Chasmanthera Chlaenandra Chondodendron Cissampelos Cocculus Coscinium Curarea Cyclea ...