Ctenophora, även kända som växlingdjur, är en phylum av marina, benthiska eller pelagiska djur som kännetecknas av att de har cilia (små hår) anordnade i ränder, så kallade kombfält, som används för simning och födointag. De saknar egentliga organ och har en enkel nervnervtråd istället för ett centralt nervsystem. Ctenophoras kroppar är ofta genomskinliga med en jämn, geléartad konsistens och de flesta arter är relativt små, mindre än 2 cm i längd. De lever främst av plankton och andra små djur som de fångar med sina tentakler eller kombfält.

Ctenophora, också kända som växlingar eller marina snöflingor, är en phylum av marina djur. De karaktäriseras av sin komplexa struktur av cilia, som används för simning och födointag. Ctenophorerna saknar ett egentligt nervsystem eller organ för sinnesomsättning, men de har en förmåga att reagera på beröring och ljus. De flesta ctenophorer är planktoniska och livnär sig på mindre djur som de fångar med sina tentakler. Ctenophora innehåller cirka 100 kända arter, varav de flesta lever i havet. De största ctenophorerna kan bli upp till 1,5 meter långa.

Ctenophora) som den ursprungligaste stammen av Eumetazoa. Placozoernas taxonomiska position är omstridd, ibland sammanfattas de ... Ctenophora) ,-- ,-- placozoer (Placozoa) ,-- nässeldjur (Cnidaria) ,-- tvåsidiga djur (Bilateria) , ,-- protostomer ( ...
... (Ctenophora guttata) är en tvåvingeart som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1818. Gulprickig ... Oosterbroek P. , 2008-03-15 ^ Dyntaxa Ctenophora guttata ^ [a b] (på finska/engelska) Suomen lajien uhanalaisuus 2010= / The ... vedharkrank ingår i släktet Ctenophora och familjen storharkrankar. Artens livsmiljö är naturnära lundskogar. Inga underarter ... Bilder & media Artfaktablad för Ctenophora guttata (Storharkrankar). ...
För ett släkte storharkrankar, se Ctenophora (släkte). Kammaneter (Ctenophora) är vattenlevande, diploblastiska, ryggradslösa ... Dagens Nyheter, 2008-04-08 ^ [a b] Dyntaxa (2016) Ctenophora - kammaneter, Dyntaxa taxon-id: 5000006, läst 2017-08-09 ^ ...
... (Ctenophora flaveolata) är en tvåvingeart som först beskrevs av Johan Christian Fabricius 1794. Gulringad ... Oosterbroek P. , 2008-03-15 ^ Dyntaxa Ctenophora flaveolata ^ (på finska/engelska) Suomen lajien uhanalaisuus 2010= / The 2010 ... Bilder & media Artfaktablad för Ctenophora flaveolata (Robotskapade tvåvingeartiklar, Robotskapade artiklar 2013-01, ... vedharkrank ingår i släktet Ctenophora och familjen storharkrankar. Enligt den finländska rödlistan är arten nationellt utdöd i ...
Oosterbroek P. , 2008-03-15 ^ Dyntaxa Ctenophora nigriceps Artfaktablad för Ctenophora nigriceps (Robotskapade tvåvingeartiklar ... Gulfläckig vedharkrank (Ctenophora nigriceps) är en tvåvingeart som först beskrevs av Bo Tjeder 1949. Gulfläckig vedharkrank ... ingår i släktet Ctenophora och familjen storharkrankar. Enligt den svenska rödlistan är arten otillräckligt studerad i Sverige ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/ctenophora+nigriceps/match/1. Läst 24 september 2012. ^ CCW ...
Detta till skillnad från Ctenophora som anses ha biradial symmetri på grund av sina två diagonalt motsatta analporer som gör ... Är metazoerna en monofyletisk grupp, eller har Cnidaria, Porifera och Ctenophora uppkommit separat från övriga eukaryotiska ... Radiata syftar på de radiärsymmetriska djurstammarna Cnidaria (Nässeldjur) och Ctenophora (Kammaneter). Cnidarierna är den enda ... anser att Ctenophora kan vara ett mellansteg från radiärsymmetri till bilateralsymmetri. Det finns en del olika teorier om ...
... riket indelas i stammar: Svampdjur (Porifera) Kammaneter (Ctenophora) Nässeldjur (Cnidaria) (koralldjur, maneter m.fl.) ...
... ingår i familjen Beroidae, ordningen Beroida, klassen Nuda, fylumet Ctenophora och riket djur. Släktet innehåller bara ...
I år 1998:s schema delades Animalia in i fyra underriken: Radiata (stammarna Porifera, Cnidaria, Placozoa och Ctenophora), ...
Enligt Catalogue of Life ingår Beroida i klassen Nuda, fylumet Ctenophora och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten ...
Enligt Catalogue of Life ingår Beroidae i ordningen Beroida, klassen Nuda, fylumet Ctenophora och riket djur, men enligt ...
... vissa hydrozoer vissa Leptomedusae vissa Aequoreidae Aequorea victoria vissa Siphonophorae de flesta kammaneter ctenophora en ...
Enligt Catalogue of Life ingår Beroe i familjen Beroidae, ordningen Beroida, klassen Nuda, fylumet Ctenophora och riket djur, ...
... botosaneanui Psychomyia bruneiensis Psychomyia capillata Psychomyia chompu Psychomyia cinerea Psychomyia ctenophora ...
Ctenophora) som den ursprungligaste stammen av Eumetazoa. Placozoernas taxonomiska position är omstridd, ibland sammanfattas de ... Ctenophora) ,-- ,-- placozoer (Placozoa) ,-- nässeldjur (Cnidaria) ,-- tvåsidiga djur (Bilateria) , ,-- protostomer ( ...
... och inkluderar cnidaria och ctenophora, tidigare grupperade i phylum Coelenterata, men senare förståelse av deras skillnader ... Acoelomate phyla är Placozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Nemertina, Gnathostomulida. ... och inkluderar cnidaria och ctenophora, tidigare grupperade i phylum Coelenterata, men senare förståelse av deras skillnader ...