Cervicoplastik är ett medicinskt begrepp som refererar till en kirurgisk procedur där man modifierar halsen (cervix), oftast för att förbättra dess funktion eller utseende. Detta kan innebära en förkortning av cervix, exempelvis efter en tidigare total skeno-cervikal hysterektomi, för att förebygga problem som könssjukdomar eller obekvämligheter. Det är viktigt att notera att begreppet kan ha olika betydelser beroende på kontexten och det är alltid viktigt att konsultera en läkare för att få en mer detaljerad och exakt information om ett medicinskt tillstånd eller behandlingsalternativ.

Cervicoplastik är en medicinsk procedur där man remodellerar halsen (nacken) för att förbättra dess utseende och/eller funktion. Det innebär vanligtvis att överskott av hud och eventuellt även fettvävnad avlägsnas från nacken. Cervicoplastik är en form av kirurgisk lyftning som främst används för att korrigera åldersrelaterade förändringar, såsom slappa halsmuskler och överskott av hud, men kan även användas för att behandla andra former av skador eller missbildningar i nacken.

Det är viktigt att notera att cervicoplastik inte är samma sak som en necklift (halslyft), även om de båda procedurerna kan användas för att förbättra utseendet på halsen. En necklift involverar vanligtvis också en remodellering av de muskler och senor som stödjer huden i nacken, medan cervicoplastik främst fokuserar på att ta bort överskott av hud.

Innan operationen sker vanligtvis en konsultation med en plastikkirurg för att diskutera önskemål, hälsotillstånd och risker relaterade till operationen. Det kan också vara aktuellt att göra en fysisk undersökning och eventuella andra tester för att avgöra om patienten är en lämplig kandidat för cervicoplastik.