Ceruletide är ett peptidhormon som utvinns från svalgets slidkörtel (glandula inferior) hos oxar och andra idisslare. Det består av 15 aminosyror och har en stark kontraktil verkan på glatt muskulatur, särskilt i gallgången och tarmarna. Ceruletide används ibland som läkemedel för att behandla gallblåsebesvär och tröga matsmältningsrör.

Ceruletide är ett peptidhormon som initialt isolerades från gallblåsan hos grisar. Det består av 13 aminosyror och utsöndras till gallgångarna för att stimulera kontraktioner hos gallblåsan och öka sekretionen av gallvätskan från levern. Ceruletide har också visat sig ha en viss effekt på matsmältningssystemet, där det kan orsaka kramp i tarmsystemet och öka sekretionen av mag-tarm-vätskor.

I medicinskt hänseende har ceruletide använts för att behandla gallblåsebesvär, såsom gallsten eller funktionella störningar i gallblåsan. Men på grund av biverkningarna som krämpor och diarré är det inte längre vanligt förekommande inom klinisk praktik.

I medicinska sammanhang kan ceruletide definieras som följer:

Ceruletide, även kallat cerulein, är ett peptidhormon med 13 aminosyror som utsöndras från gallblåsan hos grisar. Det stimulerar kontraktioner i gallblåsen och ökar sekretionen av gallvätska från levern. Ceruletide kan också orsaka kramp i tarmsystemet och öka sekretionen av mag-tarm-vätskor. Det har använts för att behandla gallblåsebesvär, men på grund av biverkningarna är det inte längre vanligt förekommande inom klinisk praktik.

Anestetiska adjuvantiaMetoklopramidPrometazinAntipsykosmedelKlozapinRisperidonPerfenazinLösningarPsykofarmakaCeruletide ...