Cephalopoda är en klass inom djurriket som inkluderar bl.a. bläckfiskar, sepior och pungbläckfiskar. Dessa djur kännetecknas av att de har ett tydligt huvud (cephalon) med uppsatta ögon och en central nervsystemskärna. De har också en rad tentakler runt munnen som används för att fånga byten. Många cephalopoder är kända för sin intelligens och läraktighet, och de är även kända för sin förmåga att ändra färg och utseende till skydd eller kommunikation.
I medicinsk kontext används termen "Nautilus" för att referera till en typ av ryggradslös, marin djur som tillhör familjen Nautilidae och fylumet Cephalopoda. Den mest kända arten är Papperns nautilus (*Nautilus pompilius*). Dessa djur lever i djupt vatten i Indiska oceanen och Stilla havet.
I en enkel mening kan Octopodiformes definieras som en infraklass inom blötdjuren (Mollusca) som inkluderar två ordningar: de åttaarmade bläckfiskarna (Octopoda) och vampyrbläckfiskena (Vampyroteuthis infernalis).
I medicinen refererer 'Sepia' til et homeopatisk lægemiddel, som traditionelt fremstilles af blæk fra blæksprutten Sepia officinalis. Det anvendes primært til behandling af visse kvindelige hormonrelaterede lidelser, men også mod en række andre symptomer som træthed, svimmelhed og hudproblemer. Virkningen og sikkerheden af sepia som homeopatisk lægemiddel er imidlertid stadig under videnskabelig debat, og det anbefales at søge professionel medicinsk vejledning inden brug.
Ett fylum i riket Metazoa. Mollusker har mjuka, osegmenterade kroppar, med ett främre huvud, en massa av inre organ på ryggsidan och en fot på undersidan. De flesta har ett skyddande kalkskal. Fylet omfattar klasserna Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora och Monoplacophora.
Decapodiformes är en biologisk ordning inom klassen blötdjur (Mollusca) som bland annat innefattar humrar, tioarmade bläckfiskar och vampyrbläckfiskar. Ordningen kännetecknas av att djuren har 10 ben, varav de två främre benparen är omvandlade till fångstarmar med sugkoppar eller klor. De flesta arterna inom Decapodiformes lever i marina miljöer och många av dem kan producera bläck för att försvara sig mot fiender.
Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.

Cephalopoda er en klasse i bløddyrgruppen, der inkluderer bl.a. blæksprutter, kalmarer og blæksprutte. Ordet "Cephalopoda" kommer fra de græske ord "kephale" (hoved) og "pous" (fod), hvilket refererer til at disse dyr har deres tentakler direkte forbundet til deres hoved. Cephalopoder er kendt for deres intelligens, evne til at skifte farve hurtigt og deres komplekse adfærdsmønstre. De fleste arter i denne klasse har en hård skal, men nogle få, som blæksprutterne, har mistet denne egenskab.

I'm sorry for any confusion, but "Nautilus" is not a medical term. It is actually a genus of marine mollusk, specifically a cephalopod, and it is most known for its spiral shell. The Nautilus species is one of the few surviving members of the ancient cephalopod group that includes now-extinct ammonites and giant squids.

If you have any questions about medical terminology or concepts, I'd be happy to help! Just let me know what you're looking for.

Octopodiformes är en systematisk grupp (klad) av blötdjur som innehåller två ordningar: vampyrbläckfiskar (Vampyromorphida) och tioarmade bläckfiskar (Octopoda). Tioarmade bläckfiskar är den mest kända gruppen, inklusive arter som bläckfisken.

Gruppen karaktäriseras av vissa morfologiska drag, såsom en välutvecklad siphon för att spruta vatten och bläck, samt ett centralt nervsystem med en stor hjärna som kontrollerar de komplexa beteendemönstren.

Octopodiformes är en av flera grupper inom den större kladen Coleoidea, som också inkluderar bläckfiskarna (Teuthida) och pungbläckfiskarna (Sepiida).

'Sepia' är ett homeopatiskt preparat som traditionellt framställs genom att utvinna en alkalisering av bläcket från bläckfiskar av släktet Sepia, främst Sepia officinalis. I homeopatisk medicin används det ofta för att behandla symtom som sägs likna de hos kvinnor under eller efter graviditet och menopaus, såsom irritabilitet, svimningar, trötthet, sömnsvårigheter och förändringar i menstruationscykeln.

Det är värt att notera att det inte finns några vetenskapliga bevis som stödjer effektiviteten hos homeopatiska preparat som Sepia, och de anses ofta vara ineffektiva av den konventionella medicinska världen.

Mollusca är ett zoologiskt fylum, eller större grupp av djur, som innehåller bl.a. snäckor, blötdjur och bläckfiskar. Det medicinska intresset för mollusker handlar främst om att vissa arter kan vara vektorer för parasitiska sjukdomar som kan överföras till människor. Exempel på sådana sjukdomar är anisakiasis, som orsakas av roundworm-maskar som lever i bläckfiskar och blötdjur, och fascioliasis, som orsakas av leverflundror som kan påträffas i vissa sötvattenssnäckor.

Decapodiformes är en systematisk grupp bland blötdjuren (Mollusca) och inkluderar de tioarmade bläckfiskarna. Termen betyder "tio ben-former" på latin, och syftar på att djurgruppen kännetecknas av att ha tio extremiteter: åtta armar och två simben (eller "flikar").

Decapodiformes inkluderar flera välkända bläckfiskgrupper, såsom pungbläckfiskar (Sepiida), flygbläckfiskar (Teuthida) och vampyromorfar (Vampyromorphida). Dessa djur lever ofta i djuphavet och har en rad anpassningar för att överleva i denna miljö, såsom bioluminiscens och speciella simorgan.

Det är värt att notera att termen Decapodiformes inte längre används inom alla taxonomiska system, eftersom det finns olika uppfattningar om hur bläckfiskarna ska klassificeras. I några system delas gruppen upp i flera mindre undergrupper, medan andra system behandlar Decapodiformes som en parafyletisk grupp.

"Djurens anatomi" refererar till studiet av djurs kroppsstruktur, inklusive deras organ och system. Det inbegriper ofta en detaljerad undersökning av skelett, muskler, hjärta, lungor, lever, njurar, mag-tarmkanalen och reproduktiva system. Anatomin kan variera mycket mellan olika arter, så studiet innefattar ofta jämförelser mellan olika djurgrupper, som ryggradsdjur (vertebrater) och ryggradslösa djur (inverterbrater). Den medicinska anatomin fokuserar särskilt på människans kroppsstruktur.

Cephalopoda är gruppen bläckfiskar. Det finns fem olika grupper av dessa. Skillnaden mellan de andra blötdjuren och ...
"Shell-growth in Cephalopoda (Siphonopoda)". Annals and Magazine of Natural History 6 (1): 298-310. (Bläckfiskar). ...
Stephens, P. R.; Young, J. Z. (2009). "The statocyst of Vampyroteuthis infernalis (Mollusca: Cephalopoda)". Journal of Zoology ...
1998) Classification, type localities and type repositories of recent Cephalopoda, Systematics and Biogeography of Cephalopods ... Cephalopoda: Myopsida), Systematics and Biogeography of Cephalopods. Smithsonian Contributions to Zoology, 586 (I-II) ^ [a b c ... Catalogue of types of recent Cephalopoda in the Museum national d'Histoire Naturelle (France), Bulletin du Museum national ...
... (Cephalopoda, "skallfoting"), tidigare även sjöpolyper (jämför tyska: Seepolypen, Meerpolypen), är en klass inom ...
Ett av de mest kända exemplen är ögat hos bläckfiskar (Cephalopoda), ryggradsdjur (Vertebrata) och nässeldjur (Cnidaria). Deras ...
Arm anomalies: cases of supernumerary development and bilateral agenesis of arm pairs in Octopoda (Mollusca, Cephalopoda) ...
Cephalopoda) bioluminiscens hos åtminstone 70 släkten vissa Octopoda Bolitaenidae två arter Bolitaena pygmaea Japetella ...
A catalogue of the type specimens of Cephalopoda (Mollusca) in the Zoological Museum, University of Copenhagen, Steenstrupia, 9 ...
Cephalopoda är gruppen bläckfiskar. Det finns fem olika grupper av dessa. Skillnaden mellan de andra blötdjuren och ...
Orthoceratiterna tillh r bl tdjursgruppen Cephalopoda, dit ocks nutida bl ckfiskar r knas. Den armf rsedda kroppen satt l ngst ...
Cephalopoda. Gastropoda. Bivalvia. Scaphopoda. Polyplacophora. Ugjea Bläckfiskar (Cephalopoda). Ugjeb Snäckor (Gastropoda) och ...
Cephalopoda). Ingredienser: 80% bläckfisk (krokar och linjer), 20% marinad (socker, fruktosglukossirap, jästris, salt, ...
... Steenstrup, 1856 - Mer om denna art: Kommersiella beteckningar, Produktionsmetoder och fiskeredskap, EU-kvalitetsprogram och näringsvärden, Bevarandeåtgärder, Handelsnormer, Utbredning och livsmiljö för arter, Artbeskrivning, Kombinerade Nomenklaturen
... Norman et al., 1997 - Mer om denna art: Kommersiella beteckningar, Produktionsmetoder och fiskeredskap, EU-kvalitetsprogram och näringsvärden, Bevarandeåtgärder, Handelsnormer, Utbredning och livsmiljö för arter, Artbeskrivning, Kombinerade Nomenklaturen
... Lu & Stranks, 1992 - Mer om denna art: Kommersiella beteckningar, Produktionsmetoder och fiskeredskap, EU-kvalitetsprogram och näringsvärden, Bevarandeåtgärder, Handelsnormer, Utbredning och livsmiljö för arter, Artbeskrivning, Kombinerade Nomenklaturen
Rot Biota, Rike Animalia, Stam Mollusca, Klass Cephalopoda Svensk förekomst. Svensk invandringshistoria. ...
Senare tar Bläckfiskar (Cephalopoda) är en klass inom blötdjuren. Bläckfiskar lever ett uteslutande marint liv och kännetecknas ...
Dessa små gynnare i godissläktet Candy Cephalopoda smakar saltlakrits och dig engelska. Hur säger man det på engelska? ... Dessa små gynnare i godissläktet Candy Cephalopoda smakar saltlakrits och 17 feb 2021 bläckfisk. Tecken; Exempel; Foto & ...
  • Senare tar Bläckfiskar (Cephalopoda) är en klass inom blötdjuren. (web.app)